Zmienianie ustawień źródeł danych RSS

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Po dodaniu kanał informacyjny RSS, nie musisz zmienić inne ustawienia. Jednak Microsoft Outlook 2010 oferuje kilka opcji dostosowania, w tym częstotliwości pobierania zaktualizowanych elementów RSS, zapisywania elementów RSS oraz określanie, czy mają być pobierane załączniki.

Co chcesz zrobić?

Sprawdzanie i Zmienianie częstotliwości pobierania elementów

Zmienianie miejsca zapisywania kanałów informacyjnych RSS

Zmienianie nazwy wyświetlanej kanału informacyjnego RSS

Pobieranie połączonych artykułów w postaci załącznika

Automatyczne pobieranie załączników

Sprawdzanie i zmienianie częstotliwości pobierania elementów

Po subskrybowaniu kanału informacyjnego RSS program Outlook okresowo sprawdza, czy są dostępne zaktualizowane ogłoszenia.

Źródła danych RSS wydawcy można określić maksymalną częstotliwość co powinna zostać wykonana wyboru dla nowych wpisów. Limity te ułatwia zarządzanie żądanie na serwerach. Na przykład źródła danych RSS może być częstotliwości maksymalna ankieta 60 minut, oznacza to, nie sprawdzać dostępność aktualizacji z więcej niż jeden raz na godzinę.

Ważne: Niektórzy wydawcy wymusić ściśle te limity. Jeśli możesz sprawdzić dostępność aktualizacji częściej niż określony limit, źródła danych RSS w programie publisher można tymczasowo lub trwale zablokować dostęp. Microsoft ani program Outlook nie może być pomocny Jeśli zawieszonego lub zablokowanego przez wydawcę RSS z programu access.

Aby sprawdzić, czy wydawca RSS ustalił limit czasu, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Ustawienia kont, a następnie kliknij pozycję Ustawienia kont.

  Ustawienia kont w widoku Backstage

 3. Na karcie Kanały informacyjne RSS kliknij kanał informacyjny, a następnie kliknij pozycję Zmień.

  W sekcji Limit aktualizacji jest wyświetlona wartość Limit bieżącego dostawcy.

  Zrzut ekranu z ustawieniem limitu aktualizacji

  Nie zaleca się czyszczenia pola wyboru Limit aktualizacji. To ustawienie ma zapobiegać blokowaniu użytkownika przez wydawców zawartości z powodu zbyt częstych aktualizacji.

Jeśli ta wartość nie jest określona przez kanał informacyjny RSS, jest używane ustawienie wysyłania/odbierania dla kanałów informacyjnych RSS. Aby sprawdzić lub zmienić to ustawienie, wykonaj następujące czynności:

 1. Na karcie Wysyłanie/odbieranie w grupie Wysyłanie i odbieranie kliknij pozycję Grupy Wyślij/Odbierz.

 2. Kliknij pozycję Definiuj grupy Wyślij/Odbierz.

 3. W obszarze Nazwa grupy zaznacz grupę zawierającą konto o nazwie RSS.

  Konto RSS jest domyślnie umieszczone w grupie Wszystkie konta. Jeśli nie wiesz, która grupa zawiera konto RSS, zaznacz nazwę grupy, a następnie kliknij przycisk Edytuj. Powtarzaj te czynności do momentu odnalezienia grupy zawierającej konto RSS, jak pokazano na poniższej ilustracji.

  Ustawienia wysyłania/odbierania

 4. W obszarze Ustawienia dla grupy "wszystkie konta", zaznacz pole wyboru Zaplanuj automatyczne wysyłanie/odbieranie co n min.

  Grupy Wyślij/Odbierz

 5. Wpisz wartość w polu tekstowym (maksymalnie 1440).

  Uwaga: Jeśli użytkownik określi przedział czasu, który jest częściej niż limit określony przez wydawcę, program Outlook używa ustawienia wydawcy. Ułatwia to zapobieganie zakaz z zawartości programu publisher z powodu pomijając limit.

 6. Kliknij przycisk Zamknij.

Początek strony

Zmienianie miejsca zapisywania kanałów informacyjnych RSS

W większości przypadków nie ma potrzeby zmieniania miejsca zapisywania kanałów informacyjnych RSS. Taka potrzeba może jednak zaistnieć w sytuacji, gdy użytkownik korzysta z konta programu Microsoft Exchange Server i w jego organizacji obowiązują bardzo oszczędne limity dotyczące ilości danych, jakie można przechowywać na serwerach. Zapisywanie kanałów informacyjnych RSS w pliku danych programu Outlook (pst) na komputerze sprawia, że przydzielone użytkownikowi miejsce na serwerze nie jest zużywane na kanały informacyjne RSS.

