Znajdowanie rekordów z najnowszymi lub najstarszymi datami

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W tym artykule wyjaśniono, jak znaleźć najnowszymi lub najwcześniejszej daty w zestawie rekordów przy użyciu kwerendy najwyższą wartość. Można użyć informacje, które ten typ kwerendy odpowiedzi na szereg pytania biznesowe, takie jak po klienta ostatniego zamówienia.

Co chcesz zrobić?

Opis sposobu najwyższą wartość kwerendy Praca z datami

Znajdowanie najnowszymi lub najwcześniejszą datę

Znajdowanie najnowszych lub od daty najwcześniejszej daty dla rekordów w kategorii lub grupy

Znajdowanie najnowsze i najwcześniejszej daty

Opis sposobu najwyższą wartość kwerendy Praca z datami

Jeśli chcesz znaleźć rekordy, które zawierają najnowszych lub od daty najwcześniejszej daty w tabeli lub grupy rekordów za pomocą kwerendy najwyższą wartość. Dane można użyć, aby odebrać różne pytania biznesowe, takie jak:

 • Kiedy pracownika ostatnio nawiązać sprzedaży? Odpowiedź pomaga określić wydajność najbardziej lub najmniej wydajność pracowników.

 • Kiedy klienta ostatnio umieść zamówienia? Klient nie zamówienia za dany okres czasu, można przenieść klienta do nieaktywne listy.

 • Kto ma następnego urodzin lub następnego urodziny n?

Zasady tworzenia i używania zapytań zwracających najwyższe wartości

Możesz utworzyć kwerendę najwyższą wartość od utworzenia kwerendy wybierającej. W zależności od wyników, które mają możesz zastosować kolejność sortowania do zapytania lub konwertowanie kwerendy do kwerendy podsumowującej. Po przekonwertowaniu kwerendę, następnie użyj funkcji agregującej, taki jak Max lub Min , aby zwrócić wartość najwyższe lub najniższe, lub pierwszego lub ostatniego do zwrócenia najwcześniejszą lub od najpóźniejszej daty. Użyj kwerendy podsumowującej i funkcji agregujących tylko wtedy, gdy musisz znalezienia danych, która znajduje się w zestawie grupy lub kategorii. Załóżmy na przykład, musisz znalezienia sprzedaży dla określonej daty dla każdego z miast działa firma. W tym przypadku miast stają się kategorii (trzeba znaleźć dane według miasta), więc można użyć kwerendy podsumowującej.

Podczas dalszej pracy, należy pamiętać, że, niezależnie od typu kwerendy, kwerendach, należy użyć pola, które zawierają dane, takie jak nazwy klienta, a także pola, które zawiera wartości dat, które chcesz znaleźć. Ponadto wpisz datę, dla której wartości musi znajdować się w polu danych Data/Godzina. Zapytania, które w tym artykule opisano kończą się niepowodzeniem, jeśli próbujesz uruchomić je z wartościami daty w polu tekstowym. Ponadto jeśli chcesz użyć kwerendy podsumowującej pól danych musi zawierać informacje kategorii, takie jak pola Miasto lub kraj/region.

Wybieranie między zapytaniem zwracającym najwyższe wartości a filtrem

Aby określić, czy utworzyć kwerendę najwyższych wartości lub zastosować filtr, wybierz jedną z następujących czynności:

 • Jeśli chcesz przywrócić rekordów z najnowszymi lub najnowsze daty w polu i nie znasz wartości dokładną datę lub nie ma znaczenia, możesz utworzyć kwerendę najwyższych wartości.

 • Jeśli chcesz przywrócić wszystkie rekordy, w którym jest zgodna z datą, jest przed lub później niż konkretnej daty, należy użyć filtru. Na przykład aby wyświetlić daty dla sprzedaży między kwietnia i lipca, możesz zastosować filtr. Szczegółowe omówienie filtrów wykracza poza w tym temacie.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia i używania ich, zobacz artykuł filtru: ograniczanie liczby rekordów w widoku.

Początek strony

Znajdowanie najnowszymi lub najwcześniejszą datę

Czynności opisane w tej sekcji wyjaśniono, jak utworzyć kwerendę podstawowe najwyższych wartości, która używa porządku sortowania oraz bardziej zaawansowane kwerendy korzystającej z wyrażeń i innych kryteriów. Pierwsza sekcja przedstawiono podstawowe kroki podczas tworzenia kwerendy najwyższych wartości, a w drugiej sekcji wyjaśniono sposoby znajdowania następnego kilka urodzin pracowników, dodając kryteria. W procedurze użyto danych w tabeli poniżej próbki.

