Znane problemy/plik ReadMe pakietu Microsoft Office System 2007

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Produkty

Instalacja (klient)

Klient — wszystkie wersje

Access 2007

Microsoft Office Outlook 2007 z dodatkiem Business Contact Manager

Wykresy

Clip Organizer

Excel 2007

Klient programu Groove 2007

SmartArt

InfoPath 2007

OneNote 2007

Outlook 2007

PowerPoint 2007

Project 2007

Publisher 2007

SharePoint Designer 2007

Visio 2007

Word 2007

Inne

Pliki do pobrania

Wszystkie znane problemy poniżej pogrupowano według aplikacji.

Instalacja (klient)

Pytanie lub problem

Odpowiedź

Wdrażanie produktów pakietu Microsoft Office 2007 u pojedynczych użytkowników (przez publikowanie lub przypisywanie) metodą instalacji oprogramowania za pośrednictwem zasad grupy.

Wdrażanie produktów pakietu Office 2007 u pojedynczych użytkowników metodą dystrybucji oprogramowania za pośrednictwem zasad grupy nie jest obsługiwane. W przypadku instalowania produktów pakietu Office 2007 za pomocą zasad grupy użytkownikom zaleca się stosowanie wdrożeń przypisanych według komputerów.

 1. Instalowanie składników Office Web Components Beta2.

 2. Instalowanie wydanego pakietu Office 2007.

Użytkownik jest informowany o następującym błędzie:

Nie można kontynuować instalacji z powodu następujących błędów:

Pakiet Microsoft Office System 2007 nie obsługuje uaktualniania z wersji wstępnej tego pakietu. Musisz najpierw odinstalować wszystkie wersje wstępne produktów i skojarzonych technologii pakietu Microsoft Office System 2007.

Rozwiąż podane wyżej problemy i uruchom ponownie Instalatora.

Funkcja składników Office 2003 Web Components instalowana razem z pakietem Office 2007 Beta2 powoduje, że produkt pakietu Office 2007 blokuje własną instalację. Użytkownicy powinni usunąć składniki Office 2003 Web Components za pomocą apletu Dodaj/Usuń programy w Panelu sterowania systemu Windows, a następnie zainstalować ostateczną wersję produktu pakietu Office 2007.

Uaktualnianie do dowolnego produktu pakietu Office 2007 na komputerze z programem OneNote 2003.

Z powodu błędu podczas opracowywania wszystkie produkty pakietu Office 2007 niepoprawnie wyszukują program OneNote 2003 i w przypadku jego odnalezienia oferują usunięcie go. Ten problem dotyczy tylko interfejsu — jeśli produkt pakietu Office 2007 nie zawiera programu OneNote, program OneNote 2003 nie jest usuwany.

Dotyczy to użytkowników, którzy:

 1. mają zainstalowany program OneNote 2003 I JEDNOCZEŚNIE

 2. instalują produkt pakietu Office 2007 niezawierający programu OneNote.

Program OneNote 2003 nie jest odinstalowywany. Użytkownik powinien zainstalować produkt pakietu Office 2007 w normalny sposób.

Początek strony

Klient — wszystkie wersje

Pytanie lub problem

Odpowiedź

Dlaczego podczas instalowania pakietu Office 2007 z systemu są usuwane składniki Office Web Components?

Składniki Office Web Components nie są już dostarczane z pakietem Microsoft Office — wyjątkiem jest tylko program Project Server. W wyniku tej zmiany składniki są usuwane z systemu podczas instalacji pakietu Office 2007, jeśli zostały zainstalowane przez wcześniejszą wersję pakietu Microsoft Office. Użytkownicy, którzy potrzebują składników Office Web Components, mogą je pobrać i zainstalować w trybie online z Centrum pobierania firmy Microsoft.

Niepowodzenie próby uaktualnienia wersji pakietu Office 2007 Beta 2 TR do wersji gotowej (RTM) z powodu następującego błędu: Nie można kontynuować instalacji z powodu następujących błędów:

Pakiet Microsoft Office System 2007 nie obsługuje uaktualniania z wersji wstępnej tego pakietu. Musisz najpierw odinstalować wszystkie wersje wstępne produktów i skojarzonych technologii pakietu Microsoft Office System 2007.

