Centrum pomocy produktu OneDrive

Praca zespołowa

Możesz współpracować z innymi osobami w celach zawodowych lub prywatnych. Usługi OneDrive i OneDrive dla Firm umożliwiają łatwe udostępnianie plików i folderów.

Udostępnij pliki teraz

Polecane szkolenia

Szkolenia dotyczące usługi OneDrive

Szkolenia dotyczące usługi OneDrive

Uzyskaj wszystkie materiały szkoleniowe dotyczące usług OneDrive i OneDrive dla Firm.

Przejdź do szkoleń

Telefon, komputer stacjonarny i tablet z wyświetlonym dokumentem przechowywanym w usłudze OneDrive

Co to jest OneDrive?

Przechowuj zdjęcia, pliki i foldery i udostępniaj je innym osobom z dowolnego miejsca.

Więcej informacji

Po lewej stronie laptop z dokumentem i strzałką w górę wskazującą logo usługi OneDrive, po prawej stronie logo usługi OneDrive ze strzałką w dół wskazującą trzy symbole osób

Przechowywanie, udostępnianie, synchronizowanie

Przechowuj pliki w chmurze, aby mieć do nich dostęp z dowolnego miejsca.

Dowiedz się jak

Dokument programu Word, w którym dwie osoby wprowadzają zmiany, oraz logo usługi OneDrive

Praca zespołowa

Przechowując pliki w chmurze, możesz bezproblemowo współpracować ze swoim zespołem.

Rozpocznij teraz