Adăugarea de persoane de contact din afara firmei

Aveţi posibilitatea să adăugaţi în Lista de persoane de contact Communicator, persoane din afara firmei.

 • În cazul în care firma are licenţă pentru conexiune publică la Internet, aveţi posibilitatea să adăugaţi un utilizator de mesaje instant din reţelele de servicii Internet AOL, Yahoo, MSN sau Windows Live. În acest mod aveţi posibilitatea să faceţi schimb de mesaje instant cu utilizatorul respectiv.

 • În cazul în care reţeaua firmei este conectată cu reţeaua unei alte firme, situaţie cunoscută şi sub numele de federaţie, aveţi posibilitatea să adăugaţi utilizatorul în Lista de persoane de contact Communicator. Astfel, aveţi posibilitatea să comunicaţi cu utilizatorul respectiv utilizând moduri de comunicare cum ar fi mesaje instant, telefon şi transmisii video, acceptate de ambele firme.

 • În cazul în care un utilizator din afara firmei nu este nici persoană de contact externă, nici persoană de contact de mesaje instant, aveţi posibilitatea să adăugaţi utilizatorul respectiv în Lista de persoane de contact ca persoană de contact „numai cu telefon”. De exemplu, este posibil să adăugaţi un membru al familiei în Lista de persoane de contact pentru a-l apela mai uşor, cu un singur clic.

În cazul în care nu ştiţi cu siguranţă dacă firma acceptă conexiunea publică la Internet sau dacă firma utilizează unificarea cu reţeaua unei alte firme, luaţi legătura cu administratorul de sistem.

Ce intenţionaţi?

Adăugarea unui utilizator din afara firmei la Lista de persoane de contact proprie

Modificarea nivelului de acces pentru o persoană de contact

Adăugarea unui utilizator din afara firmei la Lista de persoane de contact proprie

O persoană de contact din afara firmei (care nu apare în directorul firmei) poate fi:

Cum se adaugă persoane de contact de la serviciile publice de mesaje instant în Lista de persoane de contact?

Office Communicator este configurat pentru a accepta conexiunea cu serviciile publice de mesaje instant, astfel încât aveţi posibilitatea să adăugaţi la Lista de persoane de contact Office Communicator persoane de contact pentru mesaje instant de la AOL, Yahoo, MSN şi serviciile Internet din reţeaua Windows Live™. Atunci când adăugaţi o persoană de contact de la serviciile publice de mesaje instant, aveţi posibilitatea să comunicaţi cu acea persoană de contact utilizând mesaje instant. Cu toate acestea, apelurile Communicator (apeluri Voice over IP sau VoIP), apelurile video şi conferinţele audio/video nu sunt moduri acceptate de comunicare cu persoanele de contact de la serviciile publice de mesaje instant.

Pentru adăugarea unei persoane de contact de la serviciile publice de mesaje instant se recomandă utilizarea folderului Outlook Persoane de contact pentru a adăuga numerele de telefon de acasă, mobil şi alte numere de telefon. Acest lucru vă permite să apelaţi persoana de contact utilizând caracteristica clic-pentru-apelare a Communicator.

 1. În Office Outlook, deschideţi folderul Persoane de contact, apoi faceţi clic pe Nou.

 2. În caseta Nume complet, introduceţi numele persoanei de contact. Introducerea informaţiilor în casetele Firmă, Funcţie şi Clasare ca este opţională.

 3. Sub Internet, introduceţi o adresă de poştă electronică pentru persoana de contact şi completaţi următoarele casete:

  • Afişare ca     Numele care doriţi să apară în Lista de persoane de contact Communicator.

  • Adresă mesaje instant     Adresa de mesaje instant a persoanei de contact. În cazul în care acest câmp nu este completat, nu aveţi posibilitatea să adăugaţi persoana de contact la Lista de persoane de contact Communicator. (În cazul în care persoana de contact nu are o adresă de mesaje instant sau nu cunoaşteţi adresa, introduceţi o adresă fictivă ca substituent, cum ar fi numeutilizator@msn.com şi înlocuiţi-o ulterior cu adresa corectă.)

