Znajdowanie i zamienianie tekstu w wiadomości e-mail lub innym elemencie

W programie Outlook masz dostęp do narzędzi do edycji, które zapewniają możliwości znajdowania i zamieniania zwykłego tekstu lub fraz w wiadomości e-mail. Przy użyciu symboli wieloznacznych i kodów można poszerzyć wyszukiwanie w celu znalezienia wyrazów lub fraz zawierających określone litery lub kombinacje liter. Używając tych narzędzi do edycji, możesz również znajdywać i zastępować formatowanie — możesz na przykład wyszukać rozmiar czcionki, styl, język i znaczniki akapitu — lub różne formy rzeczowników i czasowników, na przykład wiadomość/wiadomości czy używać/użyto.

Każde wystąpienie określonego wyrazu lub frazy możesz szybko wyszukać za pomocą opcji Znajdź.

 1. W tworzonej wiadomości e-mail lub tworzonych elementach na karcie Formatowanie tekstu w grupie Edytowanie wybierz pozycję Znajdź.

  Wybieranie karty Formatowanie tekstu, a następnie grupy Edytowanie w celu otwarcia listy rozwijanej

 2. W polu Znajdź wprowadź tekst, który chcesz znaleźć.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby znaleźć poszczególne wystąpienia wyrazu lub frazy, wybierz pozycję Znajdź następny.

  • Aby jednocześnie znaleźć wszystkie wystąpienia określonego wyrazu lub frazy, wybierz pozycję Znajdź w > Dokument główny.

Porada: Aby anulować trwające wyszukiwanie, naciśnij klawisz ESC.

Wyraz lub frazę można automatycznie zamienić na inny wyraz lub frazę. Na przykład nazwę Acme można zamienić na Apex.

Uwaga: W tekście zamiennym zostanie zastosowana taka sama wielkość liter jak w tekście oryginalnym. Na przykład jeśli wyszukasz wyraz TEŻ i zamienisz go na wyraz Także, w wyniku otrzymasz wyraz TAKŻE.

 1. W tworzonej wiadomości e-mail lub tworzonym elemencie na karcie Formatowanie tekstu w grupie Edytowanie wybierz pozycję Zamień.

  W programie Outlook na karcie Formatowanie tekstu w obszarze Edytowanie wybierz pozycję Zamień.

  Uwaga: Możesz również wybrać kartę Zamień w oknie dialogowym Znajdź.

 2. W oknie dialogowym Znajdowanie i zamienianie wybierz kartę Zamień i w polu Znajdź wpisz wyszukiwany tekst.

 3. W polu Zamień na wpisz tekst, na który chcesz zamienić wyszukiwany tekst.

  W programie Outlook, okno dialogowe Znajdowanie i zamienianie.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby znaleźć następne wystąpienie tekstu, wybierz pozycję Znajdź następny.

  • Aby zamienić wystąpienie tekstu, wybierz pozycję Zamień. W programie Outlook zostanie wyświetlone następne wystąpienie.

  • Aby zamienić wszystkie wystąpienia tekstu, wybierz pozycję Zamień wszystko.

Porada: Aby anulować trwające zamienianie, naciśnij klawisz ESC.

Aby ułatwić sobie wizualną ocenę wszystkich wystąpień wyrazu lub frazy w dokumencie, możesz wyszukać wszystkie wystąpienia i wyróżnić je na ekranie. Chociaż tekst jest wyróżniony na ekranie, to na wydrukowanym dokumencie nie będzie on wyróżniony.

 1. W tworzonej wiadomości e-mail lub tworzonym elemencie na karcie Formatowanie tekstu w grupie Edytowanie wybierz pozycję Znajdź.

 2. W polu Znajdź wpisz tekst, który chcesz wyszukać.

 3. Wybierz pozycję Wyróżnienie przy odczycie > Wyróżnij wszystkie.

  6eee1aa4-822b-4d0e-9763-8f5f2311b2a3

  Uwaga: Aby wyłączyć wyróżnianie na ekranie, wybierz pozycję Wyróżnienie przy odczycie > Wyczyść wyróżnienia.

