Afișarea unei pagini web pe o pagină SharePoint, adăugând partea web Vizualizator pagină

Important: Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

Partea web Vizualizator pagină se utilizează pentru a afișează o pagină Web, un fișier sau un folder pe o pagină SharePoint. Se poate introduce un hyperlink, o cale de fișier sau o cale de folder pentru a face legătura la conținut.

Note: 

 • Partea web Vizualizator pagină se utilizează doar într-un browser care acceptă elementul HTML IFRAME.

 • Afișarea unui fișier sau a unui folder necesită Microsoft Internet Explorer.

În acest articol

Moduri de utilizare a părții web Vizualizator pagină

Modul în care partea web Vizualizator pagină afișează o pagină Web într-o pagină SharePoint

Adăugarea unei Părți Web la o pagină

Specificarea părții Web, a folderului sau a fișierului (proprietăți particularizate)

Configurarea proprietăților obișnuite ale unei părți web

Aspect

Aspect

Complex

Moduri de utilizare a Părții Web Vizualizator pagină

Moduri de utilizare a Părții Web Vizualizator pagină se poate utiliza pentru a afișa:

 • O sursă de știri preferată de pe Internet, într-o secțiune de rezumate știri dedicată a unei pagini SharePoint.

 • O listă de fișiere active de lucru ale grupului pe un server pe care îl vizualizați în mod regulat.

 • Un document sau o foaie de calcul utilizată frecvent.

Modul în care partea web Vizualizator pagină afișează o pagină Web într-o pagină SharePoint

Conținutul legat al părții web Vizualizator pagină este izolat de alt conținut de pe pagină prin utilizarea elementului HTML IFRAME. Acest element asigură faptul că toate elementele HTML afișate drept conținut în partea web Vizualizator pagină nu intră în conflict cu alte elemente HTML de pe pagină. De exemplu, se poate ca pagina să conțină deja un element HTML FORM, iar pagina să nu se afișeze corect în cazul în care conținutul legat include, de asemenea, un element HTML FORM care nu se afla în interiorul elementului HTML IFRAME.

Partea web Vizualizator pagină afișează conținutul în mod asincron comparativ cu restul paginii. Aceasta înseamnă că se pot vedea și utiliza alte părți web pe pagină dacă linkul returnează într-un timp mai lung rezultatul.

Adăugarea unei părți web la o pagină

Pentru a edita o pagină, trebuie să aveți cel puțin permisiunile de membru ale grupului Proiectanți pentru site.

 1. Dintr-o pagină, în panglică, faceți clic pe fila pagină , apoi Faceți clic pe comanda Editare .
  Comanda de pe fila pagină editare

  Notă: Dacă comanda Editare este dezactivată, este posibil să nu aveți permisiunea de a edita pagina. Contactați administratorul.

 2. Faceți clic pe pagina în care doriți să adăugați o parte Web, faceți clic pe fila Inserare și apoi faceți clic pe Mai multe părți Web.
  Faceți clic pe mai multe părți Web

 3. Sub categorii, selectați o categorie, cum ar fi Media și conținut, selectați partea Web pe care doriți să-l adăugați la pagină, cum ar fi Editor de conținut, și apoi faceți clic pe Adăugare.
  Mai multe părți Web casetă de dialog

  atunci când selectați o parte Web, se afișează informații despre partea Web.

 4. După ce ați terminat de editat pagina, faceți clic pe fila Pagină, apoi pe Salvare.

  Note: 

  • În SharePoint Foundation 2010, vizualizator pagină parte Web este în categoria Media și conținut .

  • În Microsoft SharePoint Server 2010vizualizator pagină parte Web este în categoria de colaborare .

Specificarea părții Web, a folderului sau a fișierului (proprietăți particularizate)

Pentru a edita proprietățile părții Web Vizualizator pagină,

 • Dacă nu ați configurat încă partea web Vizualizator pagină, faceți clic pe deschidere panou instrumente în partea web Vizualizator pagină.

 • Indicați spre partea web, faceți clic pe săgeata verticală, apoi faceți clic pe Editare parte web.