Ten problem jest powodowany przez składniki Office Web Components. Użytkownik musi odinstalować te składniki i ponownie uruchomić instalację pakietu Office 2007.

Początek strony

Access 2007

Pytanie lub problem

Odpowiedź

Brak problemów w tej chwili.

Początek strony

Microsoft Office Outlook 2007 z dodatkiem Business Contact Manager

Pytanie lub problem

Odpowiedź

Nie można przywrócić bazy danych dodatku Business Contact Manager na komputerze z systemem Windows Vista.

Aby przywrócić bazę danych na komputerze z systemem Windows Vista, należy być członkiem grupy Administratorzy i uruchomić program Outlook jako administrator. Aby uruchomić program Outlook jako administrator, należy wykonać następujące czynności:

 1. Zamknij program Outlook.

 2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Komputer.

 3. W Eksploratorze Windows kliknij dysk z zainstalowanym pakietem Office 2007.

 4. Kliknij folder Program Files, a następnie kliknij folder Microsoft Office.

 5. W oknie Microsoft Office kliknij folder Office 2007.

 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę programu Outlook, a następnie kliknij polecenie Uruchom jako administrator.

Utrata listy adresatów kampanii marketingowej po utworzeniu listy za pomocą funkcji korespondencji seryjnej w programie Word.

W przypadku zmiany typu kampanii przed zapisaniem kampanii marketingowej następuje utrata listy adresatów.

Aby zachować listę adresatów, należy zapisać kampanię marketingową przed zmianą typu kampanii.

Dodatek Business Contact Manager dla programu Outlook udostępnia opcję otwarcia bazy danych, ale tekst jest w innym języku niż program Outlook.

Programu Outlook i dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook używają różnych języków, ponieważ pakietu językowego dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook zostały usunięte.

Dodatek Business Contact Manager dla programu Outlook i jego baza danych muszą być w tej samej wersji językowej.

Dodatek Business Contact Manager dla programu Outlook nie może utworzyć bazy danych.

Sprawdź, czy dodatek Business Contact Manager dla programu Outlook nie jest zainstalowany na dysku skompresowanym. Jeśli jest zainstalowany na takim dysku, zainstaluj ten dodatek na dysku nieskompresowanym.

Aby usunąć dodatek Business Contact Manager z skompresowany dysk, należy najpierw usunąć kompresji z dysku, a następnie usuń dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook.

Podczas korzystania z bazy danych dodatku Business Contact Manager zaktualizowanej z wersji Beta 2TR do wersji RTM dane historii finansów i podsumowania finansów nie będą wyświetlane.

Wersja Beta 2TR bazy danych dodatku Business Contact Manager była zintegrowana z programem Office Accounting 2007. Baza danych dodatku Business Contact Manager została zaktualizowana do wersji RTM, a baza danych programu Accounting 2007 lub inne składniki tego programu nie.

Zamknij program Outlook.

Spróbuj wykonać następujące czynności:

Zainstaluj wersję RTM programu Accounting 2007.

Lub

Otwórz i zaktualizuj plik SBC bazy danych zintegrowanej z bazą danych dodatku Business Contact Manager za pomocą narzędzia do odbudowywania danych przedsiębiorstwa w programie Accounting 2007.

Ponownie otwórz program Outlook, a następnie spróbuj ponownie uzyskać dostęp do danych finansowych.

Dodatek Business Contact Manager nie importuje danych przekonwertowanych z programu ACT! 8.

Konwertowanie danych z programu ACT! 8 nie jest obsługiwane.

Program Outlook i dodatek Business Contact Manager są w różnych wersjach językowych i dodatek Business Contact Manager dla programu Outlook nie uruchamia się.

Aby była możliwa współpraca programu Outlook i dodatku Business Contact Manager, oba narzędzia muszą mieć tę samą wersję językową. Należy przełączyć wersję językową pakietu Office lub dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook, tak aby były zgodne.

Pakiet Office System 2007, dodatek Business Contact Manager dla programu Outlook oraz program Office Accounting 2007 nie współdziałają ze sobą.

Aby pakiet Office System 2007, dodatek Business Contact Manager dla programu Outlook oraz program Office Accounting 2007 współdziałały, należy je wszystkie uaktualnić do wersji RTM.

