Afișarea online a punctajelor studenților

Notă:  Dorim să vă oferim cel mai recent conținut de ajutor, cât mai rapid posibil, în limba dvs. Această pagină a fost tradusă automatizat și poate conține erori gramaticale sau inexactități. Scopul nostru este ca acest conținut să vă fie util. Vă rugăm să ne spuneți dacă informațiile v-au fost utile, în partea de jos a acestei pagini. Aici se află articolul în limba engleză , ca să îl puteți consulta cu ușurință.

Aveți posibilitatea să arătați fiecărui student punctajele sale online și să urmăriți punctajele stocându-le într-o listă din Site-ul meu. Deși este posibil să vedeți și să modificați toate punctajele din listă, studentul poate vedea doar punctajele sale pe pagina de părți Web. Pagina de părți Web afișează doar punctajele sale, deoarece această pagină utilizează informațiile de logon ale studentului și partea Web Filtru utilizator curent pentru a afișa doar informațiile legate de student.

Când lucrați cu lista, utilizați vizualizarea foaie de date, pentru a vedea toate punctajele studenților. Vizualizarea foaie de date vă permite să adăugați rapid un punctaj nou sau să modificați un punctaj existent din listă.

Vizualizarea foaie de date Introduceți punctajele vă permite să actualizați punctajele.
Instructor utilizează vizualizarea foaie de date să rapid adăuga noi sau să modificați gradele existente.

Când studentul face logon la rețeaua facultății și își vizitează pagina de părți Web, el vede doar punctajele sale.

Vizualizarea listei de punctaje a studenților afișând punctajele unui student.
Student vede doar notele lor în pagină parte Web.

Pagina de părți Web afișează doar punctajele studentului, deoarece partea Web Filtru utilizator curent afișează doar informațiile legate de numele de utilizator al persoanei care se uită la pagină. Lista de la această pagină este configurată pentru ca studentul să aibă doar permisiuni de vizualizare pentru punctajele sale - studentul nu își poate modifica punctajele de la această pagină.

Pentru a crea această funcționalitate, efectuați următoarele:

 1. Creați un nou sau utilizați o foaie de lucru Excel existent , veți crea o foaie de lucru într-un registru de lucru Excel care va conține informații de elevi/studenți și note. Dacă aveți deja o foaie de lucru existent cu informații de elev/student, puteți să accesați pasul următor. Dacă vă clasele sunt stocate într-o listă care se află deja pe site-ul meu, să treceți la pasul următor și accesați al treilea pas, creați o vizualizare foaie de date.

 2. Creare listă -va importa informațiile din foaia de lucru în site-ul dvs., ca o listă nouă. După ce creați lista nouă, să arhivați sau ștergeți registrul de lucru, deoarece nu mai aveți nevoie de registru de lucru. Vor funcționa în această listă pentru a adăuga noi sau modificarea gradele existente.

 3. Creați o vizualizare foaie de date , veți crea o vizualizare pentru lista de, astfel încât puteți adăuga noi sau actualizați gradele existente.

 4. Crearea unei vizualizări de elev/student , veți crea o vizualizare limitat pentru elevi și studenți pentru că lista ar putea conține informații suplimentare pe care nu doriți să le afișați în pagină parte Web.

 5. Creați o pagină parte Web , veți crea o pagină parte Web în cazul în care un student poate vedea notele sale. Această pagină va arăta numai punctajele de elevi/studenți care se uită la această pagină.

 6. Adăugare părți Web -va adăuga partea Web listă și o curent utilizator partea Web filtru de pagină parte Web l-ați creat în pasul anterior.

 7. Configurarea părții Web -va configura partea Web listă pentru a utiliza vizualizarea.

 8. Conectarea părților Web -vă va conecta părțile Web pentru a afișa numai punctajele de elevi/studenți care se uită la această pagină.

Pasul 1: Crearea unei foi de lucru Excel noi sau utilizarea uneia existente

Foaia de lucru ar trebui să conțină coloanele următoare:

 • Nume utilizator - numele pe care studentul îl utilizează pentru a se înregistra în rețeaua facultății. Partea Web Filtru utilizator curent utilizează aceste informații pentru a afișa doar punctajele studentului.

