Activități de bază cu utilizarea unui cititor de ecran cu calendarul în Outlook

Activități de bază cu utilizarea unui cititor de ecran cu calendarul în Outlook

Simbolul Citiți cu voce tare, cu eticheta Conținut cititor de ecran. Acest subiect se referă la utilizarea unui cititor de ecran cu Office

Acest articol este pentru persoanele care utilizează un cititor de ecran cu produsele Office și face parte din setul de conținut Accesibilitate Office. Pentru mai mult ajutor general, consultați pagina de pornire Asistență Office.

Utilizați calendarul din Outlook 2016 cu tastatura și cu Naratorul, cititorul de ecran încorporat în Windows, pentru a efectua activitățile de bază esențiale. Puteți utiliza, de asemenea, cititorul de ecran JAWS. Puteți să creați evenimente de calendar noi, să citiți și să răspundeți la solicitările de întâlnire, să vă alăturați la întâlnirile online și multe altele.

Note: 

În acest articol

Configurarea vizualizării calendar

Puteți configura calendarul să afișeze un număr de zile, o săptămână de lucru, o săptămână întreagă sau o lună selectată - indiferent care este metoda dvs. de lucru preferată.

 1. În Outlook, apăsați Ctrl+2 pentru a deschide calendarul. Veți auzi numele vizualizării curente, de exemplu, „Vizualizare săptămână de lucru”.

 2. Utilizați următoarele comenzi rapide de la tastatură pentru a selecta vizualizarea calendar:

  • Apăsați Alt+o tastă cu un număr pentru a afișa un număr de zile de la 1 la 10, începând de azi. De exemplu, apăsați Alt+0 pentru a afișa 10 zile.

  • Apăsați Ctrl+Alt+2 pentru a afișa vizualizarea săptămână de lucru.

  • Apăsați Ctrl+Alt+3 pentru a afișa vizualizarea săptămână întreagă.

  • Apăsați Ctrl+Alt+4 pentru a afișa vizualizarea lună.

Citirea și editarea evenimentelor din calendar

 1. În Outlook, apăsați Ctrl+2 pentru a deschide calendarul. Veți auzi numele vizualizării curente, de exemplu, „Vizualizare săptămână de lucru”, urmat de numărul de evenimente din vizualizare.

 2. Apăsați Ctrl+punct (.) pentru a parcurge evenimentele din vizualizarea curentă. Pentru fiecare eveniment, veți auzi numele, ora și organizatorul acestuia. Apăsați Ctrl+virgulă (,) pentru a vă deplasa la evenimentul anterior.

 3. Utilizați următoarele comenzi rapide de la tastatură pentru a vă deplasa în calendar:

  • Apăsați Ctrl+tasta săgeată la dreapta sau la stânga pentru a vă deplasa la ziua următoare sau anterioară.

  • Apăsați Ctrl+tasta săgeată în jos sau în sus pentru a vă deplasa la săptămâna următoare sau anterioară.

  • Apăsați Alt+tasta Page down sau Page up pentru a vă deplasa la luna următoare sau anterioară.

 4. Dacă doriți să editați evenimentul selectat curent, apăsați pe Enter și utilizați următoarele comenzi rapide de la tastatură pentru a modifica detaliile acestuia:

  • Apăsați Alt+U pentru a muta focalizarea la câmpul Subiect, apoi utilizați tastatura pentru a edita textul.

  • Apăsați Alt+I pentru a muta focalizarea la câmpul Locație, apoi utilizați tastatura pentru a edita textul.

  • Apăsați Alt+T pentru a muta focalizarea la rândul Oră de început. Pentru a modifica data de început, apăsați tasta săgeată în jos sau săgeată în sus pentru a muta data cu o zi mai târziu sau mai devreme. Pentru a modifica ora, apăsați tasta Tab până când auziți „Oră de început”, apoi apăsați tasta săgeată în jos sau săgeată în sus pentru a da timpul cu o jumătate de oră înainte sau înapoi.

  • Apăsați Alt+D pentru a muta focalizarea la rândul Oră de sfârșit. Pentru a modifica data de sfârșit, apăsați tasta săgeată în jos sau săgeată în sus pentru a muta data cu o zi mai târziu sau mai devreme. Pentru a modifica ora, apăsați tasta Tab până când auziți „Oră de sfârșit”, apoi apăsați tasta săgeată în jos sau săgeată în sus pentru a da timpul cu o jumătate de oră înainte sau înapoi.

 5. Pentru a edita descrierea evenimentului, apăsați tasta Tab până când auziți „Mesaj, editare”, apoi utilizați tastatura pentru a edita textul. În JAWS, veți auzi: „Note, editare”.

 6. Pentru a salva modificările, apăsați Alt+H, A și V. Fereastra evenimentului se închide și focalizarea revine la calendar.

Citirea și răspunsul la solicitări de întâlnire

 1. În Outlook, apăsați Ctrl+1 pentru a deschide vizualizarea mesajelor de e-mail.

 2. În lista de mesaje, navigați la solicitarea de întâlnire.

 3. Pentru a citi solicitarea de întâlnire, apăsați F6. Focalizarea se mută la Panoul de citire. Apăsați Caps Lock+M pentru a auzi mesajul citit de Narator. În JAWS, apăsați Insert+tasta săgeată în jos.

 4. Pentru a accepta solicitarea de întâlnire, apăsați tasta Tab până când auziți „Butonul Acceptare” și apăsați pe Enter. În JAWS, veți auzi: „Bara de instrumente, butonul Acceptare”. Puteți să acceptați solicitarea din 3 modalități diferite:

  • Pentru a edita răspunsul înaintea trimiterii, apăsați pe E. Veți auzi „Modul Compatibilitate mesaj, editare”. Tastați răspunsul și apăsați Alt+S pentru a-l trimite.

  • Pentru a trimite răspunsul fără editare, apăsați pe S.

  • Pentru a alege să nu trimiteți un răspuns, apăsați pe D.

Sfat: Pentru a refuza solicitarea de întâlnire, după ce auziți „Butonul Acceptare”, apăsați tasta săgeată la dreapta până când auziți „Butonul Refuz” și apăsați pe Enter. Sunt disponibile aceleași opțiuni de răspuns.

Asocierea la o întâlnire Skype for Business din calendarul Outlook

Notă: Pentru a vă asocia la o întâlnire Skype for Business după cum este descris mai jos, asigurați-vă că aveți Skype for Business instalat pe computer și că sunteți conectat cu contul de la locul de muncă sau de la școală.

 1. În Outlook, apăsați Ctrl+2 pentru a deschide vizualizarea calendar.

 2. Cititorul de ecran anunță vizualizarea care se deschide, cum ar fi Săptămână de lucru sau Lună și numărul de elemente din vizualizarea respectivă. Focalizarea este pe ziua curentă.

  Notă: Nu puteți naviga la evenimentele din calendar din ziua curentă în vizualizarea Lună, așadar, dacă vă aflați în vizualizarea Lună, treceți întâi la altă vizualizare. Pentru a trece, de exemplu, la vizualizarea Săptămână de lucru, apăsați Ctrl+Alt+2.

 3. Pentru a naviga la evenimentele viitoare din calendar pentru ziua curentă, apăsați tasta Tab. Pentru a naviga la elementele anterioare, apăsați Shift+Tab.

 4. Când auziți întâlnirea la care doriți să vă asociați, apăsați Ctrl+O. Se deschide elementul de calendar.

 5. Pentru a vă asocia la întâlnire, apăsați Alt+H, Y. Se deschide fereastra de întâlnire Skype for Business. Pentru a vă asocia cu experiența audio și video completă, apăsați Enter.

  Sfaturi: 

  • Pentru a activa sau a dezactiva sunetul microfonului, apăsați tasta siglă Windows+F4.

  • Pentru a închide, apăsați Ctrl+Enter.

Planificarea unei întâlniri

Atunci când creați o întâlnire în Outlook, puteți verifica dacă persoanele pe care doriți să le invitați sunt disponibile la data aleasă, astfel încât să știți dacă ar trebui să alegeți o altă dată. De asemenea, puteți crea o întâlnire recurentă, de exemplu, pentru a organiza o întâlnire rapidă de proiect în fiecare zi lucrătoare, la aceeași oră.

Creare întâlnire nouă

 1. Pentru a crea o invitație de întâlnire din orice loc în Outlook, apăsați Ctrl+Shift+Q. Veți auzi „Întâlnire fără titlu, către, Editare” și focalizarea se mută pe câmpul Către al noii invitații. În JAWS, veți auzi: „Întâlnire, linie, fără titlu, pentru editare”.

