Adăugarea, modificarea, găsirea sau golirea formatării condiționale

Important : Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

Utilizați un format condițional pentru a vă ajuta să explorați vizual și să analizați date, să detectați probleme critice și să identificați modele și tendințe.

În acest articol

Despre formatarea condițională

Formatarea tuturor celulelor utilizând o scală în două culori

Formatarea celulelor utilizând o scală de trei culori

Formatarea celulelor utilizând barele de date

Formatarea tuturor celulelor utilizând un set de pictograme

Formatarea numai a celulelor care conțin valori text, număr sau dată și oră

Formatarea numai a valorilor de rang superior sau de rang inferior

Formatarea numai a valorilor care sunt deasupra mediei sau sub medie

Formatarea numai a valorilor unice sau a valorilor duble

Utilizarea unei formule pentru a determina care celule să fie formatate

Găsirea celulelor care au formate condiționale

Golirea formatărilor condiționale

Despre formatarea condițională

Formatarea condițională vă ajută să răspundeți vizual la întrebări specifice despre datele dvs. Aveți posibilitatea să aplicați formatare condițională pentru o zonă de celule, un tabel Microsoft Excel sau un raport PivotTable. Există diferențe importante de înțeles atunci când utilizați formatarea condițională într-un raport PivotTable.

Beneficiile formatării condiționale

Când analizați date, vă puneți întrebări precum:

 • Care sunt excepțiile în sinteza de profituri pentru ultimii cinci ani?

 • Care sunt tendințele într-un sondaj de opinie de marketing pentru ultimii doi ani?

 • Cine a vândut de mai mult de 50.000 de lei în această lună?

 • Care este distribuția generală de vârstă a angajaților?

 • Care produse au creșteri în vânzări mai mari de 10% din an în an?

 • Care sunt cei mai buni și cei mai slabi studenți dintr-o clasă de boboci?

Formatarea condițională oferă răspunsuri la aceste întrebări ușurând evidențierea celulelor interesante sau a zonelor de celule, punerea accentului pe valori neobișnuite și vizualizarea datelor utilizând bare de date, scale de culori și seturi de pictograme. Un format condițional modifică aspectul unei zone de celule pe baza unor condiții (sau criterii). În cazul în care condiția este adevărată, zona de celule este formatată pe baza acelei condiții; în cazul în care condiția este falsă, zona de celule nu este formatată pe baza acelei condiții.

Aveți posibilitatea să sortați și să filtrați după format, inclusiv culoarea celulei și culoarea fontului, indiferent dacă ați formatat condiționat celulele în mod automat sau manual.

Date sortate și filtrate după culoarea cu o legendă

Notă : Când creați o formatare condițională, aveți posibilitatea să faceți referință numai la alte celule din aceeași foaie de lucru sau, în anumite cazuri, la celulele din alte foi de lucru din același registru de lucru deschis în mod curent. Nu aveți posibilitatea să utilizați formatarea condițională pentru referințele externe din alt registru de lucru.

Formatarea condițională pentru un raport PivotTable

Formatarea condițională dintr-un raport PivotTable este diferită de formatarea condițională dintr-o zonă de celule sau de un tabel Excel în mai multe moduri:

 • Dacă modificați aspectul raportului PivotTable prin filtrare, ascunderea nivelurilor, restrângerea și extinderea nivelurilor sau eliminarea unui câmp, formatarea condițională se păstrează cât timp câmpurile din datele subiacente nu sunt eliminate.

 • Domeniul formatării condiționale pentru câmpurile din zona Valori se poate baza pe ierarhia de date și este determinat de toți descendenții vizibili (următorul nivel inferior dintr-o ierarhie) ai unui părinte (următorul nivel superior dintr-o ierarhie) din rânduri pentru una sau mai multe coloane, sau din coloane pentru unul sau mai multe rânduri.

  Notă : În ierarhia de date, descendenții nu moștenesc formatarea condițională de la părinte și părintele nu moștenește formatarea condițională de la descendenți.

 • Există trei metode pentru stabilirea domeniilor formatării condiționale pentru câmpurile din zona Valori: prin selecție, prin câmp corespondent și prin câmpul valoric.

Metoda implicită de stabilire a domeniului pentru câmpurile din zona Valori este prin selecție. Aveți posibilitatea să modificați metoda de stabilire a domeniului la câmp corespondent sau valoare corespondentă utilizând butonul opțiunii Se aplică regula de formatare la , caseta de dialog Regulă nouă de formatare sau caseta de dialog Editare regulă de formatare. Cele trei metode de stabilire a domeniului (fila Pornire, grupul Stiluri, comanda Formatare condițională) vă oferă o flexibilitate mai mare, în funcție de nevoile dvs.:

Stabilirea domeniului după selecție    Utilizați această metodă dacă doriți să selectați:

 • Un set continuu de câmpuri din zona Valori, cum ar fi toate totalurile de produse pentru o regiune.

 • Un set întrerupt de câmpuri din zona Valori, cum ar fi totalurile de produse pentru diferite regiuni din diferite niveluri din ierarhia de date.

Stabilirea domeniului după câmpul valoric    Utilizați această metodă dacă doriți să:

 • Evitați să faceți multe selecții întrerupte.

 • Formatați condițional un set de câmpuri din zona Valori pentru toate nivelurile din ierarhia de date.

 • Adăugați subtotaluri și totaluri generale.

Stabilirea după câmp corespondent    Utilizați această metodă dacă doriți să:

 • Evitați să faceți multe selecții întrerupte.

 • Formatați condițional un set de câmpuri din zona Valori pentru un nivel din ierarhia de date.

 • Excludeți subtotaluri.

Când formatați condițional câmpuri în zona Valori pentru valori maxime, minime, peste medie sau sub medie, regula se bazează în mod implicit pe toate valorile vizibile. Însă, când stabiliți domeniul după câmpul corespondent, în loc să utilizați toate valorile vizibile, aveți posibilitatea să aplicați opțional formatarea condițională pentru fiecare combinație de:

 • O coloană și câmpul rând părinte.

 • Un rând și câmpul coloană părinte.

Formatarea condițională între foi de lucru diferite

Aveți posibilitatea să utilizați formatarea condițională pentru celule care se află în altă foaie de lucru din același registru de lucru. Această funcționalitate nu este disponibilă pentru registre de lucru diferite.

Începutul paginii

Formatarea tuturor celulelor utilizând o scală în două culori

Scalele în culori sunt ghizi vizuali care ajută la înțelegerea distribuției și variației datelor. O scală de două culori permite compararea unei zone de celule utilizând o gradație de două culori. Umbra culorii reprezintă valori mai mari sau mai mici. De exemplu, într-o scală care conține culorile verde și roșu, aveți posibilitatea să specificați că celulele cu valori mai mari au o culoare mai verde iar cele cu valori mai mici au o culoare mai roșie.