Proprietățile părții web se afișează în panoul de instrumente. Aveți posibilitatea să utilizați următoarele descrieri pentru a contribui la configurarea proprietăților particularizate ale părții web:

Proprietate

Descriere

Grupul Pagină Web, Folder sau Fișier

Specifică tipul de conținut de afișat în partea web Vizualizator pagină.

Selectați una dintre următoarele variante:

 • Pagină web     Selectați această opțiune dacă doriți să afișați o pagină web drept conținut al părții web Vizualizator pagini. Această opțiune introduce automat Protocolul de transfer hipertext (http://) în caseta text Link. Aceasta este valoarea implicită.

 • Folder     Selectați această opțiune dacă doriți să afișați o listă de fișiere dintr-un folder.

 • Fișier     Selectați această opțiune pentru a afișa conținutul unui fișier. Fișierul se deschide fie într-o fereastră de browser separată, fie în partea web, dacă aplicația care deschide fișierul acceptă activarea în serie pentru acel fișier în fereastra browserului.

Link

Specifică un hyperlink, folder sau fișier pentru a lega conținutul de afișat în Partea Web Vizualizator pagină:

 • Dacă selectați Pagină Web mai sus, trebuie să introduceți un hyperlink valid. Cele două protocoale de hyperlink valid ce se pot utiliza sunt următoarele:

  • Protocolul de transfer al hipertextului (http://)

  • Protocolul de transfer al hipertextului cu confidențialitate, care utilizează criptarea Secure Sockets Layer (SSL) (https://)

   Se poate utiliza un URL absolut sau unul relativ. Însă nu este posibil să utilizați o cale de fișier.

 • Dacă selectați Folder mai sus, trebuie să introduceți un folder local sau de rețea valid. Afișarea unui folder necesită Microsoft Internet Explorer.

 • Dacă selectați Fișier mai sus, trebuie să introduceți o cale de fișier validă. Afișarea unui fișier necesită Microsoft Internet Explorer. De asemenea, aveți posibilitatea să faceți clic pe Răsfoire pentru a localiza fișierul.

Configurarea proprietăților obișnuite ale unei părți web

Părțile web au în comun un set de proprietăți care le controlează aspectul, structura și caracteristicile complexe. Aveți posibilitatea să modificați proprietățile părții Web în panoul de instrumente.

Notă: Este posibil ca proprietățile comune ale părții web care apar în panoul de instrumente să difere de cele prezentate în această secțiune, din mai multe motive:

 • Pentru a vedea secțiunea Complex din panoul de instrumente, trebuie să aveți permisiunea corespunzătoare.

 • Parte Web pentru dezvoltatori să alegeți să nu afișeze una sau mai multe dintre aceste proprietăți comune. În plus, un dezvoltator partea Web poate crea și a afișa proprietăți suplimentare. Aceste proprietăți particularizate nu pot fi listate în secțiunile aspectul, aspectul sau complex din panoul de instrumente.

 • Este posibil ca unele setări ale unei permisiuni sau proprietăți să dezactiveze sau să ascundă proprietăți ale părții web.

Înfățișare

Proprietate

Descriere

Titlu

Specifică titlul părții web care apare în bara de titlu a părții web.

Înălțime

Specifică înălțimea părții web.

Lățime

Specifică lățimea părții web.

Stare Chrome

Specifică dacă pe pagină va apărea toată partea web atunci când un utilizator deschide pagina. Implicit, setarea pentru starea chrome este Normal și partea web apare în întregime. Când starea este setată pe Minimizat, apare numai bara de titlu.

Tip Chrome

Specifică dacă se afișează bara de titlu și chenarul cadrului părții web.

Aspect

Proprietate

Descriere

Ascuns

Specifică dacă partea web este vizibilă atunci când un utilizator deschide pagina. Dacă această casetă de selectare este bifată, partea web este vizibilă numai când proiectați pagina și are sufixul (Ascuns) adăugat la titlu.

Aveți posibilitatea să ascundeți o parte web. De exemplu, dacă doriți să o utilizați pentru a furniza date unei alte părți web printr-o conexiune părți web, dar nu doriți să se afișeze partea web.

Orientare

Specifică orientarea textului în conținutul părții web. De exemplu, araba este o limbă cu scriere de la dreapta la stânga; engleza și majoritatea celorlalte limbi europene sunt limbi cu scriere de la stânga la dreapta. Această setare poate să nu fie disponibilă pentru anumite tipuri de părți web.

