Adăugarea, modificarea sau golirea formatelor condiționate

Utilizați un format condiționat pentru a vă ajuta să explorați vizual și să analizați date, să detectați probleme critice și să identificați modele și tendințe.

Formatarea condiționată simplifică evidențierea celulelor sau a zonelor de celule de interes, punerea accentului pe valori neobișnuite și vizualizarea datelor utilizând bare de date, scale de culori și seturi de pictograme. Un format condiționat modifică aspectul unei zone de celule pe baza unor condiții (sau criterii). În cazul în care condiția este adevărată, zona de celule este formatată pe baza acelei condiții; în cazul în care condiția este falsă, zona de celule nu este formatată pe baza acelei condiții.

Aveți posibilitatea să sortați și să filtrați după format, inclusiv culoarea de fundal a celulei și culoarea fontului, indiferent dacă ați formatat condiționat celulele în mod automat sau manual. Următoarele exemple arată formatarea condiționată care utilizează culori de fundal, un set de pictograme cu 3 săgeți și bare de date.

Fundaluri de celulă, seturi de pictograme și bare de date utilizate ca formatare condiționată.

Puteți aplica formatarea condiționată pentru o zonă de celule, un tabel Excel sau un raport PivotTable. Există diferențe importante de înțeles atunci când utilizați formatarea condiționată într-un raport PivotTable.

Notă: Când creați o formatare condiționată, aveți posibilitatea să faceți referință numai la alte celule din aceeași foaie de lucru sau, în anumite cazuri, la celulele din alte foi de lucru din același registru de lucru deschis în mod curent. Nu aveți posibilitatea să utilizați formatarea condiționată pentru referințele externe din alt registru de lucru.

Formatarea condiționată pentru un raport PivotTable

Formatarea condiționată dintr-un raport PivotTable este diferită de formatarea condiționată dintr-o zonă de celule sau de un tabel Excel în mai multe moduri:

 • Dacă modificați aspectul raportului PivotTable prin filtrare, ascunderea nivelurilor, restrângerea și extinderea nivelurilor sau eliminarea unui câmp, formatarea condiționată se păstrează cât timp câmpurile din datele subiacente nu sunt eliminate.

 • Domeniul formatării condiționate pentru câmpurile din zona Valori se poate baza pe ierarhia de date și este determinat de toți descendenții vizibili (următorul nivel inferior dintr-o ierarhie) ai unui părinte (următorul nivel superior dintr-o ierarhie) din rânduri pentru una sau mai multe coloane, sau din coloane pentru unul sau mai multe rânduri.

  Notă: În ierarhia de date, descendenții nu moștenesc formatarea condiționată de la părinte și părintele nu moștenește formatarea condiționată de la descendenți.

 • Există trei metode pentru stabilirea domeniilor formatării condiționate pentru câmpurile din zona Valori: prin selecție, prin câmp corespondent și prin câmpul valoric.

Metoda implicită de stabilire a domeniului pentru câmpurile din zona Valori este prin selecție. Puteți modifica metoda de stabilire a domeniului la câmp corespondent sau câmp valoare utilizând butonul de opțiune Se aplică regula de formatare la, caseta de dialog Regulă nouă de formatare sau caseta de dialog Editare regulă de formatare.

Metodă

Utilizați această metodă dacă doriți să selectați

Stabilirea domeniului după selecție

 • Un set continuu de câmpuri din zona Valori, cum ar fi toate totalurile de produse pentru o regiune.

 • Un set întrerupt de câmpuri din zona Valori, cum ar fi totalurile de produse pentru diferite regiuni din diferite niveluri din ierarhia de date.

Stabilirea domeniului după câmpul valoric

 • Evitați să faceți multe selecții întrerupte.

 • Formatați condiționat un set de câmpuri din zona Valori pentru toate nivelurile din ierarhia de date.

 • Adăugați subtotaluri și totaluri generale.

Stabilirea după câmp corespondent

 • Evitați să faceți multe selecții întrerupte.

 • Formatați condiționat un set de câmpuri din zona Valori pentru un nivel din ierarhia de date.

 • Excludeți subtotaluri.

Când formatați condiționat câmpuri în zona Valori pentru valori maxime, minime, peste medie sau sub medie, regula se bazează în mod implicit pe toate valorile vizibile. Însă, când stabiliți domeniul după câmpul corespondent, în loc să utilizați toate valorile vizibile, puteți aplica opțional formatarea condiționată pentru fiecare combinație de:

 • O coloană și câmpul rând părinte.

 • Un rând și câmpul coloană părinte.

Notă: Analiza rapidă nu este disponibilă în Excel 2010 și versiunile anterioare.

Utilizați butonul Analiză rapidă Butonul Analiză rapidă pentru a aplica formatarea condiționată selectată la datele selectate. Butonul Analiză rapidă apare automat atunci când selectați date din foaia de calcul.

 1. Selectați datele din foaia de calcul. Butonul Analiză rapidă apare în colțul din dreapta jos al selecției.

  Date selectate cu butonul Analiză rapidă

 2. Faceți clic pe butonul Analiză rapidă Butonul Analiză rapidă sau apăsați Ctrl+Q.

 3. Pe fila Formatare, mutați mouse-ul peste diferite opțiuni pentru a vedea o previzualizare în direct a datelor, apoi faceți clic pe o formatare.

  Fila Formatare în galeria Analiză rapidă

  Note: 

  • Opțiunile de formatare care apar pe fila Formatare vor depinde de datele selectate. Dacă selecția conține doar text, opțiunile disponibile sunt Text, Dublare, Unic, Egal cu și Golire. Atunci când selecția conține doar numere sau atât text, cât și numere, opțiunile sunt Bare de date, Culori, Seturi de pictograme, Mai mare decât, Primele 10% și Golire.

  • Previzualizarea în direct se va reda doar pentru opțiunile de formatare care pot fi utilizate pentru datele dvs. De exemplu, dacă celulele selectate nu conțin date potrivite și selectați Dublare, previzualizarea în direct nu va funcționa.

 4. Dacă apare caseta de dialog Text care conține, introduceți opțiunea de formatare pe care doriți s-o aplicați și faceți clic pe OK.

Dacă cerințele dvs. de formatare condițională sunt mai complexe, puteți utiliza o formulă logică pentru a specifica criteriile de formatare. De exemplu, este posibil să doriți să comparați valorile cu un rezultat returnat de o funcție sau să evaluați date din celule aflate în afara zonei selectate, care se poate afla în altă foaie de lucru din același registru de lucru.

 1. În fila Pornire, în grupul Stil, faceți clic pe săgeata de lângă Formatare condiționată, apoi pe Gestionare reguli.

  Formatare condiționată

  Se afișează caseta de dialog Gestionar reguli formatare condiționată.

 2. Alegeți una dintre următoarele:

  • Pentru a adăuga o formatare condiționată, faceți clic pe Regulă nouă. Se afișează caseta de dialog Regulă nouă de formatare.

  • Pentru a modifica o formatare condiționată, procedați astfel:

   1. Asigurați-vă că este selectată foaia de lucru, tabelul sau raportul PivotTable potrivit în caseta listă Afișare reguli formatare pentru.

   2. Opțional, modificați zona de celule făcând clic pe Restrângere dialog Imagine buton în caseta Se aplică la pentru a ascunde temporar caseta de dialog, selectând zona nouă de celule în foaia de lucru sau din alte foi de lucru, apoi selectând Extindere dialog Imagine buton .

   3. Selectați regula, apoi faceți clic pe Editare regulă. Se afișează caseta de dialog Editare regulă de formatare.

 3. Sub Se aplică regula la, pentru a modifica opțional domeniul pentru câmpurile din zona Valori al unui raport PivotTable după:

  • Selecție:    Faceți clic pe Celule selectate.

  • Câmp corespondent:    Faceți clic pe Toate celulele care afișează valori „câmp valoric”.

  • Câmp valoare:    Faceți clic pe Toate celulele care afișează valori „câmp valoric„ pentru „Rând”.

