Animație, video și audio

Animarea textului sau obiectelor

Animarea textului sau obiectelor

Puteți anima text, imagini, forme, tabele, Ilustrații SmartArt și alte obiecte în prezentarea dvs. PowerPoint.

Efectele fac ca un obiect să apară, să dispară sau să se mute. Acestea pot modifica dimensiunea sau culoarea unui obiect.

PowerPoint 2013

1:54

De asemenea, există un videoclip asociat despre animarea textului.

Sfat: Check out these YouTube videos from PowerPoint community experts for more help with animation!

Adăugarea de animații la text, imagini, forme și altele în prezentarea dvs.

 1. Selectați obiectul sau textul pe care doriți să îl animați.

 2. Selectați Animații și alegeți o animație.

 3. Selectați Opțiuni efect și alegeți un efect.

Gestionarea animațiilor și efectelor

Există diferite moduri de a începe animațiile în prezentarea dvs.:

 • La clic: Începeți o animație atunci când faceți clic pe un diapozitiv.

 • Cu precedentul: Redați o animație simultan cu animația anterioară în secvența dvs.

 • După precedentul: Începeți o animație imediat după cea anterioară.

 • Durată: Prelungiți sau scurtați un efect.

 • Întârziere: Adunați valorile de timp înainte de rularea unui efect.

Adăugarea mai multor efecte la o animație

 1. Selectați un obiect sau un text cu o animație.

 2. Selectați Adăugare animație și alegeți una.

Modificarea ordinii animațiilor

 1. Selectați un marcator de animație.

 2. Alegeți opțiunea dorită:

  • Mutare mai devreme: Faceți ca o animație să apară mai repede într-o secvență.

  • Mutare mai târziu: Faceți ca o animație să apară mai târziu într-o secvență.

Adăugarea de animații la obiecte grupate

Puteți adăuga o animație la obiecte grupate, text și altele.

 1. Apăsați pe Ctrl și selectați obiectele dorite.

 2. Selectați Format > Grupare > Grupare pentru a grupa obiectele împreună.

 3. Selectați Animații și alegeți o animație.

Adăugarea animației la un obiect

 1. Selectați obiectul pe care doriți să îl animați.

 2. Pe fila Animații din panglică, în grupul Animație, faceți clic pe butonul Mai multe Butonul Mai multe , apoi selectați efectul de animație pe care îl doriți.

  Grupul Animație de pe fila Animații.

  Se afișează efectele cele mai populare. Dacă doriți și mai multe opțiuni, faceți clic pe opțiunea Mai multe din partea de jos a galeriei.

Selectați un titlu de mai jos pentru a-l deschide și a vedea instrucțiunile detaliate.

Viteza efectului este determinată de setarea Durată.

 1. Pe diapozitiv, selectați efectul de animație pe care doriți să-l modificați.

 2. Pe fila Animații, sub opțiunile de Temporizare, în caseta Durată, introduceți numărul de secunde pe care le doriți pentru durata animației.

  Opțiunea Durată pentru efecte de animație din PowerPoint

  (Maximum: 59 de secunde. Minimum: 0,01 secunde. Puteți să tastați o durată sau să utilizați săgețile în sus sau în jos pentru a selecta o valoare incrementală standard.)

 1. Pe diapozitiv, selectați efectul de animație pe care doriți să-l modificați.

 2. Pe fila Animații, sub opțiunile de Temporizare, deschideți lista Pornire și alegeți una dintre cele trei opțiuni descrise mai jos:

  Opțiuni de pornire pentru animații din PowerPoint

  Selectați

  Pentru a începe efectul de animație

  La clic

  Când faceți clic pe diapozitiv

  Cu precedentul

  În același timp cu efectul de animație anterior din listă. (Un singur clic pornește două sau mai multe efecte de animație simultan.)

  După precedentul

  Imediat ce se termină redarea efectului de animație precedent din listă. (Nu sunt necesare clicuri suplimentare pentru a porni acest efect de animație.)

