Zwiększanie wydajności za pomocą progi odchylenie w pakiecie Office Project 2007

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Przez Bonnie Biafore

Porównanie kosztów i planowanie wariancji z Ustawianie progów projektu to doskonały sposób na śledzenie wydajności i uzyskać wczesnych ostrzeżeń dotyczących poślizg i przekroczenia.     Ale, zanim zostanie wyświetlony, jeśli jesteś związaną z wcześniejszym gry lub za Kula, należy skonfigurować progi odchylenie w harmonogramie projektu i budżetu. Program Microsoft Office Project 2007 można obliczyć kosztów i planowanie wariancji dla Ciebie, ale jak bilet do przechowywania progi i obliczania wariancji i progi są pola niestandardowe. W tym artykule dowiesz się, jak skonfigurować harmonogram i koszt progi Office Project 2007 i Microsoft Office Excel 2007 do porównywania wariancji z tych progów. Będzie również sposób do wyróżnienia Odchylenie stanu przy użyciu wskaźników wizualnych w programie Office Excel 2007 i Office Project 2007.

Dostępne w tym artykule.

Obliczanie wariancji w pakiecie Office Project 2007

Porównywania wariancji z progami

Ułatwienia dane wariancji interpretowanie zawartych w pakiecie Office Project 2007

Unikanie poślizg i przekroczenia

Obliczanie wariancji w pakiecie Office Project 2007

Project pakietu Office 2007 można obliczyć wariancji i wydajności projektu, jednak masz jeden ważnych zadań do wykonania przed skonfigurowaniem tych obliczeń: zapisywanie planu bazowego projektu. Jest to foundational szczegółów plan, do którego utworzyć harmonogram, koszt i inne środki projektu, do których zgoda biorący udział w projekcie. Bez tego Office Project 2007 nie ma celów, które mają być trafienie i dlatego nie można wysłać alertu, jeśli projekt jest wyłączone śledzenie.

Za pomocą analizy wartości wypracowanej do pomiaru wydajności

Jeden wyzwaniem jest, że pola Odchylenie podstawowe utrudnić do określenia, które zadania są zgodnie z planem lub problemy. Wartość procentową jest o wiele łatwiejsze niż dolarach lub wariancji daty, ponieważ została zmieniona works wartość procentową, niezależnie od tego, jak daleko zanotowano projektu lub ile razy tego planu bazowego.

Ale jakie współczynnik wydajności ułatwia szacowanie wydajności projektu? Wiesz, porównanie wartości rzeczywistych z oszacowania może być deceiving. Załóżmy, że projekt ma zużyte połowa szacowany czas trwania i budżetu. Czy jest szczęście zależy od tego, jaka część pracy nad projektem jest pełny. Analizy wartości wypracowanej (WW) przekształca postępie wyczyść przez porównanie, szacowane i wartości rzeczywistych z ilości pracy zostało zakończone.

Przed przeglądająca współczynniki ww umożliwia śledzenie wydajności, dobrze jest zrozumieć źródłowych miary:

 • Koszt według planu bazowego do daty stanu dla zadań zaplanowanych w planie projektu jest budżetowego kosztu pracy według harmonogramu (BKPH): ile zaplanowano wydatki do daty stanu czy po jego zakończeniu. Na przykład jeśli kosztów zadań do wykonania przez 30 września 2008 jest 10 000 zł, BKPH dla tej daty jest 10 000 zł.

 • Rzeczywisty koszt pracy wykonanej (RKPW) reprezentuje kosztów pracy wykonanej do daty stanu, niezależnie od tego, co zostało zakończone. ACWS 30 września 2008 roku to, co zostało poświęconego tej daty.

 • Wartość budżetowego kosztu pracy wykonanej (BKPW) jest ww, ponieważ jej środki kosztu, który szacowany pracy zostały wykonane lub wypracowana do daty stanu. Na przykład jeśli koszt budżetowy ukończonych zadań jest zł, 15 000, BKPW jest zł, 15 000, po zakończeniu tych zadań wcześniej, opóźnione lub w czasie.

Umożliwia porównanie z progami współczynniki wartości wypracowanej

Analiza ww używa kilku współczynniki ma być obliczona harmonogram i wydajności kosztów, w tym odchylenie od harmonogramu (OHR) kosztowe (OKS), wskaźnik wydajności harmonogramu (WWH) oraz kosztów wskaźnik wydajności (WWK). Funkcje obliczania stosunek programu Project 2007 Office i innych nowych funkcji są najlepszych narzędzi do porównania z progami:

 • WW (pole OKP Office Project 2007) odchylenie kosztowe zawiera różnicę między szacowanych i rzeczywistych kosztów pracy, że zostały ukończone (BKPW minus RKPW). Jeśli OKS jest ujemna, koszt rzeczywisty jest większa niż budżetowego kosztu, a zadanie jest Budżet przekroczony.