 4. Introduceţi un număr de telefon pentru persoana de contact utilizând formatul E.164: cod de ţară, prefix şi număr local, fără cratime. De exemplu, un număr din SUA arată astfel: 14255550101, unde 1 este codul de ţară, 425 este prefixul şi 5550101 este numărul local.

 5. Salvaţi persoana de contact.

 6. Deschideţi Office Communicator şi în caseta Căutare, tastaţi numele introdus în câmpul Afişare ca din Outlook. Numele persoanei de contact va apărea în caseta Rezultatele căutării.

 7. Glisaţi persoana de contact din caseta Rezultatele căutării într-un grup din Lista de persoane de contact. Acum aveţi posibilitatea să purtaţi conversaţii prin mesaje instant cu persoana de contact. De asemenea, aveţi posibilitatea să faceţi clic pe butonul telefon din partea dreaptă a numelui persoanei de contact. Apelurile Communicator nu sunt acceptate pentru persoanele de contact de la serviciile publice de mesaje instant, dar aveţi posibilitatea să efectuaţi apeluri la numerele de telefon de acasă, de la birou sau de mobil ale persoanelor de contact.

Cum se adaugă persoane de contact externe la Lista de persoane de contact?

Office Communicator şi Office Communications Server 2007 acceptă posibilitatea de conectare cu alte organizaţii, permiţând adăugarea în Lista de persoane de contact a persoanelor de contact din acestea. Atunci când adăugaţi o persoană de contact externă la Lista de persoane de contact, aveţi posibilitatea să comunicaţi cu persoana utilizând toate modurile de comunicare acceptate de ambele organizaţii. De exemplu, în cazul în care ambele organizaţii acceptă apeluri Communicator, apeluri video şi conferinţe audio/video, atunci aveţi posibilitatea să utilizaţi aceste moduri de comunicare pentru comunicarea cu persoana de contact externă.

 1. În caseta Communicator Căutare, tastaţi adresa de poştă electronică sau adresa de mesaje instant a persoanei de contact.

 2. Glisaţi numele persoanei de contact din caseta Rezultatele căutării în Lista de persoane de contact. Persoanele de contact externe din Lista de persoane de contact au afişată pictograma externă în partea dreaptă a numelui persoanei de contact.

Cum se adaugă numerele de telefon ale persoanelor de contact externe care sunt în Lista de persoane de contact proprie?

Pentru a adăuga un număr de telefon al unei persoane de contact externe, solicitaţi ca aceasta să vă acorde nivelul de acces Echipă sau Personal.

De asemenea, aveţi posibilitatea să ştergeţi persoana de contact din Lista de persoane de contact şi să o adăugaţi ulterior prin folderul Persoane de contact Outlook.

 1. Deschideţi Communicator, faceţi clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe numele persoanei de contact şi faceţi clic pe Eliminare din Lista de persoane de contact.

 2. În Office Outlook, deschideţi folderul Persoane de contact şi faceţi clic pe Nou.

 3. În caseta Nume complet, introduceţi numele persoanei de contact. Introducerea informaţiilor în casetele Firmă, Funcţie şi Clasare ca este opţională.

 4. Sub Internet, introduceţi o adresă de poştă electronică pentru persoana de contact şi completaţi următoarele casete:

  • Afişare ca Numele care doriţi să apară în Lista de persoane de contact Communicator.

  • Adresă mesaje instant Adresa de mesaje instant a persoanei de contact. Dacă acest câmp nu este completat, nu aveţi posibilitatea să adăugaţi persoana la Lista de persoane de contact. (În cazul în care persoana de contact nu are o adresă de mesaje instant sau nu cunoaşteţi adresa, introduceţi o adresă fictivă ca substituent, cum ar fi numeutilizator@msn.com şi înlocuiţi-o ulterior cu adresa corectă.)

 5. Introduceţi un număr de telefon pentru persoana de contact utilizând formatul E.164: cod de ţară, prefix şi număr local, fără cratime. De exemplu, un număr din SUA arată astfel: 14255550101, unde 1 este codul de ţară, 425 este prefixul şi 5550101 este numărul local.

