Przejdź do głównej zawartości
Znajdowanie danych przy użyciu kryterium Like

Znajdowanie danych przy użyciu kryterium Like

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Kryterium (operator) Like jest używane w ramach kwerendy do znajdowania danych zgodnych z określonym wzorcem. Załóżmy, że w bazie danych znajduje się tabela „Klienci”, taka, jak poniżej, a naszym zadaniem jest znaleźć jedynie tych klientów, którzy mieszkają w miastach na literę „B”. Oto sposób utworzenia kwerendy z zastosowaniem kryterium Like:

 1. Otwórz tabelę Klienci:

  Tabela Klienci

 2. Na karcie Tworzenie kliknij pozycję Projekt kwerendy.

 3. W oknie dialogowym Pokazywanie tabeli kliknij pozycję Dodaj, aby dodać tabelę Klienci do projektanta kwerend.

 4. Zamknij okno dialogowe Pokazywanie tabeli.

 5. Kliknij dwukrotnie pola Nazwisko i Miasto, aby dodać je do siatki projektu kwerendy.

 6. W polu Miasto Dodaj kryterium "Like B *", a następnie kliknij polecenie Uruchom.

  Kryterium kwerendy Like

Wyniki kwerendy będą obejmowały jedynie klientów z miast o nazwach rozpoczynających się na literę „B”.

Wyniki kwerendy z kryterium Like

Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z kryteriów, zobacz temat Stosowanie kryteriów do kwerendy.

Początek strony

Korzystanie z operatora Like w składni języka SQL

Jeśli chcesz uzyskać ten sam efekt w języku SQL (Structured Query Language) w sposób:

 1. Otwórz tabelę Klienci, a następnie na karcie Tworzenie kliknij pozycję Projekt kwerendy.

 2. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Widok > Widok SQL, a następnie wpisz poniższą instrukcję:

SELECT [Last Name], City FROM Customers WHERE City Like “B*”;

 1. Kliknij przycisk Uruchom.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę kwerendy, a następnie kliknij polecenia Zapisz i Zamknij.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Język Access SQL: podstawowe pojęcia, słownictwo i składnia i dowiedz się więcej na temat edytowania instrukcji SQL w celu sprecyzowania wyników kwerendy.

Początek strony

Przykłady wzorców kryteriów Like i wyników kwerendy

Kryterium (operator) Like jest przydatne w przypadku porównywania wartości pola z wyrażeniem ciągu. W poniższym przykładzie będą zwracane dane rozpoczynające się od litery P, po której następuje dowolna litera z przedziału A–F oraz trzy cyfry:

Like “P[A-F]###”

Oto kilka sposobów użycia operatora Like dla różnych wzorców:


Rodzaj zgodności


Wzorzec

Baza danych zawiera zgodne elementy
(wynik)

Baza danych nie zawiera zgodnych elementów
(wynik)

Wiele znaków

a*a

aa, aBa, aBBBa

aBC

*ab*

abc, AABB, Xab

aZb, bac

Znak specjalny

a[*]a

a*a

Aaa

Wiele znaków

ab*

abcdefg, abc

cab, aab

Jeden znak

a?a

aaa, a3a, aBa

aBBBa

Jedna cyfra

a#a

a0a, a1a, a2a

aaa, a10a

Zakres znaków

[a-z]

f, p, j

2, &

Poza zakresem

[!a-z]

9, &, %

b, a

Nie cyfra

[!0-9]

A, a, &, ~

0, 1, 9

Połączenie

a[!b-m]#

An9, az0, a99

abc, aj0

Przykłady użycia kryterium Like z symbolami wieloznacznymi

W poniższej tabeli przedstawiono typy wyników uzyskiwanych w przypadku użycia kryterium Like z symbole wieloznaczne dla tabeli, która może zawierać dane zgodne z określonymi wzorcami.

Kryteria

Wynik

Like "E#"

Zwraca elementy mające tylko dwa znaki, z których pierwszym jest litera E, a drugim dowolna cyfra.

Like "G?"

Zwraca elementy mające tylko dwa znaki, z których pierwszym jest litera G.

Like "*16"

Zwraca elementy kończące się ciągiem 16.

Zobacz więcej przykładów znaków wieloznacznych.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×