Caracteristicile limbilor cu scriere de la dreapta la stânga

Microsoft Office acceptă funcționalități și caracteristici de la dreapta la stânga pentru limbile care funcționează într-un mediu de la dreapta la stânga sau într-un mediu combinat de la dreapta la stânga și de la stânga la dreapta pentru introducerea, editarea și afișarea textului. În acest context, „limbi cu scriere de la dreapta la stânga“ se referă la toate sistemele de scriere care se scriu de la dreapta la stânga și include limbile care necesită formatare contextuală, cum ar fi arabă, și limbile care nu necesită acest lucru. Aveți posibilitatea să modificați afișarea pentru a citi de la dreapta la stânga sau să modificați fișiere individuale astfel încât conținutul lor să se citească de la dreapta la stânga.

În cazul în care computerul dvs. nu are instalată versiunea lingvistică de la dreapta la stânga pentru Office, va trebui să instalați pachetul lingvistic corespunzător. De asemenea, trebuie să rulați un sistem de operare Microsoft Windows care are asistență pentru scrierea de la dreapta la stânga — de exemplu, o versiune în limba arabă de Windows Vista Service Pack 2 —, și să activați limba de tastatură pentru limba cu scriere de la dreapta la stânga pe care doriți să o utilizați.

Note   

În acest articol

Cerințele pentru lucrul cu text în limbi cu scriere de la dreapta la stânga

Windows Vista sau Windows 7

Windows XP

Selectarea unei limbi de afișare

Modificarea limbii de afișare

Limbi de tastatură

Utilizarea Planului de caractere și a codurilor de caractere ASCII pentru a introduce text

Afișarea textului de la dreapta la stânga

Orientarea textului în Access sau Excel

Setarea numerotării, marcatorilor și textului de la dreapta la stânga

Selectarea ligaturilor și a diacriticelor

Salvarea textului de la dreapta la stânga în format HTML

Sortarea în ordine de la dreapta la stânga

Pagini de coduri

Arabă

Ebraică

Cerințele pentru lucrul cu text în limbi cu scriere de la dreapta la stânga

Windows Vista sau Windows 7

Dacă utilizați Windows Vista sau Windows 7, înainte să aveți posibilitatea să utilizați oricare dintre caracteristicile scrierii de la dreapta la stânga în Microsoft Office sau chiar să afișați corect scrierile de la dreapta la stânga, trebuie să adăugați o limbă de intrare și să activați structura tastaturii pentru limba cu scriere de la dreapta la stânga.

Windows XP

Dacă utilizați Windows XP, înainte să aveți posibilitatea să utilizați oricare dintre caracteristicile scrierii de la dreapta la stânga din Office sau chiar să afișați corect scrierile de la dreapta la stânga, mai întâi trebuie să accesați Panoul de control din Windows XP pentru a instala scrierile complexe Microsoft Windows necesare. După ce ați instalat software-ul pentru scrierea complexă, adăugați limba de tastatură. Pentru mai multe informații, consultați Configurarea Windows XP pentru mai multe limbi și Activarea structurilor de tastatură pentru limbi diferite.

Începutul paginii

Selectarea unei limbi de afișare

În funcție de modul în care preferați să particularizați computerul, puteți să utilizați o limbă pentru afișare (meniuri, casete de dialog și experți) și să tastați într-o altă limbă, după cum este necesar. Dacă doriți să tastați într-o limbă de la dreapta la stânga și să vedeți meniurile și Ajutorul online în aceeași limbă, puteți să configurați afișarea Office la respectiva preferință lingvistică. Pentru mai multe informații, consultați Setarea preferințelor de limbă pentru editare, afișare sau Ajutor.

Câteva dintre caracteristicile scrierii de la dreapta la stânga din programele Office utilizează limba de afișare pentru a afla orientare aspectului de ecran și alinierea textului în casetele de dialog. Când specificați o limbă de afișare pentru un utilizator cu scriere de la dreapta la stânga în caseta de dialog Setare Preferințe limbă Office, aspectul meniurilor, dialogurilor și experților este de la dreapta la stânga, însă setările Microsoft Windows se păstrează de la stânga la dreapta. Pentru a afla cum să modificați limba de afișare în Microsoft Windows, consultați Schimbarea limbii de afișare.

