Znajdowanie zagubionych notatek

Jeśli nie możesz znaleźć niektórych notatek w programie OneNote, nie musi to oznaczać, że zostały one utracone. Notatki mogą się znajdować w jednym z kilku miejsc. Oto pewne sugestie ułatwiające ich znalezienie.

Uwagi: 

 • Jeśli korzystasz z komputera z systemem Windows 10, możesz nie wiedzieć, że istnieją dwie wersje programu OneNote: aplikacja klasyczna OneNote 2016 oraz wersja ściśle zintegrowana z systemem Windows 10, nazywana po prostu OneNote. Przed wykonaniem poniższych kroków uruchom program OneNote 2016 i sprawdź, czy zawiera Twoje notatki.

 • Jeśli chcesz, możesz zmienić domyślną wersję programu OneNote.

Krok 1. Używanie funkcji wyszukiwania

Najszybszym i najprostszym sposobem znajdowania zagubionych elementów w programie OneNote jest wyszukiwanie. Program OneNote umożliwia znajdowanie określonych słów kluczowych w tekście, notatkach odręcznych, obrazach, a nawet w nagraniach audio i wideo.

 1. W polu wyszukiwania w prawym górnym rogu wybierz strzałkę po prawej stronie ikony lupy i z wyświetlonej listy wybierz pozycję Wszystkie notesy.

  Uwaga: Jeśli wolisz używać skrótów klawiaturowych, możesz nacisnąć klawisze Ctrl+E, aby rozszerzyć swoje wyszukiwanie na wszystkie notesy.

 2. W polu wyszukiwania wpisz słowo kluczowe lub frazę.

  Znajdowanie notatek w dowolnym miejscu w programie OneNote za pomocą funkcji wyszukiwania.

 3. W trakcie wpisywania program OneNote zacznie wyświetlać stronę wyników zgodnych z wyrazem lub frazą. Wybierz wynik wyszukiwania, aby pobrać pasującą notatkę.

 4. Po zakończeniu wyszukiwania naciśnij klawisz Esc.

Wyszukiwanie wyrazów w nagraniach audio i klipach wideo

Program OneNote może rozpoznawać tekst mówiony w nagraniach audio i wideo, jeśli jest włączona funkcja wyszukiwania audio. Ta funkcja jest domyślnie wyłączona, ponieważ spowalnia działanie funkcji wyszukiwania.

Aby włączyć wyszukiwanie audio:

 1. Wybierz pozycję Plik > Opcje > Dźwięk i wideo.

 2. W obszarze Wyszukiwanie audio zaznacz pole wyboru Włącz wyszukiwanie słów w nagraniach dźwiękowych i wideo i kliknij przycisk OK.

Krok 2. Ponowne otwieranie zamkniętych notesów

Jeśli notatki są przechowywane w notesie, który wcześniej został zamknięty, musisz otworzyć go ponownie, aby notatki były uwzględniane w wyszukiwaniu.

 1. Wybierz pozycję Plik > Otwórz.

 2. W obszarze Ostatnio używane notesy wybierz notes, który chcesz otworzyć.

 3. Przejrzyj sekcje i strony ponownie otwartych notesów albo jeszcze raz przeszukaj notesy.

Krok 3. Sprawdzanie sekcji Szybkie notatki

Jeśli przeprowadzono uaktualnienie do programu OneNote 2016 z poprzedniej wersji, niektóre notatki mogły zostać umieszczone w specjalnej sekcji o nazwie Szybkie notatki. W wersjach starszych niż OneNote 2013 sekcja ta miała nazwę Notatki niezaszeregowane. W obu przypadkach sprawdź, czy taka sekcja istnieje w notesie domyślnym.

 1. Otwórz okienko Notes, klikając nazwę bieżącego notesu widoczną po lewej stronie tuż pod wstążką. Pomiń ten krok, jeśli okienko Notes jest zadokowane na ekranie.