 6. Salvaţi persoana de contact.

 7. Deschideţi Office Communicator şi în caseta Căutare, tastaţi numele introdus în câmpul Afişare ca din Outlook. Numele persoanei de contact va apărea în caseta Rezultatele căutării.

 8. Glisaţi persoana de contact din caseta Rezultatele căutării într-un grup din Lista de persoane de contact. Acum aveţi posibilitatea să purtaţi conversaţii prin mesaje instant cu persoana de contact. De asemenea, aveţi posibilitatea să faceţi clic pe butonul telefon din partea dreaptă a numelui persoanei de contact. Apelurile Communicator nu sunt acceptate pentru persoanele de contact de la serviciile publice de mesaje instant, dar aveţi posibilitatea să efectuaţi apeluri la numerele de telefon de acasă, de la birou sau de mobil ale persoanelor de contact.

Cum se adaugă la Lista de persoane de contact o persoană de contact din afara firmei, care nu este persoană de contact externă sau utilizator al unui serviciu de mesaje instant public?

Pentru a adăuga la Lista de persoane de contact o persoană de contact din afara firmei, care nu este externă sau de la un serviciu public de mesaje instant, utilizaţi folderul Outlook Persoane de contact pentru a adăuga numerele de telefon de acasă, mobil şi alte numere de telefon. Aceasta vă permite să apelaţi persoana de contact utilizând caracteristica clic-pentru-apelare a Communicator. În cazul persoanelor de contact din afara firmei care nu sunt externe şi nici nu provin de la serviciile publice de mesaje instant, aveţi posibilitatea să apelaţi numerele de telefon ale acelor persoane de contact, dar nu aveţi posibilitatea să comunicaţi prin mesaje instant, să iniţiaţi apeluri Communicator sau apeluri video sau să purtaţi conferinţe Communicator audio/video.

 1. În Outlook, deschideţi folderul Persoane de contact şi faceţi clic pe Nou.

 2. În caseta Nume complet, introduceţi numele persoanei de contact. Introducerea informaţiilor în casetele Firmă, Funcţie şi Clasare ca este opţională.

 3. Sub Internet, introduceţi o adresă de poştă electronică pentru persoana de contact şi completaţi următoarele casete:

  • Afişare ca     Numele care doriţi să apară în Lista de persoane de contact.

  • Adresă mesaje instant     Adresa de mesaje instant a persoanei de contact. În cazul în care acest câmp nu este completat, nu aveţi posibilitatea să adăugaţi persoana la Lista de persoane de contact. (În cazul în care persoana de contact nu are o adresă de mesaje instant sau nu cunoaşteţi adresa, introduceţi o adresă fictivă ca substituent, cum ar fi numeutilizator@msn.com, apoi înlocuiţi-o cu adresa corectă.)

 4. Introduceţi un număr de telefon pentru persoana de contact utilizând formatul E.164: cod de ţară, prefix şi număr local, fără cratime. De exemplu, un număr din SUA arată astfel: 14255550101, unde 1 este codul de ţară, 425 este prefixul şi 5550101 este numărul local.

 5. Salvaţi persoana de contact.

 6. Deschideţi Office Communicator şi în caseta Căutare, tastaţi numele introdus în câmpul Afişare ca din Outlook. Numele persoanei de contact va apărea în caseta Rezultatele căutării.

 7. Glisaţi persoana de contact din caseta Rezultatele căutării într-un grup din Lista de persoane de contact. Acum aveţi posibilitatea să purtaţi conversaţii prin mesaje instant cu persoana de contact. De asemenea, aveţi posibilitatea să faceţi clic pe butonul telefon din partea dreaptă a numelui persoanei de contact. Apelurile Communicator nu sunt acceptate pentru persoanele de contact de la serviciile publice de mesaje instant, dar aveţi posibilitatea să efectuaţi apeluri la numerele de telefon de acasă, de la birou sau de mobil ale persoanelor de contact.

Cum se adaugă persoane de contact „numai cu telefon” la Lista de persoane de contact?

