Adăugarea unei conexiuni de date la un serviciu Web

Important: Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

Se pot adăuga mai multe conexiuni de date secundare la șablonul formular, care pot interoga sau remite datele unui serviciu Web.

În acest articol

Prezentare generală

Considerații de compatibilitate

Înainte de a începe

Adăugarea unei conexiuni de date de interogare

Adăugarea unei conexiuni de date de remitere

Prezentare generală

O conexiune de date secundară este orice conexiune de date la o sursă de date externe pe care o adăugaţi la un şablon formular. Această conexiune de date este diferită de conexiunea de date principală, creată atunci când aţi proiectat şablonul formular pe baza unei baze de date, a unui serviciu Web sau a unor setări dintr-o bibliotecă de conexiuni. Adăugaţi o conexiune de date secundară numai atunci când nu este posibilă interogarea sau trimiterea datelor prin conexiunea de date principală.

Atunci când adăugați o conexiune de date secundară la șablonul de formular care interogările de date, Microsoft Office InfoPath creează o secundară sursă de date cu câmpurile de date și grupurile care corespunde Schemă XML de serviciu Web. Deoarece structura de date din sursa de date secundară trebuie să corespundă cu XML Schema, nu pot modifica câmpuri existente sau grupuri în sursa de date secundară. Atunci când adăugați o conexiune de date de remitere la șablonul de formular, când configurați șablonul formular pentru a permite utilizatorilor să remiteți datele lor de formular și Configurați opțiunile de remitere pentru formulare care se bazează pe șablonul de formular.

Începutul paginii

Considerații de compatibilitate

Nu se poate configura conexiunea de date de remitere într-un șablon formular compatibil cu browserul pentru a permite utilizatorilor să remită informații de modificare împreună cu datele de formular la un serviciu Web care acceptă setul de date Microsoft ADO.NET. Informațiile de modificare constau în modificările efectuate de un utilizator în datele stocate într-o bază de date. Baza de date utilizează un serviciu Web care conectează utilizatorii la baza de date. ADO.NET poate utiliza informații de modificare pentru a stabili cum se actualizează datele în baza de date. Întrebați administratorul serviciului Web dacă serviciul Web solicită informații de modificare pentru a actualiza baza de date. Dacă da, trebuie să proiectați un șablon formular ale cărui formulare pot fi completate numai utilizând InfoPath.

Începutul paginii

Înainte de a începe

Înainte de a adăuga șablonului formular o conexiune de date secundară, aveți nevoie de următoarele informații de la administratorul serviciului Web:

 • Locația serviciului Web.

 • Verificarea dacă acest serviciu Web utilizează codificarea de stil document/literal. InfoPath poate utiliza numai servicii Web de stil document/literal.

 • Numele operației serviciului Web care va trimite sau primi datele din formularele care se bazează pe acest șablon formular.

Începutul paginii

Adăugarea unei conexiuni de date de interogare

Pentru a permite utilizatorilor să interogheze date dintr-un serviciu Web utilizând șablonul formular, trebuie să efectuați următoarele în șablonul formular:

 1. Adăugarea unei conexiuni de date secundare.

 2. Configurarea șablonului formular astfel încât să utilizeze conexiunea de date secundară.

Pasul 1: Adăugarea unei conexiuni de date secundare

 1. În meniul Instrumente, faceți clic pe Conexiuni de date.

 2. În caseta de dialog Conexiuni de date, faceţi clic pe Adăugare.

 3. În expertul Conexiune de date, faceți clic pe Creare conexiune nouă către, faceți clic pe Trimitere date, apoi faceți clic pe Următorul.

 4. Sub De unde vreți să primiți datele, faceți clic pe Serviciu Web, apoi pe Următorul.

 5. În pagina următoare a expertului, tastați locația serviciului Web, apoi faceți clic pe Următorul.

  Notă: Dacă doriți să căutați un serviciu Web, utilizând un server de descoperire Universal Descriere și integrarea (UDDI), faceți clic pe UDDI de căutare, introduceți URL-ul serverului UDDI pe care doriți să căutați, Specificați dacă doriți să căutați furnizor sau un serviciu care este furnizat, introduceți o cheie de căutare și apoi faceți clic pe Căutare. Servicii web care se potrivesc cu cuvântul cheie de căutare vor apărea în lista de rezultate de căutare . Selectați serviciul Web pe care doriți să îl utilizați și apoi faceți clic pe OK.

 6. În lista Selectați o operație de pe pagina următoare a expertului, faceți clic pe operația serviciului Web care returnează datele către formular, apoi faceți clic pe Următorul.

 7. Dacă expertul Conexiune de date întâlnește un element necunoscut în schema serviciului Web, pagina următoare a expertului vă poate cere să specificați valori eșantion pentru fiecare parametru pentru a determina ce câmpuri sau grupuri se adaugă la sursa de date principală.

