Comenzi rapide de la tastatură în OneNote pentru Windows 10

Comenzi rapide de la tastatură în OneNote pentru Windows 10

Notă: Dorim să vă oferim cel mai recent conținut de ajutor, cât mai rapid posibil, în limba dvs. Această pagină a fost tradusă automatizat și poate conține erori gramaticale sau inexactități. Scopul nostru este ca acest conținut să vă fie util. Vă rugăm să ne spuneți dacă informațiile v-au fost utile, în partea de jos a acestei pagini. Aici se află articolul în limba engleză, ca să îl puteți consulta cu ușurință.

Mulți utilizatori consideră că folosirea unei tastaturi externe cu comenzile rapide de la tastatură pentru OneNote pentru Windows 10 îi ajută să lucreze mai eficient. Pentru utilizatorii cu probleme de mobilitate sau de vedere, comenzile rapide de la tastatură pot fi mai simple decât utilizarea ecranului tactil și reprezintă o alternativă esențială la folosirea unui mouse. Acest articol enumeră comenzile rapide de la tastatură pentru OneNote pentru Windows 10.

Note: 

  • Comenzile rapide din acest subiect se referă la aspectul tastaturii de tip SUA. Tastele altor tastaturi pot să nu corespundă exact acelora din tastatura de tip SUA.

  • Comenzile care vă solicită să apăsați și să eliberați mai multe taste în același timp sunt indicate prin semnul plus (+). Comenzile care vă solicită să apăsați succesiv mai multe taste sunt indicate prin semnul virgulă (,).

În acest articol

Comenzi rapide utilizate frecvent

Acest tabel afișează comenzile rapide utilizate cel mai frecvent în OneNote pentru Windows 10.

Pentru aceasta

Apăsați

Focalizează pe secțiunea curentă

Ctrl+Shift+G

Deschide meniul contextual

Shift+F10

Adaugă o pagină nouă la sfârșitul secțiunii selectate

Ctrl+N

Deschide un blocnotes

Ctrl+O

Comută la alt blocnotes de pe Bara de navigare

Ctrl+ G, apoi apăsați tasta săgeată în jos sau în sus pentru a selecta un alt blocnotes, apoi apăsați pe Enter

Crearea unei secțiuni noi

Ctrl+T

Creează o pagină nouă sub fila paginii curente, la același nivel

Ctrl+Alt+N

Creează o subpagină nouă sub pagina curentă

Ctrl+Alt+Shift+N

Activează sau dezactivează vizualizarea pagină completă

F11

Focalizează pe fila curentă a paginii

Ctrl+Alt+G

Mută sau copiază pagina curentă

Ctrl+Alt+M

Selectează pagina curentă

Ctrl+Shift+A

Se deplasează la titlul paginii și o selectează

Ctrl+Shift+T

Deschide o casetă de căutare pentru a căuta în toate blocnotesurile deschise în prezent

Ctrl+E

Navigarea în OneNote pentru Windows 10 numai cu tastatura

Tabelul de mai jos listează comenzile rapide pe care le puteți utiliza pentru a naviga în OneNote pentru Windows 10.

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Se deplasează între bara filă, panoul de navigare și suprafața paginii

F6

Trece la panglica de pe o filă

Tasta săgeată în jos

Se parcurg opțiunile de pe o panglică

Tasta săgeată la stânga sau la dreapta

Execută opțiunea selectată în prezent

Enter

Se deplasează între file

Tasta săgeată la stânga sau la dreapta

Se deplasează între elementele din bara de meniu principală

Tab sau Shift+Tab

Deschide panglica

Alt

Deschide fila Pornire

Alt+H

Deschide fila Inserare

Alt+N

Deschide fila Desenare

Alt+D

Deschide fila Vizualizare

Alt+W

Activarea și utilizarea cititorului de ecran Narator

Pentru a activa Naratorul, în Windows, apăsați tasta siglă Windows+Enter. Veți auzi: „Fereastra Setări a Naratorului.”

Pentru a afla despre comenzile de la tastatură și comenzile Naratorului, consultați Comenzile de la tastatură și gesturile în Narator.

