Adăugarea de conectori între forme din Visio

Adăugarea de conectori între forme din Visio

Important : Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

Visio vă ajută să conectați formele din desenul dvs. Puteți utiliza Conectarea automată pentru a conecta forme pe măsură ce le adăugați și puteți conecta formele existente utilizând instrumentul Conector.

Tipuri de conexiuni

Există două tipuri de conexiuni pe care un conector le poate avea cu o formă: o conexiune punct la punct sau o conexiune dinamică. Conexiunea punct la punct menține conectorul lipit la un anumit punct al formei, chiar dacă forma este mutată sau rotită. Conexiunea dinamică permite unui conector să își schimbe locația pe o formă astfel încât, atunci când forma este mutată sau rotită, conectorul să se mute în punctul de conexiune al formei situat cel mai aproape de punctul de origine al conectorului.

În diagrama de mai jos, forma A are o conexiune punct la punct la forma C și oriunde este mutată C, conectorul de pe A rămâne conectat la același punct de pe C. În schimb, forma B are o conexiune dinamică la forma C și conectorul de pe B se deplasează la cel mai apropiat punct de conexiune de pe C.

A are o conexiune punct la C, dar B are o conexiune dinamică la C.

Aveți posibilitatea să fie tipul de conexiune la fiecare capăt al unui conector. Dacă utilizați conectare automată pentru a conecta forme, ambele capete va avea o conexiune dinamică. Dacă selectați manual în cazul în care este atașat un conector la o formă, puteți specifica tipul de conexiune.

Conectarea automată a unei forme la adăugare

O modalitate de a conecta forme este să permiteți ca Visio să le conecteze automat atunci când adăugați forme într-un desen. Acest lucru este convenabil mai ales atunci când creați o schemă logică.

Utilizați următoarea procedură pentru a adăuga o formă în desen pe care Visio o va conecta automat la o formă existentă.

Notă : Pentru a utiliza procedura următoare, asigurați-vă că este activată Conectarea automată. În fila Vizualizare, în grupul Asistență vizuală, verificați dacă opțiunea Conectare automată este selectată.

Pentru a adăuga o formă și îl conectați automat la o formă existentă

 1. Glisați o formă din fereastra Forme în pagină, dacă nu există încă forme în pagină.

 2. Mențineți indicatorul peste forma de început până când apar săgeți Conectare automată în jurul formei.

  Când este activă conectarea automată, treceți cu indicatorul peste o formă pentru a afișa săgețile de conexiune.

  Dacă nu vedeți săgețile Conectare automată, verificați fila Vizualizare pentru a vedea dacă opțiunea Conectare automată este selectată.

 3. Mențineți cursorul peste săgeată în direcția în care doriți să adăugați o formă.

  Dacă treceți cu indicatorul peste o săgeată de conectare automată, se afișează o bară de instrumente cu forme de adăugat.

  Apare o minibară de instrumente care conține primele patru Forme rapide care se află în prezent în tiparul Forme rapide. Atunci când indicați spre o formă de pe bara de instrumente, Visio afișează o previzualizare a formei respective pe pagină.

 4. Faceți clic pe forma pe care doriți să o adăugați.

 5. Dacă doriți să continuați, indicați spre o săgeată Conectare automată de pe o formă nou adăugată pentru a adăuga altă formă care va fi, de asemenea, conectată automat.

  Dacă treceți cu indicatorul peste o formă recent adăugată, se afișează săgețile de conectare automată pentru a adăuga o altă formă.

Notă : Dacă doriți o formă diferite de cele prezentate în Minibara de instrumente, glisați forma dorită din fereastra forme în poziția din pagină. Pentru a conecta forme, utilizați metoda cum este descris în secțiunea următoare.

Conectarea formelor care se află deja în pagină

Bineînțeles, puteți conecta forme care se află deja în desen utilizând Conectarea automată sau instrumentul Conector.

Când vă conectați forme, o puteți face cu două tipuri de conexiuni: un punct de conexiune sau o conexiune dinamică. Pentru mai multe informații despre aceste tipuri de conexiuni, consultați tipuri de conexiuni, mai sus.

