Kadry — porady i wskazówki

Współpraca nad opisem stanowiska
Kadry
Tworzenie udostępnionego podręcznika wprowadzającego dla nowych pracowników
Kadry
Tworzenie witryny intranetowej do udostępniania materiałów szkoleniowych
Kadry
Utrzymywanie kontaktu z kandydatami do pracy
Kadry
Udostępnianie wiedzy zespołu nowym pracownikom
Kadry
Zapewnianie nowym pracownikom kontaktu z innymi nowymi osobami i dostępu do opiekunów
Kadry