Întrebări frecvente

În acest articol

Gestionarea persoanelor de contact

Prezenţa

Apeluri telefonice

Apeluri video

Conferinţe

Gestionarea persoanelor de contact

Cum se adaugă persoane de contact externe la Lista de persoane de contact?

O persoană de contact din afara firmei (care nu apare în directorul firmei) poate fi:

Cum se adaugă persoane de contact de la serviciile publice de mesaje instant în Lista de persoane de contact?

Office Communicator este configurat pentru a accepta conexiunea cu serviciile publice de mesaje instant, astfel încât aveţi posibilitatea să adăugaţi la Lista de persoane de contact Office Communicator persoane de contact pentru mesaje instant de la AOL, Yahoo, MSN şi serviciile Internet din reţeaua Windows Live™. Atunci când adăugaţi o persoană de contact de la serviciile publice de mesaje instant, aveţi posibilitatea să comunicaţi cu acea persoană de contact utilizând mesaje instant. Cu toate acestea, apelurile Communicator (apeluri Voice over IP sau VoIP), apelurile video şi conferinţele audio/video nu sunt moduri acceptate de comunicare cu persoanele de contact de la serviciile publice de mesaje instant.

Pentru adăugarea unei persoane de contact de la serviciile publice de mesaje instant se recomandă utilizarea folderului Outlook Persoane de contact pentru a adăuga numerele de telefon de acasă, mobil şi alte numere de telefon. Acest lucru vă permite să apelaţi persoana de contact utilizând caracteristica clic-pentru-apelare a Communicator.

 1. În Office Outlook, deschideţi folderul Persoane de contact, apoi faceţi clic pe Nou.

 2. În caseta Nume complet, introduceţi numele persoanei de contact. Introducerea informaţiilor în casetele Firmă, Funcţie şi Clasare ca este opţională.

 3. Sub Internet, introduceţi o adresă de poştă electronică pentru persoana de contact şi completaţi următoarele casete:

  • Afişare ca     Numele care doriţi să apară în Lista de persoane de contact Communicator.

  • Adresă mesaje instant     Adresa de mesaje instant a persoanei de contact. În cazul în care acest câmp nu este completat, nu aveţi posibilitatea să adăugaţi persoana de contact la Lista de persoane de contact Communicator. (În cazul în care persoana de contact nu are o adresă de mesaje instant sau nu cunoaşteţi adresa, introduceţi o adresă fictivă ca substituent, cum ar fi numeutilizator@msn.com şi înlocuiţi-o ulterior cu adresa corectă.)

 4. Introduceţi un număr de telefon pentru persoana de contact utilizând formatul E.164: cod de ţară, prefix şi număr local, fără cratime. De exemplu, un număr din SUA arată astfel: 14255550101, unde 1 este codul de ţară, 425 este prefixul şi 5550101 este numărul local.

 5. Salvaţi persoana de contact.

 6. Deschideţi Office Communicator şi în caseta Căutare, tastaţi numele introdus în câmpul Afişare ca din Outlook. Numele persoanei de contact va apărea în caseta Rezultatele căutării.

 7. Glisaţi persoana de contact din caseta Rezultatele căutării într-un grup din Lista de persoane de contact. Acum aveţi posibilitatea să purtaţi conversaţii prin mesaje instant cu persoana de contact. De asemenea, aveţi posibilitatea să faceţi clic pe butonul telefon din partea dreaptă a numelui persoanei de contact. Apelurile Communicator nu sunt acceptate pentru persoanele de contact de la serviciile publice de mesaje instant, dar aveţi posibilitatea să efectuaţi apeluri la numerele de telefon de acasă, de la birou sau de mobil ale persoanelor de contact.

Cum se adaugă persoane de contact externe la Lista de persoane de contact?

Office Communicator şi Office Communications Server 2007 acceptă posibilitatea de conectare cu alte organizaţii, permiţând adăugarea în Lista de persoane de contact a persoanelor de contact din acestea. Atunci când adăugaţi o persoană de contact externă la Lista de persoane de contact, aveţi posibilitatea să comunicaţi cu persoana utilizând toate modurile de comunicare acceptate de ambele organizaţii. De exemplu, în cazul în care ambele organizaţii acceptă apeluri Communicator, apeluri video şi conferinţe audio/video, atunci aveţi posibilitatea să utilizaţi aceste moduri de comunicare pentru comunicarea cu persoana de contact externă.

