Zmienianie wyglądu tabeli

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W prezentacji można zastosować lub zmienić styl, obramowanie lub kolor tabeli. Na przykład możesz zastosować lub wyczyścić styl tabeli (lub szybki styl), wymazywać wiersze z komórki, wiersza lub kolumny, zmienić obramowanie tabeli lub zmienić kolor tła tabeli.

Wybierz nagłówek poniżej, aby go otworzyć i wyświetlić szczegółowe instrukcje.

Styl tabeli (lub szybki styl) to kombinacja różnych opcji formatowania, w tym kombinacji kolorów uzyskanych na podstawie kolory motywu prezentacji. Do każdej dodawanej tabeli jest automatycznie zastosowany styl tabeli.

 1. Zaznacz tabelę, do której chcesz zastosować nowy lub inny styl tabeli.

 2. Wybierz kartę Narzędzia tabel/projektowanie na Wstążce, a następnie wybierz odpowiedni styl tabeli. Aby wyświetlić więcej stylów tabeli, kliknij strzałkę rozwijaną więcej Przycisk Więcej po prawej stronie galerii Style tabeli .

  Style tabeli w programie PowerPoint

  Uwaga: Aby zmienić wygląd tekstu w tabeli, przejdź do strony głównej > lub kliknijodpowiednią tabelę, a następnie wybierz kartę Narzędzia tabel/projektowanie i wybierz jedną z pozycji Style tekstu WordArt.

Początek strony

Aby usunąć styl tabeli, wybierz kartę Narzędzia tabel/projektowanie na Wstążce. Następnie wybierz strzałkę rozwijaną Przycisk Więcej po prawej stronie galerii Style tabeli , a następnie wybierz pozycję Wyczyść tabelę u dołu.

 1. Wybierz kartę Narzędzia tabel/projektowanie na Wstążce. W grupie rysowanie obramowań kliknij pozycję Gumka.

  Wskaźnik zmieni się w Gumka służąca do rysowania tabel gumki.

 2. Kliknij linię, którą chcesz wymazać, aby ją usunąć. Po zakończeniu kliknij poza tabelą.

Początek strony

 1. Zaznacz komórki tabeli, do których chcesz dodać obramowanie (lub Zmień obramowanie).

 2. Wybierz kartę Narzędzia tabel/projektowanie na Wstążce. W grupie rysowanie obramowań wybierz jedną z następujących opcji:

  • Zmienianie koloru obramowania za pomocą koloru pióra .

   Aby wyświetlić więcej opcji kolorów, kliknij pozycję więcej kolorów obramowania, a następnie kliknij odpowiedni kolor na karcie Standardowy lub Utwórz własny kolor na karcie niestandardowe . Kolory niestandardowe i kolory z karty Standardowy nie zostaną zaktualizowane, jeśli motyw dokumentu zostanie później zmieniony.

  • Użyj funkcji grubości pióra , aby zmienić grubość obramowania.

  • Zmień styl linii obramowania za pomocą stylu pióra .

 3. Aby zastosować kolor, grubość lub styl linii wybrany w kroku 2 do tabeli, wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Gdy wskaźnik nadal wygląda jak ołówek, kliknij obramowanie, które chcesz zmienić.

Przejdź do obszaru Narzędzia tabel >projektu > Style tabeli > krawędzie, a następnie kliknij opcję obramowania, którą chcesz zmienić.

Porada: Za pomocą gumki można usuwać obramowania komórek tabeli. W obszarze Narzędzia tabel> projektu w grupie rysowanie obramowań kliknij przycisk Gumkalub naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie kliknij pozycję Obramowanie ołówek Ołówek służący do rysowania tabel , a następnie kliknij obramowanie, które chcesz usunąć.

Początek strony

Możesz dodać lub zmienić kolor tła całej tabeli. Kolor tła zostanie wyświetlony pod dowolnym kolorem wypełnienia zastosowanym do komórek tabeli.

 1. Kliknij komórkę w tabeli.

 2. Przejdź do pozycji Narzędzia tabel> Design, a następnie w grupie Style tabeli kliknij strzałkę obok przycisku cieniowanie , a następnie wskaż polecenie tło tabeli.