Dacă una sau mai multe celule din zonă conțin o formulă care returnează o eroare, formatarea condițională nu se aplică pentru toată zona. Pentru a asigura faptul că se aplică formatarea condițională pentru toată zona, utilizați o funcție IS sau IFERROR pentru a returna o altă valoare decât valoarea de eroare.

Formatare rapidă

 1. Selectați una sau mai multe celule dintr-o zonă, tabel sau raport PivotTable.

 2. În fila Pornire, în grupul Stil, faceți clic pe săgeata de lângă Formatare condițională, apoi pe Scale de culoare.

  Grupul Stiluri din fila Pornire

 3. Selectați o scală din două culori.

  Țineți cursorul peste pictogramele scalele de culori pentru a vedea care pictogramă este o scală de două culori. Culoarea de sus reprezintă valorile mai mari, iar culoarea de jos reprezintă valorile mai mici.

Aveți posibilitatea să modificați metoda de stabilire a domeniului pentru câmpurile din zona Valori dintr-un raport PivotTable utilizând butonul opțiune Opțiuni formatare care apare lângă un câmp PivotTable care are aplicată formatarea condițională.

Formatare complexă

 1. Selectați una sau mai multe celule dintr-o zonă, tabel sau raport PivotTable.

 2. În fila Pornire, în grupul Stil, faceți clic pe săgeata de lângă Formatare condiționată, apoi pe Gestionare reguli.

  Se afișează caseta de dialog Gestionar reguli formatare condițională.

 3. Alegeți una dintre următoarele:

  • Pentru a adăuga o formatare condițională, faceți clic pe Regulă nouă.

   Se afișează caseta de dialog Regulă nouă de formatare.

  • Pentru a modifica o formatare condițională, procedați astfel:

   1. Asigurați-vă că este selectată foaia de lucru, tabelul sau raportul PivotTable potrivit în caseta listă Afișare reguli formatare pentru.

   2. Opțional, modificați zona de celule făcând clic pe Restrângere dialog Imagine buton în caseta Se aplică la pentru a ascunde temporar caseta de dialog, selectând zona nouă de celule în foaia de lucru, apoi selectând Extindere dialog Buton WordArt .

   3. Selectați regula, apoi faceți clic pe Editare regulă.

    Se afișează caseta de dialog Editare regulă de formatare.

 4. Sub Se aplică regula la, pentru a modifica opțional domeniul pentru câmpurile din zona Valori al unui raport PivotTable după:

  • selecție, faceți clic pe Celule selectate.

  • Toate celulele pentru o etichetă Valoare, faceți clic pe Toate celulele care afișează valori <Value label>.

  • Toate celulele pentru o etichetă Valoare, excluzând subtotalurile și totalul general, faceți clic pe Toate celulele care afișează valori <Row label>.

 5. Sub Se selectează un tip de regulă, faceți clic pe Se formatează toate celulele pe baza valorilor lor (implicit).

 6. Sub Se editează descrierea regulii:, în caseta listă Stil format, selectați Scală 2-culori.

 7. Pentru a selecta un tip în caseta Tip pentru Minim și Maxim, efectuați una din următoarele:

  • Formatarea celor mai mici și a celor mai mari valori     Selectați Cea mai mică valoare și Cea mai mare valoare.

   În acest caz, nu introduceți o Valoare pentru Minim și Maxim.

  • Formatarea unei valori de număr, dată sau oră     Selectați Număr, apoi introduceți o Valoare pentru Minim și Maxim.

  • Formatarea unui procentaj     Selectați Procent, apoi introduceți o Valoare pentru Minim și Maxim.

   Valorile valide sunt între 0 (zero) și 100. Nu introduceți semnul procent.

   Utilizați semnul procent atunci când doriți să vizualizați toate valorile proporțional din cauză că distribuția valorilor este proporțională.

  • Formatarea unui procentaj     Selectați Procent, apoi introduceți o Valoare pentru Minim și Maxim.

   Valorile procentuale valide sunt între 0 și 100.

   Utilizați un procentaj atunci când doriți să vizualizați un grup de valori mari (cum ar fi primele douăzeci de procente) într-o culoare și valorile mici (cum ar fi ultimele douăzeci de procente) în altă culoare, deoarece ele reprezintă valorile extreme care pot determina o vizualizare asimetrică a datelor dvs.

  • Formatarea rezultatului unei formule     Selectați Formulă, apoi introduceți valori pentru Minim și Maxim.

   Formula trebuie să returneze o valoare de număr, dată sau oră. Începeți formula cu semnul egal (=). Nu se aplică niciun format pentru formulele nevalide. Se recomandă să testați formula pentru a vă asigura că nu returnează o valoare de eroare.

   Note   

   • Asigurați-vă că valoarea Minim este mai mică decât valoarea Maxim.

   • Aveți posibilitatea să alegeți un alt tip pentru Minim și Maxim. De exemplu, alegeți un număr pentru Minim și un procent pentru Maxim.

 8. Pentru a alege o scală de culori Minim și Maxim, faceți clic pe Culoare pentru fiecare, apoi selectați o culoare.

  Dacă doriți să alegeți culori suplimentare sau să creați o culoare particularizată, faceți clic pe Mai multe culori. Scala de culori pe care ați selectat-o se afișează în caseta Examinare.

Începutul paginii

Formatarea celulelor utilizând o scală de trei culori

Scalele în culori sunt ghizi vizuali care ajută la înțelegerea distribuției și variației datelor. O scală de trei culori permite compararea unei zone de celule utilizând o gradație de trei culori. Umbra culorii reprezintă valori mai mari, medii sau mai mici. De exemplu, într-o scală care conține culorile verde, galben și roșu, aveți posibilitatea să specificați că celulele cu valori mai mari au culoarea verde, cele cu valori mijlocii au culoarea galbenă iar cele cu valori mai mici au culoarea roșie.

Dacă una sau mai multe celule din zonă conțin o formulă care returnează o eroare, formatarea condițională nu se aplică pentru toată zona. Pentru a asigura faptul că se aplică formatarea condițională pentru toată zona, utilizați o funcție IS sau IFERROR pentru a returna o altă valoare decât cea pe care o specificați (cum ar fi 0 sau „N/A”) în loc de o valoare de eroare.

Formatare rapidă

 1. Selectați una sau mai multe celule dintr-o zonă, tabel sau raport PivotTable.

 2. În fila Pornire, în grupul Stil, faceți clic pe săgeata de lângă Formatare condițională, apoi pe Scale de culoare.

  Grupul Stiluri din fila Pornire

 3. Selectați o scală din trei culori. Culoarea de sus reprezintă valorile mai mari, culoarea din centru reprezintă valorile din mijloc, iar culoarea de jos reprezintă valorile inferioare.

  Țineți cursorul peste pictogramele scalele de culori pentru a vedea care pictogramă este o scală de trei culori.

