Zmienianie, usuwanie lub wyłączanie efektów animacji

Zmienianie, usuwanie lub wyłączanie efektów animacji

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W PowerPoint można zmienić jednego efektu animacji zastosowany do obiektu dla innego, modyfikowanie ustawień animacji lub usuwanie efektu animacji z obiektu.

Zmienianie efektu animacji

 1. Zaznacz obiekt zawierający efekt animacji, który chcesz zmienić.

 2. Na karcie animacje wybierz nowy efekt animacji, który ma.

  Wybierz animację

Początek strony

Usuwanie jednego efektu animacji

Możesz usunąć efekty animacji, które wcześniej zastosowano do tekstu lub obiektów (takich jak obrazy, kształty, grafiki SmartArt i tak dalej).

Uwaga: Jeśli szukasz informacji na temat usuwania efekt przejścia z całego slajdu, zobacz temat Dodawanie, zmienianie lub usuwanie przejść między slajdami.

 1. Na karcie Animacja kliknij pozycję Okienko animacji.

  Otwieranie okienka animacji

 2. Na slajdzie kliknij obiekt animowany, z którego chcesz usunąć efekt.

  Porada: Wszystkie efekty zastosowane do tego obiektu zostaną wyróżnione w okienku animacji.

 3. W Okienku animacji kliknij efekt do usunięcia, kliknij strzałkę w dół i kliknij przycisk Usuń.

  Usuwanie efektu animacji

Początek strony

Usuwanie więcej niż jedno lub usuwanie wszystkich efektów animacji

 • Aby usunąć więcej niż jeden efekt animacji z tekstu lub obiektu, w okienku animacji naciśnij klawisz Ctrl, kliknij każdy efekt animacji, który chcesz usunąć, a następnie naciśnij klawisz Delete.

 • Aby usunąć wszystkie efekty animacji z tekstu lub obiektu, kliknij obiekt, którego nie chcesz już animować. Następnie na karcie Animacje w galerii efektów animacji kliknij pozycję Brak.

  W galerii animacji kliknij pozycję Brak

Początek strony

Wyłącz wszystkie animacje w prezentacji

Mimo że nie można usunąć wszystkie animacje z całej prezentacji w jednym kroku (trzeba usunąć animacje z każdego obiektu osobno, zgodnie z powyższym opisem), możesz wyłączyć wszystkie animacje w prezentacji.

 1. Na karcie Pokaz slajdów wybierz pozycję Przygotuj pokaz slajdów.

 2. W obszarze Pokaż opcje zaznacz pole wyboru Pokaż bez animacji.

Zobacz też

Animowanie tekstu i obiektów

Początek strony

Co chcesz zrobić?

Zmienianie efektu animacji

Usuwanie efektów animacji określonych

Usuwanie wszystkich animacji z jednego obiektu

Usuwanie animacji ze wszystkich obiektów na slajdzie

Wyłączanie animacji z odtwarzania w widoku pokazu slajdów

Zmienianie efektu animacji

 1. Zaznacz obiekt zawierający efekt animacji, który chcesz zmienić.

 2. Na karcie animacje w grupie Animacja kliknij przycisk więcej Przycisk Więcej , a następnie wybierz pozycję nowy efekt animacji, który ma.

  Karta Animacje na wstążce programu PowerPoint 2010

Początek strony

Usuwanie efektów animacji określonych

 1. Na karcie Animacje w grupie Animacja zaawansowana kliknij pozycję Okienko animacji.

  Grupa Animacja zaawansowana na karcie Animacje na wstążce programu PowerPoint 2010

 2. W Okienku animacjikliknij prawym przyciskiem myszy efekt animacji, który chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń.

  Okienko animacji

Uwaga: Możesz również usunąć wielu efektów animacji określone. Naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, a następnie w okienku Zadań Animacja wybierz każdego efektu animacji, który chcesz usunąć, kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczone efekty i kliknij przycisk Usuń.

Początek strony

Usuwanie wszystkich animacji z jednego obiektu

 1. Zaznacz obiekt, który chcesz usunąć animacje z.

 2. Na karcie Animacja w grupie Animacja kliknij przycisk więcej Przycisk Więcej , a następnie wybierz pozycję Brak.

  Zaznaczona pozycja Brak w grupie Animacje

Początek strony

Usuwanie animacji ze wszystkich obiektów na slajdzie

 1. Zaznacz slajd, do którego mają zostać usunięte wszystkie animacje z.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Edytowanie kliknij przycisk Zaznacz, a następnie kliknij pozycję Zaznacz wszystko.

 3. Na karcie Animacja w grupie Animacja kliknij przycisk więcej Przycisk Więcej , a następnie wybierz pozycję Brak.

  Zaznaczona pozycja Brak w grupie Animacje

Początek strony

Wyłącz wszystkie animacje w prezentacji

 1. Na karcie Pokaz slajdów w grupie Przygotowywanie kliknij pozycję Przygotuj pokaz slajdów.

  Grupa Przygotowywanie na karcie Pokaz slajdów na wstążce programu PowerPoint 2010

 2. W oknie dialogowym Przygotowywanie pokazu w obszarze Pokaż opcje zaznacz pole wyboru Pokaż bez animacji.

  Okno dialogowe Przygotowywanie pokazu

 3. Kliknij przycisk OK.

Zobacz też

Początek strony

Co chcesz zrobić?

Zmiana chronometrażu efektu animacji

Zmienianie lub usuwanie dźwięku zastosowane do efektu animacji

Usuwanie jednego lub więcej efektów animacji w prezentacji

Zmiana chronometrażu efektu animacji

Pomoc różnych opcji chronometrażu, aby upewnić się, że animacji poruszał się równomiernie i wyglądał profesjonalnie. Można ustawić opcje czasu rozpoczęcia (uwzględniając opóźnienia), szybkość, czasu trwania, pętli (powtarzania) oraz automatyczne przewijanie do tyłu.

Ustawianie opcji czasu rozpoczęcia

 1. Kliknij tekst lub obiekt, który zawiera animacji, dla której chcesz określić opcje uruchamiania.

 2. Na karcie Animacje w grupie Animacje kliknij przycisk Animacja niestandardowa.

 3. Na liście Animacja niestandardowa kliknij prawym przyciskiem myszy efekt animacji, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby efekt animacji rozpoczął się po kliknięciu slajdu, wybierz pozycję Rozpocznij po kliknięciu.

  • Aby efekt animacji rozpoczął się w tym samym czasie co poprzedni efekt na liście (oznacza to, że jedno kliknięcie uruchamia dwa efekty animacji), wybierz pozycję Rozpocznij z poprzednim.

  • Aby efekt animacji rozpoczął się zaraz po zakończeniu odtwarzania poprzedniego efektu na liście (to znaczy, że nie jest wymagane dodatkowe kliknięcie w celu uruchomienia następnego efektu animacji), wybierz pozycję Rozpocznij po poprzednim.

   Jeśli jest to pierwszy efekt animacji na slajdzie, będzie oznaczona jako "0" i rozpocznie się zaraz po pojawieniu się slajdu w prezentacji

  • Do odtwarzania lub powtarzanie animacji niestandardowych, które dotyczą danego obiektu, zaznacz Chronometraż, a na karcie Chronometraż wybierz opcję z listy Powtórz.

Ustawić opóźnienie lub inną opcję chronometrażu

 1. Kliknij tekst lub obiekt zawierający efekt animacji, którego chcesz ustawić opóźnienie lub inną opcję chronometrażu.

 2. Na karcie Animacje w grupie Animacje kliknij przycisk Animacja niestandardowa.

 3. Na liście Animacja niestandardowa kliknij prawym przyciskiem myszy efekt animacji, wybierz czas, kliknij kartę Chronometraż, a następnie wykonaj jedną lub więcej z następujących czynności:

  • Aby utworzyć opóźnienie między na koniec jednego efektu animacji, a następnie rozpocznij nowe efekt animacji, wprowadź liczbę w polu opóźnienie.

  • Aby ustawić szybkość, z którą jest odtwarzany nowy efekt animacji, wybierz odpowiednią opcję z listy szybkość.

  • Aby powtórzyć efektu animacji, wybierz odpowiednią opcję z listy Powtórz.

  • Aby automatycznie przywrócić efektu animacji pierwotny wygląd i położenie po jego odtworzeniu, zaznacz pole wyboru Przewiń do tyłu po zakończeniu odtwarzania. Na przykład po odtworzeniu wysuwanym efektu wyjścia, element pojawi się na slajdzie w pierwotnej lokalizacji.

Początek strony

Zmienianie lub usuwanie dźwięku zastosowane do efektu animacji

 1. Na karcie Animacja w grupie Animacja kliknij Animacja niestandardowa.

 2. Kliknij tekst lub obiekt zawierający dźwięk, który chcesz zmienić lub usunąć.

 3. Na liście Animacja niestandardowa kliknij prawym przyciskiem myszy efekt animacji skojarzone, a następnie kliknij Opcje efektu.

 4. Na karcie efekt w obszarze Ulepszenia kliknij strzałkę obok pozycji dźwięk, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zmienić dźwięk, kliknij pozycję nowy efekt dźwiękowy.

  • Aby usunąć efekt dźwiękowy, kliknij pozycję [Bez dźwięku].

Początek strony

Usuwanie jednego lub więcej efektów animacji w prezentacji

 1. Na karcie Animacja w grupie Animacja kliknij Animacja niestandardowa.

 2. W oknie slajdzie kliknij tekst lub obiekt z jednego lub więcej efektów animacji zastosowany do niego, który chcesz usunąć.

 3. Na liście Animacja niestandardowa kliknij efekt animacji, a następnie kliknij przycisk Usuń. Aby zaznaczyć więcej niż jeden efekt animacji zastosowany do pojedynczego wystąpienia tekstu lub obiektu, naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL podczas klikania każdego efektu animacji, który chcesz usunąć.

Zobacz też

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×