Înțelegerea casetei de dialog Formatare obiect din Publisher

Utilizați următoarele opțiuni din caseta de dialog Formatare obiect pentru a aplica formatarea la casete text, forme automate, tabele, imagini și WordArt din Publisher.

Notă: Unele dintre filele casetei de dialog sunt disponibile în funcție de obiectul pe care l-ați selectat.

Despre ce filă doriți să învățați?

Fila Culori și linii

Utilizați fila Culori și linii pentru a aplica o culoare de umplere, linii sau borduri artistice la un obiect selectat sau la celulele din tabel selectate.

Umplere

Culoare Selectați culoarea de umplere din paletă sau selectați una dintre opțiunile din listă:

 • Culori schemă Selectați culorile din schema de culori aplicată din publicație.

 • Culori standard Selectați dintr-un set standard de culori.

 • Fără umplere Faceți clic pe această opțiune pentru a nu utiliza nicio umplere pentru obiectul selectat. Obiectele fără umplere au un fundal transparent.

 • Mai multe culori Faceți clic pe această opțiune pentru a deschide caseta de dialog Culori. Se poate selecta o culoare nouă din paleta standard de culori sau se poate selecta o culoare particularizată, care se definește utilizând modelul de culoare RGB, HSL sau CMYK. De asemenea, se poate selecta o culoare PANTONE®.

  Notă: Culorile PANTONE® afișate aici pot să nu se potrivească cu standardele identificate PANTONE. Consultați publicațiile color curente PANTONE pentru culori precise. PANTONE® și alte mărci comerciale Pantone, Inc. sunt proprietatea Pantone, Inc. © Pantone, Inc., 2007.

Efecte de umplere Faceți clic pe această opțiune pentru a deschide caseta de dialog Efecte de umplere, în care se pot aplica efecte cum ar fi gradienți, texturi, modele, umpleri cu imagine și tente.

Transparență Introduceți un procent de transparență în caseta Transparență sau utilizați cursorul pentru a seta transparența umplerii. Această opțiune este disponibilă doar dacă selectați o umplere.

Linie

Culoare Selectați culoarea de umplere pe care o doriți din paletă sau selectați una dintre opțiunile din listă:

 • Culori schemă Selectați culorile din schema de culori aplicată din publicație.

 • Culori standard Selectați dintr-un set standard de culori.

 • Fără contur Faceți clic pe această opțiune pentru a nu da obiectului selectat niciun contur.

 • Mai multe culori Faceți clic pe această opțiune pentru a deschide caseta de dialog Culori. Se poate selecta o culoare nouă din paleta standard de culori sau se poate selecta o culoare particularizată, care se definește utilizând modelul de culoare RGB, HSL sau CMYK. De asemenea, se poate selecta o culoare PANTONE®.

Transparență Introduceți un procent de transparență în caseta Transparență sau utilizați cursorul pentru a seta transparența umplerii. Această opțiune este disponibilă doar dacă selectați o umplere. (Indisponibilă în Publisher 2007.)

Lățime - Introduceți o grosime de linie. Această opțiune nu este disponibilă dacă selectați Fără culoare. (În Publisher 2007, ea se numește Grosime.)

Tip compus selectați un stil de linie și o grosime combinate din lista de opțiuni sau faceți clic pe BorderArt pentru a accesa caseta de dialog BorderArt. Această opțiune este disponibilă doar dacă ați selectat o umplere. (În Publisher 2007, ea se numește Stil.)

Tip linie întreruptă - Selectați un stil de linie întreruptă din listă. Această opțiune nu este disponibilă dacă selectați Fără culoare. (Nu este disponibilă în Publisher 2007.)

Tip capăt - Selectați Rotund, Pătrat sau Plat din listă. Această opțiune nu este disponibilă dacă selectați Fără culoare. (Nu este disponibilă în Publisher 2007.)

Tip unire - Selectați Relief, Unghi ascuțit sau Rotund din listă și creați diferite tipuri de colț pentru linia dvs. Această opțiune nu este disponibilă dacă selectați Fără culoare. (Nu este disponibilă în Publisher 2007.)

