Zmienianie wyglądu witryny programu SharePoint

Zmienianie wyglądu witryny programu SharePoint

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Można szybko i łatwo dostosować wygląd witryny SharePoint w celu odzwierciedlenia marki i profesjonalnym stylu. Dostępne opcje zależą od używanej wersji programu SharePoint, którego używasz.

Uwaga: Aby zmienić wygląd, należy właściciela witryny lub uprawnień do projektowania w witrynie.

Zmienianie wyglądu ustawień znajdują się w obszarze Ustawienia Ustawienia narzędzia do migracji usługi SPO w prawym górnym rogu witryny SharePoint. Dla witryny zespołu można zmienić motyw i nagłówek. W witrynach komunikacji możesz zmienić układ nawigacji w sieci Web i Dodawanie stopki do witryny.

Aby zmienić kolory witryny SharePoint za pomocą motywu

Możesz wybierz jedną z domyślnego motywów SharePoint i dostosuj go, stosownie do potrzeb, wybierz motyw firmy z zatwierdzony znakowania firmy lub zastosować jeden z projektów środowisko klasyczny. Aby utworzyć i przekazać motywu firmy, zobacz motywów witryny programu SharePoint.

Uwagi: 

 1. W witrynie kliknij pozycję Ustawienia Ustawienia narzędzia do migracji usługi SPO , a następnie kliknij pozycję Zmień wygląd > motywu.

  Uwaga: Jeśli nie widzisz menu UstawieniaZmień wygląd, nie masz uprawnień do zarządzania tę opcję. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Opis poziomów uprawnień w programie SharePoint lub skontaktuj się z administratorem.

 2. Wybierz odpowiedni wygląd. Pojawi się podgląd wygląd witryny z wybranego motywu zastosowanego. Kliknij przycisk Zapisz, aby zastosować go do witryny lub, jeśli nie podobają Ci się co Zobacz i chcesz powrócić do miał na początku kliknij przycisk Anuluj zamiast tego.

  Uwagi: 

  • Administrator mógł ustawić motywów witryny, aby wyświetlić tylko listę firmowego motywy. Jeśli tak, nie zobaczysz dowolną z kompozycji SharePoint domyślne.

  • Jeśli administrator ma witrynach do środowiska klasyczny lub aktualizujesz motyw na podwitryny, postępuj zgodnie z instrukcjami w sekcji projekty obsługi klasyczny .

  Zmienianie motywu witryny programu SharePoint

 3. Aby dostosować kolory jednego z domyślnego motywów SharePoint, wybierz odpowiedni motyw, a następnie kliknij przycisk Dostosuj.

  Wybierz odpowiedni kolor głównym i odpowiedni kolor Akcent, a następnie kliknij Zapisz, aby zastosować go do witryny. Na liście główne kolory i — kolory akcentu od zależnie od domyślnego motywu SharePoint wybrane do dostosowywania.

  Uwaga: Obecnie nie można zmienić kolor tła dla Twojej witryny za pomocą tego ustawienia. SharePoint Administratorzy mogą wprowadzać zmiany do firmowego motywów, zgodnie z opisem w motywów programu SharePoint.

  Wybieranie nowego motywu dla witryny programu SharePoint

  Dostosowywanie kolorów motywu witryny programu SharePoint

Dostosowywanie nagłówka witryny

 1. W witrynie kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 , a następnie kliknij pozycję Zmień wygląd > nagłówka.

  Uwaga: Jeśli nie widzisz menu UstawieniaZmień wygląd, nie masz uprawnień do zarządzania tę opcję. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Opis poziomów uprawnień w programie SharePoint lub skontaktuj się z administratorem.

  Układy nagłówka dla witryny programu SharePoint

 2. Wybierz opcję układu standardowego nagłówka lub niewielkie opcję, która przenosi całą zawartość nagłówka do jednego wiersza.