Nazwisko

Imię

Adres

Miasto

Kraj/region

Data urodzenia

Data zatrudnienia

Bochenek

Tomasz

ul. Klonowa 15

Szczecin

Polska

05.02.1968

10.06.94

Ciesielska

Ewa

ul. Studzińskiego 52

Pruszków

Polska

22.05.1957

22.11.96

Dariusz

Korzun

ul. Niezapominajki 75

Poznań

Polska

11.11.1960

11.03.00

Jankowski

Marcin

ul. Złota 1

Kraków

Polska

22.03.1964

22.06.98

Kretowicz

Marcin

ul. Kosmonautów 2

Gdańsk

Polska

05.06.1972

05.01.02

Olecka

Aneta

ul. Niezapominajek 75

Wrocław

Polska

23.01.1970

23.04.99

Czupta

Wojciech

ul. Fistaszkowa 67

Rzeszów

Polska

14.04.1964

14.10.04

Wiśniewska

Aneta

ul. Grzebieniowa 2

Białystok

Polska

29.10.1959

29.03.97

Jeśli chcesz, możesz ręcznie wprowadzić tych przykładowych danych do nowej tabeli lub możesz skopiować Poniższa tabela do arkusza kalkulacyjnego, takich jak Microsoft Office Excel 2007 i zaimportować arkuszu wynikowym do tabeli za pomocą programu Access.

Pokaż mi, jak to zrobić

Ręczne wprowadzanie danych przykładowych

 1. Na karcie Tworzenie w grupie Tabele kliknij pozycję Tabela.

  W programie Access do bazy danych zostanie dodana nowa pusta tabela.

  Uwaga: Nie trzeba wykonywać tego kroku w przypadku otwierania nowej pustej bazy danych, ale jego wykonanie będzie konieczne podczas dodawania tabeli do istniejącej bazy danych.

 2. Kliknij dwukrotnie pierwszą komórkę w wierszu nagłówka i wpisz nazwę pola tabeli przykładowej.

  Domyślnie puste pola w wierszu nagłówka są oznaczane w programie Access tekstem Dodaj nowe pole:

  Nowe pole w arkuszu danych

 3. Użyj klawiszy strzałek, aby przejść do następnej pustej komórki nagłówka, a następnie wpisz nazwę drugiego pola (możesz także nacisnąć klawisz TAB lub kliknąć dwukrotnie nową komórkę). Powtarzaj tę czynność do momentu wprowadzenia wszystkich nazw pól.

 4. Wprowadź dane w tabeli przykładowej.

  Podczas wprowadzania danych program Access ustala typ danych dla każdego pola. Jeśli jesteś nowym użytkownikiem relacyjnych baz danych, należy ustawić typ danych, na przykład liczby, tekstu lub data/godzina, dla każdego z pól w tabeli. Ustawianie typów danych ułatwia wprowadzanie dokładności danych i zapobieganie błędów, takich jak przy użyciu numeru telefonu w obliczeniach. Dla tych tabel próbki należy powiadomić ustalić typ danych programu Access.

 5. Po zakończeniu wprowadzania danych, kliknij przycisk Zapisz

  Skrót klawiaturowy: naciśnij klawisze CTRL+S.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Zapisywanie jako.

 6. W polu Nazwa tabeli wpisz nazwę tabeli przykładowej, a następnie kliknij przycisk OK.

  Użyj nazw tabel przykładowych, ponieważ są one używane w zapytaniach opisanych w sekcjach z instrukcjami.

 7. Powtarzaj powyższe kroki do momentu utworzenia wszystkich tabel przykładowych wymienionych na początku tej sekcji.

Skopiuj tabelę do programu arkusza kalkulacyjnego

 1. Uruchom program arkusza kalkulacyjnego i utwórz nowy pusty plik. Jeśli używasz programu Excel, nowy, pusty skoroszyt zostanie utworzony domyślnie.

 2. Skopiuj tabelę przykładową z poprzedniej sekcji i wklej ją do pierwszego arkusza, rozpoczynając od pierwszej komórki.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę arkusza, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę i nazwę arkusza pracowników.

 4. Zapisz plik arkusza kalkulacyjnego w dogodnej lokalizacji i przejdź do następnych kroków.

Importowanie tabeli do programu Access

 1. W nowej lub istniejącej bazie danych:

  Na karcie Dane zewnętrzne w grupie Importowanie kliknij pozycję Excel.

