Animarea unei ilustrații SmartArt

Aveți posibilitatea să creați ilustrații SmartArt mobile, animate pentru a accentua o idee sau a afișa informațiile în mod etapizat. Se poate anima toată ilustrația SmartArt sau numai o formă individuală din ilustrația respectivă. De exemplu, aveți posibilitatea să faceți să planeze treptat în cadru câte un cerc dintr-o diagramă Venn sau să creați o organigramă care să apară gradual, după nivel.

În acest articol

Prezentarea generală a animației

Adăugarea unei animații

Setarea opțiunilor de efect ale animației

Copierea animațiilor dintr-o ilustrație SmartArt în alta

Animarea formelor individuale în ilustrația SmartArt

Inversarea ordinii unei animații

Eliminarea unei animații

Prezentarea generală a animației

Pentru a vă decide ce animație funcționează cel mai bine cu aspectul ilustrației dvs. SmartArt, vizualizați informațiile în Panoul text al ilustrației SmartArt, deoarece majoritatea animațiilor încep prin afișarea primului marcator în panoul Text, apoi continuă cu următoarele. Ca alternativă, aveți posibilitatea să redați o animație în ordine inversă. Dacă panoul Text nu este vizibil, atunci afișați-l.

Cum afișez panoul Text?

 1. Selectați ilustrația SmartArt din diapozitiv.

 2. Sub Instrumente SmartArt, pe fila Proiectare, în grupul Creare ilustrație, faceți clic pe panoul Text.

Animațiile disponibile variază în funcție de aspectul ales pentru ilustrația SmartArt, dar aveți posibilitatea să animați toate formele în același timp sau doar o formă o dată.

Elementele animate se notează pe diapozitiv prin etichete numerotate care nu se imprimă. Aceste etichete corespund animațiilor din lista Panou animație, se afișează în laterala ilustrației SmartArt și apar numai în vizualizarea Normal cu panoul de activități Animație particularizată afișat.

Notă : Aplicați animațiile cu măsură, pentru a evita diluarea mesajului sau supraîncărcarea utilizatorilor.

Animațiile pentru ilustrațiile SmartArt

Animațiile aplicate unei ilustrații SmartArt sunt diferite de animațiile pe care aveți posibilitatea să le aplicați formelor, textului și elementelor WordArt în următoarele moduri:

 • Liniile conectoare între forme sunt întotdeauna asociate cu a doua formă și nu se animă individual.

 • Dacă aplicați o animație pentru formele dintr-o ilustrație SmartArt, animația se redă în ordinea în care apar formele. Ordinea poate fi inversată la nivel de întreg. În consecință, nu aveți posibilitatea să reordonați secvența de animații pentru o singură ilustrație SmartArt (în afară de inversarea ordinii în care apar formele).

  Exemplu:     Dacă aveți șase forme și fiecare conține o singură literă de la A la F, aveți posibilitatea să redați animația de la A la F sau de la F la A. Nu aveți posibilitatea să redați animația în altă ordine, cum ar fi de la A la C, apoi de la F la D. Însă, aveți posibilitatea să creați mai multe diapozitive pentru a imita această ordine. În acest exemplu, ar fi necesar să creați un diapozitiv care animează formele de la A la C și un al doilea diapozitiv care animează formele de la F la D.

 • Când efectuați conversia unei diagrame care s-a creat utilizând o versiune de PowerPoint anterioară Microsoft Office PowerPoint 2007 la o ilustrație SmartArt, este posibil să pierdeți anumite setări de animație sau este posibil ca animația să se afișeze diferit.

Când comutați aspectul ilustrației SmartArt, orice animație pe care ați adăugat-o se transferă în noul aspect.

Începutul paginii

Adăugarea unei animații

Important : Unele efecte de animație, cum ar fi efectul de intrare prin Învârtire sau efectul de ieșire prin Răsucire sunt disponibile numai pentru forme. Efectele care nu sunt disponibile pentru formele SmartArt vor apărea estompate. Dacă doriți să utilizați efecte de animație care nu sunt disponibile pentru ilustrațiile SmartArt, faceți clic cu butonul din dreapta pe ilustrația SmartArt și faceți clic pe Conversie în forme, apoi animați formele.

 1. Faceți clic pe ilustrația SmartArt pe care doriți să-o animați.

 2. Pe fila Animații, în grupul Animație, faceți clic pe Mai multe Buton WordArt , apoi selectați animația pe care o doriți.

Începutul paginii

Setarea opțiunilor de efect ale animației

Pentru a seta opțiunile de efect ale animației, procedați astfel:

 1. Selectați ilustrația SmartArt care are animația pe care doriți să o modificați.

 2. În fila Animații, în grupul Animație avansată, faceți clic pe Panoul Animație.

 3. În lista Panou animație, faceți clic pe săgeata din partea dreaptă a animației pe care doriți să o modificați, apoi selectați Opțiuni efect.

 4. În caseta de dialog, pe fila Animație SmartArt, în lista Grupare grafic, selectați una dintre următoarele opțiuni:

Opțiune

Descriere

Ca un singur obiect

Animația se aplică ca și cum tot ilustrația SmartArt este o imagine mare sau un obiect.

Toate odată

Toate formele din ilustrația SmartArt se animă în același timp. Diferența dintre această animație și Ca un singur obiect este cea mai evidentă în animațiile în care formele se rotesc sau cresc. Utilizând Toate deodată, fiecare formă se rotește sau crește individual. Utilizând Ca un singur obiect, întreaga ilustrație SmartArt se rotește sau crește.

Unul câte unul

Fiecare formă se animă individual, una după alta.

