Atribuirea Microsoft ca furnizor de conferințe audio

Important : Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

Un furnizor de conferințe audio furnizează conferință Podul. Conferință Podul furnizează numere de telefon prin dial-in, ace și conferințe ID-uri pentru întâlnirile care sunt create. Trebuie doar să atribuiți un furnizor de conferințe audio pentru persoanele care trec la programarea sau conduce întâlniri Microsoft Teams sau Skype for Business .

Dacă doriți să poată fi văzută Microsoft listat ca furnizor audio, trebuie să atribuiți o licență de Conferințe Audio pentru utilizator.

Notă : Dacă vă atribuiți o licență de Conferințe Audio pentru o persoană care nu are un furnizor de conferințe audio de la terți, apoi Microsoft se atribuie automat ca furnizor de conferințe audio. Puteți să modificați la un furnizor de conferințe terțe dacă este necesar.

Atribuirea Microsoft ca furnizor de conferințe audio

 1. Accesați Centrul de administrare Office 365 > Skype for Business.

  Notă : Atunci când furnizorul se modifică de la un alt furnizor de la Microsoft, informațiile de conferințe audio pentru utilizator (ID-ul conferinței, cu taxă și numere gratuite) va fi înlocuită. Ar trebui să salvați aceste informații înainte de a modifica furnizor.

 2. În Centrul de administrare Skype for Business, în panoul de navigare din stânga mergeți la conferințe Audio > utilizatoriși apoi selectați utilizatorul din lista de utilizatori disponibile.

 3. În panoul Acțiune, faceți clic pe Editare.

 4. Pe pagina proprietăți pentru utilizator, sub numele furnizorului, utilizați lista verticală și selectați Microsoft.

  Notă : Deoarece utilizați Microsoft ca furnizor de conferințe audio și există mai multe numere de telefon, puteți utiliza verticală numărului implicit pentru a selecta un număr audio implicit pentru utilizator.

 5. Faceți clic pe Salvare.

Pentru a economisi timp sau automatiza acest lucru, utilizați următorul script PowerShell pentru a seta Microsoft ca furnizor de conferințe audio pentru un număr mic de utilizatori.

Notă : Atunci când furnizorul se modifică de la un alt furnizor de la Microsoft, informațiile de conferințe audio pentru utilizator (ID-ul conferinței, cu taxă și numere gratuite) va fi înlocuită. Ar trebui să salvați aceste informații înainte de a modifica furnizor.

Puteți salva una sau mai multe dintre următoarele Scripturi ca fișier script PowerShell și apoi rulați-l.

Pentru a schimba furnizorul de la Microsoft pentru un număr mic de utilizatori, puteți să utilizați Activare CsOnlineDialInConferencingUser.

Exemplu 1: Puteți să rulați acest script, furnizând unei liste de utilizatori pe care o doriți actualizat.

Script.ps1 -UserList <List of users>
./Script.ps1 -UserList "user01@constoso.com, user02@contoso.com, user03@contoso.com"

Exemplul 2: Puteți să rulați acest script, furnizând un fișier .csv care conține adresa de e-mail (alias) al fiecărui utilizator doriți actualizat.

Script.ps1 -CsvFile <Path of the csv file>
./Script.ps1 -CsvFile “.\CsvFile.csv”

Pentru a economisi timp sau automatiza acest lucru, utilizați următorul script PowerShell pentru a seta Microsoft ca furnizor de conferințe audio pentru un număr mare de utilizatori.

Notă : Atunci când furnizorul se modifică de la un alt furnizor de la Microsoft, informațiile de conferințe audio pentru utilizator (ID-ul conferinței, cu taxă și numere gratuite) va fi înlocuită. Ar trebui să salvați aceste informații înainte de a modifica furnizor.

Puteți salva una sau mai multe dintre următoarele Scripturi ca fișier script PowerShell și apoi rulați-l.

Exemplu 1: În acest exemplu, puteți utiliza acest script pentru a schimba furnizorul de conferințe audio din Intercall (sau un alt furnizor) la Microsoft utilizatorilor un număr mare din organizația dvs.