 • Odchylenie kosztowe procentowe (OKP) jest ww odchylenie kosztowe w procentach szacowany koszt pracy wykonanej: [(BCWP – ACWP) / BKPW] X 100. Załóżmy na przykład, że BKPW wynosi 10 000 zł, a RKPW 12 000. OKS jest równe 10 000 zł — 12 000, lub – 2000 zł. Praca wykonana koszty 2000 zł więcej niż budżet. W związku z tym jest równe OKP (– 2000-10 000 zł) X 100 lub –20%.

  OKP to idealne rozwiązanie w przypadku porównywania do swojego progu OKS.

 • WW odchylenie od harmonogramu (OHR pole w programie Office Project 2007) zawiera BKPW minus BKPH — różnica między szacowany koszt pracy wykonanej i pracę zaplanowaną do wykonania do daty stanu. Jeśli wartość OHR jest ujemna, zostanie oznaczone jako zakończone mniej pracy niż planowana i są opóźnione względem harmonogramu.

 • Procentowe odchylenie od harmonogramu (OHR %) jest odchylenie od harmonogramu ww jako procent budżetowego kosztu pracy według harmonogramu: [(BCWP – BCWS) / BKPH] X 100. OHRP Wyświetla odchylenie od harmonogramu jako wartości procentowej pracy według harmonogramu. Na przykład można rozważyć samej BKPW 10 000 zł tego 9000. OKS jest równe 10 000 zł — 9000, lub 1000 zł. Koszt pracy według harmonogramu 1000 zł mniej niż praca wykonana, co oznacza wykonane więcej pracy, niż została planowana i planowana. Równa się % OHR (1000 zł-10 000 zł) X 100 lub 10%.

  OHRP to idealne rozwiązanie w przypadku porównywania do swojego progu OHR.

Początek strony

Porównywania wariancji z progami

Sygnalizacji świetlnej Zachowaj dobrą prosty: Uwaga zielona oznacza go, żółty, czerwony oznacza zatrzymać. Progi projektu są projektu sygnalizacji świetlnej. Ustawiając progi, aby wskazać, czy projekt jest uruchomiony sprawniej, naciśnięcie kilka nierówności lub nagłówek w przypadku problemów widać miejsce, w którym projektu oznacza oraz określ, jakie czynności są wymagane.

Podczas określania wartości progowe, definiowania punkty graniczne, które obejmuje zielony, żółty lub czerwony światła dla wydajności projektu, według harmonogramu a kosztem wariancji.

Na przykład progu 5 procent Budżet przekroczony lub opóźnienia względem harmonogramu może być maksymalny dopuszczalne wydajności. Próg 10 procent będzie oznaczać, że nadszedł czas na podejmowania działań naprawczych. W przypadku stosunek od 5 do 10 procent, należy zachować monitorowaniu na zadania, upewnij się, że nie otrzymują dowolnego co najgorsze.

Początek strony

Ułatwienia dane wariancji interpretowanie zawartych w pakiecie Office Project 2007

Jeśli dołączysz kolumn OKP i OHRP w tabeli programu Office Project 2007, możesz obejrzeć dla liczb ujemnych, które pokazują zadania są opóźniony lub Budżet przekroczony. Idealnym rozwiązaniem jest jednak określić zadania, które można oglądać i te działanie.

Wskaźniki graficzne w programie Office Project 2007 wprowadź następujące sytuacje wyróżnić. Na przykład OKP lub OHRP jest mniejsza od –10 procent, koszt lub Planowanie przekroczyła próg usługi, a zobaczysz światło czerwone.

Aby wyświetlić sygnalizacji świetlnej wydajności kosztów zgodnie z interwałem progi, wykonaj następujące czynności:

 1. Tworzenie niestandardowego pola przedstawiający OKP jako wskaźnika graficznego: W menu Narzędzia wybierz opcję Dostosuj, a następnie wybierz pola.

 2. W oknie dialogowym Dostosowywanie pól na liście rozwijanej Typ wybierz numer.

 3. Wybierz pozycję niestandardowego pola liczbowego, takie jak numer 1.

 4. Aby nadać nazwę opisową pola niestandardowego, kliknij polecenie Zmień nazwę. W oknie dialogowym Zmienianie nazwy pola wpisz nazwę, na przykład Koszt Var %. Kliknij przycisk OK.

 5. Aby ustawić równe OKP pola niestandardowego, kliknij pozycję formuły. W oknie dialogowym Formuła % Var koszt kliknij pole, wskaż Koszt, a następnie wybierz pozycję OKP. Kliknij przycisk OK.