Aveți posibilitatea să modificați metoda de stabilire a domeniului pentru câmpurile din zona Valori dintr-un raport PivotTable utilizând butonul opțiune Opțiuni formatare care apare lângă un câmp PivotTable care are aplicată formatarea condițională.

Formatare complexă

 1. Selectați una sau mai multe celule dintr-o zonă, tabel sau raport PivotTable.

 2. În fila Pornire, în grupul Stil, faceți clic pe săgeata de lângă Formatare condiționată, apoi pe Gestionare reguli.

  Se afișează caseta de dialog Gestionar reguli formatare condițională.

 3. Alegeți una dintre următoarele:

  • Pentru a adăuga o formatare condițională, faceți clic pe Regulă nouă.

   Se afișează caseta de dialog Regulă nouă de formatare.

  • Pentru a modifica o formatare condițională, procedați astfel:

   1. Asigurați-vă că este selectată foaia de lucru, tabelul sau raportul PivotTable potrivit în caseta listă Afișare reguli formatare pentru.

   2. Opțional, modificați zona de celule făcând clic pe Restrângere dialog Imagine buton în caseta Se aplică la pentru a ascunde temporar caseta de dialog, selectând zona nouă de celule în foaia de lucru, apoi selectând Extindere dialog Buton WordArt .

   3. Selectați regula, apoi faceți clic pe Editare regulă.

    Se afișează caseta de dialog Editare regulă de formatare.

 4. Sub Se aplică regula la, pentru a modifica opțional domeniul pentru câmpurile din zona Valori al unui raport PivotTable după:

  • Selecție, faceți clic pe Doar aceste celule.

  • Câmp corespondent, faceți clic pe Toate celulele <câmp valoric> cu aceleași câmpuri.

  • Câmp valoric, faceți clic pe Toate celulele <câmp valoric>.

 5. Sub Se selectează un tip de regulă, faceți clic pe Se formatează toate celulele pe baza valorilor lor.

 6. Sub Se editează descrierea regulii, în caseta listă Stil format, selectați Scală 3-culori.

 7. Selectați un tip pentru Minim, Punct median și Maxim. Efectuați următoarele:

  • Formatarea valorilor minime și maxime    Selectați un Punct median.

   În acest caz, nu introduceți o Valoare pentru Minim și Maxim.

  • Formatarea unei valori de număr, dată sau oră    Selectați Număr, apoi introduceți o valoare pentru Minim, Punct median și Maxim.

  • Formatarea unui procentaj    Selectați Procent, apoi introduceți o valoare pentru Minim, Punct median și Maxim.

   Valorile valide sunt între 0 (zero) și 100. Nu introduceți semnul procent (%).

   Utilizați semnul procent atunci când doriți să vizualizați toate valorile proporțional, deoarece utilizarea unui procent asigură că distribuția valorilor este proporțională.

  • Formatarea unui procentaj    Selectați Procent, apoi introduceți o valoare pentru Minim, Punct median și Maxim.

   Valorile procentuale valide sunt între 0 și 100.

   Utilizați un procentaj atunci când doriți să vizualizați un grup de valori mari (cum ar fi primele douăzeci de procente) într-o culoare și valorile mici (cum ar fi ultimele douăzeci de procente) în altă culoare, deoarece ele reprezintă valorile extreme care pot determina o vizualizare asimetrică a datelor dvs.

  • Formatarea rezultat de formulă    Selectați Formulă, apoi introduceți o valoare pentru Minim, Punct median și Maxim.

   Formula trebuie să returneze o valoare de număr, dată sau oră. Începeți formula cu semnul egal (=). Nu se aplică niciun format pentru formulele nevalide. Se recomandă să testați formula pentru a vă asigura că nu returnează o valoare de eroare.

   Note   

   • Aveți posibilitatea să setați valorile minime, de punct median și maxime pentru o zonă de celule. Asigurați-vă că valoarea din Minim este mai mică decât valoarea din Punct median, care la rândul ei este mai mică decât valoarea din Maxim.

   • Aveți posibilitatea să alegeți un alt tip pentru Minim, Punct median și Maxim. De exemplu, aveți posibilitatea să alegeți un număr Minim, un procent Punct median și un procentaj Maxim.

   • În multe cazuri, valoarea pentru Punct median de 50 este cea mai bună, dar aveți posibilitatea să reglați această valoare pentru a se potrivi cu cerințele dvs.

 8. Pentru a alege o scală de culori Minim, Punct median și Maxim, faceți clic pe Culoare pentru fiecare, apoi selectați o culoare.

  Dacă doriți să alegeți culori suplimentare sau să creați o culoare particularizată, faceți clic pe Mai multe culori.

  Scala de culori pe care ați selectat-o se afișează în caseta Examinare.

Începutul paginii

Formatarea celulelor utilizând barele de date

O bară de date permite vizualizarea valorii unei celule relativ la alte celule. Lungimea barei de date reprezintă valoarea din celulă. O bară mai lungă reprezintă o valoare mai mare, în timp ce o bară mai scurtă reprezintă o valoare mai mică. Barele de date sunt utile pentru a observa numerele mai mari sau mai mici, mai ales atunci când sunt prezente cantități mari de date, cum ar fi jucăriile vândute cel mai bine și cel mai slab într-un raport de vânzări de sărbători.

Sfat : Dacă una sau mai multe celule din zonă conțin o formulă care returnează o eroare, formatarea condițională nu se aplică pentru toată zona. Pentru a asigura faptul că se aplică formatarea condițională pentru toată zona, utilizați o funcție IS sau IFERROR pentru a returna o valoare (cum ar fi 0 sau „N/A”) în loc de o valoare de eroare.

Formatare rapidă

 1. Selectați una sau mai multe celule dintr-o zonă, tabel sau raport PivotTable.

 2. În fila Pornire, în grupul Stil, faceți clic pe săgeata de lângă Formate condiționale, pe Bare de date, apoi selectați o pictogramă de bară de date.

  Grupul Stiluri din fila Pornire

Aveți posibilitatea să modificați metoda de stabilire a domeniului pentru câmpurile din zona Valori dintr-un raport PivotTable utilizând butonul opțiune Se aplică regula de formatare la.

Formatare complexă

 1. Selectați una sau mai multe celule dintr-o zonă, tabel sau raport PivotTable.

 2. În fila Pornire, în grupul Stil, faceți clic pe săgeata de lângă Formatare condiționată, apoi pe Gestionare reguli.

  Se afișează caseta de dialog Gestionar reguli formatare condițională.

 3. Alegeți una dintre următoarele:

  • Pentru a adăuga o formatare condițională, faceți clic pe Regulă nouă.

   Se afișează caseta de dialog Regulă nouă de formatare.

