Zmienianie wcięcia i opcji odstępów w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Zmienianie wcięcia i opcji odstępów w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Ustawianie ilości miejsca przed i po każdym akapicie i rozmiar jego wcięcia za pomocą Outlook z czytnikiem ekranu i klawiatury. Przetestowano z Narratora i JAWS, ale mogą współpracować z innymi czytników ekranu, jak są zgodne z typowych standardami ułatwień dostępu i technik. Można również utworzyć wcięcie tylko w pierwszym wierszu akapitu lub utworzyć wysunięcie, w którym pierwszy wiersz akapitu jest wcięty, ale kolejne wiersze są. Ponadto można zmienić interlinii akapitu.

Uwagi: 

W tym temacie

Ustawianie odstępów akapitu

 1. Podczas redagowania wiadomości wybierz akapit, dla którego chcesz ustawić odstęp. Jeśli chcesz ustawić odstępy akapitów w całej wiadomości, naciśnij klawisze Ctrl+A.

 2. Aby przejść na kartę Formatowanie tekstu, naciśnij klawisze Alt + O, P, G. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Akapit z fokusem na karcie Wcięcia i odstępy. Słyszysz: "w oknie akapit. Wyrównanie." W JAWS słyszysz: "okno dialogowe akapit. Wcięcia i odstępy między strony."

 3. Aby ustawić odstęp przed akapitem, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przed”. Następnie naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz odpowiednią wartość punktową. Ewentualnie wpisz ją (np. 6 lub 18). (Mniejsze wartości punktowe oznaczają mniejszy odstęp).

 4. Aby ustawić odstęp po akapicie, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Po”. Następnie naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz odpowiednią wartość punktową. Ewentualnie wpisz ją (np. 6 lub 18).

 5. Aby zamknąć okno dialogowe Akapit, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przycisk OK”, a następnie naciśnij klawisz Spacja. Fokus wróci do okna wiadomości.

Ustawianie interlinii

 1. Aby zmienić interlinię akapitu, zaznacz akapit do sformatowania.

 2. Aby przejść na kartę Formatowanie tekstu, naciśnij klawisze Alt + O, P, G. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Akapit z fokusem na karcie Wcięcia i odstępy.

 3. Aby wybrać opcję interlinii, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Interlinia”, a potem nazwę opcji interlinii.

 4. Naciśnij klawisz Spacja, aby otworzyć listę opcji. Następnie naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej opcji interlinii. Aby wybrać, naciśnij klawisz Enter.

  Jeśli wybierzesz opcję z możliwością dostosowania, taką jak Wielokrotne, aby ustawić rozmiar odstępów, naciśnij klawisz Tab. Usłyszysz słowo „Co” i bieżący rozmiar odstępów. Następnie wpisz wartość.

 5. Aby zamknąć okno dialogowe Akapit, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przycisk OK”, a następnie naciśnij klawisz Spacja. Fokus wróci do okna wiadomości.

Ustawianie wcięć akapitu

Stosowanie wcięcia tylko pierwszego wiersza akapitu

 1. Podczas redagowania wiadomości zaznacz akapity, w których chcesz zastosować wcięcie pierwszego wiersza akapitu.

 2. Aby otworzyć kartę Formatowanie tekstu, naciśnij klawisze Alt + O, P, G. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Akapit z fokusem na karcie Wcięcia i odstępy. Słyszysz: "w oknie akapit. Wyrównanie." W JAWS słyszysz: "okno dialogowe akapit. Wcięcia i odstępy między strony."

 3. Aby zastosować wcięcie w pierwszym wierszu akapitu, skorzystaj z opcji w grupie Wcięcie. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Specjalne, <opcja wcięcia>, pole kombi do edycji”. W programie JAWS usłyszysz: „Pole kombi kolumny Specjalne, <opcja wcięcia>”. Aby dodać wcięcie do pierwszego wiersza, naciśnij klawisz Spacja, a następnie naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz: „Pierwszy wiersz”. Aby wybrać, naciśnij klawisz Enter.

