Zmienianie wyglądu osi czasu w programie Project Web App

Zmienianie wyglądu osi czasu w programie Project Web App

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Oś czasu można dostosować na kilka sposobów. W niniejszym artykule opisano, jak dostosować oś czasu, korzystając z następujących metod:

Zmienianie czcionek i kolorów

Możesz zmienić krój, rozmiar, format i kolor czcionki dla tekstu na osi czasu. Możesz również zmienić kolory wypełnienia używane w paskach, rombach oraz tle osi czasu.

Aby zmienić czcionki i kolory używane na osi czasu:

 1. Kliknij oś czasu, aby ją zaznaczyć.

 2. Aby zmienić czcionkę używaną w pasku lub rombie osi czasu, kliknij dany pasek lub romb, a następnie na karcie Oś czasu w grupie Czcionka zmień krój, rozmiar, format i kolor czcionki.

  Porada: Kliknięcie paska lub rombu na osi czasu spowoduje wyświetlenie okna dialogowego z informacjami na temat zadania. Jeśli to okno zasłania Ci inny pasek lub romb, który chcesz sformatować, po prostu kliknij symbol X w prawym górnym rogu okna, aby je zamknąć.

 3. Aby zmienić kolor wypełnienia paska lub rombu, kliknij dany pasek lub romb, a następnie na karcie Oś czasu w grupie Czcionka kliknij pozycję Kolor wyróżnienia i wybierz kolor.

  Uwaga: Kolor używany do wypełnienia rombu jest również kolorem linii oddzielającej romb od nazwy zadania.

 4. Aby zmienić kolor wypełnienia tła osi czasu, kliknij obszar osi, na którym nie ma pasków ani rombów, a następnie na karcie Oś czasu w grupie Czcionka kliknij pozycję Kolor wyróżnienia i wybierz kolor.

Zmienianie sposobu wyświetlania dat

Domyślnie osi czasu zawiera daty zadań znacznik wskazujący bieżącą datę i dat u góry ekranu, aby oznaczyć skali czasu. Jednak możesz można dołączyć ogólnego rozpoczęcia projektu i daty zakończenia zadania lub wybierz pozycję, aby ukryć wskaźniki daty domyślne. Możesz również wybrać format dla zadania, dat rozpoczęcia i Data ukończenia. Aby wybrać sposób uwzględniania dat na osi czasu:

 1. Kliknij oś czasu, aby ją zaznaczyć.

 2. Na karcie Oś czasu w grupie Pokazywanie/ukrywanie zaznacz pole wyboru obok każdego typu danych, który chcesz uwzględnić na osi czasu:

  • Daty zadań Zaznacz pole wyboru Daty zadań, aby wyświetlić daty rozpoczęcia i daty ukończenia poszczególnych zadań w obrębie paska zadań lub obok romb zadania.

  • Już dziś Zaznacz pole wyboru dzisiaj, aby wyświetlić wskaźnik na osi czasu dla bieżącej daty.

  • Rozpoczęcie i zakończenie Zaznacz pole wyboru Rozpoczęcie i zakończenie, aby wyświetlić datę rozpoczęcia początku osi czasu i daty zakończenia na końcu osi czasu. Daty te są pobierane z najwcześniejszą datę rozpoczęcia zadania, a zadanie najnowszą ukończenia daty.

  • Skala czasu Zaznacz pole wyboru skali czasu, aby wyświetlić znaczniki w górnej części osi czasu w odstępach datą.

 3. Aby wybrać format używany w przypadku dat na paskach zadań lub obok rombów zadań, na karcie Oś czasu w grupie Pokazywanie/ukrywanie kliknij pozycję Format daty, a następnie wybierz format, którego chcesz użyć.

Zmienianie sposobu wyświetlania zadań

Zadania bez daty rozpoczęcia lub zadania, które mają datę rozpoczęcia, ale nie daty ukończenia, zawsze są wyświetlane jako romby na osi czasu. Zadanie z datę początkową i datę ukończenia, jednak mogą być wyświetlane w postaci słupka na osi czasu lub może być wyświetlana go jako objaśnienie powyżej osi czasu. Może to być szczególnie przydatne, jeśli zdecydujesz się na wcięcie zadania na liście zadań jako sposobem komunikowania się różnych faz projektu lub większych zadań, które mają kilka podzadań. Załóżmy na przykład, że masz listę zadań w następujący sposób:

 • Etap 1

  • Zadanie A

  • Zadanie B

  • Zadanie C

 • Etap 2

  • Zadanie D

  • Zadanie E

Może być wyświetlana fazy jako objaśnienia na osi czasu i zadań jako paski na osi czasu.

Zmienianie sposobu wyświetlania zadań

Aby wyświetlić zadanie jako objaśnienia na osi czasu, kliknij jeden raz na pasku zadań, a następnie na karcie oś czasu w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij pozycję Wyświetl jako objaśnienie. Jeśli wolisz zwróci objaśnienia do osi czasu jako pasek, kliknij tekst objaśnienia, a następnie na karcie oś czasu w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij Wyświetl jako pasek. Możesz również usunąć zadań z osi czasu całkowicie, bez ich usunięcie z listy zadań. Może to być przydatne, jeśli chcesz uprościć na osi czasu lub jeśli chcesz się, że niektóre zadania nie są wyświetlane w składniku web part podsumowania projektu. Istnieją dwie metody usuwania zadania z osi czasu:

 • Kliknij pasek, romb lub tekst objaśnienia, a następnie w wyświetlonym oknie, kliknij polecenie Usuń z osi czasu.

 • Kliknij pasek, romb lub tekst objaśnienia, a następnie na karcie Oś czasu w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij pozycję Usuń z osi czasu.

Blokowanie szerokości osi czasu

Po dodaniu zadań do osi czasu i rozmieszczone w taki sposób, aby dokładnie uważasz reprezentuje projektu, można zablokować szerokości osi czasu, tak aby inne osoby mogły zobaczyć osi czasu zobaczyć oś czasu projektu w taki sposób, które mają mieć. Jeśli nie blokowanie szerokości osi czasu, szerokość różni się w zależności od rozmiaru okna jest używana do wyświetlania na osi czasu. Aby zablokować szerokości osi czasu, rozmieszczanie osi czasu, aby dokładnie reprezentują projektu, a następnie na karcie oś czasu w grupie Akcje kliknij Blokowanie szerokości osi czasu. Teraz gdy ktoś wyświetla na osi czasu, będzie ona o szerokości, która została wybrana, bez względu na rozmiar okna przeglądarki.

Ustawianie zakresów dat osi czasu

W zależności od rozmiaru lub złożoności projektu może okazać się Dostosuj zakres dat, zwiększenie lub zmniejszenie zakresu dat, które wyświetla osi czasu. Można to zrobić w usłudze Project Online lub w programie Project Server 2016, dostosowując zakres dat na osi czasu.

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie kliknij pozycję Projekty.

  Grafika do artykułów dotyczących tematu Wiele osi czasu

 2. Kliknij dowolne miejsce na osi czasu, aby otworzyć kartę osi czasu, a następnie w grupie Pokazywanie/ukrywanie kliknij przycisk Ustaw zakres dat.

  MT06 - Ustaw zakres dat

 3. W oknie dialogowym Ustawianie dat osi czasu wybierz pozycję Ustaw daty niestandardowej, wprowadź żądane uruchamiania daty zakończenia i kliknij przycisk OK.

  MT07 — niestandardowe daty

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×