Znajdowanie nowych alertów i odpowiadanie na nie w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Znajdowanie nowych alertów i odpowiadanie na nie w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Znajdowanie nowych alertów oraz powiadomień i odpowiadanie na nie w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu klawiatury i czytnika zawartości ekranu, np. JAWS, dzięki czemu nic cię nie ominie.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, przejdź do sekcji Skróty klawiaturowe w aplikacji Microsoft Teams.

 • W tym temacie założono, że używany jest czytnik JAWS. Aby uzyskać informacje na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Znajdowanie powiadomień w kanale Aktywność

Wszystkie powiadomienia są wyświetlane w twoim kanale Aktywność, więc zawsze będziesz na bieżąco. Otrzymasz powiadomienie, gdy ktoś:

 • doda @wzmiankę o Tobie;

 • doda @wzmiankę o zespołach i kanałach, do których należysz

 • odpowie na konwersacje, w których bierzesz udział

 • odpowie na twoje wiadomości.

 1. Aby otworzyć kanał Aktywność, naciśnij kombinację klawiszy Alt+1. Usłyszysz: „Kanały, menu rozwijane”.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz pierwsze powiadomienie w kanale. Usłyszysz: „<Sender info, notification content and details, the number and position of the selected notification in the list>, więcej opcji”.

 3. Aby otworzyć menu Więcej opcji, naciśnij Spację. Usłyszysz: „Oznacz jako przeczytane” lub „Oznacz jako nieprzeczytane”. Aby poruszać się po menu, naciskaj klawisz strzałki w górę lub w dół. Aby wyjść z menu, naciśnij klawisz Esc.

 4. Aby poruszać się po liście powiadomień, naciskaj klawisz strzałki w górę lub w dół.

Filtrowanie kanału Aktywność

Możesz wybrać powiadomienia, które pojawiają się w kanale. Na przykład możesz otrzymywać powiadomienia, gdy ktoś odpowiedział na twoją wiadomość.

 1. Aby otworzyć kanał Aktywność, naciśnij kombinację klawiszy Alt+1. Usłyszysz: „Kanały, menu rozwijane”.

 2. Naciśnij klawisz Tab. Usłyszysz: „Przycisk Filtra kanałów”. Naciśnij klawisz spacji. Otworzy się menu filtra.

 3. W celu poruszania się po menu używaj klawiszy strzałki w górę lub w dół. Aby wybrać element, naciśnij klawisz Enter. Kanał wyświetla teraz powiadomienia tylko o wybranym elemencie.

 4. Aby usunąć filtr, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Przycisk Usuń filtr”, a następnie naciśnij klawisz spacji.

Uwaga: Jeśli zdecydujesz się nie otrzymywać powiadomień o określonej aktywności, nie będziesz także widzieć ich na banerze.

Odpowiadanie na powiadomienia

Kiedy usłyszysz interesujące powiadomienie, możesz przejść do akcji i zostać jej uczestnikiem. Jeśli na przykład członek zespołu dodał o tobie @wzmiankę, przejdź do wiadomości za pomocą karty Konwersacje, przeczytaj wiadomość i odpowiedz na nią.

 1. Aby otworzyć kanał Aktywność, naciśnij kombinację klawiszy Alt+1. Usłyszysz: „Kanały, menu rozwijane”.

 2. Aby poruszać się po liście powiadomień, naciskaj klawisz Tab.

 3. Naciskaj klawisz strzałki w górę lub w dół, aż usłyszysz powiadomienie, na które chcesz odpowiedzieć, a następnie naciśnij klawisz Enter. Powiązana konwersacja jest wyświetlana na karcie Konwersacje.

 4. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz najnowszą wiadomość w powiązanej konwersacji.

 5. Naciskaj strzałkę w górę, aż usłyszysz wiadomość, o której przesłano ci powiadomienie. Program JAWS odczytuje wiadomość i jej szczegóły.

 6. Naciśnij klawisz Enter, a następnie naciśnij klawisz strzałki w dół. Usłyszysz: „Przycisk Odpowiedz”.

 7. Naciśnij klawisz spacji. Usłyszysz: „Utwórz odpowiedź, edytuj, napisz i wyślij”.

 8. Wpisz wiadomość. Aby wysłać odpowiedź, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz słowa: „Przycisk Wyślij”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Dostosowywanie ustawień powiadomień

Możesz dostosować rodzaje powiadomień, które otrzymujesz w kanale Aktywność, w wiadomościach e-mail lub w bannerach.