  • Pentru a modifica o formatare condițională, procedați astfel:

   1. Asigurați-vă că este selectată foaia de lucru, tabelul sau raportul PivotTable potrivit în caseta listă Afișare reguli formatare pentru.

   2. Opțional, modificați zona de celule făcând clic pe Restrângere dialog Imagine buton în caseta Se aplică la pentru a ascunde temporar caseta de dialog, selectând zona nouă de celule în foaia de lucru, apoi selectând Extindere dialog Buton WordArt .

   3. Selectați regula, apoi faceți clic pe Editare regulă.

    Se afișează caseta de dialog Editare regulă de formatare.

 4. Sub Se aplică regula la, pentru a modifica opțional domeniul pentru câmpurile din zona Valori al unui raport PivotTable după:

  • Selecție, faceți clic pe Doar aceste celule.

  • Câmp corespondent, faceți clic pe Toate celulele <câmp valoric> cu aceleași câmpuri.

  • Câmp valoric, faceți clic pe Toate celulele <câmp valoric>.

 5. Sub Se selectează un tip de regulă, faceți clic pe Se formatează toate celulele pe baza valorilor lor.

 6. Sub Se editează descrierea regulii, în caseta listă Stil format, selectați Bară de date.

 7. Selectați un Tip pentru Minim și Maxim. Efectuați una din următoarele:

  • Formatarea valorilor minime și maxime    Selectați Cea mai mică valoare și Cea mai mare valoare.

   În acest caz, nu introduceți o valoare pentru Minim și Maxim.

  • Formatarea unei valori de număr, dată sau oră    Selectați Număr, apoi introduceți o Valoare pentru Minim și Maxim.

  • Formatarea unui procent    Selectați Procent, apoi introduceți o valoare pentru Minim și Maxim.

   Valorile valide sunt între 0 (zero) și 100. Nu introduceți semnul procent (%).

   Utilizați semnul procent atunci când doriți să vizualizați toate valorile proporțional, deoarece utilizarea unui procent asigură că distribuția valorilor este proporțională.

  • Formatarea unui procentaj    Selectați Procent, apoi introduceți o valoare pentru Minim și Maxim.

   Valorile procentuale valide sunt între 0 și 100.

   Utilizați un procentaj atunci când doriți să vizualizați un grup de valori mari (cum ar fi primele douăzeci de procente) într-o culoare și valorile mici (cum ar fi ultimele douăzeci de procente) în altă culoare, deoarece ele reprezintă valorile extreme care pot determina o vizualizare asimetrică a datelor dvs.

  • Formatarea unui rezultat de formulă     Selectați Formulă, apoi introduceți o valoare pentru Minim și Maxim.

   Formula trebuie să returneze o valoare de număr, dată sau oră. Începeți formula cu semnul egal (=). Nu se aplică niciun format pentru formulele nevalide. Se recomandă să testați formula pentru a vă asigura că nu returnează o valoare de eroare.

   Note   

   • Asigurați-vă că valoarea Minim este mai mică decât valoarea Maxim.

   • Aveți posibilitatea să alegeți un alt tip pentru Minim și Maxim. De exemplu, alegeți un număr pentru Minim și un procent pentru Maxim.

 8. Pentru a alege o scală de culori pentru Minim și Maxim, faceți clic pe Culoare bară.

  Dacă doriți să alegeți culori suplimentare sau să creați o culoare particularizată, faceți clic pe Mai multe culori. Culoarea barei pe care ați selectat-o se afișează în caseta Examinare.

 9. Pentru a afișa numai bara de date, fără valoarea celulei, selectați Se afișează doar bara.

 10. Pentru a aplica o bordură compactă pentru barele de date, selectați Bordură compactă din caseta listă Bordură și selectați o culoare pentru bordură.

 11. Pentru a alege între o bară compactă și o bară cu gradient, selectați Umplere solidă sau Umplere gradient în caseta listă Umplere.

 12. Pentru a formata barele negative, faceți clic pe Valoare și axă negativă apoi, în caseta de dialog Setări valoare și axă negativă, alegeți opțiunile pentru umplerea barei negative și pentru culorile bordurii. Aveți posibilitatea să alegeți setările de poziție și o culoare pentru axă. Când ați terminat de selectat opțiuni, faceți clic pe OK.

 13. Aveți posibilitatea să modificați direcția barelor selectând o setare din caseta listă Direcție bară. Aceasta este setată la Context în mod implicit, dar aveți posibilitatea să alegeți între direcția de la stânga la dreapta sau de la dreapta la stânga, în funcție de cum doriți să se afișeze datele.

Începutul paginii

Formatarea tuturor celulelor utilizând un set de pictograme

Utilizați un set de pictograme pentru a adnota și clasifica datele în trei până la cinci categorii separate de o valoare prag. Fiecare pictogramă reprezintă o zonă de valori. De exemplu, în setul de pictograme 3 săgeți, săgeata verde în sus reprezintă valori mai mari, săgeata laterală galbenă reprezintă valorii medii iar săgeata roșie în jos reprezintă valorile mai mici.

Aveți posibilitatea să alegeți să afișați pictograme numai pentru celule care respectă o condiție; de exemplu, afișarea unei pictograme de avertisment pentru acele celule care se află sub o valoare critică și nicio pictogramă pentru cele care o depășesc. Pentru a face aceasta, ascundeți pictogramele selectând Nicio pictogramă de celulă din lista verticală de pictograme de lângă pictograma pentru care setați condiții. De asemenea, aveți posibilitatea să creați propria combinație de seturi de pictograme; de exemplu, o bifă „simbol” de culoare verde, un „semafor” de culoare galbenă și un „steag” de culoare roșie.

Problemă: formatarea condițională nu apare pentru nicio celulă din zonă.   

Dacă una sau mai multe celule din zonă conțin o formulă care returnează o eroare, formatarea condițională nu se aplică pentru toată zona. Pentru a asigura faptul că se aplică formatarea condițională pentru toată zona, utilizați o funcție IS sau IFERROR pentru a returna o valoare (cum ar fi 0 sau „N/A”) în loc de o valoare de eroare.

Formatare rapidă

 1. Selectați una sau mai multe celule dintr-o zonă, tabel sau raport PivotTable.

 2. În fila Pornire, în grupul Stil, faceți clic pe săgeata de lângă Formate condiționale, pe Set pictograme, apoi selectați un set de pictograme.

  Grupul Stiluri din fila Pornire

Aveți posibilitatea să modificați metoda de stabilire a domeniului pentru câmpurile din zona Valori dintr-un raport PivotTable utilizând butonul opțiune Se aplică regula de formatare la.

Formatare complexă

 1. Selectați una sau mai multe celule dintr-o zonă, tabel sau raport PivotTable.

 2. În fila Pornire, în grupul Stil, faceți clic pe săgeata de lângă Formatare condiționată, apoi pe Gestionare reguli.