 1. În caseta Communicator Căutare, tastaţi adresa de poştă electronică sau adresa de mesaje instant a persoanei de contact.

 2. Glisaţi numele persoanei de contact din caseta Rezultatele căutării în Lista de persoane de contact. Persoanele de contact externe din Lista de persoane de contact au afişată pictograma externă în partea dreaptă a numelui persoanei de contact.

Cum se adaugă numerele de telefon ale persoanelor de contact externe care sunt în Lista de persoane de contact proprie?

Pentru a adăuga un număr de telefon al unei persoane de contact externe, solicitaţi ca aceasta să vă acorde nivelul de acces Echipă sau Personal.

De asemenea, aveţi posibilitatea să ştergeţi persoana de contact din Lista de persoane de contact şi să o adăugaţi ulterior prin folderul Persoane de contact Outlook.

 1. Deschideţi Communicator, faceţi clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe numele persoanei de contact şi faceţi clic pe Eliminare din Lista de persoane de contact.

 2. În Office Outlook, deschideţi folderul Persoane de contact, apoi faceţi clic pe Nou.

 3. În caseta Nume complet, introduceţi numele persoanei de contact. Introducerea informaţiilor în casetele Firmă, Funcţie şi Clasare ca este opţională.

 4. Sub Internet, introduceţi o adresă de poştă electronică pentru persoana de contact şi completaţi următoarele casete:

  • Afişare ca Numele care doriţi să apară în Lista de persoane de contact Communicator.

  • Adresă mesaje instant Adresa de mesaje instant a persoanei de contact. Dacă acest câmp nu este completat, nu aveţi posibilitatea să adăugaţi persoana la Lista de persoane de contact. (În cazul în care persoana de contact nu are o adresă de mesaje instant sau nu cunoaşteţi adresa, introduceţi o adresă fictivă ca substituent, cum ar fi numeutilizator@msn.com şi înlocuiţi-o ulterior cu adresa corectă.)

 5. Introduceţi un număr de telefon pentru persoana de contact utilizând formatul E.164: cod de ţară, prefix şi număr local, fără cratime. De exemplu, un număr din SUA arată astfel: 14255550101, unde 1 este codul de ţară, 425 este prefixul şi 5550101 este numărul local.

 6. Salvaţi persoana de contact.

 7. Deschideţi Office Communicator şi în caseta Căutare, tastaţi numele introdus în câmpul Afişare ca din Outlook. Numele persoanei de contact va apărea în caseta Rezultatele căutării.

 8. Glisaţi persoana de contact din caseta Rezultatele căutării într-un grup din Lista de persoane de contact. Acum aveţi posibilitatea să purtaţi conversaţii prin mesaje instant cu persoana de contact. De asemenea, aveţi posibilitatea să faceţi clic pe butonul telefon din partea dreaptă a numelui persoanei de contact. Apelurile Communicator nu sunt acceptate pentru persoanele de contact de la serviciile publice de mesaje instant, dar aveţi posibilitatea să efectuaţi apeluri la numerele de telefon de acasă, de la birou sau de mobil ale persoanelor de contact.

Cum se adaugă la Lista de persoane de contact o persoană de contact din afara firmei, care nu este persoană de contact externă sau utilizator al unui serviciu de mesaje instant public?

Pentru a adăuga la Lista de persoane de contact o persoană de contact din afara firmei, care nu este externă sau de la un serviciu public de mesaje instant, utilizaţi folderul Outlook Persoane de contact pentru a adăuga numerele de telefon de acasă, mobil şi alte numere de telefon. Aceasta vă permite să apelaţi persoana de contact utilizând caracteristica clic-pentru-apelare a Communicator. În cazul persoanelor de contact din afara firmei care nu sunt externe şi nici nu provin de la serviciile publice de mesaje instant, aveţi posibilitatea să apelaţi numerele de telefon ale acelor persoane de contact, dar nu aveţi posibilitatea să comunicaţi prin mesaje instant, să iniţiaţi apeluri Communicator sau apeluri video sau să purtaţi conferinţe Communicator audio/video.

 1. În Outlook, deschideţi folderul Persoane de contact şi faceţi clic pe Nou.

 2. În caseta Nume complet, introduceţi numele persoanei de contact. Introducerea informaţiilor în casetele Firmă, Funcţie şi Clasare ca este opţională.

 3. Sub Internet, introduceţi o adresă de poştă electronică pentru persoana de contact şi completaţi următoarele casete:

  • Afişare ca     Numele care doriţi să apară în Lista de persoane de contact.