  — lub —

  Kliknij pozycję Więcej, a następnie wybierz z listy program arkusza kalkulacyjnego.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Pobieranie danych zewnętrznych — Arkusz kalkulacyjny programu <nazwa programu>.

 2. Kliknij przycisk Przeglądaj, otwórz utworzony wcześniej plik arkusza kalkulacyjnego i kliknij przycisk OK.

  Zostanie uruchomiony Kreator importu arkuszy.

 3. Domyślnie wybiera kreatora, pierwszego arkusza w skoroszycie (pracowników, jeśli zostały wykonane kroki opisane w poprzedniej sekcji), a dane z arkusza pojawi się w dolnej części ekranu. Kliknij przycisk Dalej.

 4. Kliknij Pierwszy wiersz zawiera nagłówki kolumn, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Opcjonalnie zmienić nazwy pól i typów danych przy użyciu pól tekstowych i list w obszarze Opcje pola lub pominąć pól z procesu importowania. W przeciwnym razie kliknij przycisk Dalej.

  Jeśli używasz przykładowej tabeli powyżej, nie musisz na tym etapie wprowadź odpowiednie zmiany.

 6. Pozostaw zaznaczoną opcję Pozwalaj programowi Access dodać klucz podstawowy i kliknij przycisk Dalej.

 7. Domyślnie w programie Access nazwa arkusza zostanie zastosowana do nowej tabeli. Zaakceptuj tę nazwę lub wprowadź inną nazwę, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

Uwaga: Jeśli nie masz programu arkusza kalkulacyjnego, możesz skopiować przykładowe dane do edytora tekstów, takiego jak Notatnik. Aby uzyskać więcej informacji na temat importowania danych tekstowych, zobacz artykuł Importowanie lub łączenie danych zawartych w pliku tekstowym.

Tworzenie podstawowego zapytania zwracającego najwyższe wartości

 1. Na karcie Tworzenie w grupie Inne kliknij polecenie Projekt zapytania.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Pokazywanie tabeli.

 2. W oknie dialogowym kliknij tabelę, do której chcesz użyć w kwerendzie, kliknij przycisk Dodaj, aby umieścić tabelę w górnej części projektanta i kliknij przycisk Zamknij.

  — lub —

  Kliknij dwukrotnie tabelę, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

  Jeśli korzystasz z przykładowych danych, Dodaj tabeli Pracownicy do danej kwerendy.

 3. Dodaj pola, których chcesz użyć w kwerendzie do siatki projektu. Możesz można kliknąć dwukrotnie każde pole lub przeciągnij i upuść każdego pola na pustą komórkę w wierszu pole.

  Jeśli używasz przykładowej tabeli, Dodaj pola Imię, nazwisko i Data urodzenia.

 4. W polu zawierający najwyższe lub najniższe wartości (Data urodzenia pole, jeśli korzystasz z przykładowej tabeli) kliknij wiersz, Sortowanie i zaznacz opcję Rosnąco lub Malejąco.

  Sortuj malejąco zwraca najnowsze i kolejność sortowania rosnąco zwraca datę.

  Ważne: W wierszu Sortuj tylko w przypadku pól, które zawierają daty, należy ustawić wartości. Jeśli użytkownik określi kolejność sortowania dla innego pola, kwerenda nie zwraca wyników, które mają.

 5. Na karcie Projektowanie w grupie Narzędzia kliknij strzałkę w dół obok wszystkich (lista Najwyższych wartości ), a następnie wprowadź liczbę rekordów, które chcesz wyświetlić, i wybierz odpowiednią opcję z listy.

 6. Kliknij przycisk Uruchom Obraz przycisku , aby uruchomić zapytanie i wyświetlić wyniki w widoku arkusza danych.

 7. Zapisz zapytanie i pozostaw je otwarte — będzie używane w następnych krokach.

Jak widać, ten typ zapytania zwracającego najwyższe wartości pozwala odpowiedzieć na podstawowe pytania, na przykład kto jest najstarszą lub najmłodszą osobą w firmie. W następnych krokach wyjaśniono, w jaki sposób używać wyrażeń i innych kryteriów, aby zapewnić skuteczność i elastyczność zapytania. Kryteria pokazane w kolejnym kroku zwracają daty trzech najbliższych urodzin pracowników.

Dodawanie kryteriów do zapytania

Uwaga: W poniższej procedurze założono, że będzie używane zapytanie opisane w poprzedniej sekcji.