 4. Sub Se selectează un tip de regulă, faceți clic pe Se utilizează o formulă pentru a determina care celule să fie formatate.

  1. Sub Se editează descrierea regulii, în caseta listă Se formatează valorile unde formula este adevărată, introduceți o formulă.

   Trebuie să începeți formula cu semnul egal (=), iar formula trebuie să returneze o valoare logică de ADEVĂRAT (1) sau FALS (0).

  2. Faceți clic pe Format pentru a afișa caseta de dialog Formatare celule.

  3. Selectați formatul de număr, font, bordură sau umplere pe care doriți să-l aplicați atunci când valoarea celulei îndeplinește condiția, apoi faceți clic pe OK.

   Puteți să alegeți mai multe formate. Formatele pe care le selectați se afișează în caseta Examinare.

   Exemplu 1: Utilizarea a două formate condiționate cu criterii care utilizează teste AND și OR    

   În exemplul afișat aici, prima regulă formatează două celule cu verde dacă ambele condiții sunt adevărate. Dacă rezultatul acelui test nu este Adevărat, a doua regulă formatează două celule cu roșu dacă oricare dintre condiții este Falsă.

   Celulele B4 și B5 respectă condițiile, deci sunt formatate cu verde

   Un cumpărător casnic a alocat până la 75.000 lei ca avans și 1.500 lei pe lună ca rată pentru casă. Dacă atât avansul, cât și ratele lunare respectă aceste cerințe, celulele B4 și B5 sunt formatate cu verde.

   Dacă fie avansul, fie rata lunară respectă bugetul cumpărătorului, B4 și B5 sunt formatate cu roșu. Modificați unele valori, de exemplu dobânda, termenul împrumutului, avansul și volumul achiziției pentru a vedea ce se întâmplă cu celulele formatate condiționate.

   Formulă pentru prima regulă (aplică culoarea verde)

   ==AND(IF($B$4<=75000;1);IF(ABS($B$5)<=1500;1))

   Formulă pentru a doua regulă (aplică culoarea roșie)

   =OR(IF($B$4>=75000;1);IF(ABS($B$5)>=1500;1))

   Exemplu 2: Umbrirea fiecărui al doilea rând utilizând funcțiile MOD și ROW    

   O formatare condiționată aplicată fiecărei celule din această foaie de lucru umbrește fiecare al doilea rând din zona de celule cu culoarea albastru. Puteți selecta toate celulele dintr-o foaie de lucru făcând clic pe pătratul de deasupra rândului 1 și la stânga coloanei A. Funcția MOD returnează restul obținut din împărțirea unui număr (primul argument) la deîmpărțitul său (al doilea argument). Funcția ROW returnează numărul rândului curent. Când împărțiți numărul rândului curent la 2, veți obține întotdeauna restul 0 pentru numere pare și 1 pentru numere impare. Deoarece 0 este FALS și 1 este ADEVĂRAT, se va formata fiecare rând cu număr impar. Regula utilizează această formulă: =MOD(ROW();2)=1.

   La fiecare două rânduri există umbrire cu albastru

   Notă: Puteți introduce referințe de celule într-o formulă dacă selectați celulele direct într-o foaie de lucru sau în alte foi de lucru. Selectarea celulelor în foaia de lucru inserează referințe absolute la celule. Dacă doriți ca Excel să ajusteze referințele pentru fiecare celulă din zona selectată, utilizați referințe relative la celule.

Pentru mai multe informații despre utilizarea formulelor în formatarea condiționată, consultați Utilizarea unei formule pentru a aplica formatarea condiționată.

Scalele de culori sunt ghizi vizuali care ajută la înțelegerea distribuției și variației datelor. O scală de două culori permite compararea unei zone de celule utilizând o gradație de două culori. Umbra culorii reprezintă valori mai mari sau mai mici. De exemplu, într-o scală care conține culorile verde și galben, după cum se arată mai jos, puteți să specificați că celulele cu valori mai mari au o culoare mai verde iar cele cu valori mai mici au o culoare mai galbenă.

Formatarea tuturor celulelor cu o scală cu două culori

Sfat: Dacă oricare celulă din zonă conține o formulă care returnează o eroare, formatarea condiționată nu se aplică celulei respective. Pentru a asigura faptul că se aplică formatarea condiționată pentru astfel de celule, utilizați o funcție IS sau IFERROR pentru a returna o altă valoare decât valoarea de eroare.

Formatare rapidă

 1. Selectați una sau mai multe celule dintr-o zonă, tabel sau raport PivotTable.

 2. În fila Pornire, în grupul Stil, faceți clic pe săgeata de lângă Formatare condițională, apoi pe Scale de culoare.

  Formatare condiționată

 3. Selectați o scală din două culori.

  Țineți cursorul peste pictogramele scalele de culori pentru a vedea care pictogramă este o scală de două culori. Culoarea de sus reprezintă valorile mai mari, iar culoarea de jos reprezintă valorile mai mici.

Aveți posibilitatea să modificați metoda de stabilire a domeniului pentru câmpurile din zona Valori dintr-un raport PivotTable utilizând butonul opțiune Opțiuni formatare care apare lângă un câmp PivotTable care are aplicată formatarea condiționată.

Formatare complexă

 1. Selectați una sau mai multe celule dintr-o zonă, tabel sau raport PivotTable.

 2. În fila Pornire, în grupul Stil, faceți clic pe săgeata de lângă Formatare condiționată, apoi pe Gestionare reguli. Se afișează caseta de dialog Gestionar reguli formatare condiționată.

 3. Variante disponibile:

  • Pentru a adăuga o formatare condiționată, faceți clic pe Regulă nouă. Se afișează caseta de dialog Regulă nouă de formatare.

  • Pentru a modifica o formatare condiționată, procedați astfel:

   1. Asigurați-vă că este selectată foaia de lucru, tabelul sau raportul PivotTable potrivit în caseta listă Afișare reguli formatare pentru.

   2. Opțional, modificați zona de celule făcând clic pe Restrângere dialog Imagine buton în caseta Se aplică la pentru a ascunde temporar caseta de dialog, selectând zona nouă de celule în foaia de lucru, apoi selectând Extindere dialog Imagine buton .

   3. Selectați regula, apoi faceți clic pe Editare regulă. Se afișează caseta de dialog Editare regulă de formatare.

 4. Sub Se aplică regula la, pentru a modifica opțional domeniul pentru câmpurile din zona Valori al unui raport PivotTable după:

  • Selecție: faceți clic pe Celule selectate.

  • Toate celulele pentru o etichetă Valoare: faceți clic pe Toate celulele care afișează valori <Value label>.

  • Toate celulele pentru o etichetă Valoare, excluzând subtotalurile și totalul general: faceți clic pe Toate celulele care afișează valori <Row label>.

 5. Sub Se selectează un tip de regulă, faceți clic pe Se formatează toate celulele pe baza valorilor lor (implicit).

 6. Sub Se editează descrierea regulii:, în caseta listă Stil format, selectați Scală 2-culori.

 7. Pentru a selecta un tip în caseta Tip pentru Minim și Maxim, efectuați una din următoarele:

  • Formatarea celor mai mici și a celor mai mari valori:    Selectați Cea mai mică valoare și Cea mai mare valoare.

   În acest caz, nu introduceți o Valoare pentru Minim și Maxim.

  • Formatarea unei valori număr, dată sau oră:    Selectați Număr, apoi introduceți o Valoare pentru Minim și Maxim.

  • Procent Formatarea unui procent:    Introduceți o ValoareMinimă și Maximă.

   Valorile valide sunt între 0 (zero) și 100. Nu introduceți semnul procent.

   Utilizați semnul procent atunci când doriți să vizualizați toate valorile proporțional din cauză că distribuția valorilor este proporțională.

  • Formatarea unui procent:    Selectați Procent, apoi introduceți o Valoare pentru Minim și Maxim. Valorile procentuale valide sunt între 0 (zero) la 100.