  • Adresă mesaje instant     Adresa de mesaje instant a persoanei de contact. În cazul în care acest câmp nu este completat, nu aveţi posibilitatea să adăugaţi persoana la Lista de persoane de contact. (În cazul în care persoana de contact nu are o adresă de mesaje instant sau nu cunoaşteţi adresa, introduceţi o adresă fictivă ca substituent, cum ar fi numeutilizator@msn.com, apoi înlocuiţi-o cu adresa corectă.)

 4. Introduceţi un număr de telefon pentru persoana de contact utilizând formatul E.164: cod de ţară, prefix şi număr local, fără cratime. De exemplu, un număr din SUA arată astfel: 14255550101, unde 1 este codul de ţară, 425 este prefixul şi 5550101 este numărul local.

 5. Salvaţi persoana de contact.

 6. Deschideţi Office Communicator şi în caseta Căutare, tastaţi numele introdus în câmpul Afişare ca din Outlook. Numele persoanei de contact va apărea în caseta Rezultatele căutării.

 7. Glisaţi persoana de contact din caseta Rezultatele căutării într-un grup din Lista de persoane de contact. Acum aveţi posibilitatea să purtaţi conversaţii prin mesaje instant cu persoana de contact. De asemenea, aveţi posibilitatea să faceţi clic pe butonul telefon din partea dreaptă a numelui persoanei de contact. Apelurile Communicator nu sunt acceptate pentru persoanele de contact de la serviciile publice de mesaje instant, dar aveţi posibilitatea să efectuaţi apeluri la numerele de telefon de acasă, de la birou sau de mobil ale persoanelor de contact.

Cum se adaugă persoane de contact „numai cu telefon” la Lista de persoane de contact?

Office Communicator nu oferă o modalitate de a adăuga direct persoane de contact „numai cu telefon” la Lista de persoane de contact. Utilizaţi instrucţiunile oferite în Cum se adaugă la Lista de persoane de contact o persoană de contact din afara firmei, care nu este persoană de contact externă sau utilizator al unui serviciu de mesaje instant public?

De ce nu reuşesc să adaug o persoană de contact din Persoane de contact recente în Lista de persoane de contact?

Este posibil ca persoana să fie o persoană de contact „numai cu telefon” care nu se află în directorul firmei. Fie că aţi apelat dvs. persoana de contact sau v-a apelat aceasta, Communicator nu vă permite să adăugaţi direct o persoană de contact care nu se află în directorul firmei. Utilizaţi instrucţiunile din Cum se adaugă la Lista de persoane de contact o persoană de contact din afara firmei, care nu este persoană de contact externă sau utilizator al unui serviciu de mesaje instant public?

Ce moduri de comunicare sunt acceptate pentru persoanele de contact de la serviciile publice de mesaje instant?

Cu Communicator, aveţi posibilitatea să trimiteţi şi să primiţi mesaje instant de la aplicaţii client de mesaje instant de la AOL, Yahoo, MSN şi de la serviciile Internet din reţeaua Windows Live™. Comunicarea cu persoanele de contact de la serviciile publice de mesaje instant este limitată la mesajele instant. Transferul de fişiere, apelurile Communicator, apelurile video şi conferinţele audio/video nu sunt acceptate pentru comunicarea cu persoanele de contact de la serviciile publice de mesaje instant.

Ce funcţionalităţi sunt oferite pentru comunicarea cu persoanele de contact externe?

Cu Communicator, aveţi posibilitatea să comunicaţi cu persoanele de contact externe utilizând modurile de comunicare acceptate de ambele firme. De exemplu, dacă firma dvs. şi firma persoanei de contact externe acceptă conferinţele audio/video, atunci aveţi posibilitatea să desfăşuraţi conferinţe audio/video cu persoana respectivă. În cazul în care ambele firme acceptă caracteristicile complete pentru transmisiile audio şi video, aveţi posibilitatea să porniţi şi să primiţi apeluri Communicator şi apeluri video.

Cum se identifică firmele externe firmei mele?

Consultaţi-vă cu administratorul de sistem pentru a afla dacă firma unei persoane de contact este externă firmei dvs.

Trebuie să utilizez meniul Adăugare persoane de contact pentru a adăuga persoane de contact în Lista proprie de persoane de contact?

