Zmienianie używane w szablonie formularza głównego połączenia danych usługi sieci Web

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W tym artykule

Omówienie

Przed rozpoczęciem

Zmienianie kwerendy połączenia danych

Zmienianie połączenia przesyłania danych

Omówienie

Najpierw projektowania szablonu formularza z połączenia głównym danych z usługi sieci Web, być może używasz środowisku testowym miejsce, w którym jest obecnie opracowywane usługi sieci Web. Gdy usługa sieci Web jest gotowy do wdrożenia, musisz zmienić głównego połączenia danych w szablonie formularza z środowisku testowym do lokalizacji, wdrożonym usługi sieci Web.

Gdy zmienisz w głównego połączenia danych usługi sieci Web, program Microsoft Office InfoPath tworzy głównego źródła danych z pól i grup, które odpowiadają schemat XML nowej usługi sieci Web. Schematy w usługach sieci Web stare i nowe są takie same, InfoPath automatycznie wiąże istniejących kontrolek w szablonie formularza w polach nowego źródła danych. Jeśli pól i grup w nowym źródłem danych nie odpowiadają pól i grup w źródle danych stare, InfoPath powoduje usunięcie powiązania źródła danych z kontrolek. InfoPath usuwa powiązania z kontrolek, należy usunąć formanty w szablonie formularza lub powiązać innych pól w nowym źródłem danych.

W zależności od projektu szablonu formularza głównego połączenia danych może być połączenie danych kwerendy i połączenia przesyłania danych. Głównego połączenia danych zawiera zarówno połączenie danych kwerendy i przesyłania połączenia danych usługi sieci Web uległa zmianie lokalizacji, należy zmienić oba połączenia.

Uwaga: Łącza do informacji na temat zmieniania pomocniczych połączeń danych z innymi źródłami danych zewnętrznych w sekcji Zobacz też.

Po zmianie głównego połączenia danych, możesz opublikować i przetestować szablon formularza, aby upewnić się, że połączenie danych usługi sieci Web działa zgodnie z oczekiwaniami podczas wypełniania formularzy opartych na szablonie formularza. Należy również przeprowadzić test, aby upewnić się, że istniejących formularzy opartych na szablonie formularza nadal będą działać zgodnie z oczekiwaniami. Po zakończeniu testy, możesz zezwolić użytkownikom na zacząć wypełniać formularze oparte na tym szablonie formularza. Łącza do dodatkowych informacji o publikowanie szablonu formularza w sekcji Zobacz też.

Początek strony

Zanim rozpoczniesz

Zanim zmienisz głównego połączenia danych, musisz następujące informacje dotyczące administratora usługi sieci Web:

 • Lokalizacja nowej usługi sieci Web.

 • Sprawdzanie nowych usługi sieci Web używanego kodowanie stylu dokumentu i literałów. Program InfoPath mogą używać tylko dokumentu i literałów usług sieci Web styl.

 • Nazwy operacji usługi sieci Web, która będzie używana.

 • Sprawdzanie schematów w usługach sieci Web stare i nowe są takie same.

Początek strony

Zmienianie kwerendy połączenia danych

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Konwertuj główne źródło danych.

 2. W Kreatorze połączenia danych kliknij przycisk Utwórz nowe połączenie, kliknij opcję Odbierz dane, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 3. W obszarze Wybierz typ połączenia danych, których chcesz używać dla szablonu formularza kliknij pozycję Usługa sieci Web, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 4. Na następnej stronie kreatora wpisz lokalizację usługi sieci Web, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Uwaga: Jeśli chcesz wyszukać usługi sieci Web przy użyciu serwera uniwersalny odnajdowanie opis i Integration (UDDI), kliknij przycisk Przeszukaj zasoby, wprowadź adres URL serwera UDDI, który chcesz wyszukać, określ, czy wyszukiwanie według dostawcy lub usługa pod warunkiem, wprowadź słowo kluczowe wyszukiwania, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj. Usługi sieci Web, które są zgodne z słowo kluczowe wyszukiwania pojawią się na liście wyników wyszukiwania. Wybierz usługę sieci Web, którego chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Na liście Wybierz operację kliknij operację usługi sieci Web, która zwraca dane w formularzu, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 6. Jeśli Kreator połączenia danych napotka nieznany element w schemacie usługi sieci Web, następnej stronie kreatora może wymagać określenie wartości przykładowych dla każdego parametru określić, jaki pola lub grupy, aby dodać do głównego źródła danych.

  Jak to zrobić?

  1. Wybierz parametr w tabeli Parametry, a następnie kliknij Ustaw przykładową wartość.

  2. W polu wartość próbki wpisz wartość, że użytkownika może użyć dla tego pola, a następnie kliknij przycisk OK.

  3. Powtórz te czynności dla każdego parametru w tabeli Parametry, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Szczegóły techniczne

  Po skonfigurowaniu połączenia danych z usługi sieci Web w Kreatorze połączenia danych programu Microsoft Office InfoPath nawiązuje połączenie z usługą sieci Web i żąda pliku Web Service Description Language (WSDL). Plik języka WSDL zawiera schematu używane przez usługę sieci Web. Usługa sieci Web odpowiada na żądanie, wysyłając ten plik do programu InfoPath. Program InfoPath używa informacji w tym pliku dodać odpowiednie pola i grupy do pomocnicze źródło danych w szablonie formularza. Jeśli program InfoPath znajdzie typu nieznany element w pliku WSDL, InfoPath używa przykładowych danych w celu określenia definicji typu nieznany element i następnie dodaje odpowiednich pól i grup pomocnicze źródło danych.