 3. Kliknij przycisk Zmień, aby dodać logo witryny.

 4. Wybierz tło nagłówka, aby zmienić kolor tła nagłówka witryny.

 5. Kliknij przycisk Zastosuj, aby zapisać zmiany.

Zmienić styl nawigacji

 1. W witrynie kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 , a następnie kliknij pozycję Zmień wygląd > nawigacji.

  Uwaga: Jeśli nie widzisz menu UstawieniaZmień wygląd, nie masz uprawnień do zarządzania tę opcję. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Opis poziomów uprawnień w programie SharePoint lub skontaktuj się z administratorem.

 2. Wybierz jedną z następujących opcji:

  Megamenu

  Menu jakość programu SharePoint

  Kaskadowe

  Przykład kaskadowego menu programu SharePoint

  Uwagi: 

  • Styl megamenu jest dostępna tylko na stronach Centrum SharePoint skojarzone z Microsoft Teams lub w witrynach komunikacji.

  • Aby zmienić łącza nawigacji, zobacz Dostosowywanie nawigacji w witrynie programu SharePoint.

  • Łącza dodane do poziomu 3 przy użyciu stylu megamenu będzie wyświetlany jako tylko jednej listy pionowej.

 3. Kliknij przycisk Zastosuj, aby zapisać zmiany.

Dodawanie stopki witryny

 1. W witrynie kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 , a następnie kliknij pozycję Zmień wygląd > stopki.

  Uwaga: Jeśli nie widzisz menu UstawieniaZmień wygląd, nie masz uprawnień do zarządzania tę opcję. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Opis poziomów uprawnień w programie SharePoint lub skontaktuj się z administratorem.

  Stopka witryny programu SharePoint

 2. Przełącz przełącznik na Dodawanie stopki do witryny.

 3. Kliknij przycisk Przekaż Dodawanie obrazu logo do stopki. Automatycznie po zmianie rozmiaru obrazu.

 4. Aby dodać nazwę do stopki, Przełącz przełącznik w i wprowadź nazwę.

 5. Aby dodać lub zmienić łącza w stopce, kliknij przycisk Edytuj łącza nawigacji stopki. Możesz dodać jeden poziom do ośmiu łącza lub etykiety. Aby uzyskać więcej informacji na temat dodawania lub edytowania łączy nawigacyjnych zobacz Dostosowywanie nawigacji w witrynie programu SharePoint.

  Uwaga: Funkcja stopka witryny jest dostępna tylko na witryny komunikacji stron witryny. Nie są dostępne dla stron listy, biblioteki stron lub innych stron w witrynie.

 6. Kliknij przycisk Zastosuj, aby zapisać zmiany.

Zmienianie koloru, tła lub czcionki przy użyciu motywów klasyczny obsługi

Jeśli administrator ma witrynach do środowiska klasyczny lub chcesz zmienić motyw podwitryny, wykonaj poniższe czynności, aby zmienić kolor tła i czcionki witryny SharePoint:

 1. W witrynie kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 , a następnie kliknij przycisk Zmień wygląd.

 2. Kliknij pozycję Widok klasyczny ustawienia lub Klasyczny Zmień opcje wyglądu. Jeśli jesteś już w klasycznym środowisko, Pomiń ten krok.

  Przykład projektów dostępnych do dostosowywania witryny społeczności

 3. Wybierz jedną z dostępnych opcji. Nie przejmuj się, jeśli nie podoba Ci się kolor lub obraz. Możesz je zmienić w następnym kroku.

 4. Aby dodać lub zmienić obraz tła, kliknij przycisk Zmień, aby przekazać własnego obrazu lub przeciągnij obraz z komputera na obraz miniatury powyżej polecenia Change.

  SharePoint Zmienianie wyglądu zaznaczenia obrazu tła

 5. Aby zmienić schemat kolorów, kliknij strzałkę obok pozycji Kolory i wybierz inny schemat kolorów.

  Edytowanie wyglądu kolorów, czcionek i układu

 6. Aby zmienić układ, kliknij strzałkę obok pozycji Układ witryny, a następnie wybierz inny układ określający położenie linków nawigacyjnych, pola wyszukiwania itp.