Opțiunea Întârziere stabilește cât timp trebuie să treacă înainte de a începe un anumit efect de animație: fie după ce faceți clic, fie după ce se termină un efect de animație precedent.

 1. Pe diapozitiv, selectați efectul de animație pe care doriți să-l modificați.

 2. Pe fila Animații, sub opțiunile de Temporizare, în caseta Întârziere, specificați un interval de timp în secunde.

Opțiunea Întârziere pentru efecte de animație din PowerPoint

Pentru a reordona un set de animații într-un diapozitiv:

 1. Deschideți panoul de animație: În fila Animații, în grupul Animație avansată, selectați Panou de animație.

 2. În Panoul de animație, selectați efectul de animație pe care doriți să îl reordonați.

 3. Pe fila Animații din panglică, în grupul Temporizare, sub Reordonare animație, selectați una dintre aceste opțiuni:

  Opțiuni de temporizare pentru animații din PowerPoint
  • Selectați Mutare mai devreme pentru a deplasa efectul în sus cu un loc în ordinea animațiilor.

  • Selectați Mutare mai târziu pentru a deplasa efectul în jos cu un loc în ordinea animațiilor.

  Puteți selecta o opțiune de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a muta efectul selectat în locul potrivit din ordinea animațiilor.

Atunci când animați un obiect, se afișează un mic marcator numeric imediat la stânga obiectului respectiv, pentru a indica prezența unui efect de animație, precum și locul acestuia în secvența de animații din diapozitivul curent.

 1. Selectați numărul animației pe care doriți să o eliminați.

 2. Apăsați tasta Delete pe tastatură.

Pentru o discuție mai completă, consultați Modificarea, eliminarea sau dezactivarea efectelor de animație.

 1. Selectați textul sau obiectul la care doriți să adăugați mai multe animații.

 2. În fila Animații, în grupul Animație avansată, faceți clic pe Adăugare animație.

  Grupul Animație avansată de pe fila Animații.

După ce adăugați unul sau mai multe efecte de animație, pentru a valida funcționarea lor, procedați astfel:

 • Pe fila Animații, în grupul Examinare, faceți clic Examinare.

  grupul previzualizare de pe fila animații.

Evitați necesitatea de a anima manual mai multe obiecte în același mod: Utilizați Desenare animată pentru a copia animațiile dintr-un obiect într-altul. Pentru detalii complete și o demonstrație video rapidă, consultați Dublarea animațiilor cu Desenare animată.

Desenare animată este disponibilă în panglica bară de instrumente Animație atunci când este selectat un obiect animat într-un diapozitiv

Aplicarea unui efect de animație

 1. Selectați textul sau obiectul pe care doriți să-l animați.

  În acest context, un „obiect” este orice lucru de pe un diapozitiv, cum ar fi o imagine, o diagramă sau o casetă text. Se afișează ghidajele de dimensionare în jurul unui obiect atunci când îl selectați în diapozitiv.

 2. Pe fila Animații din panglică, în grupul Animații, selectați efectul de animație pe care îl doriți din lista Animare.

  Animații predefinite

  Dacă obiectul selectat este o casetă text, aveți două opțiuni pentru fiecare tip de animație din lista Animare:

  • Toate deodată: Animația are loc pentru tot textul în același timp.

  • După paragrafele de nivelul 1: Animația are loc, în schimb, individual pentru fiecare paragraf al casetei text.

Selectați un titlu de mai jos pentru a-l deschide și a vedea instrucțiunile detaliate.

 • Selectați textul sau obiectul din care doriți să eliminați animația.

 • Pe fila Animații, în grupul Animații, selectați Fără animație în lista Animare.

Pentru o discuție mai completă, consultați Modificarea, eliminarea sau dezactivarea efectelor de animație.