  Cum?

  1. Selectaţi un parametru din tabelul Parametri, apoi faceţi clic pe Setare valoare eşantion.

  2. În caseta Valoare eşantion, introduceţi o valoare pe care utilizatorii o pot utiliza pentru acest câmp, apoi faceţi clic pe OK.

  3. Repetaţi aceşti paşi pentru fiecare parametru din tabelul Parametri, apoi faceţi clic pe Următorul.

  Detalii tehnice

  Când configuraţi o conexiune de date către un serviciu Web în Expert conexiune de date, Microsoft Office InfoPath se conectează la serviciul Web şi solicită fişierul Web Service Description Language (WSDL). Fişierul WSDL conţine schema utilizată de către serviciul Web. Serviciul Web răspunde la solicitare trimiţând acest fişier către InfoPath. InfoPath utilizează informaţiile din acest fişier pentru a adăuga câmpurile şi grupurile corespunzătoare la sursa de date secundară din şablonul formular. Dacă InfoPath găseşte un tip necunoscut de element în fişierul WSDL, InfoPath utilizează date eşantion pentru a determina definiţia tipului necunoscut de element, apoi adaugă câmpurile şi grupurile corespunzătoare în sursa de date secundară.

 8. Pentru ca rezultatele conexiunii de date de interogare să fie disponibile când formularul nu este conectat la o rețea, bifați caseta de selectare Se stochează o copie a datelor în șablonul formular.

  Notă de securitate: Prin bifarea acestei casete de selectare, rezultatele interogării se stochează în şablonul formular. Pentru că datele sunt stocate în şablonul formular, sunt disponibile în formularele pe care utilizatorii le completează, chiar şi atunci când computerele lor nu sunt conectate la o reţea. Dacă obţineţi date sensibile din această conexiune de date, poate doriţi să dezactivaţi această caracteristică pentru a proteja datele în caz de pierdere sau furt al computerului.

 9. Faceți clic pe Următorul.

 10. În pagina următoare a expertului, tastați un nume descriptiv pentru conexiunea de date de interogare.

 11. Pentru a permite formularelor care se bazează pe acest șablon formular să regăsească automat datele când acestea se deschid, bifați caseta de selectare Se regăsesc automat datele la deschiderea formularului.

 12. Verificați că informațiile din secțiunea Rezumat este corectă, apoi faceți clic pe Terminare.

 13. Faceți clic pe Închidere.

Pasul 2: Configurarea șablonului formular pentru a utiliza conexiunea de date secundară

Când adăugați o conexiune de date de interogare la un șablon de formular, în mod implicit, formularele care se bazează pe acest șablon de formular utilizează conexiunea de date atunci când sunt deschise de un utilizator. De asemenea, aveți posibilitatea să configurați ca șablonul de formular să utilizeze conexiunea de date de interogare într-una dintre modalitățile următoare:

 • Adăugarea unei reguli    Puteți să configurați o regulă pentru a utiliza conexiunea de date de interogare, ori de câte ori apare condiția în regulă.

 • Adăugarea unui buton    Puteți adăuga un buton la șablonul de formular pe care utilizatorii pot face clic pentru a obține date utilizând conexiunea de date de interogare.

 • Utilizarea codului particularizat    Dacă nu puteți adăuga o regulă sau butonul, puteți utiliza cod particularizat pentru a obține date utilizând conexiunea de date de interogare. Utilizați codul particularizat care necesită un dezvoltator pentru a crea codul particularizat.

Adăugarea unei reguli

Se poate adăuga șablonului formular o regulă pentru a obține date dintr-o conexiune de date de interogare atunci când este întrunită condiția regulii. Următoarea procedură presupune că ați creat o conexiune de date de interogare pentru șablonul formular și că ați configurat un control în șablonul formular pentru a afișa date din acea conexiune de date.

 1. Dacă şablonul formular are mai multe vizualizări, faceţi clic pe Nume vizualizare în meniul Vizualizare pentru a merge la vizualizarea cu controlul în care doriţi să se afişeze date din sursa de date secundară.

 2. Faceți dublu clic pe controlul în care doriți să adăugați regula.

 3. Faceți clic pe fila Date.

 4. Sub Validare și reguli, faceți clic pe Reguli.

 5. În caseta de dialog Reguli, faceți clic pe Adăugare.

 6. În caseta Nume, tastați un nume pentru regulă.

 7. Pentru a specifica o condiţie pentru momentul în care se va executa regula, faceţi clic pe Setare condiţie, apoi introduceţi condiţia. Regula se va executa atunci când survine condiţia. Dacă nu setaţi o condiţie, regula se va executa de fiecare dată când utilizatorul modifică valoarea din control şi mută cursorul de la controlul respectiv.