BorderArt - Faceți clic pe acest buton pentru a deschide caseta de dialog BorderArt, unde puteți selecta o bordură grafică pentru obiect.

Previzualizare - Afișează stilurile de umplere și de linie selectate. Secțiunea Preview este disponibilă doar pentru tipuri de obiecte care au dimensiuni dreptunghiulare, cum ar fi casetele text, tabelele, imaginile și formele automate dreptunghiulare. Butoanele din jurul secțiunii Previzualizare corespund liniilor pentru obiect. Puteți aplica formatări de linie pentru linii individuale dacă selectați numai butoanele care corespund liniilor pe care doriți să le modificați. Publisher afișează butoane care corespund liniilor verticale și orizontale ce despart celulele tabelului. Dacă ați configurat diagonale de celulă, Publisher afișează un buton care corespunde liniei diagonale. Dacă tipul de obiect este un tabel, Publisher afișează butoane care corespund liniilor verticale și orizontale ce despart celulele tabelului. De asemenea, dacă ați configurat diagonale de celulă, Publisher afișează un buton care corespunde liniei diagonale.

Setări prestabilite Faceți clic pe una dintre opțiunile Setări prestabilite pentru a aplica un set de linii la obiect. Puteți selecta opțiuni care corespund cu opțiunile fără linii, toate bordurile sau toate bordurile și divizorii de celulă.

Desenare bordură în interiorul cadrului - Selectați această opțiune pentru a desena o bordură adăugată în mod egal spre interiorul și spre exteriorul cadrului obiectului, nu doar în afara cadrului.

Notă: Pentru anumite forme automate, cum ar fi Față zâmbitoare, Cilindru sau Fulger, această opțiune nu este disponibilă.

Aplicare setări pentru tipul de obiecte noi - Selectați această opțiune pentru a păstra setările de umplere și linie ca setări implicite pentru toate obiectele noi cu același tip de obiect.

Notă: Această casetă de selectare este disponibilă numai dacă obiectul pe care îl formatați este o casetă text sau o formă automată.

Efecte formă - Aceasta deschide caseta de dialog Formatare formă și vă oferă acces la efectele Umplere, Umbră, Reflexie, Strălucire, Muchii atenuate, Format 3-D și Rotație 3-D. (Nu este disponibilă în Publisher 2007.)

Începutul paginii

Fila Dimensiune

Notă: Dacă selectați un tabel și ați activat suportul pentru limbi est-asiatice sau cu scriere de la dreapta la stânga în Setările de limbă din Microsoft Office system, această filă se numește Dimensionare și direcție.

Dimensionare și rotire

Înălțime Introduceți înălțimea dorită pentru obiect.

Lățime Introduceți lățimea dorită pentru obiect.

Rotație Introduceți unghiul, de la 0 la 359 de grade, la care doriți să se rotească obiectul în sens orar.

Note: 

 • Setările Înălțime și Lățime sunt întotdeauna dimensiunile unui obiect care nu este rotit.

 • Când modificați setările Înălțime și Lățime sub Dimensiune și rotație, setările proporționale Înălțime și Lățime de sub Scară se modifică în mod corespunzător.

Scară

Înălțime Introduceți înălțimea pe care o doriți pentru tabel, ca procent din dimensiunea inițială.

Lățime Introduceți lățimea pe care o doriți pentru tabel, ca procent din dimensiunea inițială.

Note: 

 • Setările Înălțime și Lățime sunt întotdeauna dimensiunile unui obiect care nu este rotit.

 • Când se modifică setările Înălțime și Lățime sub Scară, setările exacte Înălțime și Lățime de sub Dimensionare și rotire se modifică în mod corespunzător.

Blocare raport aspect Bifați această casetă de selectare pentru a menține setările Înălțime și Lățime în același raport. De exemplu, dacă se modifică Înălțimea la 150 de procente, Publisher modifică automat Lățimea la 150 de procente.