  Se afișează caseta de dialog Gestionar reguli formatare condițională.

 3. Alegeți una dintre următoarele:

  • Pentru a adăuga o formatare condițională, faceți clic pe Regulă nouă.

   Se afișează caseta de dialog Regulă nouă de formatare.

  • Pentru a modifica o formatare condițională, procedați astfel:

   1. Asigurați-vă că este selectată foaia de lucru, tabelul sau raportul PivotTable potrivit în caseta listă Afișare reguli formatare pentru.

   2. Opțional, modificați zona de celule făcând clic pe Restrângere dialog Imagine buton în caseta Se aplică la pentru a ascunde temporar caseta de dialog, selectând zona nouă de celule în foaia de lucru, apoi selectând Extindere dialog Buton WordArt .

   3. Selectați regula, apoi faceți clic pe Editare regulă.

    Se afișează caseta de dialog Editare regulă de formatare.

 4. Sub Se aplică regula la, pentru a modifica opțional domeniul pentru câmpurile din zona Valori al unui raport PivotTable după:

  • Selecție, faceți clic pe Doar aceste celule.

  • Câmp corespondent, faceți clic pe Toate celulele <câmp valoric> cu aceleași câmpuri.

  • Câmp valoric, faceți clic pe Toate celulele <câmp valoric>.

 5. Sub Se selectează un tip de regulă, faceți clic pe Se formatează toate celulele pe baza valorilor lor.

 6. Sub Se editează descrierea regulii, în caseta listă Stil format, selectați Set de pictograme.

  1. Selectați un set de pictograme. Setul implicit este 3 Lumini de semafor (neîncadrate). Numărul de pictograme, operatorii impliciți de comparație și valorile prag pentru fiecare pictogramă pot varia pentru fiecare set de pictograme.

  2. Dacă doriți, aveți posibilitatea să reglați operatorii de comparație și valorile prag. Zonele implicite de valori pentru fiecare pictogramă sunt egale în dimensiuni, ar aveți posibilitatea să le reglați pentru a se potrivi cerințelor dvs. Asigurați-vă că pragurile se află în secvență logică de la cele mai mari la cele mai mici, de sus în jos.

  3. Alegeți una dintre următoarele:

   • Formatarea unei valori număr, dată sau oră    Selectați Număr.

   • Formatarea unui procent    Selectați Procent.

    Valorile valide sunt între 0 (zero) și 100. Nu introduceți semnul procent (%).

    Utilizați semnul procent atunci când doriți să vizualizați toate valorile proporțional, deoarece utilizarea unui procent asigură că distribuția valorilor este proporțională.

   • Formatarea unui procent    Selectați Procent.

    Valorile procentuale valide sunt între 0 și 100.

    Utilizați un procentaj atunci când doriți să vizualizați un grup de valori mari (cum ar fi primele douăzeci de procente) utilizând o anumită pictogramă și valori mici (cum ar fi ultimele douăzeci de procente) utilizând altă pictogramă, deoarece ele reprezintă valorile extreme care pot determina o vizualizare asimetrică a datelor dvs.

   • Formatarea rezultatului unei formule    Selectați Formulă, apoi introduceți o formulă în fiecare casetă Valoare.

    Formula trebuie să returneze o valoare de număr, dată sau oră. Începeți formula cu semnul egal (=). Nu se aplică niciun format pentru formulele nevalide. Se recomandă să testați formula pentru a vă asigura că nu returnează o valoare de eroare.

  4. Pentru a face prima pictogramă să reprezinte valori mai mici și ultima pictogramă să reprezinte valori mai mari, selectați Ordine pictograme inversată.

  5. Pentru a afișa numai pictograma, fără valoarea celulei, selectați Se afișează doar pictograma.

   Note : 

   1. Este posibil să fie necesar să reglați lățimea coloanei pentru a se potrivi cu dimensiunile pictogramei.

   2. Există trei dimensiuni de pictograme. Dimensiunea pictogramei care este afișată depinde de dimensiunea fontului care este utilizat în acea celulă.

Începutul paginii

Formatarea numai a celulelor care conțin valori text, număr sau dată și oră

Pentru a găsi mai ușor anumite celule într-o zonă de celule, aveți posibilitatea să formatați acele celule pe baza unui operator de comparație. De exemplu, într-o foaie de lucru de inventar sortată pe categorii, aveți posibilitatea să evidențiați produsele cu mai puțin de 10 elemente disponibile cu culoarea galbenă. Sau, într-o foaie de lucru de sinteză a unui magazin, aveți posibilitatea să identificați toate magazinele cu profituri mai mari de 10%, cu volume de vânzări mai mici de 100.000 de lei și cu regiunea egală cu "SudEst".

Notă : Nu este posibilă formatarea condițională a câmpurilor din zona Valori dintr-un raport PivotTable după text sau dată, ci numai după număr.

Formatare rapidă

 1. Selectați una sau mai multe celule dintr-o zonă, tabel sau raport PivotTable.

 2. În fila Pornire, în grupul Stil, faceți clic pe săgeata de lângă Formate condiționale, apoi pe Evidențiere reguli celule.

  Grupul Stiluri din fila Pornire

 3. Selectați comanda dorită, cum ar fi Între, Egal cu textul care conține sau O dată anume.

 4. Introduceți valorile pe care doriți să le utilizați, apoi selectați formatul.

Aveți posibilitatea să modificați metoda de stabilire a domeniului pentru câmpurile din zona Valori dintr-un raport PivotTable utilizând butonul opțiune Se aplică regula de formatare la.

Formatare complexă

 1. Selectați una sau mai multe celule dintr-o zonă, tabel sau raport PivotTable.

 2. În fila Pornire, în grupul Stil, faceți clic pe săgeata de lângă Formatare condiționată, apoi pe Gestionare reguli.

  Se afișează caseta de dialog Gestionar reguli formatare condițională.

 3. Alegeți una dintre următoarele:

  • Pentru a adăuga o formatare condițională, faceți clic pe Regulă nouă.

   Se afișează caseta de dialog Regulă nouă de formatare.

  • Pentru a modifica o formatare condițională, procedați astfel:

   1. Asigurați-vă că este selectată foaia de lucru, tabelul sau raportul PivotTable potrivit în caseta listă Afișare reguli formatare pentru.

   2. Opțional, modificați zona de celule făcând clic pe Restrângere dialog Imagine buton în caseta Se aplică la pentru a ascunde temporar caseta de dialog, selectând zona nouă de celule în foaia de lucru sau din alte foi de lucru, apoi selectând Extindere dialog Buton WordArt .

   3. Selectați regula, apoi faceți clic pe Editare regulă.

    Se afișează caseta de dialog Editare regulă de formatare.

 4. Sub Se aplică regula la, pentru a modifica opțional domeniul pentru câmpurile din zona Valori al unui raport PivotTable după:

  • Selecție, faceți clic pe Doar aceste celule.

