Zmienianie wyglądu tabeli

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Można zastosować lub zmienić styl, obramowanie lub kolor tabeli w prezentacji. Na przykład można zastosować lub czyszczenie stylu tabeli (lub szybkich stylów), wymazywanie linii z komórki, wiersza lub kolumny, zmienianie obramowania tabeli lub zmienianie koloru tła tabeli.

Wybierz nagłówek poniżej, aby go otworzyć i wyświetlić szczegółowe instrukcje.

Styl tabeli (czyli szybki styl) jest połączeniem opcji formatowania, między innymi kolorów wybranych na podstawie kolory motywu prezentacji. Styl tabeli jest automatycznie stosowany do każdej dodawanej tabeli.

 1. Zaznacz tabelę, którą chcesz zastosować styl tabeli nowego lub innego.

 2. Wybierz pozycję Narzędzia tabel / projektowanie karta na Wstążce, a następnie wybierz odpowiedni styl tabeli. Aby wyświetlić więcej stylów tabeli, kliknij przycisk więcej strzałkę listy rozwijanej Przycisk Więcej po prawej stronie okna Galerii Style tabeli.

  Style tabeli w programie PowerPoint

  Uwaga: Aby zmienić wygląd tekstu w tabeli, przejdź do Narzędzia główne >Czcionka lub kliknij tabelę, a następnie wybierz pozycję Narzędzia tabel / projektowanie kartę i wybierz polecenie ze Style tekstu WordArt.

Początek strony

Aby usunąć styl tabeli, zaznacz Narzędzia tabel / projektowanie karty na Wstążce. Następnie wybierz pozycję więcej strzałkę listy rozwijanej Przycisk Więcej po prawej stronie okna Galerii Style tabeli i wybierz polecenie Wyczyść tabelę u dołu.

 1. Wybierz pozycję Narzędzia tabel / projektowanie karty na Wstążce. W grupie Rysowanie obramowań kliknij przycisk Gumka.

  Wskaźnik zmieni się w ikonę gumki Gumka służąca do rysowania tabel .

 2. Kliknij linię, którą chcesz wymazać, aby go usunąć. Po zakończeniu kliknij poza tabelą.

Początek strony

 1. Zaznacz komórki tabeli, do których chcesz dodać obramowanie (lub zmienianie obramowania).

 2. Wybierz pozycję Narzędzia tabel / projektowanie karty na Wstążce. W grupie Rysowanie obramowań, wybierz jedną z następujących czynności:

  • Użyj Koloru pióra, aby zmienić kolor obramowania.

   Jeśli chcesz więcej opcji kolorów, kliknij pozycję Więcej kolorów obramowania, a następnie albo kliknij odpowiedni kolor na karcie Standardowy lub Utwórz własny kolor na karcie niestandardowe kolory niestandardowe, a kolory na karcie Standardowy nie są aktualizowane, jeśli użytkownik później zmienić dokumentu motyw.

  • Użyj Grubość pióra, aby zmienić grubość obramowania.

  • Użyj Stylu pióra, aby zmienić styl linii obramowania.

 3. Aby zastosować do tabeli kolor, grubość lub styl linii wybrany w kroku 2, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kiedy wskaźnik ma nadal kształt ołówka Ołówek służący do rysowania tabel , kliknij obramowania, które chcesz zmienić.

Przejdź do Narzędzia tabel >Projekt > Style tabeli > Obramowanie, a następnie kliknij opcję obramowania, którą chcesz zmienić.

Porada: Gumka umożliwia usunięcie obramowania między komórkami tabeli. Na karcie Projektowanie > Narzędzia tabel w grupie Rysowanie obramowań kliknij przycisk Gumka lub naciśnij i przytrzymaj Shift, gdy wskaźnik znajduje się ołówek Ołówek służący do rysowania tabel , a następnie kliknij obramowanie, które chcesz usunąć.

Początek strony

Kolor tła można dodać lub zmienić dla całej tabeli. Kolor tła będzie przysłonięty kolorem wypełnienia zastosowanym do komórek tabeli.

 1. Kliknij komórkę w tabeli.

 2. Przejdź do Narzędzia tabel > Projektowanie, a następnie w grupie Style tabeli kliknij strzałkę obok pozycji Cieniowanie, a następnie wskaż polecenie Tło tabeli.

