Zmienianie ustawień strony za pomocą automatycznego dopasowywania rozmiaru lub przez wybieranie rozmiaru i orientacji

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Automatyczne dopasowywanie rozmiaru rozszerza strony tworzenia diagramu jako potrzebne podczas pracy, który ułatwia tworzenie diagramów o rozmiarze większym niż jednej drukowanej strony.

Automatyczne dopasowywanie rozmiaru nie ulega zmianie rozmiaru papieru drukarki rozszerza strony. Jednak widać, gdzie się wydarzy podziały stron diagramu i drukowaniem zaznaczenie opcji Pokaż podziały stron. (Na karcie Widok w grupie Pokazywanie zaznacz pole wyboru Podziały stron.)

Można określić rozmiar papieru drukarki i orientacji dla każdej strony w wielostronicowego diagramu niezależnie od innych stron. Automatyczne dopasowywanie rozmiaru jest włączone, spowoduje dopasowywanie rozmiaru papieru drukarki i orientacji widoku strony diagramu.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Zainstaluj dodatek Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub program Internet Explorer 9.

Co chcesz zrobić?

Zmienianie rozmiaru papieru drukarki przy włączonym automatycznym dopasowywaniu rozmiaru

Zmienianie orientacji strony na pionową lub poziomą przy włączonym automatycznym dopasowywaniu rozmiaru

Otwieranie okna dialogowego Ustawienia strony

Szybkie zmienianie rozmiaru strony rysunku przez przeciąganie krawędzi strony

Automatyczne zmienianie rozmiaru strony rysunku, aby pomieściła kształty na stronie

Zmienianie rozmiaru papieru drukarki przy włączonym automatycznym dopasowywaniu rozmiaru

 1. Na karcie Projektowanie w grupie Ustawienia strony kliknij pozycję Rozmiar.

 2. Kliknij rozmiar papieru drukarki, który ma zostać użyty.

Kontury rozmiaru papieru tworzone na bieżącej stronie diagramu przez linie podziału stron (nazywanych fragmentami) są zmieniane w celu dopasowania do rozmiaru papieru drukarki.

Początek strony

Zmienianie orientacji strony na pionową lub poziomą przy włączonym automatycznym dopasowywaniu rozmiaru

 1. Na karcie Projektowanie w grupie Ustawienia strony kliknij pozycję Orientacja.

 2. Kliknij opcję Pionowa lub Pozioma.

Orientacja fragmentów wskazywanych przez linie podziału stron zostanie ustawiona dla bieżącej strony.

Początek strony

Zaawansowane ustawienia strony

Można ustawić rozmiar strony diagramu i rozmiaru papieru drukarki niezależnie od siebie za pomocą okna dialogowego Ustawienia strony.

Początek strony

Otwieranie okna dialogowego Ustawienia strony

 • Na karcie Projektowanie w grupie Ustawienia strony kliknij przycisk uruchamiania okna dialogowego Ustawienia strony.

Aby wprowadzić zmiany w ustawieniach papieru drukarki i widoku strony tworzenia diagramu niezależnie od siebie za pomocą kontrolek na kartach Ustawienia wydruku i Rozmiar strony.

Miniaturowy podgląd na każdej z kart pokazano, jak widok strony tworzenia diagramu różni się od ustawień papieru drukarki.

Początek strony

Szybkie zmienianie rozmiaru strony rysunku przez przeciąganie krawędzi strony

 1. Kliknij narzędzie wskaźnik.

 2. Umieść wskaźnik myszy na krawędzi strony, a następnie naciśnij klawisz CTRL.

  Wskaźnik przybierze kształt strzałki z dwoma grotami lub kursor obrotu.

 3. Przeciągnij krawędź strony w odpowiednie miejsce.

Po przeciągnięciu rogu strony, dopasowuje rozmiar strony w obu wymiarów. Aby obrócić stronę, umieść wskaźnik nieco poza rogu strony zmieni się w kursor obrót, następnie kliknij i przeciągnij stronę.

Jeśli automatyczne dopasowywanie rozmiaru jest włączone, przeciąganie krawędzi strony wyłączenie go.

Początek strony

Automatyczne zmienianie rozmiaru strony rysunku tak, aby pomieściła kształty na stronie

 1. Na karcie Projektowanie w grupie Ustawienia strony kliknij pozycję Rozmiar.

 2. Kliknij opcję Dopasuj do rysunku.

Rozmiar strony rysunku zmieni się tak, aby pomieścić rysunek, przy czym tylko margines strony zostanie uwzględniony jako światło otaczające. Aby ustawić margines strony, otwórz okno dialogowe Ustawienia strony w sposób opisany powyżej. Na karcie Ustawienia wydruku kliknij pozycję Ustawienia. W tym oknie można ustawiać marginesy i wprowadzać inne dopasowania.

Jeśli automatyczne dopasowywanie rozmiaru jest włączone, klikając pozycję Dopasuj do rysunku wyłącza go.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×