Znajdowanie i zaznaczanie komórek spełniających określone kryteria

Użyj polecenia Przejdź do , aby szybko znaleźć i zaznaczyć wszystkie komórki zawierające określone typy danych, takie jak formuły. Ponadto Użyj polecenia Przejdź do , aby znaleźć tylko komórki spełniające określone kryteria, na przykład ostatnią komórkę na arkusz zawierającą dane lub formatowanie.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Zacznij od wykonania dowolnej z następujących czynności:

  • Aby przeszukać cały arkusz dla określonych komórek, kliknij dowolną komórkę.

  • Aby wyszukać określone komórki w określonym obszarze, zaznacz odpowiednie zakres, wiersze lub kolumny. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zaznaczanie komórek, zakresów, wierszy lub kolumn w arkuszu.

   Porada: Aby anulować zaznaczenie komórek, kliknij dowolną komórkę arkusza.

 2. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję znajdź & wybierz > Przejdź do (w grupie Edytowanie ).

  Obraz Wstążki programu Excel

  Skrót klawiaturowy: Naciśnij klawisze CTRL + G.

 3. Kliknij przycisk Specjalnie.

 4. W oknie dialogowym przełączenie do — specjalnie kliknij jedno z poniższych opcji.

Kliknij pozycję

Elementy do zaznaczenia

Komentarze

Komórki zawierające komentarze.

Stałe

Komórki zawierające stałe.

Formuły

Komórki zawierające formuły.

Uwaga: Pola wyboru poniżej formuł definiują typ formuły.

Puste

Puste komórki.

Bieżący region

obszar bieżący, na przykład cała lista.

Bieżąca tablica

Cały tablica, jeśli komórka aktywna jest zawarty w tablicy.

Obiekty

Obiekty graficzne, w tym wykresy i przyciski, w arkuszach i w polach tekstowych.

Różnice w wierszach

Wszystkie komórki różniące się od komórki aktywnej w zaznaczonym wierszu. W zaznaczeniu jest zawsze jedna aktywna komórka — to jest zakres, wiersz lub kolumna. Naciskając klawisz ENTER lub Tab, możesz zmienić lokalizację aktywnej komórki, która domyślnie jest pierwszą komórką w wierszu.

Jeśli zaznaczono więcej niż jeden wiersz, porównywanie jest wykonywane dla każdego pojedynczego wiersza tego zaznaczenia, a komórka używana w porównaniu do każdego kolejnego wiersza znajduje się w tej samej kolumnie co aktywna komórka.

Różnice w kolumnach

Wszystkie komórki różniące się od komórki aktywnej w zaznaczonej kolumnie. W zaznaczeniu jest zawsze jedna aktywna komórka, niezależnie od tego, czy jest to zakres, wiersz czy kolumna. Naciskając klawisz ENTER lub Tab, możesz zmienić lokalizację aktywnej komórki — domyślnie jest to pierwsza komórka w kolumnie.

Podczas zaznaczania więcej niż jednej kolumny porównywanie jest wykonywane dla każdej wybranej kolumny. Komórka używana w porównaniu dla każdej dodatkowej kolumny znajduje się w tym samym wierszu co aktywna komórka.

Poprzedniki

Komórki, do których odwołuje się formuła w aktywnej komórce. W obszarze osoby zależnewykonaj jedną z następujących czynności:

 • Kliknij pozycję tylko bezpośrednie , aby znaleźć tylko komórki, do których bezpośrednio odwołują się formuły.

 • Kliknij pozycję wszystkie poziomy , aby znaleźć wszystkie komórki, do których bezpośrednio lub pośrednio odwołują się komórki w zaznaczeniu.

Zależnych

Komórki zawierające formuły odwołujące się do komórki aktywnej. Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Kliknij pozycję tylko bezpośrednie , aby znaleźć tylko komórki z formułami, które odwołują się bezpośrednio do komórki aktywnej.

 • Kliknij pozycję wszystkie poziomy , aby znaleźć wszystkie komórki, które bezpośrednio lub pośrednio odwołują się do komórki aktywnej.

Ostatnia komórka

Ostatnia komórka w arkuszu, która zawiera dane lub formatowanie.

Tylko widoczne komórki

Tylko komórki widoczne w zakresie, który przecina ukryte wiersze lub kolumny.

Formaty warunkowe

Tylko komórki z zastosowanymi formatowaniem warunkowym. W obszarze Sprawdzanie poprawności danychwykonaj jedną z następujących czynności:

 • Kliknij pozycję wszystko , aby znaleźć wszystkie komórki, do których zastosowano formaty warunkowe.

 • Kliknij pozycję tak , aby znaleźć komórki z takimi samymi formatowaniem warunkowym co obecnie zaznaczona komórka.

Sprawdzanie poprawności danych

Tylko komórki, do których zastosowano reguły poprawności danych. Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Kliknij pozycję wszystko , aby znaleźć wszystkie komórki, do których zastosowano sprawdzanie poprawności danych.

 • Kliknij pozycję tak , aby znaleźć komórki, które mają takie same sprawdzanie poprawności danych, co obecnie zaznaczona komórka.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×