Nu. Pentru persoanele de contact din reţeaua organizaţiei aveţi posibilitatea să tastaţi doar numele persoanei sau adresa de poştă electronică în caseta Căutare şi să glisaţi persoana de contact din caseta Rezultatele căutării într-un grup din Lista de persoane de contact. În mod implicit, Communicator va căuta în directorul firmei şi în folderul Persoane de contact Outlook.

De ce apare eroarea Conexiune Exchange în Communicator?

Eroarea „Conexiune Exchange” apare în Office Communicator atunci când Communicator nu reuşeşte să contacteze serverul Microsoft Exchange pentru a obţine informaţii din calendar, de exemplu, când este liberă persoana de contact. Este posibil c serverul Exchange la care sunteţi conectat să aibă probleme. Când apare eroare „Conexiune Exchange”, încercaţi să planificaţi o întâlnire prin Outlook şi să verificaţi dacă informaţiile liber-ocupat sunt disponibile pentru persoanele de contact. Luaţi legătura cu administratorul de sistem în cazul în care observaţi diferenţe între informaţiile liber-ocupat din Outlook şi Communicator.

Cum se redimensionează coloanele din Lista de persoane de contact?

Nu aveţi posibilitatea să reglaţi lăţimea unei anumite coloane în Lista de persoane de contact, dar aveţi posibilitatea să redimensionaţi lăţimea ferestrei Communicator după dorinţă şi coloanele se vor regla corespunzător.

Cum se sortează persoanele de contact în Lista de persoane de contact? Există posibilitatea de a le sorta din nou?

În mod implicit, Communicator sortează persoanele de contact din fiecare grup întâi după disponibilitate, apoi alfabetic. Persoanele de contact disponibile (acelea care pot fi contactate) au starea de prezenţă Disponibil sau Ocupat. Grupul Persoane de contact recente este o excepţie: persoanele de contact se sortează de sus în jos, începând cu cele cu care aţi comunicat cel mai recent. Pentru a modifica modul de sortare a persoanelor din lista de Persoane de contact, apăsaţi butonul Modificare vizualizare din fereastra Communicator şi selectaţi Sortare persoane de contact după disponibilitate. Această opţiune mută persoanele de contact cu starea Plecat, Indisponibil şi Necunoscut în grupuri, păstrează persoanele de contact cu starea Ocupat sau Disponibil în grupurile lor, iar apoi sortează persoanele de contact în ordine alfabetică.

Ce s-a întâmplat cu meniurile care erau disponibile în Office Communicator 2005?

Meniurile au fost înlocuite cu o interfaţă utilizator care oferă un acces uşor la toate activităţile Communicator. Cu Office Communicator 2007, activităţile frecvente, ca pornirea unui mesaj instant sau efectuarea unui apel se pot realiza din Lista de persoane de contact făcând clic pe butonul din dreapta al mouse-ului şi selectând o opţiune din meniu. De asemenea, aveţi posibilitatea să selectaţi butonul Meniu din fereastra Communicator pentru a vizualiza alte elemente de meniu.

Este posibil să efectuez un apel telefonic fără a adăuga persoana la Lista de persoane de contact?

Da. Aveţi posibilitatea să tastaţi numărul de telefon al persoanei în caseta Căutare şi să faceţi dublu clic pe nume în caseta Rezultatele căutării pentru a efectua apelul telefonic. De asemenea, aveţi posibilitatea să căutaţi persoana după nume şi să apăsaţi ENTER pentru a efectua apelul.

Începutul paginii

Prezenţa

Ce sunt nivelurile de acces şi cum se utilizează?

Nivelurile de acces vă permit să stabiliţi cine vă poate vedea informaţiile de prezenţă şi cât de multe informaţii pot vedea. De exemplu, utilizând nivelurile de acces, aveţi posibilitatea să atribuiţi celor mai apropiaţi colegi nivelul Echipă, astfel încât să aibă posibilitatea să vă vadă numărul de telefon mobil, în timp ce alte persoane de contact cu nivelurile Firmă, Public sau Blocat nu au această posibilitate. Pentru mai multe informaţii despre atribuirea nivelurilor de acces, consultaţi Controlul accesului la informaţiile de prezenţă.

Ce înseamnă butoanele de prezenţă Inactiv şi Ocupat (Inactiv)?

 • Inactiv (butonul verde/galben) înseamnă că persoana de contact este online, dar nu a interacţionat cu computerul sau dispozitivul telefonic în ultimele cinci minute (implicit). Starea persoanei de contact este în tranziţie de la Disponibil la Plecat. Pentru a modifica perioada, faceţi clic pe butonul Meniu, pe Instrumente, pe Opţiuni, setaţi valoarea câmpului Se afişează starea Inactiv când computerul este inactiv timp de următorul număr de minute, apoi faceţi clic pe OK.