   Utilizați un procentaj atunci când doriți să vizualizați un grup de valori mari (cum ar fi primele douăzeci de procente) într-o culoare și valorile mici (cum ar fi ultimele douăzeci de procente) în altă culoare, deoarece ele reprezintă valorile extreme care pot determina o vizualizare asimetrică a datelor dvs.

  • Formatarea rezultatului unei formule:    Selectați Formulă, apoi introduceți valori pentru Minim și Maxim.

   • Formula trebuie să returneze o valoare de număr, dată sau oră.

   • Începeți formula cu semnul egal (=).

   • Nu se aplică niciun format pentru formulele nevalide.

   • Se recomandă să testați formula pentru a vă asigura că nu returnează o valoare de eroare.

    Note: 

    • Asigurați-vă că valoarea Minim este mai mică decât valoarea Maxim.

    • Aveți posibilitatea să alegeți un alt tip pentru Minim și Maxim. De exemplu, alegeți un număr pentru Minim și un procent pentru Maxim.

 8. Pentru a alege o scală de culori Minim și Maxim, faceți clic pe Culoare pentru fiecare, apoi selectați o culoare.

  Dacă doriți să alegeți culori suplimentare sau să creați o culoare particularizată, faceți clic pe Mai multe culori. Scala de culori pe care o selectați se afișează în caseta Examinare.

Scalele în culori sunt ghizi vizuali care ajută la înțelegerea distribuției și variației datelor. O scală de trei culori permite compararea unei zone de celule utilizând o gradație de trei culori. Umbra culorii reprezintă valori mai mari, medii sau mai mici. De exemplu, într-o scală care conține culorile verde, galben și roșu, aveți posibilitatea să specificați că celulele cu valori mai mari au culoarea verde, cele cu valori mijlocii au culoarea galbenă iar cele cu valori mai mici au culoarea roșie.

Sfat: Dacă oricare celulă din zonă conține o formulă care returnează o eroare, formatarea condiționată nu se aplică acelei celule. Pentru a asigura faptul că se aplică formatarea condiționată pentru astfel de celule, utilizați o funcție IS sau IFERROR pentru a returna o altă valoare decât cea pe care o specificați (cum ar fi 0 sau „N/A”) în loc de o valoare de eroare.

Formatare rapidă

 1. Selectați una sau mai multe celule dintr-o zonă, tabel sau raport PivotTable.

 2. În fila Pornire, în grupul Stil, faceți clic pe săgeata de lângă Formatare condițională, apoi pe Scale de culoare.

  Formatare condiționată

 3. Selectați o scală din trei culori. Culoarea de sus reprezintă valorile mai mari, culoarea din centru reprezintă valorile din mijloc, iar culoarea de jos reprezintă valorile inferioare.

  Țineți cursorul peste pictogramele scalele de culori pentru a vedea care pictogramă este o scală de trei culori.

Aveți posibilitatea să modificați metoda de stabilire a domeniului pentru câmpurile din zona Valori dintr-un raport PivotTable utilizând butonul opțiune Opțiuni formatare care apare lângă un câmp PivotTable care are aplicată formatarea condiționată.

Formatare complexă

 1. Selectați una sau mai multe celule dintr-o zonă, tabel sau raport PivotTable.

 2. În fila Pornire, în grupul Stil, faceți clic pe săgeata de lângă Formatare condiționată, apoi pe Gestionare reguli. Se afișează caseta de dialog Gestionar reguli formatare condiționată.

 3. Variante disponibile:

  • Pentru a adăuga o formatare condiționată, faceți clic pe Regulă nouă. Se afișează caseta de dialog Regulă nouă de formatare.

  • Pentru a modifica o formatare condiționată, procedați astfel:

   1. Asigurați-vă că este selectată foaia de lucru, tabelul sau raportul PivotTable potrivit în caseta listă Afișare reguli formatare pentru.

   2. Opțional, modificați zona de celule făcând clic pe Restrângere dialog Imagine buton în caseta Se aplică la pentru a ascunde temporar caseta de dialog, selectând zona nouă de celule în foaia de lucru, apoi selectând Extindere dialog Imagine buton .

   3. Selectați regula, apoi faceți clic pe Editare regulă. Se afișează caseta de dialog Editare regulă de formatare.

 4. Sub Se aplică regula la, pentru a modifica opțional domeniul pentru câmpurile din zona Valori al unui raport PivotTable după:

  • Selecție:    Faceți clic pe Doar aceste celule.

  • Câmp corespondent:    Faceți clic pe Toate celulele <câmp valoric> cu aceleași câmpuri.

  • Câmp valoare:    Faceți clic pe Toate celulele <câmp valoric>.

 5. Sub Se selectează un tip de regulă, faceți clic pe Se formatează toate celulele pe baza valorilor lor.

 6. Sub Se editează descrierea regulii, în caseta listă Stil format, selectați Scală 3-culori.

 7. Selectați un tip pentru Minim, Punct median și Maxim. Efectuați următoarele:

  • Formatarea celor mai mici și a celor mai mari valori:    Selectați un Punct median.

   În acest caz, nu introduceți o Valoare pentru Minim și Maxim.

  • Formatarea unei valori număr, dată sau oră:    Selectați Număr, apoi introduceți o valoare pentru Minim, Punct median și Maxim.

  • Formatarea unui procent:    Selectați Procent, apoi introduceți o valoare pentru Minim, Punct median și Maxim. Valorile valide sunt între 0 (zero) și 100. Nu introduceți semnul procent (%).

   Utilizați semnul procent atunci când doriți să vizualizați toate valorile proporțional, deoarece utilizarea unui procent asigură că distribuția valorilor este proporțională.

  • Formatarea unui procent:    Selectați Procent, apoi introduceți o valoare pentru Minim, Punct median și Maxim.

   Valorile procentuale valide sunt între 0 (zero) și 100.

   Utilizați un procentaj atunci când doriți să vizualizați un grup de valori mari (cum ar fi primele douăzeci de procente) într-o culoare și valorile mici (cum ar fi ultimele douăzeci de procente) în altă culoare, deoarece ele reprezintă valorile extreme care pot determina o vizualizare asimetrică a datelor dvs.

  • Formatarea rezultatului unei formule:    Selectați Formulă, apoi introduceți o valoare pentru Minim, Punct median și Maxim.

   Formula trebuie să returneze o valoare de număr, dată sau oră. Începeți formula cu semnul egal (=). Nu se aplică niciun format pentru formulele nevalide. Se recomandă să testați formula pentru a vă asigura că nu returnează o valoare de eroare.

   Note: 

   • Puteți seta valorile minime, de punct median și maxime pentru zona de celule. Asigurați-vă că valoarea din Minim este mai mică decât valoarea din Punct median, care, la rândul ei, este mai mică decât valoarea din Maxim.

   • Aveți posibilitatea să alegeți un alt tip pentru Minim, Punct median și Maxim. De exemplu, aveți posibilitatea să alegeți un număr Minim, un procent Punct median și un procentaj Maxim.

   • În multe cazuri, valoarea pentru Punct median de 50 este cea mai bună, dar aveți posibilitatea să reglați această valoare pentru a se potrivi cu cerințele dvs.

 8. Pentru a alege o scală de culori Minim, Punct median și Maxim, faceți clic pe Culoare pentru fiecare, apoi selectați o culoare.

  • Pentru a alege culori suplimentare sau să creați o culoare particularizată, faceți clic pe Mai multe culori.

  • Scala de culori pe care o selectați se afișează în caseta Examinare.

O bară de date permite vizualizarea valorii unei celule relativ la alte celule. Lungimea barei de date reprezintă valoarea din celulă. O bară mai lungă reprezintă o valoare mai mare, în timp ce o bară mai scurtă reprezintă o valoare mai mică. Barele de date sunt utile pentru a observa numerele mai mari sau mai mici, mai ales atunci când sunt prezente cantități mari de date, cum ar fi jucăriile vândute cel mai bine și cel mai slab într-un raport de vânzări de sărbători.