 2. Pentru a invita persoane la întâlnire, tastați adresa lor de e-mail. Dacă doriți să invitați mai multe persoane, utilizați punct și virgulă pentru a separa adresele.

 3. Pentru a verifica dacă persoanele pe care le-ați invitat sunt disponibile, apăsați Alt+H, apoi apăsați U pentru a deschide Asistentul de programări. Veți auzi: „Caseta listă Toți participanții”. Utilizați tastele săgeată în sus sau săgeată în jos pentru a naviga prin participanți și a auzi informații despre disponibilitatea lor, de exemplu, „Liber”. Pentru a reveni cu focalizarea la invitația la întâlnire după ce verificați disponibilitatea, apăsați Alt+H, P, apoi P.

  Note: 

  • Dacă auziți „Fără informații” după adresa de e-mail a unui participant, înseamnă că Outlook nu poate găsi informațiile de calendar ale acelei persoane. Acest lucru se poate întâmpla dacă persoana aparține unei alte organizații.

  • Asistentul de programări funcționează doar cu cititorul de ecran Narator.

 4. Apăsați tasta Tab pentru a vă deplasa la câmpul Subiect, apoi tastați subiectul întâlnirii.

 5. Apăsați tasta Tab pentru a vă deplasa la câmpul Locație și tastați locația.

 6. Pentru a specifica durata întâlnirii, apăsați tasta Tab până când auziți „Dată de început”, tastați data întâlnirii, de exemplu 15 iunie 2017, apoi apăsați Enter.

  Notă: Outlook poate avea nevoie de timp pentru a efectua conversia datei pe care ați scris-o în propriul format. Când auziți „Oră de început” puteți continua.

 7. Tastați ora de început a întâlnirii și apăsați pe Enter. Pentru a ignora opțiunea de dată de sfârșit (care, în mod implicit, este aceeași cu data de început a întâlnirii), apăsați tasta Tab de două ori. Veți auzi: „Oră de sfârșit”.

 8. Tastați ora de sfârșit a întâlnirii și apăsați pe Enter.

 9. Apăsați tasta Tab până când auziți „Mesaj, editare”, apoi utilizați tastatura pentru a scrie invitația. În JAWS, veți auzi: „Note, editare”.

 10. Pentru a adăuga un link Skype for Business la întâlnire, apăsați Alt+H, O, apoi M. Linkul este inserat sub poziția curentă a cursorului.

  Notă: Skype for Business trebuie să ruleze înainte să puteți adăuga un link.

 11. Pentru a trimite invitația la întâlnire, apăsați pe Alt+S. Fereastra se închide și focalizarea revine pe vizualizarea anterioară.

Transformarea unei întâlniri într-o întâlnire recurentă

 1. Atunci când aveți o invitație la întâlnire deschisă, apăsați Alt+H, E pentru a deschide caseta de dialog Recurență rezervare. Veți auzi: „Recurență rezervare, început”. Veți auzi, de asemenea, ora de început a întâlnirii.

 2. Pentru a muta focalizarea pe zona Model de recurență din caseta de dialog Recurență rezervare, apăsați tasta Tab de trei ori. Veți auzi numele modelului selectat, de exemplu, „Săptămânală”.

 3. Utilizați următoarele comenzi rapide de la tastatură pentru a selecta modelul de recurență:

  • Pentru a selecta opțiunea Zilnică, apăsați Alt+D. Dacă doriți ca întâlnirea să se repete în fiecare zi a săptămânii, apăsați Alt+K.

  • Pentru a selecta opțiunea Săptămânală, apăsați Alt+W.

  • Pentru a selecta opțiunea Lunară, apăsați Alt+M.

  • Pentru a selecta opțiunea Anuală, apăsați Alt+Y.

 4. Apăsați pe Enter pentru a închide caseta de dialog Recurență rezervare.

 5. Pentru a trimite invitația la întâlnire, apăsați pe Alt+S. Fereastra se închide și focalizarea revine pe vizualizarea anterioară.

Planificarea unei rezervări

Crearea unei rezervări noi

 1. În Outlook, apăsați Ctrl+2 pentru a deschide calendarul. Veți auzi numele vizualizării curente, de exemplu, „Vizualizare săptămână de lucru”, urmat de numărul de evenimente din vizualizare.

 2. Apăsați Alt+H, apoi apăsați pe N pentru a deschide o fereastră goală de rezervare. În JAWS trebuie să apăsați 1 după ce apăsați N. Focalizarea este pe câmpul Subiect.

 3. Tastați subiectul rezervării și apăsați tasta Tab pentru a muta focalizarea la câmpul Locație.

 4. Tastați o locație pentru rezervare și apăsați tasta Tab pentru a muta focalizarea la câmpul Dată de început.

 5. Pentru a modifica data de început, apăsați tasta săgeată în jos sau săgeată în sus pentru a muta data cu o zi mai târziu sau mai devreme. Pentru a modifica ora, apăsați tasta Tab până când auziți „Oră de început”, apoi apăsați tasta săgeată în jos sau săgeată în sus pentru a da timpul cu o jumătate de oră înainte sau înapoi.

 6. Apăsați tasta Tab până când auziți: „Dată de sfârșit”. Pentru a modifica data de sfârșit, apăsați tasta săgeată în jos sau săgeată în sus pentru a muta data cu o zi mai târziu sau mai devreme. Pentru a modifica ora, apăsați tasta Tab până când auziți „Oră de sfârșit”, apoi apăsați tasta săgeată în jos sau săgeată în sus pentru a da timpul cu o jumătate de oră înainte sau înapoi.

 7. Apăsați tasta Tab până când auziți „Mesaj, editare”, apoi utilizați tastatura pentru a tasta orice informații dorite pentru rezervare. În JAWS, veți auzi „Note, editare”.

 8. Pentru a salva rezervarea, apăsați Alt+H, A și V. Fereastra rezervării se închide și focalizarea revine la calendar.

Informarea altor persoane despre disponibilitatea dvs.

Puteți să adăugați un indicator de stare la rezervarea dvs. pentru a informa alte persoane despre disponibilitatea dvs. Dacă cineva încearcă să programeze o întâlnire cu dvs., va ști dacă sunteți disponibil sau ocupat.

 1. Atunci când aveți o rezervare deschisă, apăsați Alt+H, B pentru a deschide meniul Afișare ca.

 2. Apăsați tastele săgeată în sus sau săgeată în jos pentru a parcurge opțiunile de disponibilitate:

  • Liber

  • Lucrează în altă parte

  • Încercare

  • Ocupat

  • Absent de la birou

  Apăsați pe Enter pentru a selecta o opțiune și închideți meniul Afișare ca.

 3. Pentru a salva modificările, apăsați Alt+H, A și V. Fereastra rezervării se închide și focalizarea revine la calendar.

Imprimarea unui eveniment

 1. În Outlook, apăsați Ctrl+2 pentru a deschide calendarul. Veți auzi numele vizualizării curente, de exemplu, „Vizualizare săptămână de lucru”, urmat de numărul de evenimente din vizualizare.

 2. Apăsați Ctrl+punct (.) pentru a parcurge evenimentele din vizualizarea curentă. Pentru fiecare eveniment, veți auzi numele, ora și organizatorul acestuia. Apăsați Ctrl+virgulă (,) pentru a vă deplasa la evenimentul anterior.

 3. Utilizați următoarele comenzi rapide de la tastatură pentru a vă deplasa în calendar:

  • Apăsați Ctrl+tasta săgeată la dreapta sau la stânga pentru a vă deplasa la ziua următoare sau anterioară.

  • Apăsați Ctrl+tasta săgeată în jos sau în sus pentru a vă deplasa la săptămâna următoare sau anterioară.

  • Apăsați Alt+tasta Page down sau Page up pentru a vă deplasa la luna următoare sau anterioară.

 4. Pentru a deschide evenimentul selectat curent, apăsați Enter.

 5. Apăsați Alt+F, apoi P. Se deschide meniul Imprimare.

 6. Pentru a selecta imprimanta pe care doriți să o utilizați, apăsați I, găsiți imprimanta folosind tastele săgeată în sus și săgeată în jos, apoi apăsați pe Enter.

 7. Pentru a imprima evenimentul, apăsați Alt+P, apoi apăsați P.

 8. Dacă imprimați într-un fișier, de exemplu, pentru a converti evenimentul în format PDF, tastați un nume de fișier și apăsați pe Enter pentru a crea fișierul.