Pentru a obține mai mult control asupra modului în care sunt aplicate efectele, puteți să creați și să aplicați o animație particularizată. De exemplu, puteți face ca textul să se mărească sau să se micșoreze, să se rotească sau să licărească sau puteți seta o animație pentru a auzi un sunet de aplauze atunci când se afișează o imagine. Puteți aplica mai multe efecte de animație, astfel încât să faceți ca o linie de text să se afișeze într-un zbor spre interior, cu sau fără sunet, apoi puteți face ca textul să zboare spre exterior. Puteți utiliza opțiuni de evidențiere, de intrare sau de ieșire, în plus față de căile de mișcare prestabilite sau particularizate.

Creați animații particularizate în Animație particularizatăpanou de activități, care afișează informații importante despre un efect de animație, inclusiv tipul de efect, ordinea mai multor efecte unul față de celălalt și o porțiune din textul efectului.

panoul de activități animație particularizată

1. Pictogramele indică temporizarea efectului de animație în raport cu celelalte evenimente din diapozitiv. Printre opțiuni se numără următoarele:

 • Pornire la clic (pictogramă mouse, afișată aici): Efectul de animație începe atunci când faceți clic pe diapozitiv.

 • Pornire cu anteriorul (fără pictogramă): Efectul de animație începe imediat ce începe să se redea efectul anterior din listă (mai exact, un singur clic execută două sau mai multe efecte de animație).

 • Pornire după anteriorul (pictograma ceas): Efectul de animație începe imediat ce se termină redarea efectului anterior din listă (mai exact, nu sunt necesare clicuri suplimentare pentru a porni următorul efect de animație).

2. Selectați un element din listă pentru a vedea pictograma de meniu (săgeata în jos), apoi faceți clic pe pictogramă pentru a afișa meniul.

3. Numerele indică ordinea în care se redau efectele de animație. Numerele corespund și etichetelor asociate cu elementele animate din Vizualizarea normală, cu panoul de activități Animație particularizată afișat.

4. Pictogramele reprezintă tipul de efect de animație. În acest exemplu, avem un efect de Evidențiere.

Elementele animate sunt marcate în diapozitiv printr-o etichetă numerotată care nu se imprimă. Această etichetă corespunde efectelor din lista Animație particularizată și eticheta se afișează pe marginea textului sau obiectului. Eticheta apare numai în Vizualizarea normală, cu panoul de activități Animație particularizată afișat.

Pentru a aplica un efect de animație particularizat în Office PowerPoint 2007, procedați astfel:

 1. Selectați textul sau obiectul pe care doriți să-l animați.

 2. Pe fila Animații, în grupul Animații, faceți clic pe Animație particularizată.

 3. În panoul de activități Animație particularizată, faceți clic pe Adăugare efect, apoi alegeți una sau mai multe dintre următoarele:

  • Pentru a face ca textul sau obiectul să intre cu un efect, indicați spre Intrare, apoi faceți clic pe un efect.

  • Pentru a adăuga un efect, cum ar fi un efect de rotire, la un text sau la un obiect vizibil deja pe diapozitiv, indicați spre Evidențiere, apoi faceți clic pe un efect.

  • Pentru a adăuga un efect care face ca textul sau obiectul să părăsească diapozitivul la un moment dat, indicați spre Ieșire, apoi faceți clic pe un efect.

  • Pentru a adăuga un efect care face ca textul sau obiectul să se miște într-un model specificat, indicați spre Căi de mișcare, apoi faceți clic pe o cale.

 4. Pentru a specifica modul în care să fie aplicat efectul la text sau la obiect, faceți clic dreapta pe efectul de animație particularizat în lista Animație particularizată, apoi faceți clic pe Opțiuni efect în meniul de comenzi rapide.

 5. Alegeți una dintre următoarele variante:

  • Pentru a specifica setările pentru text, pe filele Efect, Temporizare și Animație text, faceți clic pe opțiunile pe care doriți să le utilizați pentru a anima textul.

  • Pentru a specifica setările pentru un obiect, pe filele Efect și Temporizare, faceți clic pe opțiunile pe care doriți să le utilizați pentru a anima obiectul.