 7. Aby zmienić czcionki, kliknij strzałkę obok pozycji Czcionki i wybierz inną czcionkę.

  Uwaga: Możesz zmienić krój czcionki, ale nie można zmienić rozmiar.

 8. Gdy wszystko będzie już gotowe wyświetlić podgląd pełnym rozmiarze wyglądu zmiany zastosowane do zawartości witryny, kliknij przycisk Spróbuj go. Wprowadzone zmiany nie są jeszcze widoczne dla innych użytkowników witryny.

  Uwaga: Jeśli nie podobają Ci się co Zobacz i chcesz przywrócić miał na początku, kliknij pozycję Rozpoczęcie lub kliknięciu logo witryny, aby zamknąć, Zmienianie wyglądu i wrócić do strony głównej witryny.

 9. Jeśli chcesz zachować zmiany, kliknij pozycję Tak, zachowaj projekt. W przeciwnym razie kliknij pozycję Nie, nie podoba mi się i wprowadź inne zmiany.

  Zachowaj zmiany, lub zakresu

Aby zmienić kolory witryny SharePoint za pomocą motywu

Możesz wybierz jedną z domyślnego motywów SharePoint i dostosuj go, stosownie do potrzeb, wybierz motyw firmy z zatwierdzony znakowania firmy lub zastosować jeden z projektów środowisko klasyczny. Aby utworzyć i przekazać motywu firmy, zobacz motywów witryny programu SharePoint.

Uwagi: 

 1. W witrynie kliknij pozycję Ustawienia Ustawienia narzędzia do migracji usługi SPO , a następnie kliknij pozycję Zmień wygląd > motywu.

  Uwaga: Jeśli nie widzisz menu UstawieniaZmień wygląd, nie masz uprawnień do zarządzania tę opcję. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Opis poziomów uprawnień w programie SharePoint lub skontaktuj się z administratorem.

 2. Wybierz odpowiedni wygląd. Pojawi się podgląd wygląd witryny z wybranego motywu zastosowanego. Kliknij przycisk Zapisz, aby zastosować go do witryny lub, jeśli nie podobają Ci się co Zobacz i chcesz powrócić do miał na początku kliknij przycisk Anuluj zamiast tego.

  Uwagi: 

  • Administrator mógł ustawić motywów witryny, aby wyświetlić tylko listę firmowego motywy. Jeśli tak, nie zobaczysz dowolną z kompozycji SharePoint domyślne.

  • Jeśli administrator ma witrynach do środowiska klasyczny lub aktualizujesz motyw na podwitryny, postępuj zgodnie z instrukcjami w sekcji projekty obsługi klasyczny .

  Zmienianie motywu witryny programu SharePoint

 3. Aby dostosować kolory jednego z domyślnego motywów SharePoint, wybierz odpowiedni motyw, a następnie kliknij przycisk Dostosuj.

  Wybierz odpowiedni kolor głównym i odpowiedni kolor Akcent, a następnie kliknij Zapisz, aby zastosować go do witryny. Można też zaznaczyć, czy szary (neutralność ), light (wygładzone ) lub ciemny wersji (silne ) koloru głównego jest stosowana do nagłówka witryny lub możesz zachować tło nagłówka biały domyślne. Na liście główne kolory i — kolory akcentu od zależnie od domyślnego motywu SharePoint wybrane do dostosowywania.

  Uwaga: Obecnie nie można zmienić kolor tła dla Twojej witryny za pomocą tego ustawienia. SharePoint Administratorzy mogą wprowadzać zmiany do firmowego motywów, zgodnie z opisem w motywów programu SharePoint.