 8. Faceți clic pe Adăugare acțiune.

 9. În lista Acțiune, faceți clic pe Interogare utilizând o conexiune de date.

 10. În lista Conexiune de date, faceți clic pe conexiunea de date de interogare pe care o veți utiliza, apoi faceți clic pe OK pentru a închide toate casetele de dialog deschise.

 11. Pentru a testa modificările, faceți clic pe Previzualizare pe bara de instrumente Standard sau apăsați CTRL+SHIFT+B.

Adăugarea unui buton

Se poate adăuga șablonului formular un control buton pe care utilizatorii pot face clic pentru a obține datele din această conexiune de date de interogare. Următoarea procedură presupune că ați creat o conexiune de date de interogare pentru șablonul formular.

 1. Dacă şablonul formular are mai multe vizualizări, faceţi clic pe Nume vizualizare în meniul Vizualizare pentru a merge la vizualizarea cu controlul în care doriţi să se afişeze date din sursa de date secundară.

 2. Dacă panoul de activități Controale nu este vizibil, faceți clic pe Mai multe controale pe meniul Inserare sau apăsați ALT+I, C.

 3. Glisați un control buton în șablonul formular.

 4. Faceți dublu clic pe butonul pe care tocmai l-ați adăugat în șablonul formular.

 5. Faceți clic pe fila General.

 6. În lista Acțiune, faceți clic pe Reîmprospătare.

 7. În caseta Etichetă, tastați numele care doriți să apară pe butonul din șablonul formular.

 8. Faceți clic pe Setări.

 9. În caseta de dialog Reîmprospătare, faceți clic pe O singură sursă de date secundară.

 10. În lista Alegeți sursa de date secundară, faceți clic pe sursa de date secundară care este asociată cu conexiunea de date de interogare, apoi faceți clic pe OK pentru a închide toate casetele de dialog deschise.

 11. Pentru a testa modificările, faceți clic pe Previzualizare pe bara de instrumente Standard sau apăsați CTRL+SHIFT+B.

Începutul paginii

Adăugarea unei conexiuni de date de remitere

Pentru a permite utilizatorilor să remită formulare care se bazează pe șablonul formular către un serviciu Web, adăugați mai întâi o conexiune de date secundară la un șablon formular care remite date, apoi configurați șablonul formular astfel încât să permită utilizatorilor să remită datele din formular.

Pasul 1: Adăugarea unei conexiuni de date secundare

 1. În meniul Instrumente, faceți clic pe Conexiuni de date.

 2. În caseta de dialog Conexiuni de date, faceţi clic pe Adăugare.

 3. În Expertul conexiune de date, faceți clic pe Creare conexiune nouă la, pe Remitere date, apoi faceți clic pe Următorul.

 4. Sub Cum remiteți datele, faceți clic pe La un serviciu Web, apoi faceți clic pe Următorul.

 5. În pagina următoare a expertului, introduceți serviciul Web în care utilizatorii vor remite datele, apoi faceți clic pe Următorul.

  Notă: Dacă doriți să căutați un serviciu Web, utilizând un server de descoperire Descriere Universal și integrarea (UDDI), faceți clic pe Căutare UDDI, introduceți URL-ul serverului UDDI pe care doriți să căutați, Specificați dacă doriți să căutați furnizor sau un serviciu care este furnizat, introduceți o cheie de căutare și apoi faceți clic pe Căutare. Servicii web care se potrivesc cu cuvântul cheie de căutare vor apărea în lista de rezultate de căutare . Selectați serviciul Web pe care doriți să îl utilizați și apoi faceți clic pe OK.

 6. În lista Selectați o operație, faceți clic pe operația serviciului Web care va primi șablonul formular, apoi faceți clic pe Următorul.

 7. În pagina următoare a expertului, pentru a selecta datele din formular care se vor remite pentru fiecare parametru din serviciul Web, alegeți una din variantele următoare:

  Remiteți datele dintr-un câmp sau grup

  1. În lista Parametri, faceți clic pe parametrul serviciului Web care va primi datele de la formular.

  2. Sub Opțiuni parametri, faceți clic pe Câmp sau grup.

  3. Faceți clic pe Modificare Imagine buton .

  4. În caseta de dialog Selectare câmp sau grup, faceți clic pe câmpul sau grupul ale cărui date le remiteți, apoi faceți clic pe OK.

  5. În caseta Includere, faceți clic pe Numai elemente text sau fiu pentru a furniza numai datele din acest câmp și elementele fiu ale câmpului sau ale grupului, sau faceți clic pe Sub-arborele XML, inclusiv elementul selectat pentru a furniza numele câmpului, datele din câmp și elementele fiu din grupul sau câmpul selectat.

  Remiteți toate datele din formular

  1. În lista Parametri, faceți clic pe parametrul serviciului Web care va primi datele de la formular.