 • Ocupat (Inactiv) (butonul galben/portocaliu) înseamnă că persoana de contact este într-o întâlnire sau şi-a setat starea la ocupat, dar nu a interacţionat cu computerul sau dispozitivul telefonic în ultimele 15 minute (implicit). Starea persoanei de contact este în tranziţie de la Ocupat la Plecat. Pentru a modifica perioada, faceţi clic pe butonul Meniu, pe Instrumente, pe Opţiuni, setaţi valoarea câmpului Se afişează starea Plecat dacă starea este Inactiv timp de următorul număr de minute, apoi faceţi clic pe OK.

De ce nu reuşesc să-mi setez starea de prezenţă la Apariţie offline în Communicator 2007?

Unele firme elimină starea Apariţie offline, deoarece aceasta împiedică predictibilitatea prezenţei. De exemplu, în cazul în care un număr semnificativ de utilizatori îşi stabilesc acest mod, valoarea prezenţei în Communicator ar fi redusă semnificativ. Cu toate acestea, modificând nivelul de acces pentru persoane individuale, aveţi posibilitatea să controlaţi ceea ce văd celelalte persoane. De exemplu, în cazul în care nu doriţi să fiţi deranjat de majoritatea persoanelor, aveţi posibilitatea să vă setaţi starea la Nu deranjaţi, iar apoi să oferiţi anumitor persoane permisiunea de a vă întrerupe chiar şi în această stare acordându-le nivelul de acces Echipă.

De ce nota Absent de la birou nu apare în Communicator după ce o setez?

Este posibil ca propagarea în sistemul de Prezenţă a informaţiilor de calendar (liber/ocupat, subiectul şi ora întâlnirii) şi notei absent de la birou să dureze chiar şi 30 de minute. În plus, trebuie să executaţi aplicaţia client Communicator pe un dispozitiv care se conectează la serverul Exchange pentru ca această informaţie să se propage.

Cum influenţează prezenţa apelurile sosite, atunci când vorbesc la telefon?

Tabelul următor prezintă ce se întâmplă la sosirea unui apel în diferitele stări de prezenţă.

Dacă starea de prezenţă este:

Starea este:

Un apel sosit:

Available

Disponibil

Sună pe toate dispozitivele pe care se execută Communicator şi pe computer apare o avertizare de apel. În cazul în care nu se răspunde la apel, acesta ajunge în mod implicit la Poşta vocală.

Inactive

Inactiv

Sună pe toate dispozitivele pe care se execută Communicator şi pe computer apare o avertizare de apel. În cazul în care nu se răspunde la apel, acesta ajunge în mod implicit la Poşta vocală.

Busy Inactive

Ocupat (Inactiv)

Sună pe toate dispozitivele pe care se execută Communicator şi pe computer apare o avertizare de apel. În cazul în care nu se răspunde la apel, acesta ajunge în mod implicit la Poşta vocală

Busy

Ocupat (Întâlnire sau La telefon)

Sună pe toate dispozitivele pe care se execută Communicator şi pe computer apare o avertizare de apel. În cazul în care nu se răspunde la apel, acesta ajunge în mod implicit la Poşta vocală Dacă acceptaţi un apel sosit în timp ce vorbiţi la telefon cu o altă persoană de contact, apelul curent se trece în pauză. Aveţi posibilitatea să faceţi clic pe butonul de reluare pentru a reveni la apelul original.

Do not disturb

Nu deranjaţi

Ajunge la Poşta vocală. Totuşi, apelurile persoanelor cu nivel de acces Echipă sună pe toate dispozitivele pe care se execută Communicator şi avertizarea de apel apare pe computer.

Away

Plecat

Sună pe toate dispozitivele pe care se execută Communicator şi pe computer apare o avertizare de apel. Dacă nu se răspunde, apelul ajunge la Poşta vocală.

Offline

Offline

În mod implicit, toate apelurile sosite merg la Poşta vocală.

Cum se setează Locaţia şi cum funcţionează în cazul în care Communicator se execută pe mai multe dispozitive?