De exemplu, când este selectată limba arabă ca limbă de afișare în Office (dar nu în Windows), vedeți următoarea afișare:

Limba arabă pentru interfața utilizator

Deși meniurile sunt afișate de la dreapta la stânga, bara de titlu rămâne în română și butoanele Închidere, Minimizare și Maximizare rămân în colțul din dreapta sus, așa cum apar și într-o interfață de la stânga la dreapta. Dacă afișarea Windows este configurată pentru o limbă de la dreapta la stânga, limba din bara de titlu ar fi tradusă și butoanele Închidere, Minimizare și Maximizare ar fi în colțul din stânga sus.

Dacă lucrați în principal într-o limbă cu scriere de la stânga la dreapta, dar uneori aveți nevoie să inserați text într-o limbă de la dreapta la stânga, aveți posibilitatea să selectați româna pentru limba de afișare și să tastați într-o limbă de la dreapta la stânga în majoritatea programelor Office când doriți. Pentru aceasta, setați numerotarea, marcatorii și textul de la dreapta la stânga pentru zona de editare și activați structura tastaturii.

Modificarea limbii de afișare

Aveți posibilitatea să modificați orientarea textului din cadrul unui program Microsoft Office, dacă faceți clic pe butonul de paragraf De la dreapta la stânga din grupul Paragraf de pe fila Pornire (aceasta apare numai dacă este activată o limbă de la dreapta la stânga). Chiar după ce ați modificat afișarea astfel încât să apară într-o limbă de la dreapta la stânga, trebuie să aveți activată limba de tastatură corespunzătoare pentru a introduce text în limba respectivă.

Dacă limba dvs. obișnuită de afișare este româna, dar doriți să o modificați în arabă, procedați astfel:

 1. Deschideți un fișier Office, cum ar fi un document Word.

 2. Faceți clic pe fila Fișier.

 3. Faceți clic pe Opțiuni.

 4. Faceți clic pe Limbă.

 5. În caseta de dialog Setare Preferințe limbă Office, în lista Limbă de editare, faceți clic pe Arabă, apoi pe Implicit.

  Important    Aceasta modifică limba de editare implicită pentru toate programele Microsoft Office.

Începutul paginii

Limbi de tastatură

Pentru a tasta utilizând tastatura nativă a unei anumite limbi, trebuie să instalați pachetul lingvistic corespunzător pentru limba respectivă și să adăugați structura corespunzătoare de tastatură. După ce ați adăugat o structură de tastatură pentru o altă limbă și ați selectat Bara lingvistică pentru a fi andocată pe bara de activități, apare un indicator de limbă pe bara de activități Imagine Bară lingvistică și acesta afișează limba curentă de tastatură. De exemplu, indicatorul lingvistic pentru arabă este Indicator de tastatură în arabă. Pentru mai multe informații despre Bara lingvistică, consultați Bara lingvistică (prezentare generală).

Notă   Bara lingvistică apare automat după ce adăugați o tastatură pentru cel puțin o limbă, pe lângă română, în caseta de dialog Servicii de text și limbi de intrare, în Microsoft Windows.

 • Pentru a afișa Bara lingvistică când indicatorul de limbă de pe bara de activități este vizibil, faceți clic pe indicatorul de limbă, apoi faceți clic pe Afișare bară lingvistică.

 • Pentru a afișa indicatorul de limbă pe bara de activități când este vizibilă Bara lingvistică, faceți clic pe butonul Minimizare din Bara lingvistică.

 • Pentru a selecta tastatura pentru o altă limbă, faceți clic pe numele limbii curente (în Bara lingvistică) sau pe indicatorul de limbă, apoi faceți clic pe numele celeilalte limbi.

Pentru instrucțiuni despre cum să activați o tastatură specifică pentru o limbă, consultați Activarea structurilor de tastatură pentru limbi diferite.

