Analiza datelor

Important: Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

 • Dacă este afișată caseta de dialog Analiza datelor, faceți clic pe instrumentul pe care doriți să-l utilizați sub Instrumente de analiză, apoi pe OK.

 • Introduceți datele, faceți clic pe opțiuni în caseta de dialog pentru instrumentul pe care l-ați ales, apoi faceți clic pe OK.

  Pentru o descriere a fiecărui instrument și pentru informații despre cum se utilizează caseta de dialog a fiecărui instrument, faceți clic pe numele unui instrument din următoarea listă:

  Anova

  Instrumentele de analiză Anova furnizează diferite tipuri de analiză de varianță. Instrumentul de utilizat depinde de numărul factorilor și de numărul eșantioanelor pe care le aveți din cadrul populațiilor pe care le testați.

  Anova: Single Factor

  Acest instrument efectuează o analiză simplă de varianță asupra datelor pentru două sau mai multe eșantioane. Analiza furnizează o testare a ipotezei că fiecare eșantion este derivat din aceeași distribuție de probabilitate de bază față de ipoteza că distribuția de probabilitate de bază nu este aceeași pentru toate eșantioanele. Dacă sunt numai două eșantioane, se poate utiliza funcția TTEST din foaia de lucru. Când sunt mai mult de două eșantioane, nu este adecvată generalizarea funcției TTEST, ci poate fi utilizat numai modelul Single Factor Anova.

  Anova: Caseta de dialog Factor unic

  Input Range      Introduceți referința de celulă pentru zona de date pe care doriți să o analizați. Referința trebuie să fie alcătuită din două sau mai multe zone adiacente de date aranjate în coloane sau pe linii.

  Grouped by      Pentru a indica dacă datele din zona de intrare sunt aranjate pe linii sau în coloane, faceți clic pe Rows sau pe Columns.

  Labels in First Row/Labels in First Column     Dacă primul rând din zona de intrare conține etichete, bifați caseta de selectare Labels in First Row. Dacă etichetele sunt în prima coloană din zona de intrare, bifați caseta de selectare Labels in First Column. Această casetă de selectare este debifată dacă zona de intrare nu conține etichete. Microsoft Office Excel generează etichetele potrivite de date pentru tabelul de ieșire.

  Alpha      Introduceți nivelul la care doriți să se evalueze valorile critice pentru statistica F. Nivelul alfa este un nivel de semnificație care este asociat probabilității de a avea o eroare de tipul I (respingerea unei ipoteze adevărate).

  Output Range      Introduceți referința pentru celula din stânga sus a tabelului de ieșire. Excel determină automat dimensiunea zonei de ieșire și afișează un mesaj dacă tabelul de ieșire va înlocui date existente sau se extinde dincolo de marginile foii de lucru.

  New Worksheet Ply      Faceți clic pe pentru a insera o foaie nouă de lucru în registrul de lucru curent și a lipi rezultatele începând cu celula A1 din foaia nouă de lucru. Pentru a denumi o foaie nouă de lucru, tastați un nume în casetă.

  New Workbook      Faceți clic pentru a crea un registru de lucru nou în care rezultatele se adaugă la o foaie nouă de lucru.

  Anova: Two-Factor with Replication

  Acest instrument de analiză este util când datele pot fi clasificate după două dimensiuni diferite. De exemplu, într-un experiment pentru măsurarea înălțimii plantelor, plantele pot fi tratate cu diferiți fertilizatori (de exemplu: A, B, C) și pot fi ținute la diferite temperaturi (de exemplu: joasă, înaltă). Pentru fiecare dintre cele 6 perechi posibile {fertilizator, temperatură} există un număr egal de observații ale înălțimii plantelor. Utilizând instrumentul Anova se poate testa:

  • Dacă înălțimea plantelor pentru diferite tipuri de fertilizator derivă din aceeași populație de bază. Temperaturile sunt ignorate în această analiză.

  • Dacă înălțimea plantelor pentru diferite niveluri de temperatură derivă din aceeași populație de bază. Tipurile de fertilizator sunt ignorate în această analiză.

   Ținând seama de efectele diferențelor dintre tipurile de fertilizatori din prima etapă și diferențele de temperatură din etapa a doua, cele șase eșantioane reprezentând toate perechile de valori {fertilizator, temperatură} derivă din aceeași populație. Ipoteza alternativă este aceea că există efecte datorate unei anumite perechi {fertilizator, temperatură} în plus față de diferențele bazate numai pe fertilizator sau numai pe temperatură.

   Inițializarea zonei de intrare pentru instrumentul Anova

   Anova: Dublu-Factor cu caseta de dialog reproducerea

   Input Range      Introduceți referința de celulă pentru zona de date pe care doriți să o analizați. Referința trebuie să fie alcătuită din două sau mai multe zone adiacente de date aranjate în coloane sau pe linii.

   Rows per sample      Introduceți numărul de rânduri conținute în fiecare mostră. Fiecare mostră trebuie să conțină același număr de rânduri, deoarece fiecare reprezintă o reproducere a datelor.

   Alpha      Introduceți nivelul la care doriți să se evalueze valorile critice pentru statistica F. Nivelul alfa este un nivel de semnificație care este asociat probabilității de a avea o eroare de tipul I (respingerea unei ipoteze adevărate).

   Output Range      Introduceți referința pentru celula din stânga sus a tabelului de ieșire. Excel determină automat dimensiunea zonei de ieșire și afișează un mesaj dacă tabelul de ieșire va înlocui date existente sau se extinde dincolo de marginile foii de lucru.

   New Worksheet Ply      Faceți clic pe pentru a insera o foaie nouă de lucru în registrul de lucru curent și a lipi rezultatele începând cu celula A1 din foaia nouă de lucru. Pentru a denumi o foaie nouă de lucru, tastați un nume în casetă.

   New Workbook      Faceți clic pentru a crea un registru de lucru nou în care rezultatele se adaugă la o foaie nouă de lucru.

   Anova: Two-Factor Without Replication

   Acest instrument de analiză este util când datele sunt clasificate după două dimensiuni diferite, ca în cazul instrumentului Two-Factor case With Replication. Pentru acest instrument se presupune însă că există o singură observație pentru fiecare pereche (de exemplu, fiecare pereche {fertilizator, temperatură} din exemplul precedent).

   Anova: Dublu-Factor fără replicare caseta de dialog

   Input Range      Introduceți referința de celulă pentru zona de date pe care doriți să o analizați. Referința trebuie să fie alcătuită din două sau mai multe zone adiacente de date aranjate în coloane sau pe linii.

   Labels      Această casetă de selectare este goală în cazul în care zona de intrare nu are etichete. Microsoft Office Excel generează etichete de date specifice pentru tabelul de ieșire.

   Alpha      Introduceți nivelul la care doriți să se evalueze valorile critice pentru statistica F. Nivelul alfa este un nivel de semnificație care este asociat probabilității de a avea o eroare de tipul I (respingerea unei ipoteze adevărate).