Unul câte unul după ramură

Toate formele din aceeași ramură se animă în același timp. Această animație funcționează bine cu ramurile dintr-o organigramă sau dintr-un aspect ierarhic și este asemănătoare cu Unul câte unul.

După nivel imediat

Toate formele de pe același nivel se animă în același timp. De exemplu, dacă aveți un aspect cu trei forme care conține text de Nivelul 1 și trei forme care conțin text de Nivelul 2, mai întâi se animă cele trei forme care conțin text de Nivelul 1, apoi se animă împreună cele trei forme care conțin text de Nivelul 2.

imagine cu panoul text afișând nivelul 1 și textul de nivel 2

Unul câte unul după nivel

Formele din ilustrația SmartArt se animă mai întâi după nivel și apoi individual, în cadrul nivelului. De exemplu, dacă aveți un aspect cu patru forme care conțin text de Nivelul 1 și trei forme care conțin text de Nivelul 2, se animă mai întâi fiecare dintre cele patru forme care conțin text de Nivelul 1, apoi se animă individual fiecare dintre cele trei forme care conțin text de Nivelul 2.

Note : 

 • Când aplicați Toate deodată, anumite animații se comportă diferit decât atunci când aplicați Ca un singur obiect. De exemplu, cu opțiunea Toate deodată aplicată la animația Zbor spre interior, formele care trebuie să zboare cel mai departe vor zbura cu o viteză mai mare, astfel încât toate formele vor ajunge la destinație în același timp. Cu opțiunea Ca un singur obiect aplicată, toate ilustrațiile SmartArt se animă în același fel (în cazul exemplului Zbor spre interior, la aceeași viteză).

 • Dacă aplicați o animație în ilustrația SmartArt, alta decât Ca un singur obiect, orice alte animații aplicate la aceeași ilustrație SmartArt nu pot fi Ca un singur obiect. Când sunt mai multe animații aplicate la ilustrațiile SmartArt, toate trebuie să fie Ca un singur obiect sau să nu fie niciuna Ca un singur obiect.

 • Dacă aplicați orice animație (cu excepția Ca un singur obiect) unei ilustrații SmartArt, fundalul pentru ilustrația SmartArt este întotdeauna vizibil pe diapozitiv. Nu este posibil să animați fundalul, deși este posibil ca fundalul să nu se afișeze dacă nu are aplicată o umplere sau linii.

Începutul paginii

Copierea animațiilor dintr-o ilustrație SmartArt în alta

Una dintre caracteristicile noi din Microsoft PowerPoint 2010 este caracteristica Descriptor animație. Utilizând Descriptor animație, aveți posibilitatea să copiați rapid și ușor o animație sau mai multe animații dintr-o ilustrație SmartArt în alta.

Pentru a copia animațiile dintr-o ilustrație SmartArt în alta, procedați astfel:

 1. Selectați ilustrația SmartArt cu animațiile pe care doriți să le copiați.

 2. În fila Animații, în grupul Animație avansată, faceți clic pe Descriptor animație.

 3. Faceți clic pe ilustrația SmartArt în care doriți să copiați animațiile.

Începutul paginii

Animarea formelor individuale în ilustrația SmartArt

 1. Faceți clic pe ilustrația SmartArt pe care doriți să o animați.

 2. Pe fila Animații, în grupul Animație, faceți clic pe Mai multe Buton WordArt , apoi selectați animația pe care o doriți.

 3. În fila Animații, în grupul Animație, faceți clic pe Opțiuni efect și selectați Unul câte unul.

 4. În fila Animații, în grupul Animație avansată, faceți clic pe Panoul Animație.

 5. În lista Panou Animație, faceți clic pe ghilimelele unghiulare de extindere Ghilimele unghiulare de extindere pentru a afișa toate formele din ilustrația SmartArt.

 6. În lista Panou Animație, selectați toate formele pe care nu doriți să le animați menținând apăsată tasta CTRL și făcând clic pe fiecare formă în parte.

 7. În fila Animații, în grupul Animație, faceți clic pe Fără animație. Se va elimina efectul de animație din formă. Nu se va elimina forma în sine din ilustrația SmartArt.

 8. Pentru fiecare formă rămasă, selectați opțiunile de animație dorite selectând forma în lista Animație particularizată, apoi făcând clic cu butonul din dreapta pe formă sau pe Modificare.

 9. Când ați terminat de selectat opțiunile de animație dorite, închideți Panoul Animație.

Notă :  Efectele indisponibile pentru ilustrațiile SmartArt vor apărea estompate. Dacă doriți să utilizați efecte de animație indisponibile pentru ilustrațiile SmartArt, faceți clic cu butonul din dreapta pe ilustrația SmartArt și faceți clic pe Conversie în forme, apoi animați formele.

Începutul paginii

Inversarea ordinii unei animații

 1. Faceți clic pe ilustrația SmartArt cu animația pe care doriți să o inversați.

 2. Pe fila Animații, în grupul Animație complexă, faceți clic pe panoul Animație.

 3. Faceți clic cu butonul din dreapta pe animația particularizată din lista Panou Animație, apoi faceți clic pe Opțiuni efect.

 4. Faceți clic pe fila Animație SmartArt, apoi bifați caseta de selectare Ordine inversă.

Începutul paginii

Eliminarea unei animații

 1. Faceți clic pe ilustrația SmartArt cu animația pe care doriți să o eliminați.

 2. În fila Animații, în grupul Animație, faceți clic pe Fără animație.

Notă : Dacă nu vedeți Fără animație, faceți clic pe Mai multe Buton WordArt pentru mai multe opțiuni.

Începutul paginii

Au fost utile aceste informații?

Minunat! Alt feedback?

Cum putem îmbunătăți?

Vă mulțumim pentru feedback!

×