 1. Naciśnij kombinację klawiszy Alt+G w dowolnym miejscu w aplikacji Microsoft Teams. Otworzy się menu Ustawienia.

 2. Naciskaj klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz „Przycisk Powiadomienia”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz: „Menu ustawień Powiadomień”.

 3. Aby nawigować po menu, naciskaj klawisz Tab.

 4. Aby rozwinąć listę opcji, naciśnij klawisz spacji. W celu poruszania się po liście używaj klawiszy strzałki w górę i w dół. Aby wybrać, naciśnij klawisz Enter.

 5. Aby wyjść z menu ustawień Powiadomień, naciśnij klawisz Esc.

  Uwaga: W przypadku braku zalogowania się w aplikacji Microsoft Teams otrzymasz wiadomość e-mail z informacją o pominiętej aktywności.

Zobacz też

Obsługa wiadomości lub czatów prywatnych w aplikacji Microsoft Teams przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Używanie czytnika zawartości ekranu do tworzenia nowych zespołów w aplikacji Microsoft Teams

Skróty klawiaturowe w aplikacji Microsoft Teams

Podstawowe zadania podczas korzystania z czytnika zawartości ekranu z aplikacją Microsoft Teams

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak poruszać się po aplikacji Microsoft Teams przy użyciu funkcji ułatwień dostępu

Używaj klawiatury i funkcji VoiceOver, wbudowanego czytnika ekranu w systemie Mac OS, aby wyszukiwać alerty i powiadomienia w aplikacji Microsoft Teams oraz odpowiadać na nie. Dzięki temu nie umknie ci nic ważnego.

Uwagi: 

W tym temacie

Znajdowanie powiadomień w kanale Aktywność

Wszystkie powiadomienia są wyświetlane w twoim kanale Aktywność, więc zawsze będziesz na bieżąco. Otrzymasz powiadomienie, gdy ktoś:

 • doda @wzmiankę o Tobie;

 • doda @wzmiankę o zespołach i kanałach, do których należysz

 • odpowie na konwersacje, w których bierzesz udział, lub konwersacje, które obserwujesz;

 • odpowie na twoje wiadomości.

 • polubi twoje wiadomości.

 1. Aby otworzyć kanał Aktywność, naciśnij kombinację klawiszy Option+1. Usłyszysz: „Kanały, menu rozwijane”.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz pierwsze powiadomienie w kanale. Usłyszysz: „<Sender info, notification content and details, the number and position of the selected notification in the list>, więcej opcji, możliwe kliknięcie”.

 3. Aby otworzyć menu Więcej opcji, naciśnij Spację. Usłyszysz: „Oznacz jako przeczytane” lub „Oznacz jako nieprzeczytane”. Aby poruszać się po menu Więcej opcji, naciskaj klawisz strzałki w górę lub w dół. Aby wyjść z menu, naciśnij klawisz Esc.

 4. Aby poruszać się po liście powiadomień, naciskaj klawisz strzałki w górę lub w dół.

Filtrowanie kanału

Możesz wybrać powiadomienia, które pojawiają się w kanale. Na przykład możesz otrzymywać powiadomienia, gdy ktoś odpowiedział na twoją wiadomość.

 1. Aby otworzyć kanał Aktywność, naciśnij kombinację klawiszy Option+1. Usłyszysz: „Kanały, menu rozwijane”.

 2. Naciśnij klawisz Tab. Usłyszysz: „Przycisk Filtra kanałów”. Aby wybrać element, naciśnij klawisz spacji. Otworzy się menu filtra.

 3. W celu poruszania się po menu używaj klawiszy strzałki w górę lub w dół. Podczas nawigacji funkcja VoiceOver poinformuje o filtrach. Aby wybrać element, naciśnij klawisz Enter. Kanał wyświetla teraz powiadomienia tylko o wybranym elemencie.

 4. Aby usunąć filtr i wyświetlić wszystkie powiadomienia, naciskaj klawisz Tab w kanale Aktywność, aż usłyszysz: „Przycisk Usuń filtr kanałów”, a następnie naciśnij klawisz spacji.

Uwaga: Jeśli zdecydujesz się nie otrzymywać powiadomień o określonej aktywności, nie będziesz także widzieć ich na banerze.

Odpowiadanie na powiadomienia

Kiedy usłyszysz interesujące powiadomienie, możesz przejść do akcji i zostać jej uczestnikiem. Jeśli na przykład członek zespołu dodał o tobie @wzmiankę, przejdź do wiadomości za pomocą karty Konwersacje, przeczytaj wiadomość i odpowiedz na nią.