Pentru a crea o conexiune punct la punct care să păstreze conectorul lipit la un anumit punct dintr-o formă, glisați de la un punct de conexiune din prima formă la un punct de conexiune din a doua formă. Capetele conectorului devin verzi când formele sunt conectate.

Lipiți un conector la un anumit punct dintr-o formă pentru a fixa conectorul la acel punct.
Lipiți un conector la un anumit punct dintr-o formă pentru a fixa conectorul la acel punct.

Pentru a crea o conexiune dinamică care să permită conectorului să se mute automat în cele mai apropiate puncte dintr-o formă, poziționați instrumentul Conector peste centrul primei forme până când apare o casetă verde în jurul formei. Mențineți apăsat butonul mouse-ului și glisați înspre centrul celei de-a doua forme. Când apare o casetă verde în jurul celei de-a doua forme, eliberați butonul mouse-ului.

Lipiți un conector la o formă pentru a permite mișcarea dinamică a conectorului la puncte din formă.
Lipiți un conector la o formă pentru a permite mișcarea dinamică a conectorului la puncte din formă.

Conectarea existente formelor utilizând conectare automată

 1. Mențineți indicatorul peste o formă până când apar săgeți Conectare automată în jurul formei.

  Când este activă conectarea automată, treceți cu indicatorul peste o formă pentru a afișa săgețile de conexiune.
 2. Faceți clic și glisați dinspre săgeata Conectare automată înspre altă formă și fixați capătul conectorului în mijlocul formei pentru o conexiune dinamică sau într-un anumit punct de conexiune pentru o conexiune punct la punct.

  Când țineți indicatorul peste săgeata Conectare automată apare o previzualizare a formei, dar puteți ignora forma; va dispărea când mișcați indicatorul spre destinație.

Conectarea formelor utilizând instrumentul conector

 1. În fila Pornire, în grupul Instrumente, faceți clic pe Conector.

  Instrumentul Conector se conectează la forme cu un punct de conexiune la fiecare capăt.
 2. Faceți clic pe o formă și glisați un conector înspre altă formă.

 3. Când ați terminat, faceți clic pe Instrument indicator din fila Pornire din grupul Instrumente.

Activități rapide

Activitate

Acțiune

Modificați tipul de conector în unghi drept, drept sau curb.

Faceți clic dreapta pe conector, apoi clic pe tipul de conector din meniul de comenzi rapide: în unghi drept, drept sau curbat.

Aliniați și dimensionați formele astfel încât conectorii să arate îngrijit.

Selectați toate formele pe care doriți să le aliniați, apoi, în fila Pornire, în grupul Aranjare, faceți clic pe Aliniere > Aliniere automată sau Poziție > Spațiere automată. Puteți selecta mai multe forme apăsând tasta Ctrl în timp ce faceți clic pe mai multe forme sau utilizând una dintre opțiunile Selectare din grupul Editare din fila Pornire.

Modificați o conexiune de la dinamic la punctuală sau de la punctuală la dinamică.

Selectați conectorul, apoi glisați capătul conectorului dinspre formă. Apoi, fixați conectorul într-un punct specific pentru a obține o conexiune punctuală sau în mijlocul formei pentru a obține o conexiune dinamică.

Activarea sau dezactivarea Conectării automate

Puteți activa și dezactiva Conectarea automată pentru toate desenele Visio sau doar pentru desenul activ.

Activarea caracteristicii conectare automată sau a dezactiva în diagrama activ

 • În fila Vizualizare, în grupul Asistență vizuală, bifați sau debifați opțiunea Conectare automată.

  Bifați sau debifați Conectare automată pe fila Vizualizare pentru a activa sau a dezactiva Conectarea automată.

Notă : Dacă nu este disponibilă caseta de selectare Conectare automată, verificați dacă a fost dezactivată Conectarea automată pentru toate diagramele efectuând procedura de mai jos.