  Meniul Imprimare se închide și focalizarea revine în fereastra evenimentului.

Consultați și

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a adăuga o rezervare în Outlook

Activități de bază cu utilizarea unui cititor de ecran cu e-mailul în Outlook

Comenzi rapide de la tastatură pentru Outlook

Comenzi rapide pentru navigarea în calendar în Outlook

Configurarea dispozitivului pentru a funcționa cu accesibilitatea în Office 365

Aflați cum să navigați în Outlook utilizând caracteristici accesibile

Utilizați calendarul din Outlook pentru iOS cu VoiceOver, cititorul de ecran încorporat în iOS, pentru a efectua activitățile de bază esențiale. Puteți să creați evenimente de calendar noi, să citiți și să răspundeți la solicitările de întâlnire, să vă asociați la întâlniri online și multe altele.

Note: 

 • Caracteristicile noi din Office 365 sunt lansate treptat pentru abonații Office 365, de aceea, este posibil ca aplicația dvs. să nu aibă încă aceste caracteristici. Pentru a afla cum puteți obține mai rapid noile caracteristici, vizitați Când obțin cele mai noi caracteristici din Office 2016 pentru Office 365?.

 • Acest articol presupune că utilizați cititorul de ecrane încorporat iOS, VoiceOver. Pentru a afla mai multe despre utilizarea VoiceOver, vizitați Accesibilitate pentru Apple.

 • Acest articol presupune că utilizați un iPhone. Parte din navigare și unele gesturi pot fi diferite pentru o tabletă iPad.

În acest articol

Configurarea vizualizării calendar

Puteți să alegeți una din trei opțiuni pentru a vizualiza calendarul: Vizualizarea Agendă, Zi sau 3 zile. Opțiunea implicită este Agendă.

 1. Trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți vizualizarea curentă, de exemplu, „Vizualizare agendă”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 2. Se deschide o listă cu opțiunile de vizualizare. Trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți opțiunea dorită și atingeți de două ori ecranul.

Deschiderea, citirea și editarea evenimentelor din calendar

Pentru a ține pasul cu programul dvs. încărcat, puteți să citiți și să editați rapid detaliile evenimentului.

Notă: Puteți edita doar evenimentele pe care le-ați creat dvs. De exemplu, nu puteți edita solicitări de întâlnire pe care le-ați primit de la altă persoană.

 1. În orice vizualizare, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți primul eveniment pentru ziua respectivă. Pentru a naviga la alte evenimente din viitor, trageți cu degetul în sus. VoiceOver anunță titlul, data și ora, locația și durata evenimentului pe măsură ce parcurgeți evenimentele.

 2. Pentru a examina evenimentul în detaliu, atingeți de două ori ecranul atunci când focalizarea este pe un eveniment. Evenimentul se deschide într-o fereastră nouă.

 3. Pentru a asculta detaliile evenimentului, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta sau glisați cu un deget în jos în fereastra cu detaliile evenimentului.

 4. Pentru a edita evenimentul, în fereastra cu detaliile evenimentului, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți „Editare”, apoi atingeți de două ori ecranul. Se deschide fereastra Editare eveniment.

 5. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți detaliile evenimentului pe care doriți să îl editați, apoi atingeți de două ori ecranul și efectuați modificările dorite.

 6. Când ați terminat, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți „Gata”, apoi atingeți de două ori ecranul.

Citirea și răspunsul la solicitări de întâlnire

Puteți să acceptați, să acceptați cu titlu de încercare sau să respingeți cu ușurință o invitație direct din Calendar în Outlook pentru iOS. VoiceOver anunță noile solicitări de întâlnire atunci când sosesc.

 1. Deschideți și citiți evenimentul, așa cum se indică în Deschiderea, citirea și editarea evenimentelor din calendar.

 2. Pentru a răspunde la invitație, în fereastra cu detaliile evenimentului, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți „Butonul Aștept răspuns”, apoi atingeți de două ori ecranul. Se deschide o listă cu opțiuni de răspuns.

 3. Trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți opțiunea dorită și atingeți de două ori ecranul.

 4. Pentru a modifica răspunsul, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți „Butonul Editați confirmarea” și atingeți de două ori ecranul. Comutați la noua opțiune, apoi atingeți de două ori ecranul.

Asocierea la o întâlnire Skype for Business din calendarul Outlook

Notă: Pentru a vă asocia la o întâlnire Skype for Business după cum este descris mai jos, asigurați-vă că aveți aplicația Skype for Business pentru iOS instalată pe telefon, că aplicația rulează și că sunteți conectat cu contul de la locul de muncă sau de la școală. Pentru a vă asocia la o întâlnire fără un cont de la locul de muncă sau de la școală, consultați Asocierea la o întâlnire ca invitat.

 1. În calendarul Outlook, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți: „Agendă, azi, <data curentă>”. Dacă aveți un singur eveniment pentru ziua curentă, atingeți de două ori ecranul pentru a deschide evenimentul. Dacă aveți mai multe evenimente, puteți naviga prin ele trăgând cu degetul în sus sau în jos. Atunci când vă aflați pe evenimentul pe care doriți să-l deschideți, atingeți de două ori ecranul.

 2. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Asociere, buton” și atingeți de două ori ecranul. Se deschide Skype for Business. Veți auzi un sunet de apel și veți fi conectat la întâlnire.

  Sfat: Pentru a vă deplasa între butoanele din fereastra de întâlnire, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta. Pentru a apăsa un buton, atingeți de două ori ecranul.

Asocierea la o întâlnire ca invitat

Vă puteți asocia la o întâlnire Skype for Business ca invitat, ceea ce înseamnă că nu vă conectați la Skype for Business cu acreditările de la locul de muncă sau de la școală, dar tot trebuie să aveți aplicația Skype for Business instalată pe telefon.

 1. Accesați calendarul Outlook și trageți cu degetul spre dreapta până când auziți: „Agendă, azi, <data curentă>”. Dacă aveți un singur eveniment pentru ziua curentă, atingeți de două ori ecranul pentru a deschide evenimentul. Dacă aveți mai multe evenimente, puteți naviga prin ele trăgând cu degetul în sus sau în jos. Atunci când vă aflați pe evenimentul pe care doriți să-l deschideți, atingeți de două ori ecranul.

 2. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Asociere, buton” și atingeți de două ori ecranul. Se deschide Skype for Business.

 3. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Asociați-vă la întâlnire, buton” și atingeți de două ori ecranul.

 4. Utilizați tastatura vizuală pentru a vă tasta numele, așa cum doriți să apară în întâlnire. Atunci când terminați, navigați la butonul revenire din colțul din dreapta jos al ecranului și atingeți de două ori pentru a-l selecta. Veți auzi un sunet de apel și veți fi conectat la întâlnire.

Planificarea unei rezervări sau întâlniri noi

Permiteți cititorului de ecran să vă ajute să planificați o rezervare sau o întâlnire.

 1. Trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți „Butonul Creare eveniment”, apoi atingeți de două ori ecranul. Se deschide fereastra Eveniment nou, focalizarea este pe câmpul text Titlu, iar tastatura vizuală se află în jumătatea de jos a ecranului.

 2. Tastați un nume pentru eveniment.

 3. Pentru a stabili data și ora de început și de sfârșit a evenimentului, trageți cu degetul spre stânga până când auziți valorile implicite. Pentru a modifica valorile, atingeți de două ori ecranul. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți opțiunea pe care doriți să o modificați, apoi trageți cu degetul în sus sau în jos până când auziți valoarea pe care o doriți. Pentru a confirma selecția, trageți cu degetul spre stânga până când auziți „Butonul Gata”, apoi atingeți de două ori ecranul.

  Sfat: Pentru a crea un eveniment de o zi întreagă, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți „Comutatorul O zi întreagă, oprit” și atingeți de două ori ecranul.

 4. Pentru a seta o locație pentru întâlnire, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Butonul Locație”, apoi atingeți de două ori ecranul. Începeți să tastați locația. Lista de locații sugerate se actualizează pe măsură ce tastați. Pentru a selecta o locație, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți locația dorită, apoi atingeți de două ori ecranul.

 5. Pentru a stabili ora de avertizare pentru eveniment, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Avertizare, <valoarea avertizării curente>”, apoi atingeți de două ori ecranul. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți opțiunea dorită, apoi atingeți de două ori ecranul.