Zaawansowane znajdowanie i zamienianie

Funkcja wyszukiwania znajduje nie tylko tekst. W programie Outlook można wyszukiwać formatowanie (na przykład pogrubienie lub kursywa), czcionki, znaczniki akapitu, znaki spacji, zakładki, a nawet języki.

Możesz wyszukać i zamienić lub usunąć formatowanie znaków. Możesz na przykład wyszukać określony wyraz lub frazę i zmienić jej kolor czcionki lub wyszukać określone formatowanie, takie jak pogrubienie, i zmienić je.

 1. W tworzonej wiadomości e-mail lub tworzonym elemencie na karcie Formatowanie tekstu w grupie Edytowanie wybierz pozycję Zamień.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby znaleźć tekst z określonym formatowaniem, w polu Znajdź wpisz tekst do wyszukania.

  • Aby znaleźć tylko formatowanie, pozostaw pole Znajdź puste.

 3. (Opcjonalnie) W obszarze Opcje wyszukiwania zaznacz pole wyboru wyszukiwania.

 4. Wybierz pozycję Format, a następnie wybierz opcje formatowania, które chcesz znaleźć i zamienić.

  W oknie dialogowym Znajdowanie i zamienianie wybierz pozycję Formatowanie, a następnie odpowiednią opcję z listy rozwijanej.

  Uwagi: 

  • Jeśli nie widzisz pozycji Format, wybierz pozycję Więcej.

  • W programie Outlook w oknie dialogowym Znajdowanie i zamienianie wybierz przycisk Więcej, aby wyświetlić dodatkowe opcje.

 5. W polu Zamień na wybierz pozycję Format, a następnie wybierz odpowiednie opcje zamiany formatowania.

  Uwaga: Jeśli chcesz także zamienić tekst wprowadzony w polu Znajdź, wpisz tekst zamienny w polu Zamień na.

 6. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby znaleźć i zamienić każde wystąpienie określonego formatowania, wybierz pozycję Znajdź następny > Zamień.

  • Aby zamienić wszystkie wystąpienia określonego formatowania, wybierz pozycję Zamień wszystko.

Możesz wyszukiwać i zamieniać znaki specjalne i elementy dokumentów, takie jak tabulatory i ręczne podziały stron. Na przykład możesz znaleźć wszystkie podwójne znaczniki akapitu i zamienić je na pojedyncze znaczniki akapitu.

 1. W tworzonej wiadomości e-mail lub tworzonym elemencie na karcie Formatowanie tekstu w grupie Edytowanie wybierz pozycję Znajdź.

 2. Wybierz pozycję Specjalne, a następnie wybierz element.

  W oknie dialogowym Znajdowanie i zamienianie wybierz pozycję Specjalne, a następnie odpowiednią opcję z listy rozwijanej.

  Uwagi: 

  • Jeśli nie widzisz pozycji Specjalne, wybierz pozycję Więcej.

  • W programie Outlook w oknie dialogowym Znajdowanie i zamienianie wybierz przycisk Więcej, aby wyświetlić dodatkowe opcje.

 3. Aby zamienić element, wybierz kartę Zamień i w polu Zamień na wprowadź zamiennik danego elementu.

 4. Wybierz przycisk Znajdź następny, Znajdź wszystkie, Zamień lub Zamień wszystko.

  Porada: Aby anulować trwające wyszukiwanie, naciśnij klawisz ESC.

Symbole wieloznaczne umożliwiają wyszukiwanie tekstu. Możesz na przykład użyć symbolu gwiazdki (*) do wyszukania ciągu znaków (na przykład ciąg „s*d” umożliwia znalezienie wyrazów „sąd” i „samochód”).

Symbole wieloznaczne umożliwiają znajdowanie i zamienianie tekstu

 1. W tworzonej wiadomości e-mail lub tworzonym elemencie na karcie Formatowanie tekstu w grupie Edytowanie wybierz pozycję Znajdź lub Zamień.

