Activarea și utilizarea apelurilor calitate tablou de bord pentru Microsoft Teams și Skype for Business Online

Important : Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

Aflați cum să configurați Office 365 Organizației pentru a utiliza tabloul de bord de calitate apel pentru a monitoriza calitatea apelului.

Apelați calitate tablou de bord (CQD) pentru Microsoft Teams și Skype for Business online vă permite să câștig perspective în calitate de apeluri efectuate folosind Microsoft Teams și Skype for Business servicii. Acest subiect descrie pașii pe care trebuie să parcurgeți pentru a porni colectare a datelor.

Notă : Rapoartele detaliate CQD sunt disponibile în prezent ca Previzualizare tehnică, însă sunt disponibile pentru toți clienții.

Ultimele modificări și actualizări

Cele mai recente modificări ale CQD sunt după cum urmează:

 • Include date Microsoft Teams în plus față de Skype for Business online date.

 • Rapoartele Rezumat include un filtru de produs pentru a selecta fie toate datele, Microsoft Teams date sau Skype for Business online datele.

Consultați acest articol pentru lista cu Dimensiuni și măsuri disponibile în tabloul de bord pentru calitatea apelurilor din Skype for Business Online.

Notă : Puteți găsi informații despre actualizări și modificări aduse tabloului de bord dacă dați clic pe Vești bune! în tabloul de bord. Puteți accesa Tabloul de bord pentru calitatea apelurilor.

Activarea Microsoft apel calitate tablou de bord (CQD) rapoartele Rezumat

Înainte de a începe utilizarea CQD, va trebui să îl activați pentru organizație Office 365 .

 1. Conectați-vă la Organizației Office 365 utilizând un cont de administrator, apoi selectați dala Admin pentru a deschide centrul de administrare.

 2. În panoul din stânga, la Admin, selectați Skype for Business pentru a deschide centrul de administrare Skype for Business.

 3. În centrul de administrare Skype for Business, selectați instrumente în panoul din stânga și apoi selectați Tablou de bord pentru calitatea apelului în Skype for Business Online.

  Instrumente pentru Skype for Business

 4. Pe pagina care se deschide, selectați Conectare cu contul de Administrator global și apoi furnizați acreditările pentru cont, când vi se solicită.

  Conectare la CQD (tabloul de bord pentru calitatea apelului)

Odată ce ați selectat conectarea, după activare, CQD începe să colecteze și să proceseze date.

Notă : Poate dura câteva ore pentru a procesa suficiente date pentru a afișa rezultatele semnificativ în rapoartele.

Caracteristicile tabloului de bord pentru calitatea apelului din Skype for Business Online

Rapoartele rezumative ale tabloului de bord pentru calitatea apelului furnizează un subset de caracteristici planificate pentru rapoartele detaliate. Diferențele dintre cele două ediții sunt rezumate aici:

Caracteristică

Rapoarte rezumative

Rapoarte detaliate

Metrica partajării aplicațiilor

Nu

Da

Asistență la utilizarea informațiilor privind clădirea clientului

Da

Da

Asistență la analiza detaliată

Nu

Da

Metricile fiabilității comunicării

Nu

Da

Rapoarte preinstalate

Da

Da

Rapoarte de ansamblu

Da

Da

Set de rapoarte per utilizator

Nu

Da

Particularizarea seturilor de rapoarte (adăugare, ștergere, modificare de rapoarte)

Nu

Da

Metricile partajării ecranului în mod video

Nu

Da

Metrici video

Nu

Da

Cantitatea de date disponibile

Ultimele 6 luni

Ultimele 6 luni

Microsoft Teams date

Da

Da

Rapoarte preinstalate

Ambele ediții ale CQD conțin rapoarte preinstalate, furnizându-vă parametrii de calitate a apelurilor fără a fi necesar să creați rapoarte noi. După ce datele sunt procesate în back-end, puteți începe să vizualizați datele privind calitatea apelurilor în rapoarte.