 6. Pentru a adăuga mai multe informații despre eveniment, de exemplu, o agendă de întâlniri, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Butonul Descriere” și atingeți de două ori ecranul. Tastatura vizuală se află în jumătatea de jos a ecranului. Tastați detaliile și, când ați terminat, trageți cu degetul spre stânga până când auziți „Gata”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 7. Când ați terminat de adăugat detaliile evenimentului, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți „Butonul Gata” și atingeți de două ori ecranul.

Invitarea altor persoane pentru a obține o întâlnire

Invitați alte persoane să vi se alăture și transformați o rezervare în întâlnire.

 1. Atunci când editați sau creați un eveniment, în fereastra Editare eveniment sau Eveniment nou, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Butonul Persoane” și atingeți de două ori ecranul.

  Se deschide fereastra Persoane, focalizarea este pe un câmp text editabil, iar tastatura vizuală se află în jumătatea de jos a ecranului.

 2. Începeți să tastați un nume de persoană de contact. Lista de persoane de contact sugerate se actualizează pe măsură ce tastați. Pentru a selecta o persoană de contact, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți numele dorit, apoi atingeți de două ori ecranul. Repetați procesul pentru toate persoanele de contact pe care doriți să le invitați.

 3. După ce ați terminat, trageți cu degetul la stânga până când auziți „Gata”, apoi atingeți de două ori ecranul.

Transformarea într-o întâlnire Skype

Puteți transforma cu ușurință întâlnirea într-o întâlnire Skype online.

 1. Atunci când editați sau creați un eveniment, în fereastra Editare eveniment sau Eveniment nou, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Comutatorul Apel Skype, oprit” și atingeți de două ori ecranul.

 2. Pentru a salva modificările, trageți cu degetul la stânga până când auziți „Gata”, apoi atingeți de două ori ecranul.

  Outlook adaugă detaliile întâlnirii online și linkul în câmpul Descriere.

 3. Pentru a vă asocia la o întâlnire Skype, deschideți evenimentul, apoi trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Butonul Asociere” și atingeți de două ori ecranul.

Consultați și

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a verifica ortografia și gramatica în Outlook

Activități de bază folosind un cititor de ecran cu e-mailul în Outlook

Configurarea dispozitivului pentru a funcționa cu accesibilitatea în Office 365

Aflați cum să navigați în Outlook utilizând caracteristici accesibile

Utilizați calendarul din Outlook pentru Android cu TalkBack, cititorul de ecran încorporat în Android, pentru a efectua activitățile de bază esențiale. Puteți să creați evenimente de calendar noi, să citiți și să răspundeți la solicitările de întâlnire, să vă asociați la întâlniri online și multe altele.

Note: 

 • Caracteristicile noi din Office 365 sunt lansate treptat pentru abonații Office 365, de aceea, este posibil ca aplicația dvs. să nu aibă încă aceste caracteristici. Pentru a afla cum puteți obține mai rapid noile caracteristici, vizitați Când obțin cele mai noi caracteristici din Office 2016 pentru Office 365?.

 • Acest articol presupune că utilizați cititorul de ecrane încorporat Android, TalkBack. Pentru a afla mai multe despre utilizarea TalkBack, accesați Accesibilitatea pentru Android.

 • Acest articol presupune că utilizați această aplicație cu un telefon Android. Parte din navigare și unele gesturi pot fi diferite pentru o tabletă Android.

În acest articol

Configurarea vizualizării calendar

Puteți să alegeți una din trei opțiuni pentru a vizualiza calendarul: Vizualizarea Agendă, Zi sau 3 zile. Opțiunea implicită este Agendă.

 1. Trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți „Comutare de la <vizualizarea curentă>”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 2. Se deschide o listă cu opțiunile de vizualizare. Trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți opțiunea dorită și atingeți de două ori ecranul.

Deschiderea, citirea și editarea evenimentelor din calendar

Pentru a ține pasul cu programul dvs. încărcat, puteți să citiți și să editați rapid detaliile evenimentului.

Notă: Puteți edita doar evenimentele pe care le-ați creat dvs. De exemplu, nu puteți edita solicitări de întâlnire pe care le-ați primit de la altă persoană.

 1. În orice vizualizare, glisați un deget pe ecran până când auziți titlul evenimentului pe care doriți să îl deschideți și atingeți de două ori ecranul. Evenimentul se deschide într-o fereastră nouă care afișează detaliile evenimentului.

 2. Pentru a auzi titlul, ziua, data, ora, locația și alte informații despre eveniment, trageți cu degetul la stânga sau dreapta sau glisați un deget în jos în fereastra cu detaliile evenimentului.

 3. Pentru a edita evenimentul, în fereastra cu detaliile evenimentului, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți „Editare”, apoi atingeți de două ori ecranul. Se deschide fereastra Editare eveniment cu tastatura vizuală deschisă.

  Trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți detaliile evenimentului pe care doriți să îl editați, apoi atingeți de două ori ecranul. Efectuați modificările dorite. Când ați terminat, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți „Salvare”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 4. Pentru a închide fereastra cu detaliile evenimentului, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți „Butonul Înapoi”, apoi atingeți de două ori ecranul.

Citirea și răspunsul la solicitări de întâlnire

Puteți să acceptați, să acceptați cu titlu de încercare sau să respingeți cu ușurință o invitație direct din Calendar în Outlook pentru Android. Veți auzi un sunet atunci când sosește o nouă solicitare de întâlnire.

 1. Deschideți și citiți evenimentul, așa cum se indică în Deschiderea, citirea și editarea evenimentelor din calendar.

 2. Pentru a răspunde la invitație, în fereastra cu detaliile evenimentului, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți „Butonul Aștept răspuns”, apoi atingeți de două ori ecranul. Se deschide o listă cu opțiuni de răspuns.

 3. Trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți opțiunea dorită și atingeți de două ori ecranul.

 4. Pentru a modifica răspunsul, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți „Butonul Editați confirmarea” și atingeți de două ori ecranul. Comutați la noua opțiune, apoi atingeți de două ori ecranul.

Asocierea la o întâlnire Skype for Business din calendarul Outlook

Notă: Pentru a vă asocia la o întâlnire Skype for Business după cum este descris mai jos, asigurați-vă că aveți aplicația Skype for Business pentru Android instalată pe telefon, că aplicația rulează și că sunteți conectat la Skype for Business pentru Android cu contul de la locul de muncă sau de la școală. Pentru a vă asocia la o întâlnire fără un cont de la locul de muncă sau de la școală, consultați Asocierea la o întâlnire ca invitat.

 1. Accesați calendarul Outlook. Focalizarea este pe ziua curentă, iar evenimentele sale se află în mijlocul ecranului. Dacă există mai multe evenimente, puteți naviga prin ele trăgând cu două degete în sus și în jos. Pentru a accesa un eveniment, puneți degetul pe ecran și glisați-l până când auziți evenimentul dorit, apoi atingeți de două ori ecranul. Se deschide vizualizarea cu detaliile întâlnirii.

 2. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți: „Asociere, buton”. Atingeți de două ori ecranul.

 3. Se deschide aplicația Skype for Business, TalkBack anunță: „Skype for Business” și sunteți conectat la întâlnire.

  Sfat: Pentru a vă deplasa între butoanele din fereastra de întâlnire, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta. Pentru a apăsa un buton, atingeți de două ori ecranul.

Asocierea la o întâlnire ca invitat

Vă puteți asocia la o întâlnire Skype for Business ca invitat, ceea ce înseamnă că nu vă conectați la Skype for Business cu acreditările de la locul de muncă sau de la școală, dar tot trebuie să aveți aplicația Skype for Business instalată pe telefon.

 1. Accesați calendarul Outlook. Focalizarea este pe ziua curentă, iar evenimentul curent sau următor se află în mijlocul ecranului. Pentru a accesa evenimentul, puneți degetul pe ecran și glisați-l până când auziți întâlnirea. Dacă aveți multe întâlniri, trageți în sus cu două degete pentru a defila în jos în lista de întâlniri. Atunci când ajungeți la întâlnirea la care doriți să vă asociați, atingeți de două ori ecranul pentru a deschide vizualizarea cu detaliile întâlnirii.

 2. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți: „Asociere, buton”. Atingeți de două ori ecranul.

 3. Se deschide aplicația Skype for Business. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Asociați-vă la întâlnire, buton” și atingeți de două ori ecranul.

 4. Utilizați tastatura vizuală pentru a vă tasta numele, așa cum doriți să apară în întâlnire. Când ați terminat, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți: „Continuare, buton” și atingeți de două ori ecranul. TalkBack anunță „Skype for Business” și sunteți conectat la întâlnire.