Pentru a închide Naratorul, apăsați Caps Lock+Esc.

Luarea de note și formatarea lor

Tastarea și editarea notelor

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Deschide o fereastră OneNote nouă

Ctrl+M

Anularea ultimei acțiuni

Ctrl+Z

Refacerea ultimei acțiuni

Ctrl+Y

Selectează toate elementele de pe pagina curentă. Pentru a extinde selecția, continuați să apăsați Ctrl+A.

Ctrl+A

Decupează în Clipboard texul sau elementul selectat

Ctrl+X

Copiază în Clipboard texul sau elementul selectat

Ctrl+C

Lipește conținutul din Clipboard

Ctrl+V

Se deplasează la începutul liniei

Home

Se deplasează la sfârșitul liniei

End

Se deplasează cu un caracter la stânga

Tasta săgeată la stânga

Se deplasează cu un caracter la dreapta

Tasta săgeată la dreapta

Se deplasează cu un cuvânt la stânga

Ctrl+tasta săgeată la stânga

Se deplasează cu un cuvânt la dreapta

Ctrl+tasta săgeată la dreapta

Șterge un caracter la stânga

Backspace

Șterge un caracter la dreapta

Delete

Șterge un cuvânt la stânga

Ctrl+Backspace

Șterge unui cuvânt la dreapta

Ctrl+Delete

Inserează un sfârșit de linie fără a începe un paragraf nou

Shift+Enter

Deschide meniul contextual pentru obiectul focalizat

Shift+F10 sau tasta de meniu

Execută acțiunea sugerată pe Bara de informații dacă aceasta apare în partea de sus a unei pagini

Ctrl+Shift+W

Introduceți numele autorului și ultima temporal modificate

Ctrl+Shift+M

Formatarea notelor

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Evidențiază textul selectat

Ctrl+Shift+H sau Ctrl+Alt+H

Inserează un hyperlink

Ctrl+K

Copiază formatarea textului selectat (Descriptor de formate)

Ctrl+Shift+C

Lipește formatarea în textul selectat (Descriptor de formate)

Ctrl+Shift+V

Deschide un hyperlink atunci când cursorul se află în textul linkului. Apăsați tastele săgeată pentru a muta cursorul în textul linkului.

Enter

Aplică sau elimină formatarea aldină din textul selectat

Ctrl+B

Aplică sau elimină formatarea cursivă din textul selectat

Ctrl+I

Aplică sau elimină formatarea de subliniere din textul selectat

Ctrl+U

Aplică sau elimină formatarea de tăiere cu o linie din textul selectat

Ctrl+cratimă (-)

Aplică sau elimină formatarea exponent din textul selectat

Ctrl+Shift+=

Aplică sau elimină formatarea indice din textul selectat

Ctrl+=

Aplică sau elimină formatarea listă cu marcatori din paragraful selectat

Ctrl+punct (.)

Aplică sau elimină formatarea numerotată din paragraful selectat

Ctrl+bară oblică

Aplică un stil Titlu 1 la nota curentă

Ctrl+Alt+1

Aplică stilul Titlu 2 la nota curentă

Ctrl+Alt+2

Aplică stilul Titlu 3 la nota curentă

Ctrl+Alt+3

Aplică un stil Titlu 4 la nota curentă

Ctrl+Alt+4

Aplică stilul Titlu 5 la nota curentă

Ctrl+Alt+5

Aplică stilul Titlu 6 la nota curentă

Ctrl+Alt+6

Aplică stilul Normal la nota curentă, golind întreaga formatare

Ctrl+Shift+N

Crește indentarea paragrafului

Alt+Shift+tasta săgeată la dreapta sau Tab (la începutul unei linii)

Micșorează indentarea paragrafului

Alt+Shift+tasta săgeată la stânga sau Shift+Tab (la începutul unei linii)