 2. U dołu okienka Notes wybierz pozycję Szybkie notatki.

 3. W sekcji Szybkie notatki wybierz poszczególne karty sekcji u góry lub karty stron po prawej, aby przejrzeć wszelkie notatki, które program OneNote mógł tam umieścić.

Uwaga: Zazwyczaj przypadkowe notatki przechowywane w sekcji Szybkie notatki są dostępne w ramach wyszukiwania we wszystkich notesach. Jednak przeniesienie tej sekcji do innego notesu, który został zamknięty, spowoduje, że te notatki nie będą uwzględniane w wynikach wyszukiwania.

Krok 4. Ręczne synchronizowanie notesów udostępnionych

Jeśli pracujesz w notesach udostępnionych przechowywanych w usłudze OneDrive, może się zdarzyć, że synchronizacja programu OneNote z takimi udostępnionymi lokalizacjami przebiegnie niepoprawnie. Ręczne synchronizowanie notesów udostępnionych pomoże Ci zorientować się, czy występuje problem.

 1. Otwórz notes udostępniony, w którym może brakować notatek.

 2. Wybierz pozycję Plik > Wyświetl stan synchronizacji.

 3. W oknie dialogowym Synchronizacja notesu udostępnionego sprawdź, czy jest wybrana opcja Synchronizuj automatycznie, gdy są zmiany.

 4. Wybierz pozycję Synchronizuj wszystko.

Jeśli pojawią się komunikaty o błędach w przypadku dowolnego z notesów udostępnionych na liście, kliknij przycisk Uzyskaj pomoc obok każdego z nich, aby rozpocząć rozwiązywanie problemu. Do czasu usunięcia wszelkich błędów synchronizacji nie będziesz widzieć notatek dodanych do udostępnionego notesu przez inne osoby ani notatek dodanych przez siebie na innych komputerach lub urządzeniach.

Krok 5. Sprawdzanie folderów usługi OneDrive

Jeśli przechowujesz notatki w usłudze OneDrive i nie możesz ich znaleźć w programie OneNote, spróbuj wyszukać je bezpośrednio w folderach usługi OneDrive, nie korzystając z programu OneNote.

 1. Zaloguj się do konta usługi OneDrive ze strony głównej usługi OneDrive lub przy użyciu aplikacji OneDrive dla systemu Windows 10.

 2. Spróbuj znaleźć szukane informacje, przeglądając foldery dokumentów oraz otwarte notatki, dokumenty i inne pliki. Sprawdź, czy notatki nie zostały zapisane w dokumencie lub pliku innego typu niż notes programu OneNote.

Krok 6. Sprawdzanie Kosza notesu

Jeśli mimo wykonania powyższych kroków nadal nie możesz odnaleźć notatek, być może zostały one usunięte przez Ciebie lub kogoś z dostępem do notesów. Na szczęście program OneNote automatycznie przechowuje notatki przez ograniczony czas po ich usunięciu z notesu udostępnionego, więc możesz spróbować je odzyskać.

 1. Otwórz notes udostępniony, w którym spodziewasz się znaleźć zagubione notatki.

 2. Wybierz pozycję Historia > Kosz notesu > Kosz notesu.

Jeśli usunięte notatki znajdują się w tym miejscu, możesz je odzyskać, przenosząc strony z powrotem do odpowiednich lokalizacji:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę dowolnej strony, którą chcesz odzyskać, i wybierz polecenie Przenieś lub kopiuj.

 2. W oknie dialogowym Przenoszenie lub kopiowanie stron wybierz sekcję notesu, do której chcesz przenieść stronę, a następnie wybierz pozycję Przenieś. Jeśli chcesz przenieść stronę do sekcji w innym notesie, najpierw kliknij znak + (plus) obok tego notesu na liście, a następnie wybierz w nim sekcję.