  Sfat: Pentru a vă deplasa între butoanele din fereastra de întâlnire Skype for Business, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta. Pentru a apăsa un buton, atingeți de două ori ecranul.

Planificarea unei rezervări sau întâlniri noi

Permiteți cititorului de ecran să vă ajute să planificați o rezervare sau o întâlnire.

 1. Trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți „Butonul Adăugare eveniment nou”, apoi atingeți de două ori ecranul. Se deschide fereastra Eveniment nou, focalizarea este pe câmpul text Titlu, iar tastatura vizuală se află în jumătatea de jos a ecranului.

 2. Tastați un nume pentru eveniment.

 3. Pentru a stabili data și ora de început și de sfârșit a evenimentului, trageți cu degetul spre stânga până când auziți valorile implicite. Pentru a modifica valorile, atingeți de două ori ecranul, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți opțiunea dorită și atingeți de două ori ecranul. Pentru a confirma selecția, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți „Butonul OK”, apoi atingeți de două ori ecranul.

  Sfat: Pentru a crea un eveniment de o zi întreagă, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți „Eveniment de o zi întreagă” și atingeți de două ori ecranul.

 4. Pentru a seta o locație pentru întâlnire, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Locație”, apoi atingeți de două ori ecranul. Pentru a tasta numele locației pe care doriți să o utilizați, atingeți de două ori ecranul și începeți să tastați. Lista de locații sugerate se actualizează pe măsură ce tastați. Pentru a selecta o locație, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți locația dorită, apoi atingeți de două ori ecranul.

 5. Dacă utilizați mai multe calendare, puteți specifica la ce calendar adăugați evenimentul nou. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Calendar, <contul de calendar curent>”, apoi atingeți de două ori ecranul. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți calendarul dorit, apoi atingeți de două ori ecranul.

 6. Pentru a stabili ora de avertizare pentru eveniment, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Avertizare, <valoarea avertizării curente>”, apoi atingeți de două ori ecranul. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți opțiunea dorită, apoi atingeți de două ori ecranul.

 7. Pentru a adăuga mai multe informații despre eveniment, de exemplu, o agendă de întâlniri, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Descriere” și atingeți de două ori ecranul. Tastatura vizuală este afișată în jumătatea de jos a ecranului. Tastați detaliile și, când ați terminat, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți „Gata”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 8. Când ați terminat de adăugat detaliile evenimentului, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți „Salvare” și atingeți de două ori ecranul.

Invitarea altor persoane pentru a obține o întâlnire

Invitați alte persoane să vi se alăture și transformați o rezervare în întâlnire.

 1. Atunci când editați sau creați un eveniment, în fereastra Editare eveniment sau Eveniment nou, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Persoane” și atingeți de două ori ecranul.

  Se deschide fereastra Adăugare persoane, focalizarea este pe un câmp text editabil, iar tastatura vizuală se află în jumătatea de jos a ecranului.

 2. Începeți să tastați un nume de persoană de contact. Lista de persoane de contact sugerate este actualizată pe măsură ce tastați. Pentru a selecta o persoană de contact, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți numele dorit, apoi atingeți de două ori ecranul. Repetați procesul pentru toate persoanele de contact pe care doriți să le invitați.

 3. După ce ați terminat, trageți cu degetul la stânga sau la dreapta până când auziți „Gata”, apoi atingeți de două ori ecranul.

Transformarea într-o întâlnire Skype

Puteți transforma cu ușurință întâlnirea într-o întâlnire Skype online.

 1. Atunci când editați sau creați un eveniment, în fereastra Editare eveniment sau Eveniment nou, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Skype”, „Întâlnire Skype” sau „Comutatorul Oprit” și atingeți de două ori ecranul.

 2. Pentru a salva modificările, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți „Salvare”, apoi atingeți de două ori ecranul.

  Outlook adaugă detaliile întâlnirii online și linkul în câmpul Descriere.

 3. Pentru a vă asocia la o întâlnire Skype, deschideți evenimentul, apoi trageți cu degetul spre dreapta până când auziți descrierea, apoi URL-ul întâlnirii Skype și atingeți de două ori ecranul.

Vedeți și

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a formata textul din e-mailul Outlook

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a insera o fotografie sau o imagine în Outlook

Activități de bază folosind un cititor de ecran cu e-mailul în Outlook

Configurarea dispozitivului pentru a funcționa cu accesibilitatea în Office 365

Aflați cum să navigați în Outlook utilizând caracteristici accesibile

Utilizați Calendarul Outlook cu Naratorul, cititorul de ecran încorporat în Windows, pentru a efectua activitățile de bază esențiale. Puteți să creați evenimente de calendar noi, să citiți și să răspundeți la solicitările de întâlnire, să vă asociați la întâlniri online și multe altele.

Note: 

 • Caracteristicile noi din Office 365 sunt lansate treptat pentru abonații Office 365, de aceea, este posibil ca aplicația dvs. să nu aibă încă aceste caracteristici. Pentru a afla cum puteți obține mai rapid noile caracteristici, vizitați Când obțin cele mai noi caracteristici din Office 2016 pentru Office 365?.

 • Acest articol presupune că utilizați cititorul de ecrane încorporat Windows, Narator. Pentru a afla mai multe despre utilizarea Naratorului, accesați Introducere în Narator.

 • Acest articol presupune că utilizați această aplicație cu un telefon Windows. Parte din navigare și unele gesturi pot fi diferite pentru o tabletă sau un PC.

În acest articol

Configurarea vizualizării calendar

Puteți să alegeți una din cinci opțiuni pentru a vizualiza calendarul: Vizualizarea Agendă, Zi, Săptămână, Lună sau An. Opțiunea implicită este Agendă.

 1. Trageți în sus sau în jos pe ecran cu un deget până când auziți „Elemente”, apoi trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți „Butonul Vizualizare restrâns” și atingeți de două ori ecranul.

 2. Se deschide o listă cu opțiunile de vizualizare. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți opțiunea dorită, apoi atingeți de două ori ecranul.

Deschiderea, citirea și editarea evenimentelor din calendar

Pentru a ține pasul cu programul dvs. încărcat, puteți să citiți și să editați rapid detaliile evenimentului.

Notă: Puteți edita doar evenimentele pe care le-ați creat dvs. De exemplu, nu puteți edita solicitări de întâlnire pe care le-ați primit de la altă persoană.

 1. În vizualizarea Agendă, trageți în sus sau în jos pe ecran cu un deget până când auziți „Elemente”, apoi trageți cu degetul spre dreapta sau spre stânga până când auziți primul eveniment. Pentru a naviga la alte evenimente din viitor, trageți cu degetul spre dreapta. Naratorul anunță titlul, data și ora, locația și organizatorul evenimentului pe măsură ce parcurgeți evenimentele.

 2. Pentru a examina evenimentul în detaliu, atingeți de două ori ecranul atunci când focalizarea este pe un eveniment. Evenimentul se deschide într-o fereastră nouă.

 3. Pentru a auzi detaliile evenimentului, trageți cu degetul spre dreapta sau spre stânga.

 4. Pentru a edita evenimentul, în fereastra cu detaliile evenimentului, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți „Butonul Editare”, apoi atingeți de două ori ecranul. Trageți cu degetul spre stânga până când auziți detaliile evenimentului pe care doriți să îl editați, apoi atingeți de două ori ecranul și efectuați modificările dorite.

 5. Când ați terminat, alegeți una dintre următoarele:

  • Dacă editați o întâlnire, trageți cu degetul la dreapta până când auziți „Butonul Trimitere actualizare” și atingeți de două ori ecranul.

  • Dacă editați o rezervare, trageți cu degetul la dreapta până când auziți „Butonul Salvare și închidere” și atingeți de două ori ecranul.

 6. Evenimentul este modificat, fereastra evenimentului se închide, iar focalizarea se mută pe vizualizarea Agendă.

Citirea și răspunsul la solicitări de întâlnire

Puteți să acceptați, să acceptați cu titlu de încercare sau să respingeți cu ușurință o invitație direct din Calendarul Outlook.

 1. Deschideți și citiți evenimentul, așa cum se indică în Deschiderea, citirea și editarea evenimentelor din calendar.

 2. Pentru a răspunde la invitație, alegeți una dintre următoarele:

  • Pentru a accepta, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Butonul Acceptare restrâns”, apoi atingeți de două ori ecranul.

  • Pentru a refuza, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Butonul Refuz restrâns”, apoi atingeți de două ori ecranul.