Activarea caracteristicii conectare automată sau a dezactiva în toate diagramele

 1. Faceți clic pe fila Fișier, apoi pe Opțiuni.

 2. În Opțiuni Visio, faceți clic pe Complex.

 3. Sub Opțiuni de editare, bifați Activare Conectare automată pentru a activa Conectarea automată. Debifați caseta de selectare Conectare automată pentru a dezactiva Conectarea automată.

  Bifați sau debifați Activare Conectare automată pentru a activa sau a dezactiva Conectarea automată pentru toate diagramele și desenele.
 4. Faceți clic pe OK.

Consultați și

Adăugarea săgeților, punctelor sau a altor capete de linie la un conector

Utilizați instrumentul punct de conexiune pentru a adăuga, muta sau șterge puncte de conexiune

Conectarea automată a unei forme la adăugare

O modalitate de a conecta forme este să permiteți ca Visio să le conecteze automat atunci când adăugați forme într-un desen. Acest lucru este convenabil mai ales atunci când creați o schemă logică.

Utilizați următoarea procedură pentru a adăuga o formă în desen pe care Visio o va conecta automat la o formă existentă.

 1. Glisați o formă de început din fereastra Forme în pagină, dacă nu există încă forme în pagină.

 2. Mențineți indicatorul peste forma de început până când apar săgețile albastre conectare automată în jurul formei.

 3. Mențineți cursorul peste săgeată în direcția în care doriți să adăugați o formă.

  Se afișează o minibară de instrumente care conține primele patru forme rapide care se află în acel moment în tiparul Forme rapide. Se afișează în pagină o Examinare în direct a formei selectate din tipar.

 4. Mutați indicatorul peste cele patru forme din minibara de instrumente pentru a vedea o examinare în direct a fiecărei forme din pagină.

 5. Faceți clic pe forma pe care doriți să o adăugați.

Dacă doriți altă formă, mutați indicatorul dinspre săgeata Conectare automată și vor dispărea examinările. Puteți apoi să glisați forma dorită din fereastra Forme.

Activități rapide

Activitate

Acțiune

Modificați formele rapide pentru un tipar.

Deschideți tiparul și glisați Formele rapide în ordinea dorită. Puteți glisa formele în și din zona Forme rapide.

Modificați formele care apar în minibara de instrumente.

În tiparul Forme rapide, selectați o formă din grupul de Forme rapide care doriți să apară în minibara de instrumente. Grupul cu formele selectate apare în bara de instrumente.

Ca alternativă, puteți mai întâi să glisați tiparul care conține formele dorite și să îl fixați chiar sub bara de titlu Forme rapide. Puteți schimba ordinea altor tipare glisându-le mai sus sau mai jos în fereastra Forme; ele apar în tiparul Forme rapide, în aceeași ordine.

Conectarea formelor care se află deja în pagină

Vă puteți conecta formele care se află deja în desen, utilizând conectare automată sau utilizând instrumentul conector.

Conectarea formelor utilizând Conectare automată

 1. Mențineți indicatorul peste o formă până când apar săgețile albastre conectare automată în jurul formei.

 2. Faceți clic și glisați dinspre săgeata Conectare automată înspre altă formă și fixați capătul conectorului în mijlocul formei pentru o conexiune dinamică sau într-un anumit punct de conexiune pentru o conexiune în punct fix.

  Când țineți indicatorul peste săgeta albastră apare o Examinare în direct a formei, dar puteți ignora forma; va dispărea când se mișcă indicatorul.

Conectarea formelor utilizând instrumentul Conector

 1. În fila Pornire, în grupul Instrumente, faceți clic pe Conector.

 2. Faceți clic pe o formă și glisați un conector înspre altă formă.

Pentru a păstra conectorul lipit la un anumit punct dintr-o formă, glisați de la un punct de conexiune din prima formă la un punct de conexiune din a doua formă. Capetele conectorului devin roșii când formele sunt conectate. Aceasta este denumită o conexiune de puncte.