 3. Kliknij odpowiedni kolor lub — aby wybrać brak koloru — kliknij polecenie Brak wypełnienia.

  Aby zmienić kolor na taki, którego nie ma na liście Kolory motywu, kliknij polecenie Więcej kolorów wypełnienia, a następnie kliknij odpowiedni kolor na karcie Standardowy lub utwórz własny kolor na karcie Niestandardowy. Kolory niestandardowe i kolory na karcie Standardowy nie będą aktualizowane, jeśli motyw dokumentu zostanie później zmieniony.

Początek strony

Można zastosować lub zmienić styl, obramowanie lub kolor tabeli w prezentacji. Na przykład można zastosować lub czyszczenie stylu tabeli (lub szybkich stylów), wymazywanie linii z komórki, wiersza lub kolumny, zmienianie obramowania tabeli lub zmienianie koloru tła tabeli.

Wybierz nagłówek poniżej, aby go otworzyć i wyświetlić szczegółowe instrukcje.

Styl tabeli (lub szybkich stylów) to kombinacja różne opcje formatowania, takie jak kombinacje kolorów, które pochodzą z kolory motywu prezentacji. Wszystkie tabele, których możesz dodać ma styl tabeli zastosowano automatycznie. Miniatury stylów tabeli są wyświetlane w galerii Szybkie style w grupie Style tabeli. Po umieszczeniu wskaźnika myszy na miniaturę szybkiego stylu można zobaczyć, jak szybki styl wpłynie na tabelę.

Miniatury stylów tabeli

Rysunek: Miniatury stylów tabeli

 1. Kliknij tabelę, do której chcesz zastosować nowy lub inny styl tabeli.

 2. W obszarze Narzędzia tabel na karcie Projektowanie w grupie Style tabeli kliknij odpowiedni styl tabeli. Aby wyświetlić więcej stylów tabeli, kliknij przycisk więcej przycisk Przycisk Więcej .

  Po przesunięciu wskaźnika na miniaturę szybkiego stylu można zobaczyć, w jaki sposób dany szybki styl wpłynie na tabelę.

  Uwagi: 

  • Tekst w tabelach nie jest wyświetlana na karcie Konspekt (w okienku po lewej stronie w oknie programu w widoku normalnym). Tylko tekst w tekst symbole zastępcze pojawi się na karcie Konspekt.

  • Aby zmienić wygląd tekstu w komórkach tabeli lub całą tabelę, wybierz odpowiednie opcje na karcie Narzędzia główne w grupie Czcionka lub opcje w obszarze Narzędzia tabel na karcie Projektowanie w grupie Style tekstu WordArt.

Początek strony

 • Aby usunąć styl tabeli, w obszarze Narzędzia tabel na karcie Projektowanie w grupie Style tabeli, kliknij więcej przycisk Przycisk Więcej , a następnie kliknij przycisk Wyczyść tabelę.

 1. W obszarze Narzędzia tabel na karcie Projektowanie w grupie Rysowanie obramowań kliknij przycisk Gumka lub naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT, gdy funkcja Narzędzie rysowania jest aktywna.

  Wskaźnik zmieni się w ikonę gumki Gumka służąca do rysowania tabel .

 2. Kliknij linię, którą chcesz wymazać.

 3. Po zakończeniu wymazywania linii kliknij poza tabelą.

Początek strony

 1. Zaznacz komórki tabeli, dla których chcesz dodać lub zmienić obramowanie tabeli.

 2. W obszarze Narzędzia tabel na karcie Projektowanie w grupie Rysowanie obramowań wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zmienić kolor obramowania, kliknij strzałkę obok przycisku Kolor pióra, a następnie kliknij odpowiedni kolor.

   Aby zmienić kolor na taki, którego nie ma wśród kolory motywu, kliknij polecenie Więcej kolorów obramowania, a następnie kliknij odpowiedni kolor na karcie Standardowy lub utwórz własny kolor na karcie Niestandardowy. Kolory niestandardowe i kolory na karcie Standardowy nie będą aktualizowane, jeśli motyw dokumentu zostanie później zmieniony.

