Zmienianie wyrównania tekstu, wcięć i odstępów w programie PowerPoint

Aby ułatwić czytanie tekstu na slajdach, warto zmienić odstępy między wierszami tekstu i między akapitami w prezentacji programu PowerPoint_generic. Możesz również dostosować wyrównanie i wcięcia wierszy tekstu.

Interlinia (pojedyncza, Podwójna spacja i tak dalej) oraz wyrównanie w pionie (u góry, u dołu lub w środku) jest dostępna z poziomu przycisków menu na karcie Narzędzia główne na Wstążce w grupie akapit :

Opcje menu interlinia na Wstążce umożliwiają Zaznaczanie pojedynczych, podwójnych spacji lub innych opcji pionowych odstępów między liniami.

Rysunek 1: Interlinia

Menu Wyrównaj tekst na Wstążce umożliwia określenie, czy tekst jest wyrównany pionowo do góry, czy do dołu lub do środka w pionie w środku.

Rysunek 2: wyrównanie w pionie

W oknie dialogowym akapit są dostępne bardziej szczegółowe opcje odstępów:

 1. Na slajdzie zaznacz tekst, który chcesz zmienić.

 2. Kliknij pozycję Narzędzia główne, a następnie w grupie akapit kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe.

  Obraz Wstążki programu PowerPoint

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe akapit .

  Okno dialogowe Akapit w programie PowerPoint

Dostępne opcje w oknie dialogowym:

Wyrównanie

 • Aby zmienić położenie tekstu w poziomie, w polu wyrównanie wybierz pozycję do lewej, do środka, do prawej, wyjustowanelub rozłożone. Justowanie powoduje dodanie odstępów między wyrazami, dzięki czemu wiersze tekstu będą dotykać lewego i prawego marginesu, z wyjątkiem ostatniego wiersza akapitu, który używa zwykłych odstępów między wyrazami. Dystrybucja jest podobna do pozycji wyjustowane, ale nawet Ostatnia linia dotyka zarówno lewego, jak i prawego marginesu, z odstępem dodanym między wyrazami i literami, jeśli jest to konieczne.

Wcięcia

 • Aby dodać wcięcia lub zmienić wielkość wcięcia przed tekstem, zaznacz lub wpisz liczbę w polu przed tekstem . Za pomocą opcji specjalnych możesz tylko wciąć pierwszy wiersz lub dodać wysunięcie.

  Wcięcie jest mierzone w calach i może być dowolną liczbą całkowitą lub dziesiętną, taką jak 1,2 cala.

Odstępy

 • Aby zmienić odstępy powyżej lub poniżej akapitu, wpisz lub kliknij strzałki obok pola przed lub po. Ten numer może być dowolną liczbą całkowitą lub cyfrą dziesiętną, taką jak 6,5.

 • Aby zmienić odstępy nad akapitem i w nim, użyj opcji interlinii : pojedyncze, 1,5 liniilub podwójne. Możesz też zaznaczyć dokładnie , a następnie w polu at dodać wartość punktową (od 0 do 1584). (Im większe wartości w punktach, tym większy odstęp). Możesz też wybrać wiele i dodać wartość do pola od . (Użyj dowolnej liczby mniejszej lub równej 9,99: wartość 1 powinna być równa pojedynczemu odstępowi, a wartość 3 powinna równać się trzykrotnie).

Uwaga: W przypadku dodawania linii do momentu wyczerpania miejsca w symbolu zastępczym Autodopasowanie dopasowuje interlinię i rozmiar czcionki, aby zmieścić wszystkie elementy listy w symbolu zastępczym. W takim przypadku zostanie wyświetlony formant Kontrolka Opcje autodopasowania Opcje autodopasowania . Aby wyłączyć funkcję autodopasowania, kliknij pozycję Opcje autodopasowania, a następnie kliknij pozycję Zatrzymaj dopasowanie tekstu do tego symbolu zastępczego.

Aby poznać inne sposoby wykonywania wcięć i odstępów, zobacz:

Interlinia (pojedyncza, Podwójna spacja i tak dalej) oraz wyrównanie w pionie (u góry, u dołu lub w środku) jest dostępna z poziomu przycisków menu na karcie Narzędzia główne na Wstążce w grupie akapit :

Opcje menu interlinia na Wstążce umożliwiają Zaznaczanie pojedynczych, podwójnych spacji lub innych opcji pionowych odstępów między liniami.

Rysunek 1: Interlinia

Menu Wyrównaj tekst na Wstążce umożliwia określenie, czy tekst jest wyrównany pionowo do góry, czy do dołu lub do środka w pionie w środku.

Rysunek 2: wyrównanie w pionie

W oknie dialogowym akapit są dostępne bardziej szczegółowe opcje odstępów:

 1. Na slajdzie zaznacz tekst, który chcesz zmienić.

 2. Kliknij pozycję Narzędzia główne, a następnie w grupie akapit kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe.

  Obraz Wstążki programu PowerPoint

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe akapit .

  Okno dialogowe Akapit w programie PowerPoint

Dostępne opcje w oknie dialogowym:

Wyrównanie

 • Aby zmienić położenie tekstu w poziomie, w polu wyrównanie wybierz pozycję do lewej, do środka, do prawej, wyjustowanelub rozłożone. Justowanie powoduje dodanie odstępów między wyrazami, dzięki czemu wiersze tekstu będą dotykać lewego i prawego marginesu, z wyjątkiem ostatniego wiersza akapitu, który używa zwykłych odstępów między wyrazami. Dystrybucja jest podobna do pozycji wyjustowane, ale nawet Ostatnia linia dotyka zarówno lewego, jak i prawego marginesu, z odstępem dodanym między wyrazami i literami, jeśli jest to konieczne.