Pentru a permite conectorului să se miște în jurul formei atunci când se mută forma, poziționați instrumentul Conector peste centrul primei forme până când apare o casetă roșie în jurul formei. Mențineți apăsat butonul mouse-ului și glisați înspre centrul celei de-a doua forme. Când apare o casetă roșie în jurul celei de-a doua forme, eliberați butonul mouse-ului. Aceasta este denumită o conexiune dinamică.

Activități rapide

Activitate

Acțiune

Modificați tipul de conector în unghi drept, drept sau curb.

Faceți clic dreapta pe conector, apoi faceți clic pe tipul de conector în meniul de comenzi rapide.

Aliniați și dimensionați formele astfel încât conectorii să arate îngrijit.

Selectați toate formele pe care doriți să aliniați și apoi, pe fila pornire , faceți clic pe Aliniere și spațiere automate. Puteți selecta mai multe forme, apăsând tasta CTRL în timp ce faceți clic pe-le pe toate, sau utilizând unul dintre Selectați opțiuni.

Modificați o conexiune de la dinamic la punctuală sau de la punctuală la dinamică.

Selectați conectorul, apoi glisați capătul conectorului dinspre formă. Apoi, fixați conectorul într-un punct specific pentru a obține o conexiune punctuală sau în mijlocul formei pentru a obține o conexiune dinamică.

Activarea sau dezactivarea Conectării automate

Puteți activa sau dezactiva caracteristica Conectare automată pentru toate desenele Visio sau doar pentru desenul activ.

Activarea sau dezactivarea caracteristicii Conectare automată în diagrama activă

 • În fila Vizualizare, în grupul Ajutoare de desenat, bifați sau debifați caseta de selectare Conectare automată.

Dacă nu este disponibilă caseta de selectare Conectare automată, verificați dacă a fost dezactivată Conectarea automată pentru toate diagramele efectuând pașii de mai jos.

Activarea sau dezactivarea Conectării automate în toate diagramele

 1. Faceți clic pe Fișier > Opțiuni.

 2. Faceți clic pe categoria complex .

 3. Sub Opțiuni de editare, bifați caseta de selectare Activare Conectare automată pentru a activa Conectarea automată. Debifați caseta de selectare pentru a dezactiva Conectarea automată.

Consultați și

Adăugarea săgeților, punctelor sau a altor capete de linie la un conector

Adăugarea, mutarea sau ștergerea punctelor de conexiune

Conectarea formelor utilizând conectare automată

O modalitate de a conecta forme este să permiteți ca Visio să le conecteze automat atunci când adăugați forme într-un desen. Acest lucru este convenabil mai ales atunci când creați o schemă logică.

Utilizați următoarea procedură pentru a adăuga o formă în desen pe care Visio o va conecta automat la o formă existentă.

Utilizați conectare automată în timp ce glisați forme în pagină

 1. Glisați o formă dintr-un tipar în pagina de desen și Amplasați-o lângă altă formă.

  O formă poziționat lângă altă formă

 2. În timp ce încă țineți apăsat butonul mouse-ului, mutați indicatorul peste unul dintre triunghiuri albastru. Triunghiul se transformă albastru închis.

  Cu indicatorul peste una dintre triunghiuri albastru menținerea Triunghiul se transformă albastru închis.

 3. Eliberați butonul mouse-ului. Forma este plasat în pagina de desen și un conector este adăugat și lipită la ambele forme.

  Forma este plasat în pagina de desen și un conector este adăugat și lipită la ambele forme.

Sfat : Dacă nu vă place glisându forme, puteți obține același rezultat, prima selectând o formă din tipar, menținerea indicatorului deasupra unei forme din desen și apoi faceți clic pe unul dintre triunghiuri albastru care apar lângă acea formă.

Utilizarea conectare automată cu forme deja pe pagina

 1. Poziționați indicatorul peste forma pe care doriți să vă conectați la.

  Indicatorul peste forma de odihnă care doriți să vă conectați din.

 2. Poziționați indicatorul peste triunghi albastru, care este cea mai apropiată de pe forma pe care doriți să vă conectați.