  • Aby zmienić grubość obramowania, kliknij strzałkę obok przycisku Grubość pióra, a następnie kliknij odpowiednią grubość linii.

  • Aby zmienić styl linii obramowania, kliknij strzałkę obok przycisku Styl pióra, a następnie kliknij odpowiedni styl linii.

 3. Aby zastosować do tabeli kolor, grubość lub styl linii wybrany w kroku 2, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kiedy wskaźnik ma nadal kształt ołówka Ołówek służący do rysowania tabel , kliknij obramowania, które chcesz zmienić.

  • W obszarze Narzędzia tabel na karcie Projektowanie w grupie Style tabeli kliknij przycisk obramowania, a następnie kliknij opcję obramowania, którą chcesz zmienić.

Porada: Obramowania znajdujące się między komórkami tabeli można usunąć za pomocą narzędzia Gumka. Należy kliknąć przycisk Gumka w grupie Rysowanie obramowań na karcie Projektowanie w obszarze Narzędzia tabel lub nacisnąć i przytrzymać klawisz SHIFT w momencie, gdy wskaźnik ma kształt ołówka Ołówek służący do rysowania tabel , a następnie kliknąć obramowania, które mają zostać usunięte.

Początek strony

Możesz dodać lub zmienić kolor tła dla całej tabeli. Kolor tła jest wyświetlany pod dowolnego koloru wypełnienia, który zostanie zastosowany do komórek tabeli.

 1. Kliknij komórkę w tabeli.

 2. W obszarze Narzędzia tabel na karcie Projektowanie w grupie Style tabeli kliknij strzałkę obok przycisku Cieniowanie, a następnie wskaż polecenie Tło tabeli.

 3. Kliknij odpowiedni kolor lub — aby wybrać brak koloru — kliknij polecenie Brak wypełnienia.

  Aby zmienić kolor na taki, którego nie ma na liście Kolory motywu, kliknij polecenie Więcej kolorów wypełnienia, a następnie kliknij odpowiedni kolor na karcie Standardowy lub utwórz własny kolor na karcie Niestandardowy. Kolory niestandardowe i kolory na karcie Standardowy nie będą aktualizowane, jeśli motyw dokumentu zostanie później zmieniony.

Początek strony

Można zastosować lub zmienić styl, obramowanie lub kolor tabeli w prezentacji. Na przykład można zastosować lub czyszczenie stylu tabeli (lub szybkich stylów), wymazywanie linii z komórki, wiersza lub kolumny, zmienianie obramowania tabeli lub zmienianie koloru tła tabeli.

Aby uzyskać informacje na temat rozpowszechniania danych w komórkach tabeli, takich jak dzielenie komórek i scalanie komórek zobacz Dodaj lub usuń wierszy, kolumn lub komórek tabeli.

Wybierz nagłówek poniżej, aby go otworzyć i wyświetlić szczegółowe instrukcje.

Styl tabeli (lub szybkich stylów) to kombinacja różne opcje formatowania, takie jak kombinacje kolorów, które pochodzą z kolory motywu prezentacji. Wszystkie tabele, których możesz dodać ma styl tabeli zastosowano automatycznie. Miniatury stylów tabeli są wyświetlane w galerii Szybkie style w grupie Style tabeli. Po umieszczeniu wskaźnika myszy na miniaturę szybkiego stylu można zobaczyć, jak szybki styl wpłynie na tabelę.

 1. Kliknij tabelę, którą chcesz zastosować inny styl tabeli do.

 2. W obszarze Narzędzia tabel na karcie Projektowanie w grupie Style tabeli kliknij odpowiedni styl tabeli. Aby wyświetlić więcej stylów tabeli, kliknij przycisk więcej przycisk Przycisk Więcej .

  Aby wyczyścić domyślny lub inny styl tabeli, kliknij przycisk więcej przycisk Przycisk Więcej , a następnie kliknij Wyczyść tabelę.

  Porada: Aby wprowadzić styl tabeli domyślny styl tabeli dla wszystkich nowych tabel, które można tworzyć, kliknij prawym przyciskiem myszy styl tabeli, a następnie kliknij Ustaw jako domyślne w menu skrótów.

  Uwagi: 

Początek strony

Styl tabeli można zastosować do poszczególnych części tabeli, przez wybranie odpowiednich opcji w grupie Opcje stylu tabeli.