 1. Przełączanie utworzonym w poprzednich krokach do widoku Projekt kwerendy.

 2. W siatce projektu kwerendy w kolumnie po prawej stronie kolumny Data urodzenia, kopiować i wklejać lub wpisać wyrażenie: Wyr1: DatePart ("m", [Data urodzenia]). Następnie kliknij polecenie Uruchom.

  Funkcja DatePart wyodrębnia część miesiąca pola Data urodzenia.

 3. Przełączanie do widoku projektu.

 4. Po prawej stronie pierwszego wyrażenie Wklej lub wpisz wyrażenie: Wyr2: DatePart ("d", [Data urodzenia]). Następnie kliknij polecenie Uruchom.

  W tym przypadku funkcja DatePart wyodrębnia daty część pola Data urodzenia.

 5. Przełączanie do widoku projektu.

 6. Wyczyść pola wyboru w wierszu Pokaż dla każdego z dwóch wyrażeń wprowadzonym, kliknij pozycję Wiersz Sortuj dla każdego wyrażenia, a następnie wybierz Rosnąco.

 7. Kliknij polecenie Uruchom.

 8. Opcjonalnie można określić kryteria ograniczania zakresu kwerendy. Podczas określania kryteriów kwerendy sortuje tylko te rekordy, które spełniają kryteria i identyfikuje górnych lub dolnych wartości pól z poziomu listy posortowany.

  Aby kontynuować z przykładowymi danymi, przełącz się do widoku projektu. Następnie w wierszu kryteria kolumny Data urodzenia, wpisz następujące wyrażenie:

  Month([DataUrodzenia]) > Month(Date()) Or Month([DataUrodzenia])= Month(Date()) And Day([DataUrodzenia])>Day(Date())

  To wyrażenie wykonuje następujące czynności: Month ([Data urodzenia]) > część Month(Date()) sprawdza, czy go znajduje się w przyszłości miesiąca i, jeśli ma wartość PRAWDA, zawiera rekordy w kwerendzie datę urodzenia poszczególnych pracowników. Month ([Data urodzenia]) = Month(Date()) i Day([Birth Date]) > Day(Date()) część wyrażenia sprawdza datami urodzeń, które występują w bieżącym miesiącu, aby zobaczyć, jeśli urodziny określonego dnia lub po dniu bieżącym. Jeśli ten warunek jest prawdziwy, funkcja zawiera rekordy w kwerendzie. Podsumowanie: to wyrażenie ignoruje rekordy, w którym urodziny określonego między stycznia 1 i daty, na którym jest uruchomiona kwerenda.

  Aby zobaczyć więcej przykładów wyrażeń kryteriów zapytań, zobacz artykuł Przykłady kryteriów zapytań.

 9. Na karcie Projektowanie w grupie Narzędzia kliknij strzałkę w dół obok wszystkich (lista Najwyższych wartości ), a następnie wprowadź liczbę rekordów, które chcesz wyświetlić, i wybierz odpowiednią opcję z listy.

  Aby wyświetlić trzech kolejnych urodziny, wpisz 3.

 10. Kliknij przycisk Uruchom Obraz przycisku , aby uruchomić zapytanie i wyświetlić wyniki w widoku arkusza danych.

Jeśli widać więcej rekordów niż określone

Jeśli dane zawierają wielu rekordów, które mają wartość daty, zapytania najwyższych wartości może zwrócić więcej danych niż określone. Na przykład można zaprojektować kwerendę najwyższych wartości, aby pobrać trzy rekordy pracowników, ale kwerenda zwraca rekordy cztery ponieważ "Wilson" i "Dyszkiewicz" Udostępnianie urodzinowe, jak pokazano w poniższej tabeli.

Nazwisko

DataUrodzenia

Berka

26.9.1968

Jackson

2.10.1970

Florczak

15.10.1965

Wieczorek

15.10.1969

Jeśli zauważysz rekordy mniej niż określone

Załóżmy, że projektowanie kwerendy w celu zwrócenia górnych lub dolnych pięciu rekordów w polu, ale kwerenda zwraca rekordy tylko trzy. Jako regułę możesz rozwiązać problem tego rodzaju, otwierając kwerendę w widoku projektu i przeglądanie kolumny w siatce projektu w wierszu kryteria.

Aby uzyskać więcej informacji na temat kryteriów zobacz artykuł Przykłady kryteriów kwerend.

Jeśli zostaną wyświetlone zduplikowane rekordy

Jeśli kwerenda najwyższych wartości zwraca duplikaty, tabel zawierać zduplikowanych rekordów lub rekordy są wyświetlane jako duplikaty, ponieważ kwerenda nie zawiera pola, które można odróżnić rekordy. Na przykład w poniższej tabeli przedstawiono wyniki kwerendy, która zwraca pięć zamówienia, które zostały wysłane ostatnio, razem z nazwą sprzedawcy obsługiwania transakcji.

