Udostępnianie informacji i zbieranie opinii w zespole
Komunikacja
Spotkania online z członkami zespołu
Komunikacja
Konfigurowanie obszaru roboczego opartego na czacie dla zespołu
Komunikacja