Dokument programu Word jest zamykany podczas próby wybrania kontaktów (adresatów) na potrzeby korespondencji seryjnej.

Składnik dodatku ACT! 7 powoduje konflikt z funkcją korespondencji seryjnej. Spróbuj wykonać następujące czynności:

Usuń dodatek ACT! Com z programu Word.

 1. W programie Word kliknij przycisk Microsoft Office, a następnie kliknij przycisk Opcje programu Word.

 2. Kliknij pozycję Dodatki.

 3. Na liście zarządzania kliknij pozycję Dodatki COM, a następnie kliknij przycisk Przejdź.

 4. Kliknij pozycję ACT! 7, a następnie kliknij przycisk Usuń.

 5. Otwórz dokument ponownie i spróbuj użyć funkcji korespondencji seryjnej.

Jeśli wykonanie tej procedury nie pomogło, odinstaluj aplikację ACT! 7 z komputera, korzystając z apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

Początek strony

Wykresy

Pytanie lub problem

Odpowiedź

Brak problemów w tej chwili.

Początek strony

Clip Organizer

Pytanie lub problem

Odpowiedź

Brak problemów w tej chwili.

Początek strony

Excel 2007

Pytanie lub problem

Odpowiedź

Program Microsoft Script Editor nie jest już dostępny.

Edytor MSE nie jest już obsługiwany w programie Excel 2007.

Czy pliki z wersji starszej niż wersja Beta 2 można otworzyć w wersji ostatecznej programu Excel 2007?

Z powodu zmian w formacie pliku wszystkie pliki utworzone w wersji starszej niż wersja Beta 2 należy zapisać w formacie wersji Beta 2 lub B2TR, aby mogły zostać otwarte w wersji ostatecznej programu Excel 2007.

Jakie formaty plików nie będą już obsługiwane w programie Excel 2007?

Od dawna program Excel obsługiwał wiele różnych formatów plików. Okazało się, że wiele z tych formatów jest używanych bardzo rzadko lub nawet wcale. Dlatego usunięto obsługę niektórych typów plików, co pozwoliło programistom poświęcić więcej czasu na dopracowanie formatów plików, które będą używane. Rezygnacja z obsługi tych formatów przebiega dwutorowo. W przypadku zestawu formatów plików, które były najrzadziej stosowane, zaprzestano obsługi otwierania i zapisywania plików w tych formatach. W przypadku zestawu formatów plików, które były używane nieco częściej, pozostawiono obsługę otwierania tych plików w programie Excel 2007, aby umożliwić ich zapisywanie w nowszym formacie.

Następujących formatów nie można otwierać ani zapisywać w programie Excel 2007:
WK1 (1-2-3)
WK4 (1-2-3)
WJ3 (1-2-3 wersja japońska) (wj3)
WKS (1-2-3)
WK3,(1-2-3)
WK1,FMT(1-2-3)
WJ2 (1-2-3 wersja japońska) (wj2)
WJ3, FJ3 (1-2-3 wersja japońska) (wj3)
DBF 2 (dBASE II)
WQ1 (Quattro Pro/DOS)
WK3,FM3(1-2-3)
Wykres programu Microsoft Excel (xlc)
WK1,ALL(1-2-3)
WJ1 (1-2-3 wersja japońska) (wj1)
WKS (Works wersja japońska) (wks)

Następujące formaty można otwierać, ale nie zapisywać w programie Excel 2007:
Arkusz kalkulacyjny programu Microsoft Excel 2.1
Makro programu Microsoft Excel 2.1
Arkusz kalkulacyjny programu Microsoft Excel 3.0
Makro programu Microsoft Excel 3.0
Arkusz kalkulacyjny programu Microsoft Excel 4.0
Makro programu Microsoft Excel 4.0
Skoroszyt programu Microsoft Excel 97–2003 i 5.0/95
Skoroszyt programu Microsoft Excel 4.0
DBF 3 (dBASE III)
DBF 4 (dBASE IV)

HTML nie jest już w pełni wiernym formatem plików programu Excel.

Program Excel 2007 nie będzie już zapisywał w formatach plików HTML informacji o funkcjach dostępnych tylko w programie Excel. Z powodu bardzo ograniczonego stosowania formatu HTML jako podstawowego formatu plików nie będą już zapisywane tagi specyficzne dla programu Excel, które umożliwiały zachowanie funkcji programu Excel po ponownym otwarciu pliku.