Locaţia trebuie setată manual pentru fiecare dispozitiv pe care se execută Communicator. Pentru a seta Locaţia, faceţi clic pe butonul Prezenţă, pe Locaţie actuală şi selectaţi o Locaţie sau selectaţi Creare locaţie particularizată. Persoanele care au nivelul de acces Echipă sau Personal vor vedea locaţia de la ultimul dispozitiv activ pe care se execută Communicator.

Începutul paginii

Apeluri telefonice

Care este diferenţa între Controlul apelurilor la distanţă şi comunicaţii unificate?

Office Communicator se configurează de obicei pentru Controlul apelurilor la distanţă (RCC, Remote Call Control) sau pentru Comunicaţii unificate (UC, Unified Communications). Cu RCC, Communicator este integrat cu centrala telefonică a firmei şi în timp ce utilizaţi Communicator pentru a efectua, primi, redirecta şi controla apeluri, fluxul audio este transmis în continuare prin telefonul tradiţional de pe birou.

Cu UC, cunoscută şi sub numele de Enterprise Voice, centrala telefonică tradiţională este înlocuită de Office Communicator şi un telefon IP sau dispozitiv audio USB conectat la computer. Fluxul audio UC se transmite prin computer sau prin dispozitivul USB conectat la computer. UC oferă caracteristici de telefonie avansate, inclusiv:

 • Apelarea din interiorul sau exteriorul unui paravan de protecţie.     Utilizatorii au posibilitatea să participe la sesiuni de comunicare vocală prin IP care traversează aplicaţii NAT (Network Address Translator) şi paravane de protecţie. Utilizatorii care lucrează de acasă sau de la distanţă au posibilitatea să apeleze întreprinderea din orice loc cu conexiune Internet, fără costurile aferente apelurilor interurbane şi fără a recurge la reţele virtuale private (VPN).

 • Reguli de redirijare a apelurilor     Communicator 2007 oferă setări robuste pentru redirectarea apelurilor, uşor de configurat. Utilizatorii au posibilitatea să seteze: redirijarea apelurilor la alt utilizator, număr de telefon sau dispozitiv, apelarea simultană a unui alt număr de telefon sau redirijarea apelurilor nepreluate la un alt număr, persoană de contact sau la Poşta vocală.

 • Adăugarea unui subiect şi a unei importanţe la un apel.     Utilizatorii au posibilitatea să adauge un subiect şi un semnalizator de importanţă la un apel Communicator spre exterior, ceea ce permite destinatarului să determine rapid motivul pentru care sunaţi, precum şi cât de urgentă este problema.

Cum ştiu dacă în aplicaţia Communicator s-au activat Controlul apelurilor la distanţă sau Comunicaţiile unificate?

Pentru a determina dacă în aplicaţie s-au activat Controlul apelurilor la distanţă sau Comunicaţiile unificate, faceţi clic pe butonul telefon al unei persoane de contact. Dacă apare opţiunea Dispozitiv de apelare preferat, înseamnă că aplicaţia permite Controlul apelurilor la distanţă. Dacă nu apare opţiunea Dispozitiv de apelare preferat, este posibil ca în aplicaţie să fie activate Comunicaţiile unificate. Cu toate acestea, în cazul în care opţiunea Dispozitiv de apelare preferat nu apare şi aplicaţia nu permite Comunicaţii unificate, este posibil să lucraţi în configuraţie Standard Client Access License (CAL). Consultaţi administratorul de sistem pentru detalii.

Unde este tastatura de telefon?

În sistemele de Poştă electronică sau conferinţe telefonice, vi se solicită frecvent fie să introduceţi un cod PIN, fie să efectuaţi o selecţie introducând un număr. Pentru a introduce un cod PIN sau a răspunde la sistemele vocale automate, trebuie să introduceţi numere de la tastatura telefonului sau de la tastatura telefonică din Communicator. În cazul în care sunt activate comunicaţiile unificate, tastatura telefonică este disponibilă în timpul conexiunii şi după aceasta. În timp ce se conectează apelul, tastatura telefonică este disponibilă în zona Control apeluri în partea dreaptă a ferestrei Conversaţie.

După ce se conectează apelul, tastatura telefonică este disponibilă în zona Control apeluri, în partea stângă.

Tot nu reuşesc să văd tastatura telefonică. Unde este?

