Znajdowanie i używanie udostępnionych zapytań (Power Query)

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Uwaga:  Dodatek Power Query w programie Excel 2016 ma nazwę Pobieranie i przekształcanie. Podane tutaj informacje dotyczą obu tych funkcji. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Pobieranie i przekształcanie w programie Excel 2016.

W dodatku Power Query po kwerendy zostały udostępnione przez stewards danych lub innych użytkowników biznesowych przy użyciu usługi Power BI dla Office 365, te zapytania udostępnione są dostępne w repozytorium metadanych usługi Power BI. Użytkowników w organizacji można znaleźć i za pomocą tych zapytań udostępnionych (jeśli jest on udostępniany im) za pomocą opcji wyszukiwania w trybie online w dodatku Power Query, aby korzystać z danych źródłowych w tych zapytaniach do ich analizy danych i tworzenia raportów.

Ważne:  Zapytania udostępnione można wyszukiwać za pomocą funkcji wyszukiwania w trybie online dodatku Power Query po maksymalnie pięciu minutach od ich udostępnienia. Wynika to z aktualizowania indeksów wyszukiwania, które może potrwać do pięciu minut.

Aby wyszukiwać zapytania udostępnione i korzystać z nich za pomocą dodatku Power Query:

 1. Zaloguj się w usłudze Power BI z poziomu dodatku Power Query (jeśli jeszcze nie zostało to zrobione). W programie Excel na karcie POWER QUERY kliknij pozycję Zaloguj. W oknie dialogowym Logowanie kliknij pozycję Zaloguj, a następnie wprowadź informacje o koncie organizacyjnym użyte podczas tworzenia konta w usłudze Power BI.

  Ważne: Logowanie do usługi Power BI przy użyciu konta organizacyjnego umożliwia znajdowanie i używanie zapytań, które zostały udostępnione użytkownikom w organizacji. W dodatku Power Query nie można wyszukiwać zapytań udostępnionych w ramach organizacji, jeśli nie zalogowano się do usługi Power BI.

 2. Na karcie POWER QUERY kliknij pozycję Wyszukaj w trybie online.

 3. Po kliknięciu pozycji Wyszukaj w trybie Online, Wstążka Wyszukiwanie i okienko Wyszukiwanie w trybie Online zostanie wyświetlona, które umożliwiają ustawianie zakresu i filtrowanie wyszukiwania zapytania.

  Uwaga:  Ustawianie zakresu i filtrowanie wyszukiwania zapytania jest opcjonalne. Pomaga to jedynie zawęzić wyszukiwanie w celu szybkiego uzyskania wyników. Jeśli nie chcesz stosować żadnych parametrów zakresu lub filtrowania, możesz bezpośrednio wpisać słowo kluczowe wyszukiwania, bez parametrów uściślania, w polu w okienku Wyszukiwanie w trybie online i nacisnąć klawisz ENTER lub kliknąć ikonę Ikona Szukaj .

  1. Wybierz zakres wyszukiwania zapytania w obszarze Zakres wstążki Wyszukiwanie lub z listy rozwijanej w okienku Wyszukiwanie w trybie online. Dostępne są następujące opcje:

   • Wszystkie: przeszukiwanie wszystkich źródeł, takich jak udostępnione przez Ciebie zapytania i zapytań udostępnionych przez innych użytkowników w przedsiębiorstwie. Jest to ustawienie domyślne.

   • Moje udostępnione: Przeszukaj tylko zapytania udostępnione przez Ciebie.

   • Organizacja: Przeszukaj tylko zapytania udostępnione w obrębie organizacji przy użyciu dodatku Power Query.

  2. Uściślij wyszukiwanie zapytania na podstawie następujących parametrów w obszarze Uściślij wstążki Wyszukiwanie:

   • Nazwa: Uściślij wyszukiwanie na podstawie nazwy zapytania.

   • Opis: Uściślij wyszukiwanie na podstawie opisu zapytania.

   • Od: Uściślij wyszukiwanie, aby zwracało wyniki z zapytań udostępnionych tylko z określonego aliasu lub konta użytkownika.

   • Źródło danych: Uściślij wyszukiwanie, aby zwracało wyniki tylko z podstawowego źródła danych o określonej nazwie.

   • Data ostatniej modyfikacji: Uściślij wyszukiwanie na podstawie daty ostatniej modyfikacji zapytania. Możesz wybrać wstępnie określony przedział czasu z listy rozwijanej, począwszy od pozycji Dzisiaj do pozycji Ostatni rok.

   • Nazwy kolumn: Uściślij wyszukiwanie, aby zwracało wyniki tylko z kolumn o określonych nazwach.

   • Certyfikowane: Uściślij wyszukiwanie, aby zwracało tylko zapytania z certyfikatem.

    Po kliknięciu parametru uściślenia wstążki Wyszukiwanie wstawia go słowo kluczowe parametr w polu w okienku Wyszukiwanie w trybie Online. Można też ręcznie wpisz słowo kluczowe uściślenia w polu wyszukiwania, a następnie określ żądaną wartość słowa kluczowego w polu w okienku Wyszukiwanie w trybie Online.

    Na przykład aby wyszukiwać zapytania udostępnione w obrębie organizacji, które zawierają słowo "Przykładowe" w nazwie, kliknij pozycję organizacji w obszarze zakres, a następnie kliknij nazwę w obszarze Uściślij wstążki Wyszukiwanie. Ustawia zakres i wstawia go słowo kluczowe name:(name) , aby odfiltrować wyniki według nazwy w polu wyszukiwania w okienku Wyszukiwanie w trybie Online.

    Dalej wpisz "Przykładowe" Nazwa słowa kluczowego jako name:(Sample), a następnie naciśnij klawisz ENTER lub kliknij Ikona Szukaj wyszukiwać zapytania udostępnione. Podczas wyszukiwania jest w toku, możesz kliknąć znak x w polu wyszukiwania, jeśli chcesz zatrzymać wyszukiwanie.

    Wyniki wyszukiwania są wyświetlane w okienku Wyszukiwanie w trybie online.

    Okienko wyszukiwania w trybie online w dodatku Power Query

 4. W dodatku Power Query jest przechowywana historia wykonanych przez Ciebie wyszukiwań zapytań. Możesz kliknąć pozycję Ostatnie wyszukiwania na wstążce Wyszukiwanie, aby szybko wyświetlić i wybrać jedno z przeszłych wyszukiwań zapytania.

 5. Kiedy wskażesz lub klikniesz nazwę zapytania udostępnionego w wynikach wyszukiwania, w lewym okienku zostanie wyświetlony podgląd tego zapytania udostępnionego.

  Podgląd zapytania udostępnionego

  Na wysuwanym ekranie podglądu zostanie wyświetlona migawka danych, do których odwołuje się zapytanie, kolumny w zestawie danych, sygnatura czasowa ostatniej modyfikacji, użytkownik, który udostępnił zapytanie, i łącze do dokumentacji, jeśli została podana. Możesz kliknąć nazwę kolumny w oknie dialogowym podglądu, aby przejść do odpowiedniej kolumny danych w podglądzie.

  Uwaga: Dla zapytania udostępnione w ramach organizacji migawkę danych jest wyświetlany w wysuwanym ekranie podglądu tylko wtedy, gdy użytkownik wybrał do uwzględnienia podglądy podczas udostępniania początkowo kwerendy. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Udostępnianie zapytań.

  Ponadto na wysuwanym ekranie podglądu są wyróżniane określone wartości słów kluczowych. Na przykład zostanie wyróżniony wyraz „próbka”. Wyróżnianie słów kluczowych jest dostępne dla metadanych zapytania udostępnionego (takich jak tytuł i opis), jak również dla danych podstawowych, do których odwołuje się zapytanie udostępnione.

 6. Kliknij pozycję DODAJ DO ARKUSZA, aby zaimportować dane, do których odwołuje się zapytanie udostępnione, do skoroszytu jako nowy arkusz. Możesz też kliknąć pozycję FILTRUJ I KSZTAŁTUJ, aby dodatkowo poprawić dane, których dotyczy odwołanie, przed zaimportowaniem ich do arkusza.

  • Jeśli nie masz dostępu do źródła danych, które odwołuje się zapytanie udostępnione, zostanie wyświetlone okno dialogowe umożliwiające żądanie dostępu do źródła danych. W oknie dialogowym kliknij łącze Żądanie dostępu. W zależności od informacji żądania dostępu konfiguracji dla źródła danych zostanie wyświetlony monit albo wysłać wiadomość e-mail do aliasu lub żądania programu access przy użyciu adresu URL. Aby uzyskać więcej informacji o żądaniu dostępu do źródła danych zobacz Żądanie dostępu do wewnętrznych źródeł danych. Aby uzyskać informacje dotyczące konfigurowania informacji żądania dostępu dla źródła danych, zobacz Co to jest administracji usługi Power BI?.

  • Jeśli dane podstawowe w zapytaniu udostępnionym zostały połączone (scalone lub dołączone) przy użyciu wielu źródeł danych, to zanim będzie można użyć tych podstawowych danych połączonych w zapytaniu udostępnionym, należy określić poziomy prywatności. Aby uzyskać informacje o poziomach prywatności, zobacz Poziomy prywatności.

Tematy pokrewne

Udostępnianie zapytań

Wyświetlanie i aktualizowanie zapytań udostępnionych

Wyświetlanie zapytań udostępnionych w portalu zarządzania danymi

Filtrowanie, kształtowanie i przekształcanie zaimportowanych danych

Opis roli zarządców danych w zarządzaniu danymi

Microsoft Power Query dla programu Excel — pomoc

Środowisko zarządzania danymi w usłudze Power BI dla Office 365 — pomoc

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×