Începutul paginii

Fila Aspect

Utilizați fila Aspect pentru a determina poziția exactă a obiectului pe pagină. De asemenea, puteți alege opțiuni de încadrare a textului în jurul unui tabel care se află deasupra unei casete text sau deasupra unei Forme automate care conține text.

Poziție obiect Dacă tabelul se află deasupra unei casete text sau a unei forme automate, alegeți dacă doriți să fie În linie sau să aibă o poziție Exact (fixă).

Poziția pe pagină

Selectați aceste opțiuni pentru a poziționa obiectul în pagină cu precizie. Aceste opțiuni nu sunt disponibile pentru obiecte în linie.

Orizontal Introduceți dimensiunea spațiului dorit între obiect și partea paginii listată în caseta De la.

De la Alegeți partea paginii (Colțul din stânga sus, Centru sau Colțul din dreapta sus) de unde doriți să se măsoare poziția orizontală a obiectului.

Vertical Introduceți dimensiunea spațiului dorit între obiect și partea paginii listată în caseta De la.

De la Alegeți partea paginii (Colțul din stânga sus, Centru sau Colțul din dreapta sus) de unde doriți să se măsoare poziția verticală a obiectului.

Stil de încadrare Dacă obiectul se află deasupra unei casete de text sau a unei Forme automate cu text, se poate alege modul de încadrare a textului în jurul obiectului.

 • Pătrat Încadrează textul în jurul tuturor laturilor dreptunghiului de selectare a obiectului.

 • Restrâns Încadrează textul cât mai aproape de obiect.

 • Printre Încadrează textul în jurul perimetrului și în interiorul oricărei porțiuni deschise a obiectului.

 • Sus și jos Încadrează textul deasupra și dedesubtul obiectului, dar nu și în lateral.

 • Niciuna Elimină toate formatările de încadrare a textului, astfel încât textul să nu se încadreze în jurul obiectului. Dacă obiectul este transparent, textul din spatele lui se va vedea. În caz contrar, textul va fi ascuns în spatele obiectului.

Încadrare text Dacă obiectul este deasupra unei casete text sau a unei forme automate și selectați Pătrat, Strâns sau Printre sub Stil de încadrare, puteți alege modul de amplasare a textului.

 • Ambele părți Plasează textul de ambele părți ale obiectului.

 • Numai stânga Plasează textul pe partea stângă a obiectului.

 • Numai dreapta Plasează textul pe partea dreaptă a obiectului.

 • În cel mai mare spațiu disponibil Plasează textul pe partea cu cel mai mult spațiu din obiect.

Distanță de la text Dacă obiectul este deasupra unei casete text sau a unei forme automate și este un obiect în linie sau ați selectat Pătrat sub Stil de încadrare, puteți determina distanța dintre dreptunghiul de selectare al obiectului și textul care este încadrat în jurul lui.

 • Automat Când bifați această casetă de selectare, Publisher amplasează automat text la distanța implicită (0,04 mm) de obiect. Pentru a modifica setările, debifați caseta de selectare Automat, apoi introduceți măsurile pe care le doriți în casetele Sus, Jos, Stânga și Dreapta.

Aliniere orizontală Dacă poziția este În linie, puteți alege dacă doriți să rămână pe o parte a casetei text sau a Formei automate sau să se mute dintr-o parte în alta, pe măsură ce se adaugă sau se șterge text.

 • Stânga Faceți clic pe această opțiune pentru a menține obiectul în linie lângă partea stângă a casetei text sau a Formei automate pe măsură ce se adaugă sau se șterge text.

 • Dreapta Faceți clic pe această opțiune pentru a menține obiectul în linie lângă partea dreaptă a casetei text sau a Formei automate pe măsură ce se adaugă sau se șterge text.

 • Se mută obiectul odată cu textul Faceți clic pe această opțiune pentru a menține obiectul în linie într-un anumit loc într-o linie de text, astfel încât să se mute dintr-o parte în alta a casetei text sau a Formei automate pe măsură ce se adaugă sau se șterge text.

