Znajdowanie i zamienianie danych w programie Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Znajdowanie i zamienianie danych w programie Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

W programie Excel 2016 można za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu, takiego jak JAWS lub Narrator, wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows, znajdować i zamieniać tekst oraz liczby. Do przeszukiwania arkuszy, wierszy, kolumn lub całych skoroszytów można używać dowolnych znaków, w tym symboli wieloznacznych.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w programie Excel 2016 dla systemu Windows.

 • W tym temacie założono, że używany jest czytnik JAWS. Aby uzyskać informacje na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 1. W arkuszu zaznacz dowolną komórkę.

 2. W oknie dialogowym Znajdowanie i zamienianie otwórz odpowiednią kartę.

  • Aby użyć karty Znajdź w oknie dialogowym Znajdowanie i zamienianie do znajdowania tekstu lub liczb, naciśnij klawisze Ctrl+F.

  • Aby użyć karty Zamień w oknie dialogowym Znajdowanie i zamienianie do zamiany tekstu lub liczb, naciśnij klawisze Alt+E, E. Jeśli okno dialogowe Znajdowanie i zamienianie jest już otwarte, naciśnij klawisze Alt+P, aby otworzyć kartę Zamień.

 3. W polu Znajdź wprowadź tekst lub liczbę, którą chcesz znaleźć. Dostępnych jest kilka możliwości.

  • Wpisz tekst lub liczbę, którą chcesz znaleźć.

  • W kryterium wyszukiwania użyj symboli wieloznacznych, takich jak gwiazdka (*) lub znak zapytania (?):

   • Użycie gwiazdki pozwala znaleźć dowolny ciąg znaków. Na przykład ciąg k*c umożliwia znalezienie wyrazów „koc” i „kopiec”.

   • Użycie znaku zapytania pozwala znaleźć jeden dowolny znak. Na przykład ciąg k?t umożliwia znalezienie wyrazów „kit” i „kot”.

   Porada: Chociaż są to symbole wieloznaczne, symbole gwiazdki, znaku zapytania oraz tyldy (~) nadal można znajdować w danych arkusza, poprzedzając je symbolem tyldy w polu Znajdź. Aby na przykład znaleźć dane zawierające znak zapytania, wprowadź ciąg ~? jako kryterium wyszukiwania.

 4. Aby zawęzić kryteria wyszukiwania, za pomocą klawisza Tab przejdź do przycisku Opcje, a następnie naciśnij klawisz Enter. Można też nacisnąć klawisze Alt+T.

  • Aby wyszukać dane w arkuszu lub w całym skoroszycie, za pomocą klawisza Tab przejdź do pola kombi W (klawisze Alt+H), naciśnij klawisz strzałki w dół, a następnie wybierz pozycję Arkusz lub Skoroszyt. Naciśnij klawisz Enter.

  • Aby wyszukać dane w wierszach lub kolumnach, za pomocą klawisza Tab przejdź do pola kombi Wyszukaj (klawisze Alt+S), naciśnij klawisz strzałki w dół, a następnie wybierz pozycję Wierszami lub Kolumnami. Naciśnij klawisz Enter.

  • Aby wyszukać dane o określonych szczegółach, za pomocą klawisza Tab przejdź do pola kombi Szukaj w (klawisze Alt+L), naciśnij klawisz strzałki w dół, a następnie wybierz pozycję Formuły, Wartości lub Komentarze. Naciśnij klawisz Enter.

   Porada: Opcje Formuły, Wartości i Komentarze są dostępne tylko na karcie Znajdź, a na karcie Zamień jest dostępna tylko opcja Formuły.

  • Aby wyszukać dane z uwzględnieniem wielkości liter, za pomocą klawisza Tab przejdź do pola wyboru Uwzględnij wielkość liter (klawisze Alt+C), a następnie naciśnij klawisz spacji.

  • Aby wyszukać komórki zawierające tylko znaki wpisane w polu Znajdź, za pomocą klawisza Tab przejdź do pola wyboru Dopasuj do całej zawartości komórki (klawisze Alt+O), a następnie naciśnij klawisz spacji.

 5. Jeśli chcesz wyszukać tekst lub liczby, które miały również określone formatowanie, za pomocą klawisza Tab przejdź do przycisku Format, a następnie naciśnij klawisz Enter (klawisze Alt+M). W oknie dialogowym Format znajdowania, które zostanie otwarte, aby przejść do odpowiedniej karty (Liczba, Wyrównanie, Czcionka, Obramowanie lub Wypełnienie), naciśnij klawisz spacji. Następnie wybierz formatowanie, które chcesz uwzględnić w wyszukiwaniu. Za pomocą klawisza Tab przejdź do przycisku OK i naciśnij klawisz Enter.

  Porada: Jeśli chcesz znaleźć komórki, które odpowiadają tylko określonemu formatowaniu, w polu Znajdź możesz usunąć dowolne kryteria dotyczące tekstu lub liczb, a następnie zaznaczyć komórkę zawierającą to formatowanie. Za pomocą klawisza Tab przejdź do przycisku Format, a następnie naciśnij klawisz strzałki w dół. Ponownie naciskaj klawisz strzałki w dół, dopóki nie zostanie wybrana pozycja Wybierz format z komórki, a następnie naciśnij klawisz Enter. Aby w arkuszu wybrać komórkę z formatowaniem, które chcesz wyszukać, użyj klawiszy strzałek. Aby dodać formatowanie wybranej komórki do kryteriów wyszukiwania w oknie dialogowym Znajdowanie i zamienianie, naciśnij klawisz Enter.

 6. Mając przygotowane kryteria, uruchom wyszukiwanie.

  • Aby znaleźć tekst lub liczby, za pomocą klawisza Tab przejdź do przycisku Znajdź następny (klawisze Alt+F) lub Znajdź wszystko (klawisze Alt+I).

   Porada: Jeśli wybierzesz przycisk Znajdź wszystko, każde wystąpienie spełniające kryteria wyszukiwania zostanie wyświetlone na liście w oknie dialogowym, przy czym ta lista będzie miała fokus. Aby wybrać jedno z wystąpień na liście, naciśnij klawisz Strzałka w dół lub Strzałka w górę. Aby przejść z okna dialogowego do arkusza, naciśnij klawisze Alt+Tab. Wprowadź odpowiednie zmiany w komórce. Aby powrócić do okna dialogowego Znajdowanie i zamienianie, naciśnij klawisze Alt+Tab odpowiednią liczbę razy.

  • Aby zamienić tekst lub liczby, wpisz znaki zastępcze w polu Zamień na (lub pozostaw to pole puste, aby zamienić znaki na nic), a następnie za pomocą klawisza Tab przejdź do przycisku Znajdź (klawisze Alt+F) lub Znajdź wszystko (klawisze Alt+I). Aby znaleźć następne wystąpienie w arkuszu i zdecydować, czy chcesz je zamienić, naciśnij klawisz Znajdź. Aby znaleźć wszystkie wystąpienia, naciśnij przycisk Znajdź wszystko. Aby zamienić podświetlone wystąpienie albo wszystkie wystąpienia znalezionych znaków, za pomocą klawisza Tab przejdź do przycisku Zamień (klawisze Alt+R) lub Zamień wszystko (klawisze Alt+A).

   Porada: Jeśli pole Zamień na jest niedostępne, aby przejść do karty Zamień w oknie dialogowym Znajdowanie i zamienianie, naciśnij klawisze Alt+P.

   Aby w razie potrzeby anulować trwające wyszukiwanie, naciśnij klawisz Esc. Okno dialogowe Znajdowanie i zamienianie zostanie zamknięte.

  Uwaga: Po zdefiniowaniu opcji formatowania w ramach kryteriów wyszukiwania są one zapisywane w oknie dialogowym Znajdowanie i zamienianie. Jeśli podczas ponownego wyszukiwania danych w arkuszu nie możesz znaleźć znaków, o których wiesz, że tam są, może być konieczne wyczyszczenie opcji formatowania z poprzedniego wyszukiwania. Aby otworzyć kartę Znajdź w oknie dialogowym Znajdowanie i zamienianie, naciśnij klawisze Ctrl+F. Jeśli przycisk Format jest niedostępny, za pomocą klawisza Tab przejdź do przycisku Opcje (klawisze Alt+T), a następnie naciśnij klawisz Enter. Za pomocą klawisza Tab przejdź do przycisku Format, a następnie, aby wybrać polecenie Wyczyść format wyszukiwania, kilka razy naciśnij klawisz strzałki w dół. Naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Tworzenie skoroszytu w programie Excel 2016 za pomocą czytnika zawartości ekranu

Sortowanie lub filtrowanie tabeli w programie Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe i klawisze funkcyjne w programie Excel dla systemu Windows

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Excel

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie Excel za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×