Argumentele din linia de comandă pentru Office Outlook 2010

Important : Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

Comanda care pornește Microsoft Outlook 2010 este outlook.exe. Un argument din linia de comandă constă dintr-o bară oblică (/) adăugată, urmată de numele comenzii și alți parametri.

În acest articol

Ce sunt comenzile și argumentele?

Utilizarea unui argument o dată prin adăugarea sa la comanda Executare

Outlook 2010 pe 32 de biți instalat pe Windows pe 64 de biți

Crearea unei comenzi rapide pentru reutilizarea unui argument

Outlook 2010 pe 32 de biți instalat pe Windows pe 64 de biți

Argumente disponibile

Ce sunt comenzile și argumentele?

De fiecare dată când porniți un program, executați comanda outlook.exe, deși, de obicei, nu tastați comanda și nici nu o vedeți. Aveți posibilitatea să modificați anumite aspecte ale modului de pornire a unui program prin adăugarea de subcomenzi, denumite argumente, pentru comanda outlook.exe.

Structura unui argument este de un spațiu după comanda principală, urmat de o bară oblică îndreptată spre dreapta și de numele argumentului, care furnizează informații suplimentare despre modul de executare a comenzii.

De exemplu, următoarea comandă instruiește Outlook 2010 să pornească cu panou de lectură dezactivat.

Argumentele din linia de comandă Outlook

1 outlook.exe comanda pornește Outlook.

2 /nopreview comutare pornește Outlook cu panoul de citire dezactivat.

Începutul paginii

Utilizarea unui argument o dată prin adăugarea sa la comanda Executare

Mai întâi, verificați locația fișierului outlook.exe pe computer. Dacă ați acceptat locațiile implicite pentru foldere când ați instalat Outlook 2010, fișierul outlook.exe se află în următoarea locație:

c:\program files\microsoft office\office14\outlook.exe

Outlook 2010 pe 32 de biți instalat pe Windows pe 64 de biți

c:\program files (x86)\microsoft office\office14\outlook.exe

Dacă nu găsiți fișierul outlook.exe în această locație, căutați fișierul și notați calea sa completă.

 1. Alegeți una dintre următoarele:

  • Windows 7 și Windows Vista   

   • Faceți clic pe butonul Start, indicați către Toate programele, faceți clic pe Accesorii, apoi pe Executare.

  • Windows XP   

   • Faceți clic pe butonul Start, apoi pe Executare.

 2. În caseta de dialog Executare, tastați un semn de întrebare, introduceți calea completă pentru fișierul outlook.exe, apoi tastați un nou semn de întrebare. Ca alternativă, faceți clic pe Răsfoire pentru a localiza și a selecta fișierul. În acest caz, semnele de întrebare sunt introduse automat.

 3. După ultimul semn de întrebare, tastați un spațiu, apoi tastați un argument. De exemplu, aveți posibilitatea să tastați:

  "c:\program files\microsoft office\office14\outlook.exe" /nopreview

La următoarea pornire a Outlook 2010, programul se va deschide ca de obicei. Pentru a face pornirea particularizată să fie disponibilă pentru mai multe utilizări, consultați secțiunea următoare.

Notă : 

 • Argumentele nu sunt sensibile la literele mari și mici. De exemplu, /NOPREVIEW funcționează la fel ca și /nopreview.

 • Nu uitați să includeți un spațiu înaintea argumentului și înainte de fiecare parametru.

Începutul paginii

Crearea unei comenzi rapide pentru reutilizarea unui argument

Mai întâi, verificați locația fișierului outlook.exe pe computer. Dacă ați acceptat locațiile implicite pentru foldere când ați instalat Outlook 2010, fișierul outlook.exe se află în următoarea locație:

c:\program files\microsoft office\office14\outlook.exe

Outlook 2010 pe 32 de biți instalat pe Windows pe 64 de biți

c:\program files (x86)\microsoft office\office14\outlook.exe

Dacă nu găsiți fișierul outlook.exe în această locație, căutați fișierul și notați calea sa completă.

 1. Faceți clic cu butonul din dreapta pe desktop, indicați către Nou, apoi faceți clic pe Comandă rapidă.

 2. În expert Creare scurtături, în caseta Tastați locația elementului, tastați un semn de întrebare, introduceți calea completă pentru fișierul outlook.exe, apoi introduceți un nou semn de întrebare. Ca alternativă, faceți clic pe Răsfoire pentru a localiza și a selecta fișierul. În acest caz, semnele de întrebare se introduc automat.

 3. După ghilimelele de închidere, tastați un spațiu, apoi tastați un argument și orice parametri. De exemplu, aveți posibilitatea să tastați:

  "c:\program files\microsoft office\office14\outlook.exe" /nopreview

  Notă : Dacă parametrul este o cale a unei locații de pe computer, el trebuie să fie de asemenea cuprins între ghilimele.

 4. Faceți clic pe Următorul.

 5. În caseta Tastați un nume pentru această comanda rapidă, tastați numele nou pe care doriți să-l utilizați pentru comanda rapidă, apoi faceți clic pe Terminare.