  Wybieranie nowego motywu dla witryny programu SharePoint

  Dostosowywanie kolorów motywu witryny programu SharePoint

Zmienianie koloru, tła lub czcionki przy użyciu motywów klasyczny obsługi

Jeśli administrator ma witrynach do środowiska klasyczny lub chcesz zmienić motyw podwitryny, wykonaj poniższe czynności, aby zmienić kolor tła i czcionki witryny SharePoint:

 1. W witrynie kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 , a następnie kliknij przycisk Zmień wygląd.

 2. Kliknij pozycję Widok klasyczny ustawienia lub Klasyczny Zmień opcje wyglądu. Jeśli jesteś już w klasycznym środowisko, Pomiń ten krok.

  Przykład projektów dostępnych do dostosowywania witryny społeczności

 3. Wybierz jedną z dostępnych opcji. Nie przejmuj się, jeśli nie podoba Ci się kolor lub obraz. Możesz je zmienić w następnym kroku.

 4. Aby dodać lub zmienić obraz tła, kliknij przycisk Zmień, aby przekazać własnego obrazu lub przeciągnij obraz z komputera na obraz miniatury powyżej polecenia Change.

  SharePoint Zmienianie wyglądu zaznaczenia obrazu tła

 5. Aby zmienić schemat kolorów, kliknij strzałkę obok pozycji Kolory i wybierz inny schemat kolorów.

  Edytowanie wyglądu kolorów, czcionek i układu

 6. Aby zmienić układ, kliknij strzałkę obok pozycji Układ witryny, a następnie wybierz inny układ określający położenie linków nawigacyjnych, pola wyszukiwania itp.

 7. Aby zmienić czcionki, kliknij strzałkę obok pozycji Czcionki i wybierz inną czcionkę.

  Uwaga: Możesz zmienić krój czcionki, ale nie można zmienić rozmiar.

 8. Gdy wszystko będzie już gotowe wyświetlić podgląd pełnym rozmiarze wyglądu zmiany zastosowane do zawartości witryny, kliknij przycisk Spróbuj go. Wprowadzone zmiany nie są jeszcze widoczne dla innych użytkowników witryny.

  Uwaga: Jeśli nie podobają Ci się co Zobacz i chcesz przywrócić miał na początku, kliknij pozycję Rozpoczęcie lub kliknięciu logo witryny, aby zamknąć, Zmienianie wyglądu i wrócić do strony głównej witryny.

 9. Jeśli chcesz zachować zmiany, kliknij pozycję Tak, zachowaj projekt. W przeciwnym razie kliknij pozycję Nie, nie podoba mi się i wprowadź inne zmiany.

  Zachowaj zmiany, lub zakresu

Zmienianie koloru, tła lub czcionki witryny SharePoint za pomocą motywu

 1. W witrynie kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 , a następnie kliknij pozycję Zmień wygląd.

  Menu Ustawienia z Zmienianie wyglądu wyróżnione

  Możesz również kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 , kliknij pozycję Ustawienia witryny i w obszarze nagłówka Wygląd i działanie kliknij pozycję Zmień wygląd.

  Wyróżnione wyglądu witryny w sekcji wygląd i działanie ustawienia bez zmian

  Uwagi: 

  • Jeśli na stronie głównej znajdują się kafelki Wprowadzenie do witryny, możesz kliknąć kafelek Jaki jest Twój styl?.

  • Przycisk Jaki jest Twój styl na kafelkach Wprowadzenie

  • Jeśli nie widzisz Zmień wygląd, w menu Ustawienia lub na stronie Ustawienia witryny, nie masz uprawnień do zarządzania tę opcję. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Opis poziomów uprawnień w programie SharePoint lub skontaktuj się z administratorem.

 2. Wybierz jeden z dostępnych stylów. Nie przejmuj się, jeśli nie podoba Ci się kolor lub obraz. Możesz je zmienić w następnym kroku.

  Przykład projektów dostępnych do dostosowywania witryny społeczności

 3. Teraz możesz wykazać się kreatywnością:

  • Aby dodać lub zmienić obraz tła, kliknij pozycję Zmień i przekaż własny obraz lub przeciągnij obraz z komputera na obraz miniatury nad poleceniem Zmień.