 1. Kliknij tabelę, którą chcesz zmienić opcje stylu tabeli.

 2. W obszarze Narzędzia tabel na karcie Projektowanie w grupie Opcje style tabeli, wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  Karta Projektowanie w narzędziach tabel

  • Aby wyróżnić pierwszego wiersza tabeli, zaznacz pole wyboru Wiersz nagłówka.

  • Aby wyróżnić w ostatnim wierszu tabeli, zaznacz pole wyboru Wiersza sumy.

  • Aby naprzemienne wiersze, zaznacz pole wyboru Wiersze naprzemienne.

  • Aby wyróżnić pierwszą kolumnę tabeli, zaznacz pole wyboru Pierwszą kolumnę.

  • Aby wyróżnić ostatniej kolumny tabeli, zaznacz pole wyboru Ostatniej kolumny.

  • Aby zmienny kolumny, zaznacz pole wyboru Kolumny naprzemienne.

Początek strony

 1. Zaznacz komórki tabeli, dla których chcesz dodać lub zmienić obramowanie tabeli.

 2. W obszarze Narzędzia tabel na karcie Projektowanie w grupie Rysowanie obramowań wykonaj jedną z następujących czynności:

  Karta Projektowanie w narzędziach tabel

  • Aby zmienić kolor obramowania, kliknij strzałkę obok przycisku Kolor pióra, a następnie kliknij odpowiedni kolor.

   Aby zmienić kolor na taki, którego nie ma wśród kolory motywu, kliknij polecenie Więcej kolorów obramowania, a następnie kliknij odpowiedni kolor na karcie Standardowy lub utwórz własny kolor na karcie Niestandardowy. Kolory niestandardowe i kolory na karcie Standardowy nie będą aktualizowane, jeśli motyw dokumentu zostanie później zmieniony.

  • Aby zmienić grubość obramowania, kliknij strzałkę obok przycisku Grubość pióra, a następnie kliknij odpowiednią grubość linii.

  • Aby zmienić styl linii obramowania, kliknij strzałkę obok przycisku Styl pióra, a następnie kliknij odpowiedni styl linii.

 3. Aby zastosować do tabeli kolor, grubość lub styl linii wybrany w kroku 2, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kiedy wskaźnik ma nadal kształt ołówka Ołówek służący do rysowania tabel , kliknij obramowania, które chcesz zmienić.

  • W obszarze Narzędzia tabel na karcie Projektowanie w grupie Style tabeli kliknij przycisk Obramowania, a następnie kliknij opcję obramowania, którą chcesz zmienić.

Porada: Obramowania znajdujące się między komórkami tabeli można usunąć za pomocą narzędzia Gumka. Należy kliknąć przycisk Gumka w grupie Rysowanie obramowań na karcie Projektowanie w obszarze Narzędzia tabel lub nacisnąć i przytrzymać klawisz SHIFT w momencie, gdy wskaźnik ma kształt ołówka Ołówek służący do rysowania tabel , a następnie kliknąć obramowania, które mają zostać usunięte.

Początek strony

Wypełnienie jest wewnątrz komórki. Podczas dodawania lub zmienianie koloru wypełnienia komórki tabeli, możesz również dodać teksturę, obrazu lub gradient do wypełnienia. Gradient to stopniowe postęp kolory i odcienie, zazwyczaj z jednego koloru w inny lub jeden cienia do innej odcień koloru.

 1. Zaznacz komórki tabeli, które chcesz dodać wypełnienie.

 2. W obszarze Narzędzia tabel na karcie Projektowanie w grupie Style tabeli kliknij strzałkę obok pozycji Cieniowanie, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  Karta Projektowanie w narzędziach tabel

  • Aby dodać lub zmienić kolor wypełnienia, kliknij odpowiedni kolor, który ma lub wybrać Brak koloru, kliknij pozycję Brak wypełnienia.

   Aby zmienić kolor na kolor nienależący do kolory motywu, kliknij polecenie Więcej kolorów wypełnienia, a następnie kliknij odpowiedni kolor na karcie Standardowy lub zmieszaj własny kolor na karcie Niestandardowy. Kolory niestandardowe i kolory z karty Standardowy nie zostaną zaktualizowane, jeśli motyw dokumentu zostanie później zmieniony.