   Output Range      Introduceți referința pentru celula din stânga sus a tabelului de ieșire. Excel determină automat dimensiunea zonei de ieșire și afișează un mesaj dacă tabelul de ieșire va înlocui date existente sau se extinde dincolo de marginile foii de lucru.

   New Worksheet Ply      Faceți clic pe pentru a insera o foaie nouă de lucru în registrul de lucru curent și a lipi rezultatele începând cu celula A1 din foaia nouă de lucru. Pentru a denumi o foaie nouă de lucru, tastați un nume în casetă.

   New Workbook      Faceți clic pentru a crea un registru de lucru nou în care rezultatele se adaugă la o foaie nouă de lucru.

  Corelarea

  Funcțiile de foaie de lucru CORREL și PEARSON calculează ambele coeficientul de corelație dintre două variabile de măsurare, când măsurarea fiecărei variabile este observată pentru fiecare dintre N subiecți. (Orice observație lipsă pentru oricare dintre subiecți provoacă ignorarea acelui subiect în analiză.) Instrumentul de analiză a corelației este în special util când există mai mult de două variabile de măsurare pentru fiecare dintre N subiecți. Acesta furnizează un tabel cu rezultate, o matrice de corelații, arătând valoarea funcției CORREL (sau PEARSON) aplicată fiecărei perechi posibile de variabile de măsurare.

  Coeficientul de corelație, la fel ca cel de covarianță, este o măsură a gradului de variație comun al celor două variabile de măsurare. Spre deosebire de covarianță, coeficientul de corelație este măsurat pe o scară, astfel că valoarea sa este independentă de unitatea în care se exprimă variabilele. (De exemplu, dacă cele două variabile de măsurare sunt masa și înălțimea, valoarea coeficientului este neschimbată chiar dacă masa se măsoară în kilograme sau livre.) Valoarea oricărui coeficient de corelație trebuie să fie între -1 și +1 inclusiv.

  Se poate utiliza instrumentul de analiză a corelației pentru a examina fiecare pereche de variabile de măsurare și a determina dacă cele două variabile de măsurare tind să se mute împreună,  adică, dacă valorile mari ale unei variabile tind să poată fi asociate cu valorile mari ale celeilalte variabile (corelație pozitivă), dacă valorile mici ale unei variabile tind să poată fi asociate cu valorile mici ale celeilalte variabile (corelație negativă) sau dacă valorile celor două variabile tind să fie necorelate (corelație aproape zero).

  Caseta de dialog corelație

  Input Range      Introduceți referința de celulă pentru zona de date pe care doriți să o analizați. Referința trebuie să fie alcătuită din două sau mai multe zone adiacente de date aranjate în coloane sau pe linii.

  Grouped by      Pentru a indica dacă datele din zona de intrare sunt aranjate pe linii sau în coloane, faceți clic pe Rows sau pe Columns.

  Labels in First Row/Labels in First Column     Dacă primul rând din zona de intrare conține etichete, bifați caseta de selectare Labels in First Row. Dacă etichetele sunt în prima coloană din zona de intrare, bifați caseta de selectare Labels in First Column. Această casetă de selectare este debifată dacă zona de intrare nu conține etichete. Microsoft Office Excel generează etichetele potrivite de date pentru tabelul de ieșire.

  Output Range      Introduce referința pentru celula din colțul din stânga sus al tabelului de ieșire. Microsoft Excel populează doar jumătate din tabel întrucât corelația dintre două zone de date este independentă de ordinea în care sunt prelucrate zonele. Celulele din tabelul de ieșire cu coordonate de rând și coloană egale conțin valoarea 1, întrucât fiecare set de date se corelează exact cu ele însele.

  New Worksheet Ply      Faceți clic pe pentru a insera o foaie nouă de lucru în registrul de lucru curent și a lipi rezultatele începând cu celula A1 din foaia nouă de lucru. Pentru a denumi o foaie nouă de lucru, tastați un nume în casetă.

  New Workbook      Faceți clic pentru a crea un registru de lucru nou în care rezultatele se adaugă la o foaie nouă de lucru.

  Covarianța

  Instrumentele Correlation și Covariance pot fi utilizate ambele în aceleași condiții, când aveți N diferite variabile de măsurare observate pe un set de indivizi. Instrumentele Correlation și Covariance dau fiecare un tabel de rezultate, o matrice, care afișează coeficientul de corelație sau, respectiv, de covarianță dintre fiecare pereche de variabile de măsurare. Deosebirea constă în aceea că, în timp ce coeficientul de corelație este măsurat pe o scară de la -1 la +1 inclusiv, covarianța corespunzătoare nu este măsurată pe o scară. Atât coeficientul de corelație, cât și cel de covarianță, sunt măsuri ale gradului de variație comun pentru cele două variabile.

  Instrumentul Covariance calculează valoarea funcției COVAR a foii de calcul pentru fiecare pereche de variabile de măsurare. (Utilizarea directă a funcției COVAR în locul instrumentului Covariance este o alternativă rezonabilă când există numai două variabile de măsurare, adică N=2.) Intrarea pe diagonala tabelului cu rezultate al instrumentului Covariance din rândul i, coloana i este covarianța variabilei de măsurare i cu ea însăși. Aceasta este exact varianța populației pentru acea variabilă, calculată cu funcția VARP a foii de lucru.

  Se poate utiliza instrumentul Covarianță pentru a examina fiecare pereche de variabile de măsurare și a determina dacă cele două variabile de măsurare tind să se mute împreună  — aceasta însemnând, dacă valorile mari ale unei variabile tind să poată fi asociate cu valorile mari ale celeilalte variabile (covarianță pozitivă), dacă valorile mici ale unei variabile tind să poată fi asociate cu valorile mici ale celeilalte variabile (covarianță negativă) sau dacă valorile celor două variabile tind să fie necorelate (covarianță aproape zero).

  Caseta de dialog covarianța

  Input Range      Introduceți referința de celulă pentru zona de date pe care doriți să o analizați. Referința trebuie să fie alcătuită din două sau mai multe zone adiacente de date aranjate în coloane sau pe linii.

  Grouped by      Pentru a indica dacă datele din zona de intrare sunt aranjate pe linii sau în coloane, faceți clic pe Rows sau pe Columns.

  Labels in First Row/Labels in First Column     Dacă primul rând din zona de intrare conține etichete, bifați caseta de selectare Labels in First Row. Dacă etichetele sunt în prima coloană din zona de intrare, bifați caseta de selectare Labels in First Column. Această casetă de selectare este debifată dacă zona de intrare nu conține etichete. Microsoft Office Excel generează etichetele potrivite de date pentru tabelul de ieșire.

  Output Range      Introduce referința pentru celula din colțul din stânga sus al tabelului de ieșire. Microsoft Excel populează doar jumătate din tabel întrucât covarianța dintre două zone de date este independentă de ordinea în care sunt prelucrate zonele. Diagonala tabelului conține varianța fiecărei zone.