  • Dacă nu sunteți sigur că puteți participa, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Butonul Încercare restrâns”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 3. Pentru a trimite răspunsul, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Trimitere răspuns acum” și atingeți de două ori ecranul.

 4. Răspunsul este trimis, fereastra evenimentului se închide, iar focalizarea se mută pe vizualizarea Agendă.

Asocierea la o întâlnire Skype for Business din calendarul Outlook

Notă: Pentru a vă asocia la o întâlnire Skype for Business după cum este descris mai jos, asigurați-vă că aveți aplicația Skype for Business instalată pe telefon, că aplicația rulează și că sunteți conectat la Skype for Business cu contul de la locul de muncă sau de la școală. Pentru a vă asocia la o întâlnire fără un cont de la locul de muncă sau de la școală, consultați Asocierea la o întâlnire ca invitat.

 1. Accesați aplicația Calendarul Outlook de pe telefon.

 2. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți data curentă, apoi atingeți de două ori ecranul.

 3. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți evenimentul de întâlnire pe care doriți să-l deschideți, apoi atingeți de două ori ecranul.

 4. Se deschide vizualizarea cu detaliile evenimentului și veți auzi: „Fila Detalii, element selectat”. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Asociați-vă online, link”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 5. Se deschide aplicația Skype for Business. Veți auzi „Skype for Business, panoul cadru tranziție”, urmat de un sunet, și veți fi conectat la întâlnire.

  Sfat: Pentru a vă deplasa între butoanele din fereastra de întâlnire, cum ar fi Dezactivare sunet, Activare sunet și Sfârșit apel, trageți cu degetul spre dreapta. Pentru a apăsa un buton, atingeți de două ori ecranul.

Asocierea la o întâlnire ca invitat

Vă puteți asocia la o întâlnire Skype for Business ca invitat, ceea ce înseamnă că nu vă conectați la Skype for Business cu acreditările de la locul de muncă sau de la școală, dar tot trebuie să aveți aplicația Skype for Business instalată pe telefon.

 1. Deschideți aplicația Calendarul Outlook pe telefon.

 2. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți data curentă, apoi atingeți de două ori ecranul.

 3. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți evenimentul de întâlnire pe care doriți să-l deschideți, apoi atingeți de două ori ecranul.

 4. Se deschide vizualizarea cu detaliile evenimentului și veți auzi: „Fila Detalii, element selectat”. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Asociați-vă la întâlnirea online” și atingeți de două ori ecranul.

 5. Se deschide aplicația Skype for Business. Veți auzi: „Skype for Business, panoul cadru tranziție". Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Asociați-vă ca invitat, buton”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 6. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Introduceți numele” și atingeți de două ori ecranul. Utilizând tastatura vizuală, tastați-vă numele așa cum doriți să apară în întâlnire.

 7. Atunci când terminați, navigați la butonul enter din colțul din dreapta jos al tastaturii și atingeți de două ori ecranul. Veți auzi „Cadru tranziție”, urmat de un sunet, și veți fi conectat la întâlnire.

  Sfat: Pentru a vă deplasa între butoanele din fereastra de întâlnire, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta. Pentru a apăsa un buton, atingeți de două ori ecranul.

Planificarea unei rezervări sau întâlniri noi

Permiteți cititorului de ecran să vă ajute să planificați o rezervare sau o întâlnire.

 1. În orice vizualizare, trageți în sus sau în jos pe ecran cu un deget până când auziți „Elemente”, apoi trageți cu degetul spre dreapta sau spre stânga până când auziți „Butonul Nou” și atingeți de două ori ecranul. Se deschide fereastra noului eveniment.

 2. Pentru a denumi evenimentul, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Nume eveniment”, atingeți de două ori ecranul și tastați un nume pentru eveniment, utilizând tastatura vizuală.

  Sfat: Puteți găsi tastatura explorând elementele de pe ecran. Pentru a explora, puneți un deget pe ecran și glisați-l în jur. Naratorul anunță elementele pe măsură ce ajungeți la ele. Pentru a selecta un element, ridicați degetul și atingeți de două ori ecranul.

 3. Pentru a stabili o locație pentru întâlnire, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Locație, text editabil”, atingeți de două ori ecranul, apoi tastați locația utilizând tastatura vizuală.

 4. Pentru a stabili data și ora de început și de sfârșit a evenimentului, trageți cu degetul spre stânga până când auziți data sau ora implicită. Pentru a modifica valorile, atingeți de două ori ecranul. Trageți cu degetul spre dreapta sau spre stânga până când auziți data sau ora dorită, apoi atingeți de două ori ecranul pentru a selecta o valoare.

  Sfat: Pentru a crea un eveniment de o zi întreagă, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți „Caseta de selectare Eveniment de o zi întreagă nebifată” și atingeți de două ori ecranul.

 5. Pentru a adăuga mai multe informații despre eveniment, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Descriere eveniment, text editabil” și atingeți de două ori ecranul. Apoi tastați informațiile suplimentare utilizând tastatura vizuală.

 6. Dacă creați o întâlnire, pentru a invita persoane, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Invitare persoană, text editabil” și atingeți de două ori ecranul. Pentru a adăuga o persoană de contact, tastați persoana de contact utilizând tastatura vizuală, apoi trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Introducere” și atingeți de două ori ecranul.

 7. Pentru a stabili ora de avertizare pentru eveniment, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Butonul Mai multe opțiuni restrâns”, apoi atingeți de două ori ecranul. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Butonul Memento”, atingeți de două ori ecranul și trageți cu degetul spre dreapta sau spre stânga până când auziți opțiunea dorită. Atingeți de două ori ecranul pentru a selecta.

 8. După ce ați terminat de adăugat detaliile evenimentului, alegeți una dintre următoarele:

  • Dacă creați o rezervare, trageți cu degetul la dreapta până când auziți „Butonul Salvare și închidere” și atingeți de două ori ecranul.

  • Dacă creați o întâlnire, trageți cu degetul la dreapta până când auziți „Butonul Trimitere” și atingeți de două ori ecranul.

 9. Fereastra noului eveniment se închide și focalizarea se mută înapoi pe vizualizarea calendar.

Setarea recurenței

Dacă programați, de exemplu, o întâlnire săptămânală, puteți transforma cu ușurință o întâlnire în întâlnire recurentă. Astfel, nu trebuie să adăugați separat o întâlnire pentru fiecare săptămână.

 1. În fereastra evenimentului, trageți cu degetul spre dreapta sau spre stânga până când auziți „Butonul Mai multe opțiuni, restrâns”, apoi atingeți de două ori ecranul. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Oprit, butonul Repetare”, apoi atingeți de două ori ecranul. Se deschide o filă nouă, unde puteți să selectați opțiunile pentru evenimentul recurent.

 2. Pentru a selecta frecvența întâlnirii, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Model de recurență săptămânal”. Dacă doriți o altă frecvență decât cea Săptămânală, atingeți de două ori ecranul și trageți cu degetul spre dreapta sau spre stânga până când auziți frecvența cu care doriți să aibă loc întâlnirea. Pentru a selecta, atingeți de două ori ecranul.

 3. Pentru a parcurge alte opțiuni, trageți cu degetul spre dreapta sau spre stânga. Naratorul anunță opțiunile în timp ce vă deplasați.

Afișarea disponibilității

Afișați pentru alte persoane disponibilitatea dvs. pentru un eveniment.

 1. În fereastra evenimentului, trageți cu degetul spre dreapta sau spre stânga până când auziți „Butonul Mai multe opțiuni, restrâns”, apoi atingeți de două ori ecranul. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Butonul Afișare ca”, apoi atingeți de două ori ecranul. Se deschide meniul Afișare ca.

 2. Pentru a selecta disponibilitatea, trageți cu degetul spre dreapta sau spre stânga până când auziți disponibilitatea pe care doriți să o afișați. Pentru a selecta, atingeți de două ori ecranul.

Invitarea altor persoane pentru a obține o întâlnire

Invitați alte persoane să vi se alăture și transformați o rezervare în întâlnire.

 1. Atunci când editați sau creați un eveniment, trageți cu degetul spre dreapta sau spre stânga până când auziți „Invitare persoană, text editabil”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 2. Pentru a adăuga o persoană de contact, tastați persoana de contact utilizând tastatura vizuală, apoi trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Introducere” și atingeți de două ori ecranul. Dacă doriți să adăugați mai multe persoane de contact, repetați procesul și pentru alți invitați.