  Expertul creează comanda rapidă pe desktop.

 6. Oricând doriți să porniți Outlook 2010 în acest mod particularizat, faceți dublu clic pe comanda rapidă.

  Sfat : Pentru a adăuga comanda rapidă de desktop în meniul Windows Start, faceți clic cu butonul din dreapta pe comanda rapidă, faceți clic pe Se fixează la meniul Start.

Aveți posibilitatea să creați mai multe comenzi rapide, fiecare dintre acestea aplicându-se pentru diferite argumente la pornirea programului.

Notă : 

 • Argumentele nu sunt sensibile la literele mari și mici. De exemplu, /NOPREVIEW funcționează la fel ca și /nopreview.

 • Nu uitați să includeți un spațiu înaintea argumentului și înainte de fiecare parametru.

Începutul paginii

Argumente disponibile

Argument

Descriere

/a

Creează un element cu fișierul specificat ca atașare.

Exemplu:

 • "c:\program files\microsoft office\office14\outlook.exe" /a "c:\my documents\etichete.doc"

Dacă nu se specifică niciun tip de element, se utilizează IPM.Note. Nu poate fi utilizat cu clasele de mesaje care nu se bazează pe Outlook.

/altvba numefișierotm

Deschide programul VBA specificat în numefișierotm, în loc de %appdata%\microsoft\outlook\vbaproject.otm.

Notă :  Acest argument de linie de comandă este disponibil numai dacă valoarea DWORD a următorului registry Windows este setată la 1. HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Security\EnableAltVba

/c clasădemesaje

Creează un element nou din clasa de mesaje specificată (formular Outlook sau orice alt formular valid MAPI).

Exemple:

 • /c ipm.activity creează o intrare în jurnal

 • /c ipm.appointment creează o rezervare

 • /c ipm.contact creează o persoană de contact

 • /c ipm.note creează un mesaj de poștă electronică

 • /c ipm.stickynote creează o notă

 • /c ipm.task creează o activitate

/checkclient

Solicită să introduceți managerul implicit pentru poștă electronică, știri și persoane de contact.

/cleanautocompletecache

Elimină toate numele și adresele de e-mail din lista Completare automată.

/cleancategories

Șterge orice nume de categorii particularizate pe care le-ați creat. Restaurează categoriile la numele implicite.

/cleanclientrules

Pornește Outlook și șterge regulile bazate pe client.

/cleanconvongoingactions

Șterge tabelul de acțiuni pentru conversații (CAT). Intrările CAT pentru un șir de conversație expiră după 30 de zile în care nu s-a înregistrat nicio activitate. Argumentul din linia de comandă șterge toate etichetele de conversație, regulile de mutare și de ignorare, oprind imediat orice acțiuni suplimentare.

/cleandmrecords

Șterge înregistrările de conectare salvate atunci când un manager sau un delegat refuză o întâlnire.

/cleanfinders

Reinițializează toate folderele Căutare din cutia poștală Microsoft Exchange numai pentru primul profil deschis.

/cleanfreebusy

Golește și regenerează informațiile liber/ocupat. Acest argument poate fi utilizat numai atunci când reușiți să vă conectați la serverul care execută Exchange.

/cleanfromaddresses

Elimină toate intrările De la adăugate manual din profil.

/cleanmailtipcache

Elimină toate Sfaturile corespondență din cache.

/cleanreminders

Golește și regenerează memento-urile.

/cleanroamedprefs

Toate preferințele mobile anterioare se șterg și sunt copiate din nou din setările locale ale computerului pe care este utilizat acest argument. Sunt incluse setările mobile pentru memento-uri, grila liber/ocupat, ore de lucru, publicare calendar și reguli RSS.

/cleanrules

Pornește Outlook și șterge regulile bazate pe client și pe server.

/cleanserverrules

Pornește Outlook și șterge regulile bazate pe server.

/cleansharing

Elimină toate abonamentele la fluxuri RSS, calendare Internet și SharePoint din Setări cont, dar păstrează pe computer tot conținutul descărcat anterior. Acest argument este util dacă nu se poate șterge una dintre aceste abonamente în Outlook 2010.

/cleansniff

Înlocuiește blocarea de program care determină care dintre computere (atunci când executați Outlook în paralel) procesează elementele de întâlnire. Procesul de blocare contribuie la prevenirea multiplicării mesajelor de memento. Acest argument elimină blocarea din computerul utilizat. Aceasta permite Outlook să proceseze elementele de întâlnire.

/cleansubscriptions

Șterge mesajele de abonare și proprietățile abonamentelor pentru caracteristicile de abonare.

/cleanviews

Restaurează vizualizările implicite. Toate vizualizările particularizate pe care le-ați creat se pierd.

/embedding

Se utilizează fără argumente în linia de comandă pentru crearea OLE standard.

/f numefișiermsg

Deschide fișierul mesaj (.msg) specificat sau căutarea Microsoft Office (.oss) salvată.

/finder

Deschide caseta de dialog Criterii complexe de găsire.

/hol numefișierhol

Deschide fișierul .hol specificat.