 3. Kliknij odpowiedni kolor lub wybierz pozycję Brak koloru, a następnie kliknij pozycję Brak wypełnienia.

  Aby zmienić kolor, który nie jest widoczny na liście kolory motywu , kliknij pozycję więcej kolorów wypełnienia, a następnie kliknij odpowiedni kolor na karcie Standardowy lub Utwórz własny kolor na karcie niestandardowe . Kolory niestandardowe i kolory z karty Standardowy nie zostaną zaktualizowane, jeśli motyw dokumentu zostanie później zmieniony.

Początek strony

W prezentacji można zastosować lub zmienić styl, obramowanie lub kolor tabeli. Na przykład możesz zastosować lub wyczyścić styl tabeli (lub szybki styl), wymazywać wiersze z komórki, wiersza lub kolumny, zmienić obramowanie tabeli lub zmienić kolor tła tabeli.

Wybierz nagłówek poniżej, aby go otworzyć i wyświetlić szczegółowe instrukcje.

Styl tabeli (lub szybki styl) to kombinacja różnych opcji formatowania, w tym kombinacji kolorów uzyskanych na podstawie kolory motywu prezentacji. Do każdej dodawanej tabeli jest automatycznie zastosowany styl tabeli. Miniatury stylów tabeli są wyświetlane w galerii szybkie style w grupie Style tabeli . Po umieszczeniu wskaźnika myszy na miniaturze szybkiego stylu można zobaczyć, jak szybki styl wpływa na tabelę.

Miniatury stylów tabeli

Rysunek: miniatury stylów tabeli

 1. Kliknij tabelę, do której chcesz zastosować nowy lub inny styl tabeli.

 2. W obszarze Narzędzia tabelna karcie projektowanie w grupie Style tabeli kliknij odpowiedni styl tabeli. Aby wyświetlić więcej stylów tabeli, kliknij przycisk więcej Przycisk Więcej .

  Po umieszczeniu wskaźnika myszy na miniaturze szybkiego stylu można zobaczyć, jak szybki styl wpływa na tabelę.

  Uwagi: 

  • Tekst w tabelach nie jest wyświetlany na karcie Konspekt (w skrajnym okienku z lewej strony okna programu w widoku normalnym). Na karcie Konspekt pojawi się tylko tekst na symbole zastępcze tekstowym.

  • Aby zmienić wygląd tekstu w komórkach tabeli lub całej tabeli, wybierz opcje na karcie Narzędzia główne w grupie czcionka lub opcje w obszarze Narzędzia tabelna karcie projektowanie w grupie Style tekstu WordArt .

Początek strony

 • Aby usunąć styl tabeli, w obszarze Narzędzia tabelna karcie projektowanie w grupie Style tabeli kliknij przycisk więcej Przycisk Więcej , a następnie kliknij pozycję Wyczyść tabelę.

 1. W obszarze Narzędzia tabelna karcie projektowanie w grupie rysowanie obramowań kliknij przycisk Gumkalub naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, gdy Narzędzie Rysuj jest aktywne.

  Wskaźnik zmieni się w Gumka służąca do rysowania tabel gumki.

 2. Kliknij linię, którą chcesz wymazać.

 3. Po zakończeniu wymazywania wierszy kliknij poza tabelą.

Początek strony

 1. Zaznacz komórki tabeli, dla których chcesz dodać lub zmienić obramowanie tabeli.

 2. W obszarze Narzędzia tabelna karcie projektowanie w grupie rysowanie obramowań wykonaj co najmniej jedno z następujących czynności:

  • Aby zmienić kolor obramowania, kliknij strzałkę obok przycisku Kolor pióra, a następnie kliknij odpowiedni kolor.

   Aby zmienić kolor na inny niż kolory motywu, kliknij pozycję więcej kolorów obramowania, a następnie kliknij odpowiedni kolor na karcie Standardowy lub Utwórz własny kolor na karcie niestandardowe . Kolory niestandardowe i kolory z karty Standardowy nie zostaną zaktualizowane, jeśli motyw dokumentu zostanie później zmieniony.

  • Aby zmienić grubość obramowania, kliknij strzałkę obok przycisku grubość pióra, a następnie kliknij odpowiednią grubość linii.

