Zmienianie wypełnienia lub obramowania kształtu grafiki SmartArt

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Grafikę SmartArt można zmodyfikować w taki sposób, aby zostały zmienione kolory określonych kształtów, określonych obramowań kształtów lub nawet kolory całej grafiki.

Omówienie zmieniania kolorów w grafice SmartArt

Za pomocą kolorów do poprawy wiadomości w grafice SmartArt. Na przykład możesz zmienić kolor pojedynczego kształtu lub można zmienić kolory wszystkich kształtów w grafice SmartArt , stosując kombinację inny kolor. Miniatury kolor Pokaż kolory różne sposoby są stosowane (na przykład, zmienny lub najciemniejszymi do najjaśniejszymi), zamiast używania kolorów.

Do grafiki SmartArt można również zastosować kolory spośród kolory motywu dokumentu. Wówczas odcienie kolorów zostaną automatycznie dopasowane do kolorów użytych na slajdzie lub w dokumencie. Jeśli użytkownik zmieni motyw dokumentu, kolory nowego motywu zostaną również odzwierciedlone w grafice SmartArt.

Zmienianie koloru kształtu

 1. Kliknij kształt w grafice SmartArt, który chcesz zmienić.

 2. W obszarze Narzędzia grafiki SmartArt na karcie Formatowanie w grupie Style kształtów kliknij strzałkę obok przycisku Wypełnienie kształtu, a następnie kliknij odpowiedni kolor. Aby nie wybierać żadnego koloru, kliknij pozycję Brak wypełnienia.

  Grupa stylów kształtów w programie PowerPoint
  Rysunek 1 grupa Style kształtów na karcie Formatowanie w obszarze Narzędzia grafiki SmartArt w programie PowerPoint.

  Jeśli polecenia na karcie Formatowanie nie są widoczne, w celu otwarcia poleceń może być konieczne dwukrotne kliknięcie karty Formatowanie.

  Aby zmienić kolor na kolor nienależący do kolory motywu, kliknij polecenie Więcej kolorów wypełnienia, a następnie kliknij odpowiedni kolor na karcie Standardowy lub zmieszaj własny kolor na karcie Niestandardowy. Kolory niestandardowe i kolory z karty Standardowy nie zostaną zaktualizowane, jeśli motyw dokumentu zostanie później zmieniony.

  Uwagi: 

  • Jeśli grafiki SmartArt zawiera wiele kształtów, zamiast zmieniać kolory wszystkie kształty pojedynczo, Zmienianie kolorów całej grafiki SmartArt, a następnie ręcznie zmień kolor kształtu.

  • Aby uzyskać dostęp do okienka Formatowanie kształtu oferującego wiele opcji formatowania kształtów, kliknij prawym przyciskiem myszy kształt, a następnie kliknij polecenie Formatuj kształt w menu skrótów.

Zmienianie koloru obramowania kształtu

 1. Kliknij kształt z obramowaniem, które chcesz zmienić.

  Aby zmienić kolory obramowań wielu kształtów na ten sam kolor, kliknij pierwszy kształt, a następnie naciśnij klawisz CTRL i przytrzymaj go, klikając inne kształty.

 2. W obszarze Narzędzia grafiki SmartArt na karcie Formatowanie w grupie Style kształtów kliknij strzałkę obok przycisku Kontury kształtu, a następnie kliknij odpowiedni kolor. Aby ukryć obramowanie, kliknij pozycję Brak konturu.

  Grupa stylów kształtów w programie PowerPoint
  Karta Formatowanie rysunku 2 w obszarze Narzędzia grafiki SmartArt w programie PowerPoint.

  Jeśli karta Narzędzia grafiki SmartArt lub Formatowanie nie jest widoczna, upewnij się, że grafika SmartArt została zaznaczona. W celu otwarcia karty Formatowanie może być konieczne dwukrotne kliknięcie kształtu.

  Aby zmienić kolor na kolor nienależący do kolory motywu, kliknij polecenie Więcej kolorów konturów, a następnie kliknij odpowiedni kolor na karcie Standardowy lub zmieszaj własny kolor na karcie Niestandardowy. Kolory niestandardowe i kolory z karty Standardowy nie zostaną zaktualizowane, jeśli motyw dokumentu zostanie później zmieniony.

Zmienianie koloru lub stylu całej grafiki SmartArt

 1. Kliknij grafikę SmartArt.

 2. W obszarze Narzędzia grafiki SmartArt na karcie Projektowanie w grupie Style grafiki SmartArt kliknij przycisk Zmień kolory, a następnie kliknij odpowiednią miniaturę.