  New Worksheet Ply      Faceți clic pe pentru a insera o foaie nouă de lucru în registrul de lucru curent și a lipi rezultatele începând cu celula A1 din foaia nouă de lucru. Pentru a denumi o foaie nouă de lucru, tastați un nume în casetă.

  New Workbook      Faceți clic pentru a crea un registru de lucru nou în care rezultatele se adaugă la o foaie nouă de lucru.

  Descriptive Statistics

  Acest instrument de analiză generează un raport de statistici univariabile pentru datele din zona de intrare, furnizând informaţii despre tendinţa centrală şi variabilitatea datelor.

  Caseta de dialog statistică descriptiv

  Input Range      Introduceți referința de celulă pentru zona de date pe care doriți să o analizați. Referința trebuie să fie alcătuită din două sau mai multe zone adiacente de date aranjate în coloane sau pe linii.

  Grouped by      Pentru a indica dacă datele din zona de intrare sunt aranjate pe linii sau în coloane, faceți clic pe Rows sau pe Columns.

  Labels in First Row/Labels in First Column     Dacă primul rând din zona de intrare conține etichete, bifați caseta de selectare Labels in First Row. Dacă etichetele sunt în prima coloană din zona de intrare, bifați caseta de selectare Labels in First Column. Această casetă de selectare este debifată dacă zona de intrare nu conține etichete. Microsoft Office Excel generează etichetele potrivite de date pentru tabelul de ieșire.

  Confidence Level for Mean      Selectați această opțiune dacă doriți să includeți un rând în tabelul de ieșire pentru intervalul de încredere al mediei. În casetă, introduceți nivelul pe care doriți să-l utilizați. De exemplu, o valoare de 95 la sută calculează nivelul de încredere al mediei la un nivel de semnificație de 5 la sută.

  Kth Largest      Selectați această opțiune dacă doriți să includeți un rând în tabelul de ieșire pentru a k-a valoare cea mai mare pentru fiecare zonă de date. În casetă, introduceți numărul pe care doriți să-l utilizați pentru k. Dacă introduceți 1, acest rând conține maximul din setul de date.

  Kth Smallest      Selectați această opțiune dacă doriți să includeți un rând în tabelul de ieșire pentru a k-a valoare cea mai mică pentru fiecare zonă de date. În casetă, introduceți numărul pe care doriți să-l utilizați pentru k. Dacă introduceți 1, acest rând conține minimul din setul de date.

  Output Range      Introduce referința pentru celula din colțul din stânga sus al tabelului de ieșire. Acest instrument produce două coloane de informații pentru fiecare set de date. Coloana din stânga conține etichete statistice, iar coloanele din dreapta conțin statisticile. Microsoft Excel scrie un tabel de statistici format din două coloane pentru fiecare coloană sau rând din zona de intrare, acest lucru depinzând de opțiunea Grouped By pe care ați selectat-o.

  New Worksheet Ply      Faceți clic pe pentru a insera o foaie nouă de lucru în registrul de lucru curent și a lipi rezultatele începând cu celula A1 din foaia nouă de lucru. Pentru a denumi o foaie nouă de lucru, tastați un nume în casetă.

  New Workbook      Faceți clic pentru a crea un registru de lucru nou în care rezultatele se adaugă la o foaie nouă de lucru.

  Summary statistics      Selectați această opțiune dacă doriți ca Microsoft Excel să realizeze un câmp pentru fiecare din statisticile următoare din tabelul de ieșire: Medie, Eroare standard (a mediei), Mediana, Modulul, Deviația standard, Varianța, Kurtosis (coeficientul Kurt), Asimetria, Zona, Minimul, Maximul, Suma, Numărul, Cea mai mare valoare, Cea mai mică valoare și Nivelul de încredere.

  Triple Smoothing exponențială

  Acest instrument de analiză și formula aferentă acestuia estimează o valoare care este bazată pe prognoza din perioada anterioară, ajustată cu eroarea din acea prognoză anterioară. Instrumentul utilizează constanta de netezire a , mărimea ce determină cât de puternic răspunde prognoza la erorile din prognoza anterioară.

  Notă: Valori de la 0,2 la 0,3 sunt constante de netezire rezonabilă. Aceste valori indică faptul că prognoza curentă ar trebui ajustată cu 20 până la 30 procente pentru eroarea din prognoza anterioară. Constante mai mari produc un răspuns mai rapid, dar pot produce proiecții nesigure. Constante mai mici pot determina o întârziere mai mare a valorilor prognozate.

  Caseta de dialog Smoothing exponențială

  Input Range      Introduce referința de celulă pentru zona de date pe care doriți să o analizați. Zona trebuie să conțină o singură coloană sau rând cu patru sau mai multe celule de date.

  Damping factor      Introduce factorul de amortizare pe care doriți să-l utilizați ca fiind constanta de netezire exponențială. Factorul de amortizare este un factor de corecție ce minimizează instabilitatea datelor colectată din rândul unei populații. Factorul de amortizare implicit este 0,3.

  Notă: Valorile de la 0,2 la 0,3 sunt constante de netezire rezonabilă. Aceste valori indică faptul că prognoza curentă ar trebui ajustată cu 20 până la 30 procente pentru eroarea din prognoza anterioară. Constante mai mari produc un răspuns mai rapid, dar pot produce proiecții nesigure. Constante mai mici pot determina o întârziere mai mare a valorilor prognozate.

  Labels      Selectați opțiunea dacă primul rând sau prima coloană din zona de intrare conțin etichete. Debifați această casetă de selectare dacă zona de intrare nu are etichete; Microsoft Excel generează etichete de date adecvate pentru tabelul de ieșire.

  Output Range      Introduce referința pentru celula din colțul din stânga sus al tabelului de ieșire. Dacă selectați caseta Standard Errors, Microsoft Excel generează un tabel de ieșire cu două coloane, cu valori de eroare standard în coloana din dreapta. Dacă există un număr insuficient de valori din trecut pentru a proiecta o prognoză sau pentru a calcula o eroare standard, Microsoft Excel returnează valoarea de eroare #N/A.

  Notă: Zona de ieșire trebuie să se găsească pe aceeași foaie de lucru cu datele utilizate în zona de intrare. Din acest motiv, opțiunile New Worksheet Ply și New Workbook nu sunt disponibile.

  Chart Output      Selectați această opțiune pentru a genera o diagramă încorporată pentru valorile actuale și cele prognozate din tabelul de ieșire.

  Standard Errors      Selectați această opțiune dacă doriți să includeți o coloană ce conține valori de eroare standard în tabelul de ieșire. Deselectați această opțiune dacă doriți un tabel de ieșire cu o singură coloană fără valori de eroare standard.

  Varianțe F Test pentru varianțele

  Instrumentul de analiză F-Test Two-Sample for Variances efectuează un test F pe două eșantioane pentru a compara varianțele a două populații.