  • Aby dodać lub zmienić obraz wypełnienia, kliknij polecenie Obraz, znajdź folder zawierający obraz, którego chcesz użyć, kliknij plik tego obrazu, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

   Po dodaniu obrazu jako efekt wypełnienia jest dopasowane do komórki i może być zniekształcony. Aby wyeliminować zniekształcenia, można zmienić rozmiar komórki lub tabeli.

  • Aby dodać lub zmienić wypełnienie gradientowe, wskaż gradientu, a następnie kliknij zmianę, której chcesz.

   Aby dostosować gradientu, kliknij pozycję Więcej gradientów, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

  • Aby dodać lub zmienić Tekstura wypełnienia, wskaż polecenie Tekstura, a następnie kliknij teksturę, której chcesz.

   Aby dostosować tekstury, kliknij pozycję Więcej tekstur, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

Początek strony

Możesz dodać lub zmienić kolor tła dla całej tabeli. Kolor tła jest wyświetlany pod dowolnego koloru wypełnienia, który zostanie zastosowany do komórek tabeli.

 1. Kliknij komórkę w tabeli.

 2. W obszarze Narzędzia tabel na karcie Projektowanie w grupie Style tabeli kliknij strzałkę obok przycisku Cieniowanie, a następnie wskaż polecenie Tło tabeli.

  Karta Projektowanie w narzędziach tabel

 3. Kliknij odpowiedni kolor lub — aby wybrać brak koloru — kliknij polecenie Brak wypełnienia.

  Aby zmienić kolor na kolor nienależący do kolory motywu, kliknij polecenie Więcej kolorów wypełnienia, a następnie kliknij odpowiedni kolor na karcie Standardowy lub zmieszaj własny kolor na karcie Niestandardowy. Kolory niestandardowe i kolory z karty Standardowy nie zostaną zaktualizowane, jeśli motyw dokumentu zostanie później zmieniony.

Początek strony

Uwaga: Efekty Cień i odbicie można stosować tylko do całej tabeli, nie do poszczególnych komórek tabeli.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zastosować efekt do niektórych komórek tabeli, zaznacz komórki tabeli, które chcesz dodać efekt.

  • Aby zastosować efekt do wszystkich komórek tabeli, kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę tabeli, a następnie kliknij Zaznacz tabelę, w menu skrótów.

 2. W obszarze Narzędzia tabel na karcie Projektowanie w grupie Style tabeli kliknij przycisk Efekty.

  Karta Projektowanie w narzędziach tabel

 3. Aby dodać lub zmienić krawędź, wskaż pozycję Nadaj skos komórki, a następnie wybierz odpowiedni skos, który ma.

Początek strony

 1. Kliknij tabelę, do której chcesz dodać efekt.

 2. W obszarze Narzędzia tabel na karcie Projektowanie w grupie Style tabeli kliknij przycisk Efekty, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  Karta Projektowanie w narzędziach tabel

  • Aby dodać lub zmienić cień, wskaż polecenie Cień, a następnie wybierz odpowiedni cień.

   Aby dostosować cień, kliknij pozycję Opcje cienie, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

  • Aby dodać lub zmienić odbicie, wskaż polecenie odbicie, a następnie wybierz odmianę, który ma.

Początek strony

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zaznaczyć tabelę, kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę tabeli, a następnie kliknij Zaznacz tabelę, w menu skrótów.

  • Aby zaznaczyć części tabeli, zaznacz komórki, które chcesz usunąć wypełnienie z.

 2. W obszarze Narzędzia tabel na karcie Projektowanie w grupie Style tabeli kliknij przycisk Cieniowanie, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby usunąć kolor wypełnienia, obraz lub Tekstura, kliknij pozycję Brak wypełnienia.

  • Aby usunąć wypełnienie gradientowe, wskaż polecenie gradientu, a następnie kliknij Bez gradientu.

  • Aby usunąć wypełnienia tła tabeli, wskaż polecenie Tło tabeli, a następnie kliknij Brak wypełnienia.

Początek strony

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zaznaczyć tabelę, kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę tabeli, a następnie kliknij Zaznacz tabelę, w menu skrótów.