Przechowywanie kanałów informacyjnych RSS w pliku danych programu Outlook (pst) powoduje, że dostęp do nich jest możliwy jedynie na komputerze, na którym znajduje się ten plik.

Kanały informacyjne RSS, których elementy są zapisywane w folderze skrzynki pocztowej programu Exchange, są dostępne na dowolnym komputerze z programem Outlook, który nawiązuje połączenie z kontem użytkownika w programie Exchange, także gdy użytkownik łączy się z kontem programu Exchange za pomocą aplikacji Outlook Anywhere lub Outlook Web Access.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Ustawienia kont, a następnie kliknij pozycję Ustawienia kont.

  Ustawienia kont w widoku Backstage

 3. Na karcie Kanały informacyjne RSS kliknij kanał informacyjny RSS, a następnie kliknij pozycję Zmień folder.

 4. W obszarze Wybierz folder wskaż nową lokalizację dostarczania kanałów informacyjnych RSS lub utwórz folder, klikając pozycję Nowy folder.

 5. Kliknij przycisk OK, aby wrócić do okna dialogowego Ustawienia kont.

Początek strony

Zmienianie nazwy wyświetlanej kanału informacyjnego RSS

Każdego źródła danych RSS ma nazwę określoną przez wydawcę RSS. Możesz zmienić nazwę wyświetlaną w okienko nawigacji i Ustawienia kont.

Zmienianie nazwy kanału informacyjnego RSS w okienku nawigacji

 • Kliknij folder prawym przyciskiem myszy, wskaż polecenie Zmień nazwę, wpisz nową nazwę, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Zmienianie nazwy kanału informacyjnego RSS w ustawieniach kont

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Ustawienia kont, a następnie kliknij pozycję Ustawienia kont.

  Ustawienia kont w widoku Backstage

 3. Na karcie Źródła danych RSS kliknij przycisk Zmień.

 4. W sekcji Ogólne wpisz nową nazwę w polu tekstowym Nazwa źródła danych RSS.

Uwaga: Jeśli kanał informacyjny RSS zostanie udostępniony innej osobie, ta osoba otrzyma nazwę kanału informacyjnego określoną przez wydawcę RSS, a nie tytuł dostosowany przez użytkownika.

Początek strony

Pobieranie połączonych artykułów w postaci załącznika

W wielu źródłach danych RSS są używane wiadomości zawierające krótkie podsumowanie większych wiadomości lub artykułów oraz łącza do ich pełnych wersji. Program Outlook umożliwia skonfigurowanie automatycznego pobierania połączonej zawartości w postaci załącznika do wiadomości RSS.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Ustawienia kont, a następnie kliknij pozycję Ustawienia kont.

  Ustawienia kont w widoku Backstage

 3. Na karcie Kanały informacyjne RSS kliknij przycisk Zmień.

 4. W obszarze Pobieranie zaznacz pole wyboru Pobierz pełny artykuł jako załącznik html do każdego elementu.

Początek strony

Automatyczne pobieranie załączników

Wiadomości RSS mogą zawierać załączniki. Domyślnie program Outlook nie pobiera tych załączników. Aby włączyć automatyczne pobieranie załączników, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Ustawienia kont, a następnie kliknij pozycję Ustawienia kont.

  Ustawienia kont w widoku Backstage

 3. Na karcie Kanały informacyjne RSS kliknij przycisk Zmień.

 4. W obszarze Pobieranie zaznacz pole wyboru Automatycznie pobierz załączniki dla tego kanału informacyjnego.

  Uwagi: 

  • Program Outlook domyślnie blokuje potencjalnie niebezpieczne pliki załączników (na przykład bat, exe, vbs i js), które mogą zawiera\uc1\u-3 ?\u-3 ? wirusy. Zablokowanych załączników nie można wyświetlać ani uzyskiwać do nich dostępu. W folderze Skrzynka odbiorcza w kolumnie Załącznik jest wówczas wyświetlana ikona spinacza, informująca o istnieniu załącznika, a na pasku informacyjnym u góry wiadomości jest wyświetlana lista zablokowanych plików załączników.

  • Zaleca się, aby przed otwarciem załączników sprawdzać za pomocą programu antywirusowego, czy nie zawierają one wirusów.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×