 6. Wyświetlane wartości kliknij pozycję Wskaźniki graficzne.

 7. W oknie dialogowym Wskaźników graficznych % Var koszt Definiowanie pierwszego warunku, aby sprawdzić OKS % wartości przekraczających próg usługi:

  1. Kliknij w pierwszym wierszu Test dla "Koszt Var %"; z listy rozwijanej wybierz jest mniejsza niż.

  2. W pierwszym wierszu wartości, wpisz –10 (należy używać znak procentu).

  3. Kliknij w pierwszym wierszu obrazu; w kolumnie obraz listy rozwijanej wybierz czerwone zakreślenie ponieważ OKP mniej niż –10 oznacza, że zadanie jest więcej niż 10% Budżet przekroczony.

   Uwaga: Jeśli używasz takie same progi dla wszystkich zadań, można zdefiniować test z numerami progu. Jeśli chcesz odmian od zadania do zadania, przypisywanie wartości progowe do innych pól niestandardowych, a następnie w kolumnie wartości wybierz progu.

 8. W drugim wierszu Test dla "Koszt Var %" wybierz jest większa niż. W powiązanym wierszu wartości wpisz -5; i w wierszu obraz wybierz pozycję zielony okrąg.

 9. W trzecim wierszu Test dla "Koszt Var %" wybierz pozycję jest większe niż lub równe. W powiązanym wierszu wartości wpisz –10; i w wierszu obraz wybierz pozycję Żółte kółko. Kliknij przycisk OK.

Uwaga: Ponieważ Office Project 2007 przetwarza testów w kolejności, trzecia test połowy wartości, których wartość jest większa niż –10, ale mniejsza niż -5.

Konfigurowanie wskaźnika graficznego do porównywania wariancji z progami
Rysunek 1: Konfigurowanie wskaźnika graficznego do porównywania wariancji z progami

Uwaga: Wyświetlanie sygnalizacji świetlnej wydajności harmonogram jest podobna, z wyjątkiem, że używasz pole OHRP zamiast OKP

Aby wyświetlić wskaźniki graficzne w tabeli w programie Office Project 2007:

 1. W menu Widok wybierz pozycję tabeli:, a następnie wybierz pozycję Więcej tabel.

 2. W oknie dialogowym Więcej tabel zaznacz tabelę, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny.

 4. Z menu skrótów wybierz pozycję Wstaw kolumnę.

 5. W oknie dialogowym Definiowanie kolumny z listy rozwijanej Nazwa pola wybierz pole niestandardowe. Jeśli odwołanie do poprzedniego przykładu, wybierz pozycję Koszt (1 numer) Var %, a następnie kliknij przycisk OK.

Uwaga: Można utworzyć nowej tabeli, aby wyświetlić dostosowany odchylenie miary. Aby to zrobić, w menu Widok, wybierz pozycję tabeli:, a następnie Więcej tabel. W oknie dialogowym Więcej tabel kliknij przycisk Nowy. W oknie dialogowym Definicja tabeli Określ nazwę tej tabeli i pola, aby uwzględnić w tabeli.

Kolumna jest wyświetlany stan zadań przy użyciu światła zielony, żółty lub czerwony, jak pokazano na rysunku 2.

Ocena kosztów i wydajności za pomocą wskaźników graficznych
Rysunek 2: Ocena kosztów i wydajności za pomocą wskaźników graficznych

Na rysunku 2 widać różnica między ww i podstawowe wariancji. Na przykład OKS zadania projektu zestawu to liczba dodatnia ($60.00), ponieważ koszt rzeczywisty jest większy niż koszt według planu bazowego. Jednak OKP jest wartością ujemną (-6%). Oba wariancji wskazuje, że koszt jest Budżet przekroczony.

Początek strony

Unikanie poślizg i przekroczenia

Office Project 2007 służy do obliczania wariancji harmonogramu a kosztem i oceń wydajność projektu. Wskaźniki graficzne ułatwiają użytkownikom zadania, które znajdują się na śledzenie i tych, które wymagają uwagi użytkownika.

Niestety często członkowie zespołu i uczestnikom projektu nie zna miar, które mają charakter drugiego dla menedżerów projektów. Aby dowiedzieć się, jak przekształcić ten odchylenie informacji do formularza, który mogą zrozumieć inne grupy odbiorców, zobacz porady dotyczące komunikacji projekartykuł podstawowe informacje o pracywariancji t.

Początek strony

O autorze     Bonnie Biafore jest certyfikatem Project Management Institute PMI programu Project Professional zarządzania (PMP). Jest Konsultant, instruktora, głośników i autora nagradzany kilku ksiąg o poświęcania, finansów osobistych i zarządzania projektami, w tym na czas! Zgodnie z planem! Wartość docelowa! Zarządzanie projektów pomyślnie z projektem Microsoft® (Microsoft Press, 2006 roku).

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×