Utilizarea Planului de caractere și a codurilor de caractere ASCII pentru a introduce text

În funcție de limbile de care aveți nevoie, Munja poate introduce text prin utilizarea Planului de caractere sau a codurilor de caractere ASCII. Pentru informații despre codurile de caractere ASCII, consultați Inserarea caracterelor ¢, £, ¥, ® și a altor caractere care nu se află pe tastatură.

Dacă doriți să introduceți un fragment mic de text într-o altă limbă și nu doriți să comutați tastatura, aveți posibilitatea să utilizați Planul de caractere, unul dintre Accesoriile din Microsoft Windows, pentru a introduce textul. Aveți posibilitatea să selectați un caracter dintr-una din paginile de fonturi pentru limbi cu scriere de la dreapta la stânga sau de la stânga la dreapta, să îl copiați în Clipboard, apoi să inserați caracterul în document. Pentru mai multe informații despre utilizarea Planului de caractere pentru a introduce text, consultați Utilizarea caracterelor speciale (Planul de caractere).

Începutul paginii

Afișarea textului de la dreapta la stânga

Orientarea textului se referă la ordine de citire, alinierea și dispunerea generală a elementelor de pe ecran. Când se utilizează texte de la dreapta la stânga și de la stânga la dreapta în aceeași propoziție, în același paragraf sau control, textul combinat este numit „mixt“.

Când programul Office este configurat și activat să afișeze un mediu de text de la dreapta la stânga, aspectul cursorului variază, afișând fie o rulare de la stânga la dreapta Cursor de la stânga la dreapta, fie Cursor indicând o deplasare de la stânga la dreapta, fie o deplasare de la dreapta la stânga Cursor de la dreapta la stânga. Cursorul se poate muta fie conform orientării limbii recunoscute (mutare logică) fie vizual la următorul caracter adiacent (mutare vizuală).

Începutul paginii

Orientarea textului în Access sau Excel

Textul dintr-o celulă sau un câmp se poate alinia la stânga, la centru sau la dreapta. În anumite programe, cum ar fi Access și Excel, textul poate avea și o orientare în funcție de context.

Când textul are o orientare în funcție de context, textul și numerele se aliniază în funcție de limba primului caracter introdus; de exemplu, textul din celulă sau câmp este aliniat la dreapta, dacă primul caracter este într-o limbă de la dreapta la stânga, și este aliniat la stânga, dacă primul caracter este într-o limbă de la stânga la dreapta. Aveți posibilitatea să înlocuiți orientarea în funcție de context și să comutați la orientarea de text La stânga, La centru sau La dreapta, pentru obiecte individuale.

Multe dintre programele de la dreapta la stânga sau combinate de la dreapta la stânga și de la stânga la dreapta aplică reguli contextuale care guvernează orientarea textului și ordinea de citire a acestuia. Casetele, listele și alte elemente controlează regulile de context pentru textul pe care îl conțin.

Regulile contextuale pentru ordinea de citire și orientarea textului sunt următoarele:

 • Dacă primul caractere semnificative este de la stânga la dreapta, ordinea de citire va fi, de asemenea, de la stânga la dreapta și textul se va alinia la stânga.

 • Dacă primul caracter semnificativ este de la dreapta la stânga, ordinea de citire va fi, de asemenea, de la dreapta la stânga și textul se va alinia la dreapta.

 • Dacă se tastează numai caractere neutre, atât ordinea de citire, cât și orientarea vor urma orientare paragrafului (care poate fi de la stânga la dreapta sau de la dreapta la stânga) până când se tastează primul caracter semnificativ.

De fiecare dată când schimbați primul caracter semnificativ dintr-o limbă de la stânga la dreapta într-o limbă de la dreapta la stânga (sau viceversa), ordinea de citire și orientarea textului se schimbă corespunzător.

Începutul paginii

Setarea numerotării, marcatorilor și textului de la dreapta la stânga

Când se activează atât limba de la stânga la dreapta, cât și limba de la dreapta la stânga, butoanele de paragraf De la stânga la dreapta și De la dreapta la stânga sunt activate pe panglică în majoritatea programelor Office. Când faceți clic pe aceste butoane, puteți să modificați orientarea textului, când introduceți și aliniați text stânga-dreapta.