  • Aby zmienić styl linii obramowania, kliknij strzałkę obok pozycji styl pióra, a następnie kliknij odpowiedni styl linii.

 3. Aby zastosować kolor, grubość lub styl linii wybrany w kroku 2 do tabeli, wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Gdy wskaźnik nadal wygląda jak ołówek, kliknij obramowanie, które chcesz zmienić.

  • W obszarze Narzędzia tabelna karcie projektowanie w grupie Style tabeli kliknij przycisk obramowania, a następnie kliknij opcję obramowania, którą chcesz zmienić.

Porada: Za pomocą gumki można usuwać obramowania komórek tabeli. W obszarze Narzędzia tabelna karcie projektowanie w grupie rysowanie obramowań kliknij przycisk Gumkalub naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, gdy wskaźnik myszy jest ołówekiem Ołówek służący do rysowania tabel , a następnie kliknij obramowanie, które chcesz usunąć.

Początek strony

Możesz dodać lub zmienić kolor tła dla całej tabeli. Kolor tła jest wyświetlany pod dowolnym kolorem wypełnienia zastosowanym do komórek tabeli.

 1. Kliknij komórkę w tabeli.

 2. W obszarze Narzędzia tabelna karcie projektowanie w grupie Style tabeli kliknij strzałkę obok przycisku cieniowanie, a następnie wskaż polecenie tło tabeli.

 3. Kliknij odpowiedni kolor lub wybierz pozycję Brak koloru, a następnie kliknij pozycję Brak wypełnienia.

  Aby zmienić kolor, który nie jest widoczny na liście kolory motywu , kliknij pozycję więcej kolorów wypełnienia, a następnie kliknij odpowiedni kolor na karcie Standardowy lub Utwórz własny kolor na karcie niestandardowe . Kolory niestandardowe i kolory z karty Standardowy nie zostaną zaktualizowane, jeśli motyw dokumentu zostanie później zmieniony.

Początek strony

W prezentacji można zastosować lub zmienić styl, obramowanie lub kolor tabeli. Na przykład możesz zastosować lub wyczyścić styl tabeli (lub szybki styl), wymazywać wiersze z komórki, wiersza lub kolumny, zmienić obramowanie tabeli lub zmienić kolor tła tabeli.

Aby uzyskać informacje na temat rozmieszczania danych w komórkach tabeli, w tym dzielenie komórek i scalanie komórek, zobacz Dodawanie lub usuwanie wierszy, kolumn lub komórek tabeli.

Wybierz nagłówek poniżej, aby go otworzyć i wyświetlić szczegółowe instrukcje.

Styl tabeli (lub szybki styl) to kombinacja różnych opcji formatowania, w tym kombinacji kolorów uzyskanych na podstawie kolory motywu prezentacji. Do każdej dodawanej tabeli jest automatycznie zastosowany styl tabeli. Miniatury stylów tabeli są wyświetlane w galerii szybkie style w grupie Style tabeli . Po umieszczeniu wskaźnika myszy na miniaturze szybkiego stylu można zobaczyć, jak szybki styl wpływa na tabelę.

 1. Kliknij tabelę, do której chcesz zastosować inny styl tabeli.

 2. W obszarze Narzędzia tabelna karcie projektowanie w grupie Style tabeli kliknij odpowiedni styl tabeli. Aby wyświetlić więcej stylów tabeli, kliknij przycisk więcej Przycisk Więcej .

  Aby wyczyścić domyślny lub dowolny inny styl tabeli, kliknij przycisk więcej Przycisk Więcej , a następnie kliknij pozycję Wyczyść tabelę.

  Porada: Aby ustawić styl tabeli jako domyślny styl tabeli dla wszystkich nowo tworzonych tabel, kliknij prawym przyciskiem myszy styl tabeli, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Ustaw jako domyślne .

  Uwagi: 

Początek strony

Styl tabeli można zastosować do określonych części tabeli, wybierając opcje w grupie Opcje stylu tabeli .