 3. Powtórz kroki od 1 do 2 dla dowolnych innych stron, które chcesz przenieść z Kosza notesu.

Dodatkowa pomoc

Jeśli żadna z sugestii w tym artykule nie pomogła w odzyskaniu zagubionych notatek, rozważ zgłoszenie problemu na forach programu OneNote w witrynie Microsoft Answers. Być może inny klient miał ten sam problem i ktoś z zespołu produktu OneNote będzie mógł Ci pomóc.

Uwaga: Jeśli korzystasz z komputera z systemem Windows 8, możesz nie wiedzieć, że istnieją dwie wersje programu OneNote: aplikacja klasyczna OneNote 2013 oraz wersja ściśle zintegrowana z systemem Windows 8, nazywana po prostu OneNote. Przed wykonaniem poniższych kroków uruchom program OneNote 2013 i sprawdź, czy zawiera Twoje notatki.

Krok 1. Używanie funkcji wyszukiwania

Najszybszym i najprostszym sposobem znajdowania zagubionych elementów w programie OneNote jest wyszukiwanie ich. Program OneNote umożliwia znajdowanie określonych słów kluczowych w tekście, notatkach odręcznych, obrazach, a nawet w nagraniach audio i wideo.

Zrób tak:

 1. Na klawiaturze naciśnij klawisz Ctrl i przytrzymując go, naciśnij klawisz E.

 2. W polu wyszukiwania wpisz wyraz lub frazę do znalezienia w programie OneNote. Wpisując mniej szczegółowy tekst, zwiększysz szanse znalezienia właściwej strony.

 3. Klikaj myszą ikony stron lub sekcji na liście wyników, aby przechodzić do lokalizacji, które mogą zawierać szukane notatki. Aby przypiąć listę wyników do bocznej części okna programu OneNote, naciśnij klawisze Ctrl+O. 

Porada:  Jeśli nie zostały znalezione żadne wyniki, upewnij się, że jest ustawiony zakres wyszukiwania „Wyszukaj we wszystkich notesach” i że słowa kluczowe wyszukiwania są wpisane poprawnie. 

Krok 2. Ponowne otwieranie zamkniętych notesów

Poprzednio używane notesy mogły zostać zamknięte. Jeśli podejrzewasz, że szukane notatki mogą się znajdować w takim notesie, ponownie otwórz dowolny z poprzednio używanych notesów.

Zrób tak:

 1. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij pozycję Otwórz.

 2. W obszarze Ostatnio używane notesy otwórz kliknięciem dowolny z wymienionych notesów.

 3. Przejrzyj sekcje i strony ponownie otwartych notesów albo jeszcze raz przeszukaj notesy.

Krok 3. Sprawdzanie sekcji Szybkie notatki

Jeśli przeprowadzono uaktualnienie do programu OneNote 2013 z poprzedniej wersji, niektóre notatki mogły zostać umieszczone w specjalnej sekcji o nazwie Szybkie notatki. W wersjach starszych niż OneNote 2013 sekcja ta miała nazwę Notatki niezaszeregowane. W obu przypadkach sprawdź, czy taka sekcja istnieje w notesie domyślnym.

 1. Otwórz okienko Notes, klikając nazwę bieżącego notesu widoczną po lewej stronie tuż pod wstążką. Pomiń ten krok, jeśli okienko Notes jest zadokowane na ekranie.

 2. U dołu okienka Notes kliknij pozycję Szybkie notatki.

 3. W sekcji Szybkie notatki kliknij poszczególne karty sekcji u góry lub karty stron po prawej, aby przejrzeć wszelkie notatki, które program OneNote mógł tam umieścić.
   

Przypadkowe notatki umieszczone w sekcji Szybkie notatki są zazwyczaj uwzględniane podczas przeszukiwania wszystkich notesów (zobacz krok 1 w tym artykule). Jednak trzeba sprawdzić tę sekcję, ponieważ mogła ona zostać przeniesiona do innego notesu, który został następnie zamknięty. 