Este posibil să nu aveţi o tastatură telefonică pe ecran în cazul în care utilizaţi instalarea Communicator Standard sau utilizaţi Communicator pentru a controla un telefon standard (cu centrală telefonică). În astfel de implementări, prezenţa tastaturii telefonice depinde de implementarea de gateway pentru Controlul apelurilor la distanţă (RCC). Pentru mai multe informaţii, luaţi legătura cu administratorul de sistem. În cazul în care nu aveţi o tastatură telefonică pe ecran, trebuie să introduceţi numerele (precum codurile PIN şi selecţiile într-un meniu vocal) direct de pe aparatul telefonic.

Ce este un apel Communicator şi de ce să-l aleg?

Un apel Communicator este un apel VoIP (Voice over Internet Protocol) la dispozitivele persoanei de contact pe care se execută Office Communicator.

 • Un apel Communicator la o persoană de contact cu Comunicaţii unificate activate sună pe toate dispozitivele activate pentru Communicator ale persoanei de contact, cum sunt computerul de birou, computerul laptop, telefonul mobil şi telefonul IP. Utilizatorii cu Comunicaţii unificate au posibilitatea să efectueze apeluri Communicator la persoanele de contact externe pentru a evita centrala telefonică publică şi a efectua apeluri VoIP.

 • Un apel Communicator la o persoană de contact cu Controlul apelurilor la distanţă activat sună pe toate dispozitivele activate pentru Communicator ale persoanei de contact, dar telefonul integrat în reţeaua telefonică privată nu va suna. Un utilizator cu Controlul apelurilor la distanţă activat poate utiliza un apel Communicator pentru a evita centrala telefonică privată şi a efectua un apel direct la un utilizator Communicator.

Care ar putea fi cauza unui apel Communicator nereuşit la o persoană de contact din afara organizaţiei?

Communicator este o soluţie securizată de comunicaţii la nivel de întreprindere. Apelurile Communicator sunt apeluri VoIP care necesită ca destinatarul acestora să aibă capacitatea de a accepta apelurile. Nu se acceptă efectuarea unui apel Communicator la o persoană de contact din afara organizaţiei, un utilizator al unui serviciu public de mesaje instant sau o persoană de contact „numai cu telefon”, cum ar fi un prieten, membru al familiei sau coleg. Pentru o persoană de contact din afara organizaţiei, care nu aparţine unei organizaţii în relaţii federative cu organizaţia dvs., efectuaţi apelul utilizând o centrală telefonică publică sau privată sau numărul de telefon mobil.

Ce numere de telefon sunt corecte pentru apelarea persoanelor de contact?

Communicator respectă standardul E.164 pentru numerele de telefon. E.164 este un plan de numerotare internaţională pentru sistemele de telefonie publice în care fiecare număr conţine codul ţării, prefixul şi numărul abonatului.

Un număr E.164 poate să conţină maxim 15 cifre. De exemplu:

+14255550101

Număr

Descriere

1

Codul ţării pentru Statele Unite

425

Prefixul pentru Redmond, Washington

5550101

Numărul local al abonatului

+442075551234

Număr

Descriere

44

Codul ţării pentru Marea Britanie

207

Prefixul pentru Londra

5551234

Numărul local al abonatului

Aveţi posibilitatea să introduceţi numărul în mai multe locuri în Communicator şi Outlook. Ca regulă, trebuie să utilizaţi standardul E.164 şi să includeţi şi semnul + înainte de număr. Cea mai bună practică: utilizaţi numai caractere alfanumerice atunci când introduceţi numere de telefon, deoarece regulile de normalizare definite vor formata numărul pentru dvs. Formatele acceptabile de numere de telefon sunt controlate prin regulile de normalizare definite pe Office Communications Server. În cazul în care Communicator nu acceptă un număr de telefon, luaţi legătura cu administratorul de sistem.

Pot să apelez numere ca 1-800-TAXI utilizând Communicator?

Da, aveţi posibilitatea să introduceţi numere de genul 1-800 şi numere cu caractere alfabetice în caseta Căutare. Numerele de telefon introduse în caseta Căutare sunt normalizate şi se efectuează conversia caracterelor alfabetice în numere pentru efectuarea apelului.

De ce am posibilitatea să introduc caractere alfabetice în caseta Căutare, dar nu în casetele de dialog Număr nou sau Editare număr de telefon?

Regulile de normalizare, definite pe Office Communications Server, se aplică diferit la numerele de telefon introduse în câmpurile din casetele de dialog Editare număr telefon sau Număr nou. Caracterele alfanumerice nu sunt acceptate în Editare număr telefon şi Număr nou.

Ce s-a întâmplat cu redirijarea în funcţie de locaţie? Nu mai este disponibilă în Communicator?