  Grupa stylów kształtów w programie PowerPoint
  Rysunek 3 karta Projektowanie w obszarze Narzędzia grafiki SmartArt w programie PowerPoint.

  Jeśli karta Narzędzia grafiki SmartArt lub Projektowanie nie jest widoczna, upewnij się, że grafika SmartArt została zaznaczona. W celu otwarcia karty Projektowanie może być konieczne dwukrotne kliknięcie kształtu.

  Uwagi: 

  • Aby zobaczyć, w jaki sposób kolor zostanie zastosowany do grafiki SmartArt przed wybraniem miniatury, należy przesunąć wskaźnik na odpowiednią miniaturę, a następnie obejrzeć grafikę SmartArt.

  • Za dotyczą profesjonalnie wyglądających style i grafiki SmartArt, wybierając odpowiednią opcję w grupie Style grafiki SmartArt. Kliknij menu więcej Obraz przycisku , aby wyświetlić wszystkie dostępne style, a następnie umieść wskaźnik na miniatury, aby wyświetlić wygląd każdego stylu.

  • Aby upewnić się, że dokument będzie wyglądać drukowane w czerni i bieli, można wyświetlić podgląd jego wygląd. Kliknij kształt w grafice SmartArt, a następnie na karcie Projektowanie, kliknij strzałkę na przycisku Zmień kolory, a następnie kliknij miniaturę w obszarze Kolory motywu podstawowego.

Omówienie zmieniania kolorów w grafice SmartArt

Za pomocą kolorów do poprawy wiadomości w grafice SmartArt. Na przykład aby pokazać, że każdy krok w procesie jest inny, można zastosować kolorowy — kolory akcentu od.

Galeria zmieniania kolorów

Można także użyć gradientu zakresu akcent 1 podkreślić kierunek wiadomości liniowej procesu.

Galeria zmieniania kolorów z wybraną opcją Zakres gradientu — akcent 1

Możesz zmienić kolory wszystkich kształtów w grafice SmartArt , stosując kombinację inny kolor. Miniatury kolor Pokaż kolory różne sposoby są stosowane (na przykład, zmienny, lub najciemniejszymi do najjaśniejszymi), zamiast używania kolorów.

Do grafiki SmartArt można również zastosować kolory spośród kolory motywu dokumentu. Wówczas odcienie kolorów zostaną automatycznie dopasowane do kolorów użytych na slajdzie lub w dokumencie. Jeśli użytkownik zmieni motyw dokumentu, kolory nowego motywu zostaną również odzwierciedlone w grafice SmartArt.

Możesz utworzyć efekt stopniowo zmieniania kolorów, stosując gradient do obiektu, tak, aby jego kolor zmienia się płynnie z ciemniejszy do Jaśniejszy cień. Aby nadać kształtów w grafice efekt Tęcza umożliwia także gradient.

Zmienianie koloru kształtu

 1. Kliknij kształt w grafice SmartArt, który chcesz zmienić.

  Jeśli chcesz zmienić wiele kształtów na ten sam kolor, kliknij pierwszy kształt, naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL podczas klikania pozostałych kształtów.

 2. W obszarze Narzędzia grafiki SmartArt na karcie Formatowanie w grupie Style kształtów kliknij strzałkę obok przycisku Wypełnienie kształtu, a następnie kliknij odpowiedni kolor. Aby nie wybierać żadnego koloru, kliknij pozycję Brak wypełnienia.

  Karta Formatowanie w obszarze Narzędzia grafiki SmartArt.
  karta Formatowanie w obszarze Narzędzia grafiki SmartArt w programie PowerPoint 2010

  Jeśli nie widzisz Narzędzia grafiki SmartArt lub karty Formatowanie, upewnij się, że wybrano grafikę SmartArt. Może być konieczne dwukrotne kliknięcie kształt, aby otworzyć kartę Formatowanie.

  Aby zmienić kolor na kolor nienależący do kolory motywu, kliknij polecenie Więcej kolorów wypełnienia, a następnie kliknij odpowiedni kolor na karcie Standardowy lub zmieszaj własny kolor na karcie Niestandardowy. Kolory niestandardowe i kolory z karty Standardowy nie zostaną zaktualizowane, jeśli motyw dokumentu zostanie później zmieniony.

  Uwagi: 

  • Aby uzyskać więcej informacji na temat stosowania wypełnienie gradientowe zobacz Dodawanie wypełnienia gradientowego do kształtu.