  • Aby zaznaczyć części tabeli, zaznacz komórki, które chcesz usunąć wypełnienie z.

 2. W obszarze Narzędzia tabel na karcie Projektowanie w grupie Style tabeli kliknij przycisk Efekty, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby usunąć krawędź z komórki tabeli lub tabeli, wskaż polecenie Skos komórki, a następnie kliknij pozycję Bez skosu.

  • Aby usunąć cień z tabeli, wskaż polecenie Cień, a następnie kliknij pozycję Brak cienia.

  • Aby usunąć odbicie z tabeli, wskaż polecenie odbicie, a następnie kliknij pozycję Bez odbicia.

   Uwaga: Jeśli dodano wiele pojedynczych efektów, powtórz krok 2, aby usunąć wszystkie efekty.

Porada: Aby zmienić wygląd tekstu w komórkach tabeli lub całą tabelę, wybierz odpowiednie opcje, które mają się w obszarze Narzędzia tabel w grupie Projekt w grupie Style tekstu WordArt lub na karcie Narzędzia główne w grupie Czcionka.

Początek strony

Można zastosować lub zmienić styl lub kolor do tabeli w prezentacji.

Wybierz nagłówek poniżej, aby go otworzyć i wyświetlić szczegółowe instrukcje.

Styl tabeli (czyli szybki styl) jest połączeniem opcji formatowania, między innymi kolorów wybranych na podstawie kolory motywu prezentacji. Styl tabeli jest automatycznie stosowany do każdej dodawanej tabeli.

 1. Zaznacz tabelę, którą chcesz zastosować styl.

 2. Wybierz pozycję Narzędzia tabel / projektowanie karta na Wstążce, a następnie wybierz odpowiedni styl tabeli. Aby wyświetlić więcej stylów tabeli, kliknij przycisk więcej strzałkę listy rozwijanej More arrow po prawej stronie okna Galerii Style tabeli.

  Wybierz strzałkę więcej listy rozwijanej, aby otworzyć pełnego Galerię stylów tabel.

Porada: Aby zmienić wygląd tekstu w tabeli, przejdź do karty Narzędzia główne na pasku narzędzi, a następnie użyj opcji w grupie Czcionka.

Początek strony

 1. Zaznaczanie części tabeli.

 2. Wybierz pozycję Narzędzia tabel / projektowanie karty na Wstążce.

 3. Wybierz strzałkę listy rozwijanej więcej po prawej stronie okna Galerii Style tabeli:

  Wybierz strzałkę więcej listy rozwijanej, aby otworzyć pełnego Galerię stylów tabel.
 4. U dołu galerii, który pozwala otwierać wybierz pozycję Wyczyść tabelę:

  Usuwanie stylu tabeli przy użyciu polecenia Wyczyść tabelę.

Style cieniowania można dodać za pomocą w grupie Opcje stylu tabeliNarzędzia tabel / projektowanie na Wstążce.

Style cieniowania można dodawać do określonych wierszy lub kolumn w tabeli.

Opcja

Opis

Wiersz nagłówka

Przyciemnianie cieniowanie górny wiersz, w którym są nagłówki kolumn, jak odbywa się w tej tabeli

Wiersz sumy

Przyciemnianie cieniowanie w dolnym wierszu miejsce, w którym są wyświetlane sumy kolumn

Wiersze naprzemienne

Za pomocą zmienny jaśniejszej lub ciemniejszej cieniowania wierszy tabeli, ponieważ jest używana w tej tabeli

Pierwsza kolumna

Przyciemnianie cieniowanie pierwszej kolumny tabeli

Ostatnia kolumna

Przyciemnianie cieniowanie ostatniej kolumny tabeli

Kolumny naprzemienne

Za pomocą zmienny jaśniejszy i ciemniejsze cieniowanie kolumn tabeli

Możesz dodać lub zmienić cieniowanie pojedynczą komórkę lub zaznaczonych komórek.

 1. Zaznacz komórkę lub komórki w tabeli.

 2. Przejdź do Narzędzia tabel > Projektowanie na pasku narzędzi, a następnie otwórz menu Cieniowania komórek, kolorów.

 3. Wybierz kolor, który ma być lub aby wybrać Brak koloru, wybierz pozycję Brak wypełnienia.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×