  De exemplu, se poate utiliza instrumentul F-Test pe eșantioane de timpi realizate de două echipe într-un concurs de înot. Instrumentul furnizează rezultatul testării cu ipoteză nulă conform căreia cele două eșantioane provin din distribuții cu varianță egală față de ipoteza alternativă că varianțele nu sunt egale în distribuțiile de bază.

  Instrumentul calculează valoarea f a unei statistici F (sau proporție F). O valoare f apropiată de 1 este dovadă a varianțelor egale ale populațiilor de bază. În tabelul cu rezultate, dacă f < 1 " P(F <= f) unilateral" dă probabilitatea observării unei valori a statisticii F mai mică decât f când varianțele populațiilor sunt egale și " F unilateral critic" dă valoarea critică mai mică decât 1 pentru nivelul de semnificație ales, Alfa. Dacă f > 1, " P(F <= f) unilateral" dă probabilitatea observării unei valori a statisticii F mai mare decât f când varianțele populațiilor sunt egale și " F unilateral critic" dă valoarea critică mai mare decât 1 pentru Alfa.

  Varianțe F Test pentru caseta de dialog varianțele

  Variable 1 Range      Introduce referința pentru prima coloană sau linie de date pe care doriți să le analizați.

  Variable 2 Range      Introduce referința pentru a doua coloană sau linie de date pe care doriți să le analizați.

  Labels      Selectați opțiunea dacă primul rând sau prima coloană din zona de intrare conțin etichete. Debifați această casetă de selectare dacă zona de intrare nu are etichete; Microsoft Excel generează etichete de date adecvate pentru tabelul de ieșire.

  Alpha      Introduce nivelul de încredere pentru test. Această valoare trebuie să se găsească în zona 0…1. Nivelul alfa este un nivel de semnificație aflat în relație cu probabilitatea de a avea o eroare de tip I (respingând o ipoteză adevărată).

  Output Range      Introduce referința pentru celula din colțul din stânga sus al tabelului de ieșire. Microsoft Excel determină în mod automat dimensiunea zonei de ieșire și afișează un mesaj în cazul în care tabelul de ieșire va înlocui datele existente.

  New Worksheet Ply      Faceți clic pe pentru a insera o foaie nouă de lucru în registrul de lucru curent și a lipi rezultatele începând cu celula A1 din foaia nouă de lucru. Pentru a denumi o foaie nouă de lucru, tastați un nume în casetă.

  New Workbook      Faceți clic pentru a crea un registru de lucru nou în care rezultatele se adaugă la o foaie nouă de lucru.

  Analiza Fourier

  Instrumentul Analiză Fourier rezolvă probleme în sisteme liniare şi analizează periodic datele utilizând metoda Fast Fourier Transform (FFT) pentru transformarea datelor. Acest instrument suportă de asemenea transformări inverse, în care inversa datelor transformate returnează datele iniţiale.

  Zone de intrare şi ieşire pentru analiza Fourier

  Caseta de dialog analize Fourier

  Input Range      Introduce referința pentru zona de date reale sau complexe pe care doriți să le transformați. Datele complexe trebuie să fie în formatul x+yi sau x+yj. Numărul de valori din zona de intrare trebuie să fie o putere a lui 2. Dacă x este un număr negativ, puneți înainte un apostrof ( ' ). Numărul maxim de valori este 4096.

  Labels in First Row      Selectați această opțiune dacă primul rând din zona de intrare conține etichete. Debifați această casetă de selectare dacă zona de intrare nu are etichete. Microsoft Office Excel generează etichete de date adecvate pentru tabelul de ieșire.

  Output Range      Introduce referința pentru celula din colțul din stânga sus al tabelului de ieșire. Microsoft Excel determină în mod automat dimensiunea zonei de ieșire și afișează un mesaj în cazul în care tabelul de ieșire va înlocui datele existente.

  New Worksheet Ply      Faceți clic pe pentru a insera o foaie nouă de lucru în registrul de lucru curent și a lipi rezultatele începând cu celula A1 din foaia nouă de lucru. Pentru a denumi o foaie nouă de lucru, tastați un nume în casetă.

  New Workbook      Faceți clic pentru a crea un registru de lucru nou în care rezultatele se adaugă la o foaie nouă de lucru.

  Inverse      Dacă această casetă este bifată, datele din zona de intrare se consideră transformate și este executată o transformare inversă, returnând intrările inițiale. Dacă această casetă de selectare este debifată, datele din zona de intrare sunt transformate în tabelul de ieșire.

  Histogramă

  Instrumentul de analiză Histogramă calculează frecvenţe individuale şi cumulative pentru o zonă de celule de date. Acest instrument generează datele pentru numărul de apariţii ale unei valori în setul de date.

  De exemplu, într-o clasă de 20 de studenți, se poate determina distribuția punctajelor în categorii notate cu litere. Un tabel de tip histogramă prezintă limitele categoriilor și numărul de puncte între limita inferioară și limita curentă. Punctajul cel mai frecvent reprezintă modul datelor.

  Caseta de dialog histogramă

  Input Range      Introduce referința de celulă pentru zona de date pe care doriți să o analizați.

  Bin Range (opțional)      Introduce referințe de celulă pentru o zonă ce conține un set opțional de valori limită ce definesc zonele bin. Aceste valori trebuie să fie în ordine crescătoare. Microsoft Office Excel contorizează numărul de repere de date situate între numărul bin curent și numărul bin învecinat mai mare, dacă există vreunul. Un număr este contorizat într-un anumit bin dacă este mai mic sau egal cu acel bin și în jos până la ultimul bin. Toate valorile situate sub prima valoare bin sunt contorizate împreună, la fel ca și valorile situate deasupra ultimei valori bin.

  Dacă omiteți zona bin, Microsoft Excel creează un set de bin-uri eveniment distribuite între valorile minime și cele maxime ale datelor.

  Labels      Selectați opțiunea dacă primul rând sau prima coloană din zona de intrare conțin etichete. Debifați această casetă de selectare dacă zona de intrare nu are etichete. Excel generează etichete de date adecvate pentru tabelul de ieșire.

  Output Range      Introduce referința pentru celula din colțul din stânga sus al tabelului de ieșire. Microsoft Excel determină în mod automat dimensiunea zonei de ieșire și afișează un mesaj în cazul în care tabelul de ieșire va înlocui datele existente.

  New Worksheet Ply      Faceți clic pe pentru a insera o foaie nouă de lucru în registrul de lucru curent și a lipi rezultatele începând cu celula A1 din foaia nouă de lucru. Pentru a denumi o foaie nouă de lucru, tastați un nume în casetă.

  New Workbook      Faceți clic pentru a crea un registru de lucru nou în care rezultatele se adaugă la o foaie nouă de lucru.

  Pareto (sorted histogram)      Selectați această opțiune dacă doriți să prezentați datele din tabelul de ieșire în ordinea crescătoare a frecvențelor. Dacă această casetă este bifată, Microsoft Excel prezintă datele în ordine crescătoare și omite primele trei coloane din dreapta ce conțin datele sortate.

