Zmienianie ustawień składnika Web Part uściślania

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Składnik Web Part uściślania umożliwia filtrowanie wyników wyszukiwania przez podział na kategorie nazywane elementami uściślającymi. Użytkownicy mogą klikać te elementy uściślające, aby zawężać wyniki wyszukiwania w celu łatwiejszego znajdowania szukanych informacji.

Domyślnie składnik Web Part uściślania jest używany na wszystkich domyślnych stronach wyszukiwania pionowego, czyli na stronach wyników wyszukiwania Wszystko, Osoby, Konwersacje i Wideo.

Jako administrator usługi SharePoint Online możesz zmienić ustawienia składnika Web Part uściślania. Możliwe jest:

 • Wybranie innego składnika Web Part wyników wyszukiwania do filtrowania wyników wyszukiwania.

 • Określ, które elementy uściślające, aby wyświetlić.

  Uwaga: Wszystkie właściwości zarządzane, które mają być używane jako elementy uściślające, muszą być ustawione w schemacie wyszukiwania jako uwzględniane w uściślaniu i kwerendach. Ponadto źródło zawartości zawierające właściwości zarządzane musi zostać przeszukane, zanim właściwości te będą mogły zostać użyte jako elementy uściślające.

 • Zmienianie szablonów wyświetlania elementów uściślających.

 • Zmienianie nazw wyświetlanych elementów uściślających.

 • Dodawanie liczników do elementów uściślających.

Co chcesz zrobić?

Zmienianie zachowania i wyglądu składnika Web Part uściślania

Zmienianie nazwy wyświetlanej elementu uściślającego

Dodawanie liczników elementów uściślających

Zmienianie zachowania i wyglądu składnika Web Part uściślania

 1. Na stronie zawierającej składnik Web Part uściślania w menu Ustawienia kliknij polecenie Edytuj stronę.

 2. W składniku Web Part kliknij strzałkę menu składnika Web Part uściślania, a następnie kliknij polecenie Edytuj składnik Web Part.

 3. W okienku narzędzi składnika Web Part w sekcji Element docelowy uściślania wybierz składnik Web Part do filtrowania wyników wyszukiwania. Domyślnie wybrany jest składnik Web Part wyników wyszukiwania.

 4. W okienku narzędzi składnika Web Part sprawdź, czy jest zaznaczona opcja Wybierz elementy uściślające w tym składniku Web Part.

 5. Kliknij pozycję Wybierz elementy uściślające.

 6. Za pomocą przycisków na stronie Konfiguracja uściślania w sekcji Dostępne elementy uściślające wybierz elementy uściślające, które mają być wyświetlane, i określ ich kolejność. W sekcji Konfiguracja dla jest wyświetlany alias właściwości zarządzanej uwzględnianej w uściślaniu (jeśli został określony w polu Alias).

 7. W sekcji Konfiguracja dla określ wygląd poszczególnych elementów uściślających.

  Uwaga: Jeśli udało Ci się w witrynie jednego języka, możesz zmienić nazwy wyświetlanej elementu uściślającego w sekcji Nazwa wyświetlana. Witryn wielojęzycznych Zmienianie języka wyświetlania elementu uściślającego, zgodnie z opisem w obszarze Zmienianie nazwy wyświetlanej elementu uściślającego.

 8. Kliknij przycisk OK.

Zmienianie nazwy wyświetlanej elementu uściślającego

Domyślnie jako nazwy wyświetlanej elementu uściślającego zostanie użyty nazwę właściwości zarządzanej. W większości przypadków nazwa właściwości zarządzanej jest trudne do zrozumienia — na przykład RefinableString00 lub ColorOWSTEXT. Można temu zaradzić przez zmianę nazwy elementu uściślającego w pliku JavaScript.

 1. Na stronie zawierającej składnik Web Part uściślania w menu Ustawienia kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 2. Na stronie Ustawienia witryny w sekcji Galerie Projektanta stron sieci Web kliknij pozycję Strony wzorcowe i układy stron.

 3. Na stronie Galeria stron wzorcowych kliknij pozycję Szablony wyświetlania.

 4. Na stronie Szablony wyświetlania kliknij pozycję Pliki języka.

 5. Na stronie Pliki języka kliknij folder odpowiedniego języka.

 6. Otwórz plik CustomStrings.js.

 7. Dodaj po jednym wierszu dla każdej właściwości zarządzanej, dla której chcesz zmienić nazwę wyświetlaną. Użyj poniższej składni:

  "rf_RefinementTitle_ManagedPropertyName": "Sample Refinement Title for ManagedPropertyName"

  Aby na przykład zmienić nazwę wyświetlaną właściwości zarządzanej LCałkUwzględnianaWUściślaniu00 na Cena, dodaj poniższy wiersz:

  "rf_RefinementTitle_RefinableInt00": "Price".
 8. Zapisz plik.

Dodawanie liczników elementów uściślających

Domyślnie składnik Web Part uściślania nie pokazuje liczników elementów uściślających, oznacza to, że liczba wyników dla każdej wartości elementu uściślającego. Na przykład jeśli został włączony właściwości zarządzanej koloru jako elementu uściślającego, wartości elementu uściślającego będzie kolorów, na przykład czerwony, zielony, niebieski. Możesz dodać liczników elementów uściślających, zmieniając wartość w pliku HTML, tak aby wartości elementu uściślającego są wyświetlane jako czerwony (10), zielony (12)i niebieski (8).

 1. Na stronie zawierającej składnik Web Part uściślania w menu Ustawienia kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 2. Na stronie Ustawienia witryny w sekcji Galerie Projektanta stron sieci Web kliknij pozycję Strony wzorcowe i układy stron.

 3. Na stronie Galeria stron wzorcowych kliknij pozycję Szablony wyświetlania.

 4. Na stronie Szablony wyświetlania kliknij pozycję Filtry.

 5. Otwórz plik Filter_Default.html.

 6. Ustaw wartość parametru ShowCounts jako true.

 7. Zapisz plik.

Zobacz też

Zarządzanie Centrum wyszukiwania w usłudze SharePoint Online

Zmienianie ustawień składnika Web Part pola wyszukiwania

Zmienianie ustawień składnika Web Part nawigacji wyszukiwania

Zmienianie ustawień składnika Web Part wyników wyszukiwania

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×