Zmienianie układu lub stylu wykresu

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Po utworzeniu wykresu możesz natychmiast zmienić jego wygląd. Zamiast ręcznego dodawania lub zmieniania elementów wykresu lub formatowanie wykresu, można szybko zastosować wstępnie zdefiniowany układ i styl do wykresu. Program Microsoft Office Excel oferuje szeroką gamę przydatne wstępnie zdefiniowanych układów i stylów (lub szybkie układy i szybkie style), który można wybierać za pomocą. Jednak można dostosować układ lub stylu wykresu dodatkowo ręcznie zmieniając układ i styl elementów wykresu poszczególnych, które są używane na wykresie.

Niestandardowego układu lub formatu nie można zapisywać, ale jest możliwe zapisanie wykresu jako szablonu wykresu w celu ponownego użycia tego samego układu lub formatu.

Ważne: Aby wykonać poniższe procedury, musisz mieć istniejącego wykresu. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia wykresu zobacz Tworzenie wykresu.

Co chcesz zrobić?

Wybieranie wstępnie zdefiniowanego układu wykresu

Wybieranie wstępnie zdefiniowanego stylu wykresu

Ręczne zmienianie układu elementów wykresu

Ręczne zmienianie stylu elementów wykresu

Zapisywanie wykresu jako szablonu wykresu

Wybieranie wstępnie zdefiniowanego układu wykresu

 1. Kliknij wykres, który chcesz sformatować.

  Zostanie wyświetlony widok Narzędzia wykresów oraz karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Układy wykresu kliknij układ wykresu, którego chcesz użyć.

  Obraz Wstążki programu Excel

  Uwaga: W przypadku zmniejszenia okna programu Excel układy wykresu są dostępne w galerii Szybki układ w grupie Układy wykresu.

  Aby wyświetlić dostępne układy, kliknij przycisk Więcej Obraz przycisku .

Początek strony

Wybieranie wstępnie zdefiniowanego stylu wykresu

 1. Kliknij wykres, który chcesz sformatować.

  Zostanie wyświetlony widok Narzędzia wykresów oraz karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Style wykresu kliknij styl wykresu, którego chcesz użyć.

  Aby wyświetlić wszystkie wstępnie zdefiniowane style wykresu, kliknij przycisk Więcej Obraz przycisku .

  Obraz Wstążki programu Excel

  Uwaga: W przypadku zmniejszenia okna programu Excel style wykresu są dostępne w galerii Szybkie style wykresu w grupie Style wykresu.

Porada: Style wykresu za pomocą kolorów bieżącego motywu dokumentu zastosowanego do skoroszytu. Aby zmienić kolory, należy przełączanie na inny motyw dokumentu. Można także dostosować dokumentu je, aby wyświetlić wykres w dokładne kolory, które mają. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz stosowanie, dostosowywanie i Zapisywanie motywu dokumentu w programie Word lub Excel.

Początek strony

Ręczne zmienianie układu elementów wykresu

 1. Kliknij wykres, lub wykonaj poniższe czynności, aby wybrać element wykresu, dla którego chcesz zmienić układ z listy elementów wykresu:

  1. Kliknij wykres.

   Zostanie wyświetlony widok Narzędzia wykresów oraz karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

  2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę obok pola Elementy wykresu, a następnie kliknij żądany element wykresu.

   Obraz Wstążki programu Excel

 2. Na karcie Układ wykonaj jedną lub więcej poniższych czynności:

  1. W grupie Etykiety kliknij odpowiednią opcję układu etykiety.

   Obraz Wstążki programu Excel

  2. W grupie Osie kliknij odpowiednią opcję osi lub linii siatki.

   Obraz Wstążki programu Excel

  3. W grupie Tło kliknij odpowiednią opcję układu.

   Obraz Wstążki programu Excel

 3. Uwaga: Opcje układu, wybrane są stosowane do wybranego elementu. Na przykład jeśli masz całego po zaznaczeniu wykresu, etykiety danych zostanie zastosowany do wszystkich serii danych. Jeśli masz pojedynczy punkt danych, etykiety danych tylko zostanie zastosowany do punktu serii lub danych zaznaczonych danych.

Początek strony

Ręczne zmienianie stylu elementów wykresu

 1. Kliknij wykres.

  Zostanie wyświetlony widok Narzędzia wykresów oraz karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

 2. Na karcie Format w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę w polu Elementy wykresu i wybierz element wykresu, który chcesz sformatować.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. Na karcie Formatowanie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W grupie Bieżące zaznaczenie kliknij przycisk Formatuj zaznaczenie, a następnie wybierz odpowiednie opcje formatowania.

  • W grupie Style kształtów kliknij przycisk Więcej Obraz przycisku , a następnie wybierz odpowiedni styl.

   Style kształtów na Wstążce programu Excel

  • W grupie Style kształtów kliknij przycisk Wypełnienie kształtu, Kontury kształtu lub Efekty kształtów, a następnie wybierz odpowiednie opcje formatowania.

Początek strony

Zapisywanie wykresu jako szablonu wykresu

Jeśli jest planowane tworzenie wykresów podobnych do wykresu utworzonego za pomocą powyższej procedury, można zapisać ten wykres jako szablon, który będzie służyć jako podstawa innych podobnych wykresów.

 1. Kliknij wykres, który chcesz zapisać jako szablon.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Typ kliknij przycisk Zapisz jako szablon.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę szablonu.

  Porada: O ile nie zostanie określony inny folder, plik szablonu (crtx) zostanie zapisany w folderze Wykresy. Szablon będzie dostępny w obszarze Szablony w oknach dialogowych Wstawianie wykresu (karta Wstawianie, grupa Wykresy, przycisk Uruchom okno dialogowe Obraz przycisku ) i Zmienianie typu wykresu (karta Projektowanie, grupa Typ, przycisk Zmień typ wykresu).

  Aby uzyskać więcej informacji na temat stosowania szablonu wykresu, zobacz Ponowne używanie ulubionego wykresu za pomocą szablonu wykresu.

Szablon wykresu zawiera formatowanie i kolory używane w chwili zapisywania wykresu jako szablonu. Jeśli za pomocą tego szablonu zostanie utworzony wykres w innym skoroszycie, w nowym wykresie zostaną zastosowane kolory z szablonu wykresu — nie kolory bieżącego motywu dokumentu. Aby zamiast kolorów szablonu wykresu zostały użyte kolory motywu dokumentu, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy obszar wykresu, a następnie kliknąć polecenie Resetuj, aby dopasować do stylu w menu skrótów.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×