  Cumulative Percentage      Selectați această opțiune dacă doriți să generați un tabel coloană de ieșire pentru procentele cumulate și să includeți o linie de procente cumulate în diagrama histogramă. Deselectați pentru a omite procentele cumulate.

  Chart Output      Selectați această opțiune dacă doriți să generați o histogramă încorporată împreună cu tabelul de ieșire.

  Medie mobilă

  Instrumentul de analiză Medie mobilă proiectează valorile în perioada de prognoză pe baza valorii medii a variabile după un anumit număr de perioade anterioare . O medie mobilă furnizează informaţii de tendinţă pe care o simplă medie a tuturor datelor istorice ar putea-o masca.. Utilizaţi acest instrument pentru prognozarea vânzărilor, a inventarului sau alte tendinţe. Fiecare valoare prognozată se bazează pe formula următoare.

  Formulă pentru calculul mediilor mobile

  unde:

  • N este numărul de perioade anterioare de inclus în media mobilă

  • A j este valoarea actuală la timpul j

  • F j este valoarea prognozată la timpul j

   Caseta de dialog medie mobilă

   Input Range      Introduceți referința de celulă pentru zona de date pe care doriți să o analizați. Zona trebuie să consiste într-o singură coloană ce conține patru sau mai multe celule de date.

   Labels in First Row      Selectați această opțiune dacă primul rând din zona de intrare conține etichete. Debifați această casetă de selectare dacă zona de intrare nu are etichete. Microsoft Office Excel generează etichete de date adecvate pentru tabelul de ieșire.

   Interval      Introduce numărul de valori pe care doriți să le includeți în media mobilă. Intervalul implicit este 3.

   Output Range      Introduce referința pentru celula din colțul din stânga sus al tabelului de ieșire. Dacă selectați caseta Standard Errors, Microsoft Excel generează un tabel de ieșire cu două coloane, cu valori de eroare standard în coloana din dreapta. Dacă există un număr insuficient de valori din trecut pentru a proiecta o prognoză sau pentru a calcula o eroare standard, Microsoft Excel returnează valoarea de eroare #N/A.

   Zona de ieșire trebuie să se găsească pe aceeași foaie de lucru cu datele utilizate în zona de intrare. Din acest motiv, opțiunile New Worksheet Ply și New Workbook nu sunt disponibile.

   Chart Output      Selectați această opțiune dacă doriți să generați o histogramă încorporată împreună cu tabelul de ieșire.

   Standard Errors      Selectați această opțiune dacă doriți să includeți o coloană ce conține valori de eroare standard în tabelul de ieșire. Deselectați această opțiune dacă doriți un tabel de ieșire cu o singură coloană fără valori de eroare standard.

  Generarea număr aleator

  Instrumentul de analiză Random Number Generation umple un interval cu numere independente aleatoare derivate din una dintre mai multe distribuții. Aveți posibilitatea să caracterizați subiectele unei populații cu o distribuție de probabilitate. De exemplu, se poate utiliza o distribuție normală pentru a caracteriza populația înălțimii indivizilor sau se poate utiliza o distribuție Bernoulli a două posibile consecințe pentru a caracteriza populația rezultatelor experimentului cu banul.

  Caseta de dialog aleatoare numărul Generation

  Number of Variables      Introduce numărul de coloane de valori pe care le doriți în tabelul de ieșire. Dacă nu introduceți un număr, Microsoft Office Excel umple toate coloanele din zona de ieșire pe care o precizați.

  Number of Random Numbers      Introduce numărul de repere de date pe care doriți să le vedeți. Fiecare reper de date apare într-un rând al tabelului de ieșire. Dacă nu introduceți un număr, Microsoft Excel umple toate rândurile din zona de ieșire pe care o precizați.

  Distribution      Faceți clic pe metoda de distribuție pe care doriți să o utilizați pentru a crea valori aleatoare.

  Uniform      Caracterizată prin limite inferioare și superioare. Variabilele sunt extrase cu o probabilitate egală din toate valorile din zonă. O aplicație obișnuită utilizează o distribuție uniformă în intervalul 0...1.

  Normal      Caracterizată printr-o medie și o deviație standard. O aplicație obișnuită utilizează o medie 0 și deviație standard 1 pentru repartiția normală standard.

  Bernoulli      Caracterizată printr-o probabilitate de succes (valoarea p) a unei încercări date. Variabilele aleatoare Bernoulli au valoarea 0 sau 1. De exemplu, se poate extrage o variabilă aleatoare uniformă din intervalul 0...1. Dacă variabila este mai mică sau egală cu probabilitatea de succes, variabila aleatoare Bernoulli este asociată valorii 1; altfel, este asociată valorii 0.

  Binomial      Caracterizată printr-o probabilitate de succes (valoarea p) pentru un număr de încercări. De exemplu, se pot genera variabilele aleatoare Bernoulli număr-de-încercări, a căror sumă este o variabilă aleatoare binomială.

  Poisson      Caracterizată printr-o valoare lambda, egală cu 1/medie. Distribuția Poisson este de multe ori utilizată pentru a caracteriza numărul de evenimente care au loc în unitatea de timp — de exemplu, rata medie cu care sosesc autoturismele într-o parcare cu plată.

  Patterned      Caracterizată printr-o limită inferioară și superioară, un pas, o rată de repetiție pentru valori și o rată de repetiție pentru secvență.

  Discrete      Caracterizată printr-o valoare și un interval de probabilitate asociat. Zona trebuie să conțină două coloane. Coloana din stânga conține valori, iar coloana din dreapta conține probabilități asociate valorilor din acel rând. Suma probabilităților trebuie să fie 1.

  Parameters      Introduce valorile pentru caracterizarea distribuției selectate.

  Random Seed      Introduce o valoare opțională din care se generează numere aleatoare. Se poate reutiliza această valoare mai târziu pentru a produce aceleași numere aleatoare.

  Output Range      Introduce referința pentru celula din colțul din stânga sus al tabelului de ieșire. Microsoft Excel determină în mod automat dimensiunea zonei de ieșire și afișează un mesaj în cazul în care tabelul de ieșire va înlocui datele existente.

  New Worksheet Ply      Faceți clic pe pentru a insera o foaie nouă de lucru în registrul de lucru curent și a lipi rezultatele începând cu celula A1 din foaia nouă de lucru. Pentru a denumi o foaie nouă de lucru, tastați un nume în casetă.

  New Workbook      Faceți clic pentru a crea un registru de lucru nou în care rezultatele se adaugă la o foaie nouă de lucru.

  Rang și percentilă

  Instrumentul de analiză Rank and Percentile produce un tabel care conține rangul ordinal și procentual al fiecărei valori dintr-un set de date. Aveți posibilitatea să analizați poziția relativă a valorilor dintr-un set de date. Acest instrument utilizează funcțiile foii de lucru RANK și PERCENTRANK. RANK nu ține seama de valorile legate. Dacă doriți să țineți seama de valori legate, utilizați funcția foii de lucru, RANK, împreună cu factorul de corecție sugerat în fișierul de ajutor pentru RANK.