  • Jeśli grafiki SmartArt zawiera wiele kształtów, zamiast zmieniać kolory wszystkie kształty pojedynczo, Zmienianie kolorów całej grafiki SmartArt, a następnie ręcznie zmień kolor kształtu.

  • Jeśli stosowanie szybkiego stylu, a następnie zmień kolor kształtu, można dostosować efekty zastosowane do kształtu.

  • Aby uzyskać dostęp do okna dialogowego Formatowanie kształtu, który ma wiele opcji formatowania kształtów, kliknij prawym przyciskiem myszy kształt, a następnie kliknij polecenie Formatuj kształt w menu skrótów.

Zmienianie koloru obramowania kształtu

 1. Kliknij kształt z obramowaniem, które chcesz zmienić.

  Jeśli chcesz zmienić kolory obramowań wielu kształtów na tym samym kolorem, kliknij pierwszy kształt, naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL podczas klikania pozostałych kształtów.

 2. W obszarze Narzędzia grafiki SmartArt na karcie Formatowanie w grupie Style kształtów kliknij strzałkę obok przycisku Kontury kształtu, a następnie kliknij odpowiedni kolor. Aby ukryć obramowanie, kliknij pozycję Brak konturu.

  Karta Formatowanie w obszarze Narzędzia grafiki SmartArt.
  karta Formatowanie w obszarze Narzędzia grafiki SmartArt w programie PowerPoint 2010

  Jeśli nie widzisz Narzędzia grafiki SmartArt lub karty Formatowanie, upewnij się, że wybrano grafikę SmartArt. Może być konieczne dwukrotne kliknięcie kształt, aby otworzyć kartę Formatowanie.

  Aby zmienić kolor na kolor nienależący do kolory motywu, kliknij polecenie Więcej kolorów konturów, a następnie kliknij odpowiedni kolor na karcie Standardowy lub zmieszaj własny kolor na karcie Niestandardowy. Kolory niestandardowe i kolory z karty Standardowy nie zostaną zaktualizowane, jeśli motyw dokumentu zostanie później zmieniony.

Zmienianie koloru całej grafiki SmartArt

 1. Kliknij grafikę SmartArt.

 2. W obszarze Narzędzia grafiki SmartArt na karcie Projektowanie w grupie Style grafiki SmartArt kliknij przycisk Zmień kolory, a następnie kliknij odpowiednią miniaturę.

  Karta Projektowanie w obszarze Narzędzia grafiki SmartArt
  karta Projektowanie w obszarze Narzędzia grafiki SmartArt w programie PowerPoint 2010

  Jeśli nie widzisz Narzędzia grafiki SmartArt lub karty Projektowanie, upewnij się, że wybrano grafikę SmartArt. Może być konieczne dwukrotne kliknięcie kształt, aby otworzyć kartę Formatowanie.

  Uwagi: 

  • Aby zobaczyć, w jaki sposób kolor zostanie zastosowany do grafiki SmartArt przed wybraniem miniatury, należy przesunąć wskaźnik na odpowiednią miniaturę, a następnie obejrzeć grafikę SmartArt.

  • Aby upewnić się, że dokument będzie wyglądał dobre drukowane w czerni i bieli, kliknij miniaturę w obszarze Kolory motywu podstawowego.

Omówienie zmieniania kolorów

Możesz zmienić kolory wszystkich kształtów w grafice SmartArt , stosując kombinację inny kolor. Miniatury kolor Pokaż kolory różne sposoby są stosowane (na przykład, zmienny, lub najciemniejszymi do najjaśniejszymi), zamiast używania kolorów.

Możesz zastosować kolory z dokumentu kolory motywu do grafiki SmartArt, a odmiany kolorów automatyczne dopasowanie kolory używane slajdów lub w dokumencie. Jeśli Zmienianie kolorów motywu dokumentu, grafice SmartArt zostaną też zastosowane nowy motyw kolorów.

Istnieje szereg kolorów przeznaczona do pracy z wszystkie układy grafik SmartArt. Zastosuj Style grafiki SmartArt i kolorów do grafiki SmartArt zgodnie z wiadomość, którą chcesz się komunikować. Można nawet wybierz układ, styl grafiki SmartArt i kolory, a następnie ponownie zmienić układ. Styl grafiki SmartArt i kolory usługi będzie używać grafiki SmartArt, aby nie trzeba było ponownie wykonaj je.