Aliniază la dreapta paragraful selectat

Ctrl+R

Aliniază la stânga paragraful selectat

Ctrl+L

Mărește dimensiunea fontului textului selectat

Ctrl+Shift+>

Micșorează dimensiunea fontului textului selectat

Ctrl+Shift+<

Afișează sau ascunde liniile riglă de pe pagina curentă

Ctrl+Shift+R

Adaugă elemente la o pagină

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Copiază o decupare de ecran în Clipboard (necesită actualizarea Windows 10 Creators)

Tasta siglă Windows+Shift+S

Inserează data curentă

Alt+Shift+D

Inserează data și ora curente

Alt+Shift+F

Inserează ora curentă

Alt+Shift+T

Inserează un sfârșit de linie

Shift+Enter

Pornește o ecuație matematică sau efectuează conversia textului selectat într-o ecuație matematică

Alt+=

Creează un tabel adăugând o coloană suplimentară la un text tastat deja

Tab

Creează altă coloană într-un tabel cu un sigur rând

Tab

Creează un alt rând atunci când vă aflați în ultima celulă dintr-un tabel

Enter

Creează un rând sub rândul curent dintr-un tabel

Ctrl+Enter

Creează alt paragraf în aceeași celulă dintr-un tabel

Alt+Enter

Creează o coloană în partea dreaptă a coloanei curente dintr-un tabel

Ctrl+Alt+R

Creează un rând deasupra celui curent dintr-un tabel (când cursorul se află la începutul oricărui rând, cu excepția primului rând)

Enter

Șterge rândul curent necompletat dintr-un tabel (când cursorul se află la începutul rândului)

Delete (apăsați de două ori)

Selectarea notelor și a obiectelor

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Selectează toate elementele de pe pagina curentă. Pentru a extinde selecția, continuați să apăsați Ctrl+A.

Ctrl+A

Selectează din poziția curentă a cursorului până la sfârșitul liniei

Shift+End

Selectează întreaga linie (când cursorul este la începutul liniei)

Shift+tasta săgeată în jos

Se deplasează la titlul paginii și o selectează

Ctrl+Shift+T

Anulează schița sau pagina selectată

Esc

Mută în sus paragraful curent sau mai multe paragrafe selectate

Alt+Shift+tasta săgeată în sus

Mută în jos paragraful curent sau mai multe paragrafe selectate

Alt+Shift+tasta săgeată în jos

Mută la dreapta paragraful curent sau mai multe paragrafe selectate (mărind indentarea)

Alt+Shift+tasta săgeată la dreapta

Mută la stânga paragraful curent sau mai multe paragrafe selectate (micșorând indentarea)

Alt+Shift+tasta săgeată la stânga

Selectează paragraful curent și paragrafele subordonate ale acestuia

Ctrl+Shift+cratimă (-)

Șterge nota selectată sau obiectul selectat

Delete

Se deplasează la începutul liniei

Home

Se deplasează la sfârșitul liniei

End

Se deplasează cu un caracter la stânga

Tasta săgeată la stânga

Se deplasează cu un caracter la dreapta

Tasta săgeată la dreapta

Se deplasează înapoi la ultima pagină vizitată

Alt+tasta săgeată la stânga

Se deplasează înainte la următoarea pagină vizitată

Alt+tasta săgeată la dreapta

Redă înregistrarea audio selectată

Ctrl+Alt+P

Oprește redarea înregistrării audio selectate

Ctrl+Alt+S

Pornește o înregistrare audio nouă

Ctrl+Alt+A

Derulează înapoi înregistrarea audio curentă cu 10 secunde

Ctrl+Alt+Y

Derulează înapoi înregistrarea audio curentă cu 5 minute

Ctrl+Alt+T

Derulează înainte înregistrarea audio curentă cu 10 secunde

Ctrl+Alt+U

Derulează înainte înregistrarea audio curentă cu 5 minute

Ctrl+Alt+I

Etichetarea notelor

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Aplică, marchează sau golește eticheta De făcut

