Zmienianie wyrównania, wcięcia i odstępów tekstu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Aby ułatwić czytanie tekstu na slajdach, można zmienić odstępy między wierszami tekstu i między akapitami w prezentacji PowerPoint. Można też dostosować wyrównanie i wcięcia wierszy tekstu.

Interlinia (ustawić pojedyncze odstępy, ustawić podwójne odstępy i tak dalej) i wyrównania w pionie (do góry, do dołu lub do środka) są dostępne z przycisków menu na karcie Narzędzia główne na Wstążce w grupie Akapit :

Opcje menu Interlinia na Wstążce umożliwiają wybieranie ustawić pojedyncze odstępy, ustawić podwójne odstępy, lub inne opcje odstępów pionową linię.

Rysunek 1: Interlinia

Menu Wyrównaj tekst na Wstążce umożliwia wybór tekstu w pionie wyrównany do góry lub u dołu jego kontenera, czy jest wyśrodkowany w pionie na środku.

Rysunek 2: Wyrównanie w pionie

W oknie dialogowym Akapit dostępne są bardziej szczegółowe opcje odstępów:

  1. Na slajdzie zaznacz tekst, który chcesz zmienić.

  2. Kliknij kartę Narzędzia główne, a następnie w grupie Akapit kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe.

    Obraz Wstążki programu PowerPoint

    Zostanie wyświetlone okno dialogowe Akapit :

    Okno dialogowe akapit w programie PowerPoint

Poniżej przedstawiono opcje dostępne w oknie dialogowym:

Wyrównanie

  • Aby zmienić poziomy położenie tekstu, w polu Wyrównanie wybierz lewej, do środka, prawej, wyjustowanelub rozłożone. Wyjustowane dodaje odstępy między wyrazami tak, aby wiersze tekstu dotknij zarówno lewego i prawego marginesu, z wyjątkiem ostatniego wiersza akapitu, używający normalny odstępów. Rozłożone jest podobne do wyjustowane, ale jeszcze ostatni wiersz dotykającego zarówno lewego i prawego marginesu, spacji między wyrazami i literami, stosownie do potrzeb.

Wcięcia

  • Aby dodać wcięcia lub zmienić wielkość wcięcia przed tekstem, wybierz lub wpisz liczbę w polu przed tekstem . Specjalne opcje można użyć, aby tylko wcięcie pierwszego wiersza lub dodać wysunięcie.

    Wcięcie jest mierzona w centymetrach, a może to być dowolną liczbę całkowitą z zakresu lub liczbę dziesiętną, na przykład cale 1.2.

Odstępy

  • Aby zmienić odstępy nad lub pod akapitem, wpisz lub kliknij strzałki obok pozycji przed lub po. Ten numer może być liczbą całkowitą lub dziesiętnej, takich jak 6.5.

  • Aby zmienić odstępy nad i akapitu, użyj opcji Odstępów między wierszami : pojedyncze, 1,5 wierszalub podwójne. Lub zaznacz dokładnie , a następnie dodaj wartość punktu (od 0 do 1584) w polu co . (Rośnie punktu wartość, większej odstępy.) Zaznaczanie wielu i dodanie wartości w polu u . (Użyj dowolnej liczby mniej niż lub równe niż 9,99: wartość 1 będzie równa interlinię, gdy wartość 3 będzie równa odstępy trzykrotnie).

Uwaga: Jeśli dodawaj linie, aż brakować miejsca w symbolu zastępczym, Autodopasowanie dostosowuje odstępów między wierszami i rozmiar czcionki, aby zmieścić wszystkie elementy listy w symbolu zastępczym. W takim przypadku zostanie wyświetlony Obraz przyciskusterowania Obraz przycisku sterowania . Wyłączanie autodopasowania, kliknij przycisk Opcje autodopasowania, a następnie kliknij przycisk Zatrzymaj dopasowanie tekstu do tego symbolu zastępczego.

Aby uzyskać inne sposoby pracy z opcji wcięcia i odstępy zobacz:

Interlinia (ustawić pojedyncze odstępy, ustawić podwójne odstępy i tak dalej) i wyrównania w pionie (do góry, do dołu lub do środka) są dostępne z przycisków menu na karcie Narzędzia główne na Wstążce w grupie Akapit :

Opcje menu Interlinia na Wstążce umożliwiają wybieranie ustawić pojedyncze odstępy, ustawić podwójne odstępy, lub inne opcje odstępów pionową linię.

Rysunek 1: Interlinia

Menu Wyrównaj tekst na Wstążce umożliwia wybór tekstu w pionie wyrównany do góry lub u dołu jego kontenera, czy jest wyśrodkowany w pionie na środku.

Rysunek 2: Wyrównanie w pionie

W oknie dialogowym Akapit dostępne są bardziej szczegółowe opcje odstępów:

  1. Na slajdzie zaznacz tekst, który chcesz zmienić.

  2. Kliknij kartę Narzędzia główne, a następnie w grupie Akapit kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe.

    Obraz Wstążki programu PowerPoint

    Zostanie wyświetlone okno dialogowe Akapit :

    Okno dialogowe akapit w programie PowerPoint

Poniżej przedstawiono opcje dostępne w oknie dialogowym:

Wyrównanie

  • Aby zmienić poziomy położenie tekstu, w polu Wyrównanie wybierz lewej, do środka, prawej, wyjustowanelub rozłożone. Wyjustowane dodaje odstępy między wyrazami tak, aby wiersze tekstu dotknij zarówno lewego i prawego marginesu, z wyjątkiem ostatniego wiersza akapitu, używający normalny odstępów. Rozłożone jest podobne do wyjustowane, ale jeszcze ostatni wiersz dotykającego zarówno lewego i prawego marginesu, spacji między wyrazami i literami, stosownie do potrzeb.