 4. Aby ustawić rozmiar wcięcia pierwszego wiersza, naciśnij klawisz Tab. Usłyszysz słowo „Co” i bieżący rozmiar wcięcia. Następnie wpisz wartość w centymetrach, na przykład 1,25.

 5. Aby zamknąć okno dialogowe Akapit, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przycisk OK”, a następnie naciśnij klawisz Spacja. Fokus wróci do okna wiadomości.

Uwaga: Wszystkie kolejne akapity, jakie wpiszesz, będą miały wcięcie.

Stosowanie wcięcia wszystkich wierszy akapitu oprócz pierwszego

 1. Podczas redagowania wiadomości zaznacz akapit, w którym chcesz zastosować wcięcie wszystkich wierszy oprócz pierwszego (wysunięcie).

 2. Aby otworzyć kartę Formatowanie tekstu, naciśnij klawisze Alt + O, P, G. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Akapit z fokusem na karcie Wcięcia i odstępy. Słyszysz: "w oknie akapit. Wyrównanie." W JAWS słyszysz: "okno dialogowe akapit. Wcięcia i odstępy między strony."

 3. Aby zastosować wcięcie wszędzie z wyjątkiem pierwszego wiersza akapitu, skorzystaj z opcji w grupie Wcięcie. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Specjalne, <opcja wcięcia>, pole kombi do edycji”. W programie JAWS usłyszysz: „Pole kombi kolumny Specjalne, <opcja wcięcia>”.

  Aby utworzyć wysunięcie, naciśnij klawisz Spacja, a następnie naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz: „Wysunięcie”. Aby wybrać, naciśnij klawisz Enter.

 4. Aby ustawić rozmiar wcięcia, naciśnij klawisz Tab. Usłyszysz słowo „Co” i bieżący rozmiar wcięcia. Następnie wpisz wartość w centymetrach, na przykład 1,25.

 5. Aby zamknąć okno dialogowe Akapit, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przycisk OK”, a następnie naciśnij klawisz Spacja. Fokus wróci do okna wiadomości.

Zwiększanie lub zmniejszanie wcięcia całego akapitu

 1. Podczas redagowania wiadomości zaznacz akapity, w których chcesz zwiększyć lub zmniejszyć wcięcie w lewo lub w prawo.

 2. Aby otworzyć kartę Formatowanie tekstu, naciśnij klawisze Alt + O, P, G. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Akapit z fokusem na karcie Wcięcia i odstępy. Słyszysz: "w oknie akapit. Wyrównanie." W JAWS słyszysz: "okno dialogowe akapit. Wcięcia i odstępy między strony."

 3. Za pomocą opcji dostępnych w grupie Wcięcie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zmodyfikować wcięcie od lewego marginesu, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Lewy”.

  • Aby zmodyfikować wcięcie od prawego marginesu, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Prawy”.

  Aby ustawić rozmiar wcięcia, wpisz liczbę w centymetrach. Rozmiar wcięcia zostanie odczytany.

 4. Aby zamknąć okno dialogowe Akapit, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przycisk OK”, a następnie naciśnij klawisz Spacja. Fokus wróci do okna wiadomości.

Zobacz też

Wyrównywanie tekstu i akapitów w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Tworzenie list punktowanych lub numerowanych w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Outlook

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących kalendarza za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie Poczta programu Outlook za pomocą czytnika ekranu

Za pomocą Outlook Narrator, wbudowany czytnik ekranu systemu Windows możesz dodawać spacji przed i po każdym akapicie i tworzyć wcięcia. Możesz utworzyć wcięcie tylko w pierwszym wierszu akapitu lub utworzyć wysunięcie, w którym pierwszy wiersz akapitu jest wcięty, ale kolejne wiersze są. Ponadto można zmienić interlinii akapitu.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Windows. W przypadku tabletu lub komputera PC nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Dodawanie odstępów akapitów

 1. Podczas redagowania wiadomości e-mail, zaznacz akapity miejsce, w którym chcesz dodać odstęp.

  Porada: Aby zaznaczyć akapit, w treści wiadomości, szybko przesuń w górę lub w dół na ekranie z jednym palcem, aż usłyszysz "Akapitów," szybko przesuń w lewo lub w prawo przejść do akapitu chcesz zaznaczyć, a następnie naciśnij trzykrotnie ekran. Po wybraniu akapitu, szybko przesuń w górę lub w dół na ekranie z jednym palcem aż usłyszysz: "Elementów".

 2. Szybko przesuń w prawo, przesuwając jednym palcem aż usłyszysz: "przycisk Więcej opcji, przycisk zwinięte, naciśnij dwukrotnie, aby rozwinąć." Naciśnij dwukrotnie ekran. Menu Więcej opcji powoduje rozszerzenie. Słyszysz: "Odrzucić, przycisk."

 3. Szybko przesuń w prawo, aż zostanie usłyszeć "Format", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte Format menu.

 4. Aby otworzyć podmenu & linii odstępy między akapitami, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Interlinia i odstępy, przycisk zwinięte, akapit" i naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać odstęp przed akapitem, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Dodaj odstęp przed akapitem, przycisk" i naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby dodać odstęp po akapicie, szybko przesuń w prawo do momentu słyszysz "Dodaj odstęp po akapicie", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Po wybraniu opcji odstępu przed lub po akapicie i fokus jest przenoszony do treści wiadomości e-mail.

Ustawianie interlinii

 1. Zaznacz akapit, w której chcesz zmienić interlinię.

 2. Otwarcie podmenu & linii odstępy między akapitami. Następnie szybko przesuń w prawo do momentu możesz usłyszeć "interlinii, przycisk, naciśnij dwukrotnie, aby aktywować" i naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu Interlinia.

 3. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz żądaną opcję odstępów linii. Aby zaznaczyć, naciśnij dwukrotnie ekran.

Tworzenie wcięcia akapitu

Tworzenie wcięcia akapitu specjalne

 1. Podczas tworzenia wiadomości, zaznacz akapity, w których chcesz utworzyć wcięcie.

 2. Szybko przesuń w prawo, przesuwając jednym palcem aż usłyszysz: "przycisk Więcej opcji, przycisk zwinięte, naciśnij dwukrotnie, aby rozwinąć." Naciśnij dwukrotnie ekran. Menu Więcej opcji powoduje rozszerzenie. Słyszysz: "Odrzucić, przycisk."

 3. Szybko przesuń w prawo, aż zostanie usłyszeć "Format", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte Format menu.

 4. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszeć "Specjalne wcięcia" i naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu Specjalne wcięcie.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zwiększyć wcięcie wszystkie znaki oprócz pierwszego wiersza akapitu, szybko przesuń w prawo dopiero po usłyszeć "Wysunięcia" i naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby zwiększyć wcięcie pierwszego wiersza akapitu, szybko przesuń w prawo dopiero po usłyszeć "Pierwszy wiersz" i naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Po wybraniu opcji wcięcia zostanie utworzona i fokus jest przenoszony do treści wiadomości e-mail.

Uwaga: Wszystkie kolejne akapity, jakie wpiszesz, będą miały wcięcie.

Zwiększanie lub zmniejszanie wcięcia całego akapitu

 1. Pisząc wiadomość, zaznacz akapity, które chcesz wciąć.

 2. Szybko przesuń w prawo, przesuwając jednym palcem aż usłyszysz: "przycisk Więcej opcji, przycisk zwinięte, naciśnij dwukrotnie, aby rozwinąć." Naciśnij dwukrotnie ekran. Menu Więcej opcji powoduje rozszerzenie. Słyszysz: "Odrzucić, przycisk."

 3. Szybko przesuń w prawo, aż zostanie usłyszeć "Format", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte Format menu.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać wcięcia z lewej strony, szybko przesuń w prawo do momentu możesz usłyszeć "Przycisk Zmniejsz wcięcie", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby dodać wcięcia z prawej, szybko przesuń w prawo do momentu możesz usłyszeć "Przycisk Zwiększ wcięcie", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Po wybraniu opcji wcięcia zostanie utworzona i fokus jest przenoszony do treści wiadomości e-mail.

Zobacz też

Wyrównywanie tekstu i akapitów w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Tworzenie list punktowanych lub numerowanych w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Eksplorowanie i nawigowanie Poczta programu Outlook za pomocą czytnika ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×