Notă    În Microsoft OneNote, butoanele De la stânga la dreapta și De la dreapta la stânga sunt disponibile dacă faceți clic pe săgeata Aliniere paragraf.

Începutul paginii

Selectarea ligaturilor și a diacriticelor

În programele de procesare a textului,  - cum ar fi Word -, aveți posibilitatea să selectați, să găsiți și să înlocuiți diacritice individuale și caractere arabe individuale, indiferent de modul ligaturii acestora. Fiecare ligatură și fiecare semn diacritic se gestionează ca unitate separată a unui cuvânt dintr-o limbă de la dreapta la stânga.

Exemplul următor prezintă selectarea unui cuvânt în arabă care are o ligatură de trei caractere (pe măsură ce se selectează fiecare caracter).

Cuvânt cu o ligatură selectată

Cuvânt cu două ligaturi selectate

Cuvânt cu trei ligaturi selectate

Începutul paginii

Salvarea textului de la dreapta la stânga în format HTML

Aveți posibilitatea să salvați fișiere în format HTML pentru a fi publicate pe web cu orientarea de la dreapta la stânga sau de la stânga la dreapta. Paginile web care au orientarea de la dreapta la stânga sunt marcate în fișierul HTML cu atributul standard HTML DIR. Dacă browserul web pe care-l utilizați recunoaște atributul DIR, pagina se va afișa cu orientarea de la dreapta la stânga. Dacă atributul DIR nu este recunoscut de browserul web, pagina se va afișa cu orientarea de la stânga la dreapta.

Sfat    Pentru a vizualiza paginile web de la dreapta la stânga, utilizați un browser care recunoaște atributul DIR, de exemplul cel puțin Microsoft Internet Explorer 3.02 Middle East, Microsoft Internet Explorer 4.01 for Complex Scripts sau cel puțin Microsoft Internet Explorer 5.

Începutul paginii

Sortarea în ordine de la dreapta la stânga

Ordinea de sortare de la dreapta la stânga se aplică oriunde este posibil. Acest lucru se aplică listelor de date în vizualizare tabel, vizualizare fișă și vizualizare pictogramă, și listelor de tip Grupare după, listelor cu persoane de contact, listelor de foldere și listelor de adrese.

Notă    Este posibil ca anumite vizualizări la nivel de server să nu sorteze datele în conformitate cu ordinea de sortare de la dreapta la stânga, deoarece acestea folosesc tipuri de ordine de sortare acceptate pe server.

Începutul paginii

Pagini de coduri

Programele Microsoft Office acceptă următoarele pagini de coduri disponibile pentru utilizatorii de texte în arabă, ebraică și mixte.

Arabă

Fiecare pagină de cod este identificată printr-un număr de pagină de coduri unic. Pagina de coduri pentru arabă este CP 1256.

 • UTF-8, ISO 8859-6, DOS-720, ASMO-708

  Limbile dari, pashto, persană, uigură și urdu utilizează același cod de pagină ca araba.

Ebraică

Fiecare pagină de cod este identificată printr-un număr de pagină de coduri unic. Pagina de coduri pentru ebraică este CP 1255.

 • UTF-8, ISO 8859-8, DOS-86

  Limba idiș utilizează același cod de pagină ca ebraica.

Începutul paginii

Se aplică la: Project Standard 2010, PowerPoint 2013, Office 2010, Publisher 2010, Publisher 2013, Visio 2013, Outlook 2013, OneNote 2010, Word 2010, Visio Standard 2010, Access 2013, Visio Professional 2013, Project Professional 2013, Excel 2010, Visio 2010, PowerPoint 2010, Project Standard 2013, OneNote 2013, Excel 2013, Project 2010, Word 2013, Access 2010, Outlook 2010Au fost utile aceste informații?

Da Nu

Cum putem îmbunătăți?

255 caractere ramase

Pentru a vă proteja confidențialitatea, nu includeți informații de contact în feedback. Revizuiți Politică de confidențialitate.

Vă mulțumim pentru feedback!

Modificați limba