  • Câmp corespondent, faceți clic pe Toate celulele <câmp valoric> cu aceleași câmpuri.

  • Câmp valoric, faceți clic pe Toate celulele <câmp valoric>.

 5. Sub Se selectează un tip de regulă, faceți clic pe Se formatează toate celulele pe baza valorilor lor.

 6. Sub Se editează descrierea regulii, în caseta listă Se formatează numai celulele cu, efectuați una din următoarele:

  • Formatarea după număr, dată sau oră     Selectați Valoare celulă, un operator de comparație, apoi introduceți un număr, o dată sau o oră.

   De exemplu, selectați Între, apoi introduceți 100 și 200 sau selectați Egal cu și introduceți01.01.2009.

   De asemenea, aveți posibilitatea să introduceți o formulă care returnează o valoare de număr, dată sau oră. Dacă introduceți formula, începeți cu semnul egal (=). Nu se aplică niciun format pentru formulele nevalide. Se recomandă să testați formula pentru a vă asigura că nu returnează o valoare de eroare.

  • Formatare după text    Selectați Text specific, alegeți un operator de comparație, apoi introduceți text.

   De exemplu, selectați Conține, apoi introduceți Argintiu sau selectați începe cu, apoi introduceți Tri.

   Ghilimelele sunt incluse în șirul de căutare și se pot utiliza metacaracterele. Lungimea maximă a unui șir este de 255 de caractere.

   De asemenea, aveți posibilitatea să introduceți o formulă care returnează text. Dacă introduceți formula, începeți cu semnul egal (=). Nu se aplică niciun format pentru formulele nevalide. Se recomandă să testați formula pentru a vă asigura că nu returnează o valoare de eroare.

  • Formatare după dată    Selectați Date care reapar, apoi un operator de comparație a datei.

   De exemplu, selectați Ieri sau Săptămâna următoare.

  • Formatarea celulelor cu spații necompletate sau a celulelor nevide    Selectați Celule libere sau Nevide.

   O celulă liberă este o celulă care nu conține date și este diferită de o celulă care conține un spațiu sau mai multe spații (spații care nu sunt considerate text).

  • Formatarea celulelor cu valori de eroare sau fără valori de eroare    Selectați Erori sau Nicio eroare.

   Valorile de eroare includ: #####, #VALUE!, #DIV/0!, #NAME?, #N/A, #REF!, #NUM!, și #NULL!.

 7. Pentru a aplica o formatare, faceți clic pe Format.

  Se afișează caseta de dialog Formatare celule.

 8. Selectați formatul de număr, font, bordură sau umplere pe care doriți să-l aplicați atunci când valoarea celulei întâlnește condiția, apoi faceți clic pe OK.

  Aveți posibilitatea să alegeți mai mult de un format. Formatele pe care le selectați se afișează în caseta Examinare.

Începutul paginii

Formatarea numai a valorilor de rang superior sau de rang inferior

Aveți posibilitatea să găsiți valorile maxime și minime dintr-o zonă de celule pe baza unei valori de separare. De exemplu, aveți posibilitatea să găsiți cele mai bine vândute cinci produse dintr-un raport regional, ultimele 15% de produse dintr-un sondaj de piață sau primele 25 de salarii dintr-o analiză a angajaților dintr-un departament.

Formatare rapidă

 1. Selectați una sau mai multe celule dintr-o zonă, tabel sau raport PivotTable.

 2. În fila Pornire, în grupul Stil, faceți clic pe săgeata de lângă Formate condiționale, apoi pe Reguli primii/ultimii.

  Grupul Stiluri din fila Pornire

 3. Selectați comanda dorită, cum ar fi Primele 10 elemente sau Partea de jos 10 %.

 4. Introduceți valorile pe care doriți să le utilizați, apoi selectați formatul.

Aveți posibilitatea să modificați metoda de stabilire a domeniului pentru câmpurile din zona Valori dintr-un raport PivotTable utilizând butonul opțiune Se aplică regula de formatare la.

Formatare complexă

 1. Selectați una sau mai multe celule dintr-o zonă, tabel sau raport PivotTable.

 2. În fila Pornire, în grupul Stil, faceți clic pe săgeata de lângă Formatare condiționată, apoi pe Gestionare reguli.

  Se afișează caseta de dialog Gestionar reguli formatare condițională.

 3. Alegeți una dintre următoarele:

  • Pentru a adăuga o formatare condițională, faceți clic pe Regulă nouă.

   Se afișează caseta de dialog Regulă nouă de formatare.

  • Pentru a modifica o formatare condițională, procedați astfel:

   1. Asigurați-vă că este selectată foaia de lucru, tabelul sau raportul PivotTable potrivit în caseta listă Afișare reguli formatare pentru.

   2. Opțional, modificați zona de celule făcând clic pe Restrângere dialog Imagine buton în caseta Se aplică la pentru a ascunde temporar caseta de dialog, selectând zona nouă de celule în foaia de lucru, apoi selectând Extindere dialog Buton WordArt .

   3. Selectați regula, apoi faceți clic pe Editare regulă.

    Se afișează caseta de dialog Editare regulă de formatare.

 4. Sub Se aplică regula la, pentru a modifica opțional domeniul pentru câmpurile din zona Valori al unui raport PivotTable după:

  • Selecție, faceți clic pe Doar aceste celule.

  • Câmp corespondent, faceți clic pe Toate celulele <câmp valoric> cu aceleași câmpuri.

  • Câmp valoric, faceți clic pe Toate celulele <câmp valoric>.

 5. Sub Se selectează un tip de regulă, faceți clic pe Se formatează numai valorile de rang superior sau de rang inferior.

 6. Sub Se editează descrierea regulii, în caseta listă Se formatează valorile care se află în, selectați Sus sau Jos.

 7. Variante disponibile:

  • Pentru a specifica un număr superior sau inferior, introduceți un număr, apoi debifați caseta de selectare % din intervalul selectat. Valorile valide sunt de la 1 la 1000.

  • Pentru a specifica un procentaj superior sau inferior, introduceți un număr, apoi bifați caseta de selectare % din intervalul selectat. Valorile valide sunt de la 1 la 100.

 8. Opțional, schimbați modul în care se aplică formatarea pentru câmpurile din zona Valori dintr-un raport PivotTable pentru care se stabilește domeniul după câmpul corespondent.

  Implicit, formatarea condițională se bazează pe toate valorile vizibile. Însă, când stabiliți domeniul după câmpul corespondent, în loc să utilizați toate valorile vizibile, aveți posibilitatea să aplicați opțional formatarea condițională pentru fiecare combinație de:

  • O coloană și câmpul rând părinte, selectând fiecare grup Coloană.

  • Un rând și câmpul coloană părinte, selectând fiecare grup Rând.