DataWysyłki

Sprzedawca

12.11.2004

Freitag

12.11.2004

Misztal

12.10.2004

Delgado

12.10.2004

Delgado

12.10.2004

Freitag

Rekordy trzeci i czwarty wyglądają na duplikaty, ale prawdopodobnie sprzedawca Delgado obsługiwania dwóch różnych zamówień, które dołączona do tego samego dnia.

W zależności od potrzeb wykonaj jedną z dwóch czynności, aby uniknąć zwracanie zduplikowanych rekordów. Możesz zmienić projekt kwerendy dodaj pola, które ułatwią odróżnić rekordów, na przykład pola Identyfikator zamówienia i Id_klienta. Lub, jeśli jest to wystarczające, aby wyświetlić tylko jedną zduplikowane rekordy, może zawierać tylko odrębnych rekordów, ustawiając właściwość Wartości unikatowe kwerendy na Tak. Aby ustawić tę właściwość, w widoku Projekt kwerendy, kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar na górze projektanta kwerend, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Właściwości. W arkuszu właściwości kwerendy odszukaj właściwość Wartości unikatowe i ustaw ją na wartość Tak.

Aby uzyskać więcej informacji na temat postępowania ze zduplikowanymi rekordami, zobacz artykuł Znajdowanie, ukrywanie lub usuwanie zduplikowanych danych.

Początek strony

Znajdowanie najnowszych lub od daty najwcześniejszej daty dla rekordów w kategorii lub grupy

Kwerenda podsumowująca umożliwia znajdowanie najwcześniejszą lub od najpóźniejszej daty dla rekordów, które należą do grupy lub kategorii. Kwerendy podsumowującej jest kwerendę wybierającą, która korzysta z funkcji agregujących, takich jak Min, Max, Suma, Imięi nazwisko do obliczania wartości dla danego pola.

Czynności opisane w tej sekcji przyjęto założenie, uruchamiania biznesowych zarządzania zdarzeniami — można wykonać tymczasowego, oświetlenie kuchennych i inne aspekty funkcji duży. Ponadto zdarzenia, które można zarządzać podzielić na kilka kategorii, takich jak uruchomiony produktu, ulicy targów i Koncerty. W tej sekcji przedstawiono odpowiedzi na często zadawane pytania: w przypadku następnego zdarzenia według kategorii? Innymi słowy, gdy jest następnego produktu, następnym uzgodnieniu i tak dalej.

Podczas dalszej pracy, należy pamiętać o następujących: domyślnie typ kwerendy podsumowującej, które są tworzone w tym miejscu może zawierać tylko pola, które zawiera grupy lub kategorii danych i pole zawierające daty. Nie możesz dołączyć inne pola, które opisują elementy w kategorię, na przykład nazwy klienta lub dostawcy. Jednak można utworzyć drugą kwerendę, która łączy kwerendy podsumowującej z polami, które zawierają dane opisowe. W dalszej części tej sekcji omówiono sposób wykonywania tego zadania.

Czynności opisane w tej sekcji przyjęto założenie, użyj następujących trzech tabel:

W tabeli Typ zdarzenia   

Identyfikator

Typ zdarzenia

1

Produktu

2

Funkcja firmy

3

Funkcja prywatne

4

Fundusze Raiser

5

Targami

6

Wykładu

7

Uzgodnieniu

8

Powodować wystąpienie

9

Ulica Naukowy

Tabela Kontrahenci    

ID_klienta

Firma

Kontakt

1

Grafika przedstawiająca firmy Contoso, Ltd.

Jonathan Haas

2

Tailspin Toys

Aneta Olecka

3

Fabrikam

Aneta Olecka

4

Wingtip Toys

Lucio Iallo

5

Odpowiedzi. odniesienia

Samant Mandara jest taka sama

6

Adventure Works

Czupta Michała

7

Instytut projektów

Jaka Stele

8

Szkoły małe clipart

Milena Duomanova

W tabeli wydarzenia   

Identyfikator_zdarzenia

Typ zdarzenia

Klient

Data wydarzenia

Cena

1

Produktu

Contoso, Ltd.

4-14-2003

10 000 zł

2

Funkcja firmy

Firma I

4-21-2003

8 000 zł

3

Targami

Firma I

1-5-2003

25 000 USD

4

Powodować wystąpienie

Firma G

5-13-2003

4500 zł

5

Targami

Contoso, Ltd.