  Caseta de dialog rang și percentilă

  Input Range      Introduceți referința de celulă pentru foaia de lucru pe care doriți să o analizați.

  Grouped by      Pentru a indica dacă datele din zona de intrare sunt aranjate pe linii sau în coloane, faceți clic pe Rows sau pe Columns.

  Labels in First Row/Labels in First Column     Dacă faceți clic pe Columns și primul rând din zona de intrare conține etichete, bifați caseta de selectare Labels in First Row. Dacă faceți clic pe Rows și etichetele sunt în prima coloană din zona de intrare conține etichete, bifați caseta de selectare Labels in First Column. Debifați caseta de selectare dacă zona de intrare nu conține etichete. Microsoft Office Excel generează etichetele de rânduri și coloane potrivite de date pentru tabelul de ieșire.

  Output Range      Introduce referința pentru celula din colțul din stânga-sus al tabelului de ieșire. Microsoft Excel generează un tabel de ieșire pentru fiecare set de date din zona de intrare. Fiecare tabel de ieșire conține patru coloane: numărul de repere de date, valoarea reperului datei, rangul reperului datei și rangul procentual al reperului datei, sortat în ordinea crescătoare a rangului.

  New Worksheet Ply      Faceți clic pe pentru a insera o foaie nouă de lucru în registrul de lucru curent și a lipi rezultatele începând cu celula A1 din foaia nouă de lucru. Pentru a denumi o foaie nouă de lucru, tastați un nume în casetă.

  New Workbook      Faceți clic pentru a crea un registru de lucru nou în care rezultatele se adaugă la o foaie nouă de lucru.

  Regresie

  Instrumentul de analiză Regression execută analiza de regresie liniară prin utilizarea metodei „pătratelor mici“ pentru a găsi o linie care corespunde unui set de observații. Aveți posibilitatea să analizați modul în care o singură variabilă dependentă este afectată de valorile uneia sau a mai multor variabile independente. De exemplu, aveți posibilitatea să analizați modul în care performanțele unui atlet sunt afectate de factori cum ar fi vârsta, înălțimea și greutatea. Aveți posibilitatea să repartizați părți din măsurarea performanței fiecărui factor, pe baza unui set de date de performanță, apoi să utilizați rezultatele pentru a prezice performanța unui atlet nou, netestat.

  Instrumentul Regression utilizează funcția LINEST a foii de lucru.

  Caseta de dialog de regresie

  Input Y Range      Introduce referința pentru zona de date dependente. Zona trebuie să consiste într-o singură coloană de date.

  Input X Range      Introduce referința pentru zona de date independente. Microsoft Office Excel aranjează variabilele independente din această zonă în ordine crescătoare de la stânga la dreapta. Numărul maxim de variabile independente este 16.

  Labels      Selectați această opțiune dacă primul rând sau coloană din zona de intrare conține etichete. Debifați această casetă dacă zona de intrare nu are etichete. Excel generează etichete de date adecvate pentru tabelul de ieșire.

  Confidence Level      Selectați această opțiune dacă doriți să includeți un nivel adițional în tabelul rezumat de ieșire. În casetă, introduceți intervalul de încredere pe care doriți să-l aplicați în plus la nivelul implicit de 95 la sută.

  Constant is Zero      Selectați această opțiune dacă doriți să forțați linia de regresie să treacă prin origine.

  Output Range      Introduce referința pentru celula din colțul din stânga-sus al tabelului de ieșire. Permite cel puțin șapte coloane pentru tabelul de ieșire rezumat, care include un tabel Anova, coeficienți, eroarea standard a estimării y, valori r2, numărul de observații și coeficienții de eroare standard.

  New Worksheet Ply      Faceți clic pe pentru a insera o foaie nouă de lucru în registrul de lucru curent și a lipi rezultatele începând cu celula A1 din foaia nouă de lucru. Pentru a denumi o foaie nouă de lucru, tastați un nume în casetă.

  New Workbook      Faceți clic pentru a crea un registru de lucru nou în care rezultatele se adaugă la o foaie nouă de lucru.

  Residuals      Selectați această opțiune dacă doriți să includeți deviații în tabelul de ieșire al deviațiilor.

  Standardized Residuals      Selectați această opțiune dacă doriți să includeți deviații standardizate în tabelul de ieșire al deviațiilor.

  Residual Plots      Selectați această opțiune dacă doriți să generați o diagramă pentru fiecare variabilă independentă față de deviație.

  Line Fit Plots      Selectați această opțiune dacă doriți să generați o diagramă pentru valorile prognozate față de valorile observate.

  Normal Probability Plots      Selectați această opțiune dacă doriți să generați o diagramă ce reprezintă probabilitatea normală.

  Selectarea

  Instrumentul de analiză Sampling creează un eșantion dintr-o populație prin tratarea zona de intrare ca pe o populație. Când populația este prea mare pentru a o procesa sau pentru a o înscrie într-o diagramă, aveți posibilitatea să utilizați un eșantion reprezentativ. Aveți de asemenea posibilitatea să creați un eșantion care să conțină numai valori dintr-o anumită parte a unui ciclu în cazul în care considerați că datele de intrare sunt periodice. De exemplu, dacă zona de intrare conține cifre de vânzări trimestriale, eșantionarea cu un coeficient periodic de patru va plasa valorile din același trimestru în zona de ieșire.

  Caseta de dialog exemplu

  Input Range      Introduce referințele pentru zona de date ce conține populația de valori pe care doriți să o eșantionați. Microsoft Office Excel extrage eșantioane din prima coloană, apoi din coloana a doua și așa mai departe.

  Labels      Selectați această opțiune dacă primul rând sau coloană din zona de intrare conține etichete. Debifați această casetă dacă zona de intrare nu are etichete. Excel generează etichete de date adecvate pentru tabelul de ieșire.

  Sampling Method      Faceți clic pe Periodic sau Random pentru a indica intervalul de eșantionare pe care îl doriți.

  Period      Introduce intervalul de periodicitate în care doriți să aibă loc modelarea. Valoarea period din zona de intrare și fiecare valoare period de după ea se copiază în coloana ieșire. Eșantionarea se oprește atunci când este atins sfârșitul zonei de intrare.

  Number of Samples      Introduce numărul de valori aleatoare pe care le doriți în coloana de ieșire. Fiecare valoare este extrasă dintr-o poziție aleatoare din zona de intrare și orice număr poate fi selectat de mai multe ori.

  Output Range      Introduce referința pentru celula din colțul din stânga sus al tabelului de ieșire. Datele sunt scrise într-o singură coloană dedesubtul celulei. Dacă selectați Periodic, numărul de valori din tabelul de ieșire este egal cu numărul de valori din zona de intrare, divizat cu rata de eșantionare. Dacă selectați Random, numărul de valori din tabelul de ieșire este egal cu numărul de eșantioane.

