Zmienianie ustawień składnika Web Part nawigacji wyszukiwania

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Składnik Web Part nawigacji wyszukiwania wyświetla łącza, za pomocą których użytkownicy mogą szybko przechodzić między różnymi stronami wyszukiwania, nazywanymi funkcjami wyszukiwania pionowego. Funkcje wyszukiwania pionowego zostały wstępnie zaprojektowane, aby zapewniać użytkownikom różne możliwości wyszukiwania w zależności od potrzeb. Na przykład po kliknięciu przez użytkownika łącza Osoby zostanie otwarta funkcja wyszukiwania pionowego osób, która jest stroną wyszukiwania skonfigurowaną specjalnie w celu wyświetlania informacji o osobach.

Domyślnie składnik Web Part nawigacji wyszukiwania jest skonfigurowany w taki sposób, aby wyświetlać funkcje wyszukiwania pionowego Wszystko, Osoby, Konwersacje i Wideo. Składnik Web Part nawigacji wyszukiwania używa wyników ze składnika Web Part wyników wyszukiwania, filtrując i wyświetlając wyniki wyszukiwania zgodnie z konfiguracją określonej funkcji wyszukiwania pionowego, po kliknięciu łącza funkcji wyszukiwania pionowego przez użytkownika.

Jako administrator usługi SharePoint Online, możesz zmienić konfigurację składnika Web Part nawigacji wyszukiwania, określając inny składnik Web Part, z którego pobierane będą wyniki, a także zmieniając liczbę wyświetlanych łączy oraz wygląd i układ składnika Web Part. Możesz wprowadzić te zmiany, edytując właściwości w okienku narzędzi składnika Web Part.

Aby wprowadzić inne zmiany, na przykład zmienić nazwy wyświetlane łączy lub zmienić ich kolejność, przejdź do obszaru Ustawienia wyszukiwania odpowiedniej strony. W tym miejscu możesz również dodać łącze do nowej funkcji wyszukiwania pionowego, która ma być wyświetlana w składniku Web Part.

Co chcesz zrobić?

Zmienianie ustawień składnika Web Part nawigacji wyszukiwania

Zmienianie nazwy wyświetlanej lub adresu URL funkcji wyszukiwania pionowego

Zmienianie kolejności łączy wyszukiwania pionowego

Dodawanie wyszukiwania pionowego do składnika Web Part nawigacji wyszukiwania

Zmienianie ustawień składnika Web Part nawigacji wyszukiwania

Poniżej przedstawiono sposób zmieniania konfiguracji składnika Web Part nawigacji wyszukiwania. Możesz określić inny składnik Web Part, z którego pobierane będą wyniki, a także zmienić liczbę wyświetlanych łączy oraz wygląd i układ składnika Web Part.

 1. Na stronie wyników wyszukiwania kliknij menu Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Edytuj stronę.

 2. W składniku Web Part nawigacji wyszukiwania kliknij strzałkę menu Składnik Web Part nawigacji wyszukiwania, a następnie kliknij pozycję Edytuj składnik Web Part.

 3. W okienku narzędzi składnika Web Part w sekcji Kontrolka:

  • Aby otrzymywać wyniki wyszukiwania z innego składnika Web Part znajdującego się na danej stronie, wybierz składnik Web Part z listy Użyj bieżącej kwerendy z.

  • Aby zmienić maksymalną liczbę wyświetlanych łączy do funkcji wyszukiwania pionowego przed wystąpieniem przepełnienia, wpisz odpowiednią liczbę w polu Maksymalna liczba łączy przed przepełnieniem.

 4. Aby zmienić wygląd składnika Web Part, edytuj ustawienia w sekcjach Wygląd i Układ.

 5. Kliknij przycisk OK.

Zmienianie nazwy wyświetlanej lub adresu URL funkcji wyszukiwania pionowego

 1. W menu Ustawienia witryny kliknij pozycję Ustawienia witryny.

 2. Na stronie Ustawienia witryny w sekcji Wyszukiwanie kliknij pozycję Ustawienia wyszukiwania.

 3. Na stronie Ustawienia wyszukiwania w sekcji Konfigurowanie nawigacji wyszukiwania kliknij, aby wybrać funkcję wyszukiwania pionowego, którą chcesz zmienić, a następnie kliknij pozycję Edytuj.

 4. W oknie dialogowym Łącze nawigacji:

  • Aby zmienić nazwę wyświetlaną funkcji wyszukiwania pionowego, w polu Tytuł wpisz nazwę wyświetlaną.

  • Aby zmienić adres URL funkcji wyszukiwania pionowego, w polu Adres URL wpisz adres URL.

   Uwaga: Nie można używać stronę, która używa przyjaznego adresu URL usługi wyszukiwania pionowego.

 5. Kliknij przycisk OK.

Zmienianie kolejności łączy wyszukiwania pionowego

 1. W menu Ustawienia witryny kliknij pozycję Ustawienia witryny.

 2. Na stronie Ustawienia witryny w sekcji Wyszukiwanie kliknij pozycję Ustawienia wyszukiwania.

 3. Na stronie Ustawienia wyszukiwania w sekcji Konfigurowanie nawigacji wyszukiwania kliknij, aby wybrać odpowiednią funkcję wyszukiwania pionowego.

 4. Kliknij pozycję Przenieś w górę lub Przenieś w dół, aby zmienić kolejność wyświetlania.

 5. Kliknij przycisk OK.

Dodawanie funkcji wyszukiwania pionowego do składnika Web Part nawigacji wyszukiwania

Jako administrator usługi SharePoint Online, możesz utworzyć nową stronę wyszukiwania pionowego i dodać ją do składnika Web Part nawigacji wyszukiwania. Podczas tworzenia nowej strony zalecane jest skopiowanie jednej z istniejących stron wyszukiwania pionowego, na przykład results.aspx, i zmodyfikowanie kopii w celu utworzenia nowej strony.

Aby dodać łącze do nowej strony wyszukiwania pionowego w składniku Web Part, wykonaj następujące czynności:

 1. W menu Ustawienia witryny kliknij pozycję Ustawienia witryny.

 2. Na stronie Ustawienia witryny w sekcji Wyszukiwanie kliknij pozycję Ustawienia wyszukiwania.

 3. Na stronie Ustawienia wyszukiwania w sekcji Konfigurowanie nawigacji wyszukiwania kliknij pozycję Dodaj łącze.

 4. W oknie dialogowym Łącze nawigacji:

  • Wpisz nazwę wyświetlaną w polu Tytuł.

  • W polu Adres URL wpisz adres URL nowej funkcji wyszukiwania pionowego.

  • Kliknij przycisk OK, aby zapisać nową funkcję wyszukiwania pionowego.

 5. Aby zmienić porządek wyświetlania, użyj przycisków Przenieś w górę lub Przenieś w dół.

 6. Kliknij przycisk OK.

Zobacz też

Zarządzanie Centrum wyszukiwania w usłudze SharePoint Online

Zmienianie ustawień składnika Web Part pola wyszukiwania

Zmienianie ustawień składnika Web Part uściślania

Zmienianie ustawień składnika Web Part wyników wyszukiwania

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×