Zmienianie widoku kalendarza w programie SharePoint Workspace 2010

Uwaga: Ten artykuł spełnił swoje zadanie i wkrótce zostanie wycofany. Aby zapobiec błędom „Nie można odnaleźć strony”, usuniemy znane nam linki. Jeśli zostały utworzone linki do tej strony, należy je usunąć — dbajmy wspólnie o łączność w sieci Web.

Na karcie Narzędzia główne kliknij jedną z opcji w sekcji Rozmieszczanie.

Oprócz widoków Dzień, Tydzień i Miesiąc można wybierać opcje z menu rozwijanego Tydzień roboczy. Cechy charakterystyczne każdego widoku opisano w poniższej tabeli.

Widok

Cechy

Dzień

Szczegółowy widok spotkań w wybranym dniu, ze szczegółami.

Spotkania całodzienne obejmujące wiele dni są wyświetlane na górze.

Terminy obejmujące jeden lub więcej dni

1. Spotkanie obejmujące wiele dni

2. Spotkanie tylko z tego dnia

Spotkania dla zaznaczonego dnia są wyświetlone poniżej, w zaplanowanych porach.

Tydzień

Widok podsumowujący spotkania w formie standardowego tygodnia kalendarzowego.

W widoku Tydzień zazwyczaj wyświetlany jest pełny tytuł każdego spotkania oraz godziny jego rozpoczęcia i zakończenia.

Podobnie jak w widoku Miesiąc, jeśli w jednej dacie zaplanowano więcej spotkań, niż mieści się w polu, wyświetlany jest przycisk Więcej.

Miesiąc

Widok podsumowujący spotkania w formie standardowego miesiąca kalendarzowego.

Ten widok przydaje się do długoterminowego planowania, gdy trzeba mieć przed oczami spotkania wielodniowe. Chcąc jednak wyświetlić szczegóły poszczególnych spotkań, trzeba je osobno otwierać.

Jeśli w jednej dacie zaplanowano więcej spotkań, niż mieści się w polu, wyświetlany jest przycisk Więcej.

Wskaż ten przycisk, aby wyświetlić okno ze spotkaniami.

Okno podręczne, w którym są wyświetlone wszystkie terminy.

Tydzień roboczy

Widok podobny do widoku Tydzień, tylko że oferujący więcej miejsca na dni robocze.

Miesiąc roboczy

Widok podobny do widoku Miesiąc, tylko że oferujący więcej miejsca na dni robocze.

Wszystko

Dająca się sortować lista wszystkich spotkań, podzielona na kategorie według wzorca cyklu. Domyślnie spotkania są wyświetlane w poszczególnych kategoriach według godziny rozpoczęcia. Klikając nagłówki kolumn, można zmienić kolejność sortowania. Na przykład kliknięcie nagłówka kolumny Temat spowoduje alfabetyczne posortowanie treści według tytułów spotkań, w kolejności rosnącej lub malejącej.

Aktywne

Dająca się sortować lista wszystkich spotkań, które nie osiągnęły jeszcze godziny zakończenia, a więc są uznawane za aktywne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×