5-14-2003

$55,000

6

Uzgodnieniu

Szkoły małe clipart

5-23-2003

12 000 zł

7

Produktu

Odpowiedzi. odniesienia

1-6-2003

15 000 zł

8

Produktu

Wingtip Toys

18-6-2003

21 000 zł

9

Fundusze Raiser

Adventure Works

2003-6-22

$1,300

10

Wykładu

Firma G

25-6-2003

$2,450

11

Wykładu

Contoso, Ltd.

4-7-2003

$3,800

12

Ulica Naukowy

Firma G

4-7-2003

5 500 zł

Uwaga: Czynności opisane w tej sekcji przyjęto założenie, że klienci i typ zdarzenia tabele znajdują się po stronie "jeden" relacji jeden do wielu z tabeli wydarzenia. W tym przypadku tabeli wydarzenia udostępnia pola Id_klienta i identyfikator. Sumy kwerend opisane w następnej sekcji nie będzie działać bez tych relacji.

Jak dodać te dane do bazy danych?

Aby dodać te przykładowe tabele do bazy danych, należy wykonać czynności opisane w sekcji wcześniejszych Znajdowanie rekordów zawierających najwyższe lub najniższe wartości, ale przy użyciu kilka wyjątków:

 • Po skopiowaniu tabel typy zdarzeń i klienci do programu Excel nie kopiować kolumny Identyfikator i Id_klienta. Program Access doda wartości klucza podstawowego dla Ciebie podczas importowania arkuszy; które zapisuje trochę czasu.

 • Po zaimportowaniu tabel, należy otworzyć tabeli wydarzenia w widoku projektu i konwertowanie kolumny Typ zdarzenia i obsługi klientów pól odnośników. Aby, kliknij kolumnę Typ danych dla każdego pola, a następnie kliknij pozycję Kreator odnośników.

  W ramach tworzeniu pól odnośników program Access zastępuje wartości tekstowych w kolumnach typ zdarzenia i obsługi klientów z wartościami liczbowymi z tabelami źródłowymi.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia i używania pól odnośników zobacz artykuły Przewodnik po polach wielowartościowychi Użyj listy, w którym znajduje się wiele wartości . Oba artykuły wyjaśniono, jak utworzyć typ pola odnośnika, która umożliwia wybieranie wielu wartości dla danego pola, a także wyjaśniono, jak utworzyć listy odnośników.

Tworzenie zapytania podsumowującego

 1. Na karcie Tworzenie w grupie Inne kliknij polecenie Projekt zapytania.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Pokazywanie tabeli.

 2. W oknie dialogowym Wybierz tabele, które mają być przetwarzania, kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij Zamknij po zakończeniu dodawania tabel.

  — lub —

  Kliknij dwukrotnie tabele, które chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk Zamknij. Każda tabela pojawi się w górnej części projektanta kwerend.

  Jeśli używasz Przykładowe tabele wymienionych powyżej, Dodaj tabele, zdarzeń i typy zdarzeń.

 3. Kliknij dwukrotnie pola tabeli, których chcesz użyć w kwerendzie. Upewnij się, że możesz dodać tylko pola grupy lub kategorii i pole wartości do danej kwerendy na tym etapie.

  Użycie przykładowe dane wyświetlane w trzech tabelach poprzedniego, Dodaj pole Typ zdarzenia z tabeli Typ zdarzenia lub pole daty wydarzenia w tabeli wydarzenia.

 4. Opcjonalnie można określić kryteria ograniczające zakres kwerendy. Tylko te rekordy, które spełniają kryteria są sortowane i górnego i dolnego wartości pól są identyfikowane na tej liście posortowany.

  Na przykład, jeśli użytkownik chce powrócić zdarzeń w kategorii funkcji prywatny, należy wpisać wyrażenie w wierszu kryteria kolumny Typ zdarzenia: <> "Funkcja prywatne".

  Aby zobaczyć więcej przykładów wyrażeń kryteriów zapytań, zobacz artykuł Przykłady kryteriów zapytań.

 5. Konwertowanie kwerendy do kwerendy podsumowującej, wykonując następujące czynności:

  Na karcie Projektowanie w grupie Pokazywanie/ukrywanie kliknij pozycję Sumy.

  W siatce projektu zostanie wyświetlony wiersz sumy.

 6. Upewnij się, że jest ustawiona na Grupuj według wiersza sumy każdego pola grupy lub kategorii, a następnie ustaw wiersza sumy wartości pola (pole z wartościami górnych lub dolnych) Maksimum lub minimum.