Exemplul afișat aici utilizează bare de date pentru a evidenția valorile pozitive și negative contrare. Aveți posibilitatea să formatați barele de date astfel încât să înceapă în mijlocul celulei și să se întindă la stânga pentru valorile negative.

Bare de date care evidențiază valori pozitive și negative

Sfat: Dacă oricare celulă din zonă conține o formulă care returnează o eroare, formatarea condiționată nu se aplică acelei celule. Pentru a asigura faptul că se aplică formatarea condiționată pentru astfel de celule, utilizați o funcție IS sau IFERROR pentru a returna o altă valoare (cum ar fi 0 sau „N/A”) în loc de o valoare de eroare.

Formatare rapidă

 1. Selectați una sau mai multe celule dintr-o zonă, tabel sau raport PivotTable.

 2. În fila Pornire, în grupul Stil, faceți clic pe săgeata de lângă Formatare condiționată, pe Bare de date, apoi selectați o pictogramă de bară de date.

  Formatare condiționată

Aveți posibilitatea să modificați metoda de stabilire a domeniului pentru câmpurile din zona Valori dintr-un raport PivotTable utilizând butonul opțiune Se aplică regula de formatare la.

Formatare complexă

 1. Selectați una sau mai multe celule dintr-o zonă, tabel sau raport PivotTable.

 2. În fila Pornire, în grupul Stil, faceți clic pe săgeata de lângă Formatare condiționată, apoi pe Gestionare reguli. Se afișează caseta de dialog Gestionar reguli formatare condiționată.

 3. Variante disponibile:

  • Pentru a adăuga o formatare condiționată, faceți clic pe Regulă nouă. Se afișează caseta de dialog Regulă nouă de formatare.

  • Pentru a modifica o formatare condiționată, procedați astfel:

   1. Asigurați-vă că este selectată foaia de lucru, tabelul sau raportul PivotTable potrivit în caseta listă Afișare reguli formatare pentru.

   2. Opțional, modificați zona de celule făcând clic pe Restrângere dialog Imagine buton în caseta Se aplică la pentru a ascunde temporar caseta de dialog, selectând zona nouă de celule în foaia de lucru, apoi selectând Extindere dialog Imagine buton .

   3. Selectați regula, apoi faceți clic pe Editare regulă. Se afișează caseta de dialog Editare regulă de formatare.

 4. Sub Se aplică regula la, pentru a modifica opțional domeniul pentru câmpurile din zona Valori al unui raport PivotTable după:

  • Selecție:    Faceți clic pe Doar aceste celule.

  • Câmp corespondent:    Faceți clic pe Toate celulele <câmp valoric> cu aceleași câmpuri.

  • Câmp valoare:    Faceți clic pe Toate celulele <câmp valoric>.

 5. Sub Se selectează un tip de regulă, faceți clic pe Se formatează toate celulele pe baza valorilor lor.

 6. Sub Se editează descrierea regulii, în caseta listă Stil format, selectați Bară de date.

 7. Selectați un Tip pentru Minim și Maxim. Efectuați una din următoarele:

  • Formatarea celor mai mici și a celor mai mari valori:    Selectați Cea mai mică valoare și Cea mai mare valoare.

   În acest caz, nu introduceți o valoare pentru Minim și Maxim.

  • Formatarea unei valori număr, dată sau oră:    Selectați Număr, apoi introduceți o Valoare pentru Minim și Maxim.

  • Formatarea unui procent:    Selectați Procent, apoi introduceți o valoare pentru Minim și Maxim.

   Valorile valide sunt între 0 (zero) și 100. Nu introduceți semnul procent (%).

   Utilizați semnul procent atunci când doriți să vizualizați toate valorile proporțional, deoarece utilizarea unui procent asigură că distribuția valorilor este proporțională.

  • Formatarea unui procentaj    Selectați Procent, apoi introduceți o valoare pentru Minim și Maxim.

   Valorile procentuale valide sunt între 0 (zero) și 100.

   Utilizați un procentaj atunci când doriți să vizualizați un grup de valori mari (cum ar fi primele douăzeci de procente) într-o culoare și valorile mici (cum ar fi ultimele douăzeci de procente) în altă culoare, deoarece ele reprezintă valorile extreme care pot determina o vizualizare asimetrică a datelor dvs.

  • Formatarea unui rezultat de formulă     Selectați Formulă, apoi introduceți o valoare pentru Minim și Maxim.

   • Formula trebuie să returneze o valoare de număr, dată sau oră.

   • Începeți formula cu semnul egal (=).

   • Nu se aplică niciun format pentru formulele nevalide.

   • Se recomandă să testați formula pentru a vă asigura că nu returnează o valoare de eroare.

  Note: 

  • Asigurați-vă că valoarea Minim este mai mică decât valoarea Maxim.

  • Aveți posibilitatea să alegeți un alt tip pentru Minim și Maxim. De exemplu, alegeți un număr pentru Minim și un procent pentru Maxim.

 8. Pentru a alege o scală de culori pentru Minim și Maxim, faceți clic pe Culoare bară.

  Dacă doriți să alegeți culori suplimentare sau să creați o culoare particularizată, faceți clic pe Mai multe culori. Culoarea barei pe care o selectați se afișează în caseta Examinare.

 9. Pentru a afișa numai bara de date, fără valoarea celulei, selectați Se afișează doar bara.

 10. Pentru a aplica o bordură compactă pentru barele de date, selectați Bordură compactă din caseta listă Bordură și selectați o culoare pentru bordură.

 11. Pentru a alege între o bară compactă și o bară cu gradient, selectați Umplere solidă sau Umplere gradient în caseta listă Umplere.

 12. Pentru a formata barele negative, faceți clic pe Valoare și axă negativă apoi, în caseta de dialog Setări valoare și axă negativă, alegeți opțiunile pentru umplerea barei negative și pentru culorile bordurii. Aveți posibilitatea să alegeți setările de poziție și o culoare pentru axă. Când ați terminat de selectat opțiuni, faceți clic pe OK.

 13. Aveți posibilitatea să modificați direcția barelor selectând o setare din caseta listă Direcție bară. Aceasta este setată la Context în mod implicit, dar aveți posibilitatea să alegeți între direcția de la stânga la dreapta sau de la dreapta la stânga, în funcție de cum doriți să se afișeze datele.

Utilizați un set de pictograme pentru a adnota și clasifica datele în trei până la cinci categorii separate de o valoare prag. Fiecare pictogramă reprezintă o zonă de valori. De exemplu, în setul de pictograme 3 săgeți, săgeata verde în sus reprezintă valori mai mari, săgeata laterală galbenă reprezintă valorii medii iar săgeata roșie în jos reprezintă valorile mai mici.

Exemplul afișat aici funcționează cu câteva exemple de seturi de pictograme cu formatare condiționată.

Seturi diferite de pictograme pentru aceleași date

Aveți posibilitatea să alegeți să afișați pictograme numai pentru celule care respectă o condiție; de exemplu, afișarea unei pictograme de avertisment pentru acele celule care se află sub o valoare critică și nicio pictogramă pentru cele care o depășesc. Pentru a face aceasta, ascundeți pictogramele selectând Nicio pictogramă de celulă din lista verticală de pictograme de lângă pictograma pentru care setați condiții. De asemenea, aveți posibilitatea să creați propria combinație de seturi de pictograme; de exemplu, o bifă „simbol” de culoare verde, un „semafor” de culoare galbenă și un „steag” de culoare roșie.

Sfat: Dacă oricare celulă din zonă conține o formulă care returnează o eroare, formatarea condiționată nu se aplică acelei celule. Pentru a asigura faptul că se aplică formatarea condiționată pentru astfel de celule, utilizați o funcție IS sau IFERROR pentru a returna o altă valoare (cum ar fi 0 sau „N/A”) în loc de o valoare de eroare.