Zonă

Specifică zona din pagina în care este amplasată partea web.

Notă: Zonele din pagină nu sunt listate în listă când nu aveți permisiunea să modificați zona.

Index zonă

Specifică poziția părții web într-o zonă când zona conține mai multe părți web.

Pentru a specifica ordinea, introduceți un număr întreg pozitiv în caseta text.

Dacă părțile web din zonă sunt ordonate de sus în jos, valoarea 1 înseamnă că partea web apare în partea de sus a zonei. Dacă părțile web din zonă sunt ordonate de la stânga la dreapta, valoarea 1 înseamnă că partea web apare în partea din stânga a zonei.

De exemplu, atunci când adăugați o parte Web într-o zonă necompletată, care este comandate din partea de sus în jos, Index zonă este 0. Atunci când adăugați o a doua parte Web în partea de jos a zonei, sa Index zonă este 1. Pentru a muta a doua parte Web în partea de sus a zonei, tastați 0, apoi tastați 1 pentru prima parte Web.

Notă: Fiecare parte web din zonă trebuie să aibă o valoare unică pentru Index zonă. În consecință, modificarea valorii Index zonă pentru partea web curentă poate să modifice valoarea Index zonă a altor părți web din zonă.

Avansat

Proprietate

Descriere

Permite minimizarea

Precizează dacă o parte web se poate minimiza.

Se permite închiderea

Specifică dacă partea web poate fi eliminată din pagină.

Se permite ascunderea

Specifică dacă partea web poate fi ascunsă.

Se acceptă modificări de zonă

Precizează dacă o componentă parte web se poate muta într-o altă zonă.

Se permit conexiuni

Specifică dacă partea web poate să participe la conexiuni cu alte părți web.

Se permite Editarea în vizualizare personală

Specifică dacă proprietățile părții web se pot modifica într-o vizualizare personalizată.

Mod export

Specifică nivelul de date care pot fi exportate pentru această parte web. În funcție de configurație, această setare poate să nu fie disponibilă.

URL titlu

Specifică URL-ul unui fișier care conține informații suplimentare despre partea web. Fișierul se afișează într-o fereastră de browser separată când faceți clic pe titlul părții web.

Descriere

Specifică SfatulEcran care apare când mențineți indicatorul mouse-ului peste titlul părții web sau peste pictograma părții web. Valoarea acestei proprietăți se utilizează atunci când căutați părți web utilizând comanda Căutare în meniul Căutare părți web din panoul de instrumente.

Ajutor URL

Specifică locația unui fișier care conține informații de Ajutor despre partea web. Informațiile de Ajutor se afișează într-o fereastră de browser separată când faceți clic pe comanda Ajutor din meniul părții web.

Mod Ajutor

Specifică modul în care un browser va afișa conținutul Ajutorului pentru o parte web.

Selectați una din următoarele:

 1. Modal Deschide o fereastră de browser separată, dacă browserul are această posibilitate. Un utilizator trebuie să închidă fereastra înainte de a reveni la pagina Web.

 2. Fără mod Deschide o fereastră de browser separată, dacă browserul oferă această posibilitate. Un utilizator nu trebuie să închidă fereastra înainte de a reveni la pagina Web. Aceasta este valoarea implicită.

 3. Navigare Deschide pagina Web în fereastra curentă a browserului.

Notă: Chiar dacă părțile web Microsoft ASP.NET particularizate acceptă această proprietate, subiectele implicite din Ajutorul SharePoint se deschid doar într-o fereastră de browser separată.

URL imagine pictogramă catalog

Specifică locația unui fișier care conține o imagine de utilizat ca pictogramă a părții web în lista părților web. Dimensiunea imaginii trebuie să fie 16 x 16 pixeli.

URL imagine pictogramă titlu

Specifică locația unui fișier care conține o imagine de utilizat în bara de titlu a părții web. Dimensiunea imaginii trebuie să fie 16 x 16 pixeli.

Mesaj de eroare import

Specifică un mesaj care apare dacă există o problemă la importul părții web.

Notă: Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×