  Max zwraca największą wartość w polu liczbowym i najnowsze wartości daty lub godziny w polu Data/Godzina. Funkcja min zwraca najmniejszą wartość w polu liczbowym i Najwcześniejsza wartość daty lub godziny w polu Data/Godzina.

 7. Na karcie Projektowanie w grupie Narzędzia kliknij strzałkę w dół obok wszystkich (lista Najwyższych wartości ), a następnie wprowadź liczbę rekordów, które chcesz wyświetlić, i wybierz odpowiednią opcję z listy.

  W tym przypadku zaznacz Wszystkie, a następnie kliknij polecenie Uruchom, aby wyświetlić wyniki w widoku arkusza danych.

  Uwaga: W zależności od funkcji, który został wybrany w kroku 6 Access zmienia nazwę pola wartości w kwerendzie MaxOfNazwa_pola lub MinOfNazwa_pola. Użycie Przykładowe tabele programu Access zmienia nazwę pola MaxOfEvent daty lub MinOfEvent daty.

 8. Zapisz zapytanie i przejdź do następnych kroków.

Wyniki kwerendy nie są wyświetlane nazwy produktów lub inne informacje o produktach. Aby wyświetlić dodatkowe dane, należy utworzyć drugą kwerendę, która zawiera kwerendy, którą właśnie utworzony. Następne kroki wyjaśniono, jak to zrobić.

Tworzenie drugiego zapytania, aby dodać więcej danych

 1. Na karcie Tworzenie w grupie Inne kliknij polecenie Projekt zapytania.

 2. W oknie dialogowym Pokazywanie tabeli kliknij kartę Zapytania, a następnie kliknij dwukrotnie zapytanie podsumowujące utworzone w poprzedniej sekcji.

 3. Kliknij kartę tabele i Dodaj tabele używane w kwerendzie sum, a także dodać wszystkich tabel, które zawierają innych pokrewnych danych. Jeśli korzystasz z powyższej tabeli trzy przykłady, Dodaj tabele, typ zdarzenia, zdarzeń i klienci do nowej kwerendy.

 4. Połącz pola w zapytaniu podsumowującym z odpowiadającymi im polami w tabelach nadrzędnych. W tym celu przeciągnij każde pole w zapytaniu podsumowującym do odpowiadającego mu pola w tabeli.

  Jeśli używasz przykładowe dane z trzech tabel, przeciągnij kolumnę Typ zdarzenia w kwerendy podsumowującej w polu Typ zdarzenia w tabeli Typ zdarzenia. Następnie przeciągnij kolumnę Data MaxOfEvent w kwerendy podsumowującej do pola Data w tabeli wydarzenia. Tworzenie sprzężeń tych umożliwia nowej kwerendy wybierającej ze sobą danych w kwerendzie sum i danych z innych tabel.

 5. Dodaj dodatkowe pola opisu z innych tabel w kwerendzie.

  Korzystając z przykładowych danych z trzema tabelami, możesz dodać pola Firma i kontakt z tabeli Klienci.

 6. Opcjonalnie można określić kolejność sortowania dla jednego lub więcej kolumn. Na przykład aby wyświetlić listę kategorii w kolejności alfabetycznej, ustaw wierszu Sortuj kolumny Typ zdarzeniaRosnąco.

 7. Na karcie Projektowanie w grupie Wyniki kliknij przycisk Uruchom.

  Wyniki zapytania zostaną wyświetlone w widoku arkusza danych.

Porada    Jeśli nie chcesz, aby nagłówek kolumny Cena , aby wyglądały jak MaxOfPrice lub MinOfPrice, otwórz kwerendę w widoku projektu, a w kolumnie cena w siatce wpisz Cena: MaxOfPrice lub Cena: MinOfPrice. Cena będzie wyświetlany jako nagłówek kolumny w widoku arkusza danych.

Początek strony

Znajdowanie najnowsze i najwcześniejszej daty

Zapytania utworzone wcześniej w tym artykule mogą zwracać najwyższe lub najniższe wartości, ale nie obie naraz. Aby wyświetlić oba zestawy wartości w jednym widoku, musisz utworzyć dwa zapytania — jedno pobierające najwyższe wartości i drugie pobierające najniższe wartości — a następnie scalić i przechować wyniki w pojedynczej tabeli.

Proces znajdowania najwyższych i najniższych wartości oraz wyświetlania tych danych w tabeli odbywa się zgodnie z następującą ogólną procedurą:

 • Tworzenie najwyższych wartości i ostatnie wartości kwerendy lub, jeśli chcesz pogrupować dane, tworzenie kwerendy podsumowującej, które należy użyć funkcji Min i Max .