 1. Kliknij tabelę, dla której chcesz zmienić opcje stylu tabeli.

 2. W obszarze Narzędzia tabelna karcie projektowanie w grupie opcje stylów tabeli wykonaj co najmniej jeden z następujących czynności:

  Karta Projektowanie w narzędziach tabel

  • Aby wyróżnić pierwszy wiersz tabeli, zaznacz pole wyboru wiersz nagłówka .

  • Aby wyróżnić ostatni wiersz tabeli, zaznacz pole wyboru wiersz sumy .

  • Aby mieć nałożone naprzemienne wiersze, zaznacz pole wyboru wiersze naprzemienne .

  • Aby wyróżnić pierwszą kolumnę tabeli, zaznacz pole wyboru pierwsza kolumna .

  • Aby wyróżnić ostatnią kolumnę tabeli, zaznacz pole wyboru Ostatnia kolumna .

  • Aby mieć naprzemienne kolumny rozłożone, zaznacz pole wyboru kolumnowy naprzemienny .

Początek strony

 1. Zaznacz komórki tabeli, dla których chcesz dodać lub zmienić obramowanie tabeli.

 2. W obszarze Narzędzia tabelna karcie projektowanie w grupie rysowanie obramowań wykonaj co najmniej jedno z następujących czynności:

  Karta Projektowanie w narzędziach tabel

  • Aby zmienić kolor obramowania, kliknij strzałkę obok przycisku Kolor pióra, a następnie kliknij odpowiedni kolor.

   Aby zmienić kolor na inny niż kolory motywu, kliknij pozycję więcej kolorów obramowania, a następnie kliknij odpowiedni kolor na karcie Standardowy lub Utwórz własny kolor na karcie niestandardowe . Kolory niestandardowe i kolory z karty Standardowy nie zostaną zaktualizowane, jeśli motyw dokumentu zostanie później zmieniony.

  • Aby zmienić grubość obramowania, kliknij strzałkę obok przycisku grubość pióra, a następnie kliknij odpowiednią grubość linii.

  • Aby zmienić styl linii obramowania, kliknij strzałkę obok pozycji styl pióra, a następnie kliknij odpowiedni styl linii.

 3. Aby zastosować kolor, grubość lub styl linii wybrany w kroku 2 do tabeli, wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Gdy wskaźnik nadal wygląda jak ołówek, kliknij obramowanie, które chcesz zmienić.

  • W obszarze Narzędzia tabelna karcie projektowanie w grupie Style tabeli kliknij przycisk obramowania, a następnie kliknij opcję obramowania, którą chcesz zmienić.

Porada: Za pomocą gumki można usuwać obramowania komórek tabeli. W obszarze Narzędzia tabelna karcie projektowanie w grupie rysowanie obramowań kliknij przycisk Gumkalub naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, gdy wskaźnik myszy jest ołówekiem Ołówek służący do rysowania tabel , a następnie kliknij obramowanie, które chcesz usunąć.

Początek strony

Wypełnienie to wnętrze komórki. Dodanie lub zmiana koloru wypełnienia komórki tabeli umożliwia również dodanie tekstury, obrazu lub gradientu do wypełnienia. Gradient to stopniowa zmiana kolorów i odcieni (zazwyczaj stopniowe przechodzenie jednego koloru w inny lub jednego odcienia w inny odcień tego samego koloru).

 1. Zaznacz komórki tabeli, do których chcesz dodać wypełnienie.

 2. W obszarze Narzędzia tabelna karcie projektowanie w grupie Style tabeli kliknij strzałkę obok pozycji cieniowanie, a następnie wykonaj dowolną z następujących czynności:

  Karta Projektowanie w narzędziach tabel

  • Aby dodać lub zmienić kolor wypełnienia, kliknij odpowiedni kolor lub wybierz pozycję Brak koloru, a następnie kliknij pozycję Brak wypełnienia.

   Aby zmienić kolor na kolor nienależący do kolory motywu, kliknij polecenie Więcej kolorów wypełnienia, a następnie kliknij odpowiedni kolor na karcie Standardowy lub zmieszaj własny kolor na karcie Niestandardowy. Kolory niestandardowe i kolory z karty Standardowy nie zostaną zaktualizowane, jeśli motyw dokumentu zostanie później zmieniony.