  New Worksheet Ply      Faceți clic pe pentru a insera o foaie nouă de lucru în registrul de lucru curent și a lipi rezultatele începând cu celula A1 din foaia nouă de lucru. Pentru a denumi o foaie nouă de lucru, tastați un nume în casetă.

  New Workbook      Faceți clic pentru a crea un registru de lucru nou în care rezultatele se adaugă la o foaie nouă de lucru.

  t Test

  Instrumentele de analiză t-Test pentru două eșantioane testează egalitatea mediilor populațiilor de bază pentru fiecare dintre eșantioane. Cele trei instrumente folosesc ipoteze diferite: varianțele populațiilor sunt egale, varianțele populațiilor nu sunt egale și cele două eșantioane reprezintă observațiile înainte și după tratament asupra acelorași subiecți.

  Pentru toate cele trei instrumente de mai jos, o valoare a statisticii t, t, este calculată și prezentată ca " t Stat" în tabelul cu rezultate. În funcție de date, această valoare, t, poate fi negativă, pozitivă sau egală cu zero. Presupunând că mediile populațiilor de bază sunt egale, dacă t < 0, " P(T <= t) unilateral" dă probabilitatea ca o valoare a statisticii t observată să fie mai negativă decât t. Dacă t >=0, " P(T <= t) unilateral" dă probabilitatea ca o valoare a statisticii t observată să fie mai pozitivă decât t. " t unilateral critic" dă valoarea limită pentru care probabilitatea observării unei unei valori a statisticii t mai mare sau egală cu " t unilateral critic" să fie Alfa.

  " P(T <= t) bilateral" dă probabilitatea ca o valoare a statisticii t observată să fie mai mare în valoare absolută decât t. " P bilateral critic" dă valoarea limită pentru care probabilitatea unei statistici t observate mai mari în valoare absolută decât " P bilateral critic" să fie Alfa.

  t-Test: Paired Two Sample For Means

  Utilizați testul pereche atunci când există o corespondență naturală a observațiilor din eșantioane, cum ar fi atunci când un grup eșantion este testat de două ori  — înainte și după un experiment. Acest instrument de analiză și formula sa efectuează un T-test al lui Student cu două eșantioane pereche pentru a determina dacă este probabil ca observațiile făcute înainte și după un experiment să provină din distribuții cu medii egale ale populațiilor. Această formă de test t nu presupune că varianțele celor două populații sunt egale.

  Notă: Printre rezultatele care sunt generate de acest instrument se află varianța centralizată, o măsură de acumulare a împrăștierii datelor legate de medie, derivată din formula următoare.

  Formulă pentru calculul varianţei centralizate

  t Test: împerecheat două eșantion pentru caseta de dialog înseamnă

  Variable 1 Range      Introduce referința de celulă pentru prima zonă de date pe care doriți să o analizați. Zona trebuie să consiste într-o singură coloană sau rând și să conțină același număr de repere de date ca și a doua zonă.

  Variable 2 Range      Introduce referința de celulă pentru a doua zonă de date pe care doriți să o analizați. Zona trebuie să consiste într-o singură coloană sau rând și să conțină același număr de repere de date ca și prima zonă.

  Hypothesized Mean Difference      Introduce numărul pe care îl doriți pentru comutarea între mediile eșantioanelor. O valoare de 0 (zero) indică faptul că mediile eșantioanelor sunt ipotetic egale.

  Labels      Selectați această opțiune dacă primul rând sau coloană din zona de intrare conțin etichete. Debifați această casetă dacă zona de intrare nu are etichete. Microsoft Office Excel generează etichete de date adecvate pentru tabelul de ieșire.

  Alpha      Introduce nivelul de încredere pentru test. Această valoare trebuie să se găsească în zona 0…1. Nivelul alfa este un nivel de semnificație aflat în relație cu probabilitatea de a avea o eroare de tip I (respingând o ipoteză adevărată).

  Output Range      Introduce referința pentru celula din colțul din stânga sus al tabelului de ieșire. Microsoft Excel determină în mod automat dimensiunea zonei de ieșire și afișează un mesaj în cazul în care tabelul de ieșire va înlocui datele existente.

  New Worksheet Ply      Faceți clic pe pentru a insera o foaie nouă de lucru în registrul de lucru curent și a lipi rezultatele începând cu celula A1 din foaia nouă de lucru. Pentru a denumi o foaie nouă de lucru, tastați un nume în casetă.

  New Workbook      Faceți clic pentru a crea un registru de lucru nou în care rezultatele se adaugă la o foaie nouă de lucru.

  t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances

  Acest instrument de analiză execută un test t pe două eșantioane de studenți. Acest test t presupune că cele două seturi de date provin din distribuții cu aceleași varianțe. I se spune test t homoscedastic. Aveți posibilitatea să utilizați acest test t pentru a determina dacă este probabil ca cele două eșantioane să provină din distribuții cu medii egale ale populațiilor.

  t Test: Varianțe presupunând că caseta de dialog varianțele egal

  Variable 1 Range      Introduce referința de celulă pentru prima zonă de date pe care doriți să o analizați. Zona trebuie să consiste într-o singură coloană sau într-un singur rând de date.

  Variable 2 Range      Introduce referința de celulă pentru a doua zonă de date pe care doriți să o analizați. Zona trebuie să consiste într-o singură coloană sau într-un singur rând de date.

  Hypothesized Mean Difference      Introduce numărul pe care îl doriți pentru comutarea între mediile eșantioanelor. O valoare de 0 (zero) indică faptul că mediile eșantioanelor sunt ipotetic egale.

  Labels      Selectați această opțiune dacă primul rând sau coloană din zona de intrare conțin etichete. Debifați această casetă dacă zona de intrare nu are etichete. Microsoft Office Excel generează etichete de date adecvate pentru tabelul de ieșire.

  Alpha      Introduce nivelul de încredere pentru test. Această valoare trebuie să se găsească în zona 0…1. Nivelul alfa este un nivel de semnificație aflat în relație cu probabilitatea de a avea o eroare de tip I (respingând o ipoteză adevărată).

  Output Range      Introduce referința pentru celula din colțul din stânga sus al tabelului de ieșire. Microsoft Excel determină în mod automat dimensiunea zonei de ieșire și afișează un mesaj în cazul în care tabelul de ieșire va înlocui datele existente.

  New Worksheet Ply      Faceți clic pe pentru a insera o foaie nouă de lucru în registrul de lucru curent și a lipi rezultatele începând cu celula A1 din foaia nouă de lucru. Pentru a denumi o foaie nouă de lucru, tastați un nume în casetă.

  New Workbook      Faceți clic pentru a crea un registru de lucru nou în care rezultatele se adaugă la o foaie nouă de lucru.

  t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances

  Acest instrument de analiză execută un test t al lui Student pe două eșantioane. Acest test t presupune că cele două seturi de date provin din distribuții cu varianțe inegale; I se spune test t heteroscedastic. Ca și în cazul varianțelor egale de mai sus, aveți posibilitatea să utilizați acest test t pentru a determina dacă este probabil ca cele două eșantioane să provină din distribuții cu medii egale ale populațiilor. Utilizați acest test atunci când sunt subiecți distincți în cele două eșantioane. Utilizați testul Paired descris în următorul exemplu atunci când există un singur set de subiecți și cele două eșantioane reprezintă măsurători ale subiecților înainte și după un experiment.