 2. W obszarze Opcje wyszukiwania zaznacz pole wyboru Użyj symboli wieloznacznych.

  Uwaga: Jeśli nie widzisz pozycji Opcje wyszukiwania, wybierz pozycję Więcej.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz pozycję Specjalne, wybierz symbol wieloznaczny, a następnie w polu Znajdź wpisz dowolny dodatkowy tekst. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz tabelę pod nagłówkiem „Symbole wieloznaczne określające elementy, które mają być znajdowane i zamieniane” dalej w tej sekcji.

  • W polu Znajdź wprowadź bezpośrednio symbol wieloznaczny. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz tabelę pod nagłówkiem „Symbole wieloznaczne określające elementy, które mają być znajdowane i zamieniane” dalej w tej sekcji.

  Uwaga: Jeśli chcesz także zamienić element wprowadzony w polu Znajdź, wpisz tekst zamienny w polu Zamień na.

 4. (Opcjonalnie) Jeśli chcesz także zamienić element wprowadzony w polu Znajdź, wybierz kartę Zamień i w polu Zamień na wprowadź zamiennik danego elementu.

 5. Wybierz przycisk Znajdź następny, Znajdź wszystkie, Zamień lub Zamień wszystko.

  Porada: Aby anulować trwające wyszukiwanie, naciśnij klawisz ESC.

Symbole wieloznaczne określające elementy, które mają być znajdowane i zamieniane

 • Jeśli zaznaczysz pole wyboru Użyj symboli wieloznacznych, program Outlook wyszukuje tylko wystąpienia dokładnie takiego tekstu, jaki został podany. Pola wyboru Uwzględnij wielkość liter oraz Znajdź tylko całe wyrazy są niedostępne (wyszarzone), aby wskazać, że te opcje są automatycznie włączone i nie można ich wyłączyć.

 • Aby wyszukać znak, który jest zdefiniowany jako symbol wieloznaczny, wpisz ukośnik odwrotny (\) przed znakiem. Na przykład wpisz \?, aby znaleźć znak zapytania.

 • W celu grupowania symboli wieloznacznych i tekstu oraz wskazywania kolejności interpretacji wyrażenia można zastosować nawiasy. Można na przykład wpisać znaki <(ko)*(ek)>, aby wyszukać wyrazy „kotek” i „kołek”.

 • Symbol wieloznaczny \n służy do znajdowania wyrażeń i zamieniania ich na inne wyrażenia. Można na przykład wpisać (Kowalczyk) (Michał) w polu Znajdź i \2 \1 w polu Zamień na. Program Outlook znajdzie wystąpienie frazy Kowalczyk Michał i zamieni je na frazę Michał Kowalczyk.

Aby znaleźć

Wpisz

Przykład

Dowolny pojedynczy znak

?

k?t umożliwia znalezienie wyrazów kot i kit

Dowolny ciąg znaków

*

k*c umożliwia znalezienie wyrazów koc i kopiec

Początek wyrazu

<

<(inter) umożliwia znalezienie wyrazów interesujący i interdyscyplinarny, ale nie sprinter

Koniec wyrazu

>

(ek)> umożliwia znalezienie wyrazów kominek i dzwonek, ale nie sekcja

Jeden z podanych znaków

[ ]

l[ei]n umożliwia znalezienie wyrazów len i lin

Dowolny pojedynczy znak z podanego zakresu

[-]

[b-m]aczki umożliwia znalezienie wyrazów baczki i kaczki. Zakresy muszą być podane w porządku rosnącym

Dowolny pojedynczy znak z wyjątkiem znaków z zakresu podanego w nawiasach

[!x-z]

l[!o-z]k umożliwia znalezienie wyrazów lak i lęk, ale nie lok czy luk

Dokładnie n wystąpień poprzedzającego znaku lub wyrażenia

{n}

ran{2}a umożliwia znalezienie wyrazu ranna, ale nie rana

Co najmniej n wystąpień poprzedzającego znaku lub wyrażenia

{n,}

ran{1,}a umożliwia znalezienie wyrazów rana i ranna

Od n do m wystąpień poprzedzającego znaku lub wyrażenia

{n,m}

10{1,3} umożliwia znalezienie wyników 10, 100 i 1000

Jedno lub więcej powtórzeń poprzedniego znaku lub wyrażenia

@

cen@a umożliwia znalezienie wyrazów cena i cenna

Poniższe kody umożliwiają znajdowanie liter, formatowania pól lub znaków specjalnych. Zwróć uwagę, że działanie niektórych kodów zależy od tego, czy opcja Użyj symboli wieloznacznych jest włączona, czy wyłączona.