  • Aby dodać lub zmienić obraz wypełnienia, kliknij polecenie Obraz, znajdź folder zawierający obraz, którego chcesz użyć, kliknij plik tego obrazu, a następnie kliknij przycisk Wstaw.

   Po dodaniu obrazu jako efekt wypełnienia zostanie on zmieniony w celu dopasowania do komórki i może być zniekształcony. Aby wyeliminować zniekształcenia, możesz zmienić rozmiar komórki lub tabeli.

  • Aby dodać lub zmienić gradient wypełnienia, wskaż pozycję gradient, a następnie kliknij odpowiednią odmianę.

   Aby dostosować gradient, kliknij pozycję Więcej gradientów, a następnie wybierz żądane opcje.

  • Aby dodać lub zmienić teksturę wypełnienia, wskaż polecenie Tekstura, a następnie kliknij odpowiednią teksturę.

   Aby dostosować teksturę, kliknij pozycję Więcej tekstur, a następnie wybierz żądane opcje.

Początek strony

Możesz dodać lub zmienić kolor tła dla całej tabeli. Kolor tła jest wyświetlany pod dowolnym kolorem wypełnienia zastosowanym do komórek tabeli.

 1. Kliknij komórkę w tabeli.

 2. W obszarze Narzędzia tabelna karcie projektowanie w grupie Style tabeli kliknij strzałkę obok przycisku cieniowanie, a następnie wskaż polecenie tło tabeli.

  Karta Projektowanie w narzędziach tabel

 3. Kliknij odpowiedni kolor lub wybierz pozycję Brak koloru, a następnie kliknij pozycję Brak wypełnienia.

  Aby zmienić kolor na kolor nienależący do kolory motywu, kliknij polecenie Więcej kolorów wypełnienia, a następnie kliknij odpowiedni kolor na karcie Standardowy lub zmieszaj własny kolor na karcie Niestandardowy. Kolory niestandardowe i kolory z karty Standardowy nie zostaną zaktualizowane, jeśli motyw dokumentu zostanie później zmieniony.

Początek strony

Uwaga:  Efekty cieniowania i odbicia mogą być stosowane tylko do całej tabeli, a nie do poszczególnych komórek tabeli.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zastosować efekt do części komórek tabeli, zaznacz komórki tabeli, do których chcesz dodać efekt.

  • Aby zastosować efekt do wszystkich komórek tabeli, kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę tabeli, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Wybierz tabelę .

 2. W obszarze Narzędzia tabelna karcie projektowanie w grupie Style tabeli kliknij pozycję efekty.

  Karta Projektowanie w narzędziach tabel

 3. Aby dodać lub zmienić krawędź, wskaż pozycję faza komórki, a następnie wybierz odpowiednią fazę.

Początek strony

 1. Kliknij tabelę, do której chcesz dodać efekt.

 2. W obszarze Narzędzia tabelna karcie projektowanie w grupie Style tabeli kliknij pozycję efekty, a następnie wykonaj dowolną z następujących czynności:

  Karta Projektowanie w narzędziach tabel

  • Aby dodać lub zmienić cień, wskaż polecenie cień, a następnie wybierz odpowiedni cień.

   Aby dostosować cień, kliknij pozycję Opcje cienia, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

  • Aby dodać lub zmienić odbicie, wskaż polecenie odbicie, a następnie wybierz odpowiednią odmianę.

Początek strony

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zaznaczyć tabelę, kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę tabeli, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Wybierz tabelę .

  • Aby zaznaczyć część tabeli, zaznacz komórki, z których chcesz usunąć wypełnienie.

 2. W obszarze Narzędzia tabelna karcie projektowanie w grupie Style tabeli kliknij przycisk cieniowanie, a następnie wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Aby usunąć kolor wypełnienia, obraz lub teksturę, kliknij pozycję bez wypełnienia.

  • Aby usunąć gradient wypełnienia, wskaż pozycję gradient, a następnie kliknij pozycję Brak gradientu.

  • Aby usunąć wypełnienie tła tabeli, wskaż polecenie tło tabeli, a następnie kliknij pozycję Brak wypełnienia.

Początek strony

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zaznaczyć tabelę, kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę tabeli, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Wybierz tabelę .