 1. Aby otworzyć kanał Aktywność, naciśnij kombinację klawiszy Option+1. Usłyszysz: „Kanały, menu rozwijane”.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz pierwsze powiadomienie w kanale. Następnie naciskaj klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz powiadomienie, na które chcesz odpowiedzieć, a następnie naciśnij klawisz Enter. Powiązana konwersacja jest wyświetlana na karcie Konwersacje.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz najnowszą wiadomość w powiązanej konwersacji.

 4. Jeśli ostatnia wiadomość nie jest wiadomością, o której otrzymałeś powiadomienie, naciskaj strzałkę w górę, aż usłyszysz wiadomość, o której otrzymałeś powiadomienie. Podczas nawigacji program VoiceOver odczytuje wiadomość i jej szczegóły. Aby wybrać element, naciśnij klawisz Enter.

 5. Aby odpowiedzieć na wiadomość, naciskaj klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz: „Odpowiedz, wybrano, przycisk”. Naciśnij klawisz spacji. Usłyszysz: „Zredaguj odpowiedź, edytuj tekst”.

 6. Wpisz wiadomość. Aby wysłać odpowiedź, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz słowa: „Przycisk Wyślij”, a następnie naciśnij spację.

Dostosowywanie ustawień powiadomień

Możesz dostosować rodzaje powiadomień, które otrzymujesz w kanale Aktywność, w wiadomościach e-mail lub w bannerach.

 1. Naciśnij kombinację klawiszy Option+G w dowolnym miejscu w aplikacji Microsoft Teams. Otworzy się menu Ustawienia.

 2. Naciskaj klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz „Powiadomienia”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz: „Menu ustawień Powiadomień”.

 3. Otworzy się okno dialogowe Ustawienia powiadomień. Aby nawigować po menu, naciskaj klawisz Tab. Podczas nawigacji funkcja VoiceOver poinformuje o opcjach.

 4. Aby rozwinąć listę opcji, naciśnij klawisz spacji. W celu poruszania się po liście używaj klawiszy strzałki w górę i strzałki w dół. Aby wybrać, naciśnij klawisz Enter.

 5. Aby wyjść z menu ustawień Powiadomień, naciśnij klawisz Esc.

  Uwaga: W przypadku braku zalogowania się w aplikacji Microsoft Teams możesz włączyć powiadomienia e-mail, aby otrzymywać wiadomości e-mail z informacją o pominiętej aktywności.

Zobacz też

Korzystanie z czytnika zawartości ekranu do wysyłania prywatnych wiadomości lub korzystania z czatu w aplikacji Microsoft Teams

Używanie czytnika zawartości ekranu do tworzenia nowych zespołów w aplikacji Microsoft Teams

Skróty klawiaturowe w aplikacji Microsoft Teams

Podstawowe zadania podczas korzystania z czytnika zawartości ekranu z aplikacją Microsoft Teams

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak poruszać się po aplikacji Microsoft Teams przy użyciu funkcji ułatwień dostępu

Znajdowanie nowych alertów oraz powiadomień i odpowiadanie na nie w aplikacji Microsoft Teams w sieci Web przy użyciu klawiatury i wbudowanego czytnika zawartości ekranu systemu Windows, Narratora — dzięki czemu nic Cię nie ominie.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Zalecamy, by podczas korzystania z aplikacji Microsoft Teams w sieci Web używać przeglądarki internetowej Microsoft Edge. Ponieważ aplikacja Microsoft Teams w sieci Web działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie na komputer. Aby na przykład wejść do poleceń lub wyjść z nich, należy nacisnąć klawisze Ctrl+F6 zamiast klawisza F6. Popularne skróty klawiaturowe, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), są już używane do obsługi przeglądarki internetowej, więc nie działają w odniesieniu do aplikacji Microsoft Teams w sieci Web.

W tym temacie

Znajdowanie powiadomień w kanale Aktywność

Wszystkie powiadomienia są wyświetlane w twoim kanale Aktywność, więc zawsze będziesz na bieżąco. Otrzymasz powiadomienie, gdy ktoś:

 • doda @wzmiankę o Tobie;

 • doda @wzmiankę o zespołach i kanałach, do których należysz

 • odpowie na konwersacje, w których bierzesz udział

 • odpowie na twoje wiadomości.

 1. Aby otworzyć kanał Aktywność, naciśnij kombinację klawiszy Alt+1. Usłyszysz: „Kanały, menu rozwijane”.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz pierwsze powiadomienie w kanale. Usłyszysz: „<Sender info, notification content and details, the number and position of the selected notification in the list>, więcej opcji”.

