Zmienianie właściwości strony w witrynie publikowania

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Uwaga: Ten artykuł spełnił swoje zadanie i wkrótce zostanie wycofany. Aby zapobiec błędom „Nie można odnaleźć strony”, usuniemy znane nam linki. Jeśli zostały utworzone linki do tej strony, należy je usunąć — dbajmy wspólnie o łączność w sieci Web.

Pracując ze stronami w witrynie publikowania, można zmieniać właściwości metadanych skojarzonych z tymi stronami. Na przykład można zmienić typ zawartości, na której jest oparta strona, docelowych odbiorców strony lub informacje kontaktowe właściciela strony. Metoda zmiany właściwości strony opisana w tym artykule jest szczególnie użyteczna w przypadku edytowania właściwości, które domyślnie nie są wyświetlane na stronie ani w edytorze zawartości.

Uwaga: Aby można było pracować ze stronami publikowania, administrator musi najpierw włączyć funkcję publikowania.

Nie wszystkie zmiany wprowadzone we właściwościach strony są wyświetlane na samej stronie. Niektóre właściwości po prostu umożliwiają wyświetlanie większej ilości szczegółów, które są skojarzone ze stronami publikowania, gdy użytkownik ogląda je na liście.

 1. W witrynie, w której stronie znajduje się, w menu Akcje witryny Akcje witryny kliknij łącze Wyświetl całą zawartość witryny.

 2. W obszarze Biblioteki dokumentów kliknij pozycję Strony.

 3. Na liście Strony kliknij nazwę strony, której właściwości chcesz zmienić.

  Zostanie wyświetlona strona publikowania.

 4. Na Wstążce kliknij kartę Strona, kliknij pozycję Edytuj właściwości, a następnie ponownie kliknij pozycję Edytuj właściwości.

 5. Wybierz szablon typu zawartości, który chcesz skojarzyć ze stroną.

  Uwaga: Właściwości dostępne do modyfikowania zależą od wybranego typu zawartości.

 6. W polu Nazwa wpisz nazwę pliku dla strony. Ta nazwa będzie wyświetlana w łączach do strony w witrynie.

 7. W polu Tytuł możesz zaakceptować tytuł domyślny, który jest taki sam jak nazwa, lub możesz wpisać nowy tytuł strony. W niektórych układach strony tytuł jest wyświetlany w lewym górnym rogu strony.

 8. W polu Opis wpisz opcjonalny opis zawartości strony. W niektórych układach strony opis jest wyświetlany na stronie.

 9. W polach kontaktu wprowadź informacje kontaktowe właściciela strony. Pola Kontakt, Adres e-mail kontaktu, Nazwa kontaktu i Obraz kontaktu są wyświetlane w bibliotece systemowej, gdzie jest przechowywana strona.

 10. Obok pozycji Obraz zestawienia wybierz łącze Kliknij tutaj, aby wstawić obraz z programu SharePoint, aby przejrzeć obrazy z biblioteki Obrazy zbioru witryn i wybrać jeden z nich. Ten obraz będzie wyświetlany na przykład w składniku Web Part kwerendy zawartości, gdy strona się pojawi w wynikach.

  Wybieranie obrazu zestawienia

 11. Zaznacz strony są kierowane do przez kliknięcie przycisku Przeglądaj Przeglądaj docelowym odbiorcom.

 12. Jeśli pracujesz z typem zawartości Strona artykułu lub Strona powitalna, możesz modyfikować następujące właściwości:

  • Wybierz łącze Kliknij tutaj, aby wstawić obraz z programu SharePoint obok pozycji Obraz strony, aby dodać główny obraz dla strony.

  • Wybierz łącze Kliknij tutaj, aby dodać nową zawartość obok pozycji Zawartość strony, aby dodać lub zmienić zawartość na stronie.

  • Obok pozycji Łącza do podsumowań znajduje się kilka opcji zarządzania łączami na stronie. Możesz utworzyć nowe łącze i dodać nowy nagłówek dla grupy łączy. Możesz także skonfigurować style, układy i kolejność łączy.

   Konfigurowanie układu łączy

  • W przypadku typu zawartości Strona artykułu można wprowadzić pozycje Wiersz z nazwiskiem autora, Data artykułu i Etykieta obrazu dla obrazu strony.

  • Wszystkie typy zawartości obsługują opcję wprowadzania słów kluczowych w polu Zarządzane słowa kluczowe. Te słowa kluczowe są używane podczas wyszukiwania na podstawie słów kluczowych w celu szybkiego znajdowania pasującej zawartości.

 13. Wybierz łącze Otwórz stronę składników Web Part w widoku konserwacji, aby zamknąć składniki Web Part na stronie, przywrócić ustawienia domyślne dla składników Web Part lub usunąć składniki Web Part ze strony.

 14. Kliknij pozycję Zapisz na stronie Edycja, aby zapisać zmienione właściwości.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×