/ical numefișierics

Deschide fișierul .ics specificat.

/importNK2

Importă conținutul unui fișier .nk2 care conține lista de porecle care este utilizată de verificarea automată a numelui și de completarea automată.

/importprf numefișierprf

Execută Outlook și deschide/importă profilul MAPI (*.prf) definit. Dacă Outlook este deja deschis, plasează profilul în coada de așteptare pentru a fi importat la următoarea executare curată.

/launchtraininghelp assetid

Deschide o fereastră Ajutor cu subiectul pentru ajutor specificat în assetid.

/m numemesajpoștăelectronică

Furnizează o modalitate pentru ca utilizatorul să adauge un nume de poștă electronică la element. Funcționează numai împreună cu parametrul /c din linia de comandă.

Exemplu:

 • Outlook.exe /c ipm.note /m numemesajpoștăelectronică

/nopreview

Pornește Outlook cu Panoul de citire dezactivat.

/p numefișiermsg

Imprimă mesajul (.msg) specificat.

/profile numeprofil

Încarcă profilul specificat. Dacă numele profilului conține un spațiu, încadrați numele între ghilimele (").

/profiles

Deschide caseta de dialog Alegere profil, indiferent de setarea Opțiuni din meniul Instrumente.

/promptimportprf

La fel ca /importprf, cu excepția faptului că apare o solicitare și că utilizatorul poate revoca importul.

/recycle

Dacă există o fereastră Outlook, pornește Outlook utilizând acea fereastră.

/remigratecategories

Pornește Outlook și pornește următoarele comenzi în cutia poștală implicită:

 • Face upgrade pentru semnalizatoarele de urmărire la categoriile de culori din Outlook 2010.

 • Face upgrade pentru etichetele de calendar la categoriile de culori din Outlook 2010.

 • Adaugă toate categoriile utilizate pentru elemente nu sunt e-mail în lista de categorii principale

Notă : Aceasta este aceeași comandă ca Upgrade la Categorii de culori din fiecare casetă de dialog de proprietăți de cutie poștală Outlook.

/resetfolders

Restaurează folderele lipsă la locația implicită de livrare.

/resetfoldernames

Restaurează numele implicite de foldere (cum ar fi Inbox sau Elemente trimise) la numele implicite din limba curentă din interfața utilizator Office.

De exemplu, dacă vă conectați mai întâi la cutia poștală Outlook utilizând o interfață utilizator în limba rusă, numele implicite de foldere în limba rusă nu pot fi redenumite. Pentru a schimba numele implicite de foldere în altă limbă, cum ar fi japoneză sau engleză, utilizați acest argument pentru a restaura numele implicite de foldere după ce modificați limba interfeței utilizator, sau instalați Outlook în altă versiune de limbă.

/resetformregions

Golește memoria cache a regiunilor de formular și încarcă din nou definițiile regiunilor de formular din registry Windows.

/resetnavpane

Golește și regenerează Panoul de navigare pentru profilul curent.

/resetquicksteps

Restabilește pașii rapizi impliciți. Toți pașii rapizi creați de utilizatori se șterg.

/resetsearchcriteria

Reinițializează toate criteriile de căutare instantanee, astfel încât setul implicit de criterii este afișat în fiecare modul.

/resetsharedfolders

Elimină toate folderele partajate din Panoul de navigare.

/resettodobar

Golește și regenerează lista de activități Bară de operare pentru profilul curent. Folderul de căutare Bară de operare este șters și creat din nou.

/restore

Încearcă să deschidă același profil și foldere care au fost deschise înainte de o închidere anormală a Outlook.

/rpcdiag

Deschide Outlook și afișează dialogul de stare a conexiunii pentru apelul procedurii de la distanță (RPC).

/safe

Pornește Outlook fără particularizările Panoului de citire sau barei de instrumente. Atât programul de completare COM gestionat, cât și programul de completare COM nativ sunt dezactivate.

/safe:1

Pornește Outlook cu Panoul de citire dezactivat.

/safe:3

Atât programul de completare COM gestionat, cât și programul de completare COM nativ sunt dezactivate.

/select numefolder

Pornește Outlook și deschide folderul specificat într-o fereastră nouă. De exemplu, pentru a deschide Outlook și a afișa calendarul implicit, utilizați: "c:\program files\microsoft office\office14\outlook.exe" /select outlook:calendar.

/share feed://URL/numefișier

/share stssync://URL

/share web://URL/filename

Specifică un URL de partajare pentru conectarea la Outlook. De exemplu, utilizați stssync://URL pentru a conecta o listă SharePoint la Outlook.

/sniff

Pornește Outlook, forțează o detectare a noilor solicitări de rezervare în Inbox, apoi le adaugă în calendar.

/t numefișieroft

Deschide fișierul .oft specificat.

/v numefișiervcf

Deschide fișierul .vcf specificat.

/vcal numefișiervcs

Deschide fișierul .vcs specificat.

Începutul paginii

Notă : Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Partajare Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Au fost utile aceste informații?

Minunat! Alt feedback?

Cum putem îmbunătăți?

Vă mulțumim pentru feedback!

×