 3. Aby otworzyć menu Więcej opcji, naciśnij Spację. Usłyszysz: „Oznacz jako przeczytane” lub „Oznacz jako nieprzeczytane”. Aby poruszać się po menu, naciskaj klawisz strzałki w górę lub w dół. Aby wyjść z menu, naciśnij klawisz Esc.

 4. Aby poruszać się po liście powiadomień, naciskaj klawisz strzałki w górę lub w dół.

Filtrowanie kanału Aktywność

Możesz wybrać powiadomienia, które pojawiają się w kanale. Na przykład możesz otrzymywać powiadomienia, gdy ktoś odpowiedział na twoją wiadomość.

 1. Aby otworzyć kanał Aktywność, naciśnij kombinację klawiszy Alt+1. Usłyszysz: „Kanały, menu rozwijane”.

 2. Naciśnij kombinację klawiszy Caps Lock+strzałka w prawo. Usłyszysz: „Przycisk”. Naciśnij klawisz spacji. Otworzy się menu filtra.

 3. W celu poruszania się po menu używaj klawiszy strzałki w górę lub w dół. Aby wybrać element, naciśnij klawisz Enter. Kanał wyświetla teraz powiadomienia tylko o wybranym elemencie.

 4. Aby usunąć filtr, naciśnij klawisz Tab, aż usłyszysz: „Kanały, menu rozwijane”. Naciśnij kombinację klawiszy Caps Lock+strzałka w prawo. Usłyszysz: „Grupa”. Naciśnij klawisz spacji.

Uwaga: Jeśli zdecydujesz się nie otrzymywać powiadomień o określonej aktywności, nie będziesz także widzieć ich na banerze.

Odpowiadanie na powiadomienia

Kiedy usłyszysz interesujące powiadomienie, możesz przejść do akcji i zostać jej uczestnikiem. Jeśli na przykład członek zespołu dodał o tobie @wzmiankę, przejdź do wiadomości za pomocą karty Konwersacje, przeczytaj wiadomość i odpowiedz na nią.

 1. Aby otworzyć kanał Aktywność, naciśnij kombinację klawiszy Alt+1. Usłyszysz: „Kanały, menu rozwijane”.

 2. Aby poruszać się po liście powiadomień, naciskaj klawisz Tab.

 3. Naciskaj klawisz strzałki w górę lub w dół, aż usłyszysz powiadomienie, na które chcesz odpowiedzieć, a następnie naciśnij klawisz Enter. Powiązana konwersacja jest wyświetlana na karcie Konwersacje.

 4. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz najnowszą wiadomość w powiązanej konwersacji.

 5. Naciskaj strzałkę w górę, aż usłyszysz wiadomość, o której przesłano ci powiadomienie. Program Narrator odczytuje wiadomość i jej szczegóły.

 6. Naciśnij klawisz Enter, a następnie naciśnij klawisz strzałki w dół. Usłyszysz: „Przycisk Odpowiedz”.

 7. Naciśnij klawisz spacji. Usłyszysz: „Utwórz odpowiedź, edytowanie”.

 8. Wpisz wiadomość. Aby wysłać odpowiedź, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz słowa: „Przycisk Wyślij”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Dostosowywanie ustawień powiadomień

Możesz dostosować rodzaje powiadomień, które otrzymujesz w kanale Aktywność, w wiadomościach e-mail lub w bannerach.

 1. Naciśnij kombinację klawiszy Alt+G w dowolnym miejscu w aplikacji Microsoft Teams w sieci Web. Usłyszysz: „Zmień status podmenu, element menu”. Otworzy się menu Ustawienia.

 2. Naciskaj klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz „Przycisk Powiadomienia”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz: „Menu ustawień Powiadomień”.

 3. Aby nawigować po menu, naciskaj klawisz Tab.

 4. Aby rozwinąć listę opcji, naciśnij klawisz spacji. W celu poruszania się po liście używaj klawiszy strzałki w górę i w dół. Aby wybrać, naciśnij klawisz Enter.

 5. Aby wyjść z menu ustawień Powiadomień, naciśnij klawisz Esc.

  Uwaga: W przypadku braku zalogowania się w aplikacji Microsoft Teams w sieci Web otrzymasz wiadomość e-mail z informacją o pominiętej aktywności.

Zobacz też

Korzystanie z czytnika zawartości ekranu do wysyłania prywatnych wiadomości lub korzystania z czatu w aplikacji Microsoft Teams

Używanie czytnika zawartości ekranu do tworzenia nowych zespołów w aplikacji Microsoft Teams

Podstawowe zadania podczas korzystania z czytnika zawartości ekranu z aplikacją Microsoft Teams

Dowiedz się, jak poruszać się po aplikacji Microsoft Teams przy użyciu funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×