Formatare rapidă

 1. Selectați una sau mai multe celule dintr-o zonă, tabel sau raport PivotTable.

 2. În fila Pornire, în grupul Stil, faceți clic pe săgeata de lângă Formatare condiționată, pe Set pictograme, apoi selectați un set de pictograme.

  Formatare condiționată

Aveți posibilitatea să modificați metoda de stabilire a domeniului pentru câmpurile din zona Valori dintr-un raport PivotTable utilizând butonul opțiune Se aplică regula de formatare la.

Formatare complexă

 1. Selectați una sau mai multe celule dintr-o zonă, tabel sau raport PivotTable.

 2. În fila Pornire, în grupul Stil, faceți clic pe săgeata de lângă Formatare condiționată, apoi pe Gestionare reguli. Se afișează caseta de dialog Gestionar reguli formatare condiționată.

 3. Variante disponibile:

  • Pentru a adăuga o formatare condiționată, faceți clic pe Regulă nouă. Se afișează caseta de dialog Regulă nouă de formatare.

  • Pentru a modifica o formatare condiționată, procedați astfel:

   1. Asigurați-vă că este selectată foaia de lucru, tabelul sau raportul PivotTable potrivit în caseta listă Afișare reguli formatare pentru.

   2. Opțional, modificați zona de celule făcând clic pe Restrângere dialog Imagine buton în caseta Se aplică la pentru a ascunde temporar caseta de dialog, selectând zona nouă de celule în foaia de lucru, apoi selectând Extindere dialog Imagine buton .

   3. Selectați regula, apoi faceți clic pe Editare regulă. Se afișează caseta de dialog Editare regulă de formatare.

 4. Sub Se aplică regula la, pentru a modifica opțional domeniul pentru câmpurile din zona Valori al unui raport PivotTable după:

  • Selecție:    Faceți clic pe Doar aceste celule.

  • Câmp corespondent:    Faceți clic pe Toate celulele <câmp valoric> cu aceleași câmpuri.

  • Câmp valoare:    Faceți clic pe Toate celulele <câmp valoric>.

 5. Sub Se selectează un tip de regulă, faceți clic pe Se formatează toate celulele pe baza valorilor lor.

 6. Sub Se editează descrierea regulii, în caseta listă Stil format, selectați Set de pictograme.

  1. Selectați un set de pictograme. Setul implicit este 3 Lumini de semafor (neîncadrate). Numărul de pictograme, operatorii impliciți de comparație și valorile prag pentru fiecare pictogramă pot varia pentru fiecare set de pictograme.

  2. Puteți să reglați operatorii de comparație și valorile prag. Zonele implicite de valori pentru fiecare pictogramă sunt egale în dimensiuni, ar aveți posibilitatea să le reglați pentru a se potrivi cerințelor dvs. Asigurați-vă că pragurile se află în secvență logică de la cele mai mari la cele mai mici, de sus în jos.

  3. Alegeți una dintre următoarele:

   • Formatarea unei valori număr, dată sau oră:    Selectați Număr.

   • Formatarea unui procent:    Selectați Procent.

    Valorile valide sunt între 0 (zero) și 100. Nu introduceți semnul procent (%).

    Utilizați semnul procent atunci când doriți să vizualizați toate valorile proporțional, deoarece utilizarea unui procent asigură că distribuția valorilor este proporțională.

   • Formatarea unui procent:    Selectați Procent. Valorile procentuale valide sunt între 0 (zero) și 100.

    Utilizați un procentaj atunci când doriți să vizualizați un grup de valori mari (cum ar fi primele douăzeci de procente) utilizând o anumită pictogramă și valori mici (cum ar fi ultimele douăzeci de procente) utilizând altă pictogramă, deoarece ele reprezintă valorile extreme care pot determina o vizualizare asimetrică a datelor dvs.

   • Formatarea rezultatului unei formule:    Selectați Formulă, apoi introduceți o formulă în fiecare casetă Valoare.

    • Formula trebuie să returneze o valoare de număr, dată sau oră.

    • Începeți formula cu semnul egal (=).

    • Nu se aplică niciun format pentru formulele nevalide.

    • Se recomandă să testați formula pentru a vă asigura că nu returnează o valoare de eroare.

  4. Pentru a face prima pictogramă să reprezinte valori mai mici și ultima pictogramă să reprezinte valori mai mari, selectați Ordine pictograme inversată.

  5. Pentru a afișa numai pictograma, fără valoarea celulei, selectați Se afișează doar pictograma.

   Note: 

   1. Este posibil să fie necesar să reglați lățimea coloanei pentru a se potrivi cu dimensiunile pictogramei.

   2. Dimensiunea pictogramei afișate depinde de dimensiunea fontului care este utilizat în acea celulă. Pe măsură ce dimensiunea fontului crește, dimensiunea pictogramei crește și ea proporțional.

Pentru a găsi mai ușor anumite celule într-o zonă de celule, aveți posibilitatea să formatați acele celule pe baza unui operator de comparație. De exemplu, într-o foaie de lucru de inventar sortată pe categorii, aveți posibilitatea să evidențiați produsele cu mai puțin de 10 elemente disponibile cu culoarea galbenă. Sau, într-o foaie de lucru de sinteză a unui magazin, aveți posibilitatea să identificați toate magazinele cu profituri mai mari de 10%, cu volume de vânzări mai mici de 100.000 de lei și cu regiunea egală cu "SudEst".

Exemplele afișate aici funcționează cu exemple de criterii de formatare condiționată încorporate, de exemplu Mai mare decât și Primele %. Acestea formatează localitățile cu o populație mai mare de 2 milioane de locuitori cu un fundal verde și face media temperaturilor maxime din primele 30% cu portocaliu.

Formatarea afișează localități cu peste 2 milioane de locuitori, și primele 30% dintre temperaturile maxime

Notă: Nu este posibilă formatarea condiționată a câmpurilor din zona Valori dintr-un raport PivotTable după text sau dată, ci numai după număr.

Formatare rapidă

 1. Selectați una sau mai multe celule dintr-o zonă, tabel sau raport PivotTable.

 2. În fila Pornire, în grupul Stiluri, faceți clic pe săgeata de lângă Formatare condiționată, apoi pe Evidențiere reguli celule.

  Formatare condiționată

 3. Selectați comanda dorită, cum ar fi Între, Egal cu Text care conține sau Data apare.

 4. Introduceți valorile pe care doriți să le utilizați, apoi selectați un format.

Aveți posibilitatea să modificați metoda de stabilire a domeniului pentru câmpurile din zona Valori dintr-un raport PivotTable utilizând butonul opțiune Se aplică regula de formatare la.

Formatare complexă

 1. Selectați una sau mai multe celule dintr-o zonă, tabel sau raport PivotTable.

 2. În fila Pornire, în grupul Stil, faceți clic pe săgeata de lângă Formatare condiționată, apoi pe Gestionare reguli. Se afișează caseta de dialog Gestionar reguli formatare condiționată.

 3. Alegeți una dintre următoarele:

  • Pentru a adăuga o formatare condiționată, faceți clic pe Regulă nouă. Se afișează caseta de dialog Regulă nouă de formatare.

  • Pentru a modifica o formatare condiționată, procedați astfel:

   1. Asigurați-vă că este selectată foaia de lucru, tabelul sau raportul PivotTable potrivit în caseta listă Afișare reguli formatare pentru.

   2. Opțional, modificați zona de celule făcând clic pe Restrângere dialog Imagine buton în caseta Se aplică la pentru a ascunde temporar caseta de dialog, selectând zona nouă de celule în foaia de lucru sau în alte foi de lucru, apoi selectând Extindere dialog Imagine buton .

   3. Selectați regula, apoi faceți clic pe Editare regulă. Se afișează caseta de dialog Editare regulă de formatare.

 4. Sub Se aplică regula la, pentru a modifica opțional domeniul pentru câmpurile din zona Valori al unui raport PivotTable după:

  • Selecție:    Faceți clic pe Doar aceste celule.

