Znajdowanie wiadomości uczestników zewnętrznych w sieci Yammer

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Użytkownicy muszą możliwość Dodawanie uczestników zewnętrznych do konwersacji w sieci Yammer. Jako administrator należy wiedzieć, kim są tych uczestników, i co to są już informacją w przypadku, gdy chcesz wprowadzić zmiany. Zatwierdzeni Administratorzy mogą wyświetlać, które konwersacje i pliki w sieci są widoczne dla uczestników zewnętrznych oraz można określić konwersacje, w których pracowników bierzesz udział w innych sieciach usługi Yammer. Ten artykuł ułatwia znajdowanie uczestników zewnętrznych w sieci Yammer, co pozwala na pozostawanie w kontrolce.

Jeśli jesteś administratorem zatwierdzonych w narzędzia do eksportu danych umożliwia znajdowanie uczestników zewnętrznych w sieci i znajdowanie konwersacji, które użytkownicy uczestniczą w innych sieciach.

Znajdowanie uczestników zewnętrznych w sieci
 1. Na stronie głównej Yammer wybierz pozycję Administrator > zawartość i bezpieczeństwo.

  Zobaczysz tylko tę opcję, jeśli masz uprawnienia zweryfikowanego administratora sieci Yammer.

  Ustawienia administracyjne dotyczące zawartości i zabezpieczeń
 2. W obszarze zawartość i bezpieczeństwo wybierz polecenie Eksportuj dane.

  Polecenie Eksportuj dane
 3. Wprowadź zakres dat, wybierz, czy chcesz uwzględnić załączniki i sieci zewnętrznych, a następnie wybierz Eksportuj.

  Eksportowanie danych z sieci Yammer
 4. Zlokalizuj folder eksportu na komputerze, a następnie otwórz plik eksportu MessageThreads.

  Lista uczestników zewnętrznych

  Kolumny D (foreign_participants) zawiera listę uczestników zewnętrznych w sieci, wraz z jej nazwę, adres e-mail i identyfikator sieci sieci Yammer, do której należą. Eksportowanie danych odzwierciedla bieżący widok sieci. Jeśli użytkownik został dodany, ale usunięte przed utworzeniem raportu, tego użytkownika nie będą widoczne w raporcie.

Jeśli chcesz usunąć uczestnika zewnętrznego, możesz Użyj informacji z listy, aby przejść do konwersacji, w której są one dołączone do i usunąć je z konwersacji. Zobacz Usuwanie uczestnika zewnętrznego.

Uwaga: Obecnie MessageThreads.csv jest tylko plik eksportu za pomocą informacje dotyczące uczestnika zewnętrznego. Jednak ulepszenia trwają eksportowanie plików i wkrótce będzie dwa pliki eksportu: MessageThreads.outbound.csv (aby zawierać wątków wiadomości w Twojej sieci, które zawierają uczestników zewnętrznych) i MessageThreads.inbound.csv (aby zawierać wątków wiadomości zewnętrznych, do których dodano użytkowników sieci).

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Zobacz też

Dodawanie uczestników zewnętrznych do konwersacji usługi Yammer

Często zadawane pytania dotyczące uczestników zewnętrznych usługi Yammer

Kontrolka uczestników zewnętrznych w sieci Yammer za pomocą reguł transportu programu Exchange

Centrum administracyjne usługi Yammer

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×