Wcięcia

 • Aby dodać wcięcia lub zmienić wielkość wcięcia przed tekstem, zaznacz lub wpisz liczbę w polu przed tekstem . Za pomocą opcji specjalnych możesz tylko wciąć pierwszy wiersz lub dodać wysunięcie.

  Wcięcie jest mierzone w calach i może być dowolną liczbą całkowitą lub dziesiętną, taką jak 1,2 cala.

Odstępy

 • Aby zmienić odstępy powyżej lub poniżej akapitu, wpisz lub kliknij strzałki obok pola przed lub po. Ten numer może być dowolną liczbą całkowitą lub cyfrą dziesiętną, taką jak 6,5.

 • Aby zmienić odstępy nad akapitem i w nim, użyj opcji interlinii : pojedyncze, 1,5 liniilub podwójne. Możesz też zaznaczyć dokładnie , a następnie w polu at dodać wartość punktową (od 0 do 1584). (Im większe wartości w punktach, tym większy odstęp). Możesz też wybrać wiele i dodać wartość do pola od . (Użyj dowolnej liczby mniejszej lub równej 9,99: wartość 1 powinna być równa pojedynczemu odstępowi, a wartość 3 powinna równać się trzykrotnie).

Uwaga: W przypadku dodawania linii do momentu wyczerpania miejsca w symbolu zastępczym Autodopasowanie dopasowuje interlinię i rozmiar czcionki, aby zmieścić wszystkie elementy listy w symbolu zastępczym. W takim przypadku zostanie wyświetlony formant Kontrolka Opcje autodopasowania Opcje autodopasowania . Aby wyłączyć funkcję autodopasowania, kliknij pozycję Opcje autodopasowania, a następnie kliknij pozycję Zatrzymaj dopasowanie tekstu do tego symbolu zastępczego.

Aby poznać inne sposoby wykonywania wcięć i odstępów, zobacz:

Interlinia (pojedyncza, Podwójna spacja i tak dalej) oraz wyrównanie w pionie (u góry, u dołu lub w środku) jest dostępna z poziomu przycisków menu na karcie Narzędzia główne na Wstążce w grupie akapit :

Opcje menu interlinia na Wstążce umożliwiają Zaznaczanie pojedynczych, podwójnych spacji lub innych opcji pionowych odstępów między liniami.

Rysunek 1: Interlinia

Menu Wyrównaj tekst na Wstążce umożliwia określenie, czy tekst jest wyrównany pionowo do góry, czy do dołu lub do środka w pionie w środku.

Rysunek 2: wyrównanie w pionie

W oknie dialogowym akapit są dostępne bardziej szczegółowe opcje odstępów:

 1. Na slajdzie zaznacz tekst, który chcesz zmienić.

 2. Kliknij pozycję Narzędzia główne, a następnie w grupie akapit kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe.

  W grupie Akapit kliknij przycisk Uruchom w prawym dolnym rogu, aby otworzyć okno dialogowe Akapit.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe akapit .

  Okno dialogowe akapit zawiera opcje ustawiania wyrównania w poziomie, wcięć na lewym marginesie oraz interlinii.

Dostępne opcje w oknie dialogowym:

Wyrównanie

 • Aby zmienić położenie tekstu w poziomie, w polu wyrównanie wybierz pozycję do lewej, do środka, do prawejlub wyjustowane. Justowanie powoduje dodanie odstępów między wyrazami, dzięki czemu wiersze tekstu będą dotykać lewego i prawego marginesu, z wyjątkiem ostatniego wiersza akapitu, który używa zwykłych odstępów między wyrazami.

Wcięcia

 • Aby dodać wcięcia lub zmienić wielkość wcięcia przed tekstem, zaznacz lub wpisz liczbę w polu przed tekstem . Za pomocą opcji specjalnych możesz tylko wciąć pierwszy wiersz lub dodać wysunięcie.

  Wcięcie jest mierzone w calach i może być dowolną liczbą całkowitą lub dziesiętną, taką jak 1,2 cala.

Odstępy

 • Aby zmienić odstępy powyżej lub poniżej akapitu, wpisz lub kliknij strzałki obok pola przed lub po. Ten numer może być dowolną liczbą całkowitą lub cyfrą dziesiętną, taką jak 6,5.

 • Aby zmienić odstępy nad akapitem i w nim, użyj opcji interlinii : pojedyncze, 1,5 liniilub podwójne. Możesz też wybrać wiele i dodać wartość do pola od . (Użyj dowolnej liczby mniejszej lub równej 9,99: wartość 1,25 byłaby równa 25% więcej niż jeden odstęp, a wartość 3 będzie równa trzykrotności).

Uwaga: W przypadku dodawania linii, dopóki nie zabraknie miejsca w symbolu zastępczym, Funkcja Autodopasowanie automatycznie dopasowuje interlinię i rozmiar czcionki w celu dopasowania wszystkich elementów listy w dostępnym miejscu.

Aby sformatować listę na slajdzie, zobacz Dodawanie punktorów lub numerowania do tekstu.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×