  • Câmp corespondent:    Faceți clic pe Toate celulele <câmp valoric> cu aceleași câmpuri.

  • Câmp valoare:    Faceți clic pe Toate celulele <câmp valoric>.

 5. Sub Se selectează un tip de regulă, faceți clic pe Se formatează toate celulele pe baza valorilor lor.

 6. Sub Se editează descrierea regulii, în caseta listă Se formatează numai celulele cu, efectuați una din următoarele:

  • Formatarea după număr, dată sau oră:    Selectați Valoare celulă, un operator de comparație, apoi introduceți un număr, o dată sau o oră.

   De exemplu, selectați Între, apoi introduceți 100 și 200 sau selectați Egal cu și introduceți01.01.2009.

   De asemenea, puteți să introduceți o formulă care returnează o valoare de număr, dată sau oră.

   • Dacă introduceți formula, începeți cu semnul egal (=).

   • Nu se aplică niciun format pentru formulele nevalide.

   • Se recomandă să testați formula pentru a vă asigura că nu returnează o valoare de eroare.

  • Formatare după text:    Selectați Text specific alegând un operator de comparație, apoi introduceți text.

   De exemplu, selectați Conține, apoi introduceți Argintiu sau selectați începe cu, apoi introduceți Tri.

   Ghilimelele sunt incluse în șirul de căutare și se pot utiliza metacaracterele. Lungimea maximă a unui șir este de 255 de caractere.

   De asemenea, puteți să introduceți o formulă care returnează text.

   • Dacă introduceți formula, începeți cu semnul egal (=).

   • Nu se aplică niciun format pentru formulele nevalide.

   • Se recomandă să testați formula pentru a vă asigura că nu returnează o valoare de eroare.

  • Formatare după dată:    Selectați Date care reapar, apoi un operator de comparație a datei.

   De exemplu, selectați Ieri sau Săptămâna următoare.

  • Formatarea celulelor cu spații necompletate sau a celulelor nevide:    Selectați Celule libere sau Nevide.

   O celulă liberă este o celulă care nu conține date și este diferită de o celulă care conține un spațiu sau mai multe spații (spații care nu sunt considerate text).

  • Formatarea celulelor cu valori de eroare sau fără valori de eroare:    Selectați Erori sau Nicio eroare.

   Valorile de eroare includ: #####, #VALUE!, #DIV/0!, #NAME?, #N/A, #REF!, #NUM!, și #NULL!.

 7. Pentru a aplica o formatare, faceți clic pe Format. Se afișează caseta de dialog Formatare celule.

 8. Selectați formatul de număr, font, bordură sau umplere pe care doriți să-l aplicați atunci când valoarea celulei întâlnește condiția, apoi faceți clic pe OK.

  Puteți să alegeți mai multe formate. Formatele pe care le selectați se afișează în caseta Examinare.

Aveți posibilitatea să găsiți valorile maxime și minime dintr-o zonă de celule pe baza unei valori de separare. De exemplu, aveți posibilitatea să găsiți primele cel mai bine vândute cinci produse dintr-un raport regional, ultimele 15% de produse dintr-un sondaj de piață sau primele 25 de salarii dintr-un departament.

Formatare rapidă

 1. Selectați una sau mai multe celule dintr-o zonă, tabel sau raport PivotTable.

 2. În fila Pornire, în grupul Stil, faceți clic pe săgeata de lângă Formatare condiționată, apoi pe Reguli primele/ultimele.

  Formatare condiționată

 3. Selectați comanda dorită, cum ar fi Primele 10 elemente sau Partea de jos 10 %.

 4. Introduceți valorile pe care doriți să le utilizați, apoi selectați un format.

Aveți posibilitatea să modificați metoda de stabilire a domeniului pentru câmpurile din zona Valori dintr-un raport PivotTable utilizând butonul opțiune Se aplică regula de formatare la.

Formatare complexă

 1. Selectați una sau mai multe celule dintr-o zonă, tabel sau raport PivotTable.

 2. În fila Pornire, în grupul Stil, faceți clic pe săgeata de lângă Formatare condiționată, apoi pe Gestionare reguli. Se afișează caseta de dialog Gestionar reguli formatare condiționată.

 3. Variante disponibile:

  • Pentru a adăuga o formatare condiționată, faceți clic pe Regulă nouă. Se afișează caseta de dialog Regulă nouă de formatare.

  • Pentru a modifica o formatare condiționată, procedați astfel:

   1. Asigurați-vă că este selectată foaia de lucru, tabelul sau raportul PivotTable potrivit în caseta listă Afișare reguli formatare pentru.

   2. Opțional, modificați zona de celule făcând clic pe Restrângere dialog Imagine buton în caseta Se aplică la pentru a ascunde temporar caseta de dialog, selectând zona nouă de celule în foaia de lucru, apoi selectând Extindere dialog Imagine buton .

   3. Selectați regula, apoi faceți clic pe Editare regulă. Se afișează caseta de dialog Editare regulă de formatare.

 4. Sub Se aplică regula la, pentru a modifica opțional domeniul pentru câmpurile din zona Valori al unui raport PivotTable după:

  • Selecție:    Faceți clic pe Doar aceste celule.

  • Câmp corespondent:    Faceți clic pe Toate celulele <câmp valoric> cu aceleași câmpuri.

  • Câmp valoare:    Faceți clic pe Toate celulele <câmp valoric>.

 5. Sub Se selectează un tip de regulă, faceți clic pe Se formatează numai valorile de rang superior sau de rang inferior.

 6. Sub Se editează descrierea regulii, în caseta listă Se formatează valorile care se află în, selectați Sus sau Jos.

 7. Variante disponibile:

  • Pentru a specifica un număr superior sau inferior, introduceți un număr, apoi debifați caseta % din intervalul selectat. Valorile valide sunt de la 1 la 1000.

  • Pentru a specifica un procentaj superior sau inferior, introduceți un număr, apoi bifați caseta % din intervalul selectat. Valorile valide sunt de la 1 la 100.

 8. Opțional, schimbați modul în care se aplică formatarea pentru câmpurile din zona Valori dintr-un raport PivotTable pentru care se stabilește domeniul după câmpul corespondent.

  Implicit, formatarea condiționată se bazează pe toate valorile vizibile. Însă, când stabiliți domeniul după câmpul corespondent, în loc să utilizați toate valorile vizibile, aveți posibilitatea să aplicați opțional formatarea condiționată pentru fiecare combinație de:

  • O coloană și câmpul rând părinte, selectând fiecare grup Coloană.

  • Un rând și câmpul coloană părinte, selectând fiecare grup Rând.

 9. Pentru a aplica o formatare, faceți clic pe Format. Se afișează caseta de dialog Formatare celule.

 10. Selectați formatul de număr, font, bordură sau umplere pe care doriți să-l aplicați atunci când valoarea celulei întâlnește condiția, apoi faceți clic pe OK.

  Puteți să alegeți mai multe formate. Formatele pe care le selectați se afișează în caseta Examinare.

Aveți posibilitatea să găsiți valorile care sunt deasupra sau dedesubtul unei deviații standard dintr-o zonă de celule. De exemplu, găsiți în raportul anual de performanțe persoanele cu performanțe peste medie sau găsiți materialele produse care sunt sub deviația standard în ceea ce privește nivelul calității.

Formatare rapidă

 1. Selectați una sau mai multe celule dintr-o zonă, tabel sau raport PivotTable.

 2. În fila Pornire, în grupul Stil, faceți clic pe săgeata de lângă Formatare condiționată, apoi pe Reguli primele/ultimele.

  Formatare condiționată

 3. Selectați comanda dorită, cum ar fi Peste medie sau Sub medie.

 4. Introduceți valorile pe care doriți să le utilizați, apoi selectați un format.

Aveți posibilitatea să modificați metoda de stabilire a domeniului pentru câmpurile din zona Valori dintr-un raport PivotTable utilizând butonul opțiune Se aplică regula de formatare la.