Office Communicator nu oferă o modalitate de a adăuga direct persoane de contact „numai cu telefon” la Lista de persoane de contact. Utilizaţi instrucţiunile oferite în Cum se adaugă la Lista de persoane de contact o persoană de contact din afara firmei, care nu este persoană de contact externă sau utilizator al unui serviciu de mesaje instant public?

De ce nu reuşesc să adaug o persoană de contact din Persoane de contact recente în Lista de persoane de contact?

Este posibil ca persoana să fie o persoană de contact „numai cu telefon” care nu se află în directorul firmei. Fie că aţi apelat dvs. persoana de contact sau v-a apelat aceasta, Communicator nu vă permite să adăugaţi direct o persoană de contact care nu se află în directorul firmei. Utilizaţi instrucţiunile din Cum se adaugă la Lista de persoane de contact o persoană de contact din afara firmei, care nu este persoană de contact externă sau utilizator al unui serviciu de mesaje instant public?

Ce moduri de comunicare sunt acceptate pentru persoanele de contact de la serviciile publice de mesaje instant?

Cu Communicator, aveţi posibilitatea să trimiteţi şi să primiţi mesaje instant de la aplicaţii client de mesaje instant de la AOL, Yahoo, MSN şi de la serviciile Internet din reţeaua Windows Live™. Comunicarea cu persoanele de contact de la serviciile publice de mesaje instant este limitată la mesajele instant. Transferul de fişiere, apelurile Communicator, apelurile video şi conferinţele audio/video nu sunt acceptate pentru comunicarea cu persoanele de contact de la serviciile publice de mesaje instant.

Ce funcţionalităţi sunt oferite pentru comunicarea cu persoanele de contact externe?

Cu Communicator, aveţi posibilitatea să comunicaţi cu persoanele de contact externe utilizând modurile de comunicare acceptate de ambele firme. De exemplu, dacă firma dvs. şi firma persoanei de contact externe acceptă conferinţele audio/video, atunci aveţi posibilitatea să desfăşuraţi conferinţe audio/video cu persoana respectivă. În cazul în care ambele firme acceptă caracteristicile complete pentru transmisiile audio şi video, aveţi posibilitatea să porniţi şi să primiţi apeluri Communicator şi apeluri video.

Cum se identifică firmele externe firmei mele?

Consultaţi-vă cu administratorul de sistem pentru a afla dacă firma unei persoane de contact este externă firmei dvs.

Trebuie să utilizez meniul Adăugare persoane de contact pentru a adăuga persoane de contact în Lista proprie de persoane de contact?

Nu. Pentru persoanele de contact din reţeaua organizaţiei aveţi posibilitatea să tastaţi doar numele persoanei sau adresa de poştă electronică în caseta Căutare şi să glisaţi persoana de contact din caseta Rezultatele căutării într-un grup din Lista de persoane de contact. În mod implicit, Communicator va căuta în directorul firmei şi în folderul Persoane de contact Outlook.

Începutul paginii

Modificarea nivelului de acces pentru o persoană de contact

Atunci când adăugaţi un utilizator de mesaje instant de la AOL, Yahoo, MSN sau Windows Live sau o persoană de contact externă în Lista de persoane de contact Communicator, acesta va primi în mod implicit nivelul de acces Public. Atunci când aveţi nivelul de acces Public, aveţi posibilitatea să primiţi mesaje instant de la persoana de contact şi să primiţi notificări de la aceasta. De asemenea, persoana de contact are posibilitatea să vă vizualizeze starea de prezenţă (online sau offline). În cazul în care doriţi să partajaţi informaţii de prezenţă suplimentare cu o persoană de contact, cum ar fi numărul de telefon mobil sa informaţii privind programul, aveţi posibilitatea să modificaţi nivelul de acces al persoanei.

Pentru a modifica nivelul de acces al unei persoane de contact

 • În Lista de persoane de contact, faceţi clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe persoana de contact, indicaţi Modificare nivel de acces şi selectaţi nivelul de acces.

Începutul paginii

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×