Centralele telefonice private actuale oferă din ce în ce mai des caracteristica de îngemănare, oferind astfel apeluri VoIP, precum şi apeluri RCC, ceea ce vă permite să răspundeţi la un apel direct de pe computer (utilizând dispozitive USB ataşate, dispozitive telefonice, căşti) sau de la telefonul din reţeaua de telefonie privată.

În plus, cu Communicator 2007, aveţi posibilitatea să răspundeţi la apeluri direct de pe laptop, indiferent de locul în care vă aflaţi, în cazul în care sunteţi conectat la Communicator. De asemenea, aveţi posibilitatea să efectuaţi apeluri de pe laptop utilizând reţeaua organizaţiei.

Începutul paginii

Apeluri video

Pot să efectuez un apel video la un utilizator non-Communicator?

Apelurile video la utilizatorii din afara organizaţiei sunt acceptate numai pentru utilizatorii externi. Apelurile video la utilizatorii din afara directorului corporaţiei, de exemplu prieteni şi familie sau utilizatori ai serviciilor publice de mesaje instant precum Windows Live, MSN sau Yahoo! Messenger nu sunt acceptate.

Începutul paginii

Conferinţe

Care este diferenţa dintre „Partajare informaţii utilizând Live Meeting” şi „Întâlnire acum utilizând serviciul Live Meeting”?

Partajare informaţii utilizând Live Meeting porneşte Live Meeting şi conectează persoanele de contact selectate în Lista de persoane de contact la serverul Office Communications. Dacă persoanele de contact sunt deja într-o conferinţă Communicator, acestea sunt conectate la acelaşi server Office Communications care se utilizează pentru conferinţa existentă. Întâlnire acum utilizând serviciul Live Meeting utilizează întâlnirea „Întâlnire acum” din contul de la serviciul Live Meeting.

În mod normal se utilizează Partajare informaţii utilizând Live Meeting dacă toţi participanţii la conferinţă sunt interni, cum ar fi colegii şi partenerii externi. Scenariile obişnuite includ întâlniri conferinţă cu membrii echipei şi întâlniri strategice cu partenerii externi. Întâlnire acum utilizând serviciul Live Meeting se utilizează în cazul în care conferinţa include utilizatori externi, cum ar fi clienţii şi persoanele de contact personale. Scenariile obişnuite includ apeluri de vânzări şi sesiuni de instruire pentru clienţi.

De ce pictograma Live Meeting nu apare întotdeauna în fereastra de Conversaţie?

Atunci când persoanele participă la un apel telefonic unu la unu sau comunică prin mesaje instant, în mod obişnuit preferă să ia notiţe singuri. Prin urmare, pictograma Live Meeting se afişează numai atunci când există mai mult de două persoane într-o conversaţie. Dacă doriţi să activaţi Live Meeting pentru o conferinţă de două persoane, faceţi clic cu butonul din dreapta al mouse-ului în Lista de persoane de contact, apoi faceţi clic pe Partajare informaţii utilizând Live Meeting.

Cum să-mi configurez contul Live Meeting?

 1. Lansaţi aplicaţia client Live Meeting, faceţi clic pe butonul Meniu în bara de titlu Live Meeting şi selectaţi Deschidere conturi utilizator. (La prima executare a aplicaţiei Live Meeting, caseta de dialog Conturi utilizator apare automat).

 2. Introduceţi informaţiile de Log on la Live Meeting sau adresa URL a portalului.

 3. Faceţi clic pe Testare conexiune pentru verificare.

Dacă utilizez Office Communicator 2007, am posibilitatea să desfăşor o conferinţă Live Meeting cu persoanele de contact care utilizează Communicator 2005?

Nu. Conferinţele Live Meeting între Communicator 2007 şi Communicator 2005 (sau Windows Messenger 5.1) nu sunt acceptate. Persoana de contact cu Communicator 2007 care iniţiază o astfel de conferinţă va primi până la urmă un mesaj de expirare.

Pot să desfăşor o conferinţă Live Meeting cu un utilizator al unui serviciu public de mesaje instant?

Nu. Conferinţele Live Meeting cu persoane de contact care utilizează servicii publice de mesaje instant nu sunt acceptate. Dacă sunteţi într-o conferinţă prin mesaje instant cu un utilizator al unui serviciu public de mesaje instant şi treceţi de la sesiunea de mesaje instant la o conferinţă Live Meeting, veţi primi în cele din urmă un mesaj de expirare.

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×