  2. Sub Opţiuni parametri , faceţi clic pe Tot formularul (documentul XML, inclusiv instrucţiunile de procesare).

  Remiteți datele ca un șir

  1. În lista Parametri, faceți clic pe parametrul serviciului Web care va primi datele de la formular.

  2. Sub Opţiuni parametri , faceţi clic pe Tot formularul (documentul XML, inclusiv instrucţiunile de procesare).

  3. Selectați caseta Furnizare date ca șir.

   Notă: De regulă, selectați această casetă pentru a furniza date semnate digital. În majoritatea cazurilor, goliți această casetă.

  Notă tehnică despre obiectele ADO.NET DataSet

  Dacă serviciul Web necesită un obiect ADO.NET DataSet, selectați un nod set de date la configurarea acestei conexiuni de date. Dacă utilizați un alt tip de nod pentru o conexiune de date către un serviciu Web care necesită un obiect ADO.NET DataSet, acțiunea de remitere nu va reuși.

 8. Faceți clic pe Următorul.

 9. Pe pagina următoare a expertului, tastați un nume pentru conexiunea de date de remitere.

 10. Verificați că informațiile din secțiunea Rezumat este corectă, apoi faceți clic pe Terminare.

 11. Faceți clic pe Închidere.

După ce ați adăugat conexiunea de date secundară de remitere, trebuie să configurați șablonul formular pentru a permite utilizatorilor să remită datele lor de formular utilizând această conexiune de date de remitere.

Pasul 2: Admiterea remiterii în șablonul formular

Când configurați șablonul formular pentru a permite utilizatorilor să remită datele lor de formular, InfoPath adaugă un buton Remitere în bara de instrumente Standard și o comandă Remitere în meniul Fișier din formular. De asemenea, aveți posibilitatea să particularizați opțiunile de remitere pentru șablonul formular în următoarele modalități:

 • Modificați textul care apare pe butonul Remitere și comanda Remitere.

 • Modificați comanda rapidă pentru butonul Remitere și comanda Remitere.

 • Creați un mesaj particularizat care se afișează utilizatorilor când aceștia remit formularele.

 • Specificați dacă lăsați formularul deschis, îl închideți sau deschideți alt formular necompletat după ce formularul este remis.

 • În meniul Instrumente, faceţi clic pe Opţiuni remitere.

 • În caseta de dialog Opțiuni de remitere, bifați caseta de selectare Se permite utilizatorilor remiterea acestui formular, faceți clic pe Se trimit datele din formular către o singură destinație, apoi faceți clic pe Serviciu Web din listă.

 • În lista Alegeți o conexiune de date pentru remitere, faceți clic pe numele conexiunii de date de remitere către serviciul Web creat în pașii anteriori.

  1. Pentru a modifica numele butonului Remitere care apare în bara de instrumente Standard şi a comenzii Remitere care apare în meniul Fişier atunci când utilizatorii completează formularul, tastaţi noul nume în caseta Legendă din caseta de dialog Opţiuni de remitere.

   Sfat: Dacă doriţi să asociaţi o comandă rapidă de la tastatură acestui buton şi acestei comenzi, tastaţi simbolul ampersand (&) înainte de caracterul pe care doriţi să îl utilizaţi drept comandă rapidă de la tastatură. De exemplu, pentru a asocia comanda rapidă de la tastatură ALT+M la butonul Remitere, tastaţi Re&mitere.

 • Dacă nu doriţi ca utilizatorii să folosească comanda Remitere sau butonul Remitere din bara de instrumente Standard când completează formularul, debifaţi caseta de selectare Se afişează elementul de meniu Remitere şi butonul din bara de instrumente Remitere.

  1. În mod implicit, după ce utilizatorii remit un formular, InfoPath păstrează formularul deschis şi afişează un mesaj care indică dacă formularul a fost remis cu succes. Pentru a modifica acest comportament implicit, faceţi clic pe Complex, apoi alegeţi una din variantele următoare:

   • Pentru a închide formularul sau pentru a crea un nou formular necompletat după ce utilizatorul remite un formular completat, faceţi clic pe opţiunea dorită din lista După remitere.

   • Pentru a crea un mesaj particularizat care să indice dacă formularul a fost remis cu succes, bifaţi caseta de selectare Utilizare mesaje particularizate, apoi tastaţi mesajele în casetele Când se reuşeşte şi Când nu se reuşeşte.

    Sfat: În caseta Când nu se reuşeşte, utilizaţi un mesaj care să indice utilizatorilor ce să facă dacă nu pot remite formularul. De exemplu, se poate sugera utilizatorilor să salveze formularele şi să contacteze pe cineva pentru instrucţiuni suplimentare.

   • Dacă nu doriţi să se afişeze un mesaj după ce utilizatorul remite un formular, debifaţi caseta de selectare Se afişează mesaje de succes sau insucces.

Începutul paginii

Notă: Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×