Rapoarte de ansamblu

Ambele ediții ale CQD oferă un punct de intrare de înalt nivel pentru informațiile de ansamblu privind calitatea apelurilor, dar modul în care sunt prezentate informațiile în rapoartele rezumative și în rapoartele detaliate este diferit.

Rapoartele rezumative oferă o vizualizare simplificată de tip pagină cu file, care le permite utilizatorilor să parcurgă și să înțeleagă rapid starea generală și tendințele generale ale calității apelurilor.

Cele patru file includ:

 • Calitatea de ansamblu a apelurilor - oferă informații despre toate fluxurile, ceea ce înseamnă agregarea fluxurilor server-client și a fluxurilor client-client, precum și fluxuri server-client și client-client separate, sub formă de tendințe lunare și zilnice.

 • Server – Client – furnizează detalii suplimentare pentru fluxurile dintre punctele finale server și client.

 • Client – Client – furnizează detalii suplimentare pentru fluxurile dintre două puncte finale client.

 • Voce calitate SLA -oferă informații despre apelurile care sunt incluse în Skype for Business online SLA calității vocale

Fila Calitatea de ansamblu a apelurilor

Utilizați datele de pe această filă pentru a evalua starea și tendințele referitoare la calitatea apelurilor, urmărind valorile asociate fluxurilor și procentele slabe. Legenda din colțul din dreapta sus arată culorile și elementele vizuale utilizate pentru a reprezenta aceste valori numerice.

Tasta date CQD

Fluxurile sunt clasificate în trei grupe: Bune, Slabe și Neclasificate. De asemenea, sunt calculate valorile Slabe % care vă arată raportul dintre fluxurile clasificate ca Slabe și valoarea tuturor fluxurilor. Din moment ce Slabe % = Fluxuri slabe/ (Fluxuri slabe + Fluxuri bune) * 100 valoarea Slabe % nu este afectată de prezența fluxurilor multiple Neclasificate. Pentru a afla ce aspecte sunt folosite pentru a determina dacă un flux este slab sau bun, consultați https://aka.ms/cqd_quality_thresholds

Utilizați scala din stânga pentru a măsura valorile asociate apelurilor.

Număr de date CQD

Utilizați scala din dreapta pentru a măsura valorile % Slabe.

Procentaj de date CQD

De asemenea, puteți obține valorile numerice efective plasând mouse-ul deasupra unei bare.

Notă : Exemplul următor este dintr-un set de date eșantion foarte mică, iar valorile nu sunt realist pentru o implementare real.

Date numerice CQD

Volumul general al fluxurilor este un factor important pentru a determina cât sunt de relevante procentele Slabe calculate. Cu cât volumul general al fluxurilor este mai mic, cu atât valorile privind procentele Slabe raportate sunt mai puțin fiabile.

Fila Server-Client și fila Client-Client

Aceste două file furnizează detalii suplimentare pentru fluxurile care au avut loc în scenariile punct final-punct final. Pe ambele file există patru secțiuni care se pot restrânge, reprezentând patru scenarii în cadrul cărora poate avea loc derularea fluxurilor media.

 • Prin cablu, de interior

 • Prin cablu, de exterior

 • Wi-Fi, de interior

 • Wi-Fi, de exterior

Testarea de interior

În timpul procesare, back-end, CQD clasifică un flux ca în interiorul sau extern utilizând informații clădire, dacă există. Puncte finale de fiecare flux sunt asociate cu o adresă de subrețea. Dacă subrețea se află în lista de subrețele în încărcate componente informațiile, apoi se consideră în interiorul. Dacă construirea informații nu încă încărcat, apoi în interiorul Test va întotdeauna clasifica fluxuri ca exterior. Vă rugăm să rețineți că în interiorul Test pentru un scenariu de Client de Server doar ia în seamă punctul final de client. Deoarece serverele sunt întotdeauna în afara din perspectiva unui utilizator, acesta nu este reprezentat în test.

Prin cablu sau Wi-Fi

După cum indică denumirea, acesta este un criteriu de clasificare bazat pe conexiunile client. Din nou, serverul este întotdeauna prin cablu și nu este inclus în calcule.