Începutul paginii

Fila Casetă text

Dacă doriți să alegeți opțiunile de amplasare și de potrivire a textului într-o casetă text sau într-o Formă automată care conține text, puteți folosi fila Casetă text.

Notă: Fila Casetă text este disponibilă doar când obiectul selectat este o casetă text sau o Formă automată care conține text.

Aliniere verticală

Alegeți dacă doriți să aliniați textul Sus, La mijloc sau Jos în caseta text sau în Forma automată.

Margini casetă text

Stânga Introduceți dimensiunea spațiului pe care îl doriți între partea din stânga a casetei text sau a Formei automate și textului din ea.

Dreapta Introduceți dimensiunea spațiului pe care îl doriți între partea din dreapta a casetei text sau a Formei automate și textului din ea.

Sus Introduceți dimensiunea spațiului pe care îl doriți între partea de sus a casetei text sau a Formei automate și textului din ea.

Jos Introduceți dimensiunea spațiului pe care îl doriți între partea de jos a casetei text sau a Formei automate și textului din ea.

Potrivire automată text

Fără potrivire automată Această opțiune păstrează dimensiunea textului exact așa cum ați setat-o pentru caseta text sau Forma automată.

Potrivire text la depășire Această opțiune reduce dimensiunea în puncte a textului din caseta text sau din Forma automată până la cea pentru care nu există text în zona de depășire.

Cea mai bună potrivire Această opțiune reduce sau extinde textul, astfel încât să se potrivească cu caseta text sau cu Forma automată la redimensionare.

Creștere casetă text pentru potrivire Această opțiune extinde caseta text sau Forma automată când textul depășește marginile. (Nu este disponibilă în Publisher 2007.)

Notă: Această casetă text sau Formă automată este posibil să se extindă în afara paginii sau în alte obiecte, când este selectată această opțiune.

Rotire cu 90° a textului din Forma automată Această casetă de selectare rotește textul dinăuntrul casetei text sau a Formei automate în unghi drept (cu 90 de grade), la dreapta.

Includere „Continuare la pagina...”. Această casetă de selectare include notificarea Continuare la pagina [număr pagină] în caseta text sau în Forma automată.

Includere „Continuare de la pagina...”. Această casetă de selectare include notificarea Continuare de la pagina [număr pagină] în caseta text sau în Forma automată.

Coloane Acest buton afișează caseta de dialog Coloane, în care se selectează numărul de coloane și spațiul dintre ele.

Notă: Această opțiune nu este disponibilă pentru Forme automate, cu excepția dreptunghiurilor, sau dacă selectați opțiunea Potrivire text la depășire sau Cea mai bună potrivire.

Începutul paginii

Fila Imagine

Dacă doriți să comprimați imaginile dintr-o publicație, să restaurați culorile originale ale unei imagini sau să setați opțiuni pentru trunchierea și controlul culorilor, luminozității și contrastului unei imagini, puteți utiliza, în caseta de dialog Formatare imagine, fila Imagine.

Notă: Fila Imagine este disponibilă când obiectul selectat este o imagine sau este o formă cu o umplere imagine. Dacă obiectul este o formă, instrumentele Trunchiere sunt dezactivate, însă sunt activate Control imagine și Comprimare.

Trunchiere din

În casetele Stânga, Dreapta, Sus și Jos, introduceți trunchierea pe care o doriți pentru imagine. Dacă introduceți o valoare de trunchiere negativă, Publisher va trunchia în exces imaginea, prin urmare cadrul va depăși imaginea. Dacă ați aplicat o umplere la imagine, zona trunchiată negativ a cadrului va afișa umplerea. În caz contrar, zona trunchiată negativ va fi transparentă.

Transparență

Transparență Introduceți un procent de transparență în caseta Transparență sau utilizați cursorul pentru a seta transparența imaginii. Această opțiune nu este disponibilă în Publisher 2007.