 • O coloană pentru fiecare punctaj dat la teme sau teste - punctajele la teme și teste pentru fiecare student.

Foaia dvs. de lucru ar trebui să se asemene cu următoarea foaie de lucru:

Foaia de lucru cu informațiile despre studenți și punctajele utilizate în acest articol.
Foaie de lucru cu informațiile de elevi/studenți și note. Foaia de lucru conține coloane suplimentare pentru student are pentru prima și ultima numele.

După ce creați foaia de lucru, salvați-o într-un loc disponibil pe site, cum ar fi unitatea locală.

Pasul 2: Crearea listei

 1. Faceţi clic pe Vizualizare întreg conţinutul site-ului, apoi faceţi clic pe Creare din pagina Întreg conţinutul site-ului.

  Sfat: În majoritatea cazurilor, puteți utiliza meniul Acțiuni Site Imagine buton în schimb pentru a efectua acest pas.

 1. Sub Liste particularizate, în pagina Creare, faceți clic pe Import foaie de calcul.

 2. În caseta nume , pe pagina nou , tastați English4 2008. Numele apare în bara de titlu și URL-ul de listă nouă.

 3. În caseta Descriere , tastați note pentru curs engleză 4-2008. Descrierea apare sub titlul de pe listă nouă.

 4. Faceți clic pe Răsfoire. În pagina de proprietăți Alegere fișier, răsfoiți la locația foii de lucru, faceți clic pe foaia de lucru, apoi faceți clic pe Deschidere.

 5. În pagina Nou, faceți clic pe Import.

 6. În lista Tip interval din pagina de proprietăți Import într-o listă Windows SharePoint Services, faceți clic pe Zonă de celule.

  Caseta de dialog Import cu zona de celule selectată în lista Zonă de celule.

 7. Faceți clic în caseta Selectare zonă, apoi, în Excel, selectați celulele cu informațiile pe care doriți să le importați în această listă.

 8. Faceți clic pe Import.

Notă: După ce creați noua listă cu informațiile din foaia de lucru, aveți posibilitatea să arhivați sau să ștergeți registrul de lucru pe măsură ce introduceți sau actualizați punctajele direct în această listă. Foaia de lucru nu este conectată la listă.

Pasul 3: Crearea unei vizualizări foaie de date

Aceasta este vizualizarea pe care dvs., profesorul, o veți utiliza pentru a adăuga punctaje noi și pentru a le actualiza pe cele existente.

 1. În meniul Vizualizare Meniu Vizualizare , faceți clic pe Creare vizualizare.

 2. Sub Alegere format vizualizare, în pagina Creare vizualizare: Engleză 4-2008, faceți clic pe Vizualizare foaie de date.

 3. În caseta Nume vizualizare , tastați Introduceți note. Acest nume apare în meniul Vizualizare listă nouă.

 4. Faceți clic pe OK

Pasul 4: Crearea unei vizualizări pentru studenți

Aceasta este vizualizarea pe care studenții o vor utiliza pentru a-și vedea punctajele personale.

 1. În meniul Vizualizare Meniu Vizualizare , faceți clic pe Creare vizualizare.

 2. Sub Alegere format vizualizare, în pagina Creare vizualizare: Engleză 4-2008, faceți clic pe Vizualizare standard.

 3. În caseta Nume vizualizare , tastați note. Acest nume apare în lista Vizualizare selectată în panoul de instrumente al părții Web English4 2008 .

 4. Sub Publicul vizualizării, în secțiunea Public, faceți clic pe Creare vizualizare publică.

 5. În secțiunea Coloane, debifați toate casetele de selectare pentru coloanele pe care doriți să le ascundeți de studenți. Mențineți selectată coloana Nume utilizator, deoarece partea Web Filtru utilizator curent utilizează această coloană pentru a afișa doar punctajele unui student.

 6. Faceți clic pe numărul corespunzător din lista Poziționare de la Stânga pentru a aranja coloanele.

 7. Faceți clic pe OK.

Pasul 5: Crearea unei pagini de părți Web

Aceasta este pagina de părți Web unde studenții își pot vedea punctajele.

 1. Faceţi clic pe Vizualizare întreg conţinutul site-ului, apoi faceţi clic pe Creare din pagina Întreg conţinutul site-ului.