 9. Pentru a specifica o formatare, faceți clic pe Format.

  Se afișează caseta de dialog Formatare celule.

 10. Selectați formatul de număr, font, bordură sau umplere pe care doriți să-l aplicați atunci când valoarea celulei întâlnește condiția, apoi faceți clic pe OK.

  Aveți posibilitatea să alegeți mai mult de un format. Formatele pe care le selectați se afișează în caseta Examinare.

Începutul paginii

Formatarea numai a valorilor care sunt deasupra mediei sau sub medie

Aveți posibilitatea să găsiți valorile care sunt deasupra sau dedesubtul unei deviații standard dintr-o zonă de celule. De exemplu, găsiți în raportul anual de performanțe persoanele cu performanțe peste medie sau găsiți materialele produse care sunt sub deviația standard în ceea ce privește nivelul calității.

Formatare rapidă

 1. Selectați una sau mai multe celule dintr-o zonă, tabel sau raport PivotTable.

 2. În fila Pornire, în grupul Stil, faceți clic pe săgeata de lângă Formate condiționale, apoi pe Reguli primii/ultimii.

  Grupul Stiluri din fila Pornire

 3. Selectați comanda dorită, cum ar fi Primele 10 elemente sau Partea de jos 10 %.

 4. Introduceți valorile pe care doriți să le utilizați, apoi selectați formatul.

Aveți posibilitatea să modificați metoda de stabilire a domeniului pentru câmpurile din zona Valori dintr-un raport PivotTable utilizând butonul opțiune Se aplică regula de formatare la.

Formatare complexă

 1. Selectați una sau mai multe celule dintr-o zonă, tabel sau raport PivotTable.

 2. În fila Pornire, în grupul Stil, faceți clic pe săgeata de lângă Formatare condiționată, apoi pe Gestionare reguli.

  Se afișează caseta de dialog Gestionar reguli formatare condițională.

 3. Alegeți una dintre următoarele:

  • Pentru a adăuga o formatare condițională, faceți clic pe Regulă nouă.

   Se afișează caseta de dialog Regulă nouă de formatare.

  • Pentru a modifica o formatare condițională, procedați astfel:

   1. Asigurați-vă că este selectată foaia de lucru, tabelul sau raportul PivotTable potrivit în caseta listă Afișare reguli formatare pentru.

   2. Opțional, modificați zona de celule făcând clic pe Restrângere dialog Imagine buton în caseta Se aplică la pentru a ascunde temporar caseta de dialog, selectând zona nouă de celule în foaia de lucru, apoi selectând Extindere dialog Buton WordArt .

   3. Selectați regula, apoi faceți clic pe Editare regulă.

    Se afișează caseta de dialog Editare regulă de formatare.

 4. Sub Se aplică regula la, pentru a modifica opțional domeniul pentru câmpurile din zona Valori al unui raport PivotTable după:

  • Selecție, faceți clic pe Doar aceste celule.

  • Câmp corespondent, faceți clic pe Toate celulele <câmp valoric> cu aceleași câmpuri.

  • Câmp valoric, faceți clic pe Toate celulele <câmp valoric>.

 5. Sub Se selectează un tip de regulă, faceți clic pe Formatarea numai a valorilor care sunt deasupra mediei sau sub medie.

 6. Sub Se editează descrierea regulii, în caseta listă Se formatează numai valorile care sunt, efectuați una din următoarele:

  • Pentru a formata celule care sunt peste sau sub media tuturor celulelor din zonă, selectați Deasupra sau Dedesubt.

  • Pentru a formata celule care sunt peste sau sub una, două sau trei deviații standard pentru toate celulele din zonă, selectați o deviație standard.

 7. Opțional, schimbați modul în care se aplică formatarea pentru câmpurile din zona Valori dintr-un raport PivotTable pentru care se stabilește domeniul după câmpul corespondent.

  Implicit, formatarea condițională se bazează pe toate valorile vizibile. Însă, când stabiliți domeniul după câmpul corespondent, în loc să utilizați toate valorile vizibile, aveți posibilitatea să aplicați opțional formatarea condițională pentru fiecare combinație de:

  • O coloană și câmpul rând părinte, selectând fiecare grup Coloană.

  • Un rând și câmpul coloană părinte, selectând fiecare grup Rând.

 8. Faceți clic pe Format pentru a afișa caseta de dialog Formatare celule.

 9. Selectați formatul de număr, font, bordură sau umplere pe care doriți să-l aplicați atunci când valoarea celulei întâlnește condiția, apoi faceți clic pe OK.

  Aveți posibilitatea să alegeți mai mult de un format. Formatele pe care le selectați se afișează în caseta Examinare.

Începutul paginii

Formatarea numai a valorilor unice sau a valorilor duble

Notă : Nu este posibilă formatarea condițională a câmpurilor din zona Valori dintr-un raport PivotTable după valori unice sau dublură.

Formatare rapidă

 1. Selectați una sau mai multe celule dintr-o zonă, tabel sau raport PivotTable.

 2. În fila Pornire, în grupul Stil, faceți clic pe săgeata de lângă Formate condiționale, apoi pe Evidențiere reguli celule.

  Grupul Stiluri din fila Pornire

 3. Select Valori dublate.

 4. Introduceți valorile pe care doriți să le utilizați, apoi selectați un format.

Formatare complexă

 1. Selectați una sau mai multe celule dintr-o zonă, tabel sau raport PivotTable.

 2. În fila Pornire, în grupul Stil, faceți clic pe săgeata de lângă Formatare condiționată, apoi pe Gestionare reguli.

  Se afișează caseta de dialog Gestionar reguli formatare condițională.

 3. Alegeți una dintre următoarele:

  • Pentru a adăuga o formatare condițională, faceți clic pe Regulă nouă.

   Se afișează caseta de dialog Regulă nouă de formatare.

  • Pentru a modifica o formatare condițională, procedați astfel:

   1. Asigurați-vă că este selectată foaia de lucru sau tabelul potrivit în caseta listă Afișare reguli formatare pentru.

   2. Opțional, modificați zona de celule făcând clic pe Restrângere dialog Imagine buton în caseta Se aplică la pentru a ascunde temporar caseta de dialog, selectând zona nouă de celule în foaia de lucru, apoi selectând Extindere dialog Buton WordArt .

   3. Selectați regula, apoi faceți clic pe Editare regulă.

    Se afișează caseta de dialog Editare regulă de formatare.

 4. Sub Se selectează un tip de regulă, faceți clic pe Se formatează numai valorile unice sau valorile duble.

 5. Sub Se editează descrierea regulii, în caseta listă Formatare totală, selectați unic sau dublare.

 6. Faceți clic pe Format pentru a afișa caseta de dialog Formatare celule.

 7. Selectați formatul de număr, font, bordură sau umplere pe care doriți să-l aplicați atunci când valoarea celulei întâlnește condiția, apoi faceți clic pe OK.