Notă : În cazul unui flux dat, dacă unul din cele două puncte finale este conectat la o rețea Wi-Fi, atunci acesta este clasificat ca Wi-Fi în CQD.

Selectarea datelor despre produs pentru a vedea în rapoarte

În rezumat și locația îmbunătățit rapoarte, puteți utiliza verticală Filtru de produs pentru a selecta pentru a afișa toate datele de produs, doar Microsoft Teams date sau doar Skype for Business online datele.

Captură de ecran afișează controlului produs filtru cu opțiuni pentru toate, Microsoft Teams și Skype for Business.

În rapoarte detaliate, puteți utiliza dimensiunea echipele pentru a filtra datele la date Microsoft Teams sau Skype for Business online ca parte de definire a raportului.

Încărcarea informațiilor despre Clădire

Tabloul de bord cu rapoartele rezumative CQD include o pagină denumită Încărcare date entitate găzduită   , care poate fi accesată selectând eticheta cu linkul Încărcare date entitate găzduită din colțul din dreapta sus. Această pagină este utilizată pentru ca administratorii să încarce informațiile proprii, de exemplu maparea adresei IP și a informațiilor geografice, maparea fiecărui punct de acces wireless și a adresei MAC etc.

Tablou de bord CQD
 1. Pe pagina Încărcare date entitate găzduită utilizați meniul derulant de pe pagină pentru a alege un tip de fișier de date de încărcat. Tipul fișierului de date denotă conținutul fișierului (de ex.: „Clădire” se referă la maparea adreselor IP și a clădirii, precum și la alte informații geografice). În prezent acceptăm numai tipul de date „Clădire”. Odată cu edițiile viitoare, vor mai fi adăugate și alte câteva tipuri de date.

 2. După ce selectați tipul de fișier de date, selectați Navigați pentru a alege un fișier de date.

  • Fișierul de date trebuie să fie un fișier tsv (valori separate prin tabulatori) sau un fișier csv (valori separate prin virgulă). Dacă se utilizează un fișier csv, orice fișier care conține o virgulă trebuie să aibă ghilimele sau virgula trebuie să fie eliminată. De exemplu, dacă denumirea clădirii dumneavoastră este NY,NY, în fișierul csv ea trebuie să apară sub forma „NY,NY”.

  • Fișierul de date trebuie să nu fie mai mare de 50 MB.

  • În cazul fiecărui fișier de date, fiecare coloană din fișier trebuie să se potrivească unui tip de date predefinit, discutat mai jos în acest subiect.

 3. După ce selectați un fișier de date, specificați Data de început și, opțional, Specificați o dată de sfârșit.

 4. După ce selectați Dată de început, selectați Încărcare pentru a încărca fișierul pe serverul CQD.

  Înainte ca fișierul să fie încărcat, acesta este întâi validat. Odată validat, fișierul este stocat într-un blob Azure. Dacă validarea nu reușește sau dacă fișierul nu poate fi stocat într-un blob Azure, este afișat un mesaj de eroare prin care se solicită o corectare a fișierului. Imaginea de mai jos arată o eroare survenită când numărul de coloane din fișierul de date este corect.

  Exemplu CQD Eroare de validare a încărcării
 5. Dacă în timpul validării nu survine nicio eroare, încărcarea fișierului va reuși. Veți putea vedea apoi fișierul de date încărcat în tabelul Încărcările mele, care prezintă lista completă a tuturor fișierelor încărcate pentru entitatea găzduită curentă, în partea de jos a paginii respective.

  Fiecare înregistrare arată câte un fișier de date încărcat referitor la entitatea găzduită, cu tipul de fișier, ora ultimei actualizări, durata, o descriere și pictograme pentru eliminare și descărcare. Pentru a elimina un fișier, selectați pictograma care reprezintă coșul de gunoi din tabel. Pentru a descărca un fișier, selectați pictograma pentru descărcare din coloana Descărcare a tabelului.