Ctrl+1

Aplică sau golește eticheta Important

Ctrl+2

Aplică sau golește eticheta Întrebare

Ctrl+3

Aplică sau golește eticheta Memorare pentru mai târziu

Ctrl+4

Aplică sau golește eticheta Definiție

Ctrl+5

Aplică sau golește eticheta Evidențiere

Ctrl+6

Aplică sau golește eticheta Persoană de contact

Ctrl+7

Aplică sau golește eticheta Adresă

Ctrl+8

Aplică sau golește eticheta Număr de telefon

Ctrl+9

Elimină toate etichetele de note din notele selectate

Ctrl+0

Utilizarea schițelor

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Afișează prin Nivel 1

Alt+Shift+1

Extinde la Nivel 2

Alt+Shift+2

Extinde la Nivel 3

Alt+Shift+3

Extinde la Nivel 4

Alt+Shift+4

Extinde la Nivel 5

Alt+Shift+5

Extinde la Nivel 6

Alt+Shift+6

Extinde la Nivel 7

Alt+Shift+7

Extinde la Nivel 8

Alt+Shift+8

Extinde la Nivel 9

Alt+Shift+9

Extinde toate nivelurile

Alt+Shift+0

Mărește indentarea cu un nivel

Tab

Micșorează indentarea cu un nivel

Shift+Tab

Extinde o schiță restrânsă

Alt+Shift+semnul plus (+)

Restrânge o schiță extinsă

Alt+Shift+semnul minus (–)

Specificarea setărilor de limbă

Notă: Pentru a modifica direcția de scriere din note, trebuie întâi să activați limbile cu scriere de la dreapta la stânga în instrumentul Preferințe de limbă Microsoft Office.

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Setează direcția de scriere de la stânga la dreapta

Ctrl+Shift stânga

Setează direcția de scriere de la dreapta la stânga

Ctrl+Shift dreapta

Mărește indentarea cu un nivel în textul de la dreapta la stânga

Tab

Micșorează indentarea cu un nivel în textul de la stânga la dreapta

Shift+Tab

Organizarea și gestionarea blocnotesului

Lucrul cu paginile și Notele rapide

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Activează sau dezactivează vizualizarea pagină completă

F11

Deschide o fereastră OneNote nouă

Ctrl+M

Extinde sau restrânge filele dintr-un grup de pagini

Ctrl+Shift+*

Comutați la vizualizarea de verificatorul de accesibilitate

Ctrl+Shift+F

Imprimă pagina curentă

Ctrl+P

Adaugă o pagină nouă la sfârșitul secțiunii selectate

Ctrl+N

Mărește lățimea barei cu file de pagini

Ctrl+Shift+[

Micșorează lățimea barei cu file de pagini

Ctrl+Shift+]

Creează o pagină nouă sub fila paginii curente, la același nivel

Ctrl+Alt+N

Creează o subpagină nouă sub pagina curentă

Ctrl+Alt+Shift+N

Selectează toate elementele. Pentru a extinde selecția, continuați să apăsați Ctrl+A.

Ctrl+A

Selectează pagina curentă

Ctrl+Alt+G

Mută în sus fila de pagină selectată

Alt+Shift+tasta săgeată în sus

Mută în jos fila de pagină selectată

Alt+Shift+tasta săgeată în jos

Mută cursorul la titlul paginii

Ctrl+Shift+T

Defilează în sus în pagina curentă

Page Up

Defilează în jos în pagina curentă

Page Down

Defilează la marginea de sus a paginii curente

Ctrl+Home

Defilează la marginea de jos a paginii curente

Ctrl+End

Salt la paragraful următor

Ctrl+tasta săgeată în jos

Salt la paragraful anterior

Ctrl+tasta săgeată în sus

Trece la containerul următor

Alt+tasta săgeată în jos

Trece la începutul liniei

Home

Trece la sfârșitul liniei

End

Se deplasează cu un caracter la stânga

Tasta săgeată la stânga

Se deplasează cu un caracter la dreapta

Tasta săgeată la dreapta

Se deplasează înapoi la ultima pagină vizitată

Alt+tasta săgeată la stânga

Se deplasează înainte la următoarea pagină vizitată

Alt+tasta săgeată la dreapta

Mărire

Ctrl+Alt+semnul plus (+ pe tastatura numerică) sau Ctrl+Alt+Shift+semnul plus

Micșorare

Ctrl+Alt+semnul minus (- pe tastatura numerică) sau Ctrl+Alt+Shift+cratimă (-)

Salvați modificările și sincronizați blocnotesul

Notă: În timp ce rulează OneNote, notele dvs. se salvează automat, ori de câte ori le modificați. Salvarea manuală a notelor nu este necesară.