   Uwaga: Jeśli przeciągania i upuszczania nie działa, należy zainstalować najnowszą wersję oprogramowania przeglądarki lub co najmniej pakietu Microsoft Office 2013.

  • Aby zmienić schemat kolorów, kliknij strzałkę obok pozycji Kolory i wybierz inny schemat kolorów.

  • Aby zmienić układ, kliknij strzałkę obok pozycji Układ witryny, a następnie wybierz inny układ określający położenie linków nawigacyjnych, pola wyszukiwania itp.

  • Aby zmienić czcionki, kliknij strzałkę obok pozycji Czcionki i wybierz inną czcionkę.

  Dostosowywanie wybranego motywu

  Uwagi: 

  • Można od razu sprawdzenia, jakie zmiany, jak wygląda w obszarze podglądu. Aby przywrócić miał na początku, kliknij pozycję Rozpoczęcie. Możesz również kliknąć pozycję logo witryny, aby zamknąć Zmienianie wyglądu i wrócić do strony głównej witryny.

  • Ponieważ instalacje programu SharePoint mogą mieć różne wersje lub mogą być dostosowane na różne sposoby, projektant witryny mógł podać inny sposób kończenia procedury. Jeśli nie widzisz odpowiedniej opcji, skontaktuj się z administratorem.

 4. Aby wyświetlić podgląd pełnym rozmiarze wyglądu zmiany zastosowane do zawartości witryny, kliknij przycisk Spróbuj go. Wprowadzone zmiany nie są jeszcze widoczne dla innych użytkowników witryny. Jeśli nie podoba, co widać pory, kliknij pozycję Rozpoczęcie.

 5. Jeśli chcesz zachować zmiany, kliknij pozycję Tak, zachowaj projekt. W przeciwnym razie kliknij pozycję Nie, nie podoba mi się i wprowadź inne zmiany.

Uwaga: Po zakończeniu lub w przypadku zmiany zdania kliknij jeden z linków nawigacji za pomocą linków do stron nadrzędnych w lewym górnym rogu ekranu, aby powrócić do poprzedniej lokalizacji.

Tytuł jest zazwyczaj najpierw odwiedzających witrynę Przyjrzyj się podczas odwiedzania witryny dlatego warto wybrać tytuły opisujące Twój zespół lub projektu. Dodawanie logo mogą ułatwić innym szybko sprawdzić, czy są w witrynie prawym.

 1. W witrynie SharePoint kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

 2. Na stronie Ustawienia witryny w obszarze Wygląd i działanie kliknij pozycję Tytuł, opis i logo.

  Ustawienia witryny z tytuł, opis i logo zaznaczone

  Uwaga: Jeśli nie widzisz tytuł, opis i logo, nie masz uprawnień do zarządzania tę opcję. Musisz mieć uprawnienia właściciela lub projektu witryny. Organizacja można także zdefiniować projektu dla całego zbioru witryn i usunięty z uprawnieniami do zarządzania tych opcji. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Opis poziomów uprawnień w programie SharePoint.

 3. Wpisz nowy tytuł w polu Tytuł.
  Nowy tytuł jest wyświetlany na każdej stronie witryny.

  Strona Ustawienia tytuł, opis i logo

 4. Wprowadź nowy opis w polu Opis. Opis nie jest widoczny w witrynie, ale jest wyświetlany na stronach wyników wyszukiwania.

 5. Zmień logo:

  • Aby przekazać logo z komputera, kliknij pozycję Z komputera, kliknij przycisk Przeglądaj, a następnie znajdź obraz i kliknij przycisk Otwórz.

  • Aby dodać logo z witryny programu SharePoint, kliknij pozycję z SharePoint, przejdź do biblioteki, w której jest przechowywany obraz, zaznacz obraz i kliknij przycisk Wstaw. (Przy założeniu, że zostały już przekazane logo do witryny zespołu).

 6. Kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany.

Jeśli wygląd logo w witrynie nie jest zadowalający, zmodyfikuj je i powtórz powyższe kroki, aby zastąpić logo.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×