 7. Jeśli usługa sieci Web akceptuje Zmień informacje, następnej stronie kreatora zapytanie, jeśli chcesz dołączyć Zmień informacje w danych kwerendy. W większości przypadków pozostaw zaznaczone pole wyboru Uwzględnij Zmień informacje podczas przesyłania danych, a następnie kliknij przycisk Dalej. Jeśli nie chcesz uwzględniać Zmień informacje, wyczyść pole wyboru Dołącz Zmień informacje podczas przesyłania danych, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Szczegóły techniczne

  Ta strona w kreatorze pojawi się tylko wtedy, gdy plik Web Services Description Language (WSDL), usługi sieci Web wskazuje, że usługa sieci Web zwraca DataSet ADO.NET firmy Microsoft.

 8. Na następnej stronie kreatora wpisz nazwę połączenia danych, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

 9. Aby sprawdzić wprowadzone zmiany, kliknij pozycję Podgląd na pasku narzędzi Standardowy lub naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+B.

 10. Publikowanie szablonu formularza w menu plik kliknij pozycję Publikuj.

 11. Dokładnie przetestuj szablon formularza przez otwarcie formularza, który jest oparty na tym szablonie formularza i jego wypełniania. Sprawdź, czy formularz działa zgodnie z oczekiwaniami.

Początek strony

Zmienianie połączenia przesyłania danych

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Połączenia danych.

 2. Na liście połączenia danych dla szablonu formularza kliknij przycisk Prześlij połączenia danych w głównego połączenia danych, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.

 3. W Kreatorze połączenia danych wpisz lokalizację nowej usługi sieci Web miejsce, w którym użytkownicy będą przesyłać swoje formularze, a następnie kliknij Dalej.

  Uwaga: Jeśli chcesz wyszukać usługi sieci Web przy użyciu serwera uniwersalny odnajdowanie opis i Integration (UDDI), kliknij przycisk Przeszukaj zasoby, wprowadź adres URL serwera UDDI, który chcesz wyszukać, określ, czy wyszukiwanie według dostawcy lub usługa pod warunkiem, wprowadź słowo kluczowe wyszukiwania, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj. Usługi sieci Web, które są zgodne z słowo kluczowe wyszukiwania pojawią się na liście wyników wyszukiwania. Wybierz usługę sieci Web, którego chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Na następnej stronie kreatora na liście Wybierz operacja kliknij operację usługi sieci Web, która ma przesłane dane, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Na następnej stronie kreatora Aby zaznaczyć danych w formularzu, aby przesłać dla każdego parametru usługę sieci Web, wykonaj jedną z następujących czynności:

  Przesyłanie danych do pola lub grupy

  1. Na liście parametrów kliknij parametr usługi sieci Web, która pobiera dane z formularza.

  2. W obszarze Opcje parametrów kliknij pola lub grupy.

  3. Kliknij przycisk Modyfikuj Obraz przycisku .

  4. W oknie dialogowym Wybieranie pola lub grupy kliknij pole lub grupę, których chcesz przesłać dane, a następnie kliknij przycisk OK.

  5. W oknie dialogowym Dołączanie kliknij pozycję tekst i elementy podrzędne, aby przesłać tylko dane w tej dziedzinie oraz elementy podrzędne pola lub grupy, lub kliknij pozycję poddrzewo XML, włącznie z zaznaczonym elementem przesłania nazwę pola danych w polu, a elementy podrzędne w wybranej grupie lub polu.

  Przesyłanie wszystkich danych w formularzu

  1. Na liście parametrów kliknij parametr usługi sieci Web, która pobiera dane z formularza.

  2. W obszarze Opcje parametrów kliknij cały formularz (dokument XML włącznie z instrukcjami przetwarzania).

  Przesyłanie danych w postaci ciągu

  1. Na liście parametrów kliknij parametr usługi sieci Web, która pobiera dane z formularza.

  2. W obszarze Opcje parametrów kliknij cały formularz (dokument XML włącznie z instrukcjami przetwarzania).

  3. Zaznacz pole wyboru Prześlij dane jako ciąg.

   Uwaga: Zazwyczaj możesz wybrać tego pola wyboru umożliwia przesyłanie danych podpisanych cyfrowo. W większości przypadków wyczyść to pole wyboru.

  Szczegółowe informacje techniczne dotyczące zestawu danych ADO.NET obiektów

  Jeśli usługa sieci Web wymaga obiektu zestawu danych ADO.NET, wybierz węzeł zestawu danych podczas konfigurowania tego połączenia danych. Jeśli używasz innego typu węzeł do połączenia danych usługi sieci Web, która wymaga zestaw ADO.NET Akcja przesyłania nie powiedzie się.

 6. Kliknij przycisk Dalej.

 7. Na następnej stronie kreatora wpisz nazwę połączenia przesyłania danych, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×