  Indicatorul poziționat peste triunghi albastru cea mai apropiată de forma pe care doriți să vă conectați.

  Triunghiul se transformă albastru închis și apare o casetă de roșu în jurul formei pe care doriți să vă conectați.

  Notă : Dacă nu apare o casetă de culoare roșie în jurul formei pe care doriți să vă conectați, forma poate fi prea mai departe. Deplasarea mai aproape de formă și încercați din nou sau Utilizați instrumentul conector.

 3. Faceți clic pe triunghi albastru. Un conector este adăugat și lipită la ambele forme.

  Forma este plasat în pagina de desen și un conector este adăugat și lipită la ambele forme.

Activarea sau dezactivarea conectare automată

Puteți să activați sau dezactivarea caracteristicii conectare automată în toate desenele Visio sau doar pentru desenul curent. Pentru toate desenele:

 1. În meniul Instrumente, faceți clic pe Opțiuni.

 2. Faceți clic pe fila General.

 3. Sub opțiuni fereastra de desen , bifați caseta de selectare Activare conectare automată .

Pentru curentă desen doar:

 • Pe bara de instrumente Standard , faceți clic pe instrumentul conectare automată .

  Notă : Dacă faceți clic pe instrument de conectare automată nu permite conectare automată, asigurați-vă că este bifată caseta de selectare Activare conectare automată în caseta de dialog Opțiuni .

Conectarea formelor utilizând instrumentul conector

Unul dintre cele mai flexibile moduri pentru a adăuga și lipiți un conector este pentru a desena utilizând instrumentul conector Buton WordArt pe bara de instrumente Standard .

 1. Faceți clic pe instrumentul Conector Buton WordArt de pe bara de instrumente Standard.

 2. Alegeți una dintre următoarele variante:

  • Pentru a păstra conector lipită la un anumit punct dintr-o formă, glisați dintr-o conexiune punct Punct de conexiune X albastru pe prima formă la un punct de conexiune pe a doua formă. Conector finale activarea roșu atunci când formele sunt conectate. Aceasta se numește o conexiune punct la punct. Cu o conexiune punct la punct, conectorul rămâne lipite în același puncte de conexiune atunci când mutați una dintre formele.

  • Pentru a permite conector pentru a trece la cel mai apropiat punct de conexiune disponibile, poziționați instrumentul conector în centrul de prima formă până când apare o casetă de roșu în jurul formei. Țineți apăsat butonul mouse-ului și glisați la centrul de a doua formă. Atunci când apare o casetă roșu în jurul a doua formă, eliberați butonul mouse-ului. Aceasta se numește o formă la alta conexiune. Cu o formă la alta conexiune, conectorul rămâne lipite la fiecare formă prin mutarea punctelor de conexiune disponibil cel mai apropiat atunci când mutați unul dintre formele. Dacă există fără puncte de conexiune, conectorul se mută la cel mai apropiat laturi.

   Notă : De asemenea, puteți crea conexiuni între forme în cazul în care un capăt al conectorului este conectat la un punct de conexiune și celălalt capăt al conectorului este conectat la formă (și invers).

 3. Faceți clic pe instrumentul Indicator Butonul Indicatori de pe bara de instrumente Standard pentru a reveni la editarea normală.

  Note : 

  • Pentru a adăuga un conector de la o formă mai multe forme, trebuie să adăugați mai multe conectori; nu există nicio formă conector "ramificare".

  • Dacă încercați să creați o conexiune punct la punct și cu un timp greu lipind un conector acolo unde doriți, încercați fixare diferite și lipiți setări:

  • În meniul Instrumente , faceți clic pe fixare și lipireși apoi pe fila General , Selectați opțiunile dorite.

   Dacă vă lipici pentru a forma geometrie, un ghidaj de formă sau un vârf de formă, o conexiune punct se adaugă automat dacă una nu există deja.

Consultați și

Adăugarea săgeților, punctelor sau a altor capete de linie la un conector

Adăugarea, mutarea sau ștergerea punctelor de conexiune

Notă : Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×