Efectele apar în lista Animație particularizată în ordinea în care le adăugați.

Utilizați pașii de mai jos pentru a aplica efecte sonore la marcatorii de text pentru care ați adăugat efecte de animație. La început, diapozitivul dvs. arată asemănător cu acesta.

Diapozitivul conține efecte de animație „de intrare” și „de ieșire”

Iar panoul de activități Animație particularizată arată asemănător cu acesta.

Panoul Animație particularizată afișând efecte de animație „de intrare” și „de ieșire”

Procedați astfel:

 1. În panoul de activități Animație particularizată, în lista Animație particularizată, faceți clic pe săgeata din partea dreaptă a efectului de animație aplicat la primul marcator de text, apoi faceți clic pe Opțiuni efect .

  Opțiuni efect

 2. Pe fila Efect, sub Îmbunătățiri, în lista Sunet, alegeți una dintre următoarele:

  • Selectați un sunet.

  • Pentru a adăuga un sunet dintr-un fișier, selectați Alte sunete, apoi găsiți fișierul de sunet pe care doriți să îl utilizați.

 3. Repetați pașii 1 și 2 pentru fiecare marcator de text pentru care doriți să adăugați un efect sonor.

După ce adăugați unul sau mai multe efecte de animație, pentru a valida funcționarea lor, procedați astfel:

 • În partea de jos a panoului de activități Animație particularizată, faceți clic pe Redare.

Testarea efectelor de animație

Aplicarea unei animații

 1. Selectați obiectul sau textul de pe diapozitiv pe care doriți să-l animați.

  În acest context, un „obiect” este orice lucru de pe un diapozitiv, cum ar fi o imagine, o diagramă sau o casetă text. Se afișează ghidajele de dimensionare în jurul unui obiect atunci când îl selectați în diapozitiv. (În scopuri de animație, un paragraf dintr-o casetă text este de asemenea un obiect, dar nu va avea ghidajele de dimensionare atunci când îl selectați; în schimb, caseta text întreagă are ghidaje de dimensionare.)

 2. Pe fila Animații din panglică, deschideți galeria de animații și selectați animația dorită.

  Galeria Animații cu opțiuni din PowerPoint Online
 3. Pe fila Animații, deschideți lista Opțiuni efect pentru a selecta din opțiunile disponibile. Opțiunile de efect sunt disponibile pentru text sau pentru a alege direcția sau intensitatea unei animații. (Nu toate animațiile au opțiuni de efect.)

 4. Pentru a previzualiza animația, în fila Vizualizare din panglică, în grupul Pornire expunere diapozitive, selectați De la diapozitivul curent.

  Porniți o expunere de diapozitive de la diapozitivul curent.
 5. În vizualizarea Expunere diapozitive, faceți clic pe diapozitiv pentru a reda un efect de animație.

Eliminarea unui efect de animație

 1. Selectați obiectul animat.

 2. Pe fila Animații din panglică, deschideți galeria de animații și selectați Fără.

Schimbarea ordinii efectelor de animație

Atunci când animați un obiect, se afișează un mic marcator numeric imediat la stânga obiectului respectiv, pentru a indica prezența unui efect de animație, precum și locul acestuia în secvența de animații din diapozitiv. Aceste marcaje apar și atunci când este selectată fila Animație din panglică.

 1. În diapozitiv, selectați un obiect animat.

 2. În fila Animație din panglică, în grupul Temporizare, faceți clic pe Mutare mai devreme sau pe Mutare mai târziu.

  Fiecare clic modifică poziția obiectului în ordine, cu un increment. Numerotarea din marcajele de animație se modifică, pentru a reflecta ordonarea efectelor.

Consultați și

Faceți textul să apară pe câte un rând, câte un cuvânt sau câte o literă odată

Adăugarea unui GIF animat într-un diapozitiv

Aplicarea mai multor efecte de animație la un obiect

Adăugarea unui efect de animație cale de mișcare

Efecte de animație 3D în PowerPoint

Tranziții între diapozitive

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×