Jeśli tworzysz wiele grafik SmartArt i będą mogły wyglądać identyczne, możesz zastosować tych samych kolorów i Style grafiki SmartArt do nich można uzyskać, używając spójny i profesjonalny wygląd.

Kolory umożliwia wyróżnianie wiadomości w grafice SmartArt. Na przykład aby wyróżnić, że każdy krok w procesie jest inny, można zastosować kolorowy — kolory akcentu od.

Galeria zmieniania kolorów

Można także użyć gradientu zakresu akcent 1 podkreślić kierunek wiadomości liniowej procesu.

Galeria zmieniania kolorów z wybraną opcją Zakres gradientu — akcent 1

Możesz utworzyć efekt stopniowo zmieniania kolorów, stosując gradient do obiektu, tak, aby jego kolor zmienia się płynnie z ciemniejszy do Jaśniejszy cień. Aby nadać kształtów w grafice efekt Tęcza umożliwia także gradient.

Zmienianie koloru kształtu

 1. Kliknij kształt, który chcesz zmienić.

  Jeśli chcesz zmienić wiele kształtów na ten sam kolor, kliknij pierwszy kształt, naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL podczas klikania pozostałych kształtów.

 2. W obszarze Narzędzia grafiki SmartArt na karcie Formatowanie w grupie Style kształtów kliknij strzałkę obok przycisku Wypełnienie kształtu, a następnie kliknij odpowiedni kolor. Aby nie wybierać żadnego koloru, kliknij pozycję Brak wypełnienia.

  Obraz karty Formatowanie w narzędziach grafiki SmartArt

  Jeśli karta Narzędzia grafiki SmartArt lub Formatowanie nie jest widoczna, upewnij się, że grafika SmartArt jest zaznaczona.

  Aby zmienić kolor, którego nie ma w kolory motywu, kliknij pozycję Więcej kolorów wypełnienia, a następnie kliknij odpowiedni kolor na karcie Standardowy albo utwórz własny kolor Niestandardowy kartę Niestandardowe kolory i kolory na karcie Standardowy nie są aktualizowane dokumentu motyw zmiana później.

Porady   

 • Jeśli grafika SmartArt zawiera wiele kształtów, zamiast zmieniać kolory wszystkie kształty pojedynczo, Zmienianie kolorów całej grafiki SmartArti ręczne zmienianie koloru wszystkie kształty.

 • Jeśli stosowanie szybkiego stylu, a następnie zmień kolor kształtu, możesz dostosować efekty zastosowane do kształtu.

 • Aby uzyskać dostęp do okna dialogowego Formatowanie kształtu, zawierającego wiele opcji formatowania kształtów, kliknij prawym przyciskiem myszy kształt, a następnie kliknij Formatowanie kształtu na menu skrótów.

Tworzenie wypełnienia gradientowego

gradient umożliwia tworzenie efektu stopniowo zmieniania kolorów z Jaśniejszy cień do ciemniejsze cieniowanie lub z jednego koloru do innego. Gradienty można nawet używać do tworzenia tęczowego efekty.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kształt lub obramowanie kształtu, a następnie kliknij polecenie Formatuj kształt.

  Jeśli chcesz zmienić wiele kształtów i obramowań kształtów, kliknij pierwszy kształt, naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL podczas klikania pozostałych kształtów. Aby zmienić wszystkich kształtów w grafice SmartArt, kliknij i przeciągnij, aby zaznaczyć wszystkie kształty na raz.

 2. Kliknij okienko Wypełnienie, a następnie kliknij pozycję Wypełnienie gradientowe.

 3. Aby wybrać wypełnienie gradientowe domyślne, kliknij wstępnie ustawione kolory Obraz przycisku , a następnie kliknij odpowiednią opcję.

 4. Aby ustawić opcje niestandardowe wypełnienie gradientowe, wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • Aby określić kierunek używany podczas rysowania wypełnienie gradientowe, wybierz odpowiednią opcję z listy Typ. Wybrany typ Określa opcje, które są dostępne w obszarze kierunek.

  • Aby wybrać postępu różnych kolorów i cienie, kliknij kierunek, a następnie kliknij odpowiednią opcję. Wskazówki, które są dostępne, zależy od typu gradientu, którą należy wybrać na liście Typ.

  • Aby określić kąt obrócony wypełnienie gradientowe w kształcie, wprowadź odpowiednią wartość w polu kąt stopień. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy na liście Typ wybierz pozycję liniowy.

  • Aby ustawić gradientu, kliknij przycisk Zatrzymaj liczby na liście, a następnie ustaw położenie, kolor i wartość przezroczystości, który ma.