  • Aby zaznaczyć część tabeli, zaznacz komórki, z których chcesz usunąć wypełnienie.

 2. W obszarze Narzędzia tabelna karcie projektowanie w grupie Style tabeli kliknij pozycję efekty, a następnie wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Aby usunąć krawędź z komórki tabeli lub tabeli, wskaż pozycję faza komórki, a następnie kliknij pozycję bez skosu.

  • Aby usunąć cień z tabeli, wskaż pozycję cień, a następnie kliknij pozycję Brak cienia.

  • Aby usunąć odbicie z tabeli, wskaż pozycję odbicie, a następnie kliknij pozycję bez odbicia.

   Uwaga: Jeśli dodano wiele pojedynczych efektów, Powtórz krok 2, aby usunąć wszystkie efekty.

Porada: Aby zmienić wygląd tekstu w komórkach tabeli lub całej tabeli, wybierz odpowiednie opcje w obszarze Narzędzia tabel, w grupie projektowanie , w grupie Style tekstu WordArt lub na karcie Narzędzia główne w grupie czcionka .

Początek strony

Możesz zastosować lub zmienić styl lub kolor tabeli w prezentacji.

Wybierz nagłówek poniżej, aby go otworzyć i wyświetlić szczegółowe instrukcje.

Styl tabeli (lub szybki styl) to kombinacja różnych opcji formatowania, w tym kombinacji kolorów uzyskanych na podstawie kolory motywu prezentacji. Do każdej dodawanej tabeli jest automatycznie zastosowany styl tabeli.

 1. Zaznacz tabelę, do której chcesz zastosować styl.

 2. Wybierz kartę Narzędzia tabel/projektowanie na Wstążce, a następnie wybierz odpowiedni styl tabeli. Aby wyświetlić więcej stylów tabeli, kliknij strzałkę rozwijaną więcej More arrow po prawej stronie galerii Style tabeli .

  Wybierz strzałkę listy rozwijanej więcej, aby otworzyć całą galerię stylów tabeli.

Porada: Aby zmienić wygląd tekstu w tabeli, przejdź do karty Narzędzia główne na pasku narzędzi i użyj opcji w grupie czcionka .

Początek strony

 1. Wybierz część tabeli.

 2. Wybierz kartę Narzędzia tabel/projektowanie na Wstążce.

 3. Wybierz strzałkę więcej szczegółów listy rozwijanej po prawej stronie galerii Style tabeli :

  Wybierz strzałkę listy rozwijanej więcej, aby otworzyć całą galerię stylów tabeli.
 4. U dołu otwartej galerii wybierz pozycję Wyczyść tabelę:

  Usuwanie stylu tabeli za pomocą polecenia Wyczyść tabelę.

Style cieniowania można dodawać przy użyciu grupy Opcje stylu tabeli na karcie Narzędzia tabel/projektowanie na Wstążce.

Style cieniowania można dodawać do określonych wierszy lub kolumn w tabeli.

Opcja

Opis

Wiersz nagłówka

Przyciemnij cieniowanie pierwszego wiersza, gdzie są nagłówki kolumn, zgodnie z tą tabelą.

Wiersz sumy

Przyciemnij cieniowanie dolnego wiersza, gdzie są wyświetlane sumy kolumn

Wiersze naPrzemienne

Stosowanie przemiennych jaśniejszych i ciemniejszych cieniowania wierszy tabeli, które są używane w tej tabeli

Pierwsza kolumna

Przyciemnij cieniowanie pierwszej kolumny tabeli

Ostatnia kolumna

Przyciemnij cieniowanie ostatniej kolumny tabeli

Kolumny naPrzemienne

Stosowanie przemiennych jaśniejszych i ciemniejszych cieniowania kolumn tabeli

Możesz dodać lub zmienić cieniowanie pojedynczej komórki lub zaznaczonych komórek.

 1. Zaznacz komórkę lub komórki w tabeli.

 2. Przejdź do pozycji Narzędzia tabel > Design na pasku narzędzi i otwórz menu cieniowanie komórek kolorów.

 3. Wybierz odpowiedni kolor lub wybierz pozycję Brak koloru, a następnie wybierz pozycję Brak wypełnienia.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×