Formatare complexă

 1. Selectați una sau mai multe celule dintr-o zonă, tabel sau raport PivotTable.

 2. În fila Pornire, în grupul Stil, faceți clic pe săgeata de lângă Formatare condiționată, apoi pe Gestionare reguli. Se afișează caseta de dialog Gestionar reguli formatare condiționată.

 3. Variante disponibile:

  • Pentru a adăuga o formatare condiționată, faceți clic pe Regulă nouă. Se afișează caseta de dialog Regulă nouă de formatare.

  • Pentru a modifica o formatare condiționată, procedați astfel:

   1. Asigurați-vă că este selectată foaia de lucru, tabelul sau raportul PivotTable potrivit în caseta listă Afișare reguli formatare pentru.

   2. Opțional, modificați zona de celule făcând clic pe Restrângere dialog Imagine buton în caseta Se aplică la pentru a ascunde temporar caseta de dialog, selectând zona nouă de celule în foaia de lucru, apoi selectând Extindere dialog Imagine buton .

   3. Selectați regula, apoi faceți clic pe Editare regulă. Se afișează caseta de dialog Editare regulă de formatare.

 4. Sub Se aplică regula la, pentru a modifica opțional domeniul pentru câmpurile din zona Valori al unui raport PivotTable după:

  • Selecție:    Faceți clic pe Doar aceste celule.

  • Câmp corespondent:    Faceți clic pe Toate celulele <câmp valoric> cu aceleași câmpuri.

  • Câmp valoare:    Faceți clic pe Toate celulele <câmp valoric>.

 5. Sub Se selectează un tip de regulă, faceți clic pe Se formatează numai valorile care sunt deasupra mediei sau sub medie.

 6. Sub Se editează descrierea regulii, în caseta listă Se formatează numai valorile care sunt, efectuați una din următoarele:

  • Pentru a formata celule care sunt peste sau sub media tuturor celulelor din zonă, selectați Deasupra sau Dedesubt.

  • Pentru a formata celule care sunt peste sau sub una, două sau trei deviații standard pentru toate celulele din zonă, selectați o deviație standard.

 7. Opțional, schimbați modul în care se aplică formatarea pentru câmpurile din zona Valori dintr-un raport PivotTable pentru care se stabilește domeniul după câmpul corespondent.

  Implicit, formatarea condiționată se bazează pe toate valorile vizibile. Însă, când stabiliți domeniul după câmpul corespondent, în loc să utilizați toate valorile vizibile, aveți posibilitatea să aplicați opțional formatarea condiționată pentru fiecare combinație de:

  • O coloană și câmpul rând părinte, selectând fiecare grup Coloană.

  • Un rând și câmpul coloană părinte, selectând fiecare grup Rând.

 8. Faceți clic pe Format pentru a afișa caseta de dialog Formatare celule.

 9. Selectați formatul de număr, font, bordură sau umplere pe care doriți să-l aplicați atunci când valoarea celulei întâlnește condiția, apoi faceți clic pe OK.

  Puteți să alegeți mai multe formate. Formatele pe care le selectați se afișează în caseta Examinare.

Notă: Nu este posibilă formatarea condiționată a câmpurilor din zona Valori dintr-un raport PivotTable după valori unice sau dublură.

În exemplul afișat aici, formatarea condiționată este utilizată în coloana Instructor pentru a găsi instructorii care predau la mai multe clase (numele de instructori dublate sunt evidențiate cu o culoare rozalie). Valorile pentru note prezente o singură dată în coloana Notă (valori unice) sunt evidențiate cu verde.

Valorile din coloana C care nu sunt unice sunt colorate cu roz, valorile unice din coloana D sunt colorate cu verde

Formatare rapidă

 1. Selectați una sau mai multe celule dintr-o zonă, tabel sau raport PivotTable.

 2. În fila Pornire, în grupul Stiluri, faceți clic pe săgeata de lângă Formatare condiționată, apoi pe Evidențiere reguli celule.

  Formatare condiționată

 3. Select Valori dublate.

 4. Introduceți valorile pe care doriți să le utilizați, apoi selectați un format.

Formatare complexă

 1. Selectați una sau mai multe celule dintr-o zonă, tabel sau raport PivotTable.

 2. În fila Pornire, în grupul Stil, faceți clic pe săgeata de lângă Formatare condiționată, apoi pe Gestionare reguli. Se afișează caseta de dialog Gestionar reguli formatare condiționată.

 3. Variante disponibile:

  • Pentru a adăuga o formatare condiționată, faceți clic pe Regulă nouă. Se afișează caseta de dialog Regulă nouă de formatare.

  • Pentru a modifica o formatare condiționată, procedați astfel:

   1. Asigurați-vă că este selectată foaia de lucru sau tabelul potrivit în caseta listă Afișare reguli formatare pentru.

   2. Opțional, modificați zona de celule făcând clic pe Restrângere dialog Imagine buton în caseta Se aplică la pentru a ascunde temporar caseta de dialog, selectând zona nouă de celule în foaia de lucru, apoi selectând Extindere dialog Imagine buton .

   3. Selectați regula, apoi faceți clic pe Editare regulă. Se afișează caseta de dialog Editare regulă de formatare.

 4. Sub Se selectează un tip de regulă, faceți clic pe Se formatează numai valorile unice sau valorile duble.

 5. Sub Se editează descrierea regulii, în caseta listă Formatare totală, selectați unic sau dublare.

 6. Faceți clic pe Format pentru a afișa caseta de dialog Formatare celule.

 7. Selectați formatul de număr, font, bordură sau umplere pe care doriți să-l aplicați atunci când valoarea celulei întâlnește condiția, apoi faceți clic pe OK.

  Puteți să alegeți mai multe formate. Formatele pe care le selectați se afișează în caseta Examinare.

Dacă doriți să aplicați un stil de formatare existent pentru date noi sau alte date din foaia de lucru, puteți utiliza Descriptor de formate pentru a copia formatarea condiționată la datele respective.

 1. Faceți clic pe celula care conține formatarea condiționată pe care doriți să o copiați.

 2. Faceți clic pe Pornire > Descriptor de formate.

  Butoanele Copiere și Lipire de pe fila Pornire

  Indicatorul se va schimba într-o pensulă.

  Sfat:  Puteți face dublu clic pe Descriptor de formate dacă doriți să utilizați pensula în continuare pentru a lipi formatarea condiționată în alte celule.

 3. Pentru a lipi formatarea condiționată, glisați pensula peste celulele sau zonele de celule pe care doriți să le formatați.

 4. Pentru a opri utilizarea pensulei, apăsați pe Esc.

Notă: Dacă ați utilizat o formulă în regula care aplică formatarea condiționată, poate fi necesar să ajustați referințele relative sau absolute din formulă după ce lipiți formatarea condiționată. Pentru mai multe informații, consultați Comutarea între referințele relative, absolute sau combinate.

Dacă foaia dvs. de lucru are una sau mai multe celule cu formatare condiționată, puteți să găsiți rapid celulele, astfel încât să puteți să copiați, să modificați sau să ștergeți formatele condiționate. Puteți utiliza comanda Salt la special pentru a găsi numai celule cu un anumit format condiționat sau pentru a găsi toate celulele cu formate condiționate.

Găsirea tuturor celulelor care au format condiționat

 1. Faceți clic pe o celulă care nu are format condiționat.

 2. În fila Pornire, în grupulEditare, faceți clic pe săgeata de lângă Găsire și selectare, apoi faceți clic pe Formatare condiționată.

Găsirea numai a celulelor cu același format condiționat

 1. Faceți clic pe orice celulă cu format condiționat pe care doriți să o găsiți.

 2. În fila Pornire, în grupulEditare, faceți clic pe săgeata de lângă Găsire și selectare, apoi faceți clic pe Salt special.

 3. Faceți clic pe Formate condiționate.

 4. faceți clic pe La fel sub Validare date.