  Tabelul CQD Încărcările mele

Formatul fișierului de date referitoare la entitatea găzduită și structura fișierului de date cu informații despre Clădire

Formatul fișierului de date pe care îl încărcați trebuie să respecte următoarele criterii pentru a fi verificat cu succes în vederea validării înainte de a fi încărcat.

 • Fișierul trebuie să fie un fișier tsv, mai exact, în fiecare rând, coloanele trebuie să fie separate printr-un tabulator, sau un fișier csv, cu fiecare coloană separată prin virgulă.

 • Conținutul fișierului de date nu include capete de tabel. Aceasta înseamnă că primul rând al fișierului de date trebuie să conțină date reale, nu capete de tabel ca „Rețea” etc.

 • Pentru fiecare coloană, tipul de date poate fi doar Șir, Număr sau Bool. Dacă este Număr, valoarea trebuie să fie o valoare numerică; dacă este Bool, valoarea trebuie să fie 0 sau 1.

 • Pentru fiecare coloană, dacă tipul de date este Șir, datele pot lipsi (dat tot trebuie să fie separate printr-un separator adecvat, mai exact, un tabulator sau o virgulă). Astfel, câmpului respectiv i se atribuie o valoare de șir goală.

 • Trebuie să existe 14 coloane pentru fiecare rând, iar fiecare coloană trebuie să aibă următorul tip de date, iar coloanele trebuie să fie în ordinea listată în tabelul de mai jos:

Nume coloană

Tip de date

Exemplu

Rețea

Șir

192.168.1.0

NetworkName

Șir

SUA/Seattle/SEATTLE-SEA-1

NetworkRange

Număr

26

BuildingName

Șir

SEATTLE-SEA-1

OwnershipType

Șir

Contoso

BuildingType

Șir

Terminal IT

BuildingOfficeType

Șir

Inginerie

Localitate

Șir

Seattle

ZipCode

Șir

98001

Țară

Șir

SUA

Stat

Șir

WA

Regiune

Șir

MSUS

InsideCorp

Bool

1

ExpressRoute

Bool

0

Important : 

 • Intervalul de rețea poate fi utilizat pentru a reprezenta un supernet (o combinație de câteva subrețele cu un singur prefix de direcționare). Toate încărcările de construcții noi vor fi verificate pentru a nu conține intervale suprapuse. Dacă ați mai încărcat un fișier de construcție, trebuie să descărcați fișierul curent și să îl reîncărcați pentru a identifica orice suprapuneri și a remedia problema înainte de a reîncărca. Orice suprapunere din fișierele încărcate anterior poate crea mapări incorecte a subrețelelor la construcții din rapoarte.

 • Anumite implementări VPN nu raportează cu precizie informațiile subrețelei. Este recomandat ca atunci când adăugați o subrețea VPN la fișierul de construcție, în loc de o singură intrare pentru subrețea, sunt adăugate intrări separate pentru fiecare adresă din subrețeaua VPN ca o rețea separată pe 32 de biți. Fiecare rând poate avea aceleași metadate de construcție. De exemplu: în loc de un singur rând pentru 172.16.18.0/24, ar trebui să aveți 256 de rânduri, cu câte un rând pentru fiecare adresă între 172.16.18.0/32 și 172.16.18.255/32 inclusiv.

Selectarea tipului de comunicare în rapoartele detaliate

Rapoarte detaliate acceptă consultând fiabilitate calitate și media pentru audio, video și partajarea aplicațiilor și video bazate pe ecran partajarea tipuri de fișiere media. Dimensiuni, măsuri și filtrele specifice pentru un tip de singur media care au fie "Audio", "Video", "AppSharing" sau "VBSS" ca un prefix.

Dimensiunile Tabloului de bord pentru calitatea apelului.

Dacă doriți să vizualizați dimensiuni și măsuri pentru un tip de singur media, noua MediaType dimensiune și filtrarea poate fi necesar. De exemplu, pentru a avea un raport care afișează totalul sesiune numără peste tipuri de fișiere media diferite, includeți dimensiunea MediaType.

Număr total de streams la Tabloul de bord pentru calitatea apelului.

Notă : Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×