 3. Pentru a trimite invitațiile, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Butonul Trimitere” și atingeți de două ori ecranul.

Imprimarea calendarului

Imprimați o zi, o săptămână sau o lună de calendar selectată în Calendarul Outlook.

 1. În orice vizualizare calendar, trageți în sus sau în jos pe ecran cu un deget până când auziți „Elemente”, apoi trageți cu degetul spre dreapta sau spre stânga până când auziți „Butonul Mai multe opțiuni restrâns” și atingeți de două ori ecranul.

 2. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Butonul Imprimare” și atingeți de două ori ecranul. Caseta de dialog Vizualizare la imprimarese deschide cu focalizarea pe opțiunea de vizualizare a imprimării. Veți auzi: „<selecția vizualizării curente>, casetă combo doar în citire”.

 3. Pentru a alege vizualizarea la imprimare, atingeți de două ori ecranul, apoi trageți cu degetul spre dreapta până când auziți vizualizarea dorită și atingeți-o de două ori pentru a o selecta.

 4. Pentru a selecta datele la care pornește vizualizarea, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „De la” și data implicită, apoi atingeți de două ori ecranul pentru a deschide calendarul vertical. Trageți cu degetul spre dreapta sau spre stânga pentru a parcurge datele și atingeți de două ori ecranul pentru a selecta.

 5. Pentru a deschide caseta de dialog a imprimării, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Previzualizare”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 6. Trageți cu degetul spre dreapta pentru a parcurge opțiunile de imprimare. Când ați terminat, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Butonul Imprimare” și atingeți de două ori ecranul. Calendarul este imprimat.

Consultați și

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a verifica ortografia și gramatica în Outlook

Activități de bază cu utilizarea unui cititor de ecran cu e-mailul în Outlook

Aflați cum să navigați în Outlook utilizând caracteristici accesibile

Utilizați calendarul din Outlook Web App cu tastatura și Naratorul, cititorul de ecran încorporat în Windows, pentru a efectua activitățile de bază esențiale. Puteți să creați evenimente de calendar noi, să citiți și să răspundeți la solicitările de întâlnire, să vă asociați la întâlniri online și altele.

Note: 

 • Caracteristicile noi din Office 365 sunt lansate treptat pentru abonații Office 365, de aceea, este posibil ca aplicația dvs. să nu aibă încă aceste caracteristici. Pentru a afla cum puteți obține mai rapid noile caracteristici, vizitați Când obțin cele mai noi caracteristici din Office 2016 pentru Office 365?.

 • Pentru comenzile rapide de la tastatură, accesați Comenzi rapide de la tastatură în Outlook pe web.

 • Acest articol presupune că utilizați cititorul de ecrane încorporat Windows, Narator. Pentru a afla mai multe despre utilizarea Naratorului, accesați Introducere în Narator.

 • Acest articol presupune că utilizați această aplicație cu un PC. Parte din navigare și unele gesturi pot fi diferite pentru o tabletă sau un telefon Windows.

 • Atunci când utilizați Outlook Web App, vă recomandăm să folosiți Microsoft Edge ca browser web. Pentru că Outlook Web App rulează în browserul web, comenzile rapide de la tastatură sunt diferite de cele din programul desktop. De exemplu, veți utiliza Ctrl+F6 în loc de F6 pentru a accesa sau a părăsi comenzile. De asemenea, comenzile rapide comune, cum ar fi F1 (Ajutor) și Ctrl+O (Deschidere) se aplică la browserul web, nu la Outlook Web App.

În acest articol

Configurarea vizualizării calendar

Puteți configura calendarul să afișeze o zi, o săptămână de lucru, o săptămână întreagă sau o lună selectată - indiferent care este metoda dvs. de lucru preferată.

 1. În Outlook, apăsați Ctrl+Shift+2 pentru a deschide calendarul. Naratorul anunță: „S-au încărcat <numărul de evenimente> evenimente într-un calendar selectat”.

 2. Utilizați următoarele comenzi rapide de la tastatură pentru a selecta vizualizarea calendar:

  • Apăsați Shift+Alt+1 pentru a afișa vizualizarea zi.

  • Apăsați Shift+Alt+2 pentru a afișa vizualizarea săptămână de lucru.

  • Apăsați Shift+Alt+3 pentru a afișa vizualizarea săptămână întreagă.

  • Apăsați Shift+Alt+4 pentru a afișa vizualizarea lună.

Deschiderea, citirea și editarea evenimentelor din calendar

Pentru a ține pasul cu programul dvs. încărcat, puteți să citiți și să editați rapid detaliile evenimentului.

Notă: Puteți edita doar evenimentele pe care le-ați creat dvs. De exemplu, nu puteți edita solicitări de întâlnire pe care le-ați primit de la altă persoană.

 1. În Outlook, apăsați Ctrl+Shift+2 pentru a deschide calendarul. Veți auzi: „S-au încărcat <numărul de evenimente> evenimente într-un calendar selectat”.

 2. În funcție de vizualizare, alegeți una dintre următoarele pentru a vă deplasa în calendar:

  • Pentru a vă deplasa la ziua, săptămâna sau luna următoare, apăsați Ctrl+Shift+tasta săgeată la dreapta.

  • Pentru a vă deplasa la ziua, săptămâna sau luna anterioară, apăsați Ctrl+Shift+tasta săgeată la stânga.

 3. În orice vizualizare, apăsați tasta Tab sau Shift+Tab pentru a parcurge evenimentele pentru perioada de timp afișată. Pe măsură ce vă deplasați, Naratorul anunță evenimentele astfel: „Evenimentul de la <data>, <ora>, <titlul evenimentului>, <locația evenimentului>, <organizatorul>”.

 4. Pentru a examina evenimentul în detaliu sau a deschide evenimentul pentru a-l edita, apăsați pe Enter. Se deschide fereastra Detalii a evenimentului. Veți auzi: „Adăugați un titlu pentru eveniment”.

 5. Pentru a parcurge detaliile evenimentului și opțiunile, apăsați tasta Tab. Naratorul anunță detaliile și opțiunile în timp ce vă deplasați.

 6. Când ați terminat, alegeți una dintre următoarele:

  • Dacă editați o întâlnire, apăsați Shift+Tab până când auziți „Butonul Trimitere” și apăsați Enter.

  • Dacă editați o rezervare, apăsați Shift+Tab până când auziți „Butonul Salvare” și apăsați bara de spațiu.

   Dacă nu modificați nimic în cadrul evenimentului, pentru a închide fereastra Detalii a evenimentului, apăsați pe Esc.

 7. Evenimentul a fost modificat și focalizarea se mută în Calendar.

Citirea și răspunsul la solicitări de întâlnire

Puteți să acceptați, să acceptați cu titlu de încercare sau să respingeți cu ușurință o invitație direct din Calendar în Outlook Web App.

 1. Navigați la întâlnire așa cum se indică în Deschiderea, citirea și editarea evenimentelor din calendar, apoi apăsați pe Enter. Se deschide fereastra Detalii a întâlnirii.

 2. Pentru a răspunde la invitație, alegeți una dintre următoarele:

  • Pentru a accepta, apăsați Shift+Tab până când auziți „Butonul Acceptare restrâns” și apăsați bara de spațiu. Apăsați tasta săgeată în jos până când auziți „Trimitere răspuns acum” și apăsați bara de spațiu.

  • Pentru a refuza, apăsați Shift+Tab și tasta săgeată la dreapta până când auziți „Butonul Refuz restrâns”. Apăsați bara de spațiu pentru a selecta. Apoi apăsați tasta săgeată în jos până când auziți „Trimitere răspuns acum” și apăsați bara de spațiu.

  • Dacă nu sunteți sigur că puteți participa, apăsați Shift+Tab, apoi tasta săgeată la dreapta. Veți auzi: „Butonul Încercare restrâns”. Apăsați bara de spațiu pentru a selecta. Apăsați tasta săgeată în jos până când auziți „Trimitere răspuns acum” și apăsați bara de spațiu.

  • Pentru a trimite un răspuns mai detaliat, apăsați Shift+Tab și tasta săgeată la dreapta până când auziți „Butonul Răspuns restrâns”. Apăsați bara de spațiu pentru a selecta. Se deschide o fereastră de răspuns cu focalizarea în câmpul text al corpului mesajului. Tastați mesajul pe care doriți să îl trimiteți, apoi apăsați tasta Tab până când auziți „Butonul Trimitere” și apăsați bara de spațiu.