  Aveți posibilitatea să alegeți mai mult de un format. Formatele pe care le selectați se afișează în caseta Examinare.

Începutul paginii

Utilizarea unei formule pentru a determina care celule să fie formatate

Dacă formatarea dvs. condițională are cerințe mai complexe, aveți posibilitatea să utilizați o formulă logică pentru a specifica criteriile de formatare. De exemplu, este posibil să doriți să comparați valorile cu un rezultat returnat de o funcție sau să evaluați date din celule aflate în afara zonei selectate, care se poate afla în altă foaie de lucru din același registru de lucru.

 1. În fila Pornire, în grupul Stil, faceți clic pe săgeata de lângă Formatare condiționată, apoi pe Gestionare reguli.

Grupul Stiluri din fila Pornire

Se afișează caseta de dialog Gestionar reguli formatare condițională.

 1. Alegeți una dintre următoarele:

  • Pentru a adăuga o formatare condițională, faceți clic pe Regulă nouă.

   Se afișează caseta de dialog Regulă nouă de formatare.

  • Pentru a modifica o formatare condițională, procedați astfel:

   1. Asigurați-vă că este selectată foaia de lucru, tabelul sau raportul PivotTable potrivit în caseta listă Afișare reguli formatare pentru.

   2. Opțional, modificați zona de celule făcând clic pe Restrângere dialog Imagine buton în caseta Se aplică la pentru a ascunde temporar caseta de dialog, selectând zona nouă de celule în foaia de lucru sau din alte foi de lucru, apoi selectând Extindere dialog Buton WordArt .

   3. Selectați regula, apoi faceți clic pe Editare regulă.

    Se afișează caseta de dialog Editare regulă de formatare.

 2. Sub Se aplică regula la, pentru a modifica opțional domeniul pentru câmpurile din zona Valori al unui raport PivotTable după:

  • selecție, faceți clic pe Celule selectate.

  • Câmp corespondent, faceți clic pe Toate celulele care afișează valori „câmp valoric”.

  • Câmp valoric, Toate celulele care afișează valori „câmp valoric„ pentru „Rând”.

 3. Sub Se selectează un tip de regulă, faceți clic pe Se utilizează o formulă pentru a determina care celule să fie formatate.

  1. Sub Se editează descrierea regulii, în caseta listă Se formatează valorile unde formula este adevărată, introduceți o formulă.

   Trebuie să începeți formula cu semnul egal (=), iar formula trebuie să returneze o valoare logică de ADEVĂRAT (1) sau FALS (0).

   Exemplul 1: Utilizarea unei formatări condiționale cu mai multe criterii și referințe de celule în afara zonei de celule   

   În această formulă, o formatare condițională cu mai multe criterii aplicată zonei A1:A5 formatează celulele cu culoarea verde dacă valoarea medie pentru toate celulele din zonă este mai mare decât valoarea din celula F1 și oricare dintre celulele din zonă are o valoare minimă mai mare sau egală decât valoarea din G1. Celulele F1 sau G1 sunt în afara zonei de celule pentru care se aplică formatarea condițională. Funcția AND combină mai multe criterii, iar funcțiile AVERAGE și MIN calculează valorile.

Formulă

Format

=AND(AVERAGE($A$1:$A$5)>$F$1, MIN($A$1:$A$5)>=$G$1)

Culoare verde

Exemplu 2: Umbrirea fiecărui al doilea rând utilizând funcțiile MOD și ROW   

Această formulă umbrește fiecare al doilea din zona de celule cu culoarea albastru. Funcția MOD returnează restul obținut de la împărțirea unui număr (primul argument) la împărțitorul său (al doilea argument). Funcția ROW returnează numărul rândului curent. Când împărțiți numărul rândului curent la 2, veți obține întotdeauna restul 0 pentru numere pare și 1 pentru numere impare. Deoarece 0 este FALS și 1 este ADEVĂRAT, se va formata fiecare rând cu număr impar.

Formulă

Format

=MOD(ROW(),2)=1

Culoare albastră

 1. Faceți clic pe Format pentru a afișa caseta de dialog Formatare celule.

 2. Selectați formatul de număr, font, bordură sau umplere pe care doriți să-l aplicați atunci când valoarea celulei întâlnește condiția, apoi faceți clic pe OK.

  Aveți posibilitatea să alegeți mai mult de un format. Formatele pe care le selectați se afișează în caseta Examinare.

  Aveți posibilitatea să introduceți referințe la celulă într-o formulă selectând celule direct dintr-o foaie de lucru sau în alte foi de lucru. Selectarea celulelor în foaia de lucru inserează referințe absolute la celulă. Dacă intenționați ca Excel să adapteze referințele pentru fiecare celulă din zona selectată, utilizați referințe relative la celulă.

Începutul paginii

Găsirea celulelor care au formate condiționale

Dacă foaia dvs. de lucru are una sau mai multe celule cu formatare condițională, aveți posibilitatea să le găsiți rapid pentru a le copia, modifica sau șterge formatările condiționale. Aveți posibilitatea să utilizați comanda Salt la special pentru a găsi numai celulele cu o formatare condițională specifică sau să găsiți toate celulele cu formatări condiționale.

Găsirea tuturor celulelor care au formatare condițională

 1. Faceți clic pe orice celulă fără formatare condițională.

 2. În fila Pornire, în grupulEditare, faceți clic pe săgeata de lângă Găsire și selectare, apoi faceți clic pe Formatare condiționată.

Găsirea numai a celulelor cu aceeași formatare condițională

 1. Faceți clic pe celula cu formatarea condițională pe care doriți să o găsiți.

 2. Pornire tab, în grupul Editare , faceți clic pe săgeata de lângă Găsire și selectareși apoi faceți clic pe Salt Special.

 3. Faceți clic pe Formate condiționale.

 4. Faceți clic pe La fel sub Validare date.

Începutul paginii

Golirea formatărilor condiționale

 • Alegeți una dintre următoarele:

  Într-o foaie de lucru   

  1. În fila Pornire, în grupul Stil, faceți clic pe săgeata de lângă Formatare condiționată, apoi pe Golire reguli.

  2. Faceți clic pe Întreaga foaie.

   Într-o zonă de celule, într-un tabel sau într-un raport PivotTable   

  3. Selectați zona de celule, tabelul sau raportul PivotTable pentru care doriți să goliți formatările condiționale.

  4. În fila Pornire, în grupul Stil, faceți clic pe săgeata de lângă Formatare condiționată, apoi pe Golire reguli.

  5. În funcție de ce ați selectat, faceți clic pe Celulele selectate, Acest tabel sau pe Acest PivotTable.

Începutul paginii

Notă : Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Partajare Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Au fost utile aceste informații?

Minunat! Alt feedback?

Cum putem îmbunătăți?

Vă mulțumim pentru feedback!

×