  Următoarea formulă este utilizată pentru a determina valoarea statistică a testului t.

  Formulă pentru calculul valorii t

  Următoarea formulă se utilizează pentru a calcula gradele de libertate, df. Deoarece rezultatul calculului nu este, în general, un număr întreg, valoarea lui df este rotunjită la cel mai apropiat întreg pentru a obține o valoare critică din tabelul t. Funcția Excel pentru foi de lucru, TTEST, utilizează valoarea calculată df fără a rotunji, fiind deci posibilă calcularea unei valori pentru TTEST fără ca valoarea lui df să fie în mod necesar un întreg. Datorită acestor diferențe de abordare pentru determinarea gradelor de libertate, rezultatele lui TTEST și ale acestui instrument test t vor diferi în cazul varianțelor inegale.

  Formulă pentru aproximarea gradelor de libertate

  t Test: Varianțe presupunând că caseta de dialog inegale varianțele

  Variable 1 Range      Introduce referința de celulă pentru prima zonă de date pe care doriți să o analizați. Zona trebuie să consiste într-o singură coloană sau într-un singur rând de date.

  Variable 2 Range      Introduce referința de celulă pentru a doua zonă de date pe care doriți să o analizați. Zona trebuie să consiste într-o singură coloană sau într-un singur rând de date.

  Hypothesized Mean Difference      Introduce numărul pe care îl doriți pentru comutarea între mediile eșantioanelor. O valoare de 0 (zero) indică faptul că mediile eșantioanelor sunt ipotetic egale.

  Labels      Selectați această opțiune dacă primul rând sau coloană din zona de intrare conțin etichete. Debifați această casetă dacă zona de intrare nu are etichete. Microsoft Office Excel generează etichete de date adecvate pentru tabelul de ieșire.

  Alpha      Introduce nivelul de încredere pentru test. Această valoare trebuie să se găsească în zona 0…1. Nivelul alfa este un nivel de semnificație aflat în relație cu probabilitatea de a avea o eroare de tip I (respingând o ipoteză adevărată).

  Output Range      Introduce referința pentru celula din colțul din stânga sus al tabelului de ieșire. Microsoft Excel determină în mod automat dimensiunea zonei de ieșire și afișează un mesaj în cazul în care tabelul de ieșire va înlocui datele existente.

  New Worksheet Ply      Faceți clic pe pentru a insera o foaie nouă de lucru în registrul de lucru curent și a lipi rezultatele începând cu celula A1 din foaia nouă de lucru. Pentru a denumi o foaie nouă de lucru, tastați un nume în casetă.

  New Workbook      Faceți clic pentru a crea un registru de lucru nou în care rezultatele se adaugă la o foaie nouă de lucru.

  z Test

  Instrumentul z-Test: Two Sample for Means execută un test z pe două eșantioane pentru medii cu varianțe cunoscute. Acest instrument este utilizat pentru a testa ipoteza nulului, că nu este nicio diferență între două medii ale unor populații, în comparație cu ipotezele alternative, fie cea unilaterală fie cea bilaterală. Dacă varianțele nu sunt cunoscute, trebuie utilizată funcția foii de lucru, ZTEST, în locul acestui instrument.

  Când utilizați instrumentul z-Test, trebuie acordați atenție interpretării rezultatelor. “P(Z <= z) unilateral” este de fapt P(Z >= ABS(z)), probabilitatea unei valori z mai depărtate de 0 în aceeași direcție ca valoarea z observată, când nu sunt diferențe între mediile populațiilor. “P(Z <= z) bilateral” este de fapt P(Z >= ABS(z) sau Z <= -ABS(z)), probabilitatea unei valori z mai depărtate de 0 în oricare direcție față de valoarea observată z, când nu sunt diferențe între mediile populațiilor. Rezultatul bilateral este tocmai rezultatul unilateral multiplicat cu 2. Testul z poate să se utilizeze, de asemenea, pentru cazul când ipoteza nulă este că există o valoare specifică diferită de zero pentru diferența dintre mediile a două populații. De exemplu, aveți posibilitatea să utilizați acest text pentru a determina diferențele dintre performanțele a două modele de automobile.

  z Test: două eșantion pentru caseta de dialog înseamnă

  Variable 1 Range      Introduce referința de celulă pentru prima zonă de date pe care doriți să o analizați. Zona trebuie să consiste într-o singură coloană sau într-un singur rând de date.

  Variable 2 Range      Introduce referința de celulă pentru a doua zonă de date pe care doriți să o analizați. Zona trebuie să consiste într-o singură coloană sau într-un singur rând de date.

  Hypothesized Mean Difference      Introduce numărul pe care îl doriți pentru comutarea între mediile eșantioanelor. O valoare de 0 (zero) indică faptul că mediile eșantioanelor sunt ipotetic egale.

  Variable 1 Variance (known)      Introduceți varianța cunoscută a populației pentru zona de intrare variabilă nr. 1.

  Variable 2 Variance (known)      Introduceți varianța cunoscută a populației pentru zona de intrare variabilă nr. 2.

  Labels      Selectați această opțiune dacă primul rând sau coloană din zona de intrare conțin etichete. Debifați această casetă dacă zona de intrare nu are etichete. Microsoft Office Excel generează etichete de date adecvate pentru tabelul de ieșire.

  Alpha      Introduce nivelul de încredere pentru test. Această valoare trebuie să se găsească în zona 0…1. Nivelul alfa este un nivel de semnificație aflat în relație cu probabilitatea de a avea o eroare de tip I (respingând o ipoteză adevărată).

  Output Range      Introduce referința pentru celula din colțul din stânga sus al tabelului de ieșire. Microsoft Excel determină în mod automat dimensiunea zonei de ieșire și afișează un mesaj în cazul în care tabelul de ieșire va înlocui datele existente.

  New Worksheet Ply      Faceți clic pe pentru a insera o foaie nouă de lucru în registrul de lucru curent și a lipi rezultatele începând cu celula A1 din foaia nouă de lucru. Pentru a denumi o foaie nouă de lucru, tastați un nume în casetă.

  New Workbook      Faceți clic pentru a crea un registru de lucru nou în care rezultatele se adaugă la o foaie nouă de lucru.

  Note: 

  • Funcțiile de analiză a datelor se utilizează într-o singură foaie de lucru la un moment dat. Atunci când se execută analize de date pe foi de lucru grupate, rezultatele vor apărea pe prima foaie de lucru, iar pe foile de lucru rămase vor apărea tabele formatate necompletate. Pentru a executa analize de date pe partea rămasă a foilor de lucru, recalculați instrumentul de analiză pentru fiecare foaie de lucru.

Notă: Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×