Kody, których można używać w polu Znajdź lub Zamień na

Aby znaleźć

Wpisz

Znacznik akapitu ( Znacznik akapitu )

^p (nie działa w polu Znajdź, gdy opcja Użyj symboli wieloznacznych jest włączona) lub ^13

Znak tabulacji ( Znak tabulacji )

^t lub ^9

Znak ASCII

^nnn, gdzie nnn to kod znaku.

Znak ANSI

^0nnn, gdzie 0 oznacza zero, a nnn to kod znaku

Pauza (—)

^+

Półpauza (–)

^=

Znak daszka

^^

Ręczny podział wiersza ( Ręczny podział wiersza )

^l lub ^11

Podział kolumny

^n lub ^14

Podział sekcji lub strony

^12 (podczas zamieniania powoduje wstawienie podziału strony)

Ręczny podział strony

^m (służy także do znajdowania lub zamieniania podziałów sekcji, gdy opcja Użyj symboli wieloznacznych jest włączona)

Spacja nierozdzielająca ( spacja nierozdzielająca )

^s

Łącznik nierozdzielający ( Łącznik nierozdzielający )

^~

Łącznik opcjonalny ( Łącznik opcjonalny )

^-

Kod działający tylko w polu Znajdź (gdy opcja Użyj symboli wieloznacznych jest włączona)

Aby znaleźć

Wpisz

Obraz lub grafika (tylko w tekście)

^g

Kody działające tylko w polu Znajdź (gdy opcja Użyj symboli wieloznacznych jest wyłączona)

Aby znaleźć

Wpisz

Dowolny znak

^?

Dowolna cyfra

^#

Dowolna litera

^$

Znak Unicode

^Unnnn, gdzie nnnn to kod znaku

Obraz lub grafika (tylko w tekście)

^1

Znacznik przypisu dolnego

^f lub ^2

Znacznik przypisu końcowego

^e

Pole

^d

Otwierający nawias klamrowy pola (gdy kody pól są widoczne)

^19

Zamykający nawias klamrowy pola (gdy kody pól są widoczne)

^21

Komentarz

^a lub ^5

Podział sekcji

^b

Długa spacja (Unicode)

^u8195

Krótka spacja (Unicode)

^u8194

Biały znak

^w (dowolna kombinacja spacji zwykłych i nierozdzielających oraz znaków tabulacji)

Kody działające tylko w polu Zamień na

Aby znaleźć

Wpisz

Zawartość Schowka systemu Microsoft Windows

^c

Zawartość pola Znajdź

^&

Możesz przejść do określonych elementów, takich jak strona, zakładka lub wiersz w wiadomości e-mail.

 1. W tworzonej wiadomości e-mail lub tworzonym elemencie na karcie Formatowanie tekstu w grupie Edytowanie wybierz pozycje Znajdź > Przejdź do.

  Na karcie Formatowanie tekstu w grupie Edytowanie wybierz pozycję Znajdź, a następnie wybierz pozycję Przejdź do.

 2. Na liście Przejdź do wybierz element.

  W oknie dialogowym Znajdowanie i zamienianie na karcie Przechodzenie do wybierz opcję Przejdź do, aby rozpocząć.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przejść do określonego elementu, wpisz w polu Wprowadź odpowiednie informacje identyfikujące element, a następnie wybierz przycisk Przejdź do.

  • Aby przejść do następnego lub poprzedniego elementu określonego typu, pozostaw pole Wprowadź puste, a następnie wybierz przycisk Następny lub Poprzedni.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×