 3. Răspunsul este trimis, iar focalizarea se mută înapoi la Calendar.

Asocierea la o întâlnire Skype for Business din calendarul Outlook

 1. În Outlook pe web, apăsați Ctrl+Shift+2 pentru a deschide calendarul.

 2. Apăsați tasta Tab în mod repetat până când auziți evenimentului la care doriți să vă asociați, apoi apăsați Enter pentru a deschide evenimentul.

 3. Apăsați Tab până când auziți „Asociați-vă la întâlnirea online, link”, apoi apăsați pe Enter.

 4. Se deschide caseta de dialog Asociere audio întâlnire.

  Pentru a vă asocia cu experiența audio și video completă, apăsați Enter. Caseta de dialog Asociere audio întâlnire se închide și sunteți conectat la întâlnire.

  Sfat: Pentru a activa sau a dezactiva sunetul microfonului în timpul întâlnirii, apăsați tasta siglă Windows+F4. Pentru a închide, apăsați Ctrl+Enter.

Planificarea unei rezervări sau întâlniri noi

Permiteți cititorului de ecran să vă ajute să planificați o rezervare sau o întâlnire.

 1. În Outlook, apăsați Ctrl+Shift+2 pentru a deschide calendarul. Veți auzi „S-au încărcat <numărul de evenimente> evenimente într-un calendar selectat”.

 2. Pentru a crea un eveniment nou, apăsați Ctrl+N. Se deschide o fereastră Detalii pentru evenimentul nou, cu focalizarea pe câmpul text al titlului evenimentului. Veți auzi: „Adăugați un titlu pentru eveniment”.

 3. Pentru a parcurge opțiunile de eveniment, apăsați tasta Tab sau Shift+Tab.

  • Pentru a denumi evenimentul, tastați un nume în câmpul text al titlului evenimentului.

  • Dacă creați o întâlnire, apăsați tasta Tab. Veți auzi: „Adăugare persoane, editare”. Pentru a adăuga o persoană de contact, tastați persoana de contact și apăsați pe Enter.

  • Pentru a stabili o locație pentru întâlnire, apăsați tasta Tab până când auziți „Editare”, apoi tastați locația dorită.

  • Pentru a stabili data și ora de început și de sfârșit a evenimentului, apăsați tasta Tab până când auziți valorile implicite. Pentru a modifica data, atunci când ajungeți la data de început și de sfârșit, apăsați bara de spațiu pentru a deschide calendarul vertical, apoi utilizați tastele săgeată pentru a răsfoi calendarul vertical și apăsați pe Enter pentru a selecta. Pentru a modifica numărul de ore, tastați valorile noi.

  • Pentru a adăuga mai multe informații despre eveniment, apăsați tasta Tab până când auziți „Corp eveniment, editare”, apoi tastați detaliile dorite.

 4. După ce ați terminat, apăsați Shift+Tab până când auziți „Butonul Trimitere” (pentru o întâlnire) sau „Butonul Salvare” (pentru o rezervare) și apăsați bara de spațiu.

 5. Fereastra noului eveniment se închide și focalizarea se mută pe Calendar.

Invitarea altor persoane la o întâlnire

Invitați alte persoane să vi se alăture și transformați o rezervare în întâlnire.

 1. În fereastra Detalii a rezervării, apăsați tasta Tab sau Shift+Tab până când auziți: „Adăugare persoane, editare”.

 2. Pentru a adăuga o persoană de contact, tastați sau lipiți adresa de e-mail a unui participant și apăsați pe Enter. Repetați pentru alți participanți.

Verificarea disponibilității invitaților

După ce introduceți nume într-o invitație la întâlnire, Outlook vă poate ajuta să alegeți o oră la care sunt disponibili toți invitații.

 1. În fereastra Detalii a întâlnirii, apăsați tasta Tab sau Shift+Tab până când auziți o sugestie pentru ora de întâlnire. Naratorul anunță: „Ora de întâlnire sugerată pentru <data evenimentului>, de la <ora>”.

 2. Pentru a parcurge mai multe ore sugerate, apăsați tastele săgeată în sus sau săgeată în jos până când auziți intervalul de timp sugerat pe care îl doriți. Naratorul anunță orele sugerate în timp ce vă deplasați. Pentru a selecta o oră, apăsați bara de spațiu.

 3. Dacă nu găsiți nicio oră disponibilă pentru acea zi, puteți verifica disponibilitatea invitaților pentru o altă zi. Pentru a parcurge alte zile, apăsați tasta Tab până când auziți „Butonul Deschidere selector lună, restrâns”, apoi apăsați bara de spațiu. Apăsați Shift+Tab până când auziți ziua selectată curent, apoi utilizați tastele săgeată pentru a parcurge zilele. Pentru a selecta o zi, apăsați Enter.

Transformarea într-o întâlnire Skype

Puteți transforma cu ușurință întâlnirea într-o întâlnire Skype online.

 1. În fereastra Detalii a întâlnirii, apăsați tasta Tab sau Shift+Tab până când auziți „Butonul Trimitere”.

 2. Apăsați tasta săgeată la dreapta până când auziți: „Butonul Adăugați o întâlnire Skype”. Pentru a crea o întâlnire Skype, apăsați bara de spațiu.

 3. Outlook adaugă detaliile întâlnirii online și linkul la corpul evenimentului după trimiterea invitației.

Setarea opțiunilor pentru calendar

În setările de calendar, puteți să modificați aspectul calendarului sau să alegeți să primiți notificări. De asemenea, aveți posibilitatea să modificați mesajele Absent de la birou și modul în care doriți să le trimiteți.

 1. În Outlook, pentru a deschide panoul Setări, apăsați tasta Tab sau Shift+Tab până când auziți „Utilizați săgeata în jos pentru a utiliza panoul Setare” și apăsați tasta săgeată în jos.

 2. Pentru a naviga între setările disponibile în panou, apăsați tasta Tab sau Shift+Tab. Naratorul anunță setările pe măsură ce vă deplasați în panou.

 3. Pentru a selecta o setare sau a deschide opțiuni suplimentare dintr-o setare, apăsați pe Enter. Pentru a vă deplasa între setări, apăsați tasta Tab sau Shift+Tab.

 4. Când ați terminat, pentru a ieși din panoul Setări, apăsați pe Esc.

Imprimarea calendarului

Imprimați o zi, o săptămână sau o lună de calendar selectată în Outlook.

 1. În Outlook, apăsați Ctrl+Shift+2 pentru a deschide calendarul.

 2. Selectați vizualizarea calendar pe care doriți să o imprimați.

 3. În fereastra principală Calendar, apăsați tasta Tab sau Shift+Tab până când auziți: „Butonul Nou restrâns”. Apoi apăsați tasta săgeată la dreapta până când auziți „Butonul Imprimare” și apăsați pe bara de spațiu. Se deschide o previzualizare înaintea imprimării și veți auzi: „Imprimare”.

 4. Pentru a deschide caseta de dialog a imprimării, apăsați bara de spațiu. Caseta de dialog se deschide cu focalizarea pe caseta combo Imprimantă.

 5. Pentru a alege o imprimantă, apăsați bara de spațiu, apoi apăsați tasta săgeată în jos până când auziți numele imprimantei pe care doriți să o utilizați. Pentru a selecta, apăsați bara de spațiu.

 6. Apăsați tasta Tab sau Shift+Tab pentru a parcurge alte opțiuni de imprimare. Când ați terminat, apăsați tasta Tab până când auziți „Butonul Imprimare”, apoi apăsați bara de spațiu. Calendarul este imprimat.

Vedeți și

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a verifica ortografia și gramatica în Outlook

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a formata textul din e-mailul Outlook

Comenzi rapide de la tastatură în Outlook pe web

Aflați cum să navigați în Outlook utilizând caracteristici accesibile

Asistență tehnică pentru clienții cu dizabilități

Microsoft dorește să ofere cea mai bună experiență posibilă pentru toți clienții noștri. Dacă aveți o dizabilitate sau aveți întrebări legate de accesibilitate, contactați biroul Microsoft destinat persoanelor cu dizabilități (Disability Answer Desk) pentru asistență tehnică. Echipa de suport de la Disability Answer Desk este instruită în utilizarea multor tehnologii de asistare populare și poate oferi asistență în limbile engleză, spaniolă, franceză și în limbajul semnelor. Vizitați site-ul Microsoft Disability Answer Desk pentru a afla detaliile de contact pentru regiunea dvs.

Dacă sunteți un utilizator comercial, instituție guvernamentală sau întreprindere, contactați Disability Answer Desk pentru întreprinderi.

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×