 • Konwersja górnego wartości kwerendy (lub kwerendy podsumowującej Max) do tworzącej tabela kwerendy i tworzenie nowej tabeli.

 • Konwertowanie kwerendy dołączającej zapytania wartości dołu (lub kwerendy podsumowującej Min) i dołączyć rekordy do tabeli najwyższych wartości.

  W poniższych sekcjach wyjaśniono, jak to zrobić.

  Tworzenie zapytań

  1. Utwórz zapytanie zwracające najwyższe wartości i zapytanie zwracające najniższe wartości.

   Kroki potrzebne do utworzenia kwerendy wartości górnych lub dolnych zobacz Znajdowanie najnowszymi lub najwcześniejszą datę, w tym artykule. Jeśli potrzebujesz Grupowanie rekordów według kategorii, zobacz Znajdowanie najnowszymi lub najwcześniejszą datę rekordów kategorii lub grupy, w tym artykule.

   Użycie Przykładowe tabele z ostatniej sekcji, użyj tylko dane w tabeli wydarzenia. Za pomocą pola Typ zdarzenia, klientów i Data wydarzenia z tabeli wydarzenia w obu kwerendy.

  2. Zapisz każda kwerenda nazwą opisową, takich jak wartości góry i dołu i pozostaw je otwarta do użycia w następnych kroków.

Tworzenie zapytania tworzącego tabelę

 1. Zapytanie zwracające najwyższe wartości powinno być otwarte w widoku projektu. Wykonaj następujące czynności:

  Na karcie Projektowanie w grupie Typ zapytania kliknij pozycję Utwórz tabelę.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Tworzenie tabeli.

 2. W polu Nazwa tabeli wpisz nazwę tabeli, w której będzie przechowywana rekordów górnego i dolnego. Na przykład wpisz góry i dołu rekordy, a następnie kliknij przycisk OK.

  Zawsze, gdy zostanie uruchomiona kwerenda, zamiast przedstawiające wyniki w widoku arkusza danych, kwerenda tworzy tabelę i zastępuje najwyższą wartość aktualne dane.

 3. Zapisz i zamknij kwerendę.

Tworzenie kwerendy dołączającej

 1. Z dołu wartość kwerendy w widoku projektu:

  Na karcie Projektowanie w grupie Typ zapytania kliknij przycisk Dołącz.

 2. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dołączanie.

 3. Wpisz tej samej nazwie, która została wpisana w oknie dialogowym Tworzenie tabeli.

  Na przykład wpisz góry i dołu rekordy, a następnie kliknij przycisk OK. Zawsze, gdy zostanie uruchomiona kwerenda, zamiast przedstawiające wyniki w widoku arkusza danych, kwerenda dołącza rekordy do góry i dołu rekordów tabeli.

 4. Zapisz i zamknij kwerendę.

Uruchamianie zapytań

 • Teraz możesz przystąpić do uruchamiania dwóch zapytań. W okienku nawigacji kliknij dwukrotnie kwerendę najwyższą wartość, a następnie kliknij przycisk Tak, gdy program Access wyświetli monit. Następnie kliknij dwukrotnie kwerendę wartość dołu i kliknij przycisk Tak, gdy program Access wyświetli monit.

 • Otwórz tabelę góry i dołu rekordów w widoku arkusza danych.

Ważne: Jeśli spróbujesz uruchomić tworzącej tabele lub kwerendy dołączające i wydaje się nic się nie dzieje, sprawdź na pasku stanu programu Access następujący komunikat:

Akcja lub zdarzenie zostało zablokowane przez tryb wyłączony.

Jeśli zostanie wyświetlony ten komunikat, wykonaj następujące kroki:

 • Jeśli jeszcze nie jest widoczna, Pokaż pasek komunikatów. Aby to zrobić, na karcie Narzędzia bazy danych w grupie Pokazywanie/ukrywanie kliknij pozycję Pasek komunikatów.

 • Na pasku komunikatów kliknij pozycję Opcje.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Opcje zabezpieczeń pakietu Microsoft Office.

 • Zaznacz pole wyboru Włącz tę zawartość, a następnie kliknij przycisk OK.

 • Ponownie uruchom zapytanie.

Aby uzyskać więcej informacji o trybie wyłączonym i zabezpieczeniach programu Access, zobacz artykuł Zabezpieczanie bazy danych programu Access 2007.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×