Luminozitate și contrast

 • Luminozitate Introduceți un procent în caseta Luminozitate sau utilizați cursorul pentru a seta luminozitatea imaginii. Nivelul implicit este 50 de procente de luminozitate. Mărirea luminozității face imaginea mai luminoasă. Micșorarea luminozității face imaginea mai întunecată.

 • Contrast  Introduceți un procent în caseta Contrast sau utilizați cursorul pentru a seta contrastul imaginii. Micșorarea contrastului va micșora și diferența dintre zonele luminoase și cele umbrite, ceea ce estompează imaginea. Mărirea contrastului exagerează diferența dintre zonele luminoase și cele umbrite, iar acest lucru dă imaginii un contrast foarte puternic.

Recolorare

 • Culoare Selectați culoarea de umplere din paletă sau selectați una dintre opțiunile din listă:

  • Culori schemă Selectați culorile din schema de culori aplicată din publicație.

  • Culori standard Selectați dintr-un set standard de culori, de la roșu la albastru.

  • Fără umplere Face ca tabelul selectat sau celulele selectate să nu aibă nicio umplere. Celulele fără umplere au un fundal transparent.

  • Mai multe culori Deschide caseta de dialog Culori. Se poate selecta o culoare nouă din paleta standard de culori sau se poate selecta o culoare particularizată, utilizând modelul de culori RGB, HSL sau CMYK. De asemenea, se poate selecta o culoare PANTONE®.

  • Tente Deschide caseta de dialog Efecte de umplere, unde puteți aplica nuanțe ale culorii selectate momentan.

 • Comprimare  Afișează caseta de dialog Comprimare imagini și controlează modul în care se comprimă imaginile.

 • Resetare culoare Restaurează culorile originale. (În Publisher 2007, aceasta se numește Resetare.)

 • Reinițializare totală Resetează trunchierea și controalele de imagine aplicate la imagine. Reinițializarea afectează toate modificările de formatare aplicate la imaginea selectată, prin fila Imagine din caseta de dialog Formatare imagine. (Nu este disponibilă în Publisher 2007.)

 • Efecte formă - Aceasta deschide caseta de dialog Formatare formă și vă oferă acces la efectele Umplere, Umbră, Reflexie, Strălucire, Muchii atenuate, Format 3-D și Rotație 3-D. (Nu este disponibilă în Publisher 2007.)

Începutul paginii

Fila Proprietăți celulă

Utilizați fila Proprietăți celulă pentru a selecta opțiunile de plasare a datelor în celula unui tabel.

Notă: Fila Proprietăți celulă este disponibilă numai când obiectul selectat este un tabel.

Aliniere verticală

Alegeți dacă doriți să aliniați textul Sus, La mijloc sau Jos în celula de tabel.

Margini casetă text

Puteți utiliza aceste setări pentru a controla spațierea dintre rândurile și coloanele dintr-un tabel.

Stânga Introduceți dimensiunea spațiului pe care îl doriți între partea din stânga a celulei de tabel sau a formei automate și textul din interior.

Dreapta Introduceți dimensiunea spațiului pe care îl doriți între partea din dreapta a celulei de tabel sau a formei automate și textul din interior.

Sus Introduceți dimensiunea spațiului pe care îl doriți între marginea de sus a celulei de tabel sau a formei automate și textul din interior.

Jos Introduceți dimensiunea spațiului pe care îl doriți între partea de jos a celulei de tabel sau a formei automate și textul din interior.

Rotire cu 90° a textului din forma automată Bifați această casetă de selectare pentru a roti textul dinăuntrul celulei de tabel sau a formei automate în unghi drept (cu 90 de grade), la dreapta.

Începutul paginii

Fila Text alternativ

Utilizați această filă pentru a introduce text alternativ pentru obiectul dvs., astfel încât persoanele cu probleme de vedere sau cu deficiențe cognitive să poată înțelege obiectul.

Notă: În Publisher 2007, această filă se numește Web.

Aplicați modificările

După ce ajustați setările pe toate filele, faceți clic pe OK pentru a aplica modificările la obiect.

Începutul paginii

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×