Krok 4. Ręczne synchronizowanie notesów udostępnionych

Jeśli pracujesz z jednym lub kilkoma notesami udostępnionymi, które są przechowywane „w chmurze” (na przykład w usłudze OneDrive), program OneNote może nie być poprawnie synchronizowany z takimi lokalizacjami udostępnionymi. Ręczna synchronizacja notesów udostępnionych pozwala sprawdzić, czy występuje problem z pobieraniem takich notatek.
 

 1. Otwórz notes udostępniony, w którym spodziewasz się znaleźć zagubione notatki.

 2. Kliknij pozycję Plik > Wyświetl stan synchronizacji.

 3. W oknie dialogowym Synchronizacja notesu udostępnionego sprawdź, czy jest wybrana opcja Synchronizuj automatycznie, gdy są zmiany.

 4. Kliknij pozycję Synchronizuj wszystko.

Jeśli pojawią się komunikaty o błędach w przypadku dowolnego z notesów udostępnionych na liście, kliknij przycisk Uzyskaj pomoc obok każdego z nich, aby rozpocząć rozwiązywanie problemu. Do czasu usunięcia wszelkich błędów synchronizacji nie będziesz widzieć notatek dodanych do udostępnionego notesu przez inne osoby ani notatek dodanych przez siebie na innych komputerach lub urządzeniach.
 

Krok 5. Sprawdzanie folderów usługi OneDrive

Jeśli nie można wyszukać notatek w programie OneNote i przypuszczasz, że znajdują się one w usłudze OneDrive, spróbuj bezpośrednio zlokalizować je w folderach usługi OneDrive, nie korzystając z interfejsu programu OneNote.

Zrób tak:

 1. Zaloguj się na konto usługi OneDrive ze strony głównej tej usługi lub za pośrednictwem aplikacji OneDrive dla Windows 8.

 2. Spróbuj znaleźć szukane informacje, przeglądając foldery dokumentów oraz otwarte notatki, dokumenty i inne pliki. Zagubione notatki mogły zostać zapisane w dokumencie lub pliku innego typu. 

Krok 6. Sprawdzanie Kosza notesu

Jeśli nie udało się dotąd znaleźć zagubionych notatek, być może inna osoba mająca dostęp do Twoich notesów usunęła informacje, których teraz brakuje. Na szczęście program OneNote automatycznie przechowuje notatki przez ograniczony czas po ich usunięciu z notesu udostępnionego.

Aby sprawdzić, czy istnieją usunięte notatki, które można odzyskać:

 1. Otwórz notes udostępniony, w którym spodziewasz się znaleźć zagubione notatki.

 2. Kliknij pozycję Historia > Kosz notesu > Kosz notesu.

  Jeśli usunięte notatki znajdują się w tym miejscu, możesz je odzyskać, przenosząc strony z powrotem do odpowiednich lokalizacji:

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę dowolnej strony, którą chcesz odzyskać, i kliknij polecenie Przenieś lub kopiuj.

 4. W oknie dialogowym Przenoszenie lub kopiowanie stron kliknij sekcję notesu, do której chcesz przenieść wybraną stronę, a następnie kliknij przycisk Przenieś. Jeśli chcesz przenieść stronę do sekcji w innym notesie, najpierw kliknij znak + (plus) obok tego notesu na liście, a następnie kliknij, aby wybrać w nim sekcję.

 5. Powtórz kroki od 1 do 2 dla dowolnych innych stron, które chcesz przenieść z Kosza notesu.

Dodatkowa pomoc

Jeśli żadna z sugestii w tym artykule nie pomogła w odzyskaniu zagubionych notatek, rozważ zgłoszenie problemu na forach programu OneNote w witrynie Microsoft Answers. Być może inny klient miał ten sam problem i członek zespołu produktu OneNote będzie mógł Ci pomóc. 

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×