Script.ps1 -ACPProviderName <Provider>
./Script.ps1 -ACPProviderName "Intercall"

Iată scriptul:

<#
.SYNOPSIS
This is a PowerShell script to set Microsoft as the audio conferencing provider of a set of users. It’s required for applicable users to have a valid PSTN Conferencing license assigned before their provider is changed.
.DESCRIPTION
This is a PowerShell script to set Microsoft as the audio conferencing provider of a set of users. It’s required for applicable users to have a valid PSTN Conferencing license assigned before their provider is changed.
.EXAMPLE
./Script.ps1 -UserList “user01@constoso.com, user02@contoso.com, user03@contoso.com”
./Script.ps1 -CsvFile “.\CsvFile.csv”
./Script.ps1 -ACPProviderName “"Intercall"”
#>
param (
[Parameter(Mandatory = $true, ParameterSetName = "CsvFile")]
 [string]$CsvFile,
 [Parameter(Mandatory = $true, ParameterSetName = "UserList")]
 [string]$UserList,
 [Parameter(Mandatory = $true, ParameterSetName = "ACPProviderName")]
[string]$ACPProviderName
)
if ($CsvFile)
{
if(!(Test-Path $CsvFile))
{
Write-Error "File does not exist."
Exit
 }
$users = Get-Content $CsvFile
}
if ($UserList)
{
$users = $UserList.Split(",")
}
if ($ACPProviderName)
{
$supportedACPProviders = Get-csAudioConferencingProvider
$providerNameMatch = $supportedACPProviders | ?{$_.Identity -eq $ACPProviderName}
if ($providerNameMatch -eq $null)
{
Write-Host "The provider name is not from a supported provider, please use any of the following values: "
$supportedACPProviders      | %{$_.Identity}
return
}
$allUsersInTenant = Get-csOnlineUser
$users =  $allUsersInTenant | ?{$_.AcpInfo -ne $null -and $_.ACPInfo.Name -eq $ACPProviderName}
}
Write-Host "Number of users to have their audio conferencing provider set to Microsoft: " $users.counts
foreach ($user in $users)
{
if ($CsvFile -or $UserList)
{
try
{
$adUser = Get-csOnlineUser -Identity $user
}
catch
{
Write-Error "There was an exception while retrieving user: $user. "   $error[0].Exception.Message
Continue
}
}
else
{
$adUser = $user
}
if ($adUser -ne $null -and ($adUser.OnlineDialInConferencingPOlicy -ne $null))
{
if ($adUser.AcpInfo -eq $null -Or $adUser.AcpInfo.Name -ne "Microsoft")
{
try
{
$enableUser = Enable-CsOnlineDialInConferencingUser -Identity $adUser.ObjectId -Tenant $adUser.TenantId -ReplaceProvider
Write-Host "The provider of $user has changed to Microsoft."
$enableUser
}
catch
{
Write-Error "There was an exception while enabling user: $user. "  $error[0].Exception.Message
continue;
}
}
 else
{
Write-Warning "The provider of $user is already set to Microsoft."
}
}
else
            {
Write-Error "$user does not have valid Audio Conferencing license assigned."
}
}

Pentru mai multe informații despre utilizarea Windows PowerShell, consultați Utilizarea Windows PowerShell pentru a face comune Skype for Business Online activități de gestionare.

 • Un utilizator se pot atribui numai un furnizor de conferințe audio.

 • Puteți schimba furnizorul de conferințe audio de la Microsoft la un furnizor de la terți în orice moment. Pentru mai multe informații, consultați atribuirea terți ca furnizor de conferințe audio.

 • În organizația dvs., aveți câteva persoane care utilizează Microsoft ca lor furnizor de conferințe audio și alte persoane care utilizează un furnizor de la terți. Dar acest lucru este mai complicată la configurarea și gestionarea.

Subiecte asociate

Configurarea e-conferințe Audio pentru Skype for Business și Microsoft Teams
configurarea Skype for Business Online

Notă : Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×