  Sfat: În majoritatea cazurilor, puteți utiliza meniul Acțiuni Site Imagine buton în schimb pentru a efectua acest pas.

 1. Sub Pagini Web, pe pagina Creare, faceți clic pe Pagină de părți Web.

 2. În caseta Nume vizualizare , tastați elevi/studenți. Numele apare în bara de titlu și adresa URL a paginii noi.

 3. În secțiunea Alegeți un șablon aspect din secțiunea Aspect, faceți clic pe Pagină completă, Vertical.

 4. În lista Bibliotecă de documente din secțiunea Salvare locație, faceți clic pe Documente partajate.

 5. Faceți clic pe Creare.

Scrieți URL-ul acestei pagini. Veți oferi studenților acest URL atunci când pagina este gata.

Pasul 6: Adăugarea părților Web

 1. Pe pagina de părți Web, faceți clic pe Adăugare parte Web.

 2. Sub secțiunea Liste și biblioteci din caseta Adăugare părți Web - Dialog pagină Web, bifați caseta de selectare Engleză 4-2008.

 3. Sub secțiunea Filtre, bifați caseta de selectare Filtru utilizator curent.

 4. Faceți clic pe Adăugare.

Pasul 7: Configurarea părților Web

 1. În partea Web English4 2008 , faceți clic pe Editare butonul meniu Componentă Web și apoi faceți clic pe Modificare parte Web partajată.

  Se deschide panoul de instrumente, unde configurați proprietățile pentru a afișa vizualizarea corectă și împiedicați studenții să schimbe punctajele. Aceasta este o vizualizare doar în citire care afișează doar informațiile pentru utilizatorul pe care SharePoint îl determină ca fiind cititor al paginii.

  Panoul de instrumente parte Web unde se pot configura proprietățile părții Web.

 2. În lista Vizualizare selectată, faceți clic pe Punctaje.

  Panoul de instrumente parte Web având selectat Toate elementele în lista Vizualizare selectată.

 3. În caseta mesaj despre rezultatele comutării între vizualizări, faceți clic pe OK.

 4. În lista Tip de bară de instrumente, faceți clic pe Nicio bară de instrumente. Acest element din listă ascunde bara de instrumente în partea Web Engleză 4-2008, pentru a preveni ca un student să își modifice punctajele.

  Panoul de instrumente Parte Web având selectat Nicio bară de instrumente în lista Tip de bară de instrumente.

 5. Faceți clic pe OK.

 6. Pe curent utilizator partea Web filtru, faceți clic pe Editare butonul meniu Componentă Web și apoi faceți clic pe Modificare parte Web partajată.

  Se deschide panoul de instrumente, unde configurați proprietățile de a afișa doar informațiile legate de numele de utilizator al persoanei care se uită la pagină.

  Panoul de instrumente pentru partea Web Filtru utilizator curent.

 7. Sub Selectare valoare de furnizat, faceți clic pe Nume utilizator curent.

  Faceți clic pe opțiunea Nume utilizator curent în panoul de instrumente al părții Web Filtru utilizator curent.

 8. În panoul de instrumente, faceți clic pe OK.

Pasul 8: Conectarea părților Web

 1. Pe curent utilizator partea Web filtru, faceți clic pe Editare butonul meniu Componentă Web , indicați spre conexiuni, indicați spre Trimitere filtru valori lași apoi faceți clic pe English4 2008.

 2. În lista Nume de câmp consumator, faceți clic pe Nume utilizator, apoi faceți clic pe Terminare.

 3. Faceți clic pe Ieșire din modul editare.

Când studenții se autentifică în rețeaua facultății și se deplasează la pagina studenților, partea Web Filtru utilizator curent afișează doar punctajele acelui utilizator. Ați dezactivat bara de instrumente pentru lista din această pagină pentru a împiedica studenții să își modifice punctajele.

Pentru a adăuga noi sau actualizați gradele existente, vizitați din listă. În meniul Vizualizare Meniu Vizualizare , faceți clic pe Introduceți note pentru a schimba în vizualizarea foaie de date astfel încât să puteți adăuga noi rapid sau actualizați gradele existente.

Începutul paginii

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×