   Stopnie gradientu się składać z pozycji, kolor i wartość przezroczystości i służą do tworzenia nieliniowa gradienty. Na przykład, jeśli chcesz utworzyć gradient prowadzące od czerwonego do zielonego na niebieski, musisz dodać trzy gradientu — jednej dla każdego koloru. Lub jeśli chcesz utworzyć gradient wyświetlany tylko w rogu kształtu, należy użyć gradientu nawiązać nieliniowa gradient.

   Aby ustawić położenie (lokalizacja na zmianę koloru i przezroczystości w wypełnienie gradientowe), przeciągnij suwak cja tabulatora lub wprowadź liczbę w polu obok suwaka.

   Aby wybrać kolor gradientu, kliknij przycisk Kolor Selektor kolorów , a następnie kliknij odpowiedni kolor. Aby utworzyć gradient jednego koloru, wybierz pozycję odcienie tego samego koloru. Aby utworzyć wiele kolorów gradient, wybierz inny kolor dla każdego stopnia gradientu. Można na przykład utworzyć efekt Tęcza dokonując usługi pierwszy stopień gradientu czerwony, pomarańczowy drugi gradientu i tak dalej.

   Aby określić, jak dużo przezroczysty kolor tła, przeciągnij suwak Przezroczystość, lub wprowadź liczbę w polu obok suwaka. Można zmieniać procentowej wartości przezroczystości, od 0% (całkowicie nieprzezroczysty, ustawienie domyślne) do 100% (całkowicie przezroczyste). Wartość przezroczystości dotyczy gradientu, nie do ogólnej wypełnienia.

 5. Porada: Aby dostosować istniejący gradientu, na liście kliknij numer tabulatora, który chcesz zmienić. Aby dodać lub usunąć stopnie, kliknij pozycję Dodaj lub Usuń.

Zmienianie koloru obramowania kształtu

 1. Kliknij obramowanie kształtu, które chcesz zmienić.

  Jeśli chcesz zmienić kolory obramowań wielu kształtów na tym samym kolorem, kliknij pierwszy kształt, naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL podczas klikania pozostałych kształtów.

 2. W obszarze Narzędzia grafiki SmartArt na karcie Formatowanie w grupie Style kształtów kliknij strzałkę obok przycisku Kontury kształtu, a następnie kliknij odpowiedni kolor. Aby ukryć obramowanie, kliknij pozycję Brak konturu.

  Obraz karty Formatowanie w narzędziach grafiki SmartArt

  Jeśli karta Narzędzia grafiki SmartArt lub Formatowanie nie jest widoczna, upewnij się, że grafika SmartArt jest zaznaczona.

  Aby zmienić kolor na kolor inny niż kolory motywu, kliknij polecenie Więcej kolorów konturów, a następnie kliknij odpowiedni kolor na karcie Standardowy lub zmieszaj własny kolor na karcie Niestandardowy. Kolory niestandardowe i kolory z karty Standardowy nie zostaną zaktualizowane, jeśli motyw dokumentu zostanie później zmieniony.

Zmienianie koloru całej grafiki SmartArt

 1. Kliknij grafikę SmartArt.

 2. W obszarze Narzędzia grafiki SmartArt na karcie Projektowanie w grupie Style grafiki SmartArt kliknij przycisk Zmień kolory, a następnie kliknij odpowiednią miniaturę.

  Karta Projektowanie w obszarze Narzędzia grafiki SmartArt

  Jeśli karta Narzędzia grafiki SmartArt lub Projektowanie nie jest widoczna, upewnij się, że grafika SmartArt jest zaznaczona.

Porady   

 • Aby zobaczyć, w jaki sposób kolor zostanie zastosowany do grafiki SmartArt przed wybraniem miniatury, należy przesunąć wskaźnik na odpowiednią miniaturę, a następnie obejrzeć grafikę SmartArt.

 • Aby upewnić się, że dokument będzie wyglądał dobre drukowane w czerni i bieli, kliknij miniaturę w obszarze Kolory motywu podstawowego.

 • Aby nadać grafice SmartArt wyglądu przykład w galerii Wybieranie grafiki SmartArt, zastosuj kolorowy — kolory akcentu od (kliknij pozycję Zmień kolory ), a styl grafiki SmartArt kreskówki.

Zobacz też

Tworzenie grafiki SmartArt

Przełączanie układu lub typu grafiki SmartArt

Zmienianie stylu i szerokości linii łączących kształty SmartArt

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×