Golirea formatării condiționate de pe o foaie de lucru    

 • Pe fila Pornire, faceți clic pe Formatare condiționată > Golire reguli > Eliminare reguli din întreaga foaie.

Golirea formatării condiționate într-o zonă, un tabel sau un raport PivotTable    

 1. Selectați zona de celule, tabelul sau raportul PivotTable pentru care doriți să goliți formatările condiționate.

 2. Pe fila Pornire, faceți clic pe Formatare condiționată > Eliminare reguli.

 3. În funcție de ce ați selectat, faceți clic pe Celulele selectate, Acest tabel sau pe Acest PivotTable.

Scalele de culori sunt ghizi vizuali care ajută la înțelegerea distribuției și variației datelor. Există două tipuri de scale de culori: scalele de două culori și de trei culori.

O scală de două culori permite compararea unei zone de celule utilizând o gradație de două culori. Nuanțele culorii reprezintă valori mai mari sau mai mici. De exemplu, într-o scală care conține culorile verde și galben, puteți să specificați că celulele cu valori mai mari au o culoare mai verde, iar cele cu valori mai mici au o culoare mai galbenă.

O scală de trei culori permite compararea unei zone de celule utilizând o gradație de trei culori. Nuanțele culorii reprezintă valori mai mari, medii sau mai mici. De exemplu, într-o scală care conține culorile verde, galben și roșu, puteți să specificați că celulele cu valori mai mari au culoarea verde, cele cu valori mijlocii au culoarea galbenă, iar cele cu valori mai mici au culoarea roșie.

 1. Selectați una sau mai multe celule dintr-o zonă, un tabel sau un PivotTable.

 2. Faceți clic pe Pornire > Tabele > Formatare condiționată > Scale de culori, apoi selectați o scală de culori.

O bară de date permite vizualizarea valorii unei celule relativ la alte celule. Lungimea barei de date reprezintă valoarea din celulă. O bară mai lungă reprezintă o valoare mai mare, în timp ce o bară mai scurtă reprezintă o valoare mai mică. Barele de date sunt utile pentru a observa numerele mai mari sau mai mici, mai ales atunci când sunt prezente volume mari de date, cum ar fi jucăriile vândute cel mai bine și cel mai slab într-un raport de vânzări de sărbători.

 1. Selectați una sau mai multe celule dintr-o zonă, un tabel sau un PivotTable.

 2. Faceți clic pe Pornire > Tabele > Formatare condiționată > Bare de date, apoi selectați o bară de date.

Utilizați un set de pictograme pentru a adnota și clasifica datele în trei până la cinci categorii separate de o valoare prag. Fiecare pictogramă reprezintă o zonă de valori. De exemplu, în setul de pictograme 3 săgeți, săgeata verde în sus reprezintă valori mai mari, săgeata laterală galbenă reprezintă valorii medii, iar săgeata roșie în jos reprezintă valorile mai mici.

 1. Selectați una sau mai multe celule dintr-o zonă, un tabel sau un PivotTable.

 2. Faceți clic pe Pornire > Tabele > Formatare condiționată > Seturi pictograme, apoi selectați un set de pictograme.

Pentru a găsi mai ușor anumite celule într-o zonă de celule, aveți posibilitatea să formatați acele celule pe baza unui operator de comparație. De exemplu, într-o foaie de lucru de inventar sortată pe categorii, aveți posibilitatea să evidențiați produsele cu mai puțin de 10 elemente disponibile cu culoarea galbenă. Sau, într-o foaie de lucru de sinteză a unui magazin, aveți posibilitatea să identificați toate magazinele cu profituri mai mari de 10%, cu volume de vânzări mai mici de 100.000 de lei și cu regiunea egală cu "SudEst".

 1. Selectați una sau mai multe celule dintr-o zonă, un tabel sau un PivotTable.

 2. Pe fila Pornire, în grupul Tabele, faceți clic pe Evidențiere reguli celule.

 3. Selectați comanda dorită, cum ar fi Între, Egal cu Text care conține sau Data apare.

 4. Introduceți valorile pe care doriți să le utilizați, apoi selectați un format (umplere, text sau culoarea bordurii), apoi faceți clic pe OK.

Puteți găsi valorile maxime și minime dintr-o zonă de celule pe baza unei valori de separare. De exemplu, puteți găsi primele cel mai bine vândute cinci produse dintr-un raport regional, ultimele 15% de produse dintr-un sondaj de piață sau primele 25 de salarii dintr-un departament.

 1. Selectați una sau mai multe celule dintr-o zonă, un tabel sau un PivotTable.

 2. Pe fila Pornire, în grupul Tabele, faceți clic pe Reguli primele/ultimele.

 3. Selectați comanda dorită, cum ar fi Primele 10 elemente sau Ultimele 10 %.

 4. Introduceți valorile pe care doriți să le utilizați, apoi selectați un format (umplere, text sau culoarea bordurii), apoi faceți clic pe OK.

Aveți posibilitatea să găsiți valorile care sunt deasupra sau dedesubtul unei deviații standard dintr-o zonă de celule. De exemplu, găsiți în raportul anual de performanțe persoanele cu performanțe peste medie sau găsiți materialele produse care sunt sub deviația standard în ceea ce privește nivelul calității.

 1. Selectați una sau mai multe celule dintr-o zonă, un tabel sau un PivotTable.

 2. Pe fila Pornire, în grupul Tabele, faceți clic pe Reguli primele/ultimele.

 3. Selectați comanda dorită, cum ar fi Peste medie sau Sub medie.

 4. Introduceți valorile pe care doriți să le utilizați, apoi selectați un format (umplere, text sau culoarea bordurii), apoi faceți clic pe OK.

Puteți găsi valorile unice sau valorile duble într-o zonă de celule.

 1. Selectați una sau mai multe celule dintr-o zonă, un tabel sau un PivotTable.

 2. Pe fila Pornire, în grupul Tabele, faceți clic pe Evidențiere reguli celule, apoi selectați Valori duble.

 3. Introduceți valorile pe care doriți să le utilizați, apoi selectați un format (umplere, text sau culoarea bordurii), apoi faceți clic pe OK.

Există două modalități de a copia și a lipi formatarea condiționată:

 • Utilizați Descriptor de formate pentru a copia formatarea condiționată în alte date.

 • Copiați formatarea din celulele formatate condiționat și lipiți în alte celule. Pentru aceasta:

  1. Selectați celulele cu formatarea condiționată pe care doriți să o copiați în alte celule.

  2. Faceți clic dreapta pe selecție > Copiere sau apăsați Ctrl+C.

  3. Selectați prima celulă din zona de destinație în care doriți să lipiți formatarea condiționată.

   Notă: Pentru că doriți să lipiți doar formatarea, nu faceți clic dreapta pe > Lipire și nu apăsați Ctrl+V. De asemenea, dacă ați copiat date care se află în alt format de număr față de datele din zona de destinație, asigurați-vă că ajustați formatul de număr din zona de destinație după ce lipiți formatarea.

Puteți elimina formatarea condiționată din celulele selectate sau din întreaga foaie de lucru.

 • Pentru a elimina formatarea condiționată din celulele selectate:

  1. Selectați celulele din foaia de lucru.

  2. În fila Pornire, faceți clic pe Formatare condiționată > Eliminare reguli > Eliminare reguli din celulele selectate.

 • Pentru a elimina formatarea condiționată din toată foaia de lucru, faceți clic pe fila Pornire > Formatare condiționată > Eliminare reguli > Eliminare reguli din întreaga foaie.

Aveți o întrebare cu privire la funcții?

Postați o întrebare în forumul Comunității Excel

Aveți nevoie de ajutor suplimentar?

Puteți întreba întotdeauna un expert de la Excel Tech Community, puteți obține asistență de la comunitatea Answers sau puteți sugera o caracteristică nouă sau o îmbunătățire pe Excel UserVoice.

Consultați și

Utilizarea unei formule pentru a aplica formatarea condiționată

Gestionarea ordinea regulilor de formatare condiționată

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×