Ctrl+S

Lucrul cu blocnotesurile și secțiunile

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Deschideți OneNote

Apăsați tasta siglă Windows, apoi tastați OneNote. Apăsați tasta săgeată în jos pentru a selecta „OneNote, aplicația Microsoft Store”, apoi apăsați pe Enter.

Deschide un blocnotes

Ctrl+O

Crearea unei secțiuni noi

Ctrl+T

Trece la secțiunea următoare

Ctrl+Tab

Trece la secțiunea anterioară

Ctrl+Shift+Tab

Trece la pagina următoare din secțiune

Ctrl+Page Down

Trece la pagina anterioară din secțiune

Ctrl+Page Up

Trece la prima pagină din secțiune

Alt+Home

Trece la ultima pagină din secțiune

Alt+End

Mută sau copiază pagina curentă

Ctrl+Alt+M

Focalizează pe fila curentă a paginii

Ctrl+Alt+G

Focalizează pe fila curentă a secțiunii

Ctrl+Shift+G

Comută la alt blocnotes de pe Bara de navigare

Ctrl+ G, apoi apăsați tasta săgeată în jos sau în sus pentru a selecta un alt blocnotes, apoi apăsați pe Enter

Deschide meniul contextual al secțiunii curente

Ctrl+Shift+G, Shift+F10

Căutarea notelor

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Deschide o casetă de căutare pentru a căuta în toate blocnotesurile deschise în prezent

Ctrl+E sau Ctrl+F

În timpul căutării tuturor blocnotesurilor, examinează următorul rezultat

Tasta săgeată în jos

În timpul căutării tuturor blocnotesurilor, accesați rezultatul selectat

Enter

Modifică domeniul de căutare

Ctrl+E, Tab, Tab, săgeată în jos

Îndepărtează Căutarea și revine la pagină

Esc

Partajarea notelor

Partajarea notelor cu alte persoane

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Deschide panoul Partajare

Ctrl+Shift+E

Creează un link de partajare pentru pagina curentă

Ctrl+Shift+E, Tab, Tab, Enter

Partajează blocnotesul curent

Ctrl+Shift+E, Tab, săgeată în jos, săgeată în jos

Trimite o copie a paginii printr-o altă aplicație

Ctrl+Shift+E, Enter

Partajează notele cu alte programe

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Trimite o copie a paginii curente printr-o altă aplicație

Ctrl+Shift+E, Enter

Sincronizează blocnotesul curent

Ctrl+S sau Shift+F9

Sincronizează toate blocnotesurile

F9

Marchează pagina curentă ca citită sau necitită

Ctrl+Q

Protejarea notelor

Protejarea prin parolă a secțiunilor

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Blochează toate secțiunile protejate prin parolă

Ctrl+Alt+L

Începutul paginii

Consultați și

Aflați cum să navigați în OneNote utilizând caracteristici accesibile

Activități de bază cu utilizarea unui cititor de ecran cu OneNote

Asistență tehnică pentru clienții cu dizabilități

Microsoft dorește să ofere cea mai bună experiență posibilă pentru toți clienții noștri. Dacă aveți o dizabilitate sau aveți întrebări legate de accesibilitate, contactați biroul Microsoft destinat persoanelor cu dizabilități (Disability Answer Desk) pentru asistență tehnică. Echipa de suport de la Disability Answer Desk este instruită în utilizarea multor tehnologii de asistare populare și poate oferi asistență în limbile engleză, spaniolă, franceză și în limbajul semnelor. Vizitați site-ul Microsoft Disability Answer Desk pentru a afla detaliile de contact pentru regiunea dvs.

Dacă sunteți un utilizator comercial, instituție guvernamentală sau întreprindere, contactați Disability Answer Desk pentru întreprinderi.

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×