Wcięcia

  • Aby dodać wcięcia lub zmienić wielkość wcięcia przed tekstem, wybierz lub wpisz liczbę w polu przed tekstem . Specjalne opcje można użyć, aby tylko wcięcie pierwszego wiersza lub dodać wysunięcie.

    Wcięcie jest mierzona w centymetrach, a może to być dowolną liczbę całkowitą z zakresu lub liczbę dziesiętną, na przykład cale 1.2.

Odstępy

  • Aby zmienić odstępy nad lub pod akapitem, wpisz lub kliknij strzałki obok pozycji przed lub po. Ten numer może być liczbą całkowitą lub dziesiętnej, takich jak 6.5.

  • Aby zmienić odstępy nad i akapitu, użyj opcji Odstępów między wierszami : pojedyncze, 1,5 wierszalub podwójne. Lub zaznacz dokładnie , a następnie dodaj wartość punktu (od 0 do 1584) w polu co . (Rośnie punktu wartość, większej odstępy.) Zaznaczanie wielu i dodanie wartości w polu u . (Użyj dowolnej liczby mniej niż lub równe niż 9,99: wartość 1 będzie równa interlinię, gdy wartość 3 będzie równa odstępy trzykrotnie).

Uwaga: Jeśli dodawaj linie, aż brakować miejsca w symbolu zastępczym, Autodopasowanie dostosowuje odstępów między wierszami i rozmiar czcionki, aby zmieścić wszystkie elementy listy w symbolu zastępczym. W takim przypadku zostanie wyświetlony Obraz przyciskusterowania Obraz przycisku sterowania . Wyłączanie autodopasowania, kliknij przycisk Opcje autodopasowania, a następnie kliknij przycisk Zatrzymaj dopasowanie tekstu do tego symbolu zastępczego.

Aby uzyskać inne sposoby pracy z opcji wcięcia i odstępy zobacz:

Interlinia (ustawić pojedyncze odstępy, ustawić podwójne odstępy i tak dalej) i wyrównania w pionie (do góry, do dołu lub do środka) są dostępne z przycisków menu na karcie Narzędzia główne na Wstążce w grupie Akapit :

Opcje menu Interlinia na Wstążce umożliwiają wybieranie ustawić pojedyncze odstępy, ustawić podwójne odstępy, lub inne opcje odstępów pionową linię.

Rysunek 1: Interlinia

Menu Wyrównaj tekst na Wstążce umożliwia wybór tekstu w pionie wyrównany do góry lub u dołu jego kontenera, czy jest wyśrodkowany w pionie na środku.

Rysunek 2: Wyrównanie w pionie

W oknie dialogowym Akapit dostępne są bardziej szczegółowe opcje odstępów:

  1. Na slajdzie zaznacz tekst, który chcesz zmienić.

  2. Kliknij kartę Narzędzia główne, a następnie w grupie Akapit kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe.

    W grupie akapit kliknij przycisk Uruchom w dolnym prawym rogu, aby otworzyć okno dialogowe akapit

    Zostanie wyświetlone okno dialogowe Akapit :

    Okno dialogowe akapit udostępnia opcje tworzenia wcięcia, wyrównania w poziomie ustawienie na lewym marginesie i odstępów między wierszami.

Poniżej przedstawiono opcje dostępne w oknie dialogowym:

Wyrównanie

  • Aby zmienić poziomy położenie tekstu, w polu Wyrównanie wybierz lewej, do środka, prawejlub wyjustowane. Wyjustowane dodaje odstępy między wyrazami tak, aby wiersze tekstu dotknij zarówno lewego i prawego marginesu, z wyjątkiem ostatniego wiersza akapitu, używający normalny odstępów.

Wcięcia

  • Aby dodać wcięcia lub zmienić wielkość wcięcia przed tekstem, wybierz lub wpisz liczbę w polu przed tekstem . Specjalne opcje można użyć, aby tylko wcięcie pierwszego wiersza lub dodać wysunięcie.

    Wcięcie jest mierzona w centymetrach, a może to być dowolną liczbę całkowitą z zakresu lub liczbę dziesiętną, na przykład cale 1.2.

Odstępy

  • Aby zmienić odstępy nad lub pod akapitem, wpisz lub kliknij strzałki obok pozycji przed lub po. Ten numer może być liczbą całkowitą lub dziesiętnej, takich jak 6.5.

  • Aby zmienić odstępy nad i akapitu, użyj opcji Odstępów między wierszami : pojedyncze, 1,5 wierszalub podwójne. Zaznaczanie wielu i dodanie wartości w polu u . (Użyj dowolnej liczby mniej niż lub równe niż 9,99: wartość 1,25 będzie równa 25% więcej niż interlinię, gdy wartość 3 będzie równa odstępy trzykrotnie).

Uwaga: Jeśli dodawaj linie, aż brakować miejsca w symbolu zastępczym, funkcja Autodopasowanie automatycznie dostosowywany tak, odstępów między wierszami i rozmiar czcionki, aby zmieścić wszystkie elementy listy w dostępne miejsce.

Aby sformatować listę na slajdzie, zobacz Dodawanie punktorów lub numerowania do tekstu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×