Okazało się, że funkcja programu Excel Zapisz w formacie HTML jest używana jako format publikowania i firma Microsoft postanowiła rozwijać ją jako metodę tworzenia dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w przeglądarce sieci Web. Program Excel nadal będzie otwierał pliki HTML, a wszystkie funkcje specyficzne dla programu Excel, które znajdują się pliku utworzonym za pomocą poprzedniej wersji, będą zachowywane. Takie pliki należy zapisywać w jednym z nowszych formatów plików w charakterze podstawowej wersji dokumentu, a w razie potrzeby publikować w formacie HTML.

Co więcej, poprzednie wersje programu Excel umożliwiały publikowanie plików programu Excel w formacie HTML z możliwością interakcyjnego używania ich za pomocą składników Microsoft Office Web Components. Od czasu wprowadzenia usług programu Excel wszystkie działania firmy Microsoft w zakresie tworzenia interakcyjnych arkuszy kalkulacyjnych w przeglądarkach sieci Web będą się koncentrować na usługach programu Excel. Ta koncentracja spowoduje usunięcie obsługi zapisywania plików w formacie HTML z możliwością interakcyjnego używania ich za pomocą składników Microsoft Office Web Components.

Po zainstalowaniu pakietu Office 2007 pewne funkcje oprogramowania SQL Server 2005 Business Intelligence Development Studio oraz Management Studio przestają działać.

Jeśli na komputerze jest zainstalowany program SQL Server 2005 i do pracy z usługami SQL Server Analysis Services (SSAS) lub SQL Server Reporting Services (SSRS) jest używane oprogramowanie Business Intelligence Development Studio (BIDS) lub SQL Server Management Studio (SSMS), należy oczekiwać, że po zainstalowaniu pakietu Office 2007 pewne funkcje oprogramowania BIDS i SSMS nie będą działać. Dotyczy to konkretnie następujących funkcji:

 • Karta obliczeń projektanta modułów oprogramowania BIDS

  • Karty akcji i wskaźników KPI (podczas wywoływania sprawdzania składni MDX)

  • Karty perspektyw i tłumaczeń (gdy w module znajdują się obliczenia)

 • Kreator projektu usług Reporting Services oprogramowania BIDS (podczas używania źródła danych usług Analysis Services)

  • Konstruktor kwerend konstruktora elementów obliczeniowych

 • Projektant raportów oprogramowania BIDS (podczas używania źródła danych usług Analysis Services)

  • Konstruktor kwerend konstruktora elementów obliczeniowych

 • Edytor ról usług Analysis Services oprogramowania SSMS (podczas wywoływania sprawdzania składni MDX)

Odwiedź witrynę sieci Web https://support.microsoft.com/kb/926421 w celu uzyskania bardziej informacji na temat tego problemu i instrukcje na temat sposobu uzyskania poprawki.

Wykresy w programie Office Excel 2007 i obsługa makr programu Excel 4

Program Microsoft Office Excel 2007 zawiera uaktualniony, wysoce ulepszony aparat wykresów. Ten nowy aparat nie tylko usprawnia tworzenie wykresów i przygotowywanie ich do prezentacji przez dodawanie spektakularnych efektów graficznych, ale jest też współużytkowany przez inne aplikacje pakietu Microsoft Office. Podczas pracy nad arkuszem kalkulacyjnym, dokumentem programu Office Word czy zestawem slajdów programu Office PowerPoint — wykres i narzędzia wykresu działają zawsze tak samo.

W ramach tego uaktualnienia funkcji wykresów zespół programu Excel ponownie zaimplementował języki makr i zaktualizował strategię obsługi starszych języków makr. Mimo że implementacja objęła większość funkcji obsługi makr, niektóre funkcje języka makr programu Excel 4 (XLM) dotyczące wykresów nie zostały w niej uwzględnione. Pewne makra programu Excel 4 do manipulowania wykresami mogą działać niepoprawnie w programie Office Excel 2007. Dotyczy to wyłącznie starszych makr (przede wszystkim tych utworzonych w programie Excel 5.0 i starszych), które zawierają funkcje wykresów.

Klienci używający rozwiązań opracowanych przy użyciu makr programu Excel 4 działających na wykresach powinni sprawdzić, czy te rozwiązania działają poprawnie w programie Excel 2007. Rozwiązania wykresów działające niepoprawnie można naprawić przy użyciu języka Visual Basic for Applications, który od wersji programu Excel 5 jest językiem skryptowym zamiast języka XLM.

Początek strony

Klient programu Groove 2007

Pytanie lub problem

Odpowiedź

Należy pamiętać o następujących wymaganiach systemowych dotyczących instalowania i uruchamiania programu Microsoft Office Groove 2007.

 • Musi być zainstalowany system Windows XP z dodatkiem SP1 lub SP2.

 • W systemie musi być co najmniej 800 MB wolnego miejsca na dysku.

 • Z programu Groove nie może korzystać wielu użytkowników systemu operacyjnego.

Zestaw SDK dla programu Microsoft Office Groove 2007 musi zostać zainstalowany po wszystkich innych składnikach pakietu Microsoft Office 2007. Ponadto zestaw ten trzeba odinstalować przed uaktualnianiem jakiegokolwiek składnika pakietu Office 2007.

Zestaw SDK dla programu Microsoft Office Groove 2007 należy zainstalować PO zainstalowaniu wszystkich innych składników pakietu Microsoft Office 2007, w tym również programu Microsoft Office Groove 2007. Jeśli zestaw ten zostanie zainstalowany, należy go usunąć przed uaktualnianiem dowolnego składnika pakietu Office 2007. Ponadto przed przystąpieniem do instalowania zestawu SDK dla programu Groove 2007 należy odinstalować wszelkie zainstalowane wersje beta zestawu SDK dla programu Groove 2007 oraz zestawy Groove Virtual Office 3.1 GDK.

Migracja projektów TeamDirection w celu korzystania z nich w programie Microsoft Office Groove 2007.

Aby nadal używać projektu TeamDirection z programu Groove 3.x w programie Microsoft Office Groove 2007, PRZED przeprowadzeniem uaktualnienia do programu Groove 2007 wykonaj następujące czynności:

 1. W programie Groove 3.x wyeksportuj projekty z narzędzia TeamDirection Project.

 2. Przeprowadź uaktualnienie do programu Groove 2007.

 3. Zainstaluj narzędzie TeamDirection Project dla programu Groove 2007.

 4. Zaimportuj projekty w narzędziu TeamDirection Project dla programu Groove 2007.

Po zmianie przez użytkownika strefy czasowej systemu komputerowego, gdy narzędzie kalendarza nie było uruchomione, narzędzie kalendarza programu Groove wyświetla niepoprawne daty.

Po zmianie strefy czasowej systemu komputerowego należy zamknąć program Groove i uruchomić go ponownie.

Początek strony

Grafiki SmartArt

Pytanie lub problem

Odpowiedź

Brak problemów w tej chwili.

Początek strony

InfoPath 2007

Pytanie lub problem

Odpowiedź

Brak problemów w tej chwili.

Początek strony

OneNote 2007

Pytanie lub problem

Odpowiedź

Pewne funkcje programu OneNote są niedostępne w 64-bitowych systemach operacyjnych.

Wysyłanie do programu OneNote 2007 sterownik drukarki i Wysyłanie do programu OneNote dodawanie w celu nie są dostępne na komputerach z systemem Windows z 64-bitowym systemie operacyjnym Windows Internet Explorer w wersji 64-bitowej.

Przed uaktualnieniem do gotowej wersji produktu (RTM) należy zsynchronizować wszystkie notesy.

Ostateczny format pliku programu OneNote 2007 różni się od formatu wcześniejszych wersji beta programu OneNote 2007. Wpłynie to również na pamięć podręczną trybu offline, która także została zmieniona. Przy pierwszym uruchomieniu programu OneNote 2007 pamięć podręczna trybu offline zostanie usunięta. Niezwykle ważne jest, aby wszystkie notesy zostały zsynchronizowane przed uaktualnieniem do ostatecznej wersji programu OneNote 2007.

Uaktualnianie do wydanej wersji narzędzia Wyszukiwanie z pulpitu systemu Windows 3.0.

Jeśli wcześniej używano wstępnie wersji narzędzia Wyszukiwanie z pulpitu systemu Windows 3.0, Uaktualnij do wersji.

System Windows Server 2003:

http://r.Office.microsoft.com/r/rlidOfficeSearchInstallRTM?p1=32&p2=5&p3=2

64-bitowy system Windows Server 2003 lub 64-bitowy system Windows XP:

http://r.Office.microsoft.com/r/rlidOfficeSearchInstallRTM?p1=64&p2=5&p3=2

System Windows Vista: Narzędzie Wyszukiwanie z pulpitu systemu Windows stanowi część systemu Windows Vista. Zaleca się używanie programu OneNote 2007 w wydanej wersji systemu Vista.

Uwaga: Na stronie Centrum pobierania należy określić preferowany język w polu Zmień język (Change Language).

Wszyscy użytkownicy notesów udostępnionych muszą używać tej samej wersji programu OneNote — nie mogą być jednocześnie używane wstępne i wydane wersje 2007.

W tym samym czasie do pełnej wersji programu OneNote 2007 do synchronizacji notesu działał poprawnie, musisz uaktualnić wszystkich użytkowników w notesie udostępnionym. Dotyczy to wszystkich klientów na wszystkich komputerach, które mają otwarty ten notes. Jeśli niektórzy użytkownicy z wersji wstępnej synchronizacji nie będzie działać prawidłowo i może spowodować użycie procesora i pamięci nadmiarowe.

Początek strony

Outlook 2007

Pytanie lub problem

Odpowiedź

Biblioteka Collaboration Data Objects 1.21 (CDO) nie jest dostępna za pośrednictwem Instalatora pakietu Office.

CDO jest dostępna do pobrania w sieci Web u https://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=2714320d-c997-4de1-986f-24f081725d36

Dlaczego program Outlook wymaga składnika Wyszukiwanie z pulpitu systemu Windows?

Wyszukiwanie z pulpitu systemu Windows (WDS) 3.0 to macierzysty składnik systemu Vista, który użytkownikom systemów Windows XP i Windows Server 2003 jest udostępniany osobno jako składnik systemu. Składnik WDS to usługa systemowa indeksująca pliki, wiadomości e-mail i inną zawartość w celu umożliwienia szybkiego wyszukiwania zawartości i właściwości. Jest to uaktualnienie dla wszystkich poprzednich wersji 2.x składnika Wyszukiwanie z pulpitu systemu Windows, które mogą być jeszcze używane. Program Outlook 2007 będzie wyposażony w nową wersję technologii Wyszukiwanie błyskawiczne, która jest oparta na składniku WDS i która umożliwia wyszukiwanie tylko wtedy, gdy jest obecny składnik WDS.

Program Outlook wyświetli monit o pobranie i zainstalowanie narzędzia Wyszukiwanie z pulpitu systemu Windows 3.0, jeśli są uruchomione w systemie Windows XP. Jest to wymagane w celu obsługi naszych nowych funkcji wyszukiwania błyskawicznego w programie Outlook.

Podczas instalacji składnik Wyszukiwanie z pulpitu systemu Windows w wersji 2.5 i w wersjach nowszych zostanie uaktualniony automatycznie. Starsze wersje składnika Wyszukiwanie z pulpitu systemu Windows należy przed zainstalowaniem tej wersji odinstalować za pomocą apletu Dodaj lub usuń pogramy.

Jeśli jest używany system Vista RC1 lub nowszy, osobna instalacja nie będzie konieczna.

Czasami podczas drukowania okno programu Outlook staje się białe.

Podczas wyświetlania podglądu wydruku w programie Outlook 2007 w systemie Vista wszelkie zmiany wprowadzane w oknie dialogowym konfiguracji strony, które wymagają odświeżenia okna, powodują, że po wydrukowaniu (lub kliknięciu przycisku Zamknij) okno programu Outlook staje się białe (puste).

Aby rozwiązać ten problem, należy zminimalizować okno programu Outlook i ponownie je rozwinąć. Nie są tracone żadne dane.

Synchronizacja niektórych źródeł danych RSS kończy się niepowodzeniem i w oknie postępu wysyłania/odbierania jest zgłaszany błąd Obiekt OLE nie jest zarejestrowany.

Jest to znane ograniczenie dotyczące bardzo wąskiego zestawu źródeł danych RSS, gdy na komputerze jest zainstalowany program Internet Explorer 6. Aby kontynuować synchronizację tych źródeł danych, należy przeprowadzić uaktualnienie do programu Internet Explorer 7.

Sporadycznie występuje niepowodzenie konfigurowania programu Outlook do nawiązywania połączeń telefonicznych na potrzeby operacji wysyłania/odbierania.

W pierwszej kolejności należy ustanowić połączenie telefoniczne poza programem Outlook, używając połączenia telefonicznego w systemie Windows lub przeglądarce.

Początek strony

PowerPoint 2007

Pytanie lub problem

Odpowiedź

Dodatek Microsoft Office Producer dla programu PowerPoint 2003 nie działa w programie PowerPoint 2007.

Ten dodatek nie działa w programie PowerPoint 2007. Klienci, którzy chcą tworzyć zawartość za pomocą tego dodatku, powinni korzystać z licencjonowanej instalacji programu PowerPoint 2003.

Dlaczego nie można otworzyć pliku utworzonego w programie PowerPoint w wersji starszej niż 97?

Program PowerPoint 2007 nie obsługuje już otwierania plików utworzonych w wersjach programu PowerPoint starszych niż wersja 97.

Początek strony

Project 2007

Pytanie lub problem

Odpowiedź

Brak problemów w tej chwili.

Początek strony

Publisher 2007

Pytanie lub problem

Odpowiedź

Brak problemów w tej chwili.

Początek strony

SharePoint Designer 2007

Pytanie lub problem

Odpowiedź

Po użyciu lub umieszczenie fokusu w okienku zadań składników Web Part, nie za pomocą klawiszy strzałek, klawisze skrótów (przykład CTRL + S dla Zapisz klawisze CTRL + Z, aby uzyskać Cofnij) ani Moje klawisza backspace podczas edytowania strony.

Jest to znany problem w okienku zadań składników Web Part. Aby rozwiązać problem sytuację, skupić od aplikacji programu SharePoint Designer, a następnie Przełączanie fokusu z powrotem do aplikacji.

Początek strony

Visio 2007

Pytanie lub problem

Odpowiedź

Podczas uruchamiania programu Visio 2007 jest wyświetlany monit o pobranie pewnego pliku w celu uzyskania najlepszej wydajności. Co to za plik i dlaczego warto go pobrać?

Ten plik zwiększa wydajność zapisywania i ładowania plików XML programu Visio. Jest on już dostępny w systemach Windows Vista oraz w sytuacji, gdy na komputerze został zainstalowany składnik Wyszukiwanie z pulpitu Windows lub program Windows Internet Explorer 7.

Początek strony

Word 2007

Pytanie lub problem

Odpowiedź

Jak otwierać i zapisywać pliki dotx i dotm za pomocą konwertera formatu XML programu Word?

Konwerter formatu XML programu Word obsługuje tylko otwieranie i zapisywanie plików DOCX i docm w programie Microsoft Office Word 2003 i.

Jak sprawić, aby czytnik ekranu obsługiwał pocztę w programie Word lub Outlook?

Należy zainstalować następujące klucze rejestru:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Word\Options] "WordAlternateDisplayMethodForScreenReaders"=dword:00000001

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Common] "ScreenReaderPresent"=dword:00000001

Początek strony

Inne

Pytanie lub problem

Odpowiedź

Usunięcie przycisków Wstecz i Dalej z paska narzędzi powoduje, że strona główna trybu offline jest pusta.

Aby odtworzyć ten problem:

 1. Otwórz dowolną aplikację.

 2. Naciśnij klawisz F1, aby uruchomić przeglądarkę.

 3. Ustaw stan na tryb offline.

 4. Kliknij listę rozwijaną Opcje paska narzędzi i kliknij przyciski Wstecz oraz Dalej, aby usunąć je z paska narzędzi.

 5. Zamknij przeglądarkę klienta.

 6. Naciśnij klawisz F1, aby wyświetlić pomoc.

Przejdź do listy rozwijanej Opcje paska narzędzi i kliknij polecenie Resetuj pasek narzędzi lub ponownie dodaj do paska narzędzi przyciski Wstecz i Dalej.

Początek strony

Pliki do pobrania

Pytanie lub problem

Odpowiedź

Brak problemów w tej chwili.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×