Zmienianie zachowania kształtu przypisanego do dwukrotnego kliknięcia

Domyślnie dwukrotne kliknięcie kształtu powoduje otwarcie bloku tekstu kształtu, umożliwiając edycję tekstu. To zachowanie przypisane do dwukrotnego kliknięcia można jednak zmienić, na przykład w taki sposób, aby wyświetlać inną stronę tego samego rysunku, uruchamiać makro lub otwierać arkusz arkusz ShapeSheet kształtu.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kształt, którego zachowanie przypisane do dwukrotnego kliknięcia chcesz zmienić, wskaż polecenie Format, a następnie kliknij polecenie Zachowanie.

 2. Kliknij kartę Dwukrotne kliknięcie, a następnie kliknij jedną z poniższych akcji przypisanych do dwukrotnego kliknięcia:

  Wykonaj akcję domyślną     Dwukrotne kliknięcie kształtu spowoduje uaktywnienie dotyczącej go akcji domyślnej (np. otwarcie bloku tekstu do edycji).

  Nie wykonuj akcji     Dwukrotne kliknięcie kształtu nie uaktywni żadnej akcji.

  Edytuj tekst kształtu     Dwukrotne kliknięcie kształtu spowoduje otwarcie bloku tekstu kształtu.

  Otwórz grupę w nowym oknie     Dwukrotne kliknięcie grupy spowoduje otwarcie jej w nowym oknie grupy. Ta akcja jest dostępna tylko wtedy, gdy zaznaczona jest grupa.

  Otwórz arkusz ShapeSheet kształtu     Dwukrotne kliknięcie kształtu spowoduje otwarcie jego arkusza ShapeSheet.

  Niestandardowe     Dwukrotne kliknięcie kształtu spowoduje uaktywnienie zachowania niestandardowego wprowadzonego w arkuszu ShapeSheet w sekcji Events w komórce EventDblClick.

  Wyświetl pomoc     Dwukrotne kliknięcie kształtu spowoduje wyświetlenie tematu Pomocy dla kształtu. Może to być inny temat niż wyświetlany po kliknięciu kształtu prawym przyciskiem myszy i wybraniu polecenia Pomoc. Konieczne jest zastosowanie następującej składni:

FILENAME!keyword or FILENAME!#Number

 • FILENAME — nazwa pliku Pomocy systemu Windows (pliku hlp lub chm).

 • keyword — termin indeksu skojarzony z tematem Pomocy.

 • Number — identyfikator numeryczny, do którego występują odwołania w sekcji MAP pliku projektu Pomocy.

  Zlecenie OLE     Dwukrotne kliknięcie obiektu OLE spowoduje uaktywnienie opcji OLE (np. otwarcie programu źródłowego w celu edytowania obiektu).

  Uruchom makro     Dwukrotne kliknięcie kształtu spowoduje uruchomienie makra wybranego z listy.

  Przejdź do strony     Dwukrotne kliknięcie kształtu spowoduje wyświetlenie określonej strony rysunku.

  Otwórz w nowym oknie     Dwukrotne kliknięcie kształtu spowoduje wyświetlenie strony rysunku w nowym oknie.

 • Kliknij przycisk OK.

Porada: Aby połączyć kształt z innym rysunkiem, plikiem lub stroną sieci Web, można dodać hiperłącze. Zamiast tego można utworzyć makro, które otworzy inny rysunek, plik lub stronę sieci Web po dwukrotnym kliknięciu kształtu, jednak wstawienie hiperłącza jest znacznie łatwiejsze i szybsze.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×