Zmienianie ustawień składnika Web Part pola wyszukiwania

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Składnik Web Part pola wyszukiwania zawiera pole tekstowe, w którym użytkownicy mogą wprowadzać wyrazy lub frazy w celu wyszukania informacji. Domyślnie składnik Web Part pola wyszukiwania jest używany na stronie głównej Centrum wyszukiwania (default.aspx) i na wszystkich domyślnych stronach wyników wyszukiwania (Wszystko, Osoby, Konwersacje i Wideo).

Jako administrator usługi SharePoint Online możesz zmienić ustawienia składnika Web Part pola wyszukiwania. Dostępne są poniższe możliwości:

 • Zmiana docelowego miejsca wyświetlania wyników wyszukiwania — na przykład wyświetlanie tych wyników w niestandardowym składniku Web Part wyników wyszukiwania lub na niestandardowej stronie wyników wyszukiwania.

 • Wyłączenie sugestii dotyczących kwerend i osób.

 • Pokazanie łączy do strony preferencji wyszukiwania i do strony wyszukiwania zaawansowanego.

 • Zmiana szablonu wyświetlania używanego dla tego składnika Web Part.

Co chcesz zrobić?

Zmienianie docelowego miejsca wyświetlania wyników wyszukiwania

Zmienianie ustawień sugestii dotyczących kwerend i sugestie dotyczące osób oraz wyników osobistych elementów ulubionych

Pokazywanie łączy lub zmienianie szablonu wyświetlania

Zmienianie docelowego miejsca wyświetlania wyników wyszukiwania

 1. Na stronie głównej witryny Centrum wyszukiwania kliknij menu Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Edytuj stronę.

 2. W składniku Web Part kliknij strzałkę menu składnika Web Part pola wyszukiwania, a następnie kliknij polecenie Edytuj składnik Web Part.

 3. W okienku narzędzi składnika Pole wyszukiwania w obszarze Właściwości pola wyszukiwania rozwiń sekcję Do której strony wyników wyszukiwania powinny zostać wysłane kwerendy?.

  • Aby użyć ustawień określonych na stronie Ustawienia wyszukiwania, zaznacz pole wyboru Użyj strony Ustawienia wyszukiwania tej witryny.

  • Aby zastąpić ustawienia określone na stronie Ustawienia wyszukiwania, wyczyść pole wyboru Użyj strony Ustawienia wyszukiwania tej witryny.

   • Aby pokazywać wyniki wyszukiwania w składniku Web Part na tej stronie, w sekcji Wysyłaj kwerendy do innych składników Web Part na tej stronie wybierz odpowiedni składnik Web Part.

    Uwaga: Jeśli dana strona nie zawiera żadnych innych składników Web Part, wyniki wyszukiwania będą wysyłane do strony wyników wyszukiwania określonej na stronie Ustawienia wyszukiwania.

  • Aby wysyłać kwerendy do innej strony wyników wyszukiwania, zaznacz pozycję Wyślij kwerendy do adresu URL niestandardowej strony wyników, a następnie wpisz adres URL niestandardowej strony wyników wyszukiwania.

   Uwaga: Nie możesz wysyłać kwerendy do niestandardowej strony wyników wyszukiwania używającej przyjaznego adresu URL.

 4. Kliknij przycisk OK.

Zmienianie ustawień sugestii dotyczących kwerend i osób oraz wyników dotyczących osobistych elementów ulubionych

Wyniki dotyczące osobistych elementów ulubionych to sugestie oparte na wynikach wyszukiwania, które zostały wcześniej kliknięte przez użytkownika. Domyślnie sugestie dotyczące kwerend są włączone.

Jako administrator usługi SharePoint Online możesz włączyć bądź wyłączyć sugestie dotyczące kwerend i osób oraz wyników dotyczących osobistych elementów ulubionych lub edytować poszczególne ustawienia sugestii dotyczących kwerend.

 1. Na stronie głównej witryny Centrum wyszukiwania kliknij menu Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Edytuj stronę.

 2. W składniku Web Part kliknij strzałkę menu składnika Web Part pola wyszukiwania, a następnie kliknij polecenie Edytuj składnik Web Part.

 3. W okienku narzędzi składnika Pole wyszukiwania w obszarze Właściwości pola wyszukiwania rozwiń sekcję Sugestie dotyczące kwerend.

  • Aby wyłączyć sugestie dotyczące kwerend, wyczyść pole wyboru Pokaż sugestie.

  • Aby zmienić liczbę pokazywanych sugestii, wpisz maksymalną liczbę w polu Liczba sugestii dotyczących kwerend.

  • Aby zmienić liczbę znaków, które muszą zostać wpisane przez użytkownika, aby zostały wyświetlone sugestie dotyczące kwerend, edytuj tę liczbę w polu Minimalna liczba znaków.

  • Aby zmienić liczbę milisekund opóźnienia wyświetlania sugestii dotyczących kwerend, Edytuj tę liczbę w polu Opóźnienie sugestii (w milisekundach).

  • Aby zmienić liczbę sugestii wyświetlanych pod tekstem Czy ponownie tego szukasz? w wynikach wyszukiwania, zmień tę wartość w polu Liczba osobistych elementów ulubionych. Wyniki dotyczące osobistych elementów ulubionych są oparte na wynikach wyszukiwania, które zostały wcześniej kliknięte przez użytkownika. Aby wyłączyć wyniki dotyczące osobistych elementów ulubionych, wyczyść pozycję Pokaż wyniki osobistych elementów ulubionych.

  • Aby włączyć sugestie dotyczące nazw osób, zaznacz pozycję Pokaż sugestie dotyczące nazw osób.

 4. Kliknij przycisk OK.

Pokazywanie łączy lub zmienianie szablonu wyświetlania

 1. Na stronie głównej witryny Centrum wyszukiwania kliknij menu Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Edytuj stronę.

 2. W składniku Web Part kliknij strzałkę menu składnika Web Part pola wyszukiwania, a następnie kliknij polecenie Edytuj składnik Web Part.

 3. W okienku narzędzi składnika Pole wyszukiwania w obszarze Właściwości pola wyszukiwania rozwiń sekcję Ustawienia.

  • Aby pokazać łącze do strony preferencji wyszukiwania, zaznacz pozycję Pokaż łącze preferencji.

  • Aby pokazać łącze do strony wyszukiwania zaawansowanego, zaznacz pozycję Pokaż łącze funkcji zaawansowanych, a następnie w polu Adres URL strony wyszukiwania zaawansowanego wpisz adres URL strony wyszukiwania zaawansowanego, do której łącze chcesz dodać.

  • Aby zastosować inny szablon wyświetlania, na liście Szablon wyświetlania kontrolki pola wyszukiwania wybierz szablon wyświetlania, który chcesz zastosować do składnika Web Part.

  • Zaznacz pole wyboru Po załadowaniu strony ustaw fokus w polu wyszukiwania, aby użytkownicy mogli natychmiast przystępować do wpisywania kwerend w polu wyszukiwania po załadowaniu strony bez uprzedniego kliknięcia pola wyszukiwania. Domyślnie ta opcja jest zaznaczona.

 4. Kliknij przycisk OK.

Zobacz też

Zarządzanie Centrum wyszukiwania w usłudze SharePoint Online

Zmienianie ustawień składnika Web Part nawigacji wyszukiwania

Zmienianie ustawień składnika